thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1153
Rate :
 3
ความยาว : 14.12 นาที | Online : 2011-07-25  
    กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน ครูไม่ตรงกลุ่มสาระฯ อ.ศรีไพร รามวงศ์ (ฉบับเต็ม)  
    การนิเทศศึกษา คือ วิธีการหนึ่งในการช่วยเหลือครูผู้สอนในทุกระดับการศึกษา ในแบบกัลยาณมิตร ซึ่งจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมาเป็นการจับผิดหรือมาประเมินการสอน แต่จะเป็นการแนะนำของครูอาวุโสผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์การสอนมากมายในการสอนวิชานั้น หรือรวมทั้งอาจารย์ที่ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่มีประสบการณ์การสอนที่สามารถนำมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวทางความคิดเห็นระหว่างครูผู้สอนได้ โดยจะให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนแบบรายชั่วโมง รวมทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการสอนระหว่างครู และนักเรียน ให้สามารถพัฒนาจนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนการสอนในวิชานั้น ๆ ได้ ชมเรื่องราวของครูศรีไพร รามวงศ์ รร.วัดปลายคลองขุนศรี จ.นนทบุรี ที่มีปัญหาในการต้องสอนหลายกลุ่มสาระฯ และติดที่มีบางวิชาที่ตนไม่ถนัด มาชมคำแนะนำของศึกษานิเทศก์กัน  
     
Share |
 

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนคำราชาศัพท์ให้สนุก อ.นิยา อินนุพัฒน์ (ฉบับเต็ม)
การศึกษาวิชาภาษาไทย ดูไม่น่าสนใจ และถูกมองข้าม แต่ครูนิยาไม่มองข้าม โดยขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาภาษาไทย มาให้การนิเทศ เพื่อแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนของตน เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนในระดับปฐมวัย อ.นิภาพร สิงโตไทย (ฉบับเต็ม)
วิธีการจัดการเรียนการสอน และ สร้างความน่าสนใจให้กับเด็กระดับปฐมวัย คงสร้างปัญหาให้ครูค่อนข้างมาก โดยเฉพาะครูใหม่ ศึกษานิเทศก์เข้ามามีบทบาท ให้คำปรึกษา มุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจากศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม

กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การจัดการชั้นเรียน ป.1 อ.ไพลิน ชยามาศ (ฉบับเต็ม)
พบการนิเทศการสอน สำหรับครูที่มีปัญหาการสอน ในระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นไปที่การแนะนำในการที่จะทำให้เด็กแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่ตัวเด็กนักเรียนได้กระทำ ทำให้พวกเขาสนใจการเรียนมากขึ้น พัฒนาการด้านสมาธิ การจดจ่อในสิ่งที่ทำ ส่งผลดีต่อคุณภาพการเรียนของเด็กที่ดีขึ้น เพิ่มเติม

พัฒนาการสอนกับเบย์ลีย์ : เชื่อมั่นในตนเอง Teaching With Bayley : Believe in Yourself
เทคนิคจากศึกษานิเทศก์มากประสบการณ์ สำหรับครูโดยการแสดงทัศนคติที่ดี และสื่อความมั่นใจออกไป การให้รางวัลพฤติกรรมที่ดี และการนำนักเรียนไปสู่เป้าหมาย เพิ่มเติม

นิเทศการสอนกับคาวลีย์ : ตั้งกฎโรงเรียนให้ได้ผล - Teaching With Cowley : School Rules OK
ชมการจัดการเรื่องความเครียดและกฎของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนบางแห่งมีกฎมากเกินไป จะพบว่ากฎที่กำหนดขึ้นอย่างรีบเร่งจะนำไปปฏิบัติยาก เพิ่มเติม

 
 
ศึกษาไว้จะได้มีประสบการณ์ที่ จะได้ไปตอบคำถามเวลาที่เรา โดนนิเทศจะได้มีไวพริบในการตอบแบบนิเทศและสามารถ นำสิ่งที่ดูไปปรับใช้กับการทำงาน ไว้แก้ปัญหาในเวลาทำงาน และดูไว้เพื่อไปคุยแลกเปลี่ยนกับครูท่านอื่นๆๆ วทางแนะนำคนอื่น ว่าถ้าเจอการนิเทศที่ไม่ตรงกับกลุ่มสาระเรา ควรจะตอบคำถามแบบได การดูวีดีโอของรายการโทรทัศน์ครูเป็นสิ่ง ที่ดีมากทำให้เรามีประสบการณ์ และสามารถดูแนวการสอน ของอาจารย์ท่านอื่นนำมาปรับใช้กับเด็กที่เราสอนและนำไปสอนเด็กหรือการพูดคุยกับผู้ปกครอง และการแสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหารค่ะ
โดย อาริษา บุญประกอบ (2011-07-28 15:38:27) [แสดงความคิดเห็น]
รายการดีมากค่ะ
โดย ปณยา หาสิตะพันธุ์ (2011-08-02 16:46:30) [แสดงความคิดเห็น]
เข้าใจความรู้สึกของคุณครูศรีไพรนะคะ เพราะตัวดิฉันเองสอนจบเอกภาษาไทย แต่ต้องมาสอนประจำชั้น เมื่อได้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆที่ตนเองไม่ถนัดจะกังวลใจเสมอว่านักเรียนจะเข้าใจหรือไม่ จึงพยายามสอบถามผู้รู้ สอบถามศึกษานิเทศก์ว่าควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรนักเรียนจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งก็ได้รับการแนะนำเป็นอย่างดีและเมื่อได้ชมรายการโทรทัศน์ครูยิ่งได้พบประสบการณ์ที่ดีมาก ตัวดิฉันเองได้นำวิธีการสอนของคุณครูหลายๆท่านมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนของตนเอง ทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาและไม่เบื่อหน่ายการเรียน ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มอบแต่สิ่งดีงามให้คุณครูค่ะ :tv02:
โดย รัชนีย์ ด้วงมูล (2011-09-02 16:12:35) [แสดงความคิดเห็น]
ที่เขตมีศน.มากแต่ไม่เคยพบหรือทราบว่า ออกนิเทศและแนะนำเทคนิคการสอน นอกจากแจ้งให้โรงเรียนหรือครูทำโครงการที่ตนเองใช้เป็นผลงาน และก็เร่งทำ ในส่วนการนิเทศเพื่อมุ่งเน้นประโยชน์สำหรับนักเรียน ยังไม่เคยเจอ และสำหรับเรื่องนี้ ดิฉันได้แนวทางหรือเทคนิคการสอนที่น่าสนใจและถือว่าได้ประสบการณ์อีกทางหนึ่งจากการชมทีวีครู..ขอบคุณมากค่ะ
โดย สุจินดา สระคูพันธ์ (2011-09-02 19:22:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นบรรยากาศการนิเทศที่เป็นกัลยาณมิตรมากๆค่ะ ครูศรีไพรตั้งใจสอนมาก และนักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์ค่ะ ชอบที่ครูให้นักเรียนได้สำรวจรูปทรงเรขาคณิตจากสิ่งต่างๆในโรงเรียน และมีการตั้งคำถามชวนคิดเรื่องการตัดกระดาษ ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นะค่ะเป็นการกระตุ้นการคิด
โดย รุจิดา สุขใส (2011-09-02 20:11:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนิเทศที่ใฝ่หามานานมากเลย อย่างไรก็เผื่อแผ่ส่วนภูมิภาคด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
โดย สำราญ ขวัญทอง (2011-09-02 20:40:40) [แสดงความคิดเห็น]
ปกตินักเรียนไม่ชอบการเรียนคณิตเพราะคิดว่ายาก แต่การนิเทศการสอนเรื่องนี้ดีมาก ทำให้เด็กสนุก และมีความสุขในการเรียน และเป็นความรู้ที่ยั่งยืน :tv17:
โดย อิสติยา หนูเล็ก (2012-01-20 10:46:18) [แสดงความคิดเห็น]
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรถ้าทำได้ทุกคนจะดีมาก เพราะจะทำให้ครูที่สอนไม่ตรงเอกมีกำลังใจ มีคู่คิดและพร้อมที่จะพัฒนาการสอนของตัวเอง :tv04:
โดย อิสติยา หนูเล็ก (2012-01-20 10:48:31) [แสดงความคิดเห็น]
ศึกษาไว้จะได้มีประสบการณ์ที่ จะได้ไปตอบคำถามเวลาที่เรา โดนนิเทศจะได้มีไวพริบในการตอบแบบนิเทศและสามารถ นำสิ่งที่ดูไปปรับใช้กับการทำงาน ไว้แก้ปัญหาในเวลาทำงาน และดูไว้เพื่อไปคุยแลกเปลี่ยนกับครูท่านอื่นๆๆ วทางแนะนำคนอื่น ว่าถ้าเจอการนิเทศที่ไม่ตรงกับกลุ่มสาระเรา ควรจะตอบคำถามแบบได การดูวีดีโอของรายการโทรทัศน์ครูเป็นสิ่ง ที่ดีมากทำให้เรามีประสบการณ์ และสามารถดูแนวการสอน ของอาจารย์ท่านอื่นนำมาปรับใช้กับเด็กที่เราสอนและนำไปสอนเด็กหรือการพูดคุยกับผู้ปกครอง และการแสดงความคิดเห็นต่อผู้บริหารค่ะ
โดย สุนิสา สุขเมตตา (2012-01-28 01:18:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นอีกประสบการณ์ตรงที่ครูหลายคนเคยสัมผัส ตัวดิฉันเองก็ไม่ได้จบตรงวุฒิเช่นเดียวกับ อ.ศรีไพร รามวงศ์.. ทางโรงเรียน ได้จัดให้ครูมีการอบรมทั้งการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนจากท่านผู้รู้ รวมถึงการจัดให้มีการนิเทศภายในกลุ่มสาระนั้นๆ ดิฉันได้อะไรหลายๆ อย่างจากรายการนี้ ดิฉันจะนำข้อเสนอแนะและแนวทางต่างๆที่ได้รับ ไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของตนเองค่ะ..ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย พันธ์อร ฉิมพิบูลย์ (2012-03-28 17:34:51) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมคลิปนี้แล้วรู้สึกเห็นใจครูที่สอนไม่ตรงกลุ่มสาระฯมากเลยค่ะ แถมยังสอนอีกหลายรายวิชาในคนคนเดียวขอชื่นชมในความสามารถ ดิฉันสอนโรงเรียนมัธยมเลยไม่มีปัญหานี้ ส่วนใหญ่สอนตามกลุ่มสาระฯของตนเอง ครูศรีไพร มีความพยายามอย่างสูง ประกอบกับท่านศึกษานิเทศ มีความรู้ความสามารถและนิเทศการสอนอย่างกัลยาณมิตร ทำให้ครูศรีไพรมองเห็นช่องทาง แนวทางการจัดการเรียนรู้จากที่คิดว่ายากเป็นง่าย นักเรียนก็สนุกสนาน ได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัว ดิฉันคิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เลยค่ะ
โดย กัญญา สุขะอาคม (2012-03-28 20:04:12) [แสดงความคิดเห็น]
ชมคลิปนี้แล้วรู้สึกเห็นใจครูที่สอนไม่ตรงกลุ่มสาระฯมากเลยค่ะ แถมยังสอนอีกหลายรายวิชาในคนคนเดียวขอชื่นชมในความสามารถของครู ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้จากที่คิดว่ายากเป็นง่าย นักเรียนก็สนุกสนาน ได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้ตัว ดิฉันคิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เลยค่ะ
โดย ประภัสสร ชื่นชม (2012-03-28 20:25:42) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคลิปกัลยาณมิตรนิเทศตอนครูไม่ตรงกลุ่มสาระได้แนวทางในการนิเทศการสอนคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากของจริง สิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งนักเรียนจะสนุกกับการเรียนและจดจำได้ดีกว่าคำบอกเล่าของครู นอกจากนี้ยังสามารถชี้ให้ครูเห็นวิธีการสอน 70:30 คือสอนในห้องเรียน 70% นอกห้องเรียน 30%ของวิชาคณิตศาสตร์ทำได้อย่างไร
โดย จันทนา ลี้จินดา (2012-03-29 09:39:06) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสัมผัสกับอาจารย์ในโรงเรียนขนาดเล็กพบว่ามีอาจารย์จำนวนมากที่สอนไม่ตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองจบมา เพราะแม้แต่ว่าเราจบตรงกลุ่มสาระฯ จะสอนให้ดียังยาก แล้วยิ่งสอนไม่ตรงกลุ่มสาระฯ จะเกิดปัญหากับอาจารย์ผู้สอนขนาดไหน

ขอชื่นชมอาจารย์ศรีไพรและอาจารย์ทั่วประเทศ ที่มีความพยายามที่จะพัฒนาการสอนของตัวเองแม้จะไม่ใช่กลุ่มสาระฯ ของตนเอง การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม การขอคำปรึกษาเพื่อนครูที่มีประสบการณ์สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้เรามีแนวคิด วิธีการที่จะมาช่วยการสอนของอาจารย์มากยิ่งขึ้น

การนิเทศของเพื่อนครู หรือการนิเทศของผู้บริหาร จะทำให้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนตัวเราเองว่ามีวิธีการสอนเป็นอย่างไร เพียงแต่ผู้สอนจะต้องเปิดใจยอมรับการนิเทศ และนำผลการนิเทศไปพัฒนาตนเอง
โดย คมกริช แม่นยำ (2012-03-29 12:33:46) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคลิปการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูที่สอนไม่ตรงกลุ่มสาระนี้ ทำให้ได้แนวทางสำหรับการสนอของครูที่ไม่ตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีปัญหาในการสอน ซึงกำลังประสบกับตนเอง โดยที่สอนไม่ครงกลุ่มสาระที่เรียนมา ถือเป็นปัญหามากเพราะตนเองไม่มีความถนัด การนิเทศแบบกัลยาณมิตร เป็นการให้ผู้ที่มีความรู้ตรงตามกลุ่มสาระ และผู้ที่มีความชำนาญในการสอน มาให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำ ไม่ใช่มาจับผิด เป็นวิธีการที่ดีมาก ซึ่งจะเด็นประโยชน์กับครูผู้สอนที่กำลังมีปัญหา และสำหรับผู้บริหาร ก็จะได้นำมาเป็นแนวทางในการจัดการบริหารการศึกษาได้ ซึ่งการนิเทศแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นศึกษานิเทศ อาจจะเป็นครูเก่าหรือครูที่เกษียณอายุมานิเทศก็ได้ซึ่งผลที่ได้รับครูก็จะได้รู้สึกว่ามีที่พึ่ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุขภาพจิตของครูและเด็กก็จะดีตามมาด้วย
โดย ณัฏฐิรา ละม่อมงาม (2012-08-31 17:24:28) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv