thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4502
Rate :
 4
ความยาว : 14.05 นาที | Online : 2010-07-08  
    คณิตคิดสนุก อ. สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ รร.บ้านห้วยกะปิ จ.ชลบุรี (ฉบับเต็ม) - Active learning  
    การแบ่งกลุ่ม การเล่นเกม คำถามปลายเปิด และ การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้ทำให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์สนุกและเข้าใจง่ายขึ้นได้อย่างไร ดูตัวอย่างจากห้องเรียนวิชา "ความเป็นไปได้" ของ อ.สัญญา สุธรรมมาวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ  
     
Share |
 
แผนการสอน
เอกสารประกอบการเรียน ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
ดีมากๆ
โดย เเบมๆ (2010-11-01 20:38:25) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยครับ นำเราความรู้รอบตัวเรื่องง่าย มาประยุกต์ใช้กับบทเรียนได้ดีครับ...
โดย นายวรันธร ขันอินทร์ (2010-11-11 00:29:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ คุณครูมีความพร้อมในการสอนดี นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดี มีความสุข ขอบคุณรายการดี ๆ
โดย บัอร วิกรมคุณาพร (2010-11-12 05:49:02) [แสดงความคิดเห็น]
:tv05:
ทำไมเด็กไม่ตอบทีละคนล่ะ คะ จะดูเป็นธรรมชาตินะคะ
เวลาที่เด็กตอบพร้อมๆกัน5-6คน ดูไม่เป็นธรรมชาติเพราะเด็กต้องลากเสียงให้ช้าเพื่อรอกัน
เด็กส่วนใหญ่ชอบเล่นมากว่าเรียนนะคะ รู้สึกดีเมื่อทั้งครู ทั้งเด็ก มีความสุขทั้งสองฝ่าย ขอมอบดอกไม้ให้ครูมืออาชีพค่ะ ครูลักษณ์ ทรงธรรม (โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กทมใ10400)
โดย ลักษณ์ ทรงธรรม (2011-10-10 22:43:43) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมการเรียนการสอนของอาจารย์สัญญาได้รับความรู้เพื่อนนำไปฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองเป็นอย่างมากเพราะว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร?นกเรียนจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแต่ถ้าคุณครูสามารถจักการเรียนการสอนทีมีความสนุกสนานได้จะทำให้นักเรียนรู่สึกว่าอยากเรียนมากขึ้น จึงเป๋นสิ่งมีทสำคัญที่คุณครูที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกคนจะต้องทำให้ผู้เรียรมีความสนุนสนานในการเรียนและได้รับความรู่ไปด้วยในเวลาเดียวกัน
โดย กาญจณี ปัตพี (2011-10-12 11:08:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกนั้น เป็นกิจกกรรมที่น่าสนใจมากเพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทางความคิด มีการแบ่งกลุ่มและเน้นกระบวนการ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังส่งผลให้นักเรียนได้ทักษะกระบวนการทางความคิดต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งการนำไปใช้นั้นจะทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกและส่งผลต่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียนหันมาสนใจและให้ความสำคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น เหมาะสมต่อการนำไปใช้
โดย ศิราพร พุฒิเศรษฐ์ (2011-10-12 11:21:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมการเรียนการสอนของอาจารย์สัญญาได้รับความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองเป็นอย่างมากเพราะว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่นักเรียนจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแต่ถ้าคุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนทีมีความสนุกสนานได้จะทำให้นักเรียนรู่สึกว่าอยากเรียนมากขึ้น จึงเป๋นสิ่งที่สำคัญที่คุณครูที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกคนจะต้องทำให้ผู้เรียรมีใจรักในวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากเพื่อผู้เรียนจะได้มีความสุชในการเรียน
โดย เดือนรุ่ง น้อยกมล (2011-10-12 11:48:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมกิจกรรม คณิตคิดสนุกของอาจารย์สัญญา ได้รับความรู้และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย มีการแบ่งกลุ่ม การตอบคำถาม และกิจกรรมที่ครูทุกคนสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมได้ ทำให้ได้ข้อคิด ความคิดเห็น และนำไปประยุกต์ใข้ในการเรียนการสอน ในกิจรรมของวิชาคณิตศาสตร์ หรือสามารถนำไปประยุกต์ให้นักเรียนสามารถเล่นในเวลาว่างได้ ไม่ทำให้น่าเบื่อมีการใช้และแสดงความคิดเห็นของนักเรียน กล้าที่จะแสดงออก ทำให้นักเรียนรัก และมีเจตคิที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
โดย สวนีย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (2011-10-12 12:05:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมกิจกรรม คณิตคิดสนุกของอาจารย์สัญญา ได้รับความรู้และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย มีการแบ่งกลุ่ม การตอบคำถาม และกิจกรรมที่ครูทุกคนสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมได้ ทำให้ได้ข้อคิด ความคิดเห็น และนำไปประยุกต์ใข้ในการเรียนการสอน ในกิจรรมของวิชาคณิตศาสตร์ หรือสามารถนำไปประยุกต์ให้นักเรียนสามารถเล่นในเวลาว่างได้ ไม่ทำให้น่าเบื่อมีการใช้และแสดงความคิดเห็นของนักเรียน กล้าที่จะแสดงออก ทำให้นักเรียนรัก และมีเจตคิที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
โดย สวนีย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ (2011-10-12 12:06:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูรายการโทรทัศน์ครู ในส่วนของสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ของอาจารย์สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ ทำใหได้ความรู้ และหลักการสอนที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภายในโรงเรียนของตนได้อย่างมากหลาย ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และง่ายต่อการอธิบายให้กับนักเรียนได้รู้ และเข้าใจ ในส่วนของนักเรียนเมื่อได้รับความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ย่อมมีความสุขกับการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ...และในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานรายการโทรทัศน์ครูเป็นอย่างมาก...
โดย วชิระ เจนวิทยาอมรเวช (2011-10-12 12:18:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมกิจกรรมในรายการโทรทัศน์ครูในตอนมหัศจรรย์ตัวเลขสามารถนำมาประยุกต์ใช้และปรับใช้ในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาได้ดีมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการวัดควารมยาวจากเงาของต้นไม้โดยที่ใช้เชือกและไม้บรรทัดก็สามารถให้นักเรียนสนุกสนานได้ อีกที้งใช้ศาลาในสวนหลวงร9 เป็นการหาพื้นที่เพียงแค่ใช้สูตร 3 สูตรเบื้องต้นก็สามารถให้นักเรียนมาค่าของ ศาลา 6 เหลี่ยมได้ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนได้ เพราะบริเวณใกล้ ๆ โรงเรียนก็มีศาลาลักษณะนี้เช่นกัน
โดย มูณา อาลี (2011-10-12 12:28:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมกิจกรรมแล้วคณิตศาสตร์ ของอใสญญา ทำให้ได้ความรู้และหลักการสอนที่ดีสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้สามารถช่วยครูได้นำเทคนิคมาปรับปรุงตัวครูเพื่อนำไปสอนเด็กได้เพื่อให้เด็กได้รับรู้เทคนิคไหม่ไหม่ของครูนักเรียนจะมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นเพราะเขาไม่เบื่อไม่จำเจกับการเรียนการสอนเก่าเก่าของครูเด็กจะมีความตื่นเต้นในการรับรู้สิ่งไหม่เขาจะเปิดใจในการเรียนการสอนมากขึ้นทำให้การเรียนการสอนนั้นงายขึ้น
โดย สิริมาส ศิริสุวรรณ (2011-10-12 16:25:45) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมรายการโทรทัศน์ครู ในส่วนของสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ของอาจารย์สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ แล้วรู้สึกชอบ และประทับใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีทักษะ และเทคนิคการสอนที่ดี น่าใช้เป็นแบบอย่าง เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน เพราะจะทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายต่อรายวิชานี้เป็นอย่างยิ่ง มีความสนุกสนาน และอยากที่จะเรียนรู้ในรายวิชานี้เป็นอย่างยิ่ง...อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทีมงานโทรทัศน์ครูเป็นอย่างยิ่ง
โดย ชลอ เจนวิทยาอมรเวช (2011-10-13 00:45:43) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวีดีทัศน์ในรายการโทรทัศน์ครู กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์สัญญา ธรรมาภิวัฒน์ วิชาคณิตสาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น เห็นว่าเป้นเรื่องที่สอนยากแต่จากการดูแล้วเด็ก ๆ สนุกกับการเรียนโดยเฉพาะทำให้เห็นว่าการเรียนเรื่องที่ยากเป็นเรีองที่ง่าย เพราะอาจารย์สอนให้เห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่กับชีวิตประจำวัน เราใช้คณิตศาสตร์ทุกวัน การใช้เกมต่าง ๆ เป็นการเอ้อให้เด็กได้สนใจเรื่องที่เรียนเพราะจิตวิยทยาการเรียนรู้และเป็นไปตามวัยเหมาะสมวัยเป็นเรื่องจำเป้นในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ต้องขอขอบคุณทีมงานที่ให้คำแนะนำและให้โอกาสในการเรียนรู้ในครั้งนี้
โดย มนัสนันท์ จันทรภัทร (2011-10-13 10:16:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมวีดีทัศน์ในรายการโทรทัศน์ครู กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์สัญญา ธรรมาภิวัฒน์ วิชาคณิตสาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น เห็นว่าเป้นเรื่องที่สอนยากแต่จากการดูแล้วเด็ก ๆ สนุกกับการเรียนโดยเฉพาะทำให้เห็นว่าการเรียนเรื่องที่ยากเป็นเรีองที่ง่าย เพราะอาจารย์สอนให้เห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่กับชีวิตประจำวัน เราใช้คณิตศาสตร์ทุกวัน การใช้เกมต่าง ๆ เป็นการเอ้อให้เด็กได้สนใจเรื่องที่เรียนเพราะจิตวิยทยาการเรียนรู้และเป็นไปตามวัยเหมาะสมวัยเป็นเรื่องจำเป้นในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ต้องขอขอบคุณทีมงานที่ให้คำแนะนำและให้โอกาสในการเรียนรู้ในครั้งนี้
โดย มนัสนันท์ จันทรภัทร (2011-10-13 10:16:20) [แสดงความคิดเห็น]
ที่ได้รับชมรายการเป็นรายการที่ดีมากและหวังวารายการดีอย่างนี้ควรมีต่อไปส่วนวิชาคติณศาสตร์ที่ได้ดูเป็นวิชาที่สนุกมากโดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเป็นไปตามที่นักเรียนอย่างจะเรียนโดยเรื่องมุมต่างๆนักเรียนดู DVDโดยมีมุนต่างๆใฟ้เรียนรู้และมีรูปที่นักเรียนมองดูแล้วไม่เข้าใจแต่ครูก็ได้อธิบายเพิ่มเต็มเมื่อถึงคาบเรียนนักเรียนจะบอกว่าให้ครูนำ DVD มาให้ดูอืกนักเรียนทุกคนเรียนอย่างสนุกสนานและนักเรียนก็มีข้อเสนอแนะว่าบางเรื่องให้มีรูปภาพกระตูนให้มากก่อนอื่นครูข้อขอบคุณสิ่งดีอย่างนี้และหวังว่าให้มีแบบนีตลอดไปเพราะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
โดย ณภัทร รัตนมา (2011-10-13 10:47:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูโทรครูวิชาคณิตศาสตร์คิดสนุกได้อะไรหลายๆ อย่างมากคือได้เทคนิคการสอนและสามารถนำไปใช้สอนนักเรียนที่โรงเรียนของเราซึ่งถ้าพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์แล้วเด็กนักเรียนมักจะบอกว่ายากครูก็หนักใจที่เตรียมการสอน แต่พอได้ดูวิธีการสอนของอ.กัญญา ธรรมมาวิวัฒน์ ทำให้เกิดไอเดีย ในการนำสื่อการสอนและวิธีการใช้คำพูด ที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจเร็วขึ้น สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุกสนานเกิดความเพลิดเพลินในห้องเรียน เด็กไม่เกิดความเบื่อหน่ายในชั้นเรียน เป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ
โดย ศิรินันท์ วงศ์กัลยา (2011-10-13 11:15:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูรายการโทรทัศน์ครูวิชาคณิตศาสตร์ได้ความรู้มากมายและได้เทคนิคการสอนหลายๆอย่างซึ่งสามารถนำไปประยุกต์จัดใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดีเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบวิชาคณิตศาสตร์เพราะเด็กนักเรียนคิดว่าอยาก แต่พอดูวิธีการสอนคณิตศาสตร์ของโทรทัศน์ครูแล้วทำให้เกิดความคิดที่จะสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนอยากเรียนรูในวิชาคณิตศาสตร์ได้มากอย่างยิ่งขึ้นไปเด็กๆก็จะไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อีกต่อไป
โดย บุญวาสนา อินทร์แก้ว (2011-10-13 11:39:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรีบชมวิดีโอการสอนของอาจารย์สัญญา คิดว่าเป็นการทำวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเด็กอยู่แล้ว และโดยเฉพาะการทำให้เป็นเรื่องสนุก สำหรับเด็กเล็ก ๆ ด้วยแล้ว มันเหมาะกับเด็กมาก ๆ เลยทีเดียว ดูเด็กเค้าสนุกสนานและมีความสุขจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมที่อาจารย์จัดขึ้น ดีใจแทนเด็ก ๆ นะคะที่มีครูผู้สอนที่มีความตั้งใจและพยายามหาวิธีการดึงดูดใจให้เด็กมีความสุขและสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย จิราพรรณ เรืองพุทธ (2011-10-13 12:38:44) [แสดงความคิดเห็น]
เอกสารประกอบการเรียนควรจะมีเนื้อหาที่เหมาะสมและมีสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในการเรียนการสอนที่เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจตรงตามเนื้อหาที่เข้าใจงานและสามารถนำไปปฏิบัติและเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้สนุกกับการเรียนรู้และเข้าใจ ควรจะหาสื่ที่ดีและนำไปใช้ให้ถูกต้องกับแผนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เป็นสื่อที่งานและเด็กสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ดี เด็กจะเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และเด็กจะตื่นเต้นในการทำกิจกรรม ไม่รู้สึกเบื่อและอย่าค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา สื่อที่ดีควรนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ดี เป็นสื่อที่หาง่าย สามารถประดิษฐ์ขึ้นเองได้โดยใช้วัสดุที่เหลือใช้หรือวัสดุที่มีในท้องถิ่น จากการได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูทำให้ข้าพเจ้ามีความคิดหลายอย่างเกิดขึ้น เพื่อจะนำสิ่งต่างๆรอบตัวไปประยุกต์ใช้ใช้เกิดประโยชน์อันสูงสุด และเหมาะกับเนื้อหาสาระที่จะเรียน เด็กๆจะได้เรียนรู้ในการปฏิบัติและสามารถสังเกตและเกิดการคิดวิเคราะห์ได้ จะทำให้เด็กๆได้รับการพัฒนาตังเองขึ้นไปเรื่อยเป็นลำดับ
โดย ปริญา วรรณวงค์ (2011-10-13 14:24:32) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูรายการโทรทัศน์ครู ในส่วนของสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ของอาจารย์สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ ทำใหได้ความรู้ และหลักการสอนที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภายในโรงเรียนของตนได้อย่างมากหลาย ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ และง่ายต่อการอธิบายให้กับนักเรียนได้รู้ และเข้าใจ ในส่วนของนักเรียนเมื่อได้รับความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ย่อมมีความสุขกับการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ...และในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานรายการโทรทัศน์ครูเป็นอย่างมาก...
โดย สุชิน เจนวิทยาอมรเวช (2011-10-13 18:47:37) [แสดงความคิดเห็น]
ได้รับชมรายการโทรทัศน์ครู ในส่วนของสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ของอาจารย์สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ แล้วรู้สึกชอบ และประทับใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีทักษะ และเทคนิคการสอนที่ดี น่าใช้เป็นแบบอย่าง เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน เพราะจะทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายต่อรายวิชานี้เป็นอย่างยิ่ง มีความสนุกสนาน และอยากที่จะเรียนรู้ในรายวิชานี้เป็นอย่างยิ่ง...อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณทีมงานโทรทัศน์ครูเป็นอย่างยิ่ง
โดย ศิริพร เจนวิทยาอมรเวช (2011-10-13 18:48:59) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: เป็นกิจกรรมการเรียนที่น่าสนใจมาก นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรม ได้การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างชัดเจน นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานในเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การได้ดู วีดีโอนี้ทำให้เราเกิดความคิดดีๆ หลายอย่างในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ตอบสนองตามความต้องการของเรา การจัดกิจกรรมแบบนี้ Active Learning และ Game เป้นการจัดกิจกรรมที่น่าจะเป็นนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่นๆได้อย่างแน่นอนในเรื่องต่างๆ ของคณิตศาสตร์
โดย นายนฤพล อิ่มสุด (2011-10-13 19:29:53) [แสดงความคิดเห็น]
:tv06:ผมพึ่งได้มีโอกาสได้มาสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งปัญหาหลักก็คือธรรมชาติวิชาที่ยากและเด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบคิดเลขเป็นทุนเดิมแต่พอได้ดูเทคนิคการสอนของอาจารย์ทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่พัฒนาการสอนของตนเองเพื่อนักเรียนครับ ขอบคุณมากครับ
โดย วิชัย-ลิขิตพรรักษ์ (2011-10-13 20:11:50) [แสดงความคิดเห็น]
เวลาที่อาจารย์สอนเด็กนักเรียน เด็กๆท่าทางสนุกมาก เหมือนกำลังเล่นมากกว่าเรียน รู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งแปลกใหม่ ไม่น่าเบื่อ วิธีการสอนของอาจารย์ดีมากเลยค่ะ มีความสุขทั้งเด็กและอาจารย์ หนูขอนำวิธีการสอนของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตนะคะ ^ ^ ขอบคุณค่ะ
โดย ชมพูนุท วจีทองรัตนา (2012-01-09 01:16:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมาก นักเรียนมีความสุขที่จะเรียนรู้และนักเรียนก็จะทำกิจกรรมกลุ่มเป็นรู้จักช่วยเหลือกันมีความรับผิดชอบ เห็นประโยชน์ที่จะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่น่าเบื่อวิธีการสอนของคุณครูดีมากเลยค่ะ มีความสุขทั้งนักเรียนและคุณครู นักเรียนกล้าแสดงออก ใช้ทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวามีความสมดุลนักเรียนมีความสุข คุณครูทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาการสอนของดิฉันให้กับนักเรียน ดิฉันขอนำวิธีการสอนของคุณครูไปประยุกต์ใช้นะค่ะ
โดย จำนงค์ จั่นวิจิตร (2012-02-04 20:29:52) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอนแบบนี้ค่ะ ... เกมก็เปนเกมพื้นบ้านที่นักเรียนร้องได้อยู่แล้วและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีมากๆเลยค่ะ ... ขอชื่นชมท่านอาจารย์ สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ มากๆนะค่ะ ... ที่เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบรรดาลใจของหนู ... ขอบคุณค่ะ ^^ :tv15:
โดย เสาวลักษณ์ ทองหิน (2012-03-08 22:45:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูคลิปทีวีครู "คณิตคิดสนุก" นั้น ทำให้ได้เด็กๆได้เรียนรู้ถึง การแบ่งกลุ่ม การเล่นเกม คำถามปลายเปิด และ การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้ทำให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์สนุกและเข้าใจง่ายขึ้น เป็นการฝึกให้เด็กได้ทำการฝึกทักษะในการเรียนรู้แบบกลุ่มซึ่งจะทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนานในเรื่องของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การเล่นเกม จะช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กๆมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณที่นำเสนอวิธีการสอนที่ดีดี และข้าพเจ้าจะขอนำววิธีการสอนนี้ไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของข้าพเจ้าต่อไป.. :tv18:
โดย ชนาทิพย์ สังข์ประเสริฐ (2012-03-09 14:53:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมการเรียนการสอนของอาจารย์สัญญาได้รับความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองเป็นอย่างมากเพราะว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่นักเรียนจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแต่ถ้าคุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนทีมีความสนุกสนานได้จะทำให้นักเรียนรู่สึกว่าอยากเรียนมากขึ้น จึงเป๋นสิ่งที่สำคัญที่คุณครูที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกคนจะต้องทำให้ผู้เรียรมีใจรักในวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากเพื่อผู้เรียนจะได้มีความสุชในการเรียน
โดย รัฐวรรณ แย้มศรี (2012-03-09 14:55:22) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวปาริฉัตร ฤทธิ์บัว เรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากการที่ข้าพเจ้าได้ดู VDO นี้นะค่ะ ข้าพเจ้าชอบมากค่ะ เพราะ เป็นการสอนที่มีการบูรณาการหลายๆๆวิชาเข้าด้วยกันค่ะ และชอบวิธีการสอนที่มีทั้งการเล่นเกมส์และการตอบคำถามทำให้นักเรียนเกิดความคิดต่างๆ และยังทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียนด้วยและยังเป็นการสอนที่มีการแบ่งกลุ่มทำให้นักเรียนมีความสามัคคีกันอีกด้วยค่ะ และข้าพเจ้าก็คิดว่าถ้าข้าพเจ้าได้สอนจริงข้าพเจ้าจะนำคลิป VDO นี้มาเป็นแนวการสอนของข้าพเจ้าด้วยค่ะ
โดย ปาริฉัตร ฤทธิ์บัว (2012-03-09 17:36:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูคลิปทีวีครู คณิตคิดสนุก ของ อ. สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก ซึ่งสอนในเรื่องความน่าจะเป็น โดยวิธีการใช้เกมส์ เพื่อนเพิ่มความสนุก ช่วยให้เกิดการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งการใช้เกมส์เป็นวิธีการที่นักเรียนชอบมากกว่าการสอนแบบอื่น และมีการสอนแบบกลุ่มเพื่อที่จะให้นักเรียนภายในกลุ่มช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน การใช่คำถามปลายเปิด ก็สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนรู้จักการคิด และมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนสนใจในการเรียนให้มากขึ้น และข้าพเจ้าคิดว่าวิธการเหล่านี้จะเป็นแนวทางให้กับคนที่เป็นครูได้ดีค่ะ
โดย สิริวรรณ ศิลป์ชุมมพล (2012-03-09 20:18:14) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวพิศุทธิ์ แย้มบุตร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ดูคลิปวีดีโอ:คณิตคิดสนุก อ. สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ รร.บ้านห้วยกะปิ จ.ชลบุรี เป็นการสอนที่ดีมากๆ มีการแบ่งกลุ่ม การตอบคำถาม และกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมทุกคน ได้ช่วยเหลือกันและกัน เด็กจะเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และเด็กจะตื่นเต้นในการทำกิจกรรม ไม่รู้สึกเบื่อและอย่าค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวล แล้วก็สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนรู้จักการคิดม การตั้งคำถาม ที่สามารถนำมาเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันได้ ได้เล่นเกมกับเพื่อน ทำให้มีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์ ขอขอบคุณแนวการสอนที่ดีๆ เป็นประโยช์มากๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
โดย พิศุทธิ์ แย้มบุตร (2012-03-10 13:35:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากการสอนของคุณครูเป็นการสอนที่มีการเริ่มต้นบทเรียนด้วยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งคุณครูจะใช้การถามนักเรียนเกี่ยวกับท้องฟ้า ลักษณะของท้องฟ้าและให้นักเรียนคาดการณ์ว่าวันนี้มีโอกาสที่ฝนจะตกหรือไม่ ซึ่งคุณครูกล่าวว่าการสอนในเรื่องความน่าจะเป็นนั้นไม่ควรสอนให้นักเรียนรู้สึกว่าเรียนไปเพื่อใช้ในการสอบเท่านั้น แต่เป็นการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปคาดการณ์ในชีวิตประจำวันได้ หลังจากการเปิดชั้นเรียนด้วยคำถามที่ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล้ว คุณครูก็จะใช้วิธีการสอนโดยใช้เกมส์เพราะการสอนด้วยวิธีนี้จะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากกว่าการเรียนที่ใช้หนังสือเรียนเท่านั้น นอกจากนี้การใช้เกมส์จะเป็นการเรียนโดยใช้กลุ่มซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยกัน เพื่อให้สามารถนำกลุ่มไปสู่ความสำเร็จ ถือว่าเป็นการสอนที่สามารถนำมาใช้ในการสอนได้กับทุกระดับชั้น เป็นการสอนที่การกระตุ้นการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
โดย จิราวรรณ จิตเรมัน (2012-03-31 00:42:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ดีโดยสามารถใช้สื่อที่รอบตัวโดยตัวของนักเรียนเองมาช่วยในการสอนซึ่งเป็นวิธีที่สนใจมาก ซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนและทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ และเกิดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้จริง และสามารถช่วยให้เพื่่อนได้เข้าใจในโจทย์เลขมากขึ้น และยังสามารถอธิบายสิ่งที่เพื่อนไม่เข้าใจให้ได้เข้าใจ ก็จะยิ่งมีส่วนช่วยครูผู้สอนในการดูแลนักเรียนที่เรียนอ่อนได้ เป็นเทคนิคการสอนง่ายๆแต่ผลคุ้มค่ามาก
โดย ศิริพร ขวัญสิน (2012-04-05 07:15:59) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสัญญาเป็นคุณครูที่สอนนักเรียนมีการนำเข้าสู่บทเรียนและนำเกมให้นักเรียนได้เล่นสนุกสนานตลอดเวลาแทบจะไม่ทำให้นักเรียนได้มีเวลาคิดเป็นอย่างอื่นเลย เวลาใจลอยก็ไม่มี นักเรียนเก่งก็ตอบได้นักเรียนอ่อนที่อยู่ในกลุ่มก็สามารถคิดตามไปด้วยได้ เป็นการสอนที่น่าสนใจมาก แต่ดูแล้วคุณครูก็ต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีใช้เวลาในการคิดเกม ใบกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเรียน ถ้าเป็นไปได้ทุกชั่วโมงทุกคาบก็จะดี ดิฉันจะพยายามนำไปปรับใช้ตามบ้างถึงจะทำได้ไม่ดีเท่าก็ตามนะค่ะ
โดย นางสมรื่น สิทธิยา (2012-04-11 10:01:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวิธีการสอน คณิตคิดสนุก ของ อ. สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก ซึ่งสอนในเรื่องความน่าจะเป็น โดยวิธีการใช้เกมส์ เพื่อเพิ่มความสนุก ช่วยให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ซึ่งการใช้เกมส์เป็นวิธีการที่นักเรียนชอบมากกว่าการสอนแบบอื่น และมีการสอนแบบกลุ่มเพื่อที่จะให้นักเรียนภายในกลุ่มช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน การใช่คำถามปลายเปิด ก็สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนรู้จักการคิด และมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนสนใจในการเรียนให้มากขึ้น และผมคิดว่าวิธีการเหล่านี้จะเป็นแนวทางให้กับคนนำไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอื่น ๆ ได้ดีขึ้น โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีการลงมือทำจริง เด็กจะได้ความรู้ที่มาก จดจำได้ดีกว่าการบอก
โดย นิเวช รอดบำเรอ (2012-04-21 09:04:46) [แสดงความคิดเห็น]
การได้ชมวีดีทัศน์ในรายการโทรทัศน์ครู กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์สัญญา ธรรมาภิวัฒน์ วิชาคณิตสาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น เห็นว่าเป้นเรื่องที่สอนยากแต่จากการดูแล้วเด็ก ๆ สนุกกับการเรียนโดยเฉพาะทำให้เห็นว่าการเรียนเรื่องที่ยากเป็นเรีองที่ง่าย เพราะอาจารย์สอนให้เห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่กับชีวิตประจำวัน เราใช้คณิตศาสตร์ทุกวัน การใช้เกมต่าง ๆ เป็นการเอ้อให้เด็กได้สนใจเรื่องที่เรียนเพราะจิตวิยทยาการเรียนรู้และเป็นไปตามวัยเหมาะสมวัยเป็นเรื่องจำเป้นในการเรียนรู้ของเด็ก ๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียน
โดย ปรีชา ณ น่าน (2012-04-26 11:19:46) [แสดงความคิดเห็น]
คณิตคิดสนุก คุณครูสัญญา ธรรมาวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี เป็นการสอนแบบแบ่งกลุ่มโดยใช้แซมซี เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนักเรียนเกิดความสามัคคี การเล่นเกมเด็กสนใจให้ความร่วมมือกันดี มีความสุข คำถามปลายเปิดช่วยให้นักเรียนรู้จักการคิด และการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้ทำให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์สนุกและเข้าใจง่ายขึ้น ขอขอบคุณที่นำเสนอวิธีการสอนที่ดีๆ ดิฉันจะนำวิธีการสอนนี้ไปใช้กับการเรียนการสอนต่อไป ขอบคุณมากๆค่ะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-05-07 12:42:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องของความน่าจะเป็นหากมองในรูปนามธรรมเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะอธิบายให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ค่อนข้างยากเนื่องจากสิ่งของบางสิ่งเราไม่สามารถพูดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการตามไปด้วยได้แต่หากเราใช้วิธีการที่เป็นรูปธรรมเข้าไปช่วยโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สร้างองค์ความรู้เองจากเรื่องง่าย หรือสิ่งที่ผู้เรียนได้ลงมือปกิบัติเองจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการจัดกิจกรรมที่ใช้เกมมาประกอบจะช่วยเล้าความสนใจของผู้เรียนให้เกิดการยากเรียนรู้มากขึ้น
โดย ศศิประภา โพล้งมี (2012-05-16 10:56:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูคลิปทีวีครู คณิตคิดสนุก ของ
อ. สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก ซึ่งสอนในเรื่องความน่าจะเป็น โดยวิธีการใช้เกมส์ เพื่อนเพิ่มความสนุก ช่วยให้เกิดการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งการใช้เกมส์เป็นวิธีการที่นักเรียนชอบมากกว่าการสอนแบบอื่น และมีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนที่จะให้นักเรียนภายในกลุ่มช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน การใช่คำถามปลายเปิด ก็สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนรู้จักการคิด และมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนสนใจในการเรียนให้มากขึ้น เป็นวิธีการสอนที่ดีโดยสามารถใช้สื่อที่รอบตัวโดยตัวของนักเรียนเองมาช่วยในการสอนซึ่งเป็นวิธีที่สนใจมาก ซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนและทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ และเกิดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้จริง และสามารถช่วยให้เพื่่อนได้เข้าใจในโจทย์เลขมากขึ้น และยังสามารถอธิบายสิ่งที่เพื่อนไม่เข้าใจให้ได้เข้าใจ ก็จะยิ่งมีส่วนช่วยครูผู้สอนในการดูแลนักเรียนที่เรียนอ่อนได้ เป็นเทคนิคการสอนง่ายๆแต่ผลคุ้มค่ามาก
โดย นารีรัตน์ เบาะโต้ง (2012-05-16 11:43:17) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูคลิปทีวีครู คณิตคิดสนุก ของ
อ. สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก ซึ่งสอนในเรื่องความน่าจะเป็น โดยวิธีการใช้เกมส์ เพื่อนเพิ่มความสนุก ช่วยให้เกิดการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งการใช้เกมส์เป็นวิธีการที่นักเรียนชอบมากกว่าการสอนแบบอื่น และมีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนที่จะให้นักเรียนภายในกลุ่มช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน การใช่คำถามปลายเปิด ก็สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนรู้จักการคิด และมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนสนใจในการเรียนให้มากขึ้น เป็นวิธีการสอนที่ดีโดยสามารถใช้สื่อที่รอบตัวโดยตัวของนักเรียนเองมาช่วยในการสอนซึ่งเป็นวิธีที่สนใจมาก ซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนและทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ และเกิดความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้จริง และสามารถช่วยให้เพื่่อนได้เข้าใจในโจทย์เลขมากขึ้น และยังสามารถอธิบายสิ่งที่เพื่อนไม่เข้าใจให้ได้เข้าใจ ก็จะยิ่งมีส่วนช่วยครูผู้สอนในการดูแลนักเรียนที่เรียนอ่อนได้ เป็นเทคนิคการสอนง่ายๆแต่ผลคุ้มค่ามาก
โดย นารีรัตน์ เบาะโต้ง (2012-05-16 11:43:18) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูคลิปทีวีครู คณิตคิดสนุก ของ อ. สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ เป็นการจัดกิืจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง นับว่าเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจนอกจากนี้แล้วการนำเกมส์ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจอยู่แล้วเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นยิี่งไปกว่านั้นการได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง
โดย ศศิประภา โพล้งมี (2012-05-25 13:25:43) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูคลิปทีวีครู คณิตคิดสนุก ของ อ. สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ เป็นเทคนิควิธีการสอนที่น่าสนใจและควรนำไปใช้สอนกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากนักเรียนในวัยนี้เป็นวัยที่ชอบความสนุกสนาน เพราะฉะนั้นการสอนที่แฝงเนื้อหาความรู้พร้อมกับการเล่นเกม จึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนในวัยนี้ได้ และทำให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมกับมีความกระตือรือร้นในการเรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
โดย สุทธนันท์ เปี่ยมสกุล (2012-05-29 17:39:24) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความน่าจะเป็นโดยใช้เกม ของอาจารย์สัญญา ธรรมาภิวัฒน์ แล้งทำให้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ น่าสนใจเด็กๆสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ สามารถทำงานเป็นกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็น และมีเหตุผล สามารถคาดการณ์ในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ประยุกต์เข้ากับชีวิตจริง นำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ สิ่งที่เป็นนามธรรมมาเชื่อมโยงเป็นรูปธรรม นำไปซึ่งองค์ความรู้ ที่ให้คำอธิบายได้ สามารถ คละเด็กเก่งเด็กออ่นทำกิจกรรมร่วมกันได้ ทำให้ไม่น่าเบื่อ ขอขอบคุณที่นำเสนอกิจกรรมดีๆให้เป็นแนวทาง เป็นเทคนิคง่ายๆ แต่มีผลเกินคาด
โดย ลัดดา ตันอารีย์ (2012-05-29 17:40:58) [แสดงความคิดเห็น]
ดูตัวอย่างจากห้องเรียนวิชาความเป็นไปได้ของคุณครูสัญญา ธรรมาภิวัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี การแบ่งกลุ่มทำให้นักเรียนช่วยเหลือกัน การร้องเพลง การเล่นเกมความน่าจะเป็นทำให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น นักเรียนสนใจร่วมมือดี มีความสุข คำถามปลายเปิดและการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้ทำให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์สนุกและเข้าใจง่าย ขอชื่นชมเทคนิคการสอนของคุณครู และจะนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในห้องครับ
โดย วิรุณ วงษ์แหวน (2012-05-29 18:09:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป้นเรื่องของการใช้เกม เพื่อเป้นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน จึงทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้น และครูยังมีการใช้คำถามปลายเปิดเพื่อกรพตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์มากขึ้น เป้นแวนคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในห้องได้
โดย พัฒรา ผ่องอักษร (2012-06-21 13:44:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมกิจกรรมแล้วคณิตศาสตร์ ของอใสญญา ทำให้ได้ความรู้และหลักการสอนที่ดีสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้สามารถช่วยครูได้นำเทคนิคมาปรับปรุงตัวครูเพื่อนำไปสอนเด็กได้เพื่อให้เด็กได้รับรู้เทคนิคไหม่ไหม่ของครูนักเรียนจะมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นเพราะเขาไม่เบื่อไม่จำเจกับการเรียนการสอนเก่าเก่าของครูเด็กจะมีความตื่นเต้นในการรับรู้สิ่งไหม่เขาจะเปิดใจในการเรียนการสอนมากขึ้นทำให้การเรียนการสอนนั้นงายขึ้น :tv18: :tv18:
โดย สมจิตร์ ขุนศรีอุเชนทร์ (2012-06-24 21:31:09) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องคณิตคิดสนุก ของอาจารย์สัญญา โดยใช้การเชื่อมโยงชีวิตประจำวัน ซึ่งนักเรียนจะเก็นความสำคัญในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่วนการแบ่งกลุ่ม การเล่นเกม และคำถามปลานเปิด สั่งเหล่านี้ทำให้การเรียนการสอนสนุกและเข้าใจบทเรียนมากขึ้น เกิดกระบวนการคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม การช่วยเหลือกัน รวมทั้งฝึกตวามกล้าแสดงออกทางด้านความคิดด้วยการบอกเหตุผลของคำตอบ
โดย อารีรัตน์ อัศวเวศน์ (2012-07-10 19:59:50) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมการเรียนการสอนของอาจารย์สัญญา เป้นกิจกรรมที่น่าสนใจ เพราะเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดและรู้จักการแบ่งกลุ่มเป็นขบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ส่งผลให้นักเรียนได้ทักษะการคิดด้านต่างๆมากขึ้น ซึ่งภายในกลุ่มมีความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนอยากเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นเพราะทำให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นตามเหตุและผลของกิจกรรมที่ทำเกิดความสนุกสนานและยังสามารถนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-07-16 19:29:19) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจมาก มีกิจกรรมที่หลายหลายและสนุกสนาน มีเกมส์ มีการเล่นสอดแทรกเนื้อหาไปในเกมส์ ทำให้ได้คิดและอยากร่วมกิจกรรม ทำให้เข้าใจเนื้อหา และอยากที่จะเรียนวิชานี้
โดย พิมพิลา บุญเลิศ (2012-08-10 15:25:12) [แสดงความคิดเห็น]
คณิตคิดสนุก คุณครูสัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ รร.บ้านห้วยกะปิ จ.ชลบุรี การ แบ่งกลุ่ม การเล่นเกม คำถามปลายเปิด และ การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้ทำให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์สนุกและเข้าใจง่ายขึ้น เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีมากค่ีะ และยังสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ มาช่วยเสริมให้นักเรียนสนใจเนื้อหามากขึ้นและฝึกการสังเกต วิเคราะห์จากสิ่งรอบตัวพร้อมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีค่ะ
โดย นุชจรี ยกกลิ่น (2012-08-16 06:16:11) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโดยใช้เกม เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้น และครูใช้คำถามปลายเปิด บูรณาการกับชีวิตประจำวัน กระตุ้นให้นักเรียนมีทักษะในการคิด เป็นแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้
โดย อ้อมอุษา สุ่มมาตย์ (2012-08-16 17:08:23) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความน่าจะเป็นโดยใช้เกม ของอาจารย์สัญญา ธรรมาภิวัฒน์ แล้งทำให้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ น่าสนใจเด็กๆสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ สามารถทำงานเป็นกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็น และมีเหตุผล สามารถคาดการณ์ในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ประยุกต์เข้ากับชีวิตจริง นำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ สิ่งที่เป็นนามธรรมมาเชื่อมโยงเป็นรูปธรรม นำไปซึ่งองค์ความรู้ ที่ให้คำอธิบายได้ สามารถ คละเด็กเก่งเด็กออ่นทำกิจกรรมร่วมกันได้ ทำให้ไม่น่าเบื่อ ขอขอบคุณที่นำเสนอกิจกรรมดีๆให้เป็นแนวทาง เป็นเทคนิคง่ายๆ แต่เกิดผลกับเด็กได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ
โดย เอมพิกา ใจกล้า (2012-08-18 22:51:36) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สัญญา ธรรมาภิวัฒน์ ทำให้เราได้เห็นการจัดการเรียการสอนที่ง่าย ๆ แต่ได้คุณค่ามาก ไม่ต้องสรรหากรรมวิธีใหม่ เสมอมาใช้ในการจักิจกรรมแต่ขอให้ใช้ในสิ่งที่ทำให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ และเรียนอย่างความสุข ตลอดจนนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ก็จะเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจกับการจัดการเรียนรู้ เป็นต้นแบบให้ครูคนอื่นจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเกิดความรักคณิตศาสตร์ได้มากกว่าการเรียนแบบเอาจริงเอาจังเสียอีก ขอยกนิ้วให้ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ลัดดา ด่านวิริยะกุล (2012-08-28 21:10:00) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ทำให้เราได้เห็นการจัดการเรียนการสอนที่ง่าย
สามารถคาดการณ์ได้ในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ประยุกต์เข้ากับชีวิตจริง นำสิ่งรอบ ๆ ตัวมาใช้ นำสิ่งที่เป็นนามธรรมมาเชื่อมโยงเป็นรูปธรรม
โดย รุสบีฮี เจะแม็ง (2014-07-04 17:14:44) [แสดงความคิดเห็น]
ปกติแล้วการเรียน คณิต เด็กๆๆ อาจจะไม่ค่อยชอบ เพราะเป็นเรื่องยากมากสำหรับเด็ก แต่อาจารย์สัญญา ธรรมาภิวัฒน์ มีวิธีสอนเด็กที่นำความสนุกมาพะสมพะสาน กับวิชาคณิต ฯ ทำให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียน จึงเห็นว่าวิชาคณิต ฯ ไม่ยากอย่างที่คิด ต้องขอบคุณ
อาจารย์สัญญา ธรรมาภิวัฒน์ ที่ทำให้เด็กที่คิดว่าคณิตเป็นเรื่องยาก กับมาสนุกกับการเรียน ขอบคุณค่ะ...... :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ฮานีบ๊ะห์ สานิ (2014-07-05 08:15:59) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน ส.ต.ต.หญิงนินูรีดา นิยอ เป็นนักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความเป็นครู ณ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. (กองร้อย ๕)จากการที่ได้ชมการเรียนการสอนของอาจารย์สัญญา เป้นกิจกรรมที่น่าสนใจ เพราะเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดและรู้จักการแบ่งกลุ่มเป็นขบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ส่งผลให้นักเรียนได้ทักษะการคิดด้านต่างๆมากขึ้นสามารถคาดการณ์ในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ประยุกต์เข้ากับชีวิตจริง นำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ สิ่งที่เป็นนามธรรมมาเชื่อมโยงเป็นรูปธรรม นำไปซึ่งองค์ความรู้ ที่ให้คำอธิบายได้ สามารถ คละเด็กเก่งเด็กออ่นทำกิจกรรมร่วมกันได้ ทำให้ไม่น่าเบื่อ ขอขอบคุณที่นำเสนอกิจกรรมดีๆให้เป็นแนวทาง เป็นเทคนิคง่ายๆ แต่เกิดผลกับเด็กได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ
โดย นินูรีดา นิยอ (2014-07-06 06:29:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน ส.ต.ต.หญิงนินูรีดา นิยอ เป็นนักเรียนฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความเป็นครู ณ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. (กองร้อย ๕)จากการที่ได้ชมการเรียนการสอนของอาจารย์สัญญา เป้นกิจกรรมที่น่าสนใจ เพราะเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดและรู้จักการแบ่งกลุ่มเป็นขบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ส่งผลให้นักเรียนได้ทักษะการคิดด้านต่างๆมากขึ้นสามารถคาดการณ์ในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ประยุกต์เข้ากับชีวิตจริง นำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ สิ่งที่เป็นนามธรรมมาเชื่อมโยงเป็นรูปธรรม นำไปซึ่งองค์ความรู้ ที่ให้คำอธิบายได้ สามารถ คละเด็กเก่งเด็กออ่นทำกิจกรรมร่วมกันได้ ทำให้ไม่น่าเบื่อ ขอขอบคุณที่นำเสนอกิจกรรมดีๆให้เป็นแนวทาง เป็นเทคนิคง่ายๆ แต่เกิดผลกับเด็กได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ
โดย นินูรีดา นิยอ (2014-07-06 06:31:03) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยชอบ เพราะเป็นวิชาที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก ต้องเข้าใจโจทย์อย่างแท้จริงถึงจะแก้โจทย์นั้นได้ และจากการที่หนูได้ชมวีดีโอของ อาจารย์ สัญญา ธรรมาภิวัฒน์ เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเลยค่ะ ครูสอนหนังสือได้ดีมากค่ะทำให้เด็กสนุกกับการเรียนมาก อาจารย์เขาสอนโดยวิธีการง่ายๆซึ่งครูส่วนใหญ่จะมองข้าม ถ้าเด็กๆมีความสุขกับการเรียน เด็กๆก็จะเข้าใจอะไรที่ยากๆได้ง่ายเหมือนกันค่ะ และหนูคิดว่า ต่อจากนี้ไปวิชาคณิตศาสตร์ จะไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่ออีกต่อไป ถ้าทั่วประเทศมีอาจาย์อย่าง อาจารย์ สัญญา ทุกโรงเรียนรับรองเลยค่ะว่าเด็กนักเรียนของเราจะเก่งวิชาคณิตศาสตร์และมีความสุขกับการเรียนทุกคนเลยค่ะ ขอบคุณน่ะค่ะที่มีวีดีโอดีๆอย่างนี้ให้พวกหนูได้ชม เป็นประโยชน์กับหนูอย่างมากเลยค่ะ เพราะหนูจะได้ไปใช้กับเด็กนักเรียนของหนูในอนาคตค่ะ ขอบคณค่ะ :tv17:
โดย ฮานีบ๊ะห์ สานิ (2014-07-06 18:20:35) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูคลิปทีวีครู คณิตคิดสนุก ของ อ. สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก ซึ่งสอนในเรื่องความน่าจะเป็น โดยวิธีการใช้เกมส์ เพื่อนเพิ่มความสนุก ช่วยให้เกิดการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งการใช้เกมส์เป็นวิธีการที่นักเรียนชอบมากกว่าการสอนแบบอื่น และมีการสอนแบบกลุ่มเพื่อที่จะให้นักเรียนภายในกลุ่มช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน การใช่คำถามปลายเปิด ก็สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนรู้จักการคิด และมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนสนใจในการเรียนให้มากขึ้น และข้าพเจ้าคิดว่าวิธการเหล่านี้จะเป็นแนวทางให้กับคนที่เป็นครูได้ดีค่ะ
โดย สาลีสะห์ เจะโวะ (2014-07-07 05:35:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูคลิปทีวีครู คณิตคิดสนุก ของ อ. สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก ซึ่งสอนในเรื่องความน่าจะเป็น โดยวิธีการใช้เกมส์ เพื่อนเพิ่มความสนุก ช่วยให้เกิดการคิดและวิเคราะห์ ซึ่งการใช้เกมส์เป็นวิธีการที่นักเรียนชอบมากกว่าการสอนแบบอื่น และมีการสอนแบบกลุ่มเพื่อที่จะให้นักเรียนภายในกลุ่มช่วยเหลื่อซึ่งกันและกัน การใช่คำถามปลายเปิด ก็สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนรู้จักการคิด และมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักเรียนสนใจในการเรียนให้มากขึ้น และข้าพเจ้าคิดว่าวิธการเหล่านี้จะเป็นแนวทางให้กับคนที่เป็นครูได้ดีค่ะ
โดย สาลีสะห์ เจะโวะ (2014-07-07 05:35:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมการเรียนการสอนของอาจารย์สัญญาได้รับความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองเป็นอย่างมากเพราะว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่นักเรียนจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแต่ถ้าคุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนทีมีความสนุกสนานได้จะทำให้นักเรียนรู่สึกว่าอยากเรียนมากขึ้น จึงเป๋นสิ่งที่สำคัญที่คุณครูที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกคนจะต้องทำให้ผู้เรียรมีใจรักในวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากเพื่อผู้เรียนจะได้มีความสุชในการเรียน
โดย ปารีด๊ะ ลาแม็ง (2014-07-07 05:40:06) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมการเรียนการสอนของอาจารย์สัญญาได้รับความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองเป็นอย่างมากเพราะว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่นักเรียนจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแต่ถ้าคุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนทีมีความสนุกสนานได้จะทำให้นักเรียนรู่สึกว่าอยากเรียนมากขึ้น จึงเป๋นสิ่งที่สำคัญที่คุณครูที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกคนจะต้องทำให้ผู้เรียรมีใจรักในวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมากเพื่อผู้เรียนจะได้มีความสุชในการเรียน
โดย ปารีด๊ะ ลาแม็ง (2014-07-07 05:40:16) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv