thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > คณิตศาสตร์ ดูทั้งหมด
จำนวนและการดำเนินการ
Uncut Classrooms : การลดราคา ตอน 2 คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ รร.อนุบาลสามเสน
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของ คุณครูบริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสามเสน ในการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้เรื่องการลดราคาที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวัน เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย : สอนการแทนค่า - KS1 Numeracy :Teaching Place Value
ในช่วงเทอมแรกของชั้นป.1 นักเรียนหลายคนมีปัญหากับการนับเลข ชมเทคนิคการสอนแบบใหม่ เพื่อให้การนับเลขเป็นเรื่องง่ายๆ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การวัด
Uncut Classrooms ตาชั่งสมการ ตอน 3 ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อ ที่สอนเรื่องสมการ ผ่านตาชั่ง 2 แขน เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ เพิ่มเติม
Uncut Classrooms ตาชั่งสมการ ตอน 4 ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อ ที่สอนเรื่องสมการ ผ่านตาชั่ง 2 แขน เพื่อแสดงความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้าง โดยแบ่งเป็นสมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
เรขาคณิต
คณิตศาสตร์ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ตอน 3
พบโจทย์เลขรอบตัวเรา ตอนใหม่ ไปดูคณิตศาสตร์ในซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ทำให้เด็กๆได้สนุกกับโจทย์เลขมากมาย เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ในสวน อ.สุรัช อินทสังข์ ตอน 1 (ฉบับเต็ม)
เลขหมุนรอบตัวเรา กับ อ.สุรัชน์ อินทสังข์ นักคณิตศาสตร์ศึกษา วันนี้พาไปเที่ยวสวนสาธารณะ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
พีชคณิต
ตาชั่งสมการ ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
แนะนำนวัตกรรมการสอน เรื่อง สมการ ผ่านเครื่องมือที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวัน อย่าง ตาชั่ง เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
คณิตคิดสนุก อ. สัญญา ธรรมมาภิวัฒน์ รร.บ้านห้วยกะปิ จ.ชลบุรี (ฉบับเต็ม) - Active learning
ดูการสอน "ความเป็นไปได้" ให้นักเรียนเชื่อมโยงได้กับชีวิตประจำวัน และสนุกสนานในการเรียน เพิ่มเติม
แผนภูมิกับการพรางตัว ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์เรื่อง การนำเสนอข้อมูล ของ อ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์ ได้นำการเก็บข้อมูล และตาราง 100 ช่องมาเป็นส่วนสำคัญในการสอน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา : คณิตศาสตร์สปริงบอร์ด - Primary Maths : Springboard Maths
ชมโครงการสปริงบอร์ด โครงการที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานด้านการคำนวณต่ำกว่าเกณฑ์ เพิ่มเติม
ประวัติศาสตร์มีชีวิตด้วยคณิตศาสตร์ ตอน ถอดรหัสตัวเลขในฤกษ์ก่อสร้าง อ.อติชาต เกตตะพันธุ์
เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว โดยการถอดรหัสตัวเลข จากฤกษ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนบูรณาการคณิตศาสตร์ จะได้เห็นมิติใหม่ๆในการสอนทั้งคณิตศาสตร์ และ ประวัติศาสตร์ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv