thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ปฐมวัย
ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม
เล่นสนุกกับภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูทิพวรรณ โคตรวัฒน์ รร.พระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น
หลักของการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และเหมาะสมกับวัยของเด็ก มี 4 กระบวนการ Introduction (ขั้นนำ), Expansion (ขั้นดำเนินการสอน), Consolidation (ขั้นขยายประสบการณ์), Review and Assessment (ขั้นทบทวนและประเมินผล) เพิ่มเติม
เล่นสนุกกับภาษาอังกฤษ ตอน 2 คุณครูทิพวรรณ โคตรวัฒน์ รร.พระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น
(ตอนต่อ) หลังจากเด็กๆ ได้ผ่านบทเรียนเรื่อง Toy ขั้นนำ และขั้นดำเนินการสอน ชมขั้นต่อไป ขั้นขยายประสบการณ์ และ ขั้นทบทวน และประเมินผล ผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆ ที่ส่งเสริมพหุปัญญาให้กับเด็กๆ ด้วย เพิ่มเติม
สอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 1 : คุณครูกับวิถีธรรมชาติ คุณครูอนินทิตา โปษะกฤษณะ โรงเรียนสยามสามไตร
แนวคิดหลักของโรงเรียนที่เน้นการสร้างเด็กในแนววิถีพุทธ และวิถีธรรมชาติ ชมการจัดอบรมพัฒนาครูให้เข้าใจในการเรียนรู้วิถีธรรมชาติ และวิถีพุทธอย่างลึกซึ้ง เปิดโลกการเรียนรู้ และให้คุณครูได้ซึมซับกับวิถีธรรมชาติจากประสบการณ์จริง เพิ่มเติม
สอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 2 : คุณครูกับวิถีพุทธ คุณครูอนินทิตา โปษะกฤษณะ โรงเรียนสยามสามไตร
(ตอนต่อ) หลังจากกลับจากการเรียนรู้วิถีธรรมชาติ การจัดการเรียนรู้สู่การอบรมวิถีพุทธ ผ่านกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์บทเรียน "การพัฒนาที่ยั่งยืน" หลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการคิดวางแผนในหัวข้อ "คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คน" นำสู่ "ถนนนโยบาย" เพิ่มเติม
สอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 3 : นวัตกรรมเกมนำปัญญา คุณครูกุลธิดา สีทองคำ โรงเรียนสยามสามไตร
(ตอนต่อ) การนำวิถีพุทธนำลงสู่การเรียนการสอนในห้องเรียนผ่านวิถีชีวิตประจำวัน และนวัตกรรมการสอนกิจกรรม "เกมนำปัญญา" ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการสัมผัส การคิด และการสร้างชิ้นงานออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มเติม
สอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธ ตอนที่ 4 : นวัตกรรมมาทาลโปรแกรม คุณครูชลธิชา หงษ์ษา โรงเรียนสยามสามไตร
(ตอนต่อ) ไปติดตามการนำหลักวิถีธรรมชาติประสานวิถีพุทธนำลงสู่ห้องเรียน ผ่านนวัตกรรมการสอนที่ชื่อว่า "มาทาลโปรแกรม" การสอนวิทยาศาสตร์แบบธรรมชาติ เพิ่มเติม
Comprehensive Approach การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ รร.อนุบาลธีรานุรักษ์
การเรียนการสอนปฐมวัยในรูปแบบการสอนแบบองค์รวม โรงเรียนและผู้ปกครองมีส่วนเกี่ยวโยงกัน เป็นการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กให้พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก เพิ่มเติม
ปลูกฝังความดีในชั้นปฐมวัย คุณครูสุนทรี หนูนาค รร.อนุบาลเพชรบุรี
ชมกิจกรรมที่ปลูกฝังเรื่องจริยธรรม และการทำความดีตั้งแต่เด็ก ทำให้นักเรียนรู้สึกไม่เขินอาย และทำอย่างมีความสุข เพิ่มเติม
ของเล่นและของใช้ คุณครูสุวรรณา ชโลวัฒนะ รร.บ้านเหมืองแร่
เทคนิคการสอนปฐมวัยโดยยึดหลักกระบวนการให้นักเรียนได้จดจำ และสังเกตุแยกแยะของเล่น ของใช้ที่มีประโยชน์ผ่านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และการสัมผัส เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv