thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 341 Online : 2012-09-01  
    อินโดนีเซีย : ก่อนจะเป็นจาการ์ตา  
    ย้อนรอยการกำเนิดของมหานครจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย ผ่านท่าเรือ Sunda Kelapa จุดนัดพบแห่งประวัติศาสตร์ในยุคแห่งการค้าขายทางเรือ และ การล่าอาณานิคม ทำไมดินแดนแห่งนี้ จึงมีเสน่ห์ดึงดูดให้ต่างชาติมาครอบครองเป็นเวลายาวนาน ทำไมที่นี่จึงถูกขนานนามว่า Battavia เป็นเวลานานถึง 350 ปี คำตอบทุกอย่างจะถูกเฉลยบนหอคอยแห่งประวัติศาสตร์ Merana Syahbandar  
     
 
 
ความเป็นมาของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทสเป็นสิ่งที่ควรเน้นย้ำ ปลูกฝังให้เด็กไทยทุกคนได้เรียนรู้ วึมซับและเก้บรักษาเรื่องราวความดีงามไว้ให้ยืนยาวสืบไป ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนที่จะทำให้เกิดมีสิ่งนี้ได้ ขอให้เป็นเช่นนั้น ไทยเราจะได้เก็บสิ่งดีดีที่มีความเป็นไทยไว้ให้คนไทยรุ่นต่อๆไปได้ชื่นชมอย่างยาวนาน จนเกิดเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างแท้จริง
โดย สุดใจ สมสา (2012-09-03 22:31:45) [แสดงความคิดเห็น]
ประวัติศาสตร์เป้นการบ่งบอกความเป็นมาของทุกประเทศ บอกถึงความเจริญ ความลำบาก บอกอดีต ความเป็นมาเพื่อใช้ในการศึกษาและทำอย่างไรจะรักษาประเทศของตนได้ การเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละประเทศจะช่วยกระตุ้นให้ครูส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนให้มากขึ้น ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ประเทศของเราอยู่ในแนวหน้าของอาเซียน
โดย อรัญญา ตุ้ยหล้า (2012-09-16 14:41:27) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องราวท่ีดีงาม ความผิดพลาดในอดีต ความทรงจำในประวัติศาสตร์ เป็นส่ิงย้ำเตือนให้เราภูมิใจและศรัทธาต่อบรรพบุรุษ รัก หวงแหนผืนแผ่นดินไทยให้้คงอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านาน
โดย พิศมร สุทธิสาร (2012-09-17 23:13:10) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv