thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3122 Online : 2012-03-28  
    การนำไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่งเข้าไปในเครื่อง Tablet  
    เรียนรู้และทำความเข้าใจหากต้องการนำไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งานใน Tablet มีหลายวิธีในการนำไปใช้ต่อ แต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือ การใช้อุปกรณ์เสริมที่ชื่อ Card Reader ขั้นตอนง่ายๆที่ทำให้เราสามารถ โยนไฟล์ เข้า และ ออก จากเครื่อง Tablet ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลย  
     
 
 
ตามให้ทันโลกสมัยใหม่เอาน่า..ยังไงก็ต้องได้สู้ๆๆ :tv02:
โดย สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2012-03-29 11:30:23) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ดี ดี ค่ะ การนำไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่งเข้าไปในเครื่อง Tablet ไม่ยากอย่างที่คิดจริงๆ...
โดย พันธ์อร ฉิมพิบูลย์ (2012-03-29 18:22:09) [แสดงความคิดเห็น]
รู้วิธีการแล้วต้องไปลองทำดูนะครับ
โดย บุญชอบ ขาวเหลือง (2012-03-29 19:33:23) [แสดงความคิดเห็น]
เอาทั้งงานและโปรแกรมลงได้ :tv01:
โดย เจียมพล บุญประคม (2012-03-30 10:37:19) [แสดงความคิดเห็น]
ครั้งแรกก็ยังงงกับเอกสารเหมือนกัน แต่ได้มาดูแล้วมีความเข้าใจขึ้นมากเลยทีเดียว แล้วจะลองไปใช้ดูนะคะ
โดย เสาวภา แปลงแก้ว (2012-04-02 11:40:41) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้อุปกรณ์เสริมที่ชื่อ Card Reader ขั้นตอนง่ายๆที่ทำให้เราสามารถ โยนไฟล์ เข้า และ ออก จากเครื่อง Tablet ทั้งนี้ การนำข้อมูลที่สามารถใชงานได้นั้นต้องมี app ที่รองรับไพล์นั้นๆด้วย ซึ่งจะต้องพิจารณาการจัดหาapp เพื่อมาใช้ในเครื่องtablet ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นนาจะไม่ค่อยมีปัญหาในการอ่านข้อมูลประเภทต่าง แต่Tablet จะต้องมีapp ติดตั้ง เพื่อใช้งานในโปรแกรมนั้น ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องว่าไล์ประเภทนี้เหมาะสมกับ app ประเภทใด้บ้าง ซึ่งคิดว่าน่าจะมีการขยายผลในการใช้งานappต่างๆ
โดย เมธี กาบุญค้ำ (2012-04-03 15:51:53) [แสดงความคิดเห็น]
ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับคนเคยใช้คอมพิวเตอร์ในการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน MICRO SD แต่ก็เป็นเรื่องใหม่ที่จำเป็นต้องเรียนรู้สำหรับการใชกับTABLET ชัดเจนและเข้าใจง่ายสำหรับตอนนี้ครับ
โดย thapanawat chomchalao (2012-04-16 08:53:01) [แสดงความคิดเห็น]
การนำข้อมูลที่สามารถใช้งานได้ต้องมี app ที่รองรับไพล์ ต้องพิจารณาการจัดหาapp เพื่อมาใช้ในเครื่องtablet ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นนาจะไม่ค่อยมีปัญหาในการอ่านข้อมูลประเภทต่าง แต่Tablet จะต้องมีapp ติดตั้ง เพื่อใช้งานในโปรแกรมนั้น ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-04-17 06:59:50) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครูที่อยู่กันคนละที่ คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ต่อไปคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
โดย สาวิตรี สังเฉวก (2012-04-18 12:55:29) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครูที่อยู่กันคนละที่ คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ต่อไปคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
โดย สาวิตรี สังเฉวก (2012-04-18 12:55:43) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครูที่อยู่กันคนละที่ คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ต่อไปคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
โดย สาวิตรี สังเฉวก (2012-04-18 12:55:54) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครูที่อยู่กันคนละที่ คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ต่อไปคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
โดย สาวิตรี สังเฉวก (2012-04-18 12:56:16) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย บุญเพ็ง นามโสม (2012-05-17 14:25:01) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: เยี่ยมครับ
โดย บุญนำ อรรคฮาต (2012-07-12 19:30:58) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครูที่อยู่กันคนละที่ คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ต่อไปคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
โดย เจ๊ะอามีนะห์ สาและ (2012-10-01 12:02:16) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมออนไลน์ Facebook เป็นสิ่งที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจอย่างมาก ดิฉันคิดว่าถ้ารู้จักปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทุกวันนี้ดิฉันก็ใช้ในการติดต่อกับเพื่อนครูที่อยู่กันคนละที่ คนละจังหวัด สอบถามข้อมูลข่าวสาร ด้านการเรียน การสอน ลงรูปกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษากับเพื่อนครู ต่อไปคงจะต้องนำไปปรับใช้กับนักเรียนบ้าง เพราะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ
โดย เจ๊ะอามีนะห์ สาและ (2012-10-01 12:02:35) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv