thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 8787
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.05 นาที | Online : 2011-02-23  
    โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป ดร.วรนาท รักสกุลไทย ,อ.กัลยา เทพวงษ์, อ.พรชนิตท์ ก้องกำไก  
    พาไปรู้จักทฤษฎีการเรียนรู้แบบ ไฮสโคป โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย อ.กัลยา เทพวงษ์ รร.เกษมพิทยา และ อ.พรชนิตท์ ก้องกำไก รร.บ้านปลวกแดง ที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก เน้นการเรียนด้วยการวางแผน Plan Do Review ที่จะทำให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการวางแผนด้วยตนเอง มีความมั่นใจ และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านในช่วงปฐมวัย  
     
Share |
 
แผนการสอน
เอกสารประกอบการเรียน การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดไฮสโคป

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีมากดูแล้วอยากให้ทุกโรงเรียนจัดแบบนี้ในระดับปฐมวัย
โดย รัษฎากร ทิพย์จ้อย (2011-02-27 07:30:23) [แสดงความคิดเห็น]
กำลังศึกษาการสอนปฐมวัยเพราะไม่เคยสอนมาก่อนอ่านดูแล้วก็พอมองเห็นแนวทางแต่ยังไม่เคยสัมผัสเด็กวัยนี้เลยจะลองดูได้ผลอย่างไรจะนำมาเล่าให้สมาชิกฟังอีทีค่ะ :tv11: :tv18:
โดย นางลำดวน ศิริภักดิ์ (2013-11-03 15:43:31)
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีมากดูแล้วอยากให้ทุกโรงเรียนจัดแบบนี้ในระดับปฐมวัย
โดย รัษฎากร ทิพย์จ้อย (2011-02-27 07:30:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดประสบการณ์ที่เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ดูแล้วคิดว่าสามารถนำไปปรับใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กได้ค่ะ
โดย ภัทราลักษณ์ ดู่มณี (2011-03-02 21:52:35) [แสดงความคิดเห็น]
วันนี้นำวิธีการให้เด็กพูดเกี่ยวกับผลงานของตัวเอง แล้วให้เพื่อนถามคำถามสิ่งที่ตนเองสงสัยเกี่ยวกับผลงานของเพื่อน เด็กสนุกสนานกับกิจกรรมมากค่ะ แล้วครูก็ยังได้รู้เกี่ยวกับความคิด จินตนาการของเด็กที่แสดงออกมาทั้งการวาดภาพและการแสดงความคิดเห็นค่ะ
โดย ภัทราลักษณ์ ดู่มณี (2011-03-03 20:50:02) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆเลยคร้า กิจกรรมนี้อ่ะ เด็ก ร.ร.บ้านปลวกแดง
ป.6/2 เลขที่15 love :tv02: :tv15:
โดย เหมย อุษา สระแก้ว (2011-03-06 11:33:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดีคร้า กิจกรรมนี้ อ่ะ เด็กโรงเรียนบ้านปลวกแดง ป.6/2 ห้องครูมณฑา
โดย เหมย (2011-03-06 11:34:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดีคร้า กิจกรรมนี้ อ่ะ เด็กโรงเรียนบ้านปลวกแดง ป.6/2 ห้องครูมณฑา
โดย เหมย (2011-03-06 11:34:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดีคร้า กิจกรรมนี้ อ่ะ เด็กโรงเรียนบ้านปลวกแดง ป.6/2 ห้องครูมณฑา
โดย เหมย (2011-03-06 11:34:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี และนับว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้มาก เพราะเป็นการเรียนที่ตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็กได้ดีทีสุด และเรียนรู้ได้จริง โรงเรียนต่างๆที่ยังยึดครูเป็นผู้สร้างความรู้เพียงคนเดียว ควรนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้นะคะ จะทำให้เด็กได้ประโยชน์มากทีเดียวคะ :tv04: :tv15:
โดย Tidarat atipanchapong (2011-03-11 10:52:52) [แสดงความคิดเห็น]
ขอแสดงความชื่นชมค่ะ :tv02:
โดย ปัทมา (2011-03-19 15:29:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการเรียน การสอนที่ดีมากค่ะ สอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ การสร้างจินตนาการ และเป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้ดีค่ะ :tv02: :tv02:
โดย กัญญ์รัศม์ อัมพานนท์ (2011-07-30 10:09:49) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบไฮสโคปเป็นการจัดกิจกรรมโดย วางแผน ทำ ทบทวน ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการวางแผนงานที่ทำให้เด้กฝึกการเป็นผู้นำที่ดี การเข้าใจสังคม การซักถามสิ่งต่างๆที่ตนอยากรู้ โดยคิดว่าดรงเรียนต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ได้ในกิจกรรมศิลปะคะ
โดย จารุวรรณ สาสูงเนิน (2011-08-18 22:52:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ครูอนุบาลควรรู้และทดลองใช้สอนดู
โดย รังสรรค์ สุทารัมย์ (2011-09-04 14:32:16) [แสดงความคิดเห็น]
แต่ละแนวคิดน่าสนใจค่ะคงต้องนำมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนที่สอนอยู่ค่ะ
โดย อัญธิกา พรสัมฤทธิ์กุล (2011-09-12 18:12:44) [แสดงความคิดเห็น]
จัดการเรียนการสอนได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ ห้องเรียนมีความพร้อม เด็กๆสนุกสนานกับการเรียน
โดย เสาวรส เพ็งจันทร์ (2011-10-10 21:23:35) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15:
โดย กิตติยา พงษ์นิยะกูล (2011-10-11 16:48:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่คุณครูน่าจะนำไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยเพราะเป็นพื้นฐานให้เด็กได้รู้จักการวางแผนการทำงานต่างๆต่อไป .
โดย น้ำอ้อย ชิมหนองแวง (2011-10-11 21:02:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ เด็กๆได้ฝึกการคิด มีการวางแผน ทำงานเป็นระบบ ด้วยความคิดของตนเอง ซึ่งเหมาะสมกับเด็กในยุคนี้มากๆที่ต้องเรียนรู้ผ่านการกระทำของตนเอง ในห้องเรียนของดิฉัน(อนุบาล)มีการจัดการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์และให้เด็กเข้าตามศูนย์การศึกษา โดยครูจะอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมก่อนให้เด็กเลือกเข้าแต่ละศูนย์ ซึ่งเด็กๆส่วนใหญ่ทำได้ดี แต่เมื่อได้มารู้จักและได้ศึกษาจาก โทรทัศน์ครู แล้วก็ได้นำไปปรับใช้ในห้องเรียนเพิ่มเติมในการสอบถามให้เด็กเล่าถึงสิ่งที่ตนเองจะทำก่อนให้แยกย้ายไป ขอบคุณค่ะ
โดย นิภาพร สิงห์โตไทย (2011-10-13 20:24:55) [แสดงความคิดเห็น]
ได้มีโอกาศได้ไปดูการเรียนการสอนที่โรงเรียน รร.เกษมพิทยา ได้นำมาปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ให้เด็กที่ห้องเรียนที่ได้ประจำอยู่ เช่น การจัดมุม การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเด็กสามารถบอกเล่าในสิ่งที่ตนสร้างขึ้น ให้เด็กๆได้แลกเปลี่ยน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การเรียนรู้แบบนี้เด็กๆได้ลงมือกระทํา ซึ่งเด็กได้จัดกระทํากับวัตถุ เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู จนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ง่ายต่อการนำมาพัฒนาเด็กทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ขอบคุณมากค่ะ
โดย จันทร์ผกา เลิศพงษ์ไทย (2011-10-13 20:47:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเนื้อที่ดีสามารถนำมาใช้ได้จริงในการจัดการเรียนการสอนค่ะ
โดย จารุณี ขำเขียว (2011-10-19 10:54:54) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์มากค่ะ จะนำไปปรับใช้บ้าง :tv09:
โดย ครูแอ๊ด วิชญานันท์ (2011-11-21 20:18:02) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์มากค่ะ จะนำไปปรับใช้บ้าง
โดย ครูแอ๊ด วิชญานันท์ (2011-11-21 20:18:42) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการจัดห้องเรียนมากเลยค่ะ
โดย ภาวณี ฆ้องโนนแดง (2011-12-28 20:42:10) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะ ได้ความรู้มากมาย
โดย สุปราณี ศรีโนนยาง (2012-01-13 16:12:11) [แสดงความคิดเห็น]
โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป ดร.วรนาท รักสกุลไทย ,อ.กัลยา เทพวงษ์, อ.พรชนิตท์ ก้องกำไก

พาไปรู้จักทฤษฎีการเรียนรู้แบบ ไฮสโคป โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย อ.กัลยา เทพวงษ์ รร.เกษมพิทยา และ อ.พรชนิตท์ ก้องกำไก รร.บ้านปลวกแดง ที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก เน้นการเรียนด้วยการวางแผน Plan Do Review ที่จะทำให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการวางแผนด้วยตนเอง มีความมั่นใจ และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านในช่วงปฐมวัย หลังจากที่ได้รับชมแล้วรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์มากค่ะ จึงจะขออนุญาตินำไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาครู ร่วมชั้นเรียนของดิฉันค่ะ เนื่องจากได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์มาพอดีเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆนะค่ะ
โดย โยษิตา ลีวรรณ (2012-01-17 19:25:29) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กจะเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมจากความสนใจและความตั้งใจของตนเอง การเลือกและการตัดสินใจต้องจัดให้เด็กมีอิสระที่จะเลือกได้ตลอดทั้งวันขณะที่ปฏิบัติเด็กเรียนรู้แบบลงมือกระทำจะมีเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพียงพอ และเหมาะสมกับระดับอายุของเด็ก เด็กต้องมีโอกาสและมีเวลาเพียงพอที่จะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างอิสระ เมื่อเด็กใช้เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เด็กจะมีโอกาสเชื่อมโยงการกระทำต่าง ๆ การเรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ และมีโอกาสในการแก้ปัญหามากขึ้นด้วย
โดย โสธิดา นาบุญเรือง (2012-01-19 13:53:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์มากสำหรับใช้เป็นแนวทางในการสอนเด็กปฐมวัย อีกแนวทางหนึ่ง ขอบคุณมากสำหรับความรู้นี้นะค่ะ :tv14
โดย ทันตวัน พรมสุทธิ์ (2012-02-08 14:50:06) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนปฐมวัยสามารถจัดได้หลากหลายแต่การจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโคป ก็เป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้เด็กได้รู้จักการคิดวางแผน แล้วจึงลงมือกระทำด้วยตนเอง ส่งเสริมทำให้เด็กเป็นเด็กที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และยังได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวเด็ก และตัวครูปฐมวัยสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กไทยที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป
โดย จิดาภา ศรีสุข (2012-04-12 09:35:21) [แสดงความคิดเห็น]
โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป เป็นการเรียนรู้ที่นำปรับไปพัฒนาการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก เน้นการเรียนด้วยการวางแผน Plan Do Review ที่จะทำให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการวางแผนด้วยตนเอง มีความมั่นใจ และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านในช่วงปฐมวัย และน่าจะดึงจุดเด้นของวิธีการสอนนี้ไปปรับสอนในระดับประถมศึกษาได้ดีอีกด้วย และนับว่ามีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้มาก เพราะเป็นการเรียนที่ตอบสนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็กได้ดีทีสุด และเรียนรู้ได้จริง
โดย กฤษณ์สกร ชัยวีรพันธ์เดช (2012-04-17 19:55:18) [แสดงความคิดเห็น]
โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป ที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก เน้นการเรียนด้วยการวางแผน Plan Do Review ที่จะทำให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการวางแผนด้วยตนเอง มีความมั่นใจ และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านในช่วงปฐมวัย ส่งเสริมทำให้เด็กเป็นเด็กที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และยังได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวเด็ก และตัวครูปฐมวัยสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
โดย ประยงค์ ใจเที่ยง (2012-04-30 00:31:36) [แสดงความคิดเห็น]
โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป ดร.วรนาท รักสกุลไทย ,อ.กัลยา เทพวงษ์, อ.พรชนิตท์ ก้องกำไก
นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการกระทำด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทำให้เด็กเป็นเด็กที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการวางผนการทำงาน ทำงานอย่างเป็นระบบ ดีเยี่ยมคะ
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2012-06-28 23:36:22) [แสดงความคิดเห็น]
การจักการเรียนการสอนของโปรมแกรมไฮสโคป เป็นการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ โดยให้เด็กได้ลงมือกระทำจริง เป็นการสอนที่ให้เด็กรู้จักการวางแผน การทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการช่วยเหลือ และยังมีความคิดริเริ่มที่จะทำในสิ่งใดสิ่งนึ่งอย่างมั่นใจ โดยครูไม่ได้ปิดกั้นความของเด็ก ทำให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น และยังพัฒนาการในทุกๆด้าน โปรมแกรมไฮสโคปก็เป็นอีกโปรมแกรมที่หน้าสนใจสามารถนำมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนของเราได้ และตัวครูปฐมวัยเองก็ยังนำมาปรับใช้ได้ค่ะ
โดย ยุพา กล้าหาญ (2012-07-15 06:17:25) [แสดงความคิดเห็น]
การจักการเรียนการสอนของโปรมแกรมไฮสโคป เป็นการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ โดยให้เด็กได้ลงมือกระทำจริง เป็นการสอนที่ให้เด็กรู้จักการวางแผน การทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการช่วยเหลือ และยังมีความคิดริเริ่มที่จะทำในสิ่งใดสิ่งนึ่งอย่างมั่นใจ โดยครูไม่ได้ปิดกั้นความของเด็ก ทำให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น และยังพัฒนาการในทุกๆด้าน โปรมแกรมไฮสโคปก็เป็นอีกโปรมแกรมที่หน้าสนใจสามารถนำมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนของเราได้ และตัวครูปฐมวัยเองก็ยังนำมาปรับใช้ได้ค่ะ
โดย ยุพา กล้าหาญ (2012-07-15 06:18:33) [แสดงความคิดเห็น]
การจักการเรียนการสอนของโปรมแกรมไฮสโคป เป็นการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ โดยให้เด็กได้ลงมือกระทำจริง เป็นการสอนที่ให้เด็กรู้จักการวางแผน การทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการช่วยเหลือ และยังมีความคิดริเริ่มที่จะทำในสิ่งใดสิ่งนึ่งอย่างมั่นใจ โดยครูไม่ได้ปิดกั้นความของเด็ก ทำให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น และยังพัฒนาการในทุกๆด้าน โปรมแกรมไฮสโคปก็เป็นอีกโปรมแกรมที่หน้าสนใจสามารถนำมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนของเราได้ และตัวครูปฐมวัยเองก็ยังนำมาปรับใช้ได้ค่ะ
โดย ยุพา กล้าหาญ (2012-07-15 06:18:33) [แสดงความคิดเห็น]
การจักการเรียนการสอนของโปรมแกรมไฮสโคป เป็นการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ โดยให้เด็กได้ลงมือกระทำจริง เป็นการสอนที่ให้เด็กรู้จักการวางแผน การทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการช่วยเหลือ และยังมีความคิดริเริ่มที่จะทำในสิ่งใดสิ่งนึ่งอย่างมั่นใจ โดยครูไม่ได้ปิดกั้นความของเด็ก ทำให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น และยังพัฒนาการในทุกๆด้าน โปรมแกรมไฮสโคปก็เป็นอีกโปรมแกรมที่หน้าสนใจสามารถนำมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนของเราได้ และตัวครูปฐมวัยเองก็ยังนำมาปรับใช้ได้ค่ะ
โดย ยุพา กล้าหาญ (2012-07-15 06:18:34) [แสดงความคิดเห็น]
การจักการเรียนการสอนของโปรมแกรมไฮสโคป เป็นการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ โดยให้เด็กได้ลงมือกระทำจริง เป็นการสอนที่ให้เด็กรู้จักการวางแผน การทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการช่วยเหลือ และยังมีความคิดริเริ่มที่จะทำในสิ่งใดสิ่งนึ่งอย่างมั่นใจ โดยครูไม่ได้ปิดกั้นความของเด็ก ทำให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น และยังพัฒนาการในทุกๆด้าน โปรมแกรมไฮสโคปก็เป็นอีกโปรมแกรมที่หน้าสนใจสามารถนำมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนของเราได้ และตัวครูปฐมวัยเองก็ยังนำมาปรับใช้ได้ค่ะ
โดย ยุพา กล้าหาญ (2012-07-15 06:18:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบไฮสโคปนี้ เด็กรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ได้ดีมาก น่าสนใจจริงๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่น่าเบื่อหน่าย เหมือนเรียนปนเล่น เหมาะกับเด็กปฐมวัย เด็กกล้าแสดงความคิดเห็น ผลงานที่นำเสนอก็ดี เพราะเด็กได้ฝึกเป็นประจำแต่ได้เปลี่ยนความคิดของตัวเอง เด็กทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทำงานระบบกลุ่มตั้งแต่อนุบาล ฝึกบ่อยๆเมื่ออยู่ระดับประถมการเรียนการสอนจะง่ายขึ้น เพราะเด็กเรียนรู้อย่างนี้มาตลอดดีมาก
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-07-23 20:30:35) [แสดงความคิดเห็น]
โปรแกรมการเรีบยนการสอนของไฮสโคปเป็นการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก ฝึกให้เด็กรู้จักการวางแผนด้วยตนเองทำให้เด็กมีความเข้าใจและยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้านของเด็ก สามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยเด็กมีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น มีความเชื่อมั่นในตนเองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในทางบวกเด็กจะมีความไว้วางใจในตัวครูและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความรับผิดชอบรู้จักการทำงานเป็นกระบวนการและเด็กยังได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นโปรแกรมที่น่าที่จะนำมาใช้กับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมากเพราะจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างมาก
โดย รุ่งทิพย์ ฟักประไพ (2012-07-23 22:33:29) [แสดงความคิดเห็น]
โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป โดยดร.วรนาท รักสกุลไทย อ.กัลยา เทพวงษ์ โรงเรียนเกษมพิทยา และ อ.พรชนิตท์ ก้องกำไก โรงเรียนบ้านปลวกแดง ยึดผู้เรียนเป็นหลัก เน้นการเรียนด้วยการวางแผน Plan Do Review ที่จะทำให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการวางแผนด้วยตนเอง มีความมั่นใจ และส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านในช่วงปฐมวัย ทำให้เด็กกล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนเองคิด ตนเองทำ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความเชื่อมั่นใจตนเอง การทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้เด็กมีความรับผิดชอบ แบ่งหน้าที่ แบ่งงาน และวางแผนร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ
โดย จิตรลดา มะโนระ (2013-02-28 22:34:11) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv