thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 747
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.11 นาที | Online : 2011-02-08  
    บ้าน วัด โรงเรียน สายใยแห่งสีล้ง ผอ.ลัดดา กำมะหยี่ รร.บ้านสีล้ง จ.ฉะเชิงเทรา (ฉบับเต็ม)  
    ชมแนวทางบริหารของ ผอ.ลัดดา กำมะหยี่ รร.บ้านสีล้ง จ. ฉะเชิงเทรา ที่คิดว่า บ้าน วัด ชุมชน คือความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งของโรงเรียน โดยมีผู้บริหารที่เปรียบเหมือน แนวหน้าในการประสานทั้งสามฝ่ายเข้าด้วยกัน ผลที่ได้คือรร.ที่เข้มแข็งและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชุมชน  
     
Share |
 

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด
จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิด เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

 
 
ขอบคุณมาก
โดย น้อย (2011-02-17 22:35:34) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมาก ขอให้ตั้งใจทำ เต็มใจทำ และมีความสุขนะครับ
โดย สะตอพลัดถิ่น (2011-03-09 03:38:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับ มีประโยชน์มาก :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นายจักรพล เรืองเจริญ kmitl 52 (2011-03-10 20:03:12) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชม ในความมุ่งมั่นของท่านผู้บริหาร และความร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วน :tv18: :tv18: :tv18:
โดย วรรณี พุ่มสุวรรณ (2011-04-11 17:24:28) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ :tv18: :tv18:
โดย ครูไกลบ้าน (2011-04-18 09:42:33) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นการทำงานของท่าน ผอ.และคณะครูทุกท่านแล้ว อดไม่ได้ที่จะขอชื่นชมและนับถือในอุดมการณ์ ที่ได้ปฏิบัติงานท่ามกลางความยากลำบาก แต่มิใด้ย่อท้อแต่อย่างใดทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในชุมชน ขอเป็นกำลังใจให้ครับ :tv18: :tv18: :tv18:
โดย สำราญ เจริญพักตร์ (2011-04-20 17:15:46) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv