thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 16788
Rate :
 4
ความยาว : 15.58 นาที | Online : 2011-01-22  
    การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร  
    แนะแนวการการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา ครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย  
     
Share |
 

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

เรารักประชาธิปไตย อ.สมคิด บุญมา รร.ท่าเกษมพิทยา (ฉบับเต็ม)
การปลูกฝังระบบประชาธิปไตยตั้งแต่ภายในห้องเรียน จนถึงระดับโรงเรียน และระดับชุมชน เพิ่มเติม

 
 
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร แนะแนวการการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา ครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย
โดย รชารินทร์ บุญพอก kmitl telecom 32 (2011-02-09 11:54:49) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อสามมิติในการสอนนั้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่ดี ทีสามารถจะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนมาที่เรื่องที่กำลังสอนได้มาก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้และเรียนรู้ได้มากขึ้น
โดย บุญมี มีแยบ 53035211 (2011-02-13 22:42:45) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจัง
โดย เสริมสวย (2011-02-22 11:39:55) [แสดงความคิดเห็น]
เสียงไม่ค่อยดังคับ
โดย icon (2011-03-02 17:25:31) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆๆๆๆค่ะ :tv10: :tv10: :tv15: :tv15:
โดย รุ่งอุษา จันทร์หอม (2011-05-14 21:25:25) [แสดงความคิดเห็น]
กานสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร สามารถประยุกต์ใช้กับทุกวิชา ซึ่งสามารถสร้าความสนใจให้กับนักเรียนได้ และถ้าได้ให้นักเรียนสร้างเอง ก็สามารถสร้างจินตนาการในความคิดของนักเรียนเองได้
โดย อับดุลรอฮิม สาเม๊าะ (2011-06-09 13:57:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจังค่ะทำให้ได้แนวคิดในการจัดทำสื่อสามมิติประกอบวิชาอื่นๆด้วยขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ให้รายการดีๆอย่างนี้เชื่อว่านักเรียนคงสนุก
โดย ยุพิน กาสาย (2011-06-09 20:03:38) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ แนะแนวการสร้างสื่อการเรียนการสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนเห็นภาพสมามิติ สามารถคิดวิเคราะห์ ตอบปัญหาจากภาพได้ หรือนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่องคำสระแอ เด็กก็จะจำได้ง่ายและแม่นยำเกิดความสนุกสนานอีกด้วย
โดย สุธาทิพย์ บุญมา (2011-07-14 04:01:31) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่่อสามมิตินี้ดีมากๆ เลยค่ะ เพราะได้ประโยชน์มากทั้งครูผู้สอน และตัวนักเรียนเอง เนื่องจากว่าสื่อสามมิตินี้ทำให้ตัวผู้เรียนเห็นภาพจริงๆ และคลิปที่อาจารย์นำมาเผยแพร่นี้ยิ่งดีมากๆ ทำให้ดิฉันเห็นวิธีการทำสื่อสามมิติ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษซ่ึงดิฉันเป็นครูผู้สอน ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ นำไปใช้ได้จริง ทำให้ดิฉันมีความคิดว่าจะต้องพาเด็กๆทำซะแล้ว ต้องขอขอบคุุณมากจริงๆ ถ้ามีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อื่นๆบ้างก็ดีน่ะค่ะ ดิฉันเองก็ชอบอยู่เหมือนกันที่ใช้ศิลปะมาบูรณาการในการสอนภาษาอังกฤษ และตอนนี้ เมื่อวานนี้เอง ดิฉันก็ได้ให้เด็กมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ทำหนังสือสามมิติเหมือนกัน แต่ทำเป็นเรื่องพจนานุกรมภาพ 3 มิติ แล้วจะลองโพสต์มาให้ดูน่ะค่ะ
โดย ศศิธร เสนสม (2011-07-14 05:45:02) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์บุญยืน ศรีระวัตร เป็นต้นแบบที่ผมจะนำเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้จุดประกายไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน ท่านสอนดีมากปลูกผังให้เด็กมีคุณธรรมและใช้สื่อได้เป็นอย่างดี ขอบคุณกับสื่อดี ๆ ที่ทำให้ผมอยากทำสื่อ เพื่อเด็กไทยการเรียนธรรมมะ ถ้านั่งฟังเฉยๆจะทำให้ง่วงนอน นอกจากเด็กจะไม่เบื่อไม่ง่วงแล้ว ทำให้มองเห็นภาพได้ง่ายเข้าใจได้ง่าย
โดย ชำนาญ บุตรคำโชติ (2011-07-14 06:36:53) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์บุญยืน ศรีระฉัตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่่อสามมิตินี้ดีมากๆ ซึ่งตนเองก็ได้ทำรูปแบบนี้อยู่เหมือนกัน นักเรียนมีความสนใจดีมาก เพราะได้ประโยชน์มากทั้งครูผู้สอน และตัวนักเรียนเอง แต่อาจจะพัฒนาไม่ดีเท่ากับครูบุญยืนนัก แต่เมื่อได้ดูรายการนี้แล้ว เป็นแนวทางในการพัฒนางานได้ดีมากๆ เลยคะ และดิฉันเองเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ก็สามารถบูรณาการกับการวัด การนำเสนอสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี คิดว่าจะนำไปประยุกต์ผลิตสื่อการสอนให้เป็นรูปเล่ม เพราะแต่ก่อนจะทำเป็นแบบทีละแผ่นคะ ขอบคุณคะที่ให้ไอเดียดีๆ
โดย อรทัย สุดบับ (2011-07-14 07:23:45) [แสดงความคิดเห็น]
ผมว่าสื่อนั้นดีครับ แต่อาจต้องปรับเรื่อวของขนาดสื่อ (หนังสือสามมิติ) แต่ถ้าใช้ในนักเรียนระดับมัธยม อาจจะไม่ไหวมั้งครับ :tv04: แต่ก็ไม่แน่อาจใช้ได้ผลเหมือนกัน แบบนี้ต้องลองดู 555 :tv15:
โดย สุรพงษ์ พันธ์แก้ว (2011-07-14 07:51:01) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำภาพในหนังสือมาทำเป็นภาพสามิติมีการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความแปลกตา ของนักเรียนซึ่งจะช่วยเร้าความสนใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมองภาพแล้วสามารถคิดตามจากการเล่าหรืออธิบายจากครูได้เป็นอย่างดี สื่อสามมิติแบบนี้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นได้อาจจะให้นักเรียนร่วมทำเป็นผลงานของตนเองได้ด้วยในรายวิชาที่ต้องใช้ภาพในการดำเินินเรื่องราวโดยเฉพาะในระดับที่สูงขึ้นอจจะให้นักเรียนลองฝึกทำภาพสามมิติให้เกิดความซับซ้อนมากกยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะช่วยฝึกนักเรียนให้เป็นคนคิดอย่างเป็นระะบและเป็นขั้นตอนมากขึ้นอีกด้วย น่าสนใจมากครับ
โดย ธัชวุฒิ กงประโคน (2011-07-14 08:23:11) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ดูการสอนของอาจาร์ยแล้ว อาจาร์ยมีการสอนที่น่าสนุกมาก เด็กๆที่มีโอกาสได้เรียนกับอาจาร์ยคงจะมีความสุข ได้ความรู้ และก็สนุกสนานไปด้วยถ้าเป็นไปได้ น่าจะให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับอาจาร์ยไปด้วยเป็นการเสริมทักษะให้เด็กๆ มีโอกาสได้ปฎิบัติทำจริง และเสริมคิด และสร้างสรรค์ ร่วมกับเพ่ือนๆ และ คุณครู จะทำให้ได้เข้าใจในเนื้อหาและบทเรียนที่เรียนโดยหาเวลาที่เหมาะ ต่อจากที่เรียนไปแล้ว เท่าที่ทราบปัจจุบันเด๋กของเรายังขาดทักษะ ในการออกไปนำเสนอน่าชั้่นเรียนถือเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งทำให้เด็กกล้าแสดงออก มากกว่าจะนักอยู่อย่างเดียวแล้วทำตามอย่างเดียว
โดย ลักษณา ไกรอุภัย (2011-07-14 09:38:05) [แสดงความคิดเห็น]
เหมาะสมมากสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เพราะเด็กๆ ต้องใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม ถ้าเด็กๆได้เห็นบ่อยๆ ก็สามารถจัดทำช่วยคุณครูได้ หรือมอบหมายหัวข้อ และให้เป็นชิ้นงานของนักเรียน จะดีมากๆ ขอชื่นชมคุณครูที่ทุ่มเท และทำให้ครูท่านอื่นสนใจปฏิบัติตาม
โดย เกศรินทร์ สิทธิมงคล (2011-07-14 11:38:55) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการใช้สื่อสามมิติของอาจารย์ทุกท่าน น่าสนใจดีค่ะ เป็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สนุกสนานยิ่งขึ้น นักเรียนก็ตื่นเต้น สนใจที่จะเรียนรู้ ดูจาการทำสื่อแล้วก็ไม่ได้ยากมากนัก และเป็นสื่อที่สามารถนำไปบูรณาการใช้ได้กับหลายวิชา นักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น เช่น ประถมปลายหรือมัธยมก็ทำเองได้ นักเรียนจะได้มีความคิดสร้างสรรค์และภูมิใจในชิ้นงานของตัวเอง โดยเฉพาะหากทำเป็นนิทานBig bookแล้วครูจัดให้พี่ๆนักเรียนนำไปเล่าให้กับน้องๆ เด็กเล็กฟัง ก็น่าสนใจค่ะ :tv17: :tv17:
โดย รัมภา แซ่ตัน (2011-07-14 11:52:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการสอนที่สร้างความสนใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีทีเดียว คล้ายกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใส่เสียง นำเสียง อารมณ์ความรู้สึก สอดแทรกคำถามไปในตัวได้ในทันที มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ แต่ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร เช่น ค่าไฟฟ้า ทั้งยังสามารถยกไปสอนได้ในทุกสถานที่ เพียงอาศัยควมตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนได้แล้ว ทั้งนี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็นประโยชน์มากครับ ขอชื่นชมครับ
โดย ภัชรกฤษฎิ์ สิงห์แก้ว (2011-07-14 14:17:29) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสามมิติคงทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังนำไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อีกด้วยและนอกจากจะใช้สื่อสามมิติในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาแล้ว ยังสามารถนำสื่อสามมิตินี้มาใช้ในการจจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยได้อีกด้วย จากการชมการสอนของคุณครูทุกท่านแล้วดิฉันคิดว่านักเรียนของท่านคงมีความสุขที่ได้เรียนรู้กับท่านและนักเรียนคงไม่เบื่อหน่ายกับการสอนเฉกเช่นในตำราเดิม ๆ สื่อแบบเดิม ๆ อีกแล้วค่ะ ถ้าพวกเขาได้ทำสื่อด้วยตนเองคงจะสนุกยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
โดย กฤษณา บูระพันธ์ (2011-07-14 17:12:27) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสามมิติที่คุณครูทำน่าสนใจมากเลยค่ะ จะนำไปจัดทำในการสอนของตนเองบ้างค่ะ
โดย จันจิรา พันธุ์สมบัติ (2011-07-14 19:01:46) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ ดิฉันจะนำแนวการสอนของอาจารย์มาประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนที่โรงเรียนค่ะ แม้ว่าตัวเองจะยังไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการทำหนังสือสามมิติมากนัก แต่ดิฉันจะพยายามและเรียนรู้โดยศึกษาตามขั้นตอนที่อาจารย์สอนให้กับอาจารย์กฤษดา ดิฉันจำให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้วยเพราะจะทำให้เด็กได้รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ เมื่อมีเวลาว่างเด็ก ๆก็จะมาจับกลุ่มอ่าน ทำให้สามารถพัฒนาการอ่านของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ต้องของขอบพระคุณแนวคิดที่คุณครูเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อร่วมวิชาชีพ ขอบพระคุณมากอย่างจริงใจค่ะ
โดย วัชรีย์ ลำจวน (2011-07-14 19:37:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสอนโดยใช้สื่อสามมิติ ของอาจารย์บุญยืน ศรีระวัตร นั้นทำให้คิดว่าน่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกวิชา และทุกระดับชั้นแล้วแต่ผู้สอนจะนำเนื้อหาสาระมาจัดทำเป็นสื่อสามมิติ ซึ่งดิฉันสอนชั้นอนุบาล จะนำเอาแนวทางที่ได้ไปใช้กับนักเรียนอนุบาลเกี่ยวกับการสอนให้นักเรียนได้รู้จักพยัญชนะ หรือการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ เกมการศึกษา หรือนำมาสอนเกี่ยวกับการเล่านิทานคุณธรรม และกิจกรรมต่างๆโดยที่นักเรียนจะไม่เบื่อและมีความสุขในการเรียนยิ่งขึ้นค่ะ
โดย ทองม้วน ทระทึก (2011-07-14 19:43:07) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนการสอนทุกวิชาควรมีสื่อการสอน จึงจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ การเลือกใช้สื่อต้องให้เหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละวัย สื่อสามมิติของอาจารย์บุญยืน ศรีระวัตร เป็นสื่อการสอนที่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลและชั้น ป.๑-๒ มีภาพประกอบอยู้ในความสนใจของนักเรียน สิ่งที่น่าชื่นชมมากที่สุด คือ การให้พี่ๆมาเล่านิทานให้น้องๆฟัง เป็นการใช้กระสุนนัดเดียวแต่ได้นกมาอย่างมหาศาล (ไม่ใช่ได้แค่สองตัวนะคะ) ได้สร้างทักษะการฟังแก่น้องๆ ยังได้ฝึกทักษะการอ่านให้แก่พวกพี่อีก เป็นการลดปัญหาการอ่านไม่ออกของนักเรียนได้ในระดับโรงเรียน ซึ่งเป็นความคิดที่แยบยลมาก ขอชมเชย และขอสนับสนุนที่ว่าสื่อสามมิติสามารถที่จะใช้ได้ในทุกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดย ลดาวัลย์ เพ็ชรเรือนทอง (2011-07-14 21:50:12) [แสดงความคิดเห็น]
กานสอนโดยใช้สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน สามารถประยุกต์ใช้กับทุกวิชา ซึ่งสามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียนได้ และถ้าได้ให้นักเรียนสร้างด้วยตนเองจะทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ เกิดความรู้สึกภูมิใจในผลงานของตน ดิฉันเคยอบรมการผลิตสื่อสามมิติครั้งหนึ่ง ตอนนั้นรู้สึกว่ามันยาก แต่พอมาเห็นขั้นตอนจากการสอนของอาจารย์บุญยืนแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาอีก และตั้งใจว่าต้องนำไปผลิตสื่อและปรับใช้กับวิชาที่ดิฉันสอน ขอขอบคุณที่เสนอสิ่งดี ๆ ให้ชมค่ะ :tv18:
โดย ดีอร เชื้ออินทร์ (2011-07-14 22:16:36) [แสดงความคิดเห็น]
กานสอนโดยใช้สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกวิชา และทุกระดับชั้นซึ่งเป็นการทำให้นักเรียนสนใจเรียนและถือว่าเป็นสือที่สามารถประดิษฐ์ขึ้นมาง่ายๆโดยใช้วสดุที่หาได้จากในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้โดยไม่ต้องหาสื่อการเรียนการสอนที่มีราคาแพงก็สามารถทำให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจในบทเรียนนั้นได้อย่างดีโดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจะมีสมาธิในการเรียนสั้นถ้าครูสามารถนำสือที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้จะทำให้เด็กเข้าใขใจบทเรียนนั้นได้เป็นอย่างดี ดิฉันคิดว่าสื่อสามมิติจะสามารยนได้ถดึงดูดความสนใจของนักเรี
โดย เบญจมาศ หล้าใหม่ (2011-07-14 22:31:04) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อประกอบการสอนเป็นสิ่งที่ดีและมีความจำเป็นที่ครูทุกคนต้องทำ ซึ่งสื่อประกอบการสอนที่ดีจะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น สื่อที่อ.บุญยืนได้ตั้งใจทำนั้นนับว่าน่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของนักเรียนที่ชอบการ์ตูน ชอบความตื่นเต้นที่ได้เห็นภาพการ์ตูนประกอบการเรียนพระพุทธศาสนาเป็นรูปแบบสามมิติ ซึ่งสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานที่จะเรียนพระพุทธศาสนามากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้นี้ไปยังคุณครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นให้สามารถนำเทคนิควิธีนี้ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระที่ตนเองสอนอีกด้วย ขอขอบคุณที่นำเทคนิควิธีดีๆ มาเผยแพร่และร่วมแบ่งปันค่ะ :tv15: :tv15:
โดย สุภาภรณ์ ชูศรีพัฒน์ (2011-07-15 09:56:22) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17:ขอบคุณมากค่ะที่ได้ถ่ายทอดความรู้หรือวิธีการทำสื่อสามมิติอย่างง่ายที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกวิชาในเนื้อหาที่จำเป็นต้องมีการเล่าหรือทบทวน...เป็นสื่อที่สามารถทำได้กับคุณครูทุกท่าน วัสดุอุปกรณ์ก็สามารถหาได้สะดวกและที่สำคัญช่วยถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบที่แตกต่างจากแบบเดิมๆ ซึ่งครูอาจจะให้นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตัวเองเป็นกลุ่มในเนื้อหาหรือเรื่องที่เขาสนใจสำหรับนักเรียนที่อายุประมาณ 12-13ปี หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ก็จะช่วยให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองว่ามีส่วนร่วมและช่วยคุณครูในการผลิตสื่อได้อีก
โดย teeranuch sakontavat (2011-07-15 10:12:29) [แสดงความคิดเห็น]
คิดว่า กานสอนโดยใช้สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน สามารถประยุกต์ใช้กับทุกวิชา โดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดับ ประถมศึกษา จะทำให้เด็กสนใจในเรื่องที่จัดการเรียนรู้ มากขึ้น ยิ่งให้เด็กมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ด้วยแล้วน่าจะทำให้เด็กมีความคิสร้างสรรมากขึ้น และไม่ทำให้เด็กเบื่อหน่าย....ขอชมว่าเป็นสื่อที่สุดยอดครับ...
โดย อดิเรก เสมามอญ (2011-07-15 11:40:59) [แสดงความคิดเห็น]
คิดว่า กานสอนโดยใช้สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน สามารถประยุกต์ใช้กับทุกวิชา โดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดับ ประถมศึกษา จะทำให้เด็กสนใจในเรื่องที่จัดการเรียนรู้ มากขึ้น ยิ่งให้เด็กมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ด้วยแล้วน่าจะทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรมากขึ้น และไม่ทำให้เด็กเบื่อหน่าย....ขอชมว่าเป็นสื่อที่สุดยอดครับ... การทำสื่อสามมิติจะเหมาะมากเวลาจะนำเด็กๆ เข้าสู่บทเรียน เช่นวิชาภาษาไทยโดยการเล่านิทาน....หรือแม้การสอนเรื่องเพศศึกษาในวิชาสุขศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและละเอียดอ่อนมาก :tv15: :tv15: ...... :tv18:..... :tv17:
โดย อดิเรก เสมามอญ (2011-07-15 12:05:04) [แสดงความคิดเห็น]
น่านำไปทำกับการเขียน วิชาภาษาอังกฤษ
โดย ทัศนีย์ นันติชัย (2011-07-15 13:05:06) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อการสอนสามมิติ ของคุณครู อ.บุญยืน เป็นสื่อที่น่าสนใจนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกวิชา ทุกหัวข้อเรื่องความรู้ หรือนำไปใช้กับบางหัวข้อในการสอนก็ได้เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการใช้สื่อ เพื่อให้ได้มิติการสอนที่แปลกใหม่สำหรับครูผู้สอนเอง และกับนักเรียนผู้เรียนด้วย สามารถนำไปเรียนรู้ทบทวนได้ในภายหลัง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจในเนื้อหาสาระในวิชานั้น ๆ นักเรียนก็จะมีทักษะในการจัดทำสื่อร่วมกับคุณครูด้วย และได้เรียนรู้เนื้อหาสาระที่จัดทำไปด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย ขอชื่นชมความตั้งใจ และอุดมการณ์ วิญญาณ ความเป็นครู ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
โดย เชาวนะ อินทโอภาส (2011-07-15 13:37:07) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อการสอนเป็นสิ่งที่ดี การสอนโดยใช้สื่อสามมิติของ อ.บุญยินสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกวิชาโดยเฉพาะเด็กประถมศึกษาจะทำให้เด็กเกิดความสนใจเรื่องที่กำลังเรียนรู้มากขึ้นเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเกิดความคิดสร้างสรรค์ ขอชมว่าเป็นสื่อที่ดีมากๆ
โดย ประไพ สาติยะ (2011-07-15 21:27:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนาครั้งนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้อีกด้วย ซึ่งครูผู้สอนแต่ลกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องตระหนักและเข้าใจในสาระสำคัญในเรื่องที่ต้องการสอนเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถผลิตสื่อที่มีคุณภาพได้ ซึ่งอาจประยุกต์ให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมผลิตสื่อ รวมถึงกำหนดขอบเขตของสื่อที่ตนเองสนใจ ได้อีกทาทงหนึ่งด้วย ขอบพรคุณอาจรย์ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงคะ
โดย แก่นจันทน์ วิเศษโวหาร (2011-07-15 21:35:24) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
โดย สุพรรณ สุริยะ (2011-07-16 13:52:58) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสามมิติที่ได้ชมนี้นับว่าเป็นสื่อที่สามารถทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาและจดจำได้คงทน ซึ่งเป็นสื่อที่ให้ความรู้สึกที่สัมผัสได้ ให้ความรู้สึกหลายอารมณ์มีแง่มุมหลายด้าน เป็นสื่อที่เกิดจากความพยายามของครูผู้สอนที่เห็นความสำคัญในบทบาทของครู เป็นสื่อที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการสอนของ
ครูในในรายวิชาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี และมีประหยัดอีกด้วย
การสาธิตวิธีทำยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ท่สนใจได้รับความรู้และประสบการณ์ในวิธีการผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์ และยังทำให้ครูสามารถฝึกให้นักเรียนได้คิดผลิตชิ้นงานที่นักเรียนสนใจ ซึ่งครูอาจนำมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนเพิ่มได้อีกวิธีหนึ่ง
นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ ขอชื่นชมกับสื่อสามมิติที่อาจารย์ บุญยืน ศรีระวัตร นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูไทยที่เสนอสิ่งที่ดีๆให้ได้ชม และเกิดประโยชน์ที่คิดว่าน่าไปลองทำและนำไปใช้
โดย สุทิน สุทธิเจริญ (2011-07-16 14:11:57) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชมว่าอาจารย์เก่งครับ ต้องใช้ความวิริยะพอสมควร โรงเรียนผมมีอย่างคุณครูก็จะดีมากเลย ถ้านักเรียนมีส่วนร่วมด้วยก็จะดีมาก คงสนุก นักเรียนคงมีความสุข ดูแล้วผมไม่อยากเป็นผู้อำนวยการแล้ว อยากเป็นครูสอนหนังสือเหมือนเดิมจริงๆ ผมรักในอาขีพครูมากขึ้น เริ่มมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น ทำก็ไม่น่าอยากเลย ครูผมน่าจะหันมาทำสื่อแบบนี้เยอะๆ ได้อะไรตั้งหลายอย่าง นักเรียนเรียนสนุกมีความสุขจริง นักเรียนมีความกระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้น ปัญหาของผมคือทำอย่างไรคุณครูโรงเรียนของผมจึงจะมีความคิดในการทำสื่อประเภทนี้กันมากๆ
โดย ประเสริฐ ภู่ทรัพย์ (2011-07-16 14:34:18) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกวิชา และทุกระดับชั้นซึ่งเป็นการทำให้นักเรียนสนใจเรียนและถือว่าเป็นสือที่ สามารถประดิษฐ์ขึ้นมาง่ายๆโดยใช้วสดุที่หาได้จากในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือ ใช้โดยไม่ต้องหาสื่อการเรียนการสอนที่มีราคาแพงก็สามารถทำให้เด็กนักเรียน หันมาสนใจในบทเรียนนั้นได้อย่างดีโดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจะมี สมาธิในการเรียนสั้นถ้าครูสามารถนำสือที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้จะทำให้เด็กเข้าใขใจบทเรียนนั้นได้ดียิ่งขึ้น
โดย ทรงวุฒิ แว่นแก้ว (2011-07-16 15:38:15) [แสดงความคิดเห็น]
วีดิโอ นี้เยี่ยมมาก ได้ทั้งวิธีการผลิตสื่อสามมิติ และวิธีการสอน ขอชมเชยคณะกรรมการฝ่ายผลิต ว่าเยี่ยมจริงๆ ขอให้ตัังใจทำงานสร้างสรรค์สิงดีๆงามๆ เป็นการช่วยเหลือพัฒนาคุณครูได้เป็นอย่างดี ไม่ทราบว่าสงวนลิขสิทธิ์หรือถ้าผมจะนำไปอัปโหลดไว้ใน You tube ตอบด้วยครับผม
โดย สด ไพรบึง (2011-07-16 19:48:01) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณ อ.บุญยิน ศรีระวัตร ที่ได้แนะนำและสาธิตการทำหนังสืสามมิต น่าสนใจเหมาะสมกับนักเรียนชั้นเล็กๆ เด็กๆจะตื่นเต้นกับสื่อที่นำมาใช้สอน การจัดทำก็ทำได้ไม่ยากนักเรียนสามารถที่จะช่วยครูทำได้เช่นการพับกระดาษในการทำสื่สามมิติ ใช้ได้กับทุกวิชา ใช้ในการเรียนรู้และการทบทวน :tv18:
โดย กาญจนา ภิรมย์ทอง (2011-07-17 20:37:16) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร โดยการการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ในรายวิชาแบบนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้สื่อประกอบการสอนที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา ผมคิดว่าถ้าขาดสื่อเด็กก็จะวาดภาพนึกไปคนละทิศทาง ดังนั้นสื่อของอ.บุญยิน จึงเหมาะสมมากกับวิชาที่เด็กต้องนึกถึงภาพที่เป็นเรื่องราวและเป็นไปในแนวเดียวกัน
โดย วิชัย ศิริกุลยานนท์ (2011-07-17 23:00:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดูวิดีโอเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสามมมิติของ ครูบุญยิน ศรีระวัตรได้ทั้งวิธีสอน และวิธีการผลิตสื่อ เมื่อดูเสร็จลองทำดู วิชาวิทยาศาสตร์ ทำเรื่องส่วนประกอบของพืช นำไปใช้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.1ปรากฎว่า นักเรียนมีความกระตือรือล้นให้ความสนใจมาก และเข้าใจบทเรียนดี เมื่อสอนเสร็จนำไปไว้ที่มุมหนังสือ นักเรียนเปิดอ่านทุกวัน ขอบคุณโทรทัศน์ครู ที่เสนอสิ่งดีๆและสามารถทำได้ง่าย จะนำไปขยายผลให้กับครูในโรงเรียนต่อไป
โดย กาญจนา เพิ่มพิพัฒน์ (2011-07-18 14:05:28) [แสดงความคิดเห็น]
การทำสื่อสามมิติเคยเห็นมานานแล้วแต่ทำไม่เป็นเลยขาดความสนใจ และไม่มีฝีมือทางด้านศิลปะ แต่เมื่อมาดูรายการนี้แล้ว จึงคิดว่าสื่สามมิตินี้ทำไม่ยาก จะลองทำดูและที่น่าประหลาดใจก็คือ การใช้สื่อสามมิติสามารถใช้ได้ทุกวิชา และผลการใช้ก็เป็นที่ประจักษืว่านักเรียนมีความสนใจ เพราะสื่อใช้ง่าย ครูหรือนักเรียนก็สามารถนำมาใช้ได้ กระผมเป็นครูวิทยาศาสตร์ได้ดูรายการแล้วเกิดความคิดว่าน่าจะไปทำสื่อสามมิติเกี่ยวกับปรากฏการณ์รอบตัว ขอขอบคุณทางรายการและอาจารย์บุญยินครับ
โดย วิชัย ศิริธรรม (2011-07-18 21:07:21) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อสามมิตินั้น เป็นสื่อที่ดีมากค่ะสามารถกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ ได้มากทีเดียวโดยเฉพาะเด็กเล็ก ทำให้เด็กอยากเรียนรู้มากขึ้น จดจำเนื้อหาในเรื่องที่เรียนได้ง่ายกว่าสื่อแบบธรรมดา และสามารถนำไปใช้ได้กับทุกวิชา ดิฉันลองทำเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย เด็ก ๆ สนใจมากกับการละเล่นที่ไม่นิยมในปัจจุบันซักถามเกี่ยวกับวิธีการเล่นและนำมาเล่น สื่อสามมิติเป็นสื่อที่กระตุ้นความสนใจที่ได้ผลดีมาก ขอขอบคุณโครงการโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดี ๆ ให้กับครูค่ะ
โดย รัชนี โตสติ (2011-07-18 21:51:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยืน ศรีระวัตร เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใข้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งตัวดิฉันเองก็เคยได้ทำในลักษณะให้ผู้เรียนได้ร่วมในการทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนิทานคุณธรรม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เป็นสื่อการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ แต่ในตัวอย่างที่ได้ดูนี้ เป็นการแก้ปัญหาการอ่าน ซึ่งน่าสนใจมาก และดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ได้นำสิ่งดีๆมาเสนอค่ะ
โดย สายพิน ศรีธิด้วง (2011-07-18 22:43:58) [แสดงความคิดเห็น]
เคยมีความคิดว่า ตัวเองไม่มีฝีมือในด้านศิลปะ คงไม่สามารถทำสื่อดีๆที่เร้าความสนใจของนักเรียนได้ แต่พอมาดูวิธีทำสื่อสามมิติ โดยการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และมีความหวังขึ้นมาว่าต่อไปห้องเรียนคงจะมีสื่อที่น่าสนใจ นอกจากนี้คิดว่าหากเราให้นักเรียนทำ ก็จะเป็นการเพิ่มทักษะให้กับนักเรียน และยังสามารถ บูรณาการเข้ากับวิชาศิลปะ และเทคโนโลยี อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนได้อีกด้วย ขอคุณคุณครูมากคะ ชื่นชมคุณครูด้วยนะคะ สุดยอดจริงๆ
โดย วิมลพร เทพศักดิ์ (2011-07-18 22:49:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ เป็นสื่อที่ดีมากค่ะสามารถกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ ได้มากทีเดียวโดยเฉพาะเด็กเล็ก ทำให้เด็กอยากเรียนรู้มากขึ้น จดจำเนื้อหาในเรื่องที่เรียนได้ง่ายกว่าสื่อแบบธรรมดา และสามารถนำไปใช้ได้กับทุกวิชา ดิฉันจะลงมือทำในกลุ่มมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้ในการพัฒนาการอ่าน เขียนให้กับเด็กขอบพระคุณคะ
โดย สายฝน ศรีสุวรรณ (2011-07-18 23:32:10) [แสดงความคิดเห็น]
เหมาะกับเด็กๆดีค่ะ แต่ถ้าเด็กโตกว่านี้เช่นเด็กมัธยมก็ต้องเปลี่ยนไปใช้สื่ออย่างอื่นที่น่าสนใจมากกว่า เป็นกำลังใจให้อาจารย์บุญยินและอาจารย์ท่านอื่นๆที่นำแบบไปใช้ ที่ขยันทำสื่อสามมิติมาให้เด็กๆได้สนุกสนานกัน เด็กวัยนี้มีสื่อแบบนี้ก็ช่วยให้การเรียนการสอนสนุกสนานขึ้นมากทีเดียว และมีเกมส์ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยก็ทำให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวาขึ้น ขอเพียงครูไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ขยันคิดรู้จักดัดแปลงสื่อแบบเก่าๆและใส่วิธีการสมัยใหม่เพิ่มเข้าไปอีกนิดห้องเรียนก็น่าเรียนขึ้น
โดย สุนันทา เทพพิทักษ์ (2011-07-19 11:55:01) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูต้องมีทักษะความสามารถในการผลิตสื่อ แล้วนำมาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนกับครูบุญยืน ศรีวัตร ดีมากคะขอชื่นชม เหมาะกับเด็กช่วงชั้นป.๑ -๓ มากทีเดียว
โดย อุไรวรรณ ชาญวิทยากร (2011-07-19 12:49:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติทำให้เด็กมีความสนุกสนานมากนะคะ และคุณครูบุญยืนก็สอนได้ดีและละเอียดมากด้วยค่ะถ้าเด็กได้เรียนแบบนี้ก็คงจะไม่เบื่อและได้ทักษะ พร้อมทั้งมีจินตนาการในการแสดงบทบาทสมมติ เป็นการสอนที่เยี่ยมจริงๆ ค่ะ ผู้ใหญ่ดูยังรู้สึกสนุกไปด้วยเลย นอกจากนี้การทำสื่อสามมิติยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกวิชาและเชื่อว่าเด็กในทุกระดับต้องมีความชอบในสื่อสามมิติแน่นอน หลังจากที่ดูเรื่องนี้แล้ว ต่อไปคงจะใส่ใจในการใช้สื่อประกอบการสอนของตัวเองให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ เพราะสื่อคือหัวใจของการเรียนการสอน ขอบคุณนะคะสำหรับเรื่อราวดีๆ
โดย พรทิพย์ รินไธสง (2011-07-19 18:04:27) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากมากเลยค่ะ สามารถนำไปปรับสอนได้หลายวิชาเลย แต่ต้องมีความรู้ในการผลิตสื่อด้วย ดูไปตามคุณครูในคลิปสอนก็น่าจะทำได้ คงไม่ยากเกินครูไทย ครูไทยสามารถทำได้ สื่อสามมิติ จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานด้วย เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ คิดว่าตัวเองจะนำไปลองทำดู และจะปรับเนื้อหาเป็นอย่างอื่นตามบริบทของโรงเรียน ได้แนวการสอนและวิธีการผลิตสื่อสามมิติ จะนำไปปรับในการสอนจากอาจารย์บุญยืน เพราะตัวเองสอนภาษาอังกฤษ เด็กคงจะสนใจและทำให้สนุกในการเรียนด้วย และจะนำไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนด้วย
โดย จินดา บุญคง (2011-07-19 20:24:38) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร เป็นการสอนที่ทำให้นักเรียนมีความสนใจ สนุกสนานกับการเรียนสื่อดังกล่าวเหมาะกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาอย่างมาก ทำให้ดิฉันได้แนวคิดที่จะนำสื่อของอาจารย์ไปจัดทำในชั้นเรียน แล้วปรับกับการสอนของตัวดิฉันเอง ให้เกิดความสนใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของตนเอง และเป็นการพัฒนาตัวนักเรียนไปด้วย ขอชมเชยท่านอาจารย์บุญยืน ที่เป็นต้นแบบในการจัดทำสื่อดังกล่าว นอกจากเป็นตัวอย่างให้ครูในโรงเรียนท่านอาจารย์ยังเป็นตัวอย่างให้กับครูทั่วประเทศที่ได้ดูรายดี ๆ จาก โทรทัศน์ครูค่ะ ขอบคุณมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ภุมรินทร์ พุ่มจันทร์ (2011-07-19 21:00:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากค่ะที่ได้ถ่ายทอดความรู้หรือวิธีการทำสื่อสามมิติอย่างง่ายที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสาระการเรียนรู้ เป็นสื่อประกอบการสอนที่ดีจะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เป็นสื่อการสอนที่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลและชั้น ป.๑-๒ มีภาพประกอบอยู้ในความสนใจของนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในบทเรียน ดิฉันจะลองไปทำดู ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะที่ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดี ๆ ให้ได้เรียนรู้ และหวังว่าทางรายการน่าจะนำรายการที่เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนมาให้ดูอีก เพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณครูที่จะได้สร้างสื่อที่มีคุณภาพต่อไป :tv18:
โดย อรวรรณ แย้มเพียร (2011-07-19 21:59:03) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อการเรียนรู้แบบสามมิติ ดิฉันเคยรนับการอบรมอยู่เหมือนกัน ทำเองอยู่ครั้งหนึ่ง เคยซื้อหามาใช้ด้วย ราคาค่อนข้างแพงเหมือนกัน ให้นักเรียนฝึกทำเองบ้าง เมื่อได้ดูรายการแล้ว ยิ่งทำให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของสื่อประเภทนี้มากขึ้น ขณะนี้ดิฉันกำลังจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะ ปรับวิธีการจากการดูทีวีครูเกี่ยวกับการทำนิทานสระสำหรับนักเรียนป.1 ดิฉันสอนชั้ป.3 จึงเขียนนิทานเกี่ยวกับตัวสะกดมาตราเกย วันนี้นำไปให้นักเรียนอ่าน เขียนเรื่องตามครู และวาดภาพประกอบ คิดว่าจะนำผลงานนักเรียนประกอบเป็นสื่อการสอนต่อไปค่ะ นอกจากนี้ ดิฉันยังได้เขียนนิทานเรื่องอื่นๆอีก 4 เรื่อง เกี่ยวกับสระที่เป็นปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยค่ะ
โดย อรุณ ไผ่แก้ว (2011-07-19 22:17:43) [แสดงความคิดเห็น]
ดาวโหลดเก็บไว้ให้เด็กดูแล้วค่ะ เด็กนักเรียน ป. 4 ชอบกิจกรรมนี้จังค่ะ
โดย รัตนา พุฒบานเย็น (2011-07-20 00:19:20) [แสดงความคิดเห็น]
ภาพสามิติมีการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความแปลกตา ของนักเรียนซึ่งจะช่วยเร้าความสนใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมองภาพแล้วสามารถคิดตามจากการเล่าหรืออธิบายจากครูได้เป็นอย่างดี การใช้สื่อสามมิติสามารถใช้ได้ทุกวิชา และผลการใช้ก็เป็นที่ประจักษืว่านักเรียนมีความสนใจ เพราะสื่อใช้ง่าย ครูหรือนักเรียนก็สามารถนำมาใช้ได้ ขอบคุณโทรทัศน์ครู ที่เสนอสิ่งดีๆและสามารถทำได้ง่าย สามารถนำไปขยายผลให้กับเพื่อนครูได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้วยและจะทำให้เด็กได้รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ เมื่อมีเวลาว่างเด็ก ๆก็จะมาจับกลุ่มอ่าน ทำให้สามารถพัฒนาการอ่านของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย รัตนา พุฒบานเย็น (2011-07-20 00:39:43) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv18: :tv18: ดีจัง น่าสนใจ
โดย เกษณี ไทยจรรยา (2011-07-20 01:13:38) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อสามมิติของอาจารย์บุญยืน เมื่อเห็นการนำไปใช้ในวิชาภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจมากเพราะ ในการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ที่รับผิดชอบจะมีปัญหามากปัญหาแรกคือตัวครูผลิตสื่อไม่เก่ง แต่เมื่อเห็นตัวอย่างการผลิตสื่อแล้วคิดว่าสามารถทำได้ และตรงกับวิชาที่รับผิดชอบสอนในตัวอย่างท่านได้แสดงถึงขั้นการสอนที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการฟัง การพูด การอ่านซื้อทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมเพราะไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ ขอบคุณมากที่มอบสิ่งที่ดีๆๆ สามารถนำไปใช้ได้จริง
โดย อรุณี เนาวโรจน์ (2011-07-21 14:00:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการผลิตสื่อที่น่าสนใจเหมาะสมกับวัยผู้เรียนมากอยากมีวิธีการผลิตสื่อที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถเขียนเรียงความได้ดีไม่ต้องดีมากเอาพอใช้ก็ได้ดิฉันหมดปัญญาที่จะสอนให้ผู้เรียนเขียนเรียงความให้ได้น่าอ่านทำอย่างไรคะใครสามารถแนะนำได้จักขอบพระคุณยิ่ง
โดย ประไพ เดชเมืองยักษ์ (2011-07-21 21:47:05) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ เป็นสิ่งที่ดีเหมาะสมกับการเรียนการสอนในชั้นเด็กเล็ก เพราะจะสามารถดึงดูดความสนใจให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ดี แต่ถ้าเป็นโต คือระดับมัธยมขึ้นไป อาจจะต้องนำมาประยุกต์ใช้สื่อให้แตกต่างกันไปบ้าง ซึ่งก็ยังคงสามารถใช้สื่อประเภทนี้ได้ แต่แตกต่างกันตรงที่ ครูไม่ต้องทำสื่อเองทั้งหมด เพียงแนะนำและให้ดูตัวอย่างวิธีการทำหรือสร้างสื่อในรูปแบบสามมิติ เด็กก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในหลากหลายรายวิชา อีกทั้งนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อด้วยตนเอง ดิฉันจึงขอชื่นชมในความพยายามและขอเป็นกำลังใจให้คุณครู สร้างงาน สร้างสรรค์สื่อดี ๆ ตลอดไปค่ะ :tv18:
โดย จันทนี พวงแก้ว (2011-07-22 21:02:30) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูจนเพลินได้ข้อคิดว่าช่างเป็นคุณครูที่ขยันตั้งใจรักนักเรียน ดิแนสอนระดับชั้นม.ปลายได้แนวคิไปประยุกต์ใช้โดยการให้นักเรียนจัดทำในรูปแบบของการสรุปบทเรียนหรือในลักษณะของการเล่าเรื่องซึ่งดิฉันสอนรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ มีการศึกษานอกสถานที่ ให้นักเรียนสรุปเรื่องที่ไปศึกษาแล้นำเสนอโดยการใช้PoP Up คิดว่าคงน่าสนใจมากขึ้นกว่าแบบเดิมที่นำเสนอโดยใช้โปรแกรมPower Point โดยการทำเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของนักเรียนแล้วยังสามารถนำผลงานไปจัดนิทรรศการได้อีก
โดย สุชาดา ยอดสุรางค์ (2011-07-22 21:04:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูมีความมุ่งมั่นใส่ใจในการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยึดเป็นแบบอย่างได้นักเรียนสามารถมีโอกาสในการเลือกองค์ความรู้เป็นสื่อการสอนเพื่อง่ายต่อการจำและได้รับความสนุกสนานส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์และทำให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชา สามารถนำไปปรับใช้ได้หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดแรงจูงใจในการใฝ่รู้
โดย วัฒนา เดชดำรง (2011-07-22 23:30:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูมีความมุ่งมั่นใส่ใจในการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยึดเป็นแบบอย่างได้นักเรียนสามารถมีโอกาสในการเลือกองค์ความรู้เป็นสื่อการสอนเพื่อง่ายต่อการจำและได้รับความสนุกสนานส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์และทำให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชา สามารถนำไปปรับใช้ได้หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดแรงจูงใจในการใฝ่รู้
โดย วัฒนา เดชดำรง (2011-07-22 23:32:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูมีความมุ่งมั่นใส่ใจในการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยึดเป็นแบบอย่างได้นักเรียนสามารถมีโอกาสในการเลือกองค์ความรู้เป็นสื่อการสอนเพื่อง่ายต่อการจำและได้รับความสนุกสนานส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์และทำให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชา สามารถนำไปปรับใช้ได้หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดแรงจูงใจในการใฝ่รู้
โดย วัฒนา เดชดำรง (2011-07-22 23:32:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูมีความมุ่งมั่นใส่ใจในการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถยึดเป็นแบบอย่างได้นักเรียนสามารถมีโอกาสในการเลือกองค์ความรู้เป็นสื่อการสอนเพื่อง่ายต่อการจำและได้รับความสนุกสนานส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์และทำให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชา สามารถนำไปปรับใช้ได้หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดแรงจูงใจในการใฝ่รู้
โดย วัฒนา เดชดำรง (2011-07-22 23:32:09) [แสดงความคิดเห็น]
นับว่าเป็นวิธีการผลิตสื่อที่มีประโยชน์และใช้ได้ดีมากเพราะสื่อการสอนที่ดีและนำสมัยเป็นสื่อที่เด็กสนใจและเรียนรู้ได้อย่างสนุกและอีกอย่างการสอนด้วยการใช้สื่อเป็นวิธีการสอนที่เด็กสนใจมากโดยเฉพาะสื่อของอาจายร์ที่นำมาสอนเพราะเด็กได้เห็นได้รับความสนุกเกิดความอยากรู้อยากเห็นว่าการดำเนินเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไป ของขอบคุณที่แนะนำสื่อเพื่อที่คุณครูท่านอื่นๆจะนำไปใช้ต่อไปหวังว่าท่านจะผลิตสื่อที่ดีอย่างนี้มาให้ครูท่านอื่นไปปรับใช้ในโอการสต่อไป
โดย มาลา ระฤทธิ์ (2011-07-23 06:24:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร เป็นการสอนที่เหมาะสมมาในการสอนนักเรียนระดับอนุบาล หรือประถม เพราะเป็นสื่อการเคลื่อนไหวในกระดาษ กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ เพราะวัยเด็กจะเกิดความเบื่อหน่ายง่าย แต่เมื่อทดลองนำมาใช้กับเด็กมัธยมในวิชาการอ่านโดยให้นักเรียนอ่านนิทานแล้วสรุปองค์ความรู้เป็นสื่อสามมิติจากนั้นนำเสนอความรู้ของตนเองโดยการประกวดสื่สามมิติของนักเรียน ผลที่ได้รับนักเรียนมีความสุขในขณะทำสื่อสามมิติ สนุกในการนำเสนอ และที่สำคัญนักเรียนได้รับความรู้อย่างรวดเร็ว สรุปได้ว่าสื่อสามมิติสามาถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอนได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดย สุวดี บุญราศรี (2011-07-23 14:58:15) [แสดงความคิดเห็น]
การรับชมสื่อสามมิติ ของอาจารย์บุญยืน ศรีระวัตร ได้ชมเพียงภาพเคลื่อนไหว เสียดายที่ไม่ได้ฟังเสียงของอาจารย์เลย ไม่ได้ฟังความในใจที่อาจารย์ต้องการจะสื่อมายังครูผู้ร่วมอาชีพ ได้แต่เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงประกอบวีดีโอ กระนั้นก็ยังได้เห็นวิธีการสร้างสื่อ ได้เห็นห้องเรียนของอาจารย์ที่มีสีสันสดใส เป็นห้องเรียนที่น่าสนุก มีชีวิตชีวา น่าสนใจใคร่หาความรู้ เห็นอาจารย์ทำสื่อสามมิติไว้หลายเรื่องทีเดียว น่าสนใจมากค่ะ ดูเด็กๆมีความสุขกันมาก เด็กๆ ได้เรียนในห้องเรียนที่มีความสุขเช่นนี้ สมองย่อมต่อยอดความคิดในทางสร้างสรรค์ ผู้เข้ามาเยี่ยมชมห้องเรียนของอาจารย์ก็ได้รับแรงบันดาลใจที่จะสร้างงานต่อด้วยเช่นกัน ขอขอบคุณค่ะ
โดย อุทัยวรรณ อนันตชัย (2011-07-23 21:50:30) [แสดงความคิดเห็น]
ภาพสามิติมีการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความแปลกตา อาจารย์บุญยืน ศรีระวัตร เก่งมาก น่าสนใจมากค่ะ ดูเด็กๆมีความสุขกันมาก เด็กๆ ได้เรียนในห้องเรียนที่มีแห่งความสุข ได้ลองนำไปปรับใช้บ้างแล้ว คงต้องทำตวามเข้าใจเพิ่มเติมอีก ไม่ทราบว่ามี แผ่น CD หรือไม่เพราะดูจากอินเตอร์เน็ทแล้วโหลดช้ามาก กว่าจะได้ดูแต่ละเรื่องต้องใช้เวลานาน อยากผลิตสื่อแบบนี้จังเลย มีวิธีการขั้นตอนชัด ๆ เฉพาะเรื่องบ้างใหม น่าจะนำมาให้ชมบ้างจะได้มีสื่อดี ๆ มาใช้ ค่ะ
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2011-07-26 21:03:51) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจังขอชื่นชม และจะนำไปประยุกต์ใช้
โดย พรทิพย์ สุมมาตย์ (2011-08-09 23:46:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติของ อาจารย์บุญยิน ศรีระวัตร เป็นการสอนโดยใช้สื่อสามมิติซึ่งสามารถนำไปสอนในหลายวิชา เป็นการนำไปสอนเสริมในรายวิชาอื่นเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพราะก่อนทีจะเกิดสื่อสามมิติครูจะต้องมีการเตรียมข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย มมิติของครูน่าีสนใจดี
โดย ศรีสุดา ฉลอง (2011-09-14 15:33:31) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv02:
โดย นักศึกษาครู.. (2011-09-15 08:15:27) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนอยากรู้ "สื่อสามมิติ" นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะช่วยดึงดูดความสนใจในของนักเรียนทำให้นักเรียนมีความอยากที่จะเรียนรู้ ตื่นตาตื่นใน มีจินตนาการ เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมากยิ่งขึ้น และสื่อสามิตินี้ สามารถนำไปพัฒนาปรับใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากการใช้ส่งผลบรรยากาศการเรียนรู้ภายในห้องเรียนมีชีวิชีวา เด็กๆมีความสุขในการเรียนรู้
โดย สุพัตรา พนมมาศ (2011-10-12 11:40:08) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างสื่อสามมิติ เป็นการช่วยครูที่ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทำให้การจัดกิจกรรมนักเรียนรู้สึกอยากจัเรียนรู้มากขึ้นจากการใช้สื่อ ซึ่งทำให้นักเรียนสนใจอยากรู้อยากเรียนหรือบางครั้งอาจไปเรียนรู้ด้วยตัวเองก้ได้โดยการใช้ภาพเป็นสื่อในการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจดจำได้ดี ดีกว่าอ่านโดยไม่มีสื่อการเรียนการสอนเข้ามาช่วย การเรียนพระพุทธศาสนาจะต้องมีการปฏิบัติจริง เด็กถึงจะได้จดจำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
โดย อัจจิรา ปิ่นทองพัน (2011-10-13 09:31:22) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอด แต่เวลาไม่มีค่ะ :(
โดย ชมพูนุท เทียมลม (2011-10-16 12:31:00) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสามมิติ เป็นสื่อที่น่าสนใจมาก เคยพยายามทำมาหลายครั้ง แต่ผลที่ออกมาไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ จึงท้อ แต่เมื่อได้ดูจากอาจารย์บุญยิน ทำให้เกิดความหวังขึ้นมาใหม่ที่จะใช้สื่อ และได้ลงมือทำอย่างจริงจัง แล้วขยายผลโดยได้สอนให้นักเรียนทำ เพื่อให้นักเรียนได้สร้างเครื่องมือประกอบการเรียนรู้เอง หรือใช้กับกิจกรรมในวิชาอื่นๆ เด็กๆสนใจและสนุกสนานกับการทำมาก จนบางคนทำสวยกว่าดิฉันอีกค่ะ โดยเฉพาะ ในบางหน่วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับเด็กๆ ก็ได้ให้นักเรียนค้นคว้าและผลิตสื่อสามมิติประกอบการนำเสนอ ทำให้นักเรียนมีความสนใจและสามารถเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจนะคะ
โดย ปาลิดา นิธิศวรดา (2011-10-22 22:39:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอบแบบสบายๆทำไห้ผู้เรียนไม่เครียด
โดย ปัญญา ยาคำ (2011-11-23 15:37:40) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสามมิติท่ีครูนำมาสอนนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีดีมากในการสร้างสื่อมีรูปภาพประกอบ เกี่ยวกับวิชาพระพุท
ธศาสนา ทำให้นักเรียนเข่้าใจและสนใจในการเรียนทำให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เป็นการผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ดีมากภาพ สามมิติสามารารถบูรณาสอนทุกกลุ่มสาระ :tv02: :tv13: :tv12: :tv17: :tv18: :tv16:
โดย ประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติ (2011-12-15 09:38:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขอชมเชยและให้กำลังผู้ที่คิดจะนำวิธีการไปใช้ค่ะ
โดย กฤติญา ไพโรจน์ (2011-12-22 12:15:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนหนังสือไม่จำเป็นต้องเฉพาะเจาะจงอยู่ที่ตัวหนังสือเท่านั้น การสอนที่ดีควรจะมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ ในการสอนแต่ละเรื่องแต่ละวิชาต้องสามารถสร้างสื่อที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยง่ายทำให้เด็กมีความสุขในการเรียน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ดังตัวอย่างเช่น การทำสื่อการเรียนการสอนแบบสามมิติของอาจารย์บุญยืน ศรีระวัตร ที่นำมาสอนในวิชาพระพุทธศาสนา สามารถทำได้ง่ายและสามารถนำสื่อนั้นไปบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆได้ เช่น ภาษาไทย เป็นต้น สื่อการเรียนการสอนนี้จะสามารถทำให้ผู้เรียนจำได้ดี หน้าที่ของครูคือการถ่ายทอดวิชาความรู้ แต่ถ้านักเรียนไม่ยากเรียนจะแก้ไขได้อย่างไร ก็ควรจัดทำสื่อการสอนที่จะทำให้เด็กสนใจ ไม่เบื่อการเรียนเช่นสื่อสามมิติดังกล่าว :tv15:
โดย สุจินดา โพธิ์น้อย (2011-12-26 23:23:36) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคุณครู บุญยืน ศรีระวัตร ทำสื่อได้ดี น่าสนใจมาก ซึ่งเป็นประโยชน์กับครูบนดอยอย่างดิฉัน ซึ่งจะนำเทคนิคการทำสื่อสามมิติมาบูรการกับวิชาอื่นต่อไป :tv18:
โดย สุพรรณ์ ทาแกง (2011-12-28 00:04:17) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ แนะแนวการสร้างสื่อการเรียนการสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีเหมาะสมกับการเรียนการสอนในชั้นเป็นสื่อการสอนที่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลและชั้น ป.๑-๒ เพราะจะสามารถดึงดูดความสนใจให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ดี มีภาพประกอบอยู้ในความสนใจของนักเรียนกาiสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร สามารถประยุกต์ใช้กับทุกวิชา ซึ่งสามารถสร้าความสนใจให้กับนักเรียนได้ และถ้าได้ให้นักเรียนสร้างเอง ก็สามารถสร้างจินตนาการในความคิดของนักเรียนเองได้น่าจะให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมไปด้วยเป็นการเสริมทักษะให้เด็กๆ มีโอกาสได้ปฎิบัติทำจริง และเสริมคิด และสร้างสรรค์ ร่วมกับเพ่ือนๆ และ คุณครู จะทำให้ได้เข้าใจในเนื้อหาและบทเรียนที่เรียนไปแล้ว ปัจจุบันเด็กของเรายังขาดทักษะในการออกไปนำเสนอน่าชั้่นเรียนและถือเป็นอย่างหนึ่งทำให้เด็กกล้าแสดงออก มากกว่าจะที่ให้นักเรียนทำตามอย่างเดียวต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมคุณครู บุญยืน ศรีระวัตร ที่ได้แนะนำและสาธิตการทำหนังสืสามมิติได้ดี น่าสนใจมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย มาเรียม ลูกสะเดา (2011-12-30 14:01:01) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อของ อ.บุญยืน ศรีระวัตร มีความน่าสนใจมากและมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของเด็ก และทำให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
โดย วินิญาณ์ สรรพการ (2012-01-01 21:30:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนแบบง่ายแต่สามารถทําให้เด็กนั้นเกิดความสนใจในการเรียน
โดย ปาตีเมาะ ตาเปาะโตะ (2012-01-09 12:52:00) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมาก เพราะทำสื่อได้น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ดีมากๆๆๆ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย บุญธรรม จันทร์อิ่ม (รอดสิน) (2012-01-13 19:36:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจช่วยกระตุ้นและดึงดูดตัวผู้เรียนได้มากเลยที่เดี่ยว โดยเฉพาะใช้กับเด็ก เพราะสื่อสามมิติมีทั้งลวดลายและสีสันที่สวยงาม
โดย ฮานีซะห์ วาปอ (2012-01-13 20:52:07) [แสดงความคิดเห็น]
ทําให้เด็กมีสื่อการสอนที่ใหม่ๆหลากหลายประสบการณ์ของนักเรียนและได้ฝึกให้เด็กมีสื่อสามมิติเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
โดย สารีนี บินดอเลาะ (2012-01-13 21:44:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีมากค่ะทำให้เด็กสนใจในการเรียนมากขึ้นและไม่น่าเบื่อ :tv07:
โดย คอรีเยาะ ดีสะเอะ (2012-01-14 16:52:07) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สือทุกชนิดทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนและจะทำให้ครู สอนแล้วมีความสุขทุกเวลา
โดย ฮัมเซาะ แวเงาะ (2012-01-16 13:49:36) [แสดงความคิดเห็น]
การนำสื่อสามมิติมาใช้ในการสอนเป็นความคิดที่ดีเพราะเป็นการกระตุ้นให้เด็กสนใจในการเรียนมากขึ้น :tv15:
โดย ซูไวบะห์ ยาโงะ (2012-01-16 15:26:52) [แสดงความคิดเห็น]
Teachers with creative teaching methods allow students to understand and easy to understand.
โดย ปถมาภรณ์ ติงสรัตน์ (2012-01-18 22:39:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบสือสามมิติเยียมมาก :tv15: :tv15: :tv15:
โดย การีมะห์ มะแซ (2012-01-19 14:22:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากได้ชมแล้วการใช้สื่อสามมิติ สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ
โดย ซุลกิฟลี สาแม (2012-01-21 02:22:39) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อของอาจารย์หลายๆท่านที่ได้ตนแบบจากอาจารย์บุญยืนดีมากค่ะ ขนาดเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรายังชอบดูของสวยแปลกๆใหม่ ดังนั้นการนำสื่อสามิติมาใช้กับเด็กๆจึงเชื่อว่าน่าจะมีผลดีอย่างยิ่ง นอกจากจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตาตื่นใจในการเรียนแล้ว ยังสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุกสนาไม่น่าเบื่อจำเจ ดิฉันจะนำสิ่งที่ได้จากการดูการสอนของอาจารย์แต่ละท่านไปปรับใช้ ในวิชาที่สอน ขอบคุณสำหรับรายการดีๆ ที่ทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้และนำไปพัฒนาตนเองในการสอน
โดย อุทัยวรรณ ใจเรือน (2012-01-21 20:47:50) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:การใช้สื่อสามมิตินั้น เป็นสื่อที่ดีมากค่ะสามารถกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ ได้มากทีเดียวโดยเฉพาะเด็กเล็ก ทำให้เด็กอยากเรียนรู้มากขึ้น สามารถนำไปปรับสอนได้หลายวิชาเลย แต่ต้องมีความรู้ในการผลิตสื่อด้วย ดูไปตามคุณครูในคลิปสอนก็น่าจะทำได้ คงไม่ยากเกินครูไทย ครูไทยสามารถทำได้ สื่อสามมิติ จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานด้วย เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ คิดว่าตัวเองจะนำไปลองทำดู และจะปรับเนื้อหาเป็นอย่างอื่นตามบริบทของโรงเรียน ขอคุณคุณครูมากคะ ชื่นชมคุณครูด้วยนะคะ สุดยอดจริงๆ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-01-21 21:28:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่แปลงใหม่ ให้นักเรียนได้เรียนรู้การสือสามมิติ
โดย ฮาฟีซี รอนิง (2012-01-23 17:44:25) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่สามมิติจะทำให้เด็กสมใจในการเรียนการสอน
โดย ซายูตี เจ๊ะโซ๊ะ (2012-01-23 19:44:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสร้างสื่อสามมิติ เป็นการช่วยครูที่ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทำให้การจัดกิจกรรมนักเรียนรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้นจากการใช้สื่อ ซึ่งทำให้นักเรียนสนใจอยากรู้อยากเรียนหรือบางครั้งอาจไปเรียนรู้ด้วยตัวเองก้ได้โดยการใช้ภาพเป็นสื่อในการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและจดจำได้ดี ดีกว่าอ่านโดยไม่มีสื่อการเรียนการสอนเข้ามาช่วย การเรียนพระพุทธศาสนาจะต้องมีการปฏิบัติจริง เด็กถึงจะได้จดจำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
โดย รัชนี ภาเข็ม (2012-01-23 21:20:53) [แสดงความคิดเห็น]
ชนชมครูเป็นอย่างวมาก เพราะครูสามารถทำให้นักเรียนสนใจ เเละสื่อ 3สามมิติสามารถทำให้นักเรียนได้รู้หลายภาษา เเละสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ
:tv17:
โดย อัฟฟัรดี อาแว (2012-01-23 22:05:48) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากที่สุดเลย
โดย ไฃนับ แวหะยี (2012-01-24 16:55:12) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติเป็นการสอนที่ดีมากสำหรับเด็กเพราะเด็กชอบสื่อที่มีสีสันที่หลากหลายและยังทำให้เด็กเกิดความอยากสัมผัสกับสื่อที่เราสร้างขึ้นมา สื่อสามมิตินี้ก็เป็นสื่อที่สามารถกระต้นเด็กได้
โดย รอฮานา มิตรอนุรักษ์ (2012-01-24 17:40:10) [แสดงความคิดเห็น]
ในวิชาพุทธศาสนา เราต้องมาการสร้างสื่อสามมิติ ช่วยครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทำให้การจัดกิจกรรมนักเรียนรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้นจากการใช้สื่อ ซึ่งทำให้นักเรียนสนใจอยากรู้อยากเรียนด้วยตัวเองโดยการใช้ภาพเป็นสื่อในการเรียนรู้ มีความเข้าใจมากขึ้นและจดจำได้ดี เด็กนักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้อนาคตของเด็กไทย มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและมีความสุขใช้ชีวิตอยู่กับสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
โดย ทิพาวดี คลี่ขจาย (2012-02-01 09:27:37) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสามมิติที่คุณครูบุญยิน ศรีระวัตร นำมาใช้เป็นสื่อที่ทำได้ง่าย แต่มีประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการนำไปใช้สื่อความหมายให้เข้าใจสาระ เนื่อหาที่สอน สร้างความสนใจ เร้าความสนใจของเด็กได้ดี เหมาะสำหรับเด็กทุกวัย โดยเฉพาะเด็กชั้นเล็กๆ จะสนใจดีมาก สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสาระวิชา หากครูนำไปใช้จะเป็นประโยชนือย่างยิ่ง ผมในฐานะศึกษานิเทศก์ได้ออกนิเทศและเห็นสื่อนี้อยู่ในโรงเรียนบางแห่ง แต่ยังไม่แพร่หลาย จึงได้ชี้แนะวิธีการนี้แก่ครูผู้สอนนำไปใช้อย่างหลากหลายและเผยแพร่ให้แก่ครูข่างเคียง และได้แนะนำให้ครูโรงเรียนอื่นๆนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการสร้างสื่อง่ายๆ ที่ครูสามารถผลิตเองได้และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อ แล้วนำไปใช้จะทำให้เด็กมีความภาคภูมิใจในการสรางและใช้สื่อที่เขาได้ร่วมกันสรางขึ้น โดยครูควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนได้แสดงออกที่หลากหลายทั้งพี่สอนน้อง กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม จัดกิจกรรมในห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนได้อ่านในเวลาว่าง หรือห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นต้น รวมทั้งจัดทำสื่อในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอชื่นชมในความตั้งใจจริงของคุณครูเจ้าของสื่อ การนำสื่อมาใช้อย่างจริงจังจะเกิดผลต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน จะนำวิธีการที่คุณครูนำเสนอในวีดิทัศน์ชุดนี้ไปขยายผล และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป ขอบคุณครับ
โดย อุบล แก้วปิ่น (2012-02-01 11:05:56) [แสดงความคิดเห็น]
The teaching materials that appeal to students as well. Similar to electronic books. You can put a voice to voice their emotions. Inserted in the question immediately. Interact with students. But do not waste resources such as electricity and can be transferred to teach in any place. The unit relies on the commitment and creativity, they can appeal to the students and also can be applied to learning a variety of different. :tv02:
โดย ปาจรีย์ ตระกูลรัมย์ (2012-02-02 23:41:02) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสามมิติทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเป็นสื่อที่สร้างความสนใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากและสามารถนำมาผลิตโดยใช้วัสดุง่ายๆและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตด้วยก็ได้ เป็นการสร้างความสนุกสนานทำให้บรรยากาศภายในห้องเรียนมีความสุขเกิดการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆวิชา ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนในวิชานั้นๆดีมากค่ะ
โดย ชไมพร กาญจนะจันทร์ (2012-02-07 00:02:08) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อสามมิตินั้น เป็นสื่อที่ดีมากค่ะสามารถกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ ได้มากทีเดียวโดยเฉพาะเด็กเล็ก ทำให้เด็กอยากเรียนรู้มากขึ้น นอกจากจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตาตื่นใจในการเรียนแล้ว ยังสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เด็กๆเกิดความสนุกสนาน :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv02:
โดย ธัญธร ฤาประสิทธิ์ (2012-02-11 11:37:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนและจดจ่อต่อการเรียนรู้จนบรรลุผลตามเป้าหมาย สมควรเป็นแบบอย่างต่อไป
โดย ดารณี ประพาศพงษ์ (2012-02-15 18:29:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติเป็นสื่อที่ดีมากเพราะสามารถดึงความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี เพราะจะเห็ฯว่าวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่น่าเบื่อ เพราะส่วนมากจะเป็นเนื้อหาที่ต้องใช้การจดจำทั้งหมด แต่เมื่อมีการจัดทำสื่อสามมิติเพิ่มขึ้นมาก็จะทำให้การเรียนการสอนมีความสนุกยิ่งขึ้นทั้งกับตัวผู้สอนและผู้เรียนด้วย ไม่เพียงแต่จะใช้ในรายวิชาสังคมเท่านั้น สื่อการสอนแบบสามมิติยังสามารถนำไปใช้ในรายวิชาอื่นๆได้ด่้วย อย่างเช่นในวีดีโอ อาจารย์ผู้ชายก็ได้นำไปใช้ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพราะได้ไปเห็นการสอนของอาจารย์บุญยิน จึงนำมาใช้ในการสอนของเขา และมันก็ได้ผล เพราะนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นสื่อการสอนแบบสามมิติจึงเป็นวิธีการสอนที่ดีและน่าสนใจมากที่จะนำไปใช้
โดย อภิญญา แก้วเก่า (2012-02-28 15:19:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจุดประเด็นและไอเดียในการสร้างสื่อการสอนที่ทำให้เกิดความสนใจและอยากจะเรียนรู้ทั้งทางด้านของตัวผู้ที่สอนเองแล้วทางด้านของตัวผู้เรียนเองด้วย น่านำมาประยุกต์ใช้อย่างดียิ่งครับขอบคุณที่นำเสนอไอเดียที่น่าทดลองในการใช้แบบนี้แด่เพื่อนครูทุกๆ ครับผม
โดย นาย พงศ์พิสุทธิ์ เทวะดา (2012-03-02 01:58:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้สื่อที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกวิชาเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เบื่อสมควรนำไปเป็นแบบอย่างในสาระอื่นๆได้เป็นอย่างดี :tv09: :tv14:
โดย จตุพร ดิษฐ์บรรจง (2012-03-05 20:06:51) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ แนะแนวการสร้างสื่อการเรียนการสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีเหมาะสมกับการเรียนการสอนในชั้นเป็นสื่อการสอนที่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลและชั้น ป.๑-๒ เพราะจะสามารถดึงดูดความสนใจให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ดี มีภาพประกอบอยู้ในความสนใจของนักเรียนกาiสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร สามารถประยุกต์ใช้กับทุกวิชา ซึ่งสามารถสร้าความสนใจให้กับนักเรียนได้ และถ้าได้ให้นักเรียนสร้างเอง ก็สามารถสร้างจินตนาการในความคิดของนักเรียนเองได้น่าจะให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมไปด้วยเป็นการเสริมทักษะให้เด็กๆ มีโอกาสได้ปฎิบัติทำจริง และเสริมคิด และสร้างสรรค์ ร่วมกับเพ่ือนๆ และ คุณครู จะทำให้ได้เข้าใจในเนื้อหาและบทเรียนที่เรียนไปแล้ว ปัจจุบันเด็กของเรายังขาดทักษะในการออกไปนำเสนอน่าชั้่นเรียนและถือเป็นอย่างหนึ่งทำให้เด็กกล้าแสดงออก มากกว่าจะที่ให้นักเรียนทำตามอย่างเดียวต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมคุณครู บุญยืน ศรีระวัตร
โดย คมสันต์ ดวงศิริ (2012-03-09 14:03:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ชมสื่่อการสอน เรื่อง แนะแนวการการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา ครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย โดยการที่ข้าพเจ้าได้นั่งชมทำให้ดิฉันมีความสนใจที่จะนำการเรียนการสอนในครั้งนี้ไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในอนาคตซึ่งดิฉันคิดว่าแม้อาจารย์จะสอนวิชาพระพุทธศาสนาแต่อาจารย์ก็มีการบูรณาการกับสาระศิลปะซึ่งเป็นการเรียนที่น่าสนใจอีกทั้งยังมีอาจารย์อื่นๆมีความสนใจในสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ ภาพpop up เข้ามาช่วยในการสอนซึ่งเด็กๆสนใจเรียน ดิฉันต้องขอบพระคุณรายการโทรทัศน์ครูที่สร้างสิ่งดีๆที่เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากๆ ขอบคุณคะ
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นลินรัตน์ หงษ์ทอง (2012-03-09 14:32:31) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติเป็นการสอนที่กระตุ้นให้เด็กสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน นักเรียนเห็นภาพสามมิติ สามารถคิดวิเคราะห์ ตอบปัญหาจากภาพได้ จึงทำให้เด็กมีความสนใจกับการเรียนตลอดเวลาและยังทำให้วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่น่าสนใจทำให้เด็กกล้าแสดงออก ส่งผลให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดแรงจูงใจในการใฝ่รู้ และยังทำให้สามารถพัฒนาการอ่านของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ต้องของขอบพระคุณมากนะค่ะที่นำสิ่งที่ดีๆมาให้ชมเพื่อนำมาใช้ในการปรับการเรียนการสอนต่อไป
โดย ปิยะวรรณ บริหารพานิช (2012-03-09 14:39:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ แนะแนวการสร้างสื่อการเรียนการสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีเหมาะสมกับการเรียนการสอนในชั้นเป็นสื่อการสอนที่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลและชั้น ป.๑-๒ เพราะจะสามารถดึงดูดความสนใจให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ดี มีภาพประกอบอยู้ในความสนใจของนักเรียนกาiสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร สามารถประยุกต์ใช้กับทุกวิชา ซึ่งสามารถสร้าความสนใจให้กับนักเรียนได้ และถ้าได้ให้นักเรียนสร้างเอง ก็สามารถสร้างจินตนาการในความคิดของนักเรียนเองได้น่าจะให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมไปด้วยเป็นการเสริมทักษะให้เด็กๆ มีโอกาสได้ปฎิบัติทำจริงนักเรียนเห็นภาพสามมิติ สามารถคิดวิเคราะห์ ตอบปัญหาจากภาพได้ ชื่นชมคุณครู บุญยืน ศรีระวัตร.......ที่นำเเนวความคิดใหม่ๆมาเสนอเเละจะทำให้เป็นประโยชน์เเก่นักศึกษาครูหรือครูใหม่ๆได้ ขอบพระคุณครับ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย อำพล จันทร์แจ้ง (2012-03-09 14:48:10) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยืน ศรีระวัตร เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใข้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งตัวดิฉันเองก็เคยได้ทำในลักษณะให้ผู้เรียนได้ร่วมในการทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนิทานคุณธรรม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้เป็นสื่อการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ แต่ในตัวอย่างที่ได้ดูนี้ เป็นการแก้ปัญหาการอ่าน ซึ่งน่าสนใจมาก และดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขอขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ได้นำสิ่งดีๆมาเสนอค่ะ
โดย สุธิมา ขุนณรงค์ (2012-03-09 14:51:29) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อสามมิติของอาจารย์บุญยืนในพระพุทธศาสนาสามารถนำมาประยุต์ใช้ในวิชาหลายๆวิชาได้ เช่น วิชาภาไทย และภาษาอังกฤษ การใช้สือ3 มิตินี้สามารถทำให้สอนเสริมในทักษะการอ่านได้ อ.บุญยืนให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อสามมิติ สือสามมิติของอาจารย์บุญยืนมีประโยชน์มากทั้งครูผู้สอนและตัวนักเรียนอีกด้วย เนื่องจากว่าการใช้สื่อสามมิตินี้ สามารถทำให้นักเรียนเห็นภาพจริงและสามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหว เพราะอาจทำให้เกิดความแปลกตาได้และสามารถทำให้เด็กเกิดความเข้าใจและสนุกมากขึ้น
โดย วิมลทิพย์ ศรเดช (2012-03-09 15:17:21) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ดิฉันได้ชมคลิปวีดีโอจากโทรทัศน์ครู เรื่องการสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อาจารย์บุญยิน ศรีระวัตร โรงเรียนวัดสระแก้ว ดิฉันชื่นชอบและสนใจในวิธีการสอนของอาจารย์เป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีการสอนของอาจารย์เป็นการใช้สื่อเข้ามาช่วยในการสอนและสื่อของอาจารย์เป็นสื่อที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นสื่อสามมิติ ซึ่งเมื่อนำมาใช้สอนแล้วทำให้เด็กๆเกิดความชื่นชอบและสนใจอยากเรียนกล้าที่จะถามมากยิ่งขึ้นซึ่งการใช้สื่อสามมิติที่เป็นรูปภาพจะช่วยให้เด็กๆจดจำได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งคลิปวีดีโอที่ดิฉันได้รับชมนี้เป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แต่ในฐานะที่ดิฉันเป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อสำเร็จการศึกษาดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จาการรับชมคลิปวีดีโอจากโทรทัศน์ครูนี้ไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คือ นำไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์สื่อสามมิติของกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และดิฉันขอขอบคุณอาจารย์บุญยิน ศรีระวัต เป็นอย่างมากที่นำเสนอรูปแบบวิธีการสอนดีๆแบบนี้ให้ได้รับชม และดิฉันขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดีๆที่ให้ดิฉันได้รับชมและดิฉันอยากให้มีสิ่งๆแบบนี้มานำเสนออีกต่อไป
โดย เพชรดา อาจขาว (2012-03-09 16:16:57) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติของโรงเรียนวัดสระแก้ว ถือว่าได้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ก้าวหน้าและทันสมัย ซึ่งเป็นสื่อที่คล้ายกับความเป็นจริงเพราะผู้เรียนสามารถจับภาพหรือสื่อที่นำมาสอนนั้นได้ จึงทำให้ผู้เรียนมีความสนใจ เกิดการจินตนาการต่างๆได้ตามภาพและจะทำให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และแยกแยะในสิ่งที่เห็นได้และที่สำคัญเมื่อผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขและสนุกสนานจะทำให้ผู้เรียนเกิดการจำได้ สื่อสามมิติที่ใช้สอนนั้นจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับวิชาต่างๆได้ตลอดเวลา
โดย ลลิตา วงค์น้อย (2012-03-12 16:07:34) [แสดงความคิดเห็น]
ขอโอกาสชื่นชม การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร เพราะวิชาพุทธศาสนา เราต้องมาการสร้างสื่อสามมิติ ช่วยครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทำให้การจัดกิจกรรมนักเรียนรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้นจากการใช้สื่อ ซึ่งทำให้นักเรียนสนใจอยากรู้อยากเรียนด้วยตัวเองโดยการใช้ภาพเป็นสื่อในการเรียนรู้ มีความเข้าใจมากขึ้นและจดจำได้ดี เด็กนักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้อนาคตของเด็กไทย มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและมีความสุขใช้ชีวิตอยู่กับสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
โดย สมคิด จันทร์ทอง (2012-03-18 13:23:26) [แสดงความคิดเห็น]
ขอโอกาสชื่นชม การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร เพราะวิชาพุทธศาสนา เราต้องมาการสร้างสื่อสามมิติ ช่วยครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทำให้การจัดกิจกรรมนักเรียนรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้นจากการใช้สื่อ ซึ่งทำให้นักเรียนสนใจอยากรู้อยากเรียนด้วยตัวเองโดยการใช้ภาพเป็นสื่อในการเรียนรู้ มีความเข้าใจมากขึ้นและจดจำได้ดี เด็กนักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้อนาคตของเด็กไทย มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและมีความสุขใช้ชีวิตอยู่กับสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
โดย สมคิด จันทร์ทอง (2012-03-18 13:25:48) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อสามมิติของอาจารย์บุญยืนในพระพุทธศาสนาสามารถนำมาประยุต์ใช้ในวิชาหลายๆวิชาได้ เช่น วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ การใช้สือ3 มิตินี้สามารถทำให้สอนเสริมในทักษะการอ่านได้ อ.บุญยืนให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อสามมิติ สือสามมิติของอาจารย์บุญยืนมีประโยชน์มากทั้งครูผู้สอนและตัวนักเรียนอีกด้วย เนื่องจากว่าการใช้สื่อสามมิตินี้ สามารถทำให้นักเรียนเห็นภาพจริงและสามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหว ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจ และเกิดเรียนรู้จากภาพได้ง่ายขึ้น
โดย อรุณี จำปานิล (2012-03-30 17:38:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่่อสามมิตินี้ดีมากๆ เลยครับ เพราะได้ประโยชน์มากทั้งครูผู้สอน และตัวนักเรียนเอง เนื่องจากว่าสื่อสามมิตินี้ทำให้ตัวผู้เรียนเห็นภาพจริงๆ และคลิปที่อาจารย์นำมาเผยแพร่นี้ยิ่งดีมากๆ ทำให้เห็นวิธีการทำสื่อสามมิติ ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ นำไปใช้ได้จริง ทำให้ผมมีความคิดว่าจะต้องพาเด็กๆทำซะแล้ว ต้องขอขอบคุุณมากจริงๆ ถ้ามีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อื่นๆบ้างก็ดี นักเรียนผมเองก็ชอบอยู่เหมือนกันที่ใช้ศิลปะมาบูรณาการในการสอนภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น
โดย วัง สนิทผล (2012-03-30 22:08:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณ อ.บุญยิน ศรีระวัตร ที่เป็นตัวอย่่างของครูที่ดีให้ ผม ผมโชคดีที่ได้อยู่และทำงานในเขตพื้นที่เดียวกับอาจารย์ อ.บุญยิน ศรีระวัตร เป็นคุณครูที่มีจิตใจที่เป็นครู สอนเด็กด้วยความตั้งใจ สอนเด็กอย่างเดียวไม่พอ อาจรย์ท่านยังสอนคุณครูท่านอื่นทำมื่อการเรียนการสอน นอกจากนั้นอาจรย์ท่านยังจัดทำสื่อการสอนให้กับพระครูซึ่งทำน่าที่สอนพิเศษในวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนอื่น ๆ ที่ไม่ใช้โรงเรียนที่ตนเองสังกัด ผมมีโอกาสได้เห็นและใช้สื่อที่อาจารย์ได้จัดทำขึ้น ขอชื่นชมอาจารย์ด้วยใจจริงอีกครั้งครับ..ขอบคุณอาจารย์มากครับ.. :tv15:
โดย สมนึก ภัสสร (2012-03-31 12:24:32) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่่อสามมิตินี้ดีมากๆ เลยค่ะ เพราะได้ประโยชน์มากทั้งครูผู้สอน และตัวนักเรียนเอง เนื่องจากว่าสื่อสามมิตินี้ทำให้ตัวผู้เรียนเห็นภาพจริงๆ และคลิปที่อาจารย์นำมาเผยแพร่นี้ยิ่งดีมากๆ ทำให้ดิฉันเห็นวิธีการทำสื่อสามมิติ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษซ่ึงดิฉันเป็นครูผู้สอน ทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ นำไปใช้ได้จริง ทำให้ดิฉันมีความคิดว่าจะต้องพาเด็กๆทำซะแล้ว ต้องขอขอบคุุณมากจริงๆ ถ้ามีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อื่นๆบ้างก็ดีน่ะค่ะ ดิฉันเองก็ชอบอยู่เหมือนกันที่ใช้ศิลปะมาบูรณาการในการสอนภาษาอังกฤษ และตอนนี้ภาคเรียนที่ผ่านมา ดิฉันก็ได้ให้เด็กประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ทำหนังสือแต่เป็นหนังสือเล่มเล็ก แต่ทำเป็นเรื่องนิทานและต่อไปจะพยายามทำสามมิติเหมือนกับอาจารย์ให้ได้ ขอบขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่ทำให้มีแนวคิดที่ดี :tv15: :tv15:
โดย กานต์ธีรา ทาศิลา (2012-03-31 18:41:03) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อสามมิติของอาจารย์บุญยืนในพระพุทธศาสนาสามารถนำมาประยุต์ใช้ในวิชาหลายๆวิชาได้ โดยเฉพาะวิชาที่เน้นการอ่าน เช่น วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ การใช้สือ3 มิตินี้สามารถทำให้สอนเสริมในทักษะการอ่านได้ อ.บุญยืนให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อสามมิติ สือสามมิติของอาจารย์บุญยืนมีประโยชน์มากทั้งครูผู้สอนและตัวนักเรียนอีกด้วย เนื่องจากว่าการใช้สื่อสามมิตินี้ สามารถทำให้นักเรียนเห็นภาพจริงและสามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหว ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจ และเกิดเรียนรู้จากภาพได้ง่ายขึ้น
โดย อรุณี จำปานิล (2012-04-01 07:43:59) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน ได้ดูตอนนี้เป็นครั้งแรกโดยการดูจากการที่โทรทัศน์ครูได้ส่งซีดีมาให้กับทางโรงเรียนค่ะ แล้วชอบมาก เพราะสื่อสามมิติมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ที่จะกระตุ้นความรู้ของเด็กนักเรียนในรายวิชาต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ทำให้เด็กเห็นภาพมากขึ้น โดยเฉพาะกับนักเรียนที่อยู่ตามชนบท และชายแดน ซึ่งเขาไม่สามารถดูวีดีโอได้ ซึ่งป๊อบอัพสามารถช่วยเด็กได้ ให้เด็กไก้เห็นภาพจริง เด็กสนใจแน่นอนค่ะ ขอขอบพระคุณวีดีโอชุดนี้มากค่ะ ที่เป็นแรงบัลดาลใจให้ครูอย่างดิฉัน คิดค้นผลิตสื่อการสอนให้เด็กค่ะ
โดย วารีมาศ รุจิวรรธนะกุล (2012-04-01 11:15:06) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์ในชุดนี้ทำให้ กระผมในฐานนะครูผู้สอนได้รับความรู้ต่างๆ ที่จะนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เริ่มจากการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง แต่การพัฒนา การนำไปปรับปรุง หรือการนำไปต่อยอดนั้น คุณครูต้องรู้จักบูรณาการและพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางการศึกษาต่างๆ ซึ่งเชื่อว่าถ้าหากเราครูทุกๆท่านนำไปใช้จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนผู้น่ารักและอนาคตของชาติเราทุกคนเป็นอย่างยิ่งต่อไป
โดย สุริยา บัวหอม (2012-04-01 22:57:48) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์บุญยืน ศรีระวัตร จากการที่ชมสื่่อการสอน เรื่อง แนะแนวการการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ เป็นการเสริมสร้างผู้เรียนในด้านการมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีแก่เพื่อนๆและครูแล้วยังสามารถนำไปปรับใช้กับวิชาอื่นๆได้เป็นอย่างดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เช่น สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนเห็นภาพสมามิติ สามารถคิดวิเคราะห์ ตอบปัญหาจากภาพได้ หรือนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่องคำสระแอ เด็กก็จะจำได้ง่ายและแม่นยำเกิดความสนุกสนานอีกด้วย ทำให้เด็กมีความสนใจกับการเรียนตลอดเวลาและยังทำให้วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่น่าสนใจทำให้เด็กกล้าแสดงออก ส่งผลให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดแรงจูงใจในการใฝ่รู้ และยังทำให้สามารถพัฒนาการอ่านของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย อมรรัตน์ จิตตะกาล (2012-04-02 14:20:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ โดยอาจารย์บุญยิน ศรีระวัตร เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนำรูปภาพจากหนังสือมาจัดทำเป็นสื่อสามมิติ แล้วมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งครูสามารถนำสื่อสามมิติของอาจารย์มาปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาวิชาที่สอน มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นสื่อที่นักเรียนสามารถนำมาประดิษฐ์ขึึ้นมาได้ง่าย ๆ จากวัสดุ - อุปกรณ์ที่อยุู่รอบ ๆ ตัวและนอกจากนี้สื่อสามมิติยังสามารถที่จะผลิตให้เป็นในรูปเล่ม,นิทานหรือภาพแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ได้และยังสามารถที่จะผลิตสื่อที่สามารถนำไปบูรณาการกับหลาย ๆ วิชา หรือกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้อีกด้วย
โดย ฟูซีเย๊าะ ตาเล๊ะ (2012-04-02 18:57:42) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ โดยอาจารย์บุญยิน ศรีระวัตร เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนำรูปภาพจากหนังสือมาจัดทำเป็นสื่อสามมิติ แล้วมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งครูสามารถนำสื่อสามมิติของอาจารย์มาปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาวิชาที่สอน มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นสื่อที่นักเรียนสามารถนำมาประดิษฐ์ขึึ้นมาได้ง่าย ๆ จากวัสดุ - อุปกรณ์ที่อยุู่รอบ ๆ ตัวและนอกจากนี้สื่อสามมิติยังสามารถที่จะผลิตให้เป็นในรูปเล่ม,นิทานหรือภาพแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ได้และยังสามารถที่จะผลิตสื่อที่สามารถนำไปบูรณาการกับหลาย ๆ วิชา หรือกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้อีกด้วย
โดย ฟูซีเย๊าะ ตาเล๊ะ (2012-04-02 18:58:06) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยการใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยภาพสามมิติ น่าจะเป็นการสร้างความกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น และมีแรงจูงใจที่อยากจะเรียนมากขึ้น และการทำสื่อภาพสามมิติ ก็ยังสามารถนำไปบูรณาการในวิชาอื่นๆได้อีก นับเป็นความคิดที่ดีมาก และดิฉันคิดว่าเด็กจะได้รับประโยชน์จากข้อความ และรูปภาพที่ได้เห็นจากสื่อภาพสามมิติอีกด้วย และจำในสิ่งที่ครูได้ดำเนินการสอนให้อีกด้วย และเป็นการพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนให้กับตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนอีกด้วย
โดย อภิญญา ใจมิภักดิ์ (2012-04-02 21:19:25) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาการ ไม่ว่าเด็กนักเรียนหรือใครได้ยินก็จะต้องนึกถึงละว่ามันต้องเครียดแน่ๆ แน่นับได้ว่าครูท่านนี้มีกรอบความคิดที่ดีอย่างยิ่งที่นำสื่ออย่างหลากหลายเข้ามาใช้ เพื่อให้นักเรียนนั้นเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่า นามธรรมที่เราถ่ายทอดออกไปสู่นักเรียน หลายครั้งที่ครูหลายคนนั้นจะตีกรอบให้ว่าสื่อประเภทนี้หมดคุณค่าที่จะนำมาใช้กับนักเรียนที่โตแล้ว เพราะมันน่าจะเหมาะกับเด็กเล็กเสียมากกว่า แต่ครูท่านนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสื่อนั้นสำคัญอย่างบิ่งยวด ที่จะเป็นตัวการชี้นำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจรวมทั้งจิตภาพได้มากกว่าการสอนแบบปกติ นอกเหนือจากวิชาสังคมนี้แล้ว ยังนำไปดัดแปลงประยุกต์ให้เข้ากับวิชาอื่นๆได้อีกมากมายด้วย ดังนั้นผมคิดว่าการจะนำสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นสำคัญยิ่ง มิใช่ตีกรอบให้สื่อสวยงามแบบนี้เฉพาะเด็กเล็กเพียงเท่านั้น
โดย ภัทรธียศ รอดเหล็ง (2012-04-03 00:06:32) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำภาพในหนังสือมาทำเป็นภาพสามิติมีการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความแปลกตา ของนักเรียนซึ่งจะช่วยเร้าความสนใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมองภาพแล้วสามารถคิดตามจากการเล่าหรืออธิบายจากครูได้เป็นอย่างดี สื่อสามมิติแบบนี้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นได้อาจจะให้นักเรียนร่วมทำเป็นผลงานของตนเองได้ด้วยในรายวิชาที่ต้องใช้ภาพในการดำเนินเรื่องราวโดยเฉพาะในระดับที่สูงขึ้นอาจจะให้นักเรียนลองฝึกทำภาพสามมิติให้เกิดความซับซ้อนมากกยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะช่วยฝึกนักเรียนให้เป็นคนคิดอย่างเป็นระะบและเป็นขั้นตอนมากขึ้นอีกด้วย
โดย มงคล สุขีลักษณ์ (2012-04-03 12:20:45) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน เป็นการบูรณาการการสอนที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกวิชา และทุกระดับชั้นซึ่งเป็นการทำให้นักเรียนสนใจเรียน ทั้งยังสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาง่ายๆโดยใช้วัสดุที่หาได้จากในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือ ก็สามารถทำให้นักเรียน หันมาสนใจในบทเรียนนั้นได้อย่างดี การจักทำสื่อที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ได้จะทำให้เด็กเข้าใจบทเรียนนั้นได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการที่จะเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยการใช้สิ่งของให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
โดย อุทุมพร เพชรแดง (2012-04-03 14:39:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ เป็นกาสร้างสื่อโดยการสร้างสื่อสามมิติ โดยการใช้รูปภาพเป็นตัวสื่อในการสร้างและการสอนและสามารถจะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนมาที่เรื่องที่กำลังสอนได้มาก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้และเรียนรู้ได้มากขึ้น นักเรียนก็ตื่นเต้น สนใจที่จะเรียนรู้ ดูจาการทำสื่อแล้วก็ไม่ได้ยากมากนัก และเป็นสื่อที่สามารถนำไปบูรณาการใช้ได้กับหลายวิชา ดูวิดีโอเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสามมิติของ ครูบุญยิน ศรีระวัตรได้ทั้งวิธีสอน และวิธีการผลิตสื่อ เมื่อดูเสร็จลองทำนะค่ะ
โดย เยาวลักษณ์ ใจอ่อน (2012-04-04 10:10:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ แนะแนวการสร้างสื่อการเรียนการสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็ก ๆ สนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นักเรียนเห็นภาพสมามิติ สามารถคิดวิเคราะห์ ตอบปัญหาจากภาพได้ เด็กก็จะจำได้ง่ายและแม่นยำเกิดความสนุกสนานอีกด้วย
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-04 12:01:16) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติที่คุณครูใช้สอนดีมากค่ะเด็กได้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นและเป็นสิ่งเล้าให้เด็กเกิดความสนใจมีจินตนาการมากขึ้นด้วยเป็นวิธีสอนที่ดีและทำให้ได้แนวคิดในการจัดทำสื่อสามมิติในวิชาอื่นๆอีกด้วยค่ะ
โดย ประทุม สุภัควิมล (2012-04-04 20:48:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ ของอาจารย์บุญยิน ศรีระวัตร เป็นตอนที่มีประโยชน์มาก ๆ เนื่องจากได้รับชมวิธีการทำสื่อการสอนแล้ว ยังได้เห็นประโยชน์ของสื่อที่สามาถนำไปบูรการการสอนร่วมกับวิชาอื่น ๆ ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย หรือแม้แต่กระทั่งกับพระภิกษุสงฆ์ที่กำลังบรรยายธรรมะให้กับเด็ก ๆ และประทับใจในคำพูดของพระอาจารย์ ที่บอกว่าสื่อในประเทศไทยมีมากมาย แต่อยู่ที่ผู้นำสื่อไปใช้ต้องรู้จักนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่สำคัญ สำหรับแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการรับชม จะนำไปประยุกต์ใช้ให้นักเรียนทำเป็นชิ้นงาน ในรายวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์กับรุ่นน้องที่เรียนในปีต่อ ๆ ไป ขอขอบพระคุณทางรายการที่นำเสนอรายการดีที่เป็นประโยชน์
โดย รุ่งรวี ศรีโอสถ (2012-04-05 16:03:52) [แสดงความคิดเห็น]
จะนำแนวการสอนของอาจารย์มาประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนที่โรงเรียนค่ะ แม้ว่าตัวเองจะยังไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการทำหนังสือสามมิติมากนัก จะพยายามและเรียนรู้โดยศึกษาตามขั้นตอนที่อาจารย์สอนให้กับอาจารย์กฤษดา ดิฉันจำให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้วยเพราะจะทำให้เด็กได้รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ เมื่อมีเวลาว่างเด็ก ๆก็จะมาจับกลุ่มอ่าน ทำให้สามารถพัฒนาการอ่านของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย จรัญ ชาวใต้ (2012-04-05 20:16:45) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ดูการสอนของคุณครูแล้ว พบว่าท่านเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีมาก ทำให้เรามองเห็นวิธีการของท่านทำให้ดูแล้วไม่ยากและเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆได้อีก ซึ่งการที่ครูทำสื่อเองนั้น ทำให้เราได้เห็นคุณค่าและความตั้งใจในการสอนของครู และสามารถผลิตสือตรงกับความต้องการของครู ที่ได้คิดค้นกระบวนการจัดการเรียนการเรียนการสอนด้วยตนเอง ซึ่งทำให้เกิดความภูมิใจในการประกอบอาชีพของครู นับว่าเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจยิ่ง
โดย สนธยา ตั้งจินตวิวัฒน์ (2012-04-05 21:57:09) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจในการสอน ยิ่งเป็นสื่อ 3 มิติ ก็ถือเป็นสิ่งที่ดียิ่งขึ้น เพราะเด็กๆ จะมีความเข้าใจ และสามารถจดจำได้ก็ต่อเมื่อได้เห็น จริงๆ ฉะนั้นขยันๆๆเข้าไว้น่ะค่ะคุณครูทุกคน สู้ๆ เพื่ออนาคตของเด็กไทยเรา :tv02:
โดย ลาตีพะห์ เจะหลง (2012-04-05 22:22:55) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสามมิติ เป็นสื่อที่ดีมากเหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เป็นสื่อที่นักเรียนให้ความสนใจมาก สามารถผลิตได้ง่ายไม่ยุ่งยาก หาวัสดุอุปกรณ์ง่ายไม่สิ้นเปลือง ในการผลิตสื่อสามมิตินักเรียนก็มีส่วนร่วมด้วย สร้างบรรยากาศในห้องเรียน เด็กเกิดการเรียนรู้ ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้หลาย ๆ วิชา สร้างเป็นนิทาน หนังสือเล่มเล็ก เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมพี่สอนน้อง กิจกรรมต่าง ๆ ในห้องสมุด สื่อสามมิติยังทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจเกิดจินตนาการสามารถคิดวิเคราะห์และแยกแยะในสิ่งที่ได้เห็นจากภาพ ทำให้เกิดความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้จากภาพได้ง่ายขึ้น เสริมทักษะให้กับนักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดี ๆ ให้ได้รับชมและได้นำไปปฏิบัติในห้องเรียนต่อไป :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย รุ่งนภา แก้วดวงดี (2012-04-06 06:21:00) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสามมิติ เป็นสื่อที่ดีมากเหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เป็นสื่อที่นักเรียนให้ความสนใจมาก สามารถผลิตได้ง่ายไม่ยุ่งยาก หาวัสดุอุปกรณ์ง่ายไม่สิ้นเปลือง ในการผลิตสื่อสามมิตินักเรียนก็มีส่วนร่วมด้วย สร้างบรรยากาศในห้องเรียน เด็กเกิดการเรียนรู้ ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้หลาย ๆ วิชา สร้างเป็นนิทาน หนังสือเล่มเล็ก เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมพี่สอนน้อง กิจกรรมต่าง ๆ ในห้องสมุด สื่อสามมิติยังทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจเกิดจินตนาการสามารถคิดวิเคราะห์และแยกแยะในสิ่งที่ได้เห็นจากภาพ ทำให้เกิดความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้จากภาพได้ง่ายขึ้น เสริมทักษะให้กับนักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดี ๆ ให้ได้รับชมและได้นำไปปฏิบัติในห้องเรียนต่อไป :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย รุ่งนภา แก้วดวงดี (2012-04-06 06:21:01) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์บุญยิน ศรีระวัตร สื่อสามมิติ เป็นสื่อที่ดีมากเหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เป็นสื่อที่นักเรียนให้ความสนใจมาก สามารถผลิตได้ง่ายไม่ยุ่งยาก หาวัสดุอุปกรณ์ง่ายไม่สิ้นเปลือง ในการผลิตสื่อสามมิตินักเรียนก็มีส่วนร่วมด้วย สร้างบรรยากาศในห้องเรียน เด็กเกิดการเรียนรู้ ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้หลาย ๆ วิชา สร้างเป็นนิทาน หนังสือเล่มเล็ก เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมพี่สอนน้อง กิจกรรมต่าง ๆ ในห้องสมุด สื่อสามมิติยังทำให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจเกิดจินตนาการสามารถคิดวิเคราะห์และแยกแยะในสิ่งที่ได้เห็นจากภาพ ทำให้เกิดความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้จากภาพได้ง่ายขึ้น เสริมทักษะให้กับนักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย yongyut.nl@gmail.com (2012-04-06 11:56:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากวิดิโอนี้ ครูจัดการเรียนการสอนได้ดี และมีการสอนที่น่าสนุกมาก นอกจากนี้ยังได้ความรู้ และก็สนุกสนานไปด้วยถ้าเป็นไปได้ เป็นการเสริมทักษะให้เด็กๆ มีโอกาสได้ปฎิบัติทำจริง และเสริมคิด และสร้างสรรค์ ร่วมกับเพื่อนๆ และ คุณครู จะทำให้ได้เข้าใจในเนื้อหาและบทเรียนที่เรียนโดยหาเวลาที่เหมาะ ต่อจากที่เรียนไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีสื่อที่น่าสนใจเป็ฯอย่างมากคือการใช้สื่อสามมิติ ซึ่งเป็นสื่อที่ดีมากค่ะสามารถกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ ได้มากทีเดียวโดยเฉพาะเด็กเล็ก ทำให้เด็กอยากเรียนรู้มากขึ้น สามารถนำไปปรับสอนได้หลายวิชาเลย จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานด้วย เด็กมีความสนใจดีค่ะ :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย จุฬาลักษณ์ อิ่นแก้ว (2012-04-06 19:44:35) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยการใช้สื่อสามมิติ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำรูปภาพเป็นภาพสามมิติมีการเคลื่อนไหว ทำให้เด็กๆเกิดความสนุกสนาน เร้าความสนใจ ทำให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ดี ถ้าเป็นนักเรียนระดับมัธยม ครูสามารถแนะนำให้เด็กๆทำเป็นผลงานของตนเองได้โดยครูไม่ต้องทำสื่อเอง เด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองและสามารถนำไปสร้างสื่อสามมิติ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในหลายๆวิชาได้ ทำให้เด็กๆเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสื่อด้วยตนเองและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลากหลายวิชาและสามารถนำไปเผยแพร่เป็นผลงานของตนเองโดยเก็บไว้ที่ห้องสมุดของโรงเรียนหรือที่อ่านหนังสือในชุมชนในหมู่บ้านของเด็กๆได้ด้วย
โดย นิภา ขันตรี (2012-04-07 19:09:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูครูได้ใช้สื่อ 3 มิติในการสอนเด็ก และได้ให้เด็กแสดงบทบาทสมมติร่วมด้วย มีเกมให้นักเรียนได้เล่น และการใช้ปริศนาคำทาย เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียน และจดจำเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้นใช้สื่อสามมิติในการเล่านิทาน ครูผู้สอนได้นำความรู้ที่ตนมีสอนและแนะนำให้กับครูอีกท่านได้ผลิตสื่อ 3 มิติ โดยได้แนะนำขั้นตอนในการทำสื่อสามมิติอย่างละเอียด หลังจากที่ได้ดูสื่อสามมิตินั้นสามารถนำไปใช้ในการสร้างสื่อการสอนได้ทุกวิชา นักเรียนจะให้ความสนใจมากกว่า และหากนักเรียนได้ทำเอง เด็กก็จะภูมิใจในตนเอง
โดย จันทิมา ชาวเหนือ (2012-04-07 19:53:09) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนที่ครูผลิตขึ้นเองเป็นสื่อที่น่าสนใจมากประการสำคัญหาง่าย ประหยัด ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมาก แต่ใช้ประกอบการสอนนักเรียนให้ความสนใจ การเรียนเรียนอย่างสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ ไม่เบื่อ นักเรียนให้ความร่วมมือและตั้งใจเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วย สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกรายวิชา ดิฉันได้ชมขั้นตอนการผลิตสื่อสามมิติแล้วชื่นชมในความตั้งใจของคุณครูบุญยินมาก และชื่นชมเพื่อนครูในโรงเรียนของคุณครูบุญยินที่มีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีประสิทธิภาพ พส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วย ขอบคุณสิ่งดีๆที่โทรทัศน์ครูมอบให้จะนำไปใช้ในการสอนคะ :tv17: :tv17:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-04-07 21:12:30) [แสดงความคิดเห็น]
โดยปกติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูจะมีการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาหรือเนื้อหานั้นๆ แต่จากการสังเกตพบว่าครูส่วนใหญ่ใช้สื่อการเรียนการสอนไม่กี่ประเภท ที่เห็นเป็นประจำเช่น ใบงาน ใบความรู้ รูปภาพนานๆ ครั้งจะมีสื่อของจริงหรือสื่ออื่นๆ ที่แปลกใหม่แต่จากการชมวีดีทัศน์การสอนใช้สื่อสามมิติที่คุณครูนำเสนอให้ชมเป็นการผลิตสื่อที่มีความน่าสนใจและช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนของนักเรียนให้มากขึ้น
โดย วิไลภรณ์ ผุยพรม (2012-04-07 23:18:56) [แสดงความคิดเห็น]
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้สื่อสามมิติในการสอนของครูต้นแบบทุกท่านที่ปรากฏในวิดีโอ เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สุดยอดมากๆๆ ครูแต่ละท่านพยายามหาวิธีการในการสอนเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ น่าสนใจ และพยายามกระตุ้นให้เด็กๆ มีความสนใจเรียนมากขึ้น และเป็นการเสริมความรู้ให้แก่เด็กที่อ่อนด้วย แต่สิ่งที่สำคัญของวิดีโอนี้ นอกจากจะเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาแล้ว ยังพบว่าความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนครูก็เป็นส่วนช่วยในการพัฒนาสื่อ และต่อยอดความรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
โดย วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ (2012-04-08 22:08:51) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการสอนโดยใช้สื่อสามมิติแล้วน่าสนใจมากถึงแม้สื่อสามมิติไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็เป็นเรื่องที่บางครั้งครูได้ละเลยไปเพราะต้องใช้เวลาในการทำพอสมควรแต่ถ้าได้ใช้เพื่อนำเข้าสู่บทเรียนก็จะเป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนเนื่องจากเป็นสื่อที่เคลื่อนไหวได้ นักเรียนได้มองภาพแล้วคิดตามจากการเล่าเรื่องของครูยิ่งถ้าครูมีเทคนิคการเล่าเรื่องที่น่าสนใจก็จะเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดย อัมพาพรรณ ดวงกุลสะ (2012-04-10 10:24:17) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนโดยสื่อการสอนสามมิติ ป๊อปอัพ ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้มาก และเด็กๆก็กระตือรื้อร้นในการเรียนเป็นอย่างมาก การสอนของครูบุญยิน ทำให้เข้าใจวิธีทำได้เยี่ยมมาก นอกจากนี้ทำให้สามารถวางแผนการสอน การใช้สื่อของตนเองในเรื่องต่างๆได้อย่างดี ทำให้เกิดแนวคิดที่จะนำไปใช้ในการทำหนังสือเล่มเล็ก เล่มใหญ่ให้เด็กอ่าน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และจะสอนให้เด็กๆทำเองเพื่อฝึกการใช้ใช้ภาษาในการแต่งเรื่องเชิงสร้างสรรค์ อีกด้วย ขอบคุณค่ะ
โดย วารี สวัสดิ์จุ้น (2012-04-10 15:14:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมการสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร การใช้สื่อสามมิตินั้น เป็นสื่อที่ดีมากค่ะสามารถกระตุ้นความสนใจของเด็ก ๆ ได้มากทีเดียวโดยเฉพาะเด็กเล็ก ทำให้เด็กอยากเรียนรู้มากขึ้น สามารถนำไปปรับสอนได้หลายวิชาเลย สามารถสร้างจินตนาการในความคิดของนักเรียนเองได้น่าจะให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมไปด้วยเป็นการเสริมทักษะให้เด็กๆ มีโอกาสได้ปฎิบัติทำจริงนักเรียนเห็นภาพสามมิติ สามารถคิดวิเคราะห์ ตอบปัญหาจากภาพได้ ชื่นชมคุณครู บุญยืน ศรีระวัตร.......ที่นำเเนวความคิดใหม่ๆมาเสนอเเละจะทำให้เป็นประโยชน์เเก่ผู้ที่สนใจเข้าชม ขอบพระคุณมากค่ะ
โดย วรัชญา แจ่มศรี (2012-04-10 22:18:58) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ แนะแนวการสร้างสื่อการเรียนการสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีเหมาะสมกับการเรียนการสอนในชั้นเป็นสื่อการสอนที่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลและชั้น ป.๑-๒ เพราะจะสามารถดึงดูดความสนใจให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ดี มีภาพประกอบอยู้ในความสนใจของนักเรียนกาiสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร สามารถประยุกต์ใช้กับทุกวิชา ซึ่งสามารถสร้าความสนใจให้กับนักเรียนได้ และถ้าได้ให้นักเรียนสร้างเอง ก็สามารถสร้างจินตนาการในความคิดของนักเรียนเองได้น่าจะให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมไปด้วยเป็นการเสริมทักษะให้เด็กๆ มีโอกาสได้ปฎิบัติทำจริงนักเรียนเห็นภาพสามมิติ สามารถคิดวิเคราะห์ ตอบปัญหาจากภาพได้ ชื่นชมคุณครู บุญยืน ศรีระวัตร ทำได้ดีมากทำให้เกิดความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้จากภาพได้ง่ายขึ้น เสริมทักษะให้กับนักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย นวลสวท ไชยช่อฟ้า (2012-04-11 12:05:48) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ ครูบุญยิน ศรีระวัตร
แนะแนวการการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติในวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย ดิฉันได้ชมขั้นตอนการผลิตสื่อสามมิติแล้วชื่นชมในความตั้งใจของคุณครูบุญยินมาก และชื่นชมเพื่อนครูในโรงเรียนของคุณครูบุญยินที่มีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วย
โดย สุนารี อุปาละ (2012-04-14 11:14:22) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร น่าสนใจมาก ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้มาก และเด็กๆก็กระตือรื้อร้นในการเรียนเป็นอย่างมาก การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนที่ครูผลิตขึ้นเองเป็นสื่อที่น่าสนใจมากประการสำคัญหาง่าย ประหยัด ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมาก แต่ใช้ประกอบการสอนนักเรียนให้ความสนใจ การเรียนเรียนอย่างสนุก ตื่นเต้น เร้าใจ ไม่เบื่อ นักเรียนให้ความร่วมมือและตั้งใจเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วย สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกรายวิชา
โดย เตือนใจ สมคิด (2012-04-15 13:48:57) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร นี้เป็นการสอนที่ใช้สื่อประกอบการสอนในวิชาพระพุทธศาสนา ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย สื่อนี้ทำให้เด็กสนใจที่อยากเรียนรู้มีรูปภาพที่น่าสนใจรวมกับเรื่องราวต่างๆที่ครูเล่าประกอบภาพ สื่อนี้ยังสามารถบอกความสามารถของครูในการผลิตสื่อด้วยความรู้ความสามารถไม่ใช่การซื้อมาสอน เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเทคนิคการสอนของครูที่เป็นแบบอย่างได้
โดย อรรถพล บุตะมะ (2012-04-17 18:59:42) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสามมิติ เป็นสื่อที่น่าสนใจและใช้ได้ในทุกวิชา ทุกระดับ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้ หากเป็นนักเรียนโตเราสามารถสอนให้เค้าเป็นผู้ประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ในนิทรรศการสัปดาห์วิชาการ ให้พี่ๆนำไปใช้สอนน้องๆ ทำให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา ได้ต่อยอดความรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน เกิดความภาคภูมิใจที่ผลงานสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น และการที่นักเรียนมีไอเดียที่แตกต่างกัน ก็ยิ่งทำให้ได้สื่อที่หลากหลาย ดีกว่าครูคิดเพียงคนเดียว
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2012-04-17 19:27:52) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อสามมิติ เป็นสื่อที่น่าสนใจเหมาะกับนักเรียนในระดับประถมศึกษามากๆ
โดย สมจิตร อุ่นยา (2012-04-21 16:35:23) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นต้องขอกล่าวขอบคุณทางทีมงานโทรทัศน์ครูที่ได้นำคลิปวีดีโอการสอนโดยใช้สื่อสามมิติ ของครูบุญยิน ศรีระวัตรมาเผยแผ่ ดิฉันเป็นคนชื่นชอบรูปแบบการเรียนการสอนที่มีสื่อเข้ามามีส่วนร่วม แต่บางครั้งดิฉันก็มักจะอ้างเรื่องเวลาว่าไม่มีเวลาเตรียมสื่อบางล่ะ อุปกรณ์มีน้อยบางล่ะ แต่เมื่อดิฉันได้เล่นรูปแบบการสอนและขั้นตอนการผลิตสื่อการสอนไม่ได้ยุ่งยากเลย แม้แต่นักเรียนยังสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนได้ด้วยตนเองอีกด้วย ทำให้นักเรียนเกิดความสนุก และภูมิใจในตนเอง ร่วมถึงรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกด้วย ดิฉันขอนำความรุ้ที่ได้รับจากการศึกษาในคลิปนี้ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงของดิฉันด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ :tv15:
โดย ภัคญดา แสงสุริย์ (2012-04-21 20:30:42) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสามมิติที่ได้นำไปใช้ในการสอนนี้มีความน่าสนใจดีมาก เพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้นอกไปจากในหนังสือ ซึ่งสื่อการสอนที่มีสีสัน รูปแบบที่แปลกใหม่สามารถกระตุ้นความสนใจได้ดี จากวิชาที่น่าเบื่อเช่นพระพุทธศาสนาเราก็ทำให้เป็นสื่อสามมิติให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น นักเรียนก็มีความสนใจเพราะมีการ์ตูนประกอบกับคำบรรยาย ด้านการใช้ในภาษาอังกฤษเด็กได้ดูคำศัพท์ว่าสะกดอย่างไรและดูรูปภาพประกอบด้วยทำให้สื่อมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น การให้พี่นักเรียนช่วยเล่าเรื่องก็เป็นความคิดที่น่าสนใจมากเด็กจะได้มีปฏิสัมพันธุ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย
โดย ธิดาพร เครือวงค์ (2012-04-22 14:31:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบใช้สื่อสามมิติเป็นการสอนที่ดีมากเคยค่ะ เพราะจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และยังช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน การสอนแบบสื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร เป็นการนำสื่อสามมิติมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งการทำสื่อสามมิตินั่นครูผู้สอนก็ต้องตระหนักและเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ต้องการสอนเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถผลิตสื่อที่มีคุณภาพได้ การใช้สื่อสามมิติยังช่วยพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การสร้างสรรค์ผลงานหรือจิตนาการของนักเรียนได้ด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมากและเป็นสื่อที่สามารถประดิษฐ์ได้เองโดยไม่ยากเลยค่ะ :tv07: :tv07: :tv18: :tv18:
โดย ดวงใจ วิชัยดิษฐ (2012-04-22 14:57:57) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบใช้สื่อสามมิติเป็นการสอนที่ดีมากเคยค่ะ เพราะจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และยังช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน การสอนแบบสื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร เป็นการนำสื่อสามมิติมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งการทำสื่อสามมิตินั่นครูผู้สอนก็ต้องตระหนักและเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ต้องการสอนเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถผลิตสื่อที่มีคุณภาพได้ การใช้สื่อสามมิติยังช่วยพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การสร้างสรรค์ผลงานหรือจิตนาการของนักเรียนได้ด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมากและเป็นสื่อที่สามารถประดิษฐ์ได้เองโดยไม่ยากเลยค่ะ :tv07: :tv07: :tv18: :tv18:
โดย ดวงใจ วิชัยดิษฐ (2012-04-22 14:58:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบใช้สื่อสามมิติเป็นการสอนที่ดีมากเคยค่ะ เพราะจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และยังช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน การสอนแบบสื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร เป็นการนำสื่อสามมิติมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งการทำสื่อสามมิตินั่นครูผู้สอนก็ต้องตระหนักและเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ต้องการสอนเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถผลิตสื่อที่มีคุณภาพได้ การใช้สื่อสามมิติยังช่วยพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การสร้างสรรค์ผลงานหรือจิตนาการของนักเรียนได้ด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมากและเป็นสื่อที่สามารถประดิษฐ์ได้เองโดยไม่ยากเลยค่ะ :tv07: :tv07: :tv18: :tv18:
โดย ดวงใจ วิชัยดิษฐ (2012-04-22 14:58:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบใช้สื่อสามมิติเป็นการสอนที่ดีมากเคยค่ะ เพราะจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และยังช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน การสอนแบบสื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร เป็นการนำสื่อสามมิติมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งการทำสื่อสามมิตินั่นครูผู้สอนก็ต้องตระหนักและเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ต้องการสอนเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถผลิตสื่อที่มีคุณภาพได้ การใช้สื่อสามมิติยังช่วยพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การสร้างสรรค์ผลงานหรือจิตนาการของนักเรียนได้ด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมากและเป็นสื่อที่สามารถประดิษฐ์ได้เองโดยไม่ยากเลยค่ะ :tv07: :tv07: :tv18: :tv18:
โดย ดวงใจ วิชัยดิษฐ (2012-04-22 14:58:08) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบใช้สื่อสามมิติเป็นการสอนที่ดีมากเคยค่ะ เพราะจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และยังช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน การสอนแบบสื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร เป็นการนำสื่อสามมิติมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งการทำสื่อสามมิตินั่นครูผู้สอนก็ต้องตระหนักและเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ต้องการสอนเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถผลิตสื่อที่มีคุณภาพได้ การใช้สื่อสามมิติยังช่วยพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การสร้างสรรค์ผลงานหรือจิตนาการของนักเรียนได้ด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมากและเป็นสื่อที่สามารถประดิษฐ์ได้เองโดยไม่ยากเลยค่ะ :tv07: :tv07: :tv18: :tv18:
โดย ดวงใจ วิชัยดิษฐ (2012-04-22 14:58:08) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสามมิติทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อีกด้วยและนอกจากจะใช้สื่อสามมิติในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาแล้ว ยังสามารถนำสื่อสามมิตินี้มาใช้ในการจจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยได้อีกด้วย จากการชมการสอนของคุณครูทุกท่านแล้วดิฉันคิดว่านักเรียนคงมีความสุขที่ได้เรียนรู้และนักเรียนคงไม่เบื่อหน่ายกับการสอนเฉกเช่นในตำราเดิม ๆ สื่อแบบเดิม ๆ อีกแล้วค่ะ ถ้าพวกเขาได้ทำสื่อด้วยตนเองคงจะสนุกยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
โดย สายทอง แก้วคำจันทร์ (2012-04-22 18:06:05) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่่อสามมิตินี้ดีมากๆ เลยค่ะ เพราะได้ประโยชน์มากทั้งครูผู้สอน และตัวนักเรียนเอง อาจารย์บุญยืน ศรีระวัตร เป็นต้นแบบที่ดี ทำให้ดิฉันมีความคิดว่าจะต้องพาเด็กๆทำซะแล้ว ต้องขอขอบคุุณมากจริงๆจะนำเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้จุดประกายไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียน อีกทั้งยังนำไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อีกด้วยท่านสอนดีมากปลูกผังให้เด็กมีคุณธรรมและใช้สื่อได้เป็นอย่างดี ขอบคุณกับสื่อดี ๆ ที่ทำให้อยากทำสื่อ เพื่อเด็กไทยการเรียนธรรมมะ ถ้านั่งฟังเฉยๆจะทำให้ง่วงนอน นอกจากเด็กจะไม่เบื่อไม่ง่วงแล้ว ทำให้มองเห็นภาพได้ง่ายเข้าใจได้ง่าย ขอขอบคุณที่นำเทคนิควิธีดีๆ มาเผยแพร่และร่วมแบ่งปันค่ะ :tv01:
โดย นางอุทัยวรรณ อินต๊ะ (2012-04-24 06:08:06) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร มีประโยชน์มากค่ะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทุกวิชา กระตุ้นความสนใจด้วยภาพที่มีสีสันสวยงาม และเด็กสา่มารถเข้าถึงเนื้อหาในด้านการเรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กสนุกเพลิดเพลินไปกับสื่อสามมิติ แต่สื่อนั้นสามารถใช้กับเด็กที่มีจำนวนน้อยเพราะสื่อสามมิติมีขนาดเล็ก ถ้าใช้กับเด็กที่มีจำนวนมากจะทำให้เด็กที่อยู่ด้านหลังไม่สนใจ ถ้าใช้กับเด็กที่มีจำนวนมากควรต้องทำให้สื่อสามมิติให้มีขนาดใหญ่เพื่อให้เด็กที่นั่งอยู่ด้านหลังเห็นได้ชัดเจน
โดย วาสนา ปิ่นตุรงค์ (2012-04-24 14:34:41) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบใช้สื่อสามมิติเป็นการสอนที่ดีมาก เพราะจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและยังช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน การสอนแบบสื่อสามมิติ สามารถนำมาเป็นการนำสื่อสามมิติมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งการทำสื่อสามมิตินั่นครูผู้สอนก็ต้องตระหนักและเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ต้องการสอนเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถผลิตสื่อที่มีคุณภาพได้ การใช้สื่อสามมิติยังช่วยพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การสร้างสรรค์ผลงานหรือจิตนาการของนักเรียนได้ด้วย จะเห็นได้ว่าสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมากและเป็นสื่อที่สามารถประดิษฐ์ได้เอง :tv02: :tv15: :tv18: :tv17:
โดย อนันต์ คำดี (2012-04-24 20:52:24) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ ของคุณครูบุญยืน ศรีระวัตร ทำให้ได้รับความรู้ในการผลิตสื่อสามมิติ ไปประยุกต์ใช้สอนได้หลายกลุ่มสาระ นักเรียนสนใจ สนุกสนานในการเรียน นอกจากนี้ถ้านักเรียนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสือ จะทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เป็นการผลิตสื่อที่ประหยัด และไม่ทำให้เด็กเบื่อหน่าย ขอชื่นชมคุณครูที่ให้พี่ๆ มาเล่านิทานให้น้องๆ ฟังเป็นการเสริมทักษะการฟังให้น้องๆ และฝึกทักษะการอ่านให้พี่ๆ เยื่ยมมากๆเลยค่ะคุณครู
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-04-25 15:27:13) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนสามมิติของอาจารย์บุญยิน ศรีระวัตร ก็เป็นวิธีการสอนที่ดีวิธีหนึ่ง จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาการสอนของอาจารย์เห็นว่าเด็กนักเรียนก็มีความสนใจและเข้าใจเนื้อหาได้ดี และยังทราบถึงวิธีการประดิษฐ์สื่อสามมิติและขั้นตอนการนำไปใช้ แต่เด็กได้ลงมือกระทำน้อยไปแต่ก็สามารถเชื่อมโยงกับเกมและสัมพันธ์กับเนื้อหาที่เรียนได้ดี จะเห็นได้ว่าเด็กมีความสนุกสนานมีความสนใจมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเด็กได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
โดย ทองอยู่ มีแก้ว (2012-04-26 22:02:48) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำภาพในหนังสือมาทำเป็นภาพสามิติมีการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความแปลกตา ของนักเรียนซึ่งจะช่วยเร้าความสนใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมองภาพแล้วสามารถคิดตามจากการเล่าหรืออธิบายจากครูได้เป็นอย่างดี สื่อสามมิติแบบนี้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นได้อาจจะให้นักเรียนร่วมทำเป็นผลงานของตนเองได้ด้วยในรายวิชาที่ต้องใช้ภาพในการดำเินินเรื่องราวโดยเฉพาะในระดับที่สูงขึ้นอจจะให้นักเรียนลองฝึกทำภาพสามมิติให้เกิดความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะช่วยฝึกนักเรียนให้เป็นคนคิดอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนมากขึ้นอีกด้วย
โดย วรรษชล วรวัฒน์ (2012-04-28 13:07:26) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำภาพในหนังสือมาทำเป็นภาพสามิติมีการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความแปลกตา ของนักเรียนซึ่งจะช่วยเร้าความสนใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมองภาพแล้วสามารถคิดตามจากการเล่าหรืออธิบายจากครูได้เป็นอย่างดี สื่อสามมิติแบบนี้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นได้อาจจะให้นักเรียนร่วมทำเป็นผลงานของตนเองได้ด้วยในรายวิชาที่ต้องใช้ภาพในการดำเินินเรื่องราวโดยเฉพาะในระดับที่สูงขึ้นอจจะให้นักเรียนลองฝึกทำภาพสามมิติให้เกิดความซับซ้อนมากกยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะช่วยฝึกนักเรียนให้เป็นคนคิดอย่างเป็นระะบและเป็นขั้นตอนมากขึ้นอีกด้วย
โดย ดำรงศักดิ์ พรหมพุทธา (2012-04-29 10:03:55) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนสอนที่ใช้สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร ที่นำใช้ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ นับเป็นสื่อการเรียนรู้ทีน่าสนใจ มีสีสันที่สวยงามน่าชื่นชม ทำให้สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี สังเกตว่านักเรียนจะให้ความสนใจมาก และที่สำคัญสื่อประเภทนี้มีข้อดีในด้านมโนภาพ ทำให้สาามารถติดตามเรื่องราวได้เป็นอย่างดี การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้นหากมีภาพประกอบเรื่องราวด้วยจะทำให้นักเรียนสามารถติดตามเนื้อหาได้เป็นอย่างดี
โดย มยุรี จูเภา (2012-04-29 11:13:22) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ แนะแนวการสร้างสื่อการเรียนการสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีเหมาะสมกับการเรียนการสอนในชั้นเป็นสื่อการสอนที่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลและชั้น ป.๑-๒ เพราะจะสามารถดึงดูดความสนใจให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ดี มีภาพประกอบอยู้ในความสนใจของนักเรียนกาiสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร สามารถประยุกต์ใช้กับทุกวิชา ซึ่งสามารถสร้าความสนใจให้กับนักเรียนได้ และถ้าได้ให้นักเรียนสร้างเอง ก็สามารถสร้างจินตนาการในความคิดของนักเรียนเองได้น่าจะให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมไปด้วยเป็นการเสริมทักษะให้เด็กๆ มีโอกาสได้ปฎิบัติทำจริง และเสริมคิด และสร้างสรรค์ ร่วมกับเพ่ือนๆ และ คุณครู จะทำให้ได้เข้าใจในเนื้อหาและบทเรียนที่เรียนไปแล้ว ปัจจุบันเด็กของเรายังขาดทักษะในการออกไปนำเสนอน่าชั้่นเรียนและถือเป็นอย่างหนึ่งทำให้เด็กกล้าแสดงออก มากกว่าจะที่ให้นักเรียนทำตามอย่างเดียวต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมคุณครู บุญยืน ศรีระวัตร ที่ได้แนะนำและสาธิตการทำหนังสืสามมิติได้ดี น่าสนใจมากครับ
โดย อิทธิพล จิตอารี (2012-04-30 09:30:37) [แสดงความคิดเห็น]
นำภาพในหนังสือมาทำเป็นภาพสามิติมีการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความแปลกตา ของนักเรียนซึ่งจะช่วยเร้าความสนใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนมองภาพแล้วสามารถคิดตามจากการเล่าหรืออธิบายจากครูได้เป็นอย่างดี สื่อสามมิติแบบนี้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นได้อาจจะให้นักเรียนร่วมทำเป็นผลงานของตนเองได้ด้วยในรายวิชาที่ต้องใช้ภาพในการดำเนินเรื่องราวโดยเฉพาะในระดับที่สูงขึ้นอจจะให้นักเรียนลองฝึกทำภาพสามมิติให้เกิดความซับซ้อนมากกยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะช่วยฝึกนักเรียนให้เป็นคนคิดอย่างเป็นระะบและเป็นขั้นตอนมากขึ้นอีกด้วย
โดย ชูศรี ทองแดง (2012-05-01 20:25:05) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยสื่อสามมิติของอาจารย์บุญยืนสร้างความตื่นตาตื่นใจ สามารถเร้าความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดีทำให้นักเรียนเกิดจินตนาการจากการเล่าเรื่องมองเห็นภาพได้เป็นอย่างดีเด็กนักเรียนจะเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ครูสามารถนำไปประยุกต์กับกลุ่มสาระอื่นได้เป็นอย่างดีซึ่งจะทำให้พัฒนาความรู้ทักษะในทุกด้านแก่นักเรียนมีประโยชน์อย่างยิ่งกับวงการศึกษา
โดย นันทนิตย์ เลาหะมงคลรักษ์ (2012-05-03 16:50:04) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำภาพในหนังสือมาทำเป็นภาพสามิติมีการเคลื่อนไหว การใช้สื่อสามมิติยังช่วยพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การสร้างสรรค์ผลงานหรือจิตนาการของนักเรียนได้ด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมากและเป็นสื่อที่สามารถประดิษฐ์ได้เองโดยไม่ยาก นำเเนวความคิดใหม่ๆมาเสนอเเละจะทำให้เป็นประโยชน์เเก่ผู้ที่สนใจเข้าชม ได้เห็นจากสื่อภาพสามมิติอีกด้วย และจำในสิ่งที่ครูได้ดำเนินการสอนให้อีกด้วย และเป็นการพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนให้กับตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนอีกด้วย ขอบพระคุณมากค่ะ :tv07: :tv07: :tv07: :tv07: :tv17:
โดย สุนทร โพะสูงเนิน (2012-05-09 11:32:56) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจค่ะ ทันสมัยมากๆ การใช้สื่อสามมิติในปัจจุบันถือว่าทันสมัยมาก เป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจของเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี การใช้สื่อสามมิติ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบ สื่อการสอนของอาจารย์บุญยืน เป้นสื่อการสอนที่ทำไม่ยาก ความคุ้มค่าเกินการลงทุนค่ะ เพราะช่วยเร้าความสนใจให้กับเด็กนักเรียนได้อย่างมาก เป็นประโยชน์กับคุณครูที่ได้ชม ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ ขอบคุณไอเดี่ยดีดีค่ะ
โดย ทรัพย์ อารยสมโพธิ์ (2012-05-09 20:44:22) [แสดงความคิดเห็น]
ได้นำการทำสื่อสามมิติไปให้นักเรียนสร้างสื่อด้วยตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จัดทำเป็นหนังสือสามมิติ นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากมาย ได้สมาธิ มีองค์ความรู้ เป็นสื่อที่ดีมากค่ะ :tv15: :tv15:
โดย บุญหลาย แต่งทรัพย์ (2012-05-15 04:07:44) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกวิชา และทุกระดับชั้นซึ่งเป็นการทำให้นักเรียนสนใจเรียนและถือว่าเป็นสือที่สามารถประดิษฐ์ขึ้นมาง่ายๆโดยใช้วสดุที่หาได้จากในท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้โดยไม่ต้องหาสื่อการเรียนการสอนที่มีราคาแพงก็สามารถทำให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจในบทเรียนนั้นได้อย่างดีโดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจะมีสมาธิในการเรียนสั้นถ้าครูสามารถนำสือที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้จะทำให้เด็กเข้าใขใจบทเรียนแต่สื่อนั้นสามารถใช้กับเด็กที่มีจำนวนน้อยเพราะสื่อสามมิติมีขนาดเล็ก ถ้าใช้กับเด็กที่มีจำนวนมากจะทำให้เด็กที่อยู่ด้านหลังไม่สนใจ ถ้าใช้กับเด็กที่มีจำนวนมากควรต้องทำให้สื่อสามมิติให้มีขนาดใหญ่เพื่อให้เด็กที่นั่งอยู่ด้านหลังเห็นได้ชัดเจนจะทำให้ได้เข้าใจในเนื้อหาและบทเรียนที่เรียนไปแล้ว ปัจจุบันเด็กของเรายังขาดทักษะในการออกไปนำเสนอน่าชั้่นเรียนและถือเป็นอย่างหนึ่งทำให้เด็กกล้าแสดงออก ขอบคุณตัวอย่างที่ดีๆคะ
โดย อารีย์ จันทร์ประคอง (2012-05-15 11:27:22) [แสดงความคิดเห็น]
สื่อสามมิติของครูบุญยืน เป็นการสอนที่น่าสนใจนักเรียนเรียนรู้อย่างสนใจ และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน อีกทั้งยังนำไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้อีกด้วยและนอกจากจะใช้สื่อสามมิติในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ ยังสามารถนำสื่อสามมิตินี้มาใช้ในการจจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยได้อีกด้วย นักเรียนคงไม่เบื่อหน่ายกับการสอน สามารถนำไปใช้สอนในห้องเรียนแล้วยังสอนนอกห้องเรียนอีกด้วย ถ้าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตด้วยเช่นนักเรียนระดับมัธยม ถ้าพวกเขาได้ทำสื่อด้วยตนเองคงจะสนุกยิ่งขึ้น ขอบคุณตัวอย่างที่ดี ดิฉันจะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของดิฉันต่อไป
โดย ยุพิน ราหูรักษ์ (2012-05-28 20:48:21) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อสามมิติเด็กจะให้ความสนใจมากเรียนรู้และจดจำง่ายยิ่งถ้าเด็กได้มีส่วนร่วมใช้สื่อด้วยแล้วจะมีประโยชน์มาก สื่อสามมิติครูสามารถนำไปสอนได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ จะนำไปผลิตใช้กับวิชาอื่นๆ
โดย วิมล วงษ์แหวน (2012-05-28 23:20:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสามมิติ จะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้น ให้ความสนใจในกิจกรรมที่ครูจัดให้ เพราะมีความน่าสนใจมาก เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีส่วนร่วมกับการเรียน ตอบคำถาม ติดตามการสอนอยู่ตลอดเวลา เหมาะมากสำหรับเด็กเล็ก เพราะจะมีความสนใจสั้นมาก หากไม่มีสื่อก็จะทำให้การจัดการเรียนรู้ไปไม่ถึงจุดหมาย ครูจึงควรมีการผลิตสื่อที่มีสีสันสวยงาม หลากหลาย เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก
โดย สากิยา ศิริวงษ์ (2012-05-31 23:25:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมการสอนโดยใช้สื่อสามมิติของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร ได้แนะแนวการการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์และดิฉันได้นำไปใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์วิชาที่ดิฉันสอน ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังนำไปให้เพื่อนทำสื่อเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นตัวชักนำให้นักเรียนอยากเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น ต้องขอขอบคุณที่นำสื่อดีๆแบบนี้มาให้ชมมากคะ
โดย สุวิมล ตั๋นโน (2012-06-23 11:41:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่แนะแนวการสร้างสื่อการเรียนการสอน สื่อสามมิติ สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้กับการสอนวิชาอื่น การใช้สื่อสามมิติยังช่วยพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การสร้างสรรค์ผลงานหรือจิตนาการของนักเรียนได้ด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมากและเป็นสื่อที่สามารถประดิษฐ์ได้เองโดยไม่ยาก นำเเนวความคิดใหม่ๆมาเสนอเเละจะทำให้เป็นประโยชน์เเก่ผู้ที่สนใจเข้าชม ได้เห็นจากสื่อภาพสามมิติอีกด้วย และจำในสิ่งที่ครูได้ดำเนินการสอนให้อีกด้วย และเป็นการพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนให้กับตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนอีกด้วย
โดย อัญชลินทร์ ใจเที่ยง (2012-07-01 23:05:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสาธิตการเรียนการสอนของอาจารย์บุญยืน ซึ่งใช้สื่อสามมิติประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้ โดยครูต้องรู้ว่าจะสอนอะไร จากนั้นครูสืบค้นหาภาพที่จะนำมาใช้ประกอบเพื่อจัดทำสื่อสามมิติ ตามวิชาที่ตนเองจะทำการสอน การใช้สื่อสามมิติจะช่วยพัฒนากระบวนการคิด ฝึกทักษะและการกล้าแสดงออก รวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนตามจินตนาการ จะเห็นได้ว่าสื่อสามมิติมีประโยชน์มากสามารถทำได้ด้วยตัวเอง
โดย กัญญา ทองลิ่ม (2012-07-12 13:47:31) [แสดงความคิดเห็น]
เคยทำแต่หนังสือสามมิติค่ะ แต่ไม่เคยทำสื่อในลักษณะนี้ เห็นรูปแบบการทำสื่อของอาจารย์แล้วสนใจค่ะ จะลองกลับไปทำและนำไปใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียนต่อไปค่ะ
โดย ภัทรา (2012-08-10 22:29:35) [แสดงความคิดเห็น]
การสอน ของคุณครู บุญยืน ศรีระฉัตรครูบุญยืนมีการเตรียมความพร้อมในการสอนได้เป้นอย่างดีั ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน นักเรียนให้ความสนใจ สนุกสนานในการเรียน นอกจากนี้ถ้านักเรียนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสือ จะทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ในการสอนนักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายทำให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น สามารถนำไปขยายผลให้กับเพื่อนครูได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้วยและจะทำให้เด็กได้รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ
โดย สุธาทิพย์ ปานนก (2012-09-12 13:57:16) [แสดงความคิดเห็น]
การสอน ของคุณครู บุญยืน ศรีระฉัตรครูบุญยืนมีการเตรียมความพร้อมในการสอนได้เป้นอย่างดีั ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน นักเรียนให้ความสนใจ สนุกสนานในการเรียน นอกจากนี้ถ้านักเรียนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสือ จะทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ในการสอนนักเรียนได้เคลื่อนไหวร่างกายทำให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น สามารถนำไปขยายผลให้กับเพื่อนครูได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้วยและจะทำให้เด็กได้รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ
โดย สุธาทิพย์ ปานนก (2012-09-12 13:57:27) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของคุณครูโดยใช้ภาพสามมิติทำให้นักเรียนสนใจและชอบมากเหมาะกับนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ได้เรียนรู้จากภาพจะนำไปใช้สอนนักเรียนเพราะเป็นสื่อที่ดีมาก
โดย Mali Sinsukprasert (2012-09-13 20:54:57) [แสดงความคิดเห็น]
การสอน ของคุณครู บุญยืน ศรีระฉัตรครูบุญยืนมีการเตรียมความพร้อมในการสอนได้เป้นอย่างดีัการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสามมิติ เป็นการสอนที่น่าสนใจและทันสมัยทำให้นักเรียนไม่เบื่อ การสอนโดยใช้สื่อสามมิติสามารถกระต้นให้เด็กมีความสนใจแลบะเรียนรู้จากสื่อทำให้เด็กมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์จะทำให้เด็กมีความคิดที่สร้างสรรค์มากขึ้นการใช้สื่อสามมิติสามารถประยุกต์ได้กัยทุกวิชาหรือนำไปใช้กับบางหัวข้อในการสอนก็ได้เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนมีความสนในใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นและเป็นตัวชักนำให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น ต้องขอขอบคุณที่นำสื่อดีๆแบบนี้มาให้ชมมากค่ะ
โดย นูรานี มิหิแอ (2012-12-06 18:29:15) [แสดงความคิดเห็น]
กานสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร สามารถประยุกต์ใช้กับทุกวิชา ซึ่งสามารถสร้าความสนใจให้กับนักเรียนได้ และถ้าได้ให้นักเรียนสร้างเอง ก็สามารถสร้างจินตนาการในความคิดของนักเรียนเองได้ ซึ่งการสอนโดยใช้สื่อสามมิติสามารถประยุกต์ใช้กับทุกวิชาได้อีกด้วยการสอนแบบใช้สื่อสามมิติทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่น่าสนใจและสร้างสรรค์การสอนแบบสื่อสามมิติสามารถให้เด็กเห็นภาพและจินตนาการไปกับภาพ
การใช้สื่อสามมิติยังช่วยพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การสร้างสรรค์ผลงานหรือจิตนาการของนักเรียนได้ด้วยค่ะ จะเห็นได้ว่าสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมากและเป็นสื่อที่สามารถประดิษฐ์ได้เองโดยไม่ยาก นำเเนวความคิดใหม่ๆมาเสนอเเละจะทำให้เป็นประโยชน์เเก่ผู้ที่สนใจเข้าชม ได้เห็นจากสื่อภาพสามมิติอีกด้วย และจำในสิ่งที่ครูได้ดำเนินการสอนให้อีกด้วย และเป็นการพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนให้กับตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนอีกด้วยและยังทำให้เด็กเกิดความสนใจและสนุกสนานกับการเรียนมากยิ่งขึ้น
โดย ไซหนับ หะยีมูซอ (2012-12-06 18:43:11) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในหัวข้อสื่อสามมิติเป็นเทคนิคการสอนที่ดีโยสามารถใช้ได้ในทุกระดับชั้นปีไม่ว่าจะระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นเทคนิคการสอนสามารถเร้าความสนใจให้กับเด้กเวลาที่เด็กน่าเบื่อสื่อสามมิติสามารถเก็บเด็กได้ทำให้เด็กสนุกสนาน ร่าเริง ยิ้มแย้มทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนน่าเรียนมากยิ่งขึ้นและทำให้เด้กเกิดความคิดสร้างสรรคืจากตัวการ์ตูนสื่อสามมิติและที่สำคัญที่สุดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสามมิติเป็ยสื่อที่เสมือนจริงโดยจากตัวการ์ตูนทำให้สื่อเหมือนจริงมากที่สุดและขอฝากเพื่อนๆนำเทคนิคไปใช้ในการเรียนการสอนน่ะค่ะ
โดย ซูวัยบะห์ เซ็งโซะ (2012-12-06 18:51:07) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อสามมิติสามารถกระตุุ้นให้เด็กสนใจและครูมีเทคนิคการสอนที่หลาบหลายเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนและกระตุ้นเพื่อให้เกิดความสนใจมากขึ้นและการสอนของครูมีเทคนิคต่างๆในแต่ละกลุ่มไม่ว่ากลุ่มสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษดยนั้นมีการสอนทีหลาบหลายมากและทีแตกต่างไม่ว่าการสอนในด้านอวัยวะต่างๆภายร่างกายและการสอนของครูสามารถทำให้เกิดการเรียนรู้และมีการสนใจในด้านเทคนิคการสอนของครูและการสอนของครูมีประโยชน์อย่างมากสามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการสอนและเป็นสื่อในการสอนเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ใหม่ๆศึกษาต่อๆไปและเทคนิคการสอนสามารถไปสอนในอนาคตต่อไป
โดย สานียะ ดือรามะ (2012-12-06 21:23:52) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์บุญยืน ศรีระวัตร จากการที่ชมสื่่อการสอน เรื่อง แนะแนวการการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ เป็นการเสริมสร้างผู้เรียนในด้านการมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีแก่เพื่อนๆและครูแล้วยังสามารถนำไปปรับใช้กับวิชาอื่นๆได้เป็นอย่างดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ นักเรียนเห็นภาพสามมิติ สามารถคิดวิเคราะห์ ตอบปัญหาจากภาพได้โดยการนำรูปภาพจากหนังสือมาจัดทำเป็นสื่อสามมิติ แล้วมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งครูสามารถนำสื่อสามมิติของอาจารย์มาปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาวิชาที่สอน มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นสื่อที่นักเรียนสามารถนำมาประดิษฐ์ขึึ้นมาได้ง่าย ๆ จากวัสดุ- อุปกรณ์ที่อยุู่รอบ ๆ ตัวนอกจากนี้สื่อสามมิติยังสามารถที่จะผลิตให้เป็นในรูปเล่ม,นิทานหรือภาพแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ได้และ เสริมทักษะให้กับนักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดี ๆ ให้ครูและนิสิตนักศึกษาเอาไปปฎิบัติเป็นต่อไป :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สูกีพลี เจ๊ะสือแม (2012-12-06 22:35:43) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์บุญยืน ศรีระวัตร จากการที่ชมสื่่อการสอน เรื่อง แนะแนวการการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ เป็นการเสริมสร้างผู้เรียนในด้านการมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีแก่เพื่อนๆและครูแล้วยังสามารถนำไปปรับใช้กับวิชาอื่นๆได้เป็นอย่างดีในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ นักเรียนเห็นภาพสามมิติ สามารถคิดวิเคราะห์ ตอบปัญหาจากภาพได้โดยการนำรูปภาพจากหนังสือมาจัดทำเป็นสื่อสามมิติ แล้วมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งครูสามารถนำสื่อสามมิติของอาจารย์มาปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาวิชาที่สอน มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นสื่อที่นักเรียนสามารถนำมาประดิษฐ์ขึึ้นมาได้ง่าย ๆ จากวัสดุ- อุปกรณ์ที่อยุู่รอบ ๆ ตัวนอกจากนี้สื่อสามมิติยังสามารถที่จะผลิตให้เป็นในรูปเล่ม,นิทานหรือภาพแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ได้และ เสริมทักษะให้กับนักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่นำเสนอสิ่งดี ๆ ให้ครูและนิสิตนักศึกษาเอาไปปฎิบัติเป็นต่อไป :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สูกีพลี เจ๊ะสือแม (2012-12-06 22:36:07) [แสดงความคิดเห็น]
สอนโดยใช้สื่อสามมิติเป็นการสอนที่กระตุ้นให้เด็กสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน นักเรียนเห็นภาพสามมิติ สามารถคิดวิเคราะห์ ตอบปัญหาจากภาพได้ จึงทำให้เด็กมีความสนใจกับการเรียนตลอดเวลาและยังทำให้วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่น่าสนใจทำให้เด็กกล้าแสดงออก ส่งผลให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดแรงจูงใจในการใฝ่รู้ และยังทำให้สามารถพัฒนาการอ่านของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ต้องของขอบพระคุณมากนะค่ะที่นำสิ่งที่ดีๆมาให้ชมเพื่อนำมาใช้ในการปรับการเรียนการสอนต่อไป
โดย หนูพิน อุดมทรัพย์ (2013-01-27 11:13:08) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีคะ ดิฉัน นางสาวพัชราภรณ์ กำเนิดนพกิจ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี คณะครุศาสตร์ ดิฉันได้ดูวีดีโอการสอนแบบสามมิติ ของอาจารย์บุญยิน ศรีระวัตร การสอนของอาจรย์บุญยิน สามารถนำไปประยุกค์ใช้ได้กับทุกวิชา การสอนของอาจารย์นั้นทำให้เด้กได้เข้าถึงวิชามากขึ้นและเข้าใจในเนี้อหาของวิชานั้นๆได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย สื่อการสอนแบบสามมิตินั้นทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานความเพลิดเพลินและความรู้ที่ได้จากการเรียนแบบสามมิติมากยิ่งขึ้น และยังทำให้เด็กได้ประสบการณ์ใหม่ๆ แบบที่เด็กยังไม่เคยได้รับมาก่อนอีกด้วยเ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พัชราภรณ์ กำเนิดนพกิจ (2014-03-08 20:13:38) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:50:23) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:52:42) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:53:06) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:53:53) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:54:11) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:54:27) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:54:46) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:54:50) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:54:58) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:55:05) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:55:13) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:55:28) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:55:30) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:55:33) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:55:38) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:55:45) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:55:54) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:55:54) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:55:54) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:55:54) [แสดงความคิดเห็น]
การการสร้างสื่อการเรียน การสอน สื่อสามมิติ ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร รร.วัดสระแก้ว จ. นครสวรรค์ ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติของอาจารย์ในวิชาพระพุมธศาสนา อาจาร์ยมีการสอนที่สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเป็นพิเศษ เด็กๆได้เรียนกับอาจารย์มีความสุข ได้ความรู้ เกิดจินตนาการ ความ เพลิดเพลิน สนุกสนานและฝึกให้เด็กกล้าที่แสดงออก เด็กมีความสนใจมากกว่าที่จะได้ดูแบบเรียบๆ ไม่เบื่อในรายวิชาที่สอนด้วย เป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนโดยเฉพาะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา สิ่งที่น่าสนใจและประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้สื่อสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสื่อสามมิติเป็นสื่อที่ใช้วัสดุในการผลิตที่หาได้ง่าย หรืออาจนำวัสดุเหลือใช้มาคิดประดิษฐ์ได้ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พิกุล คอโมแฮ (2014-07-05 06:55:54) [แสดงความคิดเห็น]
จากสื่อการสอนของ อาจารย์บุญยิน ศรีระวัตร เป็นสื่อสามมิติที่ทำได้ง่าย เป็นสื่อที่น่าสนใจ กระตุ้นความสนใจของเด็กนักเรียนทำให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา เนื่องจากวิชาพระพุทธศาสนาในความคิดของเด็กประถมศึกษานั้นน่าเบื่อหน่าย ไม่น่าสนใจ แต่สื่อสามมิติของอาจารย์นั้นมีสีสันสดใส มีภาพประกอบและเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ทำให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เกิดทักษะ มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างจินตนาการในความคิดของนักเรียนให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมไปด้วยเป็นการเสริมทักษะให้เด็กๆ มีโอกาสได้ปฎิบัติทำจริง
โดย อภันตรี อภิบาลศรี (2014-07-06 23:17:48) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv