thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4868
Rate :
 4
ความยาว : 14.33 นาที | Online : 2010-11-06  
    ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร  
    ชมเทคนิคการสอนเรื่องพุทธศาสนา ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร โรงเรียน วัดสระแก้ว ในการใช้สื่อการสอนหลากหลาย ทั้งภาพนิทาน หนังสือภาพแบบ pop-up ที่อาจารย์เป็นผู้ทำขึ้นเอง และแบ่งปันเทคนิคการสอนกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆด้วย  
     
Share |
 

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก
ชมวิธีสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น ในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” เพิ่มเติม

เรารักประชาธิปไตย อ.สมคิด บุญมา รร.ท่าเกษมพิทยา (ฉบับเต็ม)
การปลูกฝังระบบประชาธิปไตยตั้งแต่ภายในห้องเรียน จนถึงระดับโรงเรียน และระดับชุมชน เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนที่ไม่น่าเบื่อ และยังช่วยให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนอีกด้วย
โดย วรรณสิริ ตุ้มโท (2010-11-24 09:11:08) [แสดงความคิดเห็น]
ก็ดีครับ ปลุูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กเพื่อเป็นคนดีของสังคม
โดย ชยุตม์กรัณ สำราญ ครุฯ วิศวกรรมโทรคมนาคม (2010-11-24 21:23:08) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ มีสื่อการสอนที่หลากหลายจะทำให้เด็กไม่เบื่อและสนุกกับบทเรียน
โดย ฐิติภัทร ครองยุทธ (2010-11-27 17:27:20) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนธรรมมะ ถ้านั่งฟังเฉยๆจะทำให้ง่วงนอน นอกจากเด็กจะไม่เบื่อไม่ง่วงแล้ว ทำให้มองเห็นภาพได้ง่าเข้าใจได้ไง่าย
โดย 53035276สรวีย์ งามวงศ์ (2010-11-29 23:04:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ดีสามารถนำมาปรับใช้กับผู้เรียนที่โรงเรียนของเราได้เป็นอย่างดี
โดย pratom2007 (2010-11-30 06:21:00) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคุณครูรุ่นใหม่อย่างดิฉัน ในการจัดทำสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนมากค่ะ
โดย proong3@gmail.com (2010-12-15 21:18:16) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้วิธีทำสื่อ 3 มิติทำอย่างไรคะ
โดย อ.มารศรี (2011-02-04 19:56:33) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เป็นตัวอย่างครูผู้สอนสังคมศึกษาที่น่าเป็นแบบอย่างค่ะ
โดย นิชนันท์ (2011-03-02 21:10:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีมาก ขอชื่นชมกับคุณครูที่ให้ความทุ่มเทกับลุูกศิษย์
โดย ชำนาญ บุตรคำโชติ (2011-04-08 19:45:16) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนดีมากปลุกผังให้เด็กมีคุณธรรมจุดประกายให้ดิฉันที่อยากเป็นครูสังคมมากและชอบวิชาศาสนามากจะได้นำไปสอนได้
โดย อยากเป็นครู (2011-04-19 11:58:12) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนดีมากปลุกผังให้เด็กมีคุณธรรมและใช้สื่อได้เป็นอย่างดี ขอบคุณกับสื่อดี ๆ ที่ทำให้ครูอยากทำสื่อ เพื่อเด็กไทย
โดย สุภวัฒน์ นามเจริญ (2011-04-20 06:46:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆสมเป็นครูมืออาชีพ :tv15: :tv15:
โดย รุ่งอุษา จันทร์หอม (2011-05-14 21:28:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมากๆ ขอชื่นชมกับคุณครูอย่างที่สุดคะ
โดย อารีย์ จันทร์ประคอง (2011-06-06 21:08:36) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจและน่าชื่นชมทั้งสื่อการสอนและวิธีการสอน ที่เน้นความใกล้ชิดกับผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เข้าสู่เนื้อหาที่ดูจะน่าเบื่อมาก สำหรับการสอนคุณธรรมจริยธรรมหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เรียนส่วนมากเมื่อได้ยิน คงต้องง่วงหาวรอไปเสียก่อนแล้วก็มีให้เห็น แต่สำหรับสื่อสามมิตินี้ เห็นได้ชัดว่านักเรียนให้ความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างลงตัว ดังที่อาจารย์ได้นำไปเผยแพร่แนะนำให้เพื่อครูได้ทดลองใช้ และก็ใช้ได้ดีเสียด้วย ขอชื่นชมและขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดีนี้ให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอน และการผลิตสื่อการสอนจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ ขอบคุณมาก ๆ ครับ
โดย ภัชรกฤษฎิ์ สิงห์แก้ว (2011-07-14 16:38:23) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครูบุญยืน ศรีระวัตร ที่ประดิษฐ์สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์การทำให้การเรียนรู้ เรื่อง พุทธศาสนา เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดใจนักเรียนให้นักเรียนไม่เบื่อกับการเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น ๆ ได้ จึงเป็นซีรีย์ที่ดีมาก ซีรีย์หนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณครูได้ประดิษฐ์สื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบง่าย ๆ แต่ตรงตามความต้องการของนักเรียนค่ะ :tv09:
โดย นงลักษณ์ ยกกลิ่น (2011-07-15 11:21:17) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นขอชื่นชม อาจารย์บุญยืน มาๆที่มีความขยันและเสียสละเวลาในการผลิตสื่อสามมิติ และห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอนดูเป็นระเบียบและน่าสนใจมาก ผมชอบเทคนิคการสอนโดยเฉพาะคุณธรรม ๘ ประการ ที่ อาจารย์บุญยืน นำมาสื่อประกอบการสอน ดูนักเรียนมีความสนใจและมีความสุขมาก ก่อนหน้านี้ผมได้บันทึกภาพการทำกิจกรรมของนักเรียนก่อนเคารพธงชาติ ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน นำมาติดป้ายนิเทศ และนำบางส่วนมาใส่แฟ้มไว้ ก็อธิบายให้นักเรียนฟังในวันเข้าห้องประชุมสุดสัปดาห์ ชี้แนะให้นักเรียนปฏิบัติ ได้แนวคิดที่จะไปต่อยอดอีกมาเลยครับ ผมสนใจการทำสื่อสามิติมากครับ
โดย โกศล สิงหเดชะ (2011-07-17 07:37:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์บุญยืน ที่มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาและมีความพยายามในการสร้างสื่อที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาหลักธรรม เป็นความจริงที่ว่านักเรียนบางคนอ่านหนังสือไม่ได้แต่เมื่อเห็นภาพสื่อสามมิติแล้วสามารถเข้าใจได้ แสดงให้เห็นว่าคุณครูมีวิธีการสื่อสารกับเด็กทุกวัยให้เข้าใจหลักธรรมศาสนา เทคนิคการสอนโดยเฉพาะคุณธรรม ๘ ประการ เป็นการสอนที่ใกล้ตัวเกิดประโยชน์เห็นผลที่แท้จริง การเริ่มปลูกผังให้เด็กมีคุณธรรม การจุดประกายให้เด็กเห็นความดีตั้งแต่เยาว์วัยเป็นการสร้างเยาวชนคนดีของชาติ ดังนั้นขอชื่นชมแนวคิดของคุณครูบุญยืนด้วยความเคารพ
โดย สุวดี บุญราศรี (2011-07-23 15:07:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษา ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีทั้งสือการอสนที่ทำให้เด็กสนใจที่จะเรียนมากขึ้น เพราะ การสอนจากเรื่องเล่าทำให้เด็กได้เห็นแค่ภาพ ๒ มิติ แต่เมื่อนำสื่อที่เป็นภาพ ๓ มิติเข้ามา ทำให้เด็กได้มีความสนุกสนาน และได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญยังทำให้เด็กได้จดจำเรื่องราวที่ได้เรียนอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายให้เด็กได้มีคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติได้... :tv15:
โดย กันตพงษ์ คำกอนแก้ว (2011-07-28 13:19:04) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร ที่มีความมานะและอุทิศเวลาในการผลิตสื่อสามมิติสื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์ ทำให้การเรียนรู้ เรื่อง พุทธศาสนา เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดใจนักเรียนให้นักเรียนไม่เบื่อกับการเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ทำให้เด็กได้มีความสนุกสนาน และได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญยังทำให้เด็กได้จดจำเรื่องราวที่ได้เรียนอย่างแม่นยำและมีความรู้ที่คงทน อีกด้วย ส่วนบรรยากาศที่ใช้จัดการเรียนการสอนดูเป็นระเบียบและน่าสนใจมาก :tv11:
โดย ศิริพร บุญชนาวิน (2011-08-09 00:00:00) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมวิธีการสอนของคุณครู ที่มีสื่อการสอนและวิธีการสอน ที่เน้นความใกล้ชิดกับผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เข้าสู่เนื้อหาที่ดูจะน่าเบื่อมาก สำหรับการสอนคุณธรรมจริยธรรมหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เรียนส่วนมากเมื่อได้ยิน คงต้องง่วงนอนก่อนที่จะได้เรียน แต่สำหรับสื่อสามมิตินี้ เห็นได้ชัดว่านักเรียนให้ความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างลงตัว ดังที่อาจารย์ได้นำไปเผยแพร่แนะนำให้เพื่อครูได้ทดลองใช้ และก็ใช้ได้ดีเสียด้วย ขอชื่นชมด้วยความจริงใจ และขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดีนี้ให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอน และการผลิตสื่อการสอนจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
โดย สุภาวดี พรรณศรี (2011-08-23 10:56:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สามารถนำไป ชอบคะต่อยอดกับทุกกลุ่มสาระได้ดีคะ :tv02:
โดย สุกัญญา เจริญเขต (2011-10-05 14:04:30) [แสดงความคิดเห็น]
การการที่ได้ดูรายการโทรทัศน์ครู ดิฉันต้องการให้มีการใช้สื่อ3มิติ เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยตั้งแต่อาณาจักรอยุธยา ตั้งแต่ต้นจนอยุธยาล่มสลาย ส่วนเรื่องเกี่ยวกับสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ต้องการให้มีสื่อการสอน electronic เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เรื่องกฏแห่งกรรม พร้อมทั้งมีการแสดง เป็นละครเกี่ยวกับกฏแห่งกรรมต่างๆ หรือหลักธรรม ที่เป็นละคร โดยจัดแสดงเป็นตอนๆ หรือเป็นเรื่องๆไป และมีสรุป แสดงข้อคิดเห็น และคติเตือนใจของละครในเรื่องนั้นๆ
โดย ชลธิชา แทนวันดี (2011-10-14 09:25:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคและวิธีสอนที่คุณครูบุญยืนได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สมกับเป็นครูมืออาชีพ เด็กนักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ไม่เบื่อ สนใจเรียนทั้งชั่วโมง สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนา เป็นวิชาที่นักเรียนไม่ชอบ น่าเบื่อมาก คุณครูทำให้วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่น่าสนใจ สนุกสนาน ดิฉันได้แบบอย่างจากคุณครูที่ผลิตสื่อการสอนเพื่อใช้ในการสอนให้นักเรียนได้เรียน ได้ความรู้ มีประโยชน์อย่างมาก ชอบและถูกใจมากคะ จะนำไปใช้ในรายวิชาที่ตนเองสอนคะ ขอบคุณคุณครูมากคะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2011-10-14 21:18:42) [แสดงความคิดเห็น]
การใชื้สื่อสามมิตินั้น เป็นวิธีที่มีความเหหมาะสมและให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้จากการจินตนาการตามภาพและการฟังจากที่ครูผู้สอนได้เล่า แต่สิ่งที่ควรสอดแทรกและนำไปพัฒนนาเพิ่มเติมคือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการออกมายกตัวอย่าง หหรือผู้สอนกำหนดสถานการณ์จำลองให้ผู้เรียนได้ออกมาแสดงตามเนื้อเรื่องและขอบเขตของจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้สอนจะกำหนด หรือผู้สอนอาจนำเหตุการณ์จากละครทีวี หรือสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเป็นที่สนใจมาประยุกต์และบูรณาการให้เข้ากับเนื้อหาตามรายวิชาได้ด้วย
โดย วรพล ศิริชื่นวิจิตร (2011-10-17 16:08:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเรยครับ เรียกความสนจัยของเด็กๆๆๆเป็นอย่างมาก :tv15: :tv17:
โดย ศุภวัฒน์ แย้มฉวาก (2011-12-01 16:24:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด้กที่เน้นความใกล้ชิดกับผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เข้าสู่เนื้อหาที่ดูจะน่าเบื่อมาก สำหรับการสอนคุณธรรมจริยธรรมหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เรียนส่วนมากเมื่อได้ยิน คงต้องง่วงหาวรอไปเสียก่อนแล้วก็มีให้เห็น แต่สำหรับสื่อสามมิตินี้ เห็นได้ชัดว่านักเรียนให้ความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างลงตัว ดังที่อาจารย์ได้นำไปเผยแพร่แนะนำให้เพื่อครูได้ทดลองใช้ และก็ใช้ได้ดีเสียด้วย ขอชื่นชมและขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดีนี้ให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอน และการผลิตสื่อการสอนจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ ขอบคุณมาก ๆ ครับ
โดย นายสากล เนตะวงศ์ (2011-12-21 20:39:11) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ
โดย อุษณีย์ แวดอเล๊าะ (2012-01-05 15:39:43) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนจริยธรรมความดีงามของสังคมไทยเป็นการสอนที่ดีมากค่ะ และสื่อนั้นสามารถนำไปใช้ในการแก้พฤติกรรมของเด็กนักเรียนได้
โดย ฮัมเซาะ แวเงาะ (2012-01-24 21:32:57) [แสดงความคิดเห็น]
ขอของคุณอาจารย์ บุญยิน ศรีระวัตร ที่ได้นำความรู้ที่น่าสนใจซึ่งน่าชื่นชมอย่างยิ่ง
ทั้งสื่อการสอนและวิธีการสอน ที่เน้นความใกล้ชิดกับผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เข้าสู่เนื้อหาที่ดูจะน่าเบื่อมาก สำหรับการสอนคุณธรรมจริยธรรมหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เรียนส่วนมากเมื่อได้ยิน คงต้องง่วงหาวรอไปเสียก่อนแล้วก็มีให้เห็น แต่สำหรับสื่อสามมิตินี้ เห็นได้ชัดว่านักเรียนให้ความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างลงตัว ดังที่อาจารย์ได้นำไปเผยแพร่แนะนำให้เพื่อครูได้ทดลองใช้ และก็ใช้ได้ดีเสียด้วย ขอชื่นชมและขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดีนี้ให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอน และการผลิตสื่อการสอนจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
โดย นฤกาญจน์ โชคสิริรุ่งเรือง (2012-02-08 02:36:19) [แสดงความคิดเห็น]
าสนใจและน่าชื่นชมทั้งสื่อการสอนและวิธีการสอน ที่เน้นความใกล้ชิดกับผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เข้าสู่เนื้อหาที่ดูจะน่าเบื่อมาก สำหรับการสอนคุณธรรมจริยธรรมหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เรียนส่วนมากเมื่อได้ยิน คงต้องง่วงหาวรอไปเสียก่อนแล้วก็มีให้เห็น แต่สำหรับสื่อสามมิตินี้ เห็นได้ชัดว่านักเรียนให้ความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างลงตัว ดังที่อาจารย์ได้นำไปเผยแพร่แนะนำให้เพื่อครูได้ทดลองใช้ และก็ใช้ได้ดีเสียด้วย ขอชื่นชมและขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดีนี้ให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอน และการผลิตสื่อการสอนจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ ขอบคุณมาก ๆ ครับ
โดย ปิยะทัศน์ อุ่นจังหาร (2012-02-08 04:14:25) [แสดงความคิดเห็น]
ขอของคุณอาจารย์ บุญยิน ศรีระวัตร ที่ได้นำความรู้ที่น่าสนใจซึ่งน่าชื่นชมอย่างยิ่ง
ทั้งสื่อการสอนและวิธีการสอน ที่เน้นความใกล้ชิดกับผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เข้าสู่เนื้อหาที่ดูจะน่าเบื่อมาก สำหรับการสอนคุณธรรมจริยธรรมหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เรียนส่วนมากเมื่อได้ยิน คงต้องง่วงหาวรอไปเสียก่อนแล้วก็มีให้เห็น แต่สำหรับสื่อสามมิตินี้ เห็นได้ชัดว่านักเรียนให้ความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างลงตัว ดังที่อาจารย์ได้นำไปเผยแพร่แนะนำให้เพื่อครูได้ทดลองใช้ และก็ใช้ได้ดีเสียด้วย ขอชื่นชมและขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดีนี้ให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอน และการผลิตสื่อการสอนจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
โดย วราภรณ์ เชาว์วรรณะ (2012-02-08 04:23:30) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด้กที่เน้นความเป็นกันเองใกล้ชิดกับผู้เรียน มีการนำเข้าสู่บทเรียน เด็กได้พูดคุยมีความเป็นกันเอง สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เด็ก ๆไม่เบื่อมาก สำหรับการสอนคุณธรรมจริยธรรมหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เรียนส่วนมากเมื่อได้ยิน คงต้องง่วงหาวรอไปเสียก่อนแล้วก็มีให้เห็น แต่สำหรับสื่อสามมิตินี้ เห็นได้ชัดว่านักเรียนให้ความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ตอาจารย์ได้นำไปเผยแพร่แนะนำให้เพื่อครูได้ทดลองใช้ และก็ใช้ได้ดีเสียด้วย ขอชื่นชมและขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดีนี้ให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอน และการผลิตสื่อการสอนจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ ที่ดีมากขอบคุณมาก ๆ อยากรู้วิธีทำสื่อสามมิติบ้าง เพื่อนก็สนใจ ขอบคุณมาก
โดย มนต์ศิริ ทองมั่น (2012-02-15 00:52:09) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจและน่าชื่นชมทั้งสื่อการสอนและวิธีการสอน ที่เน้นความใกล้ชิดกับผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เข้าสู่เนื้อหาที่ดูจะน่าเบื่อมาก สำหรับการสอนคุณธรรมจริยธรรมหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เรียนส่วนมากเมื่อได้ยิน คงต้องง่วงหาวรอไปเสียก่อนแล้วก็มีให้เห็น แต่สำหรับสื่อสามมิตินี้ เห็นได้ชัดว่านักเรียนให้ความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างลงตัว ดังที่อาจารย์ได้นำไปเผยแพร่แนะนำให้เพื่อครูได้ทดลองใช้ และก็ใช้ได้ดีเสียด้วย ขอชื่นชมและขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดีนี้ให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอน และการผลิตสื่อการสอนจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ ขอบคุณมาก ๆ ครับ
โดย คมสันต์ ดวงศิริ (2012-03-09 14:12:48) [แสดงความคิดเห็น]
มีการนำวิธีการต่างๆมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเนื้อหาที่สอนได้อย่างเหมาะสม ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ เด็กมีความสนใจในการเรียน มีกิริยาตอบสนองได้เป็นอย่างดี ผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ทำให้บรรบากาศในการเรียนการสอนดูเป็นกันเองมากขึ้น ผู้เรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ยังฝึกให้เด็กเกิดการจินตนาการด้วยตนเองและจากการเล่าเรื่องของครู เด็ดมีความรู้ความเข้าใจในด้านคำศัพท์มากขึ้นอีกด้วย
โดย จุฑารัตน์ แสนสวัสดิ์ (2012-03-09 14:28:46) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครูบุญยืน ศรีระวัตร ที่ประดิษฐ์สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์การทำให้การเรียนรู้ เรื่อง พุทธศาสนา เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดใจนักเรียนให้นักเรียนไม่เบื่อกับการเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น ๆ ได้ และที่สำคัญยังทำให้เด็กได้จดจำเรื่องราวที่ได้เรียนอย่างแม่นยำและมีความรู้ที่คงทน อีกด้วย ส่วนบรรยากาศที่ใช้จัดการเรียนการสอนดูเป็นระเบียบและน่าสนใจมากชื่นชมคุณครู .......................ที่นำเเนวความคิดใหม่ๆมาเสนอเเละจะทำให้เป็นประโยชน์เเก่นักศึกษาครูหรือครูใหม่ๆได้ ขอบพระคุณครับ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อำพล จันทร์แจ้ง (2012-03-09 14:56:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยค่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ เห็นได้ชัดว่านักเรียนให้ความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ และขอชื่นชมและขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดีนี้ให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอน และการผลิตสื่อการสอนจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญยังทำให้เด็กได้จดจำเรื่องราวที่ได้เรียนอย่างแม่นยำและมีความรู้ที่คงทน อีกด้วย ส่วนบรรยากาศที่ใช้จัดการเรียนการสอนดูเป็นระเบียบและน่าสนใจมาก ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ จะนำไปประยุกต์ใช้บ้างคะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย รติวันต์ สุระ (2012-03-14 15:16:21) [แสดงความคิดเห็น]
ปรบมือให้ครับ กับวีดีโอ ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด้กที่เน้นความใกล้ชิดกับผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เข้าสู่เนื้อหาที่ดูจะน่าเบื่อมาก สำหรับการสอนคุณธรรมจริยธรรมหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เรียนส่วนมากเมื่อได้ยิน คงต้องง่วงหาวรอไปเสียก่อนแล้วก็มีให้เห็น แต่สำหรับสื่อสามมิตินี้ เห็นได้ชัดว่านักเรียนให้ความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างลงตัว ดังที่อาจารย์ได้นำไปเผยแพร่แนะนำให้เพื่อครูได้ทดลองใช้ และก็ใช้ได้ดีเสียด้วย ขอชื่นชมและขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดีนี้ให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอน และการผลิตสื่อการสอนจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ ขอบคุณมาก ๆ ครับ
โดย สมคิด จันทร์ทอง (2012-03-18 13:29:35) [แสดงความคิดเห็น]
ปัจจุบันปัญหามีมากมายเราควรที่จะปลูกฝังศิลธรรมให้กับนักเรียนมากๆจะนำไปปรับปรุงในการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
โดย ศรัญญา แก้วลมัย (2012-03-27 10:34:35) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครูบุญยืน ศรีระวัตร ที่ประดิษฐ์สื่อการสอนและเทคนิคการสอนที่สร้างสรรค์การทำให้การเรียนรู้ เรื่อง พุทธศาสนา เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดใจนักเรียนให้นักเรียนไม่เบื่อกับการเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น ๆ ได้ จึงเป็นซีรีย์ที่ดีมาก ซีรีย์หนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณครูได้ประดิษฐ์สื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบง่าย ๆ มีการนำวิธีการต่างๆมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเนื้อหาที่สอนได้อย่างเหมาะสม ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ เด็กมีความสนใจในการเรียน มีกิริยาตอบสนองได้เป็นอย่างดี ผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ทำให้บรรบากาศในการเรียนการสอนดูเป็นกันเองมากขึ้น ผู้เรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ยังฝึกให้เด็กเกิดการจินตนาการด้วยตนเองและจากการเล่าเรื่องของครู
โดย สถาพร หาดสาร (2012-03-30 11:20:58) [แสดงความคิดเห็น]
ศาสนามักจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับเด็กจริงๆค่ะ เพราะธรรมชาติของเด็กคือได้วิ่งเล่นออกไปหาอะไรทำที่สนุกๆมากกว่าการนั่งฟังครู หรือไปนั่งฟังพระแถมยังต้องนั่งอย่างสงบอีก แต่เทคนิคการสอนแบบนี้ทำให้เด็กๆเพลิดเพลินแล้วก็สนใจแล้วก้ตั้งใจเรื่องที่ครูกำลังสอน แถมยังทำให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง แถมยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านอีกด้วยค่ะ ครูเก่งจริงๆค่ะที่มีการสอนโดยเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเด็กด้วย เด้กก็จะสนุกกับการได้เรียนได้ตอบคำถามด้วยค่ะ :tv15:
โดย บุษบา พิษสมอญ (2012-03-31 11:49:43) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนเรื่องพุทธศาสนา ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร โรงเรียน วัดสระแก้ว ในการใช้สื่อการสอนหลากหลาย ทั้งภาพนิทาน หนังสือภาพแบบ pop-up ที่อาจารย์เป็นผู้ทำขึ้นเองนั้น เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมาก ทำให้เด็กนักเีรียนไม่เบื่อ ในการเรียนรู้ อีกทั้งนักเรียนได้มีส่่วนร่วมในการจัดกาารเรียนรู้ ตื่นเต้นในเวลาทำกิจกรรมที่คุณครูได้เตรียมมาให้ และเข้าใจบทเรียน หรือเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น โดยจากการได้ลงลงมือปฏิบัติ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น :tv17: :tv17: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ลักษณา ถิ่นผาแดง (2012-04-01 05:22:11) [แสดงความคิดเห็น]
ธรรมะทันสมัยของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร เป็นเทคนิคการสอนเรื่องพุทธศาสนาทีใช้ในการใช้สื่อการสอนหลากหลาย ทั้งภาพนิทาน หนังสือภาพแบบ pop-up โดยอาจารย์ได้เป็นผู้จัดทำขึ้นเอง และแบ่งปันเทคนิคการสอนกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ มีความน่าสนใจที่จะนำมาประยุกต์ใช้ต่อไปได้ เนื่องจากในปัจจุบันศีลธรรมจรรยาของนักเรียนเริ่มลดน้อยถอดลงไปตามความเปลื่ยนแปลงทางสังคม ดังนั้น การนำสื่อการสอนที่จะช่วยกล่อมเกลาศีลธรรมจรรยาของเด็กให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะ
โดย อรุณี จำปานิล (2012-04-01 07:57:32) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อสามมิติของอาจารย์สร้างความสนุกสนานและจินตนาการให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากขอชื่นชมความวิริยะอุตสาหะและการเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นอย่างมากค่ะ รูปแบบการสอนของอาจารย์นอกจากการใช้สื่อสามมิติและวอาจารย์ใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลความรู้ของนักเรียนโดยการตั้งคำถามจากเหตุการณืใกล้ตัวนักเรียนเพื่อเชื่อมดยงไปสู่หลักศีละรรมทางศาสนาซึ่งเป็นการสอนให้นักเรียนได้รู้ถึงหลักธรรมโดยการกระทำของตนเอง อีกทั้งสื่อสามมิติของอาจารย์ยังบรุณาการในรายวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่าน วิชาศิลปะเรื่องสี การวาดรูป ขอบคุณมากค่ะสำหรับเทคนิคและวิธีการสอนของอาจารย์ ดิฉันจะนำไปเป็นแนวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเองต่อไปค่ะ
โดย สุพัตรา มาลัย (2012-04-02 10:01:12) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคุณครูรุ่นใหม่อย่างดิฉัน ในการจัดทำสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนมากค่ะ
โดย นางสมจิตร เกษบึงกาฬ (2012-04-02 20:47:57) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้าพูดถึงเรื่อง ธรรมะ ไม่เพียงแต่เด็กเท่านั้น ผมคิดว่าเราท่าก็ด้วยที่จะนึกคิดถึงแต่เรื่อง ศีลธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเดิมๆที่มีมานาน แต่นับว่าครูผู้สอนนั้น เก่งอย่างยิ่งที่สามารถนำสื่อและเรื่องราวในปัจจุบันรวมทั้งเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กด้วยนั้นไปปรับใช้ได้อย่างกลมกลืน ไม่ใช่เรื่องที่มาจากตำนานเพียงอย่างเดียว จึงทำให้เด็กคิดตามภาพจากสื่อได้อีกมาก ต่อยอดการเรียนรู้ และการสอนนั้นก็แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์อันใกล้ชิดของครูและนักเรียนด้วย จึงทำให้นักเรียนนั้นมีความสุขกับการเรียนรู้ ไม่จำเจและเบื่อหน่ายอย่างเดิมๆ
โดย ภัทรธียศ รอดเหล็ง (2012-04-03 00:11:32) [แสดงความคิดเห็น]
การทำให้ผู้เรียนนั้น ให้เห็นธรรมมะเป็นรูปธรรมากกว่าที่จะเห็นแค่เป็น นามธรรมในตำราเรียนซึ่งถือเป้นเรื่องที่ยาก เรื่องที่น่าเบื่อมาก ๆ พอนำมาจัดเป็นรูปธรรมแล้ว โดยการใช้สื่อให้ผู้เรียนได้เห็น ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ :tv17: ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับเนื้อหาในด้านอื่น ๆ ที่เป็นนามธรรม โดบปรับเปลี่ยนมาเป็นการสอนในเชิงรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะเป็นการช่วยให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะถ่ายทอดให้ ^^ :tv15:
โดย มงคล สุขีลักษณ์ (2012-04-03 12:26:11) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมอาจารย์บุญยืน ที่มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาและมีความพยายามในการสร้างสื่อที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาหลักธรรม เป็นความจริงที่ว่านักเรียนบางคนอ่านหนังสือไม่ได้แต่เมื่อเห็นภาพสื่อสามมิติแล้วสามารถเข้าใจได้ แสดงให้เห็นว่าคุณครูมีวิธีการสื่อสารกับเด็กทุกวัยให้เข้าใจหลักธรรมศาสนา เทคนิคการสอนโดยเฉพาะคุณธรรม ๘ ประการ เป็นการสอนที่ใกล้ตัวเกิดประโยชน์เห็นผลที่แท้จริง การเริ่มปลูกผังให้เด็กมีคุณธรรม การจุดประกายให้เด็กเห็นความดีตั้งแต่เยาว์วัยเป็นการสร้างเยาวชนคนดีของชาติ
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-04 16:28:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิธีสอนธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร โดยสอนเรื่องคุณธรรม 8 ประการ โดยครูใช้เทคนิคการสอนด้วยการใช้สื่อการสอนหลากหลาย ทั้งภาพนิทาน หนังสือภาพแบบ pop-up ที่อาจารย์เป็นผู้ทำขึ้นเอง จากการสอนของครูช่วยให้การสอนธรรมะ ด้วยภาพสามมิติช่วยให้นักเรียนเกิดความตื่นเต้น สนใจบทเรียน นักเรียนเรียนรู้ได้ดีและได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและธรรมะโดยไม่รู้ตัวนักเรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติและช่วยให้นักเรียนและครูปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
โดย วิไลภรณ์ ผุยพรม (2012-04-07 23:39:50) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนเรื่องพุทธศาสนา ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร โรงเรียน วัดสระแก้ว ในการใช้สื่อการสอนหลากหลาย ทั้งภาพนิทาน หนังสือภาพแบบ pop-up ที่อาจารย์เป็นผู้ทำขึ้นเอง และแบ่งปันเทคนิคการสอนกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆด้วย การใช้สื่อสามมิติของอาจารย์สร้างความสนุกสนานและจินตนาการให้กับนักเรียนเป็นอย่างมากขอชื่นชมความวิริยะอุตสาหะและการเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นอย่างมากค่ะ รูปแบบการสอนของอาจารย์นอกจากการใช้สื่อสามมิติและวอาจารย์ใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลความรู้ของนักเรียนโดยการตั้งคำถามจากเหตุการณืใกล้ตัวนักเรียนเพื่อเชื่อมดยงไปสู่หลักศีละรรมทางศาสนาซึ่งเป็นการสอนให้นักเรียนได้รู้ถึงหลักธรรมโดยการกระทำของตนเอง
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2012-04-10 20:55:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมเทคนิคการสอนเรื่องพุทธศาสนา ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร โรงเรียน วัดสระแก้ว ในการใช้สื่อการสอนหลากหลาย ทั้งภาพนิทาน หนังสือภาพแบบ pop-up รูปแบบการสอนของอาจารย์นอกจากการใช้สื่อสามมิติและวอาจารย์ใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลความรู้ของนักเรียนโดยการตั้งคำถามจากเหตุการณืใกล้ตัวนักเรียนเพื่อเชื่อมดยงไปสู่หลักศีละรรมทางศาสนาซึ่งเป็นการสอนให้นักเรียนได้รู้ถึงหลักธรรมโดยการกระทำของตนเอง อีกทั้งสื่อสามมิติของอาจารย์ยังบรูณาการในรายวิชาภาษาไทย ขอบคุณมากๆ ค่ะ
โดย วรัชญา แจ่มศรี (2012-04-10 22:11:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดีทัศน์ วิธีสอนธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร โรงเรียน วัดสระแก้ว ในการใช้สื่อการสอนหลากหลาย ทั้งภาพนิทาน หนังสือภาพแบบ pop-up ที่อาจารย์เป็นผู้ทำขึ้นเอง มากมายหลากหลายอย่างนั้น ช่วยสร้างความสนุกสนานและจินตนาการให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก การทำให้ผู้เรียนนั้น ให้เห็นธรรมมะเป็นรูปธรรมมากกว่าที่จะเห็นแค่เป็น นามธรรมในตำราเรียนซึ่งถือเป้นเรื่องที่ยาก เรื่องที่น่าเบื่อมาก ๆ พอนำมาจัดเป็นรูปธรรมแล้ว โดยการใช้สื่อให้ผู้เรียนได้เห็น สื่อต่างๆ ที่นำมาใช้ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้หลักธรรมต่างๆ และเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
โดย เตือนใจ สมคิด (2012-04-15 13:55:56) [แสดงความคิดเห็น]
ธรรมะเป็นเนื้อหาที่จับต้องได้ยากโดยเฉพาะเด็กวัยประถมศึกษา อาจารย์บุญยิน ศรีระวัตรได้เห็นความสำคัญตรงนี้ซึ่งก็มีความเห็นตรงกับข้าพเจ้า อาจารย์ได้คิดผลิตสื่อสามมิติขึ้นเพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงจับต้องเนื้อหาได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นได้จากเด็กเรียนได้อย่างสนุกสนานมีความสนใจมีการโต้ตอบกับครูระหว่างเรียน เป็นสื่อที่เด็กสามารถใช้ศึกษาได้ตลอดเวลา
แต่ก็ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของการมีส่วนร่วมของการลงกระทำน่าจะมากกว่านี้อีก
โดย ทองอยู่ มีแก้ว (2012-04-27 09:16:01) [แสดงความคิดเห็น]
ชมรายการธรรมะทันสมัย คุณครูบุญยืน ศรีระวัตรโรงเรียนวัดสระแก้ว สอนพระพุทธศาสนาจากเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่าย จากเรื่องที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยใช้สื่อสามมิติ เด็กสนใจมากดีใจที่ได้เห็นรูปสวยๆ เรียนเนื้อหาวิชาโดยไม่รู้ตัว ให้นักเรียนคิดตามโดยคุณครูถามให้นักเรียนตอบ เล่าเรื่องให้นักเรียนคิดตามและมีการสรุปเนื้อหา ขอชื่นชมคุณครูมากๆที่มีความขยัน เสียสละเวลาในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ สวยงาม และขอขอบคุณที่ได้นำเทคนิคที่ดีนี้ให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอน ขอบคุณคะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-04-27 21:35:36) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้สื่อการเรียนสอนแบบป๊อบอัพนั้นสามารถสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนต่อบทเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถเห็นภาพเรื่องราวได้ง่ายขึ้น เมื่อนักเรียนมีความสนใจมากขึ้นย่อมก่อให้เกิดความสนใจใฝ่รู้ในเนื้อหาสาระที่เรียนและเกิดองค์ความรู้ที่มั่นคง นำไปสู่การเรียนที่ดีขึ้น การนำสื่อประเภทนี้มาใช้ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการที่สูงขึ้น นักเรียนมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับครุ กล้าคิดกล้าแสดงมใากขึ้น รู้จักตั้งคำถาม เพื่อแสวงหาคำตอบ
โดย มยุรี จูเภา (2012-04-29 11:26:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นทักษะที่จะช่วยให้ครูผู้สอนท่านอื่น ๆ. สามารถนำเทคนิคและวิธีการนำไปปรับใช้ในการสอนในชั้นเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ใคร ๆ พอได้ยินว่าเรื่องธรรมะเข้าก็เบื่อ การสอนแบบใหม่ ช่วยให้ทัศนคติการมองเรื่องธรรมะเปลี่ยนไปในทางทีดีขึ้น ทำให้เราสามารถปรับและเสริมสิ่งต่าง ๆ เข้าไปในตัวผู้เรียนได้มากขึนไปตามลำดับ จนในที่สุดก็จะสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ครูผู้สอนได้คาดหวังต่อผู้เรียนไว้ ^^ เห็นด้วยมาก ๆ ครับ ขอชื่นชม ^^
โดย มงคล สุขีลักษณ์ (2012-04-30 22:45:35) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด้กที่เน้นความเป็นกันเองใกล้ชิดกับผู้เรียน ใช้สื่อการสอนหลากหลาย ทั้งภาพนิทาน หนังสือภาพแบบ pop-upเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมาก ทำให้เด็กนักเีรียนไม่เบื่อ ในการเรียนรู้ อีกทั้งนักเรียนได้มีส่่วนร่วมในการจัดกาารเรียนรู้ สนุกสนานกับการเรียนรู้ ทำให้เด็กรู้สึกอย่างเรียน ที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน การสอนนั้นก็แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์อันใกล้ชิดของครูและนักเรียนด้วย ทำให้เด็กมีความใกล้ชิดกับครูได้เป็นอย่างดี
โดย หนึ่งฤทัย เหนี่ยงน้อย (2012-05-28 19:08:39) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมวิธีการสอนของคุณครู ที่มีสื่อการสอนและวิธีการสอน ที่เน้นความใกล้ชิดกับผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เข้าสู่เนื้อหาที่ดูจะน่าเบื่อมาก สำหรับการสอนคุณธรรมจริยธรรมหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เรียนส่วนมากเมื่อได้ยิน คงต้องง่วงนอนก่อนที่จะได้เรียน แต่สำหรับสื่อสามมิตินี้ เห็นได้ชัดว่านักเรียนให้ความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างลงตัว ดังที่อาจารย์ได้นำไปเผยแพร่แนะนำให้เพื่อครูได้ทดลองใช้ และก็ใช้ได้ดีเสียด้วย ขอชื่นชมด้วยความจริงใจ และขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดีนี้ให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอน และการผลิตสื่อการสอนจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์สามารถนำเทคนิคและวิธีการนำไปปรับใช้ในการสอนในชั้นเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ใคร ๆ พอได้ยินว่าเรื่องธรรมะเข้าก็เบื่อ การสอนแบบใหม่ ช่วยให้ทัศนคติการมองเรื่องธรรมะเปลี่ยนไปในทางทีดีขึ้น ทำให้เราสามารถปรับและเสริมสิ่งต่าง ๆ เข้าไปในตัวผู้เรียนได้มากขึ้นขอบคุณคะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย กัลยาณี ประดับศรี (2012-05-29 21:39:42) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคุณธรรมจริยธรรมเป็นนามธรรมที่สามรารถอะบายให่นักเรียนได้เข้าใจยาก ครูบุญยินมีความพยามที่จะผลิตสื่อโดยใช้หนังสือสามมติ นักเรียนมีความสนใจนักเรียน นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คุณครูนำคุนธรรมใกล้ตัวนักเรียนมาใช้ในการเรียนการสอน นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ครูมีเทคนิคการเล่าเรื่องให้นักเรียนโดยไม่น่าเบื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดตาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน กระวบการสอน อย่างมีขั้นตอน ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ ขอชื่นชมครูด้วยความจริงใจ
โดย กรรณิการ์ บุญประเสริฐ (2012-06-04 17:18:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษา ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีทั้งสือการอสนที่ทำให้เด็กสนใจที่จะเรียนมากขึ้น เพราะ การสอนจากเรื่องเล่าทำให้เด็กได้เห็นแค่ภาพ ๒ มิติ แต่เมื่อนำสื่อที่เป็นภาพ ๓ มิติเข้ามา ทำให้เด็กได้มีความสนุกสนาน และได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญยังทำให้เด็กได้จดจำเรื่องราวที่ได้เรียนอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายให้เด็กได้มีคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติได้...
โดย ขันธนา พันธะ (2012-06-14 21:30:52) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เป็นตัวอย่างครูผู้สอนสังคมศึกษาที่น่าเป็นแบบอย่างค่ะ
:tv09:
โดย ลำใย ขันโสดา (2012-06-17 20:05:39) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณอาจารย์ บุญยิน ศรีระวัตร ที่ได้นำความรู้ที่น่าสนใจซึ่งน่าชื่นชมอย่างยิ่ง
ทั้งสื่อการสอนและวิธีการสอน ที่เน้นความใกล้ชิดกับผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เข้าสู่เนื้อหาที่ดูจะน่าเบื่อมาก สำหรับการสอนคุณธรรมจริยธรรมหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เรียนส่วนมากเมื่อได้ยิน คงต้องง่วงหาวรอไปเสียก่อนแล้วก็มีให้เห็น แต่สำหรับสื่อสามมิตินี้ เห็นได้ชัดว่านักเรียนให้ความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างลงตัว ดังที่อาจารย์ได้นำไปเผยแพร่แนะนำให้เพื่อครูได้ทดลองใช้ และก็ใช้ได้ดีเสียด้วย ขอชื่นชมและขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดีนี้ให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอน และการผลิตสื่อการสอนจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-06-18 11:19:07) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้สื่อการเรียนแบบนี้น่าสนใจมากค่ะ :tv15: :tv15:
โดย นภาภรณ์ เฟื่องคอน (2012-06-20 08:52:15) [แสดงความคิดเห็น]
ได้นำไปทำสื่อหนังสือ3มิติแล้วและสอนสังคม เด็กๆรู้สึกสนุกสนใจเรียนดีมากค่ะ และเด็กก็สนใจทำหนังสือ 3 มิติด้วยค่ะ ขอบคุณที่อ.บุยยืนให้วิทยาทานมานะคะ :tv15:
โดย พิจักษณ์ ชินรัตนตรัย (2012-07-01 06:54:17) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15:
โดย พิจักษณ์ ชินรัตนตรัย (2012-07-01 06:54:52) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนสังคมเป็นวิชาที่นักเรียนมักไม่ชอบแต่พอดูรายการาของอาจารย์แล้วสื่อที่ใช้ต้องยอมรับว่าทำยากสำหรับคนที่ทำไม่เป็น แต่ก้ไม่ยากเกินกว่าที่จะทำ เพราะการสอน ประกอบกับสื่อที่นำมาใช้เกิดประโยชน์เพราะนักเรียนสนใจ ใคร่อยากเรียนอยากรู้มากขึ้นคิดว่าต่อไปเรียนสังคมไม่น่าเบื่อแล้ว ขอบคุรค่ะ :tv17:
โดย นางสาวกาญจนา กรอดสุย (2012-07-17 09:26:45) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจและน่าชื่นชมทั้งสื่อการสอนและวิธีการสอน ที่เน้นความใกล้ชิดกับผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เข้าสู่เนื้อหาที่ดูจะน่าเบื่อมาก สำหรับการสอนคุณธรรมจริยธรรมหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เรียนส่วนมากเมื่อได้ยิน คงต้องง่วงหาวรอไปเสียก่อนแล้วก็มีให้เห็น แต่สำหรับสื่อสามมิตินี้ เห็นได้ชัดว่านักเรียนให้ความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างลงตัว ดังที่อาจารย์ได้นำไปเผยแพร่แนะนำให้เพื่อครูได้ทดลองใช้ และก็ใช้ได้ดีเสียด้วย ขอชื่นชมและขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดีนี้ให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอน และการผลิตสื่อการสอนจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ ขอบคุณมาก ๆ ครับ
:tv15:
โดย ภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ (2012-07-21 12:30:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอน วิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษา ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีทั้งสือการอสนที่ทำให้เด็กสนใจที่จะเรียนมากขึ้น เพราะ การสอนจากเรื่องเล่าทำให้เด็กได้เห็นแค่ภาพ ๒ มิติ แต่เมื่อนำสื่อที่เป็นภาพ ๓ มิติเข้ามา ทำให้เด็กได้มีความสนุกสนาน และได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญยังทำให้เด็กได้จดจำเรื่องราวที่ได้เรียนอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายให้เด็กได้มีคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติได้...
โดย วิไล สดใสญาติ (2012-08-09 21:03:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมเทคนิคการสอนเรื่องพุทธศาสนา ของ อ.บุญยิน ศรีระวัตร โรงเรียน วัดสระแก้ว ในการใช้สื่อการสอนหลากหลาย ทั้งภาพนิทาน หนังสือภาพแบบ pop-up รูปแบบการสอนของอาจารย์นอกจากการใช้สื่อสามมิติและวอาจารย์ใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลความรู้ของนักเรียนโดยการตั้งคำถามจากเหตุการณืใกล้ตัวนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงไปสู่หลักศีละรรมทางศาสนาซึ่งเป็นการสอนให้นักเรียนได้รู้ถึงหลักธรรมโดยการกระทำของตนเอง นักเรียนรักการอ่านมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น :tv15: :tv17: :tv18:
โดย พิณรัตน์ อุดหนุน (2012-09-20 07:42:23) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนดีมากปลุกผังให้เด็กมีคุณธรรมจุดประกายให้ดิฉันที่อยากเป็นครูสังคมมากและชอบวิชาศาสนามากจะได้นำไปสอนได้ น่าสนใจและน่าชื่นชมทั้งสื่อการสอนและวิธีการสอน ที่เน้นความใกล้ชิดกับผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เข้าสู่เนื้อหาที่ดูจะน่าเบื่อมาก สำหรับการสอนคุณธรรมจริยธรรมหรือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เรียนส่วนมากเมื่อได้ยิน คงต้องง่วงหาวรอไปเสียก่อนแล้วก็มีให้เห็น แต่สำหรับสื่อสามมิตินี้ เห็นได้ชัดว่านักเรียนให้ความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้อย่างลงตัว ดังที่อาจารย์ได้นำไปเผยแพร่แนะนำให้เพื่อครูได้ทดลองใช้ และก็ใช้ได้ดีเสียด้วย ขอชื่นชมและขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเทคนิคการสอนที่ดีนี้ให้ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอน และการผลิตสื่อการสอนจากความตั้งใจและความคิดสร้างสรรค์ ขอบคุณมาก ๆค่ะ
โดย อัจฉรา จันทร์ผ่อง (2012-10-09 18:14:13) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการสอนของครูบุญยืนไม่น่าเบื่อ สื่อดี ขั้นตอนการสอนก็น่าสนใจ คงต้องลงมือทำอย่างคุณครูแล้วล่ะ ขอบคุณมากสำหรับรูปแบบการสอนและสื่อการสอนที่คุณครูนำมาเผยแพร่ ถ้าเปิดอบรมการทำป๊อบอับที่ไหนกรุณาแจ้งด้วยนะคะ
โดย หนูพิน อุดมทรัพย์ (2013-01-27 11:32:27) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv