thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1224
Rate :
 3
ความยาว : 14.02 นาที | Online : 2010-11-04  
    ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 2 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches  
    งานวิจัยล่าสุดเรื่องการทำงานของสมอง เป็นแรงบันดาลใจให้กับเทคนิคการสอน ที่กระตุ้นการเรียนรู้และคิดอย่างผสมผสาน เดือนมีนาคม ค.ศ.2004 ผู้แต่งหนังสือ โทนี่ บูซาน จัดเวิร์คชอปและสัมมนา 1 วัน ซึ่งแนะนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเคนท์ ให้รู้จักเทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วน รายการพูดถึงการเรียนแบบใช้ประสาทรับรู้หลายทาง และ 6 เดือนผ่านไปก็กลับมาที่นี่อีกครั้ง และพบว่าครูและนักเรียนที่โรงเรียนชาริ่ง ใกล้แอชฟอร์ด ได้รับแรงบันดาลใจอย่างไร ต่อมา ครูชั้นป. 6 แอน พลัมเมอร์ริดจ์ พูดถึงประโยชน์รอบด้านของการทำแผนที่ความคิด ซึ่งเป็นเทคนิคการจดจำข้อมูลและสร้างความคิดใหม่ๆ ผู้อำนวยการ โรสมารี่ โอลีย์อธิบายประโยชน์ของการบูรณาการ ซึ่งน่าจะสะท้อนการทำงานแบบเกี่ยวเนื่องกันของสมอง นักประสาทวิทยาทางการศึกษา พูดถึงรากฐานบางส่วนของครุศาสตร์แบบใช้ประสาทรับรู้หลายทาง  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

โครงการพี่สอนน้องอ่าน อ.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, อ.อ้อมขวัญ แซอัง รร.พีระยานาวิน, อ.ขนิษฐา รร.ชลประทานวิทยา
โครงการพี่สอนน้องอ่าน ชมตัวอย่างโรงเรียนนำร่อง ที่นำโครงการ พี่สอนน้องอ่าน เสริมทักษะในกลุ่มสาระต่างๆ พัฒนาภาษา ให้ความสำคัญจากการอ่านมากขึ้น เพิ่มเติม

อนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานสู่โรงเรียน อ.นิชรา พรมประไพ
อ.นิชรา พรมประไพ จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านขึ้น เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมจากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน เพิ่มเติม

พัฒนากลุ่มเสี่ยงด้วยลูกเสือ อ.สุเมธ สุจริยวงศ์
นำวิชาลูกเสือมาใช้พัฒนาวินัยให้นักเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเกเร ก้าวร้าว พวกเขาเปลี่ยนไป เมื่อได้พบวิชาลูกเสือ เพิ่มเติม

ฝึกทักษะการคิด ตอนที่ 1 - School Matters : Thinking Skills: Brain-Based Approaches
เทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วน การสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้และคิดอย่างผสมผสาน เพิ่มเติม

ส้วมสุขสันต์ ผอ.ธรรมรงศักดิ์ อินกัน รร.วัดต้นไคร้
โครงการส้วมสุขสันต์ซึ่งเป็นโครงการของ สพฐ. นำไปต่อยอดโดยผู้อำนวยการ ที่คิดว่าถ้าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดีก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ และยังต่อยอดไปถึงการให้กับสังคม และชุมชน เพิ่มเติม

 
 
ดีครับ
โดย อนุศักดิ์ ศิลาชัย (2010-12-02 09:24:03) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้แผนที่ความคิดทำให้นักเรียนสามารถจัดระบบสมองของตัวเองได้ดี จึงทำให้นักเรียนมีระบบความจำสามารถจำเนื้อหาและเรื่องราวที่สอนได้ดีขึ้น คิดว่าน่าจะนำมาใช้ในวิชาเคมีที่สอนอยู่ทำให้นักเรียนเรียบเรียงความรู้ที่สอนไปได้ดีขึ้น ได้ใช้สมองทั้งสองด้าน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ และคิดวิเคราะห์ :tv15: :tv15:
โดย ธีรนันท์ เทพโพธิ์ (2011-07-12 13:33:47) [แสดงความคิดเห็น]
เคื่องมือ mind map กระตุ้นผู้รียนได้ดี เนื่องจาก มีรูปร่างที่สัมผัสความรู้สึกของประสาททางตาหูสมองได้ดี ต่อไปคงเชื่อมกับict กระตุ้นได้แบบ GISคลิ๊กลงไป ก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงข้อมูลที่อยู่ลึกลงไปอีกระดับได้ ทั้งแบบ แสงสีเสียง ภาพลึก หรือ ภาพยนต์ที่อยู้ลึกลงไปได้ จุดเด่นของเครื่องมืออยู่ที่การกระตุ้นสมองหลังขวาที่เน้นอารมณ์และความรู้สึก กับสมองหน้าซ้ายที่เน้นการวิเคราะห์สาเหตูหรือเรื่องย่อยที่ที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ส่วนสมองหลังซ้ายที่เน้นการจัดรูปแบบและระบบ กับสมองหน้าขวาที่เน้นการสังเคราะห์ สรุปรวบยอด แม้จะช่วยได้บ้าง แต่มีเครื่องมืออื่นที่ใช้ช่วยได้ชัดเจนกว่า ข้อแนะนำคือควรใช้หลายเครื่องมือกระตุ้นให้ครบสมองทั้ง 4 ส่วน โดยเฉพาะเครื่องมือการจัดลำดับการคิด และความสำคัญของเรื่องที่จะคิดหรือวิเคราะห์ ควรลำดับก่อน ก่อนที่จะเปลืองสมอง
โดย ถนัด แก้วเจริญไพศาล (2011-07-15 10:41:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการสอนเด็กให้มีทักษะการคิดที่ดีค่ะน่าสนใจและควรเผยแพร่ให้เพือน ๆ ด้วยค่ะ
โดย สุภาภรณ์ ปทุมเพชร (2011-07-15 11:41:07) [แสดงความคิดเห็น]
การให้นักเรียนทำแผนที่ความคิด ก็เคยให้นักเรียนทำอยู่บ้างหลังจากจบหน่วยการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบว่านักเรียนไก้เรียนรู้อะไร แต่ไม่ทราบว่าจะมีประโยชน์มากมายตามที่รายการเสนอ ดูแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสมองทั้ง 2 ซีก การทำแผนทำแผนที่ความคิดสามารถทำได้ทุกสาระวิชา นักเรียนยังได้ฝึกทักษะต่าง ๆ มากมาย เช่นทักษะการคิด ทีกษะทางด้านการเขียน ศิลปะ และชิ้นงานยังส่งผลให้นักเรียนจดจำรายละเอียดต่าง ๆ ของสิ่งที่เรียนได้ง่ายขึ้น
โดย วิชัย ศิริธรรม (2011-07-18 22:15:54) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้แผนที่ความคิดทำให้นักเรียนสามารถจัดระบบสมองของตัวเองได้ดี แบบใช้สมองทุกส่วนมาใช้ในห้องเรียนให้เกิดผล และการใช้แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือระดมความคิด
เคื่องมือ mind map กระตุ้นผู้รียนได้ดี เนื่องจาก มีรูปร่างที่สัมผัสความรู้สึกของประสาททางตาหูสมองได้ดี
โดย มะลิ กันหา (2011-08-26 11:19:00) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนและให้นักเรียนจัดทำแผนที่ความคิด ทำให้นักเรียนสามารถลำดับความคิด และเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เข้าใจมากขึ้นว่าครูผู้สอนต้องการอะไร และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจ ต้องการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการพัฒนาความคิด เกี่ยวกับคิดวิเคราะห์ ซึ่งเมื่อได้มาดูวีดีโอนี้ ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น และเข้าใจระบบการเรียนรู้ รับรู้ของผู้เรียน เป็นวีดีโอที่เปิดโลกทัศน์ให้ครูมีมุมมองของการสอน ให้มีกระบวนการคิดเข้าไปอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ :tv03:
โดย ครูสุธา อ่อนขำ (2011-09-01 16:09:50) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนกระบวนการคิดโดยใช้ Mind Map เป็นการสอนที่เคยใช้กับนักเรียนในการเขียน essay มาแล้ว ได้ผลดีมาก เพราะนักเรียนสามารถลำดับความคิดของตนเองได้ว่า ควรเรียงลำดับขั้นตอนของเนื้อเรื่องอย่างไร ให้มีความลื่นไหล ไพเราะ และน่าอ่าน
โดย ราวัลย์ ฑีฆาวงศ์ (2011-09-01 17:04:37) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้แผนที่ความคิดเป็นการช่วยฝึกกลไกของสมอง หากเด็กได้ฝึกบ่อยๆคงจะเกิดผลดีต่อตัวเด็ก แต่ต้องสอนให้เด็กทำแผนที่ความคิดอย่างถูกต้อง รู้จัก วิเคราะห์เนื้อหา ตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ เป็นการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ
โดย ลักษมี ลอยฉิม (2011-11-25 13:42:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแรงบันดาลใจให้กับเทคนิคการสอน ที่กระตุ้นการเรียนรู้และคิดอย่างผสมผสาน โทนี่ บูซาน จัดเวิร์คชอปแนะนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเคนท์ ให้รู้จักเทคนิคการเรียนรู้แบบใช้สมองทุกส่วน รายการพูดถึงการเรียนแบบใช้ประสาทรับรู้หลายทาง และ 6 เดือนผ่านไปก็กลับมาที่นี่อีกครั้ง และพบว่าครูและนักเรียนที่โรงเรียนชาริ่ง ใกล้แอชฟอร์ด ได้รับแรงบันดาลใจอย่างไร ต่อมา ครูชั้นป. 6 แอน พลัมเมอร์ริดจ์ พูดถึงประโยชน์รอบด้านของการทำแผนที่ความคิด ซึ่งเป็นเทคนิคการจดจำข้อมูลและสร้างความคิดใหม่ๆ ประโยชน์ของการบูรณาการ ซึ่งน่าจะสะท้อนการทำงานแบบเกี่ยวเนื่องกันของสมอง เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมาก
โดย จรัญ ชาวใต้ (2012-04-03 11:15:32) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้แผนที่ความคิด ทำให้นักเรียนสามารถจัดระบบสมอง ของตัวเองได้ดี และครูสามารถนำมาใช้ในการวางแผนการสอน ช่วยในการพัฒนาประสาทสัมผัสทั้งด้านการมอง การฟัง และการลงมือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี พัฒนาสมองทั้งสองซีก ทั้งด้านวิชาการ และศิลปะ ดูวีดีโอนี้แล้ว ทำให้ชัดเจน และเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของแผนที่ความคิด มากยิ่งขึ้น เป็นเทคนิคหนึ่งที่ครูสามารถนำไปใช้ในการสอนหลายๆวิชา โดยเฉพาะในวีดีโอยกตัวอย่างแล้วนึกถึงวิชาประวัติศาสตร์ ที่ครูบางคนสอนแบบบรรยายน่าเบื่อมาก
โดย ทัศณี นุชนวลรัตน์ (2012-04-06 13:33:22) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนใจมากๆๆค่ะ การใช้แผนที่ความคิดทำให้นักเรียนสามารถจัดระบบสมองของตัวเองได้ดี แบบใช้สมองทุกส่วนมาใช้ในห้องเรียนให้เกิดผล และการใช้แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือระดมความคิด
เคื่องมือ mind map กระตุ้นผู้รียนได้ดี เนื่องจาก มีรูปร่างที่สัมผัสความรู้สึกของประสาททางตาหูสมองได้ดี การทำแผนทำแผนที่ความคิดสามารถทำได้ทุกสาระวิชา นักเรียนยังได้ฝึกทักษะต่าง ๆ มากมาย เช่นทักษะการคิด ทีกษะทางด้านการเขียน ศิลปะ และชิ้นงานยังส่งผลให้นักเรียนจดจำรายละเอียดต่าง ๆ ของสิ่งที่เรียนได้ง่ายขึ้น ขอบคุณตัวอย่างที่ดีๆๆน่ะค่ะ :tv08:
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-28 19:06:21) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดี เพราะก็ได้ให้นักเรียนทดลองใช้แผนที่ความคิดเหมือนกัน แต่ตอนแรก ๆจะยากสำหรับเด็ก ๆเพราะเด็กเคยเห็นแต่แบบเดิม ๆครูต้องแนะนำตัวอย่างการเขียนแผนที่ความคิดที่จะเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็น บอกถึงวิธีการและความสำคัญของแผนที่ความคิดให้กับนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนดีขึ้น เด็ก สรุปความจากการเรียนผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเขียนสรุปยืดยาว ซึ่งจะช่วยให้การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนได้ผลดีด้วย
โดย เรวดี เพ็ญศรี (2012-05-27 14:55:04) [แสดงความคิดเห็น]
แผนที่ความคิดเป็นเทคนิคหนึ่งที่ครูสามารถนำไปใช้ในการสอนหลายๆวิชา จะช่วยให้การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนได้ผลดีด้วย
โครงการบ้านคณิตอ.พิสิษฐ์ โพธ์สุทธิ์ดีมากและได้นำไปเทคนิคไปสอนแล้วเด็กสนุกมากไม่เบื่อมีความสุขขึ้นเด็กพัฒนาการคิดทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวาไปพร้อมพร้อมกัน
การลบเลขแบบไม่ต้องยืมครูนำไปฝึกให้นักเรียนทอลองทำนักเรียนชอบมากเป็นกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเรียนร้ให้ง่ายขึ้น
การหาค.ร.นแบบในคลิบเข้าใจง่าย
รูปแบบที่นักเรียนต่างประเทศนั่งเรียนน่าสนใจต้องนำไปจัดกิจกรรมที่ร.ร
โดย นภาพันธ์ มุ่งดี (2012-07-06 13:31:49) [แสดงความคิดเห็น]
แผนที่ความคิดเป็นเทคนิคหนึ่งที่ครูสามารถนำไปใช้ในการสอนหลายๆวิชา จะช่วยให้การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนได้ผลดีด้วย
โครงการบ้านคณิตอ.พิสิษฐ์ โพธ์สุทธิ์ดีมากและได้นำไปเทคนิคไปสอนแล้วเด็กสนุกมากไม่เบื่อมีความสุขขึ้นเด็กพัฒนาการคิดทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวาไปพร้อมพร้อมกัน
การลบเลขแบบไม่ต้องยืมครูนำไปฝึกให้นักเรียนทอลองทำนักเรียนชอบมากเป็นกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเรียนร้ให้ง่ายขึ้น
การหาค.ร.นแบบในคลิบเข้าใจง่าย
รูปแบบที่นักเรียนต่างประเทศนั่งเรียนน่าสนใจต้องนำไปจัดกิจกรรมที่ร.ร
โดย นภาพันธ์ มุ่งดี (2012-07-06 13:34:20) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน ส.ต.ต.หญิงรุสบีฮี เจะแม็ง นักเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็นครู ณ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.(ค่ายพระรามหก) กองร้อยที่ 5 จากที่ได้ดู VDO ฝึกทักษะการคิด การใช้แผนที่ความคิดทำให้นักเรียนสามารถจัดระบบสมองของตัวเองได้ดี แบบใช้สมองทุกส่วนมาใช้ในห้องเรียนให้เกิดผล และการใช้แผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือระดมความคิด เคื่องมือ mind map กระตุ้นผู้รียนได้ดี เนื่องจาก มีรูปร่างที่สัมผัสความรู้สึกของประสาททางตาหูสมองได้ดี แผนที่ความคิดเป็นเทคนิคหนึ่งที่ครูสามารถนำไปใช้ในการสอนหลายๆวิชา จะช่วยให้การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนได้ผลดีด้วย เป็นวีดีโอที่เปิดโลกทัศน์ให้ครูมีมุมมองของการสอน ให้มีกระบวนการคิดเข้าไปอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้
โดย รุสบีฮี เจะแม็ง (2014-07-05 14:12:02) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv