thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1060
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.27 นาที | Online : 2012-04-21  
    ปริศนาพาสนุกบุกดินแดนอียิปต์ คุณครูกุมารี แย้มศรี รร.ระยองวิทยาคม  
    คุณครูกุมารี แย้มศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง นำประสบการณ์จากการที่ได้ไปเรียนรู้ที่ประเทศอียิปต์ มาถ่ายทอดให้นักเรียนได้รู้ ผ่านการส่งโปสการ์ด ซึ่งในโปสการ์ดนั้นๆ ครูได้ถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ ในประเทศอียิปต์ ด้านหลังจะเขียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษ แล้วส่งจากอียิปต์กลับมาให้นักเรียนที่เมืองไทย เมื่อนักเรียนได้รับจะต้องศึกษารูปนั้น และดูจากประโยคที่ครูเขียนมา แล้วมาตอบคำถามกับครู  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
วิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม

English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์
ชมการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ โดยนำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เพิ่มเติม

การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม

 
 
ปริศนาพาสนุกบุกดินแดนอียิปต์ คุณครูกุมารี แย้มศรี รร.ระยองวิทยาคม เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำประสบการณ์ที่เดินทางไปประเทศอียิปต์ให้นักเรียนเรียนรู้โดยผ่านการส่งโปสการ์ดที่ถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ ในประเทศอียิปต์ ด้านหลังจะเขียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษโดยการตอบคำถามของครูเมื่อครูเดินทางกลับ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าก่อนล่วงหน้า ซึ่งคุณครูได้จัดกิจกรรมสอดแทรกที่สนุกสนาน ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนในต่างแดนเป็นการเปิดโลกให้นักเรียนได้รู้จักและศึกษาหาความรู้โดยผ่านกิจกรรมเกมที่สนุกสนานทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษา
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-05-04 23:09:51) [แสดงความคิดเห็น]
ประสบการณ์ของครูที่ไปอิยิปต์มาถ่ายทอดให้นักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษโดยเริ่ม ให้นักเรียนบอกคำศัพท์ที่ได้เคยเรียนไปแล้ว เช่น Pyrimid เป็นต้น ขั้นสอน ครูได้ส่งโปสการ์ดจากอิยิปต์ให้นักเรียนทุกคน ครูเขียนคำถามไว้บนโปสการ์ดเพื่อให้นักเรียนหาคำตอบ ครูให้นักเรียนนำโปสการ์ดมาติดบอร์ด ครูให้นักเรียนร่วมกิจกรรม True or False โดยครูแจกบัตรคำ True False ให้นักเรียนทุกคน เมื่อครูพูดประโยค นักเรียนจะชูบัตรคำ True False สืบเนื่องจากประโยคที่ครูพูด นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครู ทั้งครูและนักเรียนสนุกกับการเรียน มีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
โดย สายสุดา สารภี (2012-05-06 18:57:08) [แสดงความคิดเห็น]
รายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศอียิปต์ คุณครูกุมารี แย้มศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม นำประสบการณ์ตรงที่ไปเรียนรู้กลับมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม มีการเตรียมการสอนล่วงหน้าจากประเทศอียิปต์ โดยการส่งคำถามมาให้นักเรียนในรูปโปสการ์ด นักเรียนได้เตรียมค้นหาคำตอบไว้ล่วงหน้า ทันทีที่นักเรียนได้รับโปสการ์ดก่อนที่จะได้เรียนรู้นักเรียนต้องดีใจก่อนที่ครูคิดถึงเขา นี่คือจุดสำคัญที่จูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ต่อไป เมื่อคุณครูกลับมาคำตอบของนักเรียนทุกคนจึงรอคุณครูอยู่แล้ว ชื่นชมมากค่ะ
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-07 20:39:18) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม ปริศนาพาสนุกบุกอียิปต์ของคุณครูกุมารี เป็นกิจกรรมทีได้ทั้งความสนุกและความรู้ ที่สำคัญเป็นการฝึกกล้าแสดงออก เพราะนักเรียนทุกคนในห้องได้แสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
โดย ณัชชา โชติชื่น (2012-05-25 21:42:20) [แสดงความคิดเห็น]
ปริศนาพาสนุกบุกดินแดนอียิปต์ คุณครูกุมารี แย้มศรี รร.ระยองวิทยาคม คุณครูมีการสอนที่ทำให้เด็กสนใจและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีการเตรียมการสอนและกิจกรรมต่างๆไว้ ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนมีความตื่นตัว และ สนุกสนานกับสื่อต่างๆที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้
โดย ศุภรดา รัชเศรษฐ์กุล (2012-05-28 17:08:55) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกุมารี แย้มศรี สอนสนุกมากเลยค่ะ หนูคิดว่าการที่คุณครูไปประเทศอียิปต์แล้วนำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้นักเรียนได้รู้ ผ่านการส่งโปสการ์ด โดยได้เขียนประโยคภาษาอังกฤษเอาไว้ข้างหลังรูปแล้วส่งจากอียิปต์กลับมาให้นักเรียนที่เมืองไทย แล้วพอคุณครูกลับมาก็จะมาตอบคำถามกัน เป็นความคิอที่ดีมากเลยค่ะและทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกอีกด้วย
โดย ชญานิศพ์ เจียรสกุลไชย (2012-05-30 18:39:42) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนได้น่าสนใจมากเลยค่ะ ทำให้เด็กสนุกและมีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกในห้องเรียนทำให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
โดย ธนัญญา พิมพ์งาม (2012-06-10 10:15:55) [แสดงความคิดเห็น]
It good and very interesting. I like it.
โดย ไชยยันต์ บินสัน (2012-06-15 13:44:27) [แสดงความคิดเห็น]
ปริศนาพาสนุกบุกดินแดนอียิปต์กับคุณครูกุมารีครูสอนดีมากค่ะหนูชอบที่ครูเขาสอนเขาทำให้นักเรียนให้ห้องได้ความรู้ความสนุกไปด้วยเลยทำให้การเรียนสนุกไม่น่าเบื่อ
โดย ณัฐสุดา ต้อยปาน (2012-06-19 18:49:24) [แสดงความคิดเห็น]
ปริศนาพาสนุกบุกดินแดนอียิปต์ คุณครูกุมารี แย้มศรี รร.ระยองวิทยาคม เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กสนใจและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีการเตรียมการสอนและกิจกรรมต่างๆไว้ ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนมีความตื่นตัว และ สนุกสนานกับสื่อต่างๆที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ ออกจะยากไปซักหน่อยค่ะ
โดย เฉลิมศรี ผ่องใส (2012-06-20 09:17:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ได้ทั้งความรู้รอบตัวเกัี่ยวกีบอียิปต์ และยังได้คำศัพท์ต่างๆมากมาย น่าตื่นเต้นดีว่าคุณครูจะส่งอะไรมาให้เราดูแล้วเราจะตอบคำถามที่ครูถามได้หรือป่าว เสมือนเราได้ไปเที่ยวอียิปต์กัยคุณครูด้วย :tv02:
โดย จารุรัตน์ ศิริวงศ์พรหม (2012-06-29 22:21:43) [แสดงความคิดเห็น]
ปริศนาพาสนุกบุกดินแดนอียิปต์ คุณครูกุมารี แย้มศรี รร.ระยองวิทยาคม เป็นกิจกรรมที่ดีมากคุณครูทำให้เกิดความประทับใจน่าสนใจทำให้นักเรียนได้ความรู้และความสนุกสนานด้วยค่ะ
โดย วิพุธสินี พงษ์จินดา (2012-07-08 19:54:48) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่จัดในการเรียนภาษาและมีเกมส์เกี่ยวกับปริศนา เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ทำให้กิจกรรมในชั้นเรียนมีความสนุกสนาน
โดย ชนนิกานต์ ดีรอด (2012-07-09 19:38:33) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดมากเลยคะคุณครู ชอบมากอยากเป็นนักเรียนจังเลยคะ ที่ได้มีโอกาสได้โปสการ์ดจากคุณครู กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ได้ความรู้ทั่วไปและมีความน่าสนใจมาก ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่้วมในชั้นเรียน ซึ่งทุกคนได้ทำกิจกรรม ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการเรียนและทำให้เด็กรู้ว่าคุณครูนั้นคิดถึงนักเรียนทุกคนซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพในการเรียนอีกด้วย ๘อบคุณคะ :tv15:
โดย สุภามาศ บุญญานุรักษ์ (2012-07-23 00:33:09) [แสดงความคิดเห็น]
อ.สอนดีมากเลยคะ มีกิจกรรมประกอบกับวิชาการทำให้นักเรียนสนุกกับวิชาภาษาอังกฤษ
โดย ณัฐปภัสร์ ติยะศิริโชคชัย (2012-08-28 20:18:25) [แสดงความคิดเห็น]
การที่คุณครูไปอียิปต์เป็นการนำเอาภาพเเละข้อความที่ครูเขียนส่งมาให้นร.เเละให้นร.ตอบคำถาม เพื่อเป็นการฝึฝน :tv15:
โดย ภาวรรณ เเจ้งตามธรรม (2012-09-10 18:56:45) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกและมีประโยชน์ ดีจังเลยค่ะ
โดย เก็จแก้ว เมืองทอง (2012-09-17 16:19:32) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอน ปริศนาพาสนุกบุกดินแดนอียิปต์ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำประสบการณ์ที่เดินทางไปประเทศอียิปต์ให้นักเรียนเรียนรู้โดยผ่านการส่งโปสการ์ดที่ถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ ในประเทศอียิปต์ ด้านหลังจะเขียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษโดยการตอบคำถามของครูเมื่อครูเดินทางกลับ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าก่อนล่วงหน้า ซึ่งคุณครูได้จัดกิจกรรมสอดแทรกที่สนุกสนาน ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนในต่างแดนเป็นการเปิดโลกให้นักเรียนได้รู้จักและศึกษาหาความรู้โดยผ่านกิจกรรมเกมที่สนุกสนานทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษา
โดย สุกัญญา ศรนรินทร์ (2012-12-05 12:39:54) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาววนิดา บังจิต นักศึกษาปี3 เอกภาษาอังกฤษ คบ.ห้อง6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ กับดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน อาจารได้มอบหมายให้ข้าพเจ้ามาศึกษาดูซึ่งข้าพเจ้า ได้ปริศนาพาสนุกบุกดินแดนอียิปต์ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำประสบการณ์ที่เดินทางไปประเทศอียิปต์ให้นักเรียนเรียนรู้โดยผ่านการส่งโปสการ์ดที่ถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ ในประเทศอียิปต์ ด้านหลังจะเขียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษโดยการตอบคำถามของครูเมื่อครูเดินทางกลับ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าก่อนล่วงหน้า ซึ่งคุณครูได้จัดกิจกรรมสอดแทรกที่สนุกสนาน ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนในต่างแดนเป็นการเปิดโลกให้นักเรียนได้รู้จักและศึกษาหาความรู้โดยผ่านกิจกรรมเกมที่สนุกสนานทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษา
โดย สุกัญญา ศรนรินทร์ (2012-12-05 12:56:34) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา ศรนรินทร์ นักศึกษาปี3 เอกภาษาอังกฤษ คบ.ห้อง6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนวิชา หลักการจัดการเรียนรู้ กับดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสูงเนิน อาจารได้มอบหมายให้ข้าพเจ้ามาศึกษาดูซึ่งข้าพเจ้า ได้ปริศนาพาสนุกบุกดินแดนอียิปต์ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่นำประสบการณ์ที่เดินทางไปประเทศอียิปต์ให้นักเรียนเรียนรู้โดยผ่านการส่งโปสการ์ดที่ถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ ในประเทศอียิปต์ ด้านหลังจะเขียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษโดยการตอบคำถามของครูเมื่อครูเดินทางกลับ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าก่อนล่วงหน้า ซึ่งคุณครูได้จัดกิจกรรมสอดแทรกที่สนุกสนาน ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนในต่างแดนเป็นการเปิดโลกให้นักเรียนได้รู้จักและศึกษาหาความรู้โดยผ่านกิจกรรมเกมที่สนุกสนานทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษา
โดย สุกัญญา ศรนรินทร์ (2012-12-05 12:57:59) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาววริษา สิทธิคง นักศึกษาปี 3 เอกภาษาอังกฤษ ค.บ. ห้อง 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปริศนาพาสนุกบุกดินแดนอียิปต์ คุณครูกุมารี แย้มศรี รร.ระยองวิทยาคม เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยนำรูปถ่ายจริงมาเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนจดจำคำศัพท์จากรูปภาพได้เป็นอย่างดี และยังฝึกนักเรียนให้ตอบคำถามหลังจากที่ครูเขียนโปสการ์ดถึงนักเรียนแต่ละคำ โดยข้างหลังจะมีโปสการ์ดจะมีคำถามเกี่ยวกับประเทศอียิปต์ ทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้และสนุกสนานกับการเรียน
โดย วริษา สิทธิคง (2013-02-28 20:56:20) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาววริษา สิทธิคง นักศึกษาปี 3 เอกภาษาอังกฤษ ค.บ. ห้อง 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปริศนาพาสนุกบุกดินแดนอียิปต์ คุณครูกุมารี แย้มศรี รร.ระยองวิทยาคม เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยนำรูปถ่ายจริงมาเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนจดจำคำศัพท์จากรูปภาพได้เป็นอย่างดี และยังฝึกนักเรียนให้ตอบคำถามหลังจากที่ครูเขียนโปสการ์ดถึงนักเรียนแต่ละคน โดยข้างหลังจะมีโปสการ์ดจะมีคำถามเกี่ยวกับประเทศอียิปต์ ทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้และสนุกสนานกับการเรียน
โดย วริษา สิทธิคง (2013-02-28 20:57:41)
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv