thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1409
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.24 นาที | Online : 2012-04-21  
    ปันประสบการณ์ในห้องเรียนฝรั่งเศส คุณครูชาคริต หะซัน รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  
    การนำประสบการณ์ตรงของคุณครูชาคริต หะซัน รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ที่มีโอกาสเดินทางไปกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มาแบ่งปันให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการสอนให้รู้จักวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส ด้วยการสอนแบบบทสนทนาผ่านการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งนักเรียนจะได้สนทนาจริงเหมือนอย่างที่ครูได้ไปสนทนากับชาวฝรั่งเศส  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
วิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม

English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์
ชมการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ โดยนำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เพิ่มเติม

การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม

 
 
ปันประสบการณ์ในห้องเรียนฝรั่งเศส คุณครูชาคริต หะซัน โรงเรียนนวมินทรชินูทิศ เบญจมราชาลัย เป็นการนำประสบการณ์ตรงที่คุณครูได้ไปเยือนประเทศฝรั่งเศส กับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ของโทรทัศน์ครู มาประยุกต์สอนนักเรียนให้เรียนรู้ตามคุณครูโดยนำของจริง เช่น ขนมปังฝรั่งเศส รูปจำลองหอไอเฟิล เนยแข็ง มาเป็นสื่อประกอบ การเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส นักเรียนเรียนด้วยความสนใจใคร่รู้ ชื่นชมคุณครูชาคริตค่ะ ที่มุ่งมั่นนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาแบ่งปันสู่นักเรียนและผู้ชม
โดย พวงเล็ก รักษาวงศ์ (2012-05-04 22:18:24) [แสดงความคิดเห็น]
การนำประสบการณ์จริงของครูมาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน ทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนสนุกสนานและมีชีวิตชีวา คือครูนำหุ่นจำลองหอไอเฟิล ใส่กล่องมีผ้าคลุม มาให้นักเรียนทายว่ามีอะไรอยู่ในกล่องและมีการใบ้คำเกี่ยวกับขนาด ความสูงเป็นภาษาฝรั่งเศส นักเรียนทายได้ถูกต้องว่าเป็นหอไอเฟิล ทำการเริ่มบทเรียนน่าสนใจมาก แล้วครูนำขนมปังฝรั่งเศสและไวน์ขาว ไวน์แดงมาให้นักเรียนชิม ให้เรียนรู้วัฒนธรรมการดื่มไวน์ของชาวฝรั่งเศส เริ่มตั้งแต่การถือแก้วไวน์ไปจนถึงการดื่มไวน์ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้นักเรียนจำได้แม่นยำ แล้วมีการแสดงละครเป็นผู้ขายขนมปังและผู้ซื้อขนมปัง ใช้บทสนทนาภาษาฝรั่งเศสในการพูดคุยติดต่อกัน เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย นักเรียนสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมาก
โดย สายสุดา สารภี (2012-05-06 18:58:59) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดนใช้เทคนิค Dramatization เป็นวิธีการที่จะทำให้เด็กสามารถเข้าใจและพูดภาษาต่างประเทศได้จริงนะครับ จากประสลการณ์ในการสอนมา วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดนะครับ ผมสัญยาว่าจะเป็นครูที่นำวิธีการดีๆแบบนี้มาใช้สอนภาษาฝรั่งเศส และ ภาษาอังกฤษครับ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชาคริต หะซัน (2012-05-07 11:00:03) [แสดงความคิดเห็น]
ติดตามคุณครูชาคริต หะซัน ไปเที่ยวฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ (อิจฉามากมายค่ะ) ประทับใจความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรม ทุกที่เลยค่ะ ขอบคุณอาจารย์สุกานดา เข็มทอง ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญๆ แต่ละแห่ง ทำให้รู้จักฝรั่งเศสมากขึ้นเยอะเลยค่ะ เลยตามมาดูการจัดการเรียนการสอนของคุณครูชาคริต ว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มาถ่ายทอดสู่นักเรียนอย่างไร สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือคุณครูชาคริต มีความมั่นใจในการสอนมากค่ะ และเมื่อเห็นนักเรียนมีความสุขกับการทำกิจกรรม การฝึกทักษะ และได้ความรู้จากกิจกรรม บรรยากาศเช่นนี้เองที่คุณครูทุกคนอยากเห็นในชั้นเรียนของตน ยินดีกับความสำเร็จของคุณครูชาคริตด้วยค่ะ
โดย กรุณา ชุมนวน (2012-05-08 13:03:08) [แสดงความคิดเห็น]
I am very glad to meet this intelligent and smart teacher because he can apply the real experiences to his students in a classroom. Especially, he can show that the main learning of languages is practicing truely and participately.
โดย Asst. Prof. Suphawatthananon Banchuen (2012-05-08 21:48:45) [แสดงความคิดเห็น]
การนำประสบการณ์จริงจากการไปประเทศฝรั่งเศสในด้านสถานที่ ศิลปะและวัฒนธรรม อาหารการกินนำมาประยุกต์สอนนักเรียน โดยใช้สื่อประกอบที่เป็นของจริงทำให้นักเรียนเกิดความรู้และการจดจำสิ่งต่างๆ ได้ดี ประกอบกับการสร้างจำลองสถานการณ์ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกพูดสื่อสารในสถานการณ์ บรรยากาศจริงนักเรียนได้สัมผัสกับตัวภาษาแล้วเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-05-16 12:58:16) [แสดงความคิดเห็น]
การนำประสบการณ์จริงของครูมาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน ทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนสนุกสนานและมีชีวิตชีวามีสื่อของจริง เช่น ขนมปังฝรั่งเศส รูปจำลองหอไอเฟิล เนยแข็ง มาเป็นสื่อประกอบ การเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส นักเรียนเรียนด้วยความสนใจใคร่รู้ ชื่นชมคุณครูชาคริตค่ะ ที่มุ่งมั่นนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาแบ่งปันสู่นักเรียน
โดย สายรุ้ง สมศรีวัฒนา (2012-05-20 21:39:48) [แสดงความคิดเห็น]
การนำประสบการณ์การเดินทางไปกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ของคุณครูชาคริต หะซัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย มาบอกเล่าให้นักเรียนได้ฟัง ทำให้นักเรียนสนุกสนานและมีความสนใจการเรียนภาษาอังกฤษยิ่งขึ้นเพราะอยากไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศ อีกทั้งคุณครูยังมีสื่อการสอนที่มาจากสถานที่จริง ทำให้นักเรียนสามารถจดจำรายละเอียดต่างๆได้ดีและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นับเป็นการนำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้นักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม
โดย ณัชชา โชติชื่น (2012-06-24 19:34:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการดีมากที่คุณครูชาคริตได้ไปฝรั่งเศสและได้นำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนและได้นำของตัวอย่างเช่นขนมปัง หอไอเฟลจำลองและรูปหอไอเฟสของจริงที่คุณครูได้ไปถ่ายมาตอนกลางคืนนำมาประกอบการเรียนการสอนทำให้เด็กได้รู้ว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยมีลักษณะอย่างไร?แตกต่างจากประเทศไทยตรงไหนบ้าง?ได้รับประทานของจริงได้ลองดมกลิ่นว่าขนมปังฝรั่งเศสไม่ได้มีแค่กลิ่นๆเดียวเพราะมีหลากหลายกลิ่นนะเสมือนได้รับรู้วิถีชีวิตของเขาที่เราได้สัมผัสมากับตัว :tv15:
โดย ณัฐสุดา ต้อยปาน (2012-08-11 20:02:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการดีมากที่คุณครูชาคริตได้ไปฝรั่งเศสและได้นำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนและได้นำของตัวอย่างเช่นขนมปัง หอไอเฟลจำลองและรูปหอไอเฟสของจริงที่คุณครูได้ไปถ่ายมาตอนกลางคืนนำมาประกอบการเรียนการสอนทำให้เด็กได้รู้ว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยมีลักษณะอย่างไร?แตกต่างจากประเทศไทยตรงไหนบ้าง?ได้รับประทานของจริงได้ลองดมกลิ่นว่าขนมปังฝรั่งเศสไม่ได้มีแค่กลิ่นๆเดียวเพราะมีหลากหลายกลิ่นนะเสมือนได้รับรู้วิถีชีวิตของเขาที่เราได้สัมผัสมากับตัว :tv15:
โดย ณัฐสุดา ต้อยปาน (2012-08-11 20:04:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการดีมากที่คุณครูชาคริตได้ไปฝรั่งเศสและได้นำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนและได้นำของตัวอย่างเช่นขนมปัง หอไอเฟลจำลองและรูปหอไอเฟสของจริงที่คุณครูได้ไปถ่ายมาตอนกลางคืนนำมาประกอบการเรียนการสอนทำให้เด็กได้รู้ว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยมีลักษณะอย่างไร?แตกต่างจากประเทศไทยตรงไหนบ้าง?ได้รับประทานของจริงได้ลองดมกลิ่นว่าขนมปังฝรั่งเศสไม่ได้มีแค่กลิ่นๆเดียวเพราะมีหลากหลายกลิ่นนะเสมือนได้รับรู้วิถีชีวิตของเขาที่เราได้สัมผัสมากับตัว :tv15:
โดย ณัฐสุดา ต้อยปาน (2012-08-11 20:06:27) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูนำประสบการณ์ตรงที่ได้ไปประเทศฝรั่งเศสมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนทำให้เด็กสนใจและสามารถจดจำรายละเอียดของเนื้อหาได้อย่างเข้าใจและสนใจในเนื้อหามากขึ้นไม่น่าเบื่อ เกิดความอยากรู้อยากเห็นเช่น เนยแข็งของฝรั่งเศสมีกระบวนการผลิตอย่างไร รสชาติเป็นอย่างไร มีอะไรโดดเด่นและพิเศษไปจากชาติอื่นๆ :tv15:
โดย ธนัญญา พิมพ์งาม (2012-08-13 12:49:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีเพราะได้ครูที่มีประสบการณ์มากสอนให้กับนักเรียนได้ศึกษาภาษาอังกฤษได้ได้มีการให้ชิมขนมปังจากฝรั่งเศษแท้ๆอีกด้วยอีกทั้งยังมีการดูหอไอเฟลแบบจำลองเป็นสิ่งที่น่าสนใจและทำให้เด็กเกิดความสนุกอีกด้วย
โดย คณาทิพย์ บุญลาภ (2012-08-16 21:53:49) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้รู้จักรวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส และมีการสอนอย่างสนุก และความรู้ของชาวฝรั่งเศสอีกมากมาย
โดย เปรมศิริ สุนทรินคะ (2012-08-21 20:20:01) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีประสบการณ์การสอนที่ดีมากค่ะ ทำให้รู้เกี่ยวกับชาวฝรั่งเศษ :tv15:
โดย วรินธร อวัยวานนท์ (2012-09-06 18:53:20) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูนำประสบการณ์ตรงที่ได้ไปประเทศฝรั่งเศสมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนทำให้เด็กสนใจและสามารถจดจำรายละเอียดของเนื้อหาได้อย่างเข้าใจและสนใจในเนื้อหามากขึ้นไม่น่าเบื่อ เกิดความอยากรู้อยากเห็นเช่น เนยแข็งของฝรั่งเศสมีกระบวนการผลิตอย่างไร รสชาติเป็นอย่างไร มีอะไรโดดเด่นและพิเศษไปจากชาติอื่นๆ
โดย ชิสา สังข์สุวรรณ (2012-09-10 17:25:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนด้วยประสบการณ์ของคุณครูชาคริต ที่ได้ไปกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสมา เเละนำมาสอนนักเรียนด้วยการให้นร.เล่นบทบาทสมมติ ซึ่งตัวคุณครูชาคริตก็ได้พูดคุยกับชาวฝรั่งเศสมาด้วย
โดย ภาวรรณ เเจ้งตามธรรม (2012-09-10 19:03:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการดีมากที่คุณครูชาคริตได้ไปฝรั่งเศสและได้นำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนและได้นำของตัวอย่างเช่นขนมปัง หอไอเฟลจำลองและรูปหอไอเฟสของจริงที่คุณครูได้ไปถ่ายมาตอนกลางคืนนำมาประกอบการเรียนการสอนทำให้เด็กได้รู้ว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยมีลักษณะอย่างไร?แตกต่างจากประเทศไทยตรงไหนบ้าง?ได้รับประทานของจริงได้ลองดมกลิ่นว่าขนมปังฝรั่งเศสไม่ได้มีแค่กลิ่นๆเดียวเพราะมีหลากหลายกลิ่นนะเสมือนได้รับรู้วิถีชีวิตของเขาที่เราได้สัมผัสมากับตัว
โดย ทองสุข ประเสริฐสุข (2012-10-08 21:29:46) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูชาคริต น่าประทับใจมากเลยค่ะ การได้นำประสบการณ์จากประเทศฝรั่งเศสมาถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส ทำให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจในการจะเรียนรู้มากขึ้น และให้ความสนใจในสิ่งที่ผู้สอนสอนมาก อีกทั้งคุณครูได้นำสื่อจริงมาใช้ เช่น ขนมปัง เนยแข็ง ไวน์ จึงเป็นการเพิ่มให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวามากก ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลิน และสนุกในการเรียนมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียนค่ะ เราอาจจะนำไปใช้ในการสอนให้ผู้เรียนรู้จักวัฒนธรรม
ของประเทศอาเซียนได้ด้วยค่ะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย โนรฮัศมี สามะ (2012-11-02 15:23:01) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv