thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1224
Rate :
 2.5
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

การบรรยายเรื่อง"คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน
ชมการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2555 การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี เรื่องการบรรยายเรื่อง"คุณภาพศิษย์" เป้าหมายการประเมิน เพิ่มเติม

 
 
เปิดโลกการศึกษาไทยแล้วครับ การศึกษาเป็นของคนไทยทุกคน
โดย นายธนะวิคร ภูคลัง (2010-09-02 09:42:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากเลยครับ อยากให้นำเอาวิธีการสอนที่ประสบผลสำเร็จลงในทีวีครูไทยเยอะ ๆ เลยจะมีประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทยของเราแน่นอนครับ
โดย ชุมพร สวยสด (2010-09-07 10:09:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ แต่อยากให้ช่วยเผยแพร่และพัฒนาครูทุกคนด้วย
โดย คชาธิศ รุ่งรอด (2010-09-18 18:26:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมาที่เสนอสิ่งดี ๆ ให้กับครู
โดย วันเพ็ญ ปินะกาโพธิ์ (2010-10-13 13:24:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากคะ เป็นแรงบันดาลใจจริงๆค่ะ
โดย ชมภูนุช นานาพร (2010-10-22 20:17:39) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนควรนำไปเผยแพร่ให้เด้กในโรงเรียนได้ชมสมำเสมอ ติดตั้งทีวีและเปิดให้เด็กดูตอนพักกลางวัน
โดย ศรัญญา รักษาศรี (2010-10-24 07:40:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจังค่ะ..อยากให้เด็กๆได้รับโอกาสแบบนี้ ครูใจดีมากๆ
โดย สดศรี สุทธการ (2010-10-27 09:48:44) [แสดงความคิดเห็น]
ดีจังค่ะ..อยากให้เด็กๆได้รับโอกาสแบบนี้ ครูใจดีมากๆ
โดย สดศรี สุทธการ (2010-10-27 09:48:44) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากครับ ช่วยจุดประกายการนำวิธีการต่างๆ มาจัดการเรียนการสอน
โดย พงษ์ศักดิ์ มาเกตุ (2010-11-07 05:38:32) [แสดงความคิดเห็น]
sogood
โดย ครูนุช (2010-11-08 15:29:28) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูวิธีการสอนแล้วดีมากค่ะ อยากให้คุณครูได้ดูัวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองด้วยค่ะ
โดย ปิยธิดา แอบเนียม (2010-11-23 10:14:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆ ขอความอนุเคราะห์สื่อประเภท CD การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นทักษะการคิด และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาป.4-6
โดย โดย สุนีย์ สงพะโยม (2010-11-26 06:20:04) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆ ขอความอนุเคราะห์สื่อประเภท CD การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นทักษะการคิด และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วยนะครับ
โดย ธัชพงษ์ คำขอด (2010-12-12 17:32:24) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนทั้งครูและนักเรียนถ้าให้ความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายก็ประสบความสำเร็จทุกคนครับ ที่เขาชอบเรียกว่า วินวินนั่นแหละครับ ตัวอย่างการสอนนี้ชัดเจนคุณครูประสบความสำเร็จในการสอน เพราะเด็กให้ความร่วมมือ เด็กไทยเราปัจจุบันที่เป็นปัญหาเพราะขาดการให้ความร่วมมือครับ จากประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน และเคยเป็นครูผู้สอน มาพบว่าสัดส่วนของนักเรียนที่ให้ความร่วมมือกับไม่ให้ความร่วมมือ 50:50 ครับ ทำไมเป็นอย่างนั้นหรือ ความที่เรารับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาโดยเฉพาะ พรบ.คุ้มครองเด็ก ปี 2546 นะครับตัวร้าย เมื่อผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนขาดการให้ความร่วมมืออย่างจริงจังครูลำบากใจครับในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แต่คุณครูเราก็ยังมีหัวใจและศรัทธาที่จะฝ่าฟันให้ได้หละครับ สุดท้ายเราก็หวังให้เขาเรียนรู้ได้เองเร็วกลับมาให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆให้แก่เขาครับเพราะเขาคืออนาคตของประเทศชาติเราครับ
โดย ศรายุช เชาว์ชาญ (2011-08-10 15:17:54) [แสดงความคิดเห็น]
ครูเก่ง ไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุรภาพเด้ก แต่อยู่ที่เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้เด็กเกิดองค์ความรู้ สามารถนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ได้ หรือสอนอย่างไรเด็กถึงจะร่วมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จ ครูที่สามารถพัฒนาเด็กให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้นั้น ถึงจะเรียกว่า ครูสามารถ และนอกจากเทคนิคการสอนที่เหมาะสมแล้ว การวัดผลประเมินผลก็สำคัญ เพราะใน 1 ห้องเรียนคงต้องมีนักเรียนที่หลากหลายระดับ ฉะนั้นการวัดผล ประเมินผลก็ต้องมีหลายระดับเหมือนกัน ฉะนั้น "ครู" จะทำอย่างไรที่จะให้เด็กแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่?
โดย nipaporn sanmuang (2011-08-26 21:37:55) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนยิ่งนานวันก็ยิ่งทำให้เกิดความชำนาญในการพัฒนาการเรียนการสอนได้มากขึ้นสามารถพลิกแพลงได้ตามความสามารถของหัวใจแห่งความเป็นครูที่ไม่ยอมแพ้ แต่ที่ครูจะยอมแพก็เรื่องเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเช่นโทรศัพท์เกือบจะ100%ของนักเรียนที่มีโทรศัพท์มือถือทำให้เป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงกับการที่ผู้ใช้ไม่มีวินัยในการใช้อุปกรณืไฮเทคเหล่านี้แม้แต่ผู้ปกครองก็เออ ออ ตามไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้แถมสนับสนุนให้ลูกมีเครื่องดีๆเท่าที่เด็กneedผลที่ตามมาก็คือการเรียนการสอนเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีเหล่านี้จนเด็กไม่ใส่ใจต่อการเรียนการสอนเท่าที่ควรเผลอเป็นฟังเพลงเล่นเกมแชทสรุปว่าเด็กขาดไม่ได้
ด้วยความเห็นส่วนตัวนักเรียนไม่ควรที่จะนำโทรศัพทืเข้าห้องเรียนก็ไม่ทราบว่านักเรียนมีธุระกิจอะไรนักหนาถ้าคิดจะติดต่อกะผู้ปกครองก็ต้องผ่านคุณครูเท่านั้นเมื่อเด็กมีหลายเวอร์ชั่นในเวลาเดียวกันก็ทำให้ขาดความสนใจที่แท้จริงในการเรียนการสอนอย่างสิ้นเชิง ก็ตั้งแต่เป็นครูมาในช่วงที่นักเรียนยังไม่มีโทรศัพทืใช้ก็เห็นว่าก็เรียนกันได้ดีผลงานก้เยี่ยมเนื่้อหาเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนปัจจุบันต่างกันมากโดยเฉพาะความเอาใจใส่กับผลงานที่ส่งครูทั้งๆที่เป็นเรื่องเดียวกัน..ช่วยกันคิดหน่อยครับว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เด็กไทยมีวินัยในการใช้เทคโนโลยี..ไม่เช่นนั้นการเรียนการสอนจะก้าวหน้าแบบไม่มีทิศทางถ้านักเรียนไม่มีวินัยในการใช้เทคโนโลยี
โดย อัญมัญญ์ สุวรรณรังศรี (2011-08-26 22:14:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมาก สามารถนำเทคนิค วิธีการ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของเราได้ดีทีเดียว
โดย yu_nakawet@hotmail.com (2011-09-08 00:15:35) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากสามารถทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านทางโทรทัสน์ตัวต่อตัวและเป้นกลุ่มโดยที่สามารถเรียนรู้ได้ทางบ้านไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางสามารถนำไปประยุกตืใช้หรือเรียนแบบวิธีการสอนที่ถูกวิธีและสามารถนำไปเป้นแบบอย่างในการแก้ปัญหาสำหรับสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ ยิ่งมีแบบอย่างอาจทำให้เกิดความคิดสร้างสรรคืทีจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื้อจะเป้นประโยชน์ต่อทั้งผู้เรียนและผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันและสามารถเป็นประโยชนืต่อการศึกาต่อไป
โดย วิบูรณ์ ชัยเขื่อนขันธ์ (2011-10-13 13:42:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คุณครุูและนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ที่ดีมาก สามารถนำเทคนิค วิธีการ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับโรงเรียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
โดย พวงพิกุล ภูพวก (2011-12-29 00:25:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คุณครุูและนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ที่ดีมาก สามารถนำเทคนิค วิธีการ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับโรงเรียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
โดย พวงพิกุล ภูพวก (2011-12-29 00:25:58) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv