thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1248
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.15 นาที | Online : 2011-11-11  
    ขีดเส้นเขียนชีวิต ครูสมเกตุ ใจเมือง รร.วีรวัฒน์โยธิน  
    การจัดการเรียนการสอนศิลปะนั้น หากเน้นทักษะการปฏิบัติมากเกินไปอาจทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาทางความคิดได้ ดังนั้น ครูสมเกตุ ใจเมือง จากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ จึงจัดให้มีการเรียนรู้ศิลปะที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเอง เช่น การนำหุ่นลวดมาแสดงลักษณะท่าทางต่างๆ ของมนุษย์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องเส้นซึ่งเป็นทัศนธาตุที่สำคัญในการนำไปสร้างสรรค์ หรือการสร้างฉากที่ทำให้เห็นระยะของวัตถุที่อยู่ใกล้ไกล เพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนภาพให้มีมิติ ทั้งหมดนี้ทำให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานจนนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้เป็นอย่างดี  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

รำไทยไม่ยากอย่างที่คิด คุณครูรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม
ชมเทคนิคการสอนรำไทย โดยนำวิธีที่จะทำให้นักเรียนจดจำท่ารำต่างๆ ได้อย่างขึ้นใจ โดยการนำบทเพลงพื้นบ้านจากทางภาคอีสาน มาดัดแปลงเนื้อร้องใหม่ โดยสอดแทรกวิธีการเคลื่อนไหวของท่ารำต่างๆ เข้าไป เพิ่มเติม

คิด.. สร้างสรรค์.. จินตนาการ... สู่งานศิลปะ คุณครูวีระยุทธ เพชรประไพ รร.เสิงสาง
การสอนศิลปะที่สอนให้เด็กๆ เห็นภาพของความสำเร็จก่อน แล้วค่อยๆสร้างชิ้นงานขึ้นมาตามภาพของความสำเร็จ ตามขั้นตอนการสอนให้เด็กสามารถทำตามได้ง่ายๆ เพิ่มเติม

ระยะในภาพทิวทัศน์ คุณครูอวยชัย จินวรรณ รร.ปากเกร็ด
การจัดการเรียนการสอนศิลปะ โดยสร้างสื่อการสอนอย่างหลากหลาย ผ่านการใช้จริง ปรับปรุง ทดลองใช้ พัฒนาจนสามารถทำศิลปะให้เป็นเรื่องง่าย นักเรียนทุกคนปฏิบัติได้ เพิ่มเติม

เรียนดนตรีสบาย สไตล์ครูสวัสดิ์ คุณครูสวัสดิ์ เดชพระคุณ รร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
การเรียนนอกจากความรู้ทางทฤษฎี ต้องผ่านการฝึกฝนปฎิบัติเพื่อเกิดความชำนาญ มาชมเทคนิคการปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในดนตรี โดยกิจกรรมสนุกๆ และผ่อนคลาย เพิ่มเติม

ตีกลองสู่ความสำเร็จ - Inspirations : Drumming Up Success
ชมการปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนกดนตรี และได้ปรับปรุงพฤติกรรม และความสำเร็จทั้งโรงเรียนด้วยการนำเสนอการตีกลองแบบแอฟริกา เพิ่มเติม

 
 
จากการได้รับชม "ขีดเส้นเขียนชีวิต ของครูสมเกตุ ใจเมือง รร.วีรวัฒน์โยธิน" บอกกับการสังเกตการสอนของครูศิลปะส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับครูสมเกตุว่าครูสอนใหญ่ไม่ค่อยจะเน้นสอนทฤษฏีหรือพิ้นฐานสักเท่าไหร่ ส่วนมากจะมีตัวอย่างและมอบหมายในนักเรียนไปวาดภาพมาส่งเสียมาก ซึ่งโดยมากจะเน้นไปในเชิงความคิดสร้างสรรค์ศิลปะแต่ยังคงขาดการคิดวิเคราะห์จึงทำให้การพัฒนาศิลปะอาจจะขาดความเข้าใจที่แท้จริงในผลงานศิลปะที่แฝงอยู่ได้ ขอบคุณคุณครูสมเกตุมากค่ะที่ทำให้รู้สึกตระหนักถึงความสำคัญของการสอนศิลปะเชิงเส้นที่นอกจากจะสร้างสรรค์แล้วยังทำให้ได้คิดวิเคราะห์ ตีความในผลงานของศิลปะค่ะ :tv15: :tv17:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2011-11-26 21:23:56) [แสดงความคิดเห็น]
Teacher is teaching enough interesting for student. :tv17: :tv17:
โดย Naphatsorn Sengnoo (2012-01-09 22:14:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เข้าใจและเก็บรายละเอียดการเรียนของนักเรียนโดยการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้โดยผ่านการสร้างสื่อการเรียน อันนี้ผมเองต้องนำไปเป็นแบบอย่างบ้าง คุณครูแสดงความหมายอธิบายได้ดีมีภาพประกอบเลยทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจ และเด็กนักเรียนได้แสดงอธิบายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ศิลปะได้อย่างอิสระ เป็นการเรียนที่น่านำไปใช้เป็นแบบอย่าง ต้องขอขอบคุณคุณครู ที่ให้ความรู้ รวมถึงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ศิลปะแบบอย่างที่ดีต่อไป
โดย ธวัชชัย งามเกรียงไกร (2012-02-24 10:05:25) [แสดงความคิดเห็น]
ตอน ขีดเส้นเขียนชีวิต ของครูสมเกตุ ใจเมือง รร.วีรวัฒน์โยธิน เป็นการจัดการรู้ศิลปะ เน้นพื้นฐานศิลปะ และเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเอง เช่น การนำหุ่นลวดมาแสดงลักษณะท่าทางต่างๆ ของมนุษย์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องเส้นที่สำคัญในการนำไปสร้างสรรค์ หรือการสร้างฉากที่ทำให้เห็นระยะของวัตถุที่อยู่ใกล้ไกล เพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนภาพให้มีมิติ การเขียนภาพ ๓ ช่อง คล้ายการ์ตูนสามช่อง ได้สร้างสรรค์และทางออกทางแก้สิ่งแวดล้อมผ่านงานศิลปะ ถือว่าลงตัวมาก
โดย สมชาย วิริจินดา (2012-02-25 21:02:14) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในลักษณะนี้ อย่างที่ได้กล่าวไว้คือสามารถให้ผู้เรียนนำไปใช้ได้จริง และเป็นการจัดการเรียนรู้ศิลปะที่เน้นความเป็นพื้นฐานของศิลปะโดยผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การเรียนรู้จากการสร้างผลงานเอง จะทำให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าของสิ่งต่างๆ สิ่งของต่างๆ แม้กระทั่งธรรมชาติเองก็ตาม เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อผูเรียนเห็นคุณค่า เขาก็จะนำมาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเขา จะทำให้ผู้เรียนสามารถรู้จักความสำคัญและเห็นประโยชน์ของความงามทางธรรมชาติได้ด้วย
โดย มินตรา มีเฟีย (2012-03-08 00:02:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เข้าใจและเด็กนักเรียนได้แสดงอธิบายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ศิลปะได้อย่างอิสระ เน้นพื้นฐานศิลปะ และเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนนำไปใช้ได้จริง แต่อย่างไรก็ตามศิลปะแต่ยังคงขาดการคิดวิเคราะห์จึงทำให้การพัฒนาศิลปะอาจจะขาดความเข้าใจที่แท้จริงในผลงานศิลปะที่แฝงอยู่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อผูเรียนเห็นคุณค่า และจะนำความรู้ที่ ตนเองเองได้สร้างสรรค์มาเผยแพร่และเป็น ความรู้สืบต่อไปอีกด้วย
โดย สมประสงค์ คงจันทร์ (2012-03-09 14:26:46) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะ สร้างโลก ให้สดใส
หลอมจิตใจ ธรรมชาติ เป็นวิถี
รู้รูปทรง รูปร่าง สร้างความดี
เพื่อโลกมี ศิลป์นำ ธรรมค้ำชู
ครูบูรณ์ 15 มีนาคม 2555

เป็นการสร้างและใช้สื่อที่ สรุปได้ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดย ไพรบูรณ์ บุญอาจ (2012-03-15 00:05:25) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนที่ได้ดูทางทีวีครูเป็นการสอนที่ดีสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนของข้าพเจ้าได้ การเรียนการสอนวิชาศิลปะ เป็นวิชาที่ช่วยสร้างสรรค์นักเรียนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทำให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้ และเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจทำให้มีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน มีความสุนทรียภาพในตนเอง เป็นผู้ที่เพื่อนๆในสังคมอยากทำงานด้วย อยากรู้จักเป็นที่รักของเพื่อนๆ ทำให้สังคมมีความสุข ตนเองมีความสุข เป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
โดย ธวัฒน์ ศรีคลหนู (2012-04-04 13:00:48) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสมเกตุ ใจเมือง รร.วีรวัฒน์โยธินทำสื่่อขดลวดจำลองได้น่าสนใจ และเป็นสื่อการสอนที่ดี ทำให้นักเรียนได้จินตนาการตามความคิด ในการนำเส้นมาสื่อออกทางอารมณ์ เป็นการสอนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ได้องค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการสอนให้นักเรียนได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างอิสระและเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักกระบวนการคิด ที่เป็นเหตุเป็นผล ต้องขอขอบคุณคุณครู ที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์
โดย ละม้ายมาศ อินทุกร (2012-04-08 21:16:13) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมขีดเส้นเขียนชีวิต ของครูสมเกตุ ใจเมือง รร.วีรวัฒน์โยธิน ทำให้ได้ความคิดที่หลากหลายในการสร้างสือการสอนศิลปะ และเป็นสื่อการสอนศิลปะที่ทำได้ไม่ยาก แต่กลับมีประโยชน์ต่อผู้เรียนมาก นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเข้าใจในสิ่งที่สอนได้ง่ายยิ่งขึ้น นักเรียนสามรถวาดรูปอิงความจริงได้มากขึ้น ไม่ใช่แค่การจินตนาการไปเรื่อยๆ โดยที่บางครั้งการจินตนาการนั้นไม่ค่อยจะตรงกับความจริงสักเท่าไหร่ การสร้างสือแบบนี้ทำให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและถูกต้อง
โดย อารียา หล๊ะติหม๊ะ (2012-04-12 14:23:37) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนงานศิลปะ ขีดเส้นเขียนชีวิต ของคุณครูสมเกตุ ใจเมือง เป็นการสอนศิลปะที่สอนให้นักเรียนมีทักษะในการคิด โดยใช้เส้น ใช้ขดลวดเป็นสื่อในการสร้างศิลปะ ทำให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับทัศนภาพได้มากขึ้น สื่อความรู้สึก อารมณ์ต่างๆที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี การเขียนภาพที่มีระยะใกล้ไกลของวัตถุ เพื่อทำให้เกิดภาพนั้นมีมิติ มีชีวิตชีวามากขึ้น นักเรียนเกิดความคิดพื้นฐาน วิเคราะห์ความมีเหตุ มีผลของภาพได้ พร้อมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะนั้นด้วย ดีมากๆเลยค่ะ
โดย ฉวี ธีระแนว (2012-04-25 07:57:18) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการสอนของท่านคุณครูสมเกตุแล้ว เป็นการเรียนที่ฝึกทักษะการคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ผ่านงานศิลปะ ใช้สื่อที่หาง่าย ราคาถูก เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ขอชื่นชมคุณครูสมเกตุที่มีสิ่งดๆฝากเพื่อนครูคะ
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-04-27 17:08:15) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณอาจารย์มากคะที่นำเทคนิค วิธีการสอน รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ดีมากสามารถสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนได้ ตัวดิฉันสอนเด็กจะเน้นให้เด็กปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะมากที่สุด แต่เมื่อได้ดูวิธีการสอนของอาจารย์แล้วทำให้เกิดความสุขใจที่จะกล้านำวิธีการคิดของอาจารย์มาสร้างให้นักเรียนเกิดความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ทำให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์และจินตนาการได้ สื่อการเรียนการสอนที่อาจารย์ใช้ เป็นสื่อที่ถูกใจมาก และสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคะ จะนำวิธีการสอนของอาจารย์ไปใช้ลองดูคะ
โดย จันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ (2012-05-16 21:59:15) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการรู้ศิลปะ เน้นพื้นฐานศิลปะ และเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเอง เช่น การนำหุ่นลวดมาแสดงลักษณะท่าทางต่างๆ ของมนุษย์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องเส้นที่สำคัญในการนำไปสร้างสรรค์ หรือการสร้างฉากที่ทำให้เห็นระยะของวัตถุที่อยู่ใกล้ไกล เพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนภาพให้มีมิติ การเขียนภาพ ๓ ช่อง คล้ายการ์ตูนสามช่อง ได้สร้างสรรค์และทางออกทางแก้สิ่งแวดล้อมผ่านงานศิลปะ ถือว่าลงตัวมาก
โดย ณัฐกฤช ชัยชนะ (2012-05-24 22:22:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนศิลปะของคุณครูสมเกตุ ใจเมือง ได้มีนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์และนำเรื่องราวใกล้ตัวมาใช้สอนนับว่าเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้ทีเดียว ผมสอนศิลปะมาก็ร่วม๒๔ปียังไม่ค่อยได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครูเลยบทเรียนนี้มีความโดดเด่นตรงที่มีการที่ครูสมเกตุนำสื่อใกล้ตัวมาผสมผสานประกอบท่าทาง เป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆและประกอบกันเป็นทัศนธาตุ อันนำไปสู่องค์ประกอบศิลป์ในที่สุดเด็กๆสนุกสนานกับการเรียนเพราะได้มีส่วนร่วมและได้สร้างสรรค์ผลงานตามแนวความคิดที่เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่อิสระค้นพบคำตอบได้เอง
โดย เฉลียว ศิริดล (2012-06-18 11:37:15) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนศิลปะของคุณครูสมเกตุ ใจเมือง ได้มีนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์และนำเรื่องราวใกล้ตัวมาใช้สอนนับว่าเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้ทีเดียว ผมสอนศิลปะมาก็ร่วม๒๔ปียังไม่ค่อยได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครูเลยบทเรียนนี้มีความโดดเด่นตรงที่มีการที่ครูสมเกตุนำสื่อใกล้ตัวมาผสมผสานประกอบท่าทาง เป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆและประกอบกันเป็นทัศนธาตุ อันนำไปสู่องค์ประกอบศิลป์ในที่สุดเด็กๆสนุกสนานกับการเรียนเพราะได้มีส่วนร่วมและได้สร้างสรรค์ผลงานตามแนวความคิดที่เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่อิสระค้นพบคำตอบได้เอง
โดย เฉลียว ศิริดล (2012-06-18 11:37:22) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนศิลปะของคุณครูสมเกตุ ใจเมือง ได้มีนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์และนำเรื่องราวใกล้ตัวมาใช้สอนนับว่าเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้ทีเดียว ผมสอนศิลปะมาก็ร่วม๒๔ปียังไม่ค่อยได้ศึกษาจากโทรทัศน์ครูเลยบทเรียนนี้มีความโดดเด่นตรงที่มีการที่ครูสมเกตุนำสื่อใกล้ตัวมาผสมผสานประกอบท่าทาง เป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆและประกอบกันเป็นทัศนธาตุ อันนำไปสู่องค์ประกอบศิลป์ในที่สุดเด็กๆสนุกสนานกับการเรียนเพราะได้มีส่วนร่วมและได้สร้างสรรค์ผลงานตามแนวความคิดที่เป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่อิสระค้นพบคำตอบได้เอง
โดย เฉลียว ศิริดล (2012-06-18 11:37:27) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้รับชม ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านการสอนวิชาศิลปะที่มีความแปลกใหม่สามารถทำให้เกิดภาพจินตนาการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยใช้วิธีการนำขดลวดมาดัดเป็นรูปทรง ในท่าทางต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับพฤติกรรม การกระทำของมนุษย์ ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ การจัดองค์ประกอบของภาพวาดทำให้ข้าพเจ้าเกิดทักษะการเรียนรู้มองภาพแบบมิติต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน และยังสอนเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่ต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกับเพื่อนๆ
โดย นายเสกสรร โกสุม (2012-12-02 23:09:31) [แสดงความคิดเห็น]
ศิลปะใช่ว่าจะเป็นเรื่องยากซักทีเดียว งานศิลปะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
โดย เฉลิมพล หนูเพ็ง (2013-01-23 15:58:03) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv