thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 127
Rate :
 5
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

การออกเสียงภาษาอังกฤษ อ.ปทุมพร วาดเขียน รร.สายน้ำทิพย์ (ฉบับเต็ม)
การออกเสียงในภาษาอังกฤษ มีความสำคัญที่จะต้องปลูกฝังพื้นฐานให้ถูกต้องในระดับประถม ชมเทคนิคการสอนให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง เพิ่มเติม

สนุกกับเสียงในภาษาอังกฤษ อ. สาลี่ ศิลปะสธรรม
เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว และ จดจำได้ตลอด ด้วยเทคนิคการใช้ระดับของเสียง และเกม เพิ่มเติม

Sing a song ร้อง เต้น เป็นคำศัพท์ ครูสุมณญา เลาห์สัฒนะ รร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา
แรงบันดาลใจจากโทรทัศน์ครู ทำให้ครูจากโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา นำกิจกรรมการสอนไปใช้ในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 สอนเรื่อง คำศัพท์เรียกแม่-ลูกสัตว์ โดยใช้เพลง Mary had a little lamb เพิ่มเติม

Learning Song ร้อง เรียน รู้ ผศ.ทิพพดี อ่องแสงคุณ
สำหรับเด็กป. 1 การสร้างทัศนคติให้เกิดความรักในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องสำคัญ มาชมการสร้างทักษะการฟัง และพูด โดยการนำเทคนิคการใช้ "บทเพลง" มาใช้ในการเรียนรู้ คำศัพท์ การออกเสียง เพิ่มเติม

มหัศจรรย์การสอนตัวเลขในภาษาอังกฤษ ตอน 1 คุณครูประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
เทคนิคการสอนตัวเลขภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานโดยร้อยเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนจดจำง่าย ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ต่อยอดในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม

 
 
:tv02:เท่าที่สังเกตดู ในต่างประเทศ ระดับประถมจะมีนักเรียนไม่เกิน 25 คน มีห้องเรียนกว้าง เพียงพอที่จะให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆ เด็กจะได้ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ ครูก็ดูแลเด็กได้ทั่วถึง มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรียน ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในระดับใด กล้าแสดงออก สามารถพูดตอบโต้คุณครู และปฏิบัติตามครู ในขณะที่เด็กไทย ห้องเรียนก็แทบจะไม่มีที่เดิน นักเรียนเต็มห้องไปหมด จะเล่นเกม หรือทำกิจกรรมต่างๆก็วุ่นวาย มีโต๊ะ เก้าอี้ที่หนักและเต็มห้อง เด็กไทยไม่ค่อยสนใจ มักคุยกันมาก ทำอย่างไรให้เด็กเรามีวินัยในการเรียน สนใจทำกิจกรรม หรือทำการบ้านมาส่งตามครูสั่งได้ทุกคน เด็กมีความแตกกต่างกันมาก ทั้งสภาพครอบครัวและสภาพแวดล้อม การแจกแทบเล็ตไม่ช่วยแก้ปัญหาได้เลย :tv11: :tv13:
โดย อารีย์วัล จิตต์สว่าง (2012-05-19 19:53:54) [แสดงความคิดเห็น]
มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรียนนักเรียนมีความกล้าแสดงออก สามารถพูดตอบโต้คุณครู และปฏิบัติตามครูไดดี
โดย สายรุ้ง สมศรีวัฒนา (2012-05-20 21:35:43) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชม... การจัดการเรียนการสอนของครูเป็นไปอย่างธรรมชาติ นักเรียนมีส่วนนร่วมเกือบตลอดเวลา ครูผู้สอบกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างต่อเนื่อง นักเรียนรู้สึกสนใจอยากที่จะตอบคำถาม อยากแสดงความคิดเห็น และที่สำคัญ ครูผู้สอนก็จะรับฟังและให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ระดมความคิด (Brain Storm) จนเกิดทางเลือกที่หลากหลายที่จะนำไปสู่การสรุปความเข้าใจต่อเนื้อหาร่วมกัน จากนั้นครูจะให้นักเรียนเลือกสิ่งที่นักเรียนคิดว่าดีที่สุดในการทำกิจกรรม
โดย ชาญศิลป์ ส่งเสริม (2012-05-21 11:21:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เป็นกลยุทธ์ และการฝึกฝนที่กระตุ้นให้นักเรียนเขียนในห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนของครูเป็นไปอย่างธรรมชาติ นักเรียนมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา ครูผู้สอบกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างต่อเนื่อง เด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ ครูก็ดูแลเด็กได้ทั่วถึง มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ระดมความคิด เกิดทางเลือกที่หลากหลายที่จะนำไปสู่การสรุปความเข้าใจต่อเนื้อหาให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของนักเรียน สนใจอยากที่จะตอบคำถาม :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย รุ่งทิวา อุ่นเจริญ (2012-05-22 21:59:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชม ครูได้สร้างบรรยากาศการเรียนให้เหมือนกับการแลกเปลี่ยน พูดคุย แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นการจัดบรรยากาศที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย ครูกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน บทเรียนที่สอน ครูสามารถถ่ายทอดได้ โดยการพูดคุยและมีสื่อของจริง มาแสดงให้ดู เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด ที่จะสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง โดยการนำการวาดรูป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนระดับประถมศึกษาชื่นชอบ มาเป็นตัวขับเคลื่อนให้นักเรียนเกิดความคิด ที่จะสร้างสรรค์งานเขียน กล่าวคือ สร้างสรรค์งานเขียนด้วยภาพ ( ที่เกิดจากความคิดของนักเรียน ) ซึ่งวิธีการเหล่านี้ สามารถนำมาประยุกต์กับการเรียนการสอนในทุก ๆ สาระของวิชาภาษาอังกฤษ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ตอเฮเร๊าะ ระสิหินิ (2012-05-27 12:44:17) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv