thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3524
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.39 นาที | Online : 2011-09-02  
    กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 2 ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ  
    (ตอนต่อ) คุณครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ จังหวัด เพชรบุรี ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก จึงได้จัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน โดยมีทั้งการเล่านิทานเกี่ยวกับผัก การเล่นเกมเกี่ยวกับผัก อีกทั้งยังมีการนำผักจริง ๆ มาให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาด โดยกิจกรรมทั้งหลายนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผัก  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
การจัดกลุ่มให้เด็กได้ทำกิจกรรมช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มและส่งเสริมให้เด็กยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งการแบ่งปันสิ่งของและแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่ม เด็กๆได้เรียนรู้การล้างผักโดยการแช่ผักและทำความสะอาดผัก และถามคำถามเด็กว่าทำไมจึงต้องล้างผัก เพราะไม่สะอาดและล้างสารผิด เช่นการลางมะเขือต้องล้างทั้งลูก และล้างผักกาดต้องเด็ดออกทีละกลีบ จะช่วยให้เด็กเข้าใจกระบวนการทำว่าผักทุกชนิดมีความแตกต่างกันและการล้างก็ต่างกันด้วย
โดย โสธิดา นาบุญเรือง (2011-09-11 21:20:26) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชม คุณครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ จังหวัด เพชรบุรี ที่มีวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก การจัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน โดยมีทั้งการเล่านิทานเกี่ยวกับผัก การเล่นเกมเกี่ยวกับผัก อีกทั้งยังมีการนำผักจริง ๆ มาให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาด โดยกิจกรรมทั้งหลายนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผัก :tv15: น่ายกย่องจริง ๆ ทำต่อไปนะค่ะ เอาใจช่วย ค่ะ อยากเห็นการพัฒนานักเรียนที่มีความจริงใจ ค่ะ :tv18: :tv18: :tv15:
โดย สุภารัตน์ ชาวใต้ (2011-09-22 20:33:40) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมแล้วพบว่า คุณครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ จังหวัด เพชรบุรี ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก จึงได้จัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน โดยมีทั้งการเล่านิทานเกี่ยวกับผัก การเล่นเกมเกี่ยวกับผัก อีกทั้งยังมีการนำผักจริง ๆ มาให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาด โดยกิจกรรมทั้งหลายนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผักขอชืชมผู้สอนที่ให้แนวคิดเป็นอย่างดี สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
โดย จรูญ ยอดอุโมงค์ (2011-10-04 14:13:48) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมแล้วพบว่า คุณครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ จังหวัด เพชรบุรี ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก จึงได้จัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน โดยมีทั้งการเล่านิทานเกี่ยวกับผัก การเล่นเกมเกี่ยวกับผัก อีกทั้งยังมีการนำผักจริง ๆ มาให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาด โดยกิจกรรมทั้งหลายนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกครั้งที่คุณครูทำการสอน เพราะนักเรียนทุกคนไม่มีความสามารถเท่ากัน
โดย อังคณา อัสชัญ (2011-10-12 11:54:45) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมแล้วพบว่า คุณครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ จังหวัด เพชรบุรี ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก จึงได้จัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน โดยมีทั้งการเล่านิทานเกี่ยวกับผัก การเล่นเกมเกี่ยวกับผัก อีกทั้งยังมีการนำผักจริง ๆ มาให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาด โดยกิจกรรมทั้งหลายนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผักขอชืชมผู้สอนที่ให้แนวคิดเป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนที่โรงเรียน
โดย ปาริชาติ พอขุนทด (2011-10-12 11:58:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันได้มีโอกาสรับชมซีรีย์ในตอน " กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 2 ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ " จากการดูการสอนในวีดีโอตอนนี้ ดิฉันีความรู้สึกชื่นชมเป็นนอย่างยิ่ง ที่อาจารย์ได้นำในสิ่งที่เด็กนักเรียนไชอบคือกรไม่ชอบทานผัก ได้นำมาปรับการเรียนการสอน ใหนักเรียนได้รู้จักประโยชน์ในการกินผักและโทของการไม่กินผัก ทำให้นักเรียนเข้าใจในความต้องการของร่างกยว่าร่างกยต้องการสิ่งประโยชน์เข้ามาเติมเต็มในร่ากาย
โดย วิชุดา อาลีมีนทร์ (2011-10-12 14:30:08) [แสดงความคิดเห็น]
ได้นำผลที่ได้รับการอบรมไปปรับการเรียนการสอน และแผนการจัดประสพการณืการเรียนรู้ให้กับเด็ก ได้ตามวัย สร้างความเข้าใจให้กับเด็กในการรับประทานผัก ฝึกทักษะในการทานผักเพื่อประโยชน์ของร่างการในชีวิตประจำวัน นำผักของจริงมาทำการเรียนรู้ให้เด็กทดลองทาน ให้เด็กฝึกทำความสะอาดผักและบอกวิธีการนำผักไปทำอาหาร ซึ่งรายการโทรทัศน์ครูได้มีการสอนที่แปลกใหม่ให้กับครู ทำให้ครูได้รับประโยชน์อย่างมาก และนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน
โดย ธิดา เย็นอุรา (2011-10-12 14:58:33) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมที่ได้รับชมจากโทรทัศน์ครู กิจกรรมผักสะอาดน่ากิน เป็นตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีเน้นเด็กเป็นสำคัญเด็กเกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้สนใจในเรื่องผักและเห็นคุณค่าของผักที่เด็กบางคนอาจจะเกลียดผักและไม่ชอบกินผักจากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กที่ไม่ชอบกินผักและไม่เคยสนใจในเรื่องผักเกิดความสนใจและได้ทดลองชิมรสชาดของผักที่บางทีเด็กบางคนอาจจะไม่เคยได้ทานเพราะมองว่าผักเป็นอาหารที่รสชาดไม่อร่อยแต่กิจกรรมนี้ก็ช่วยให้เด็กสนใจกิจกรรมนี้ได้ดีมากขึ้น
โดย สุกัญญา มัทธุรี (2011-10-12 15:38:32) [แสดงความคิดเห็น]
ผักต่างๆในประเทศเราก็มีมากมายหลายประเภทให้เราได้เลือกรับประทานเด็กบางหรืออีกหลายๆคนอาจจะไม่อยากรับประทานผักการที่เด็กไม่รับประทานผักก้อาจมีหลายสาเหตุเนื่องมาจากผู้ปกครองหลายๆคนที่เมื่อลูกของตนเองไม่รับทานผักแล้วก็ไม่ศึกษาหาวิธีกลยุทธต่างๆในการเปลียนวีธีการรับประทานของลุกโดยการหากลยุทธใหม่ๆในการทำในลูกหันมารับประทานผักอาจใช้วีธีการหลอกล่อและการหากลยุทธในการพุดถึงประโยชน์ของการรับประทานผักว่ามีประโยชน์อย่างไรกินแล้วร่างกายแข็งการรับประทานผักทำให้หนูมีสมองดีนะคุรพ่อคุณแม่ผู้ปกครองควรหากลยุทใหม่มาหลอกล่อวีธีการกินของลูก
โดย นุชรินทร์ เหล่าผิง (2011-10-12 16:05:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ทำให้เด็กชมรับประทานผักมากขึ้น เด็กบางคนไม่ชอบทานผัก ทำให้เป็นแรงจูงใจ ให้คุณครูนำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กที่ไม่ชอบทานผัก รายการโทรทัศน์ครู เป็นรายการที่เหมาะสมสำหรับคุณครูที่ต้องการพัฒนาตนเอง ให้มีประสิทธิภาพต่อการนำไปปรับใช้กับตนเอง สามารถใช้กับกิจกรรมในการเรียนการสอนได้เหมาะสม รวมทั้งมีหลากหลายวิชา สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในวิชาตนเอง และนำไปเผยแพร่กับเพื่อนครู
โดย ละเอียด แก้ววารี (2011-10-12 16:41:31) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูกิจกรรมที่ครูได้จัดให้กับนักเรียนสำหรับเด็กประถมวัย ดิฉันเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการช่วยให้เด็กได้ผึกการล้างผักด้วยตนเอง โดยจะมีครูเป็นผู้ดูแลความปลอดภันและคอยแนะนำวิธีการต่างๆเกี่ยวกับการล้างผัก ซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะช่วยให้เด็กฝึกในเรื่องของการล้างผักยังทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผัก จากเด็กที่เคยคิดว่าไม่ชอบกินผักแต่วันนี้เด็กเหล่านี้ไดรับการสอนและการซึมซับเป็นอย่างดีอีกทั้งยังทำให้เด็กได้มีความรู้เรื่อง เกี่ยวกับการรับประทานผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย ดิฉันก็อยากให้มีรายการดีๆสำหรับเด็กอย่างนี้ต่อไปคะ
โดย จุฑาพร สารกุล (2011-10-12 16:57:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสอนให้เด้กเรียนร้เรืองผักเด็กที่ไม่กินผักก็สามาร๔หันกลับมากินผักได้ในกิจกรรมนี้และเป้นประโยชน์ในการนำไปทำกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนอีกด้วยและเป็นการส่งเสริมให้เด็กกินผัก ช่วยให้พัฒนาการของเด็ก ในการจัดทำกิจกรรมเด็กได้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติ การทำงานเป็นกลุ่มได้รู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรม ให้มีความพร้อมในพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณื สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการทำกิจกรรมนี้ด้วย
โดย นัยนา ฉายากุล (2011-10-13 09:17:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสอนให้เด้กเรียนร้เรืองผักเด็กที่ไม่กินผักก็สามาร๔หันกลับมากินผักได้ในกิจกรรมนี้และเป้นประโยชน์ในการนำไปทำกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนอีกด้วยและเป็นการส่งเสริมให้เด็กกินผัก ช่วยให้พัฒนาการของเด็ก ในการจัดทำกิจกรรมเด็กได้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติ การทำงานเป็นกลุ่มได้รู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรม ให้มีความพร้อมในพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณื สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการทำกิจกรรมนี้ด้วย
โดย นัยนา ฉายากุล (2011-10-13 09:17:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูรายการตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับผักจะสังเกตได้ว่ามีประโยชน์ต่อเด็กๆเป็นอย่างมากเพราะนอกจากช่วยให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยให้เด็กได้บำรุงสมอง สายตาให้มีสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้น กิจกรรมต่างๆที่จัดให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคนั้น เช่น ผัก ผลไม้ และอื่นๆ คุณครูต้องบอกประโยชน์และโทษต่างๆ เด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยอาจจะเริ่มจากการปลูกผักในโรงเรียนหรือ ทำ Cooking เพื่อให้เด็กมีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะทานผักมากยิ่งขึ้น ดีมากค่ะสำหรับความรู้ที่ได้รับวันนี้ ขอบคุณวิทยากรมากค่ะ
โดย ประภาพร จอมคำสิงห์ (2011-10-13 10:05:34) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์กับครูท่านอื่นที่ทำการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดามากเพราะเด็กในสมัยนี้มักไม่ชอบรับประทานผักกันเป็นส่วนมากดังนั้นครูจึงต้องมีเท็กนิคในการชีนำและให้ความรู้ในการรับประทานผักและสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กในการรับประทานผักในกิจกรรมชิ้นนี้นับว่ามีหลากหลายในบทเรียนมีทั้งเล่านิทานและการเล่นเกมทำให้เด็กๆไม่เกิดอาการเบื่อและมีคว่มรู้เกี่ยวกับชื่อผักมากขึ้นและประโยชน์ในการรับประทานผักสรุปว่ากิจกรรมชิ้นนี้มีประโยชน์กับครูและเด็กมากค่ะ
โดย วรรณภรณ์ สุวรรณะรุจิ (2011-10-13 10:23:38) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมในรูปแบบให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงจากการับประทานผัก ผลไม้ที่สะอาด ดีตรงที่ว่าอาจารยืใช้สื่อของจริงทำให้เด็กได้รับประสบการรืตรงแต่บางขั้ตอนครูควรให้เด็กเป้นผู้เลือกกิจกรรมเอง เพราะการจัดกิจกรรมในระดับประถมวัยเป้นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทุกวิชาในแต่ระสาระให้เด็กได้เป็นผู้ตัดสินใจได้เลือกขั้นตอน จะมีขั้นตอนในการบูรณาการ 6 วิชาหลักอาจจะเริ่มด้วยขั้นนำ อาจจะเป็นคำคลองจองที่เป็นผักผลไม้ และครูควรถามเด้กก่อว่ามันมีอะไรบ้างในเนื้อหา แล้วครูถึงจะนำผักและผลไม้ที่เตรียมมาให้ดู ควรให้เด็กได้ออกมาเลือกเองจากนนั้นครูควรจะให้เด็กมาชี้ว่าคือผักอะไร จากนั้นให้เด็กได้นับจำนวนผักมรกี่อย่างแล้วให้เด็กได้เลือกจำนวนตัวเลขประกบคู่ไปด้วย หลังจากนั้นเข้าสู่การถามว่าผักชนิดไหนคือลักษณะใบ หรือลักษณะหัวเป้นการบูรณาการในรายวิชาสังคม จากนั้นให้เด็กลงมือล้างผักในรายวิชาสุขศึกษา หลังจากนั้นให้เด็กเป้นผู้ลงมือทำในขั้นตอนนำไปต้ม หรือแกง โดยมีครูผู้สอนช่วยดูแล และขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างสรรคืคือการนำสิ่งที่เรียนมาในวันนี้มาวาดภาพ ระบายสี
โดย ธนิดา ปิ่นแก้ว (2011-10-13 11:05:51) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมแล้วพบว่า คุณครูจินดา อยู่สุข จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กไม่ชอบกินผัก เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เพราะทำให้เด็กได้ฝึกการกินผักและได้รู้จัดผักพืชสีเขียวและได้รู้จักประโชยน์ของผักด้วย ให้ความรุ้ในการประธานผัก ปัจจุบันผัก๐ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดส่วนใหญ่จะใช่ยาฆ่าแมลงและฉีดสารฟลอมาลินทำให้ผักที่พวกเรารับประทานจะไม่ปลอดภัยกับตัวเราและยังเกิดโรคตามมาอีกฉะนั้นเวลาเด็กๆจะกินผักควรชะล้างสารพิษให้
โดย นุรฮายาตี แวหะยี (2011-10-13 11:21:55) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อได้ชมแล้ว คิดว่าการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่ชอบทานผักของเด็กที่คุณครูจินดา อยู่สุข โรงเรียนบ้านหนองพลับ จัดขึ้นนั้น เนการแก้ปัญหาที่ดี เพราะเริ่มจากการให้เด็กรู้จักผักก่อน ต่อมาก็เล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวกับผัก แล้วได้มีการนำผักของจริงมาให้เด็กได้ดูได้รู้จักของจริง ซึ่งการสอนแบบนี้ก็ค่อนข้างตรงกับหลักการสอนของปฐมวัย ซึ่งกระบวนการสอนแบบนี้จะทำให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี และการประเมินผลของการจัดเรียนการสอนที่ออกมาก็จะเป็นเชิงบวก
โดย สุรัสวดี ธรรมกิจ (2011-10-13 11:27:55) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องผักนั้นนอกจากเราจะในลักษณะให้เด็กได้เรียนรู้โดยการได้สัมผัสแล้วควรจัดให้เด็กได้เล่นแบบในเรื่องของโครงงานการเรียนเรื่องผักโดยการให้เด็กได้ลงมือทำอาหารในเรื่องเกี่ยวกับผักโดยการทำอาหารเกี่ยวกับผักที่มีประโยนช์โดยแบ่งกลุ่มกันแต่ละกลุ่มแบ่งการกันโดยไม่ให้ซำโดยใช้โครงงานเรื่องผักแต่ละชนิดมาประกอบอาหารให้นักเรียนได้ลงปฏิบัติในการประกอบอาหารจากผักที่มีประโยนช์และนำเด็กออกไปเรียนในตลาดที่มีการขายผักโดยให้แม่ค้าขายผักเป็นวิทยากรในการมีส่วนร่วมกันคุณครูเพื่อจะทำให้นักเรียนมีประสบการรณ์มากขึ้นและเด็กได้เรียนจากสภาพจริงลงมือกระทำจริงจะทำให้เด็กได้ประสบการณ์จริง
โดย ปราณี ทองหนัก (2011-10-13 11:45:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวีธีการสอนที่แปลกใหม่และมีความน่าสนใจ ที่ครูทั่วไปยึดเป็นแนวทางในการนำไปสอสนให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนยรู้ว่าการกินผักทำให้ร่างกายแข็งแรง ผักจะมีประโยชน์กับร่างกาย โดยผ่านตัวกิจกรรมที่ครูผู้สอนเป็นผู้จัดการเรียนการสอนให้ ทั้งนี้เด็กจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยังทำให้เด็กมีความสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยกันเอง และเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนอีกด้วย ดิฉันจะนำแนวทางการสอนนี้ไปใช้ดูบ้างเพื่อให้เด็กอยากกินผักกันมากขึ้น
โดย สุดารัตน์ พนมพิบูล (2011-10-13 12:08:09) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนของครูในระดับปฐมวัยเป็นการเริ่มต้นในการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งจะต้องสอนเด็กในระดับนี้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการกิน การดื่ม การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กต่าง ๆ ของเด็ก ซึ่งในวีดีโอชุดนี้เป็นการจัดกิจกรรมของเด็กระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการกินผักของเด็ก ซึ่งเด็กทุกคนในปัจจุบันไม่ชอบกินผักและจะเลือกกินแต่อาหารที่ตนเองชอบ วีดีโอชุดนี้จึงเป็นแนวทางสำหรับครูปฐมวัยทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินผักสำหรับเด็ก
โดย สุจิตรา หอมละออง (2011-10-13 12:50:25) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดกิจกรรมสำหรับปฐมวัยนั้นในการจัดกิจกรรมแต่ละอย่างนั้นเราควรให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในการสอนเรื่องผักนั้นนอกจากจะสอนในห้องเรียนนั้นเราสามารคถนำนักเรียนลงไปปฏิบัติจรงในตลาดโดยการให้แม่ค้าที่ขายผักเป็นวิทยากรในการสอนเพราะเด็กจะได้ปฏิบัติจริงและเผชิญกับของจริงและอกจากจะสอนในห้องแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการสอนแบบโครงงานเด็กจะได้ลงมือปฏิบัติจริงเพราะสอนแบบโครงงานเด็กจะสนใจและชอบในการลงมือกระทำเพราะเด็กสนใจและชอบในการได้ปฏิบัติจริงและกระทำโดยตนเอง
โดย สุวณา วุฒิศาสน์ (2011-10-13 12:50:38) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนมีความถูกต้องและทำให้เด็กๆ สนุกสานาและได้รู้จักผักต่างๆ ชนิดที่มีลักษณะแตกต่างกันเด็กๆมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี จากกิจกรรมนี้รู้สึกสนใจที่จะนำเอาไปประยุกต์ใช้สอนเด็กๆปฐมวัยที่เป็นเด็กที่มีความพิการทางการได้ยินและจะคิดพัฒนาหาประสบการณ์ใหม่ๆ และจะนำความรู้ที่ได้ชมไปเผยแพร่ต่อให้กับเพื่อนๆและคนที่รู้จัก กิจกรรมที่เกี่ยวกับผักนี้มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย
โดย ฉวีวรรณ พงศ์สุวรรณเขต (2011-10-13 13:55:30) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดี ซึ่งดิฉันเองเป็นนักศึกษาทีมความพิการทางการได้ยินระบบการเรียนก็แตกต่างกับบุคคลทั่วไปบ้าง ในการอธิบายการเรียนการสอนซึ้งจะเป็นการยากที่จะให้อ่านปาก อยากเพิ่มเติมให้ทางรายการมีภาพและอำนวยความสะดวกโดยมีช่องล่ามภาษามือ เพื่อให้คนหูหนวกมีความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพให้บุคคลพิการเหล่านี้ด้วย ซึ่งจริงๆแล้วคนพิการเหล่านี้ก็มีความสามารถเหมือนบุคคลทั่วไป หากได้รับการสนับสนุนจากบุคคล รายการโทรทัศน์ครูด้วย
โดย ยุพา แซ่โซ้ง (2011-10-13 14:13:48) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ผู้สอนมีการฝึกให้เด็กทานผักที่ชอบ ชอบที่เด็กทานผักมากขึ้นรู้สึกว่าเด็กสนใจอาจารย์ดี รู้สึกว่าเด็กมีสมาธิที่ฟังอาจารย์พูดบางคนก็ไม่ตั้งใจฟังเท่าที่ควร บรรยากาศในห้องก็ดี ทำให้เด็กตั้งใจฟัง มากขึ้น อาจารย์จัดเด็กให้เป็นกลุ่มในการทำกิจกรรม บางกลุ่มก็แย่งทำกิจกรรม ส่วนมากเด็กๆๆก็จะชอบในการทำกิจกรรมครั้งนี้ อาจารย์ก็ลองให้เด็กทำในกิจกรรมนี้ ส่วนมากก็จะทำได้ดีและรู้สึกพอใจในการที่จะทานผักมากขึ้น
โดย รุ่งนภา รุ่งเนียม (2011-10-13 14:20:29) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้เป็นรายการที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเพราะเด็กไทยไม่ชอบกินผักโดยคุณครูได้นำเทคนิคเกี้ยวกับนิทานนำมาเล่าและประยุกต์ให้เป็นเรื่องราวและนิทานให้เด็กได้รู้ว่าการที่เด็กไม่ชอบกินผักจะเป็นผลเสียอะไรและเกิดอะไรขึ้นและเกิดผลเสียอย่างไรและคุณได้มีการนำผักมาให้นักเรียนเรียนรู้และให้นักเรียนลองกินผักดูและได้บอกถึงคุณค่าของผักด้วยว่ามันมีผลดีและผลเสียอย่างไรบ้างในการไม่รับประธานผักและก็เล่านิทานต่างๆของคุณค่าของอาหารทำให้เด็กๆๆได้เรียนรู้และชอบกินผักมากขึ้น
โดย เมทินี ตื่นไป (2011-10-13 15:13:17) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้เป็นรายการที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเพราะเด็กไทยไม่ชอบกินผักโดยคุณครูได้นำเทคนิคเกี้ยวกับนิทานนำมาเล่าและประยุกต์ให้เป็นเรื่องราวและนิทานให้เด็กได้รู้ว่าการที่เด็กไม่ชอบกินผักจะเป็นผลเสียอะไรและเกิดอะไรขึ้นและเกิดผลเสียอย่างไรและคุณได้มีการนำผักมาให้นักเรียนเรียนรู้และให้นักเรียนลองกินผักดูและได้บอกถึงคุณค่าของผักด้วยว่ามันมีผลดีและผลเสียอย่างไรบ้างในการไม่รับประธานผักและก็เล่านิทานต่างๆของคุณค่าของอาหารทำให้เด็กๆๆได้เรียนรู้และชอบกินผักมากขึ้น
โดย เมทินี ตื่นไป (2011-10-13 15:13:50) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูรายการโทรทัศน์ครูแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะเพราะได้รับความรู้มากมายได้นำไปใช้ได้จริงค่ะเรื่องประโยชน์ของผักดิฉันจะนำไปใช้กับเด็กน่ะคะจะนำไปใช้เพิ่มเติมโดยให้เด็กเริ่มจากการปลูกเป็นขั้นตอนแรกเพื่อเพื่มเสริมการดูแลผักตั้งแต่แรกจะทำให้เด็กมีความสนใจมากขึ้นแล้วค่อยนำไปสู่การกินการดูแลรักษาการรดน้ำการบำรุงรักษาและดูการเปลี่ยนแปลงของผักต่างๆ นักเรียนจะได้รับความคุ้นเคยและสนใจมากขึ้นและอยากกินผักมากขึ้นให้เด็กนักเรียนรู้ถึงประโยชน์ต่างๆของผักขอบคุณค่ะ
โดย บุณฑริกา สุขสบาย (2011-10-13 15:17:02) [แสดงความคิดเห็น]
เอามาใช้ในการเรียนการสอนได้ดีทำให้เด็กมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทำให้เด็กเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง การสอนแบบนี้ทำให้เด็กมีความสนใจ อยากเรียนรู้ มีความสนุกสนานในการเรียน เด็กๆจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง การสอนแบบนี้ จะทำให้เดกมีความคิดวิเคราะห์เป็นของตัวเอง แบบความคิดของใครของมัน อยากให้มีโทรทัศน์ครูแบบนี้ไปตลอด เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนที่ได้มารับชมในทุกครั้งๆ เพื่อให้ครูได้ศึกษาต่อไป
โดย วรัตนันท์ วงษ์ธนาเดชามัย (2011-10-13 15:54:18) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนตัวนี้นำไปปรับปรุงการเรียนการสอนทำรุ้จักชื่อผักชนิดต่างๆมากขึ้นจากในชีวิตประจำวันและรู้ถึงรูปร่างลักษณะสีกลิ่นรสชาติว่าเป้นยังไง ยังสามารถนำไปถนอมอาหารรวมทั้งแปรรูป เช่นก ารดอง การตาก ยังรู้แหล่งผลิตของผักแต่ละชนิดว่ามาจากที่ใดและใครเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยว เด็กยังรุ้จักสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับผักสดแต่ละชนิด เด็กสามารถแปรมาเป็นการส่งออกได้ในอนาคต นอกจากนี้เด็กยังสามารถแยกสีของผักชนิดต่างๆได้
โดย บุญเริ่ม นราศรี (2011-10-13 15:54:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมภาพยนต์เลือกกินผักสะอาด ข้าพเจ้ามีความประทับใจในการจัดกิจกรรมของคุณครู ครูจินดา อยู่สุข ที่ได้ดูแลเด็กๆและนำผัของจริงมาให้เด็กได้ศึกษาเรียนรุ้นอกจากนี้ยังมีการเล่านิทานประกอบภาพทำให้เด็กเกิดความสนใจและอยากจะรับประทานผักมากขึ้นในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลเด็กคนหนึ่ง หลังจากทำกิจกรรมตรงนี้แล้วสามารถต่อยอดในเรื่องของการนำผักสดต่างๆมาจัดทำเป็นสลัดหรือยำไข่ดาวโดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเตรียมไข่ดาวมาคนละฟองเพื่อจะนำมาทำเป็นยำไข่ดาวในวันรุ่งขึ้นเด็กจะได้เรียนรุ้รส กลิ่น ของผักต่างๆ และยังส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานผัก
โดย เอื้ออารี ศรีบางตาล (2011-10-13 17:34:13) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์สำหรับเด็ก เปลี่ยนทัศนคติที่เด็กไม่ชอบรับประทานผัก หลังจากที่สัมผัสกับลักษณะของผัก ไม่ว่าจะเป็น สี รูปร่าง ลักษณะ รสชาติ และสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารได้ง่าย ที่ทำเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาการแบบง่ายๆ รู้จักเลือกผักที่มีประโยชน์ ได้เหมาะสมกับตัวเอง เด็กสามารถที่จะมีการรับประทางผักได้มากกว่าเดิมโดยที่ไม่มีการบังคับ เด็กได้เห็นคุณค่าของผักของแต่แต่ละชนิดที่มีประโยชน์ต่อตนเองที่มีหลากหลาย
โดย สมควร พุ่มมี (2011-10-13 17:41:16) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีคะดิฉันดีใจเป็นอย่างมากที่มีรายการรายการนี้จัดขึ้นมาคะเพราะเป็นรายการดีมีสาระเป็นอย่างมากต่อเยาว์ชนหรือทุกเพศทุกวัยก็รับชมได้ ดิฉันชอบเหลือเกินเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ของรายการนี้เพราะว่าดิฉันก็สอนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่คะ รายการโทรทัศน์ครูนี้จัดว่าเป็นรายการที่มีบทบาทต่อเยาว์ชนไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าจะทำให้เยาว์ไทยจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และมีผลต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก สุดท้ายนี้เอาเป็นว่าดิฉันชอบรายการนีอย่างแรงเรยคะ อิอิ อ ปวีณาคะ จุ๊บๆ :tv03:
โดย ปวีณา เครือจันทร์ (2011-10-14 08:44:48) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้กับเด็กในหน่วยผักสดสะอาดทำให้เด็กๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้สัมผัสสิ่งของ และสามารถนำสิ่งของหรือสื่อที่ครูสอนจริงมาประยุกต์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี ครูมีการนำสื่อมาบูณาการได้หลากหลายทำให้เด็กๆมีความสนุกสนาน สนใจที่อยากจะเรียนรู้จากหน่วยและสื่อการเรียนการสอนที่ครูได้นำมาสอน เด็กได้ทำงานเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนผักชนิดต่างๆร่วมกัน มีการแสดงความคิดเห็นต่อผักสดสะอาดที่ตัวเองได้รับในแต่ละชนิดด้วย
โดย สุทธิชา มาลีเลศ (2011-10-14 10:04:52) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำส่อการเรียนรู้ของจริงมาให้เด็กนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรม ในการเรียนการสอน มีการจัดแบ่งกลุ่มให้นักเรียนออกมาร้วมกิจกรรมกับเพื่อน ให้นักเรียรได้มาชิมอาหารทีทำจากผักผลไม้ ให้นักเรียนตอบว่านักเรียนได้ทานคืออะไร และเล่นเล่นได้นำสื่อรูปภาพได้แข่งขันกันในการทำความรู้จักผักชนิดใดบ้าง จิงเป็นประโยชน์ตอตัวนักเรียนทั้งใด้นสังคมและในด้านพัฒนาการต่างๆ จิงทำให้เกิดพัฒนาการต่างๆให้กับตัวนักเรียน และยังได้รับประโยชน์จากการรับประทานผักอีกด้วย
โดย จุฑามาศ บุนนาค (2011-10-14 10:12:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการฝึให้เด็กรู้จักชื่อผัก ว่ารับประทานผักแล้วมีประโยชน์ ผักมีหลายชนิด เช่น ผักบุ้ง ผักกาดขาว ผักคะน้า แตงกวา ฟักแฟง มะเขือ อาหารพวกนี้เป็นพืชสีเขียว รับประทานเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรง รับประทานได้ทั้งสุกและดิบ นำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง และเอาไปเป็นผักจิ่มน้ำพริก เอาแตงกวามารับประทานเล่นก็ได้ แตงกว่าสามารถนำเอาไปทำอย่างอื่นได้หลายอย่าง เช่น เอาไปทำต้มจืด เอาไปเป็นผักจิ่มกับยำต่างๆ ส่วนผักคะน้านำไปทำรากหน้า ผัดซีอิ๋ว ส่วนผักบุ้งนำมาผัดผักบุ้งไปแดง และนำมาต้นจิ่มน้ำพริกได้
โดย กฤษณา เสงี่ยมพันธ์ศิริ (2011-10-14 10:17:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนให้เด้กนักเรียนสามารถเรียนรู้จากการนำของที่เด็กบางคนไม่ชอบทานหรือไม่รู้จักจะได้เห็นจากของจริงและได้เรียนรู้ไปถึงสีสันของอาหารและประโยชน์ของผักท่เราทานและยังนำไปประกอบอาหารได้สารพัดประโยชน์การทำอาหารอย่างเช่นแกงจืดก็สามารถนำแฟงไปประกอบอาหารและทำมาเป็นของหวานส่วนด้านกะหลำปลีมีประโยชน์ท่สามารถมาทานเป็นผักแกลบ้มกับใส้กรอกหรือนำมาทำเป็นแกงจืดหรือนำมาทำเป็นผักชุบแป้งทอดส่วนประโยชน์ท่เด็ก ๆ ได้รับคือร่างกายแข็งแรง
โดย อรอุมา จำปีพุทธชาติ (2011-10-14 10:20:27) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครุเป็นการจุดประการความคิดและเครื่องมือให้ครูได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถแก้ปัญหาบางอย่างที่ครุไม่รู้ช่วยให้ครูเกิดความคิดสร้างสรรค์ทำให้เป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง การสร้างกิจกรรมเครือข่ายครุไทยทั่วประเทศไทย ให้มีการแบ่งปันความสามารถ ประสบการณ์ดึงพลัง มันสมองของครูที่มีความสามารถให้เพื่อนๆครูด้วยกันเกิดจิตนาการมีประสบการณ์ ดิฉันฐานะในสมาชิกคนหนึ่งคิดว่า เป็นการดีมากที่จะให้มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้น
โดย ศิริมา จินประเสริฐ (2011-10-14 11:40:32) [แสดงความคิดเห็น]
ลักษณะการสอนเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเนความรู้ที่นักเรียนสามารถเห็นสิ่งจากการเรียนรู้ได้จริงนักเรียนสามารถเห็นผักและสัมผัสได้เรียนรู้เรื่องของสีกลิ่นและรสชาติจากของจริงได้แต่ในการเรีนยรู้และการสอนนั้นคุรครูหรือบุคลากรทางการศึกาน่าจะใช้หลักการพ฿ดหรือการใช้คำในการสอนให้ไพเราะกว่านี้แต่ลักษณะการเรียนรู้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนักเรียนได้ปฏิบัติจริงเรียนรู้จากสิ่งที่เห็นและสัมผัสไดเตามจริง
โดย เสาวณีย์ โซ๊ะมินทร์ (2011-10-14 11:46:57) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสามารถนำเรื่องที่เด็กมีปัญหามาแก้ไขในบทเรียน โดย จัดทำเป็นโครงงาน เรื่องที่เด็กอยากรู้ ดดยมีการตั้งจุดปประสงค์สิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้ เช่น ผักมีกี่ชนิด มีประโยชน์อะไร ทำไมเราถึงต้องรับประทานผัก โดยให้ทำ รู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานผัก โดยนำผักไม่ชุบแป้งทอด ทำให้ผักน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น และเป็นการแก้ปัญหาเด็กไม่รับประทานผักอีกด้วย ในหนึ่งนั้นคุณครูควรเล่นนิทานประกอบ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากลิ้มลองผักที่มีรูปแบบใหม่ เรื่องนี้เป็นการแก้ ปัญหาเด็กได้อย่างได้ผล.. จึงควรนำไปใช้กับเด็ก เพื่อให้เด็กมีนิสัย ชอบรับประทานผัก
โดย อนงค์นาถ ไล้สุวรรณ (2011-10-14 11:53:05) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของคุณครูจินดา อยู่สุข มีวิธีการสอนเด็กๆโดยนำผักของจริงมาให้เด็กดู และสัมผัสได้จริง ซึ่งทำให้เด็กๆเกิดความสนใจผักขึ้นมา เพราะเด็กไทยปัจจุบันไม่ค่อยชอบรับประทานผักและผลไม้ การพัฒนาของเด็กๆจึงโตไม่เท่าที่ควร เมื่อเด็กได้เรียนรู่เรื่องผักแล้วได้สัมผัสเด็กจะจดจำ เด็กสามารถพูดชื่อของผักชนิดต่างๆได้ เด็กๆได้นำสิ่งที่เรียนรู้นั้นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อเด็กไปตลาดกับแม่ และแม่ได้สั่งให้เด็กๆหยิบอะไร เด็กสามารถหยิบผักเลือกผักชนิดนั้นได้อย่างถูกต้อง การเรียนการสอนของครูจินดา ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้
โดย มัณฑนา เรือลม (2011-10-14 12:38:56) [แสดงความคิดเห็น]
สอนให้เด็กรู้จักการเลือกรับประทานผัก และประโยชน์ของผัก คูณค่าที่ได้รับจากผัก เช่น ช่วยในการขับถ่ายและผักมีวิตามิน ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนอกจากนั้นยังสอนให้นักเรียนรู้จักเรื่องสีต่างๆของผัก เช่น สีแดงจากมะเขือเทส สีเขียวจากผักกาด และก็ยังสอนเรื่องรูปทรงต่างๆ เช่น วงกลม ได้แก่ มะเขือ นอกจากนั้นเด็กยังได้เรียนรู้ชื่อของผักบางชนิดที่เด็กยังไม่รู้จัก โดยเฉพาะเด็กในกรุงเทพ เช่น ตระไคร้ ข่า โหระพา กระเพรา คุณครูสามารถนำผักเหล่านี้เป็นสื่อของจริงให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงได้สัมผัสกลิ่น และลักษณะของผักเหล่านี้
โดย พิไลลักษณ์ แสนสระน้อย (2011-10-14 12:46:46) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครูมีประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างมากทั้งตัวครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนเป็นประจำและสำหรับสถาบันที่ผลิตครูที่จะนำเอาตัวอย่าง แนวคิดและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนมาประยุกตืใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองให้ดีขึ้น สงเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาตลอดจนได้ริเริ่มการวิจัยโดยใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศนืครูการแลกเปลี่ยนการเรียนรุ้สิ่งใหม่ๆที่เป้นการพัฒนาตนเองไปสู่ครูมืออาชีพ
โดย องุ่น พั่วพงษ์ (2011-10-14 13:07:06) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูกิจกรรมในการสอนในครั้งนี้ครูมีเทคนิตในการสอนโดยทำให้เด็กได้รู้จักการแบ่งปันรู้จักการแบ่งกลุ่มที่เป็นชื่อผักแต่ละชนิดตลอดจนรู้จักชื่อผักที่ตนเองชอยก่อนทีจะแบ่งกลุ่มในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตลอดจนรู้จักการมีประชาธิปไตยในการเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลือกประธานกลุ่ม เลือกเลขากลุ่มเพื่อทำให้เด็กได้ทำกิจกรรมง่ายขึ้นโดยมีผู้นำในการไปหยิบผักมาไว้ในกลุ่มของตนเองตลอดจนรู้จัการล้างผักให้สะอาดก่อนมารับประทานเพราะในผักมีสารเคมีที่เป็นอันตรายเด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุก ๆ คนจากการสอนครั้งนี้ทำให้ครูได้เห็นนพฤติกรรมของเด็ก ๆ แต่ละคนเป็นอย่างดี
โดย สวรรยา พิมคีรี (2011-10-14 14:02:48) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนเด็กๆไม่ชอบกินผักต่างๆ ครูสอนผักต่าง วิธีการล้างผักความสะอาดแล้ว ให้นักเรียนเด็กๆทำล้างผักตามครู สำคัญกินผัก ร่างกายดี ประโยชน์ และกิจกรรมนี้ยังสามารถทำให้เด็กๆ มีอารมณ์สนุกสนาน ร่าเริง ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับผักนานาชนิด และเป็นความรู้เพื่อต่อในระดับประถมศึกษาได้และยังช่วมให้เรียนรู้ในการเลือกรับประทานผักได้อย่างถูกต้อง และถูกสุขอนามัย และผมมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนนี้มาก
โดย ธรรศพล เอกชัยวรวุฒิ (2011-10-14 14:41:03) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูนี้เป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขแนวทางที่จะช่วยให้เด็กหันกลับมาสนใจและรับประทานผักต่าง ๆ โดยครูผู้สอนควรให้ความสำคัญกับผักต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็ก ๆ สนใจและชอบทานผักสีต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น มีการจัดกิจกรรมผักใบเขียวต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ เห็นถึงประโยชน์ของผักผลไม้ต่าง ๆ รวมไปถึงมีการจัดอบรมให้การสนับสนุนให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญที่เด็กควรได้รับคุณค่าสารอาหารที่ครบทั้งห้าหมู่ โดยการสอนให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและสัมผัสผักต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจสำหรับเด็ก
โดย มิรันตรี หอมสมบัติ (2011-10-14 14:52:40) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ประโยชน์ในการไปประบปรุง สำหรับการสอนเด็กที่สอนอยู่ให้รักการรับประทานผัก และมีทัศนคติที่ดี และช่วยให้ทราบถึงเรื่องผักที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และคิดว่าจะช่วยให้เด้กรู้จักผักหลากหลายชนิดมากขึ้น และเด็กสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันพร้อมกับไปแนะนำที่บ้านให้รู้จักการล้างผัก และประโยชน์ของผัก ด้วยความภาคภูมิใจ และคุณครูจะนำวิธีการสอนตามตัวอย่างไปปรับใช้กับเด็กปฐมวัยที่สอนอยู่ ให้อย่างวมีปรัสิทธิภาพ
โดย พจนีย์ ชาญตะนะ (2011-10-14 15:13:33) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ประโยชน์ในการไปประบปรุง สำหรับการสอนเด็กที่สอนอยู่ให้รักการรับประทานผัก และมีทัศนคติที่ดี และช่วยให้ทราบถึงเรื่องผักที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และคิดว่าจะช่วยให้เด้กรู้จักผักหลากหลายชนิดมากขึ้น และเด็กสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันพร้อมกับไปแนะนำที่บ้านให้รู้จักการล้างผัก และประโยชน์ของผัก ด้วยความภาคภูมิใจ และคุณครูจะนำวิธีการสอนตามตัวอย่างไปปรับใช้กับเด็กปฐมวัยที่สอนอยู่ ให้อย่างวมีปรัสิทธิภาพ
โดย พจนีย์ ชาญตะนะ (2011-10-14 15:13:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้เด็กได้รู้จักผักชนิดต่างต่างไม่ว่าจะเป็น คะน้า ผักกาด ผักบุ้ง ฝักทอง กระหลำปี แตงกวา มะเขือ มะเขือยาว และสอนให้เด็กได้รู้ประโยชน์ของการรับประทานผักทุกชนิด ว่าการรับประทานผักมมีประโยชน์กับเด็กอย่างไร และคุณครูยังสอนให้เด็กได้รู้จักกับการเข้ากลุ่มอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ และสอนให้เด็กรู้จักเลือกประธานและรองประทานภายในกลุ่มของเด็กเด็กเอง ทำให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองว่าตนเองต้องปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเข้ากลุ่มร่วมกับเพื่อน
โดย ชเอม กันรอบร้ (2011-10-14 15:41:14) [แสดงความคิดเห็น]
สอ่งที่ได้ ทำให้เราได้นำวิธีการจัดการไปปรับใช้กับตัวเอง ทำให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และได้ทานผักสดที่เป็นผลงานของตัวเอง เป็นสิ่งที่น่าภาพภูมิใจ ทั้งผู้สอนและผุ้เรียน ทำให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพอนามัยที่ดี รู้จักการทำความสะอาดผัก รู้จักผักทั้งรุปร่าง หน้าตา และได้ชิมรสชาติของผัก ที่เด็กๆได้ลงมือทำเอง โดยมีคุณครูที่ทุ่มเทพละกำลังและสมองในการชักจูง โน้มน้าวจิตใจให้เด็กๆ เกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
โดย มณีวรรณ์ ทองอำพัน (2011-10-14 15:56:18) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กส่วนใหญ่ไม่ชอนทานผัก การจัดกิจกรรมของคุณครูจินดา ทำให้เด็กคุ้ยเคยกับผัก และการให้เขาได้ล้างทำความสะอาดเอง ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และอยากลองทานผัก จากการไ้ด้ซักถามเด็กที่ไม่ทานผัก เขาจะตอบว่าขม เมื่อบอกเขาว่าไม่ขมเขาจะไม่เชื่อและไม่ยอมทดลองทาน คิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะทำให้เด็กได้ลองทานและทานผักได้ในที่สุด ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่่ดีมากค่ะ
โดย จิตรา คชพลายุกต์ (2011-12-04 00:53:03) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนี้ให้ประโยชน์ในการไปปรับปรุง สำหรับการสอนเด็กที่สอนอยู่ให้รักการรับประทานผัก และมีทัศนคติที่ดี และช่วยให้ทราบถึงเรื่องผักที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และคิดว่าจะช่วยให้เด็กรู้จักผักหลากหลายชนิดมากขึ้น และเด็กสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันพร้อมกับไปแนะนำที่บ้านให้รู้จักการล้างผัก และประโยชน์ของผัก ด้วยความภาคภูมิใจ และคุณครูจะนำวิธีการสอนตามตัวอย่างไปปรับใช้กับเด็กปฐมวัยที่สอนอยู่ ให้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย จรรยา ปองผาติพร (2012-03-13 20:08:20) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน เป็นตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ทำให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ในเรื่องผักและเห็นคุณค่าและประโยชน์ของผัก
ซื่งบางครั้งเด็กอาจไม่ชอบการกินผัก จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กที่ไม่ชอบกินผักและไม่เคยสนใจในเรื่องผักเกิดความสนใจและได้ทดลองชิมรสชาดของผักที่บางทีเด็กบางคนอาจจะไม่เคยได้ทานเพราะมองว่าผักเป็นอาหารที่รสชาดไม่อร่อยแต่กิจกรรมนี้ก็ช่วยให้เด็กสนใจที่จะกินผักได้มากยิ่งขึ้น
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-03-30 22:14:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับชมจากโทรทัศน์ครู กิจกรรมผักสะอาดน่ากิน เป็นตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีเน้นเด็กเป็นสำคัญเด็กเกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้สนใจในเรื่องผักและเห็นคุณค่าของผักที่เด็กบางคนอาจจะเกลียดผักและไม่ชอบกินผักจากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กที่ไม่ชอบกินผักและไม่เคยสนใจในเรื่องผักเกิดความสนใจและได้ทดลองชิมรสชาดของผักที่บางทีเด็กบางคนอาจจะไม่เคยได้ทานเพราะมองว่าผักเป็นอาหารที่รสชาดไม่อร่อยแต่กิจกรรมนี้ก็ช่วยให้เด็กสนใจกิจกรรมนี้ได้ดีมากขึ้น
โดย จรรยา ปองผาติพร (2012-04-05 11:18:36) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมแล้วพบว่า คุณครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ จังหวัด เพชรบุรี ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก จึงได้จัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน โดยกิจกรรมนี้เป็นการสอนให้เด็กได้รู้จักวิธีการล้างผักก่อนที่จะนำไปรับประทาน เป็นกิจกรรมที่เด็กสามารถเห็นผลได้จริงจากการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมแบบนี้เป็นการจัดกิจกรรมกลุ่ม สามารถทำให้เด็กเรียนรู้การเข้าสังคม การเรียนรู้จากการสังเกตจากเพื่อนที่ทำเป็น แต่ควรที่จะให้มีการแบ่งกลุ่มที่มีจำนวนต่อกลุ่มน้อยกว่านี้ เพื่อที่เด็กจะสามารถทำใด้ทุกคน แต่กิจกรรมนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย ภาวิณี เรือนดี (2012-04-10 22:31:31) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน เป็นตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ทำให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ในเรื่องผักและเห็นคุณค่าและประโยชน์ของผัก
ซื่งบางครั้งเด็กอาจไม่ชอบการกินผัก จากกิจกรรมนี้ทำให้เด็กที่ไม่ชอบกินผักและไม่เคยสนใจในเรื่องผักเกิดความสนใจและได้ทดลองชิมรสชาดของผักที่บางทีเด็กบางคนอาจจะไม่เคยได้ทานเพราะมองว่าผักเป็นอาหารที่รสชาดไม่อร่อยแต่กิจกรรมนี้ก็ช่วยให้เด็กสนใจที่จะกินผักได้มากยิ่งขึ้น และเด็กสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-04-24 14:04:49) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมผักสะอาดน่ากิน คุณครูผู้สอนใจเย็นดีเหมาะกับปฐมวัย เด็กน่ารัก รู้จักทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ดี มีการเลือกประธาน เลขา สอนประชาธิปไตยตั้งแต่ปฐมวัยเยี่ยมมากปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัย กิจกรรมที่คุณครูสอนขาดอุปกรณ์คือนำ้ที่สะอาด กับผ้าเช็ดมือเพราะในนำ้มีเกลืออยู่ด้วย กิจกรรมที่ทำเด็กได้รับประสบการณ์ตรงได้ทักษะทั้งสี่ด้านเหมาะสมกับวัย กิจรรมนี้สามารถนำไปต่อยอดเกี่ยวกับการทำอาหารให้เด็กได้รับประทาน
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-15 21:26:24) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน ตอน 2 ของครูจินดา อยู่สุข โรงเรียนบ้านหนองพลับ เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ สอนให้เด็กเรียนรู้จากของจริง และสอนในสิ่งที่เด็ก ๆ จะนำไปใช้ในชีวิตจริง เช่นการล้างผัก การรู้จักประโยชน์ของผักแต่ละชนิด เพื่อการรู้จักเลือกกิน และสอนให้เด็กช่วยกันเก็บของให้เรียบร้อย คุณครูต้องการแก้ปัญหาเรื่องเด็กไม่ชอบกินผัก โดยจัดกิจกรรมทั้งการเล่านิทานเกี่ยวกับผัก การเล่นเกมเกี่ยวกับผัก และการนำผักจริงมาให้เด็กได้สัมผัส ได้ล้างทำความสะอาด เพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผัก
โดย จิตรลดา มะโนระ (2013-03-09 12:57:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวปิยะนุช จาดศรี รหัสนักศึกษา 564186517 รหัสห้อง 5641-86/5 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี การจัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี ทำให้เด็กมีความสนใจในการเรียนเรื่องผัก และเห็นคุณค่าของผักแต่ละชนิดว่ามีประโยชน์อย่างไรและสามารถนำไปประกอบอาหารอะไรได้บ้าง การจัดกิจกรรมนี้ทำให้เด็กได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ดี ทำให้เด็กมีความสุข สนุกสนาน และสุขภาพแข็งแรง :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย ปิยะนุช จาดศรี (2014-03-04 22:30:05) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวปิยะนุช จาดศรี รหัสนักศึกษา 564186517 รหัสห้อง 5641-86/5 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี การจัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี ทำให้เด็กมีความสนใจในการเรียนเรื่องผัก และเห็นคุณค่าของผักแต่ละชนิดว่ามีประโยชน์อย่างไรและสามารถนำไปประกอบอาหารอะไรได้บ้าง การจัดกิจกรรมนี้ทำให้เด็กได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ดี ทำให้เด็กมีความสุข สนุกสนาน และสุขภาพแข็งแรง :tv02: :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย ปิยะนุช จาดศรี (2014-03-04 22:31:14) [แสดงความคิดเห็น]
สวัดดีค่ะ ดิฉัน ชื่อ นางสาวอุไรวรรณ ขำทวี คณะครุศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูแล้วประทับใจ และเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสอนให้เด้กเรียนร้เรืองผักเด็กที่ไม่กินผักก็สามาร๔หันกลับมากินผักได้ในกิจกรรมนี้และเป้นประโยชน์ในการนำไปทำกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนอีกด้วยและเป็นการส่งเสริมให้เด็กกินผัก ช่วยให้พัฒนาการของเด็ก ในการจัดทำกิจกรรมเด็กได้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติ การทำงานเป็นกลุ่มได้รู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรม ให้มีความพร้อมในพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณื สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดย อุไรวรรณ ขำทวี (2014-03-04 23:48:57) [แสดงความคิดเห็น]
สวัดดีค่ะ ดิฉัน ชื่อ นางสาวอุไรวรรณ ขำทวี คณะครุศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดิฉันได้ดูแล้วประทับใจ และเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสอนให้เด้กเรียนร้เรืองผักเด็กที่ไม่กินผักก็สามาร๔หันกลับมากินผักได้ในกิจกรรมนี้และเป้นประโยชน์ในการนำไปทำกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนอีกด้วยและเป็นการส่งเสริมให้เด็กกินผัก ช่วยให้พัฒนาการของเด็ก ในการจัดทำกิจกรรมเด็กได้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติ การทำงานเป็นกลุ่มได้รู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรม ให้มีความพร้อมในพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณื สังคม และสติปัญญา อีกทั้งยังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดย อุไรวรรณ ขำทวี (2014-03-04 23:50:09) [แสดงความคิดเห็น]
สวัดดีค่ะ ดิฉัน ชื่อ นางสาวอรพรร รัตนวงศ์คณะครุศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเกาญจนบุรี จากการที่ได้รับชมวีดีทัศน์ โดยการสาธิตขั้นตอนการดำเนินการให้กับนักศึกษา ถึงประโยชน์ของการได้นำสื่อทางเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน และได้ยกกิจกรรมผักสะอาดน่าทาน ซึ่งสะท้อนมุมมองที่น่าสนใจต่อการบริโภคผักของเด็กและคนในครอบครัวปัจจุบันเพราะส่วนใหญ่จะพึ่งพาอาหาสำเร็จรูป
โดย อรพรรณ รัตนวงศ์ (2014-08-08 20:14:42) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv