thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 13966
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.20 นาที | Online : 2011-07-04  
    Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)  
    ปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในนักเรียน ม.ต้น คือนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน บางทีสอนแต่บนกระดานนักเรียนก็มีท่าทางเบื่อ ดังนั้นคุณครูทวิกา จึงหาวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพราะเด็กวัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอโดยการแสดง เด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัด  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

แบ่งกลุ่มไม่จำเจ เรียนอังกฤษไม่จำใจ อาจารย์ นิรมล อ้วนไตร (ฉบับเต็ม)
พบเทคนิคการสอน ของอาจารย์ นิรมล อ้วนไตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเน้นการให้เด็กนักเรียนได้จับกลุ่มทำกิจกรรมใหม่ๆเสมอ เพิ่มเติม

สมมุติว่าฉันเป็นไกด์ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา (ฉบับเต็ม)
พบทักษะกระบวนการคิด และ กระบวนการแบ่งกลุ่ม ของ อ. อุทุมพร เลิศปรีชา เพิ่มเติม

English of Science สอนอังกฤษด้วยวิทยาศาสตร์ คุณครูสุภาวี พัฒน์จารีย์
ชมการจัดการเรียนรู้ โดยการร่วมเรียนรู้ด้วยกันทั้งครู และศิษย์ โดยนำความรู้เดิมด้านวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนถนัด มาเรียนรู้ในภาษาอังกฤษที่ครูถนัดกว่า กิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะการฟัง และพูด ในภาษาอังกฤษ ผ่านการเดี่ยวไมโครโฟนของนักเรียน เพิ่มเติม

การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)
การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม

เริ่ม "เขียนอังกฤษ" ไม่ยากอย่างที่คิด คุณครูรัชฎา ภุชงค์เจริญ รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ถือได้ว่ายากที่สุดในการเรียนภาษาอังกฤษ ชมเทคนิคการสอนผ่านรูปแบบการเขียน paragraph writing ใช้หลักการสอนแบบ jigsaw เริ่มจากง่ายไปหายาก โดยหวังว่าจะเป็นพื้นฐานให้เด็กทุกคนก้าวขึ้นไปสู่การพัฒนาตนเอง เพิ่มเติม

 
 
การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นเทคนิคที่เด็กชอบทำมากๆๆ แต่จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนบ่อยๆๆ เด็กจึงจะทำได้ นักเรียนคุณครูเก่งมากคะ :tv17: :tv18:
โดย สุวนีย์ วงศ์ภาคำ (2011-07-06 22:00:02) [แสดงความคิดเห็น]
ลองมองย้อนไปเมื่อครั้งเป็นเด็ก ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ก็คงเคยผ่านการเล่นคนเดียว พูดคนเดียว หรือมีเพื่อนในจินตนาการเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราจะรังสรรค์เพื่อนในจินตนาการให้มีมากมายแค่ไหน อยู่ที่เราจะสร้างขึ้นมาอย่างไร

เด็กบางคนสร้างบทบาทสมมติจากจินตนาการล้วนๆ แต่เด็กบางคนอาจมีตุ๊กตาหรือรถยนต์เป็นอุปกรณ์ต่อยอดจินตนาการ

กิจกรรมที่เด็กๆ คิดค้นและเล่นกับจินตนาการ เรียกว่า กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ (Role Play) กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการอันบรรเจิด ได้ใช้สมองทางด้านอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่ประโยชน์มากมายในการกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพทางสมองอย่างรอบด้าน

รูปแบบการเล่นบทบาทสมมติมี 2 แบบ ได้แก่

แบบแรก เด็กจะสร้างจินตนาการและสมมติบทบาทของตนเอง และสร้างเพื่อนในจินตนาการ

แบบที่สอง สร้างบทบาทสมมติโดยมีตัวละคร เช่น พ่อรับบทบาทเป็นหมอ แม่รับบทเป็นคนไข้ และลูกรับบทเป็นนางพยาบาล เป็นกิจกรรมที่กำหนดบทบาทให้แต่ละคน แล้วทำกิจกรรมเล่นร่วมกัน อาจจะสร้างเรื่องราวตามนิทาน หรือสร้างเรื่องขึ้นมาเองก็ได้

กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ชอบเล่นมาก เพราะสนุกสนาน ทั้งยังได้เป็นผู้กำหนดบทบาทของตนเอง เหมือนเขาสามารถสร้างโลกจินตนาการของเขาเอง ถ้าพ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจถึงพัฒนาการตามวัยของเขา และส่งเสริมให้ลูกได้เล่นบทบาทสมมติอย่างเหมาะสมจะช่วยพัฒนาการของลูกได้มากทีเดียว

ประโยชน์ของการเล่นบทบาทสมมติช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมองมากมาย
โดย อรทัย คุ้มครอง (2013-01-02 08:15:16)
เป็นแนวทางที่ดีในการนำมาเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดความสนุกในการเรียนภาษาต่างประเทศ
โดย สมโภชน์ โชวงศ์ (2011-07-07 22:17:10) [แสดงความคิดเห็น]
มีโอกาสได้รับชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ทวิกา สุบินยัง คุณครูคนเก่งแห่ง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) ต้องขอชื่นชมว่า จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้น่าติดตามตลอดคาบจริง ๆ ดูเด็กนักเรียนมีความสุขกับการเรียนในชั่วโมงของครู พร้อมทั้งได้แสดงศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ เห็นแล้วอยากสอนให้ได้แบบนี้จัง จะพยายามพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นกว่านี้ เผื่อจะเป็นที่รักของเด็กนักเรียนแบบนี้บ้างครับ
โดย เสรี แก้วก่อง (2011-07-08 13:36:30) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการเรียนการสอนของคุณครูมากๆเลย ตอนแรกคิดว่าการทำกิจกรรมโรลเพลย์นั้น ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆมากมาย คิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ตอนนี้เปลี่ยนความคิดใหม่แล้ว เพราะว่านอกจากจะทำง่ายแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนในการใช้ภาษาอีกด้วย ซึ่งใช้ได้ผลกับการเรียนการสอนภาษา ไม่เพียงแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียว แต่ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่นก็ยังคงใช้ได้ ซึ่งเราอาจจะไม่ดึงเอามาทั้งหมด อาจจะดึงเอามาบางส่วนซึ่งเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน และเอาไปปรับใช้ได้
โดย สุรีย์พร แก้วมา (2011-07-09 17:10:59) [แสดงความคิดเห็น]
การทำกิจกรรมโรลเพลย์ของคุณครูสนุกมาก ๆเลยค่ะ มีหลากหลายวิธี คุณครูคงจะทำบ่อย ๆเด็ก ๆถึงได้เก่งขนาดนั้น ดิฉันจะลองนำไปใช้บ้างค่ะ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่เป็นสื่อกลางในการแชร์ไอเดียที่ดี ๆและเป็นประโยชน์ค่ะ
โดย ยุวดี ไชยมงคล (2011-07-09 21:55:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งบุคลิกของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม Role Play นี้ให้มีประสิทธิภาพ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน ซึ่งคุณครูทวิกา ทำได้ดีมากคะ ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษที่ครูสอนคะ และดิฉันเองก็ได้นำแนะการสอนของครูทวิกาไปปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.6 ที่โรงเรียนเช่นกันคะ นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนมากคะ
โดย ปัทมพร ธรรณมรงค์ (2011-07-12 10:51:42) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ เป็นกิจกรรมที่เรียนมีส่วนร่วม ทั้งนักเรียนที่แสดงบทบาทและคนที่นั่งดู คนแสดงบทบาท ได้ถ่ายถอดสิ่งที่เขาเห็นคือข้อความในบัตรข้อความ เป็นภาษากาย คนดูก็ให้ความสนใจ สามารถเข้าใจท่าทางและสามารถบอกความหมายของคำหนือข้อความเหล่านั้นได้ และที่สำคัญเมื่อนักเรียนอย่างมีความสุขเขาก็จะได้ซึมซับความรู้ได้โดยไม่รู้ตัว การแสดงบทบาทสมมุตติสามารถนำไปใช้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ครูจะต้องเตรียมการสอนให้พร้อมกิจกรรมจึงจะประสบผลสำเร็จได้
โดย เยาวมาล์ ร่วมสุข (2011-07-12 19:57:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นลูกศิษย์จากม.ราชภัฏราชภัฏนครราชสีมาที่ภาคภูมิใจ ครูน่นมีความตั้งใจสูงมาก ทุมเทกับการสอน น่าสนใจมากเพราะเป็นการเปิดโลกทรรศน์และจินตนาการของเด็กๆ จะนำไปใช้สอนนะ เป็นกำลังใจให้คะ
โดย วรรณวิมล บัวงาม (2011-07-14 16:18:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่สนุกมาก นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เป็นสื่อการสอนที่ดีมากค่ะ ทำให้ผู้เรียนอยากเรียนและไม่เบื่อ
โดย ภัคจิรา พร้อมประเสริฐ (2012-08-28 00:56:19)
ลองมองย้อนไปเมื่อครั้งเป็นเด็ก ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ก็คงเคยผ่านการเล่นคนเดียว พูดคนเดียว หรือมีเพื่อนในจินตนาการเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราจะรังสรรค์เพื่อนในจินตนาการให้มีมากมายแค่ไหน อยู่ที่เราจะสร้างขึ้นมาอย่างไร

เด็กบางคนสร้างบทบาทสมมติจากจินตนาการล้วนๆ แต่เด็กบางคนอาจมีตุ๊กตาหรือรถยนต์เป็นอุปกรณ์ต่อยอดจินตนาการ

กิจกรรมที่เด็กๆ คิดค้นและเล่นกับจินตนาการ เรียกว่า กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ (Role Play) กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการอันบรรเจิด ได้ใช้สมองทางด้านอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่ประโยชน์มากมายในการกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพทางสมองอย่างรอบด้าน

รูปแบบการเล่นบทบาทสมมติมี 2 แบบ ได้แก่

แบบแรก เด็กจะสร้างจินตนาการและสมมติบทบาทของตนเอง และสร้างเพื่อนในจินตนาการ

แบบที่สอง สร้างบทบาทสมมติโดยมีตัวละคร เช่น พ่อรับบทบาทเป็นหมอ แม่รับบทเป็นคนไข้ และลูกรับบทเป็นนางพยาบาล เป็นกิจกรรมที่กำหนดบทบาทให้แต่ละคน แล้วทำกิจกรรมเล่นร่วมกัน อาจจะสร้างเรื่องราวตามนิทาน หรือสร้างเรื่องขึ้นมาเองก็ได้

กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ชอบเล่นมาก เพราะสนุกสนาน ทั้งยังได้เป็นผู้กำหนดบทบาทของตนเอง เหมือนเขาสามารถสร้างโลกจินตนาการของเขาเอง ถ้าพ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจถึงพัฒนาการตามวัยของเขา และส่งเสริมให้ลูกได้เล่นบทบาทสมมติอย่างเหมาะสมจะช่วยพัฒนาการของลูกได้มากทีเดียว

ประโยชน์ของการเล่นบทบาทสมมติช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมองมากมาย
โดย ศศิธร เสนสม (2011-07-14 18:07:51) [แสดงความคิดเห็น]
ประโยชน์ของการเล่นบทบาทสมมติช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมองมากมาย

หนึ่ง ส่งเสริมทางด้านความคิดสร้างสรรค์

เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยตรง จากการให้เด็กได้คิดจินตนาการบทบาทสมมติ และเรื่องราวต่างๆ เท่ากับเป็นการกระตุ้นความคิดของเด็ก ยกตัวอย่าง เด็กเล่นบทบาทสมมติเป็นหมอ เด็กจะเชื่อมโยงความคิดว่าเวลาพ่อแม่พาเขาไปหาหมอ ต้องเจอกับอะไร เด็กจะมีจินตนาการ และทำท่าทางเพื่อให้เป็นบทบาทนั้น พร้อมทั้งมีท่าทางในการรักษาคนไข้ ถ้าพ่อแม่ร่วมเล่นกับลูกก็อาจจะเป็นคนไข้ให้ลูก และชวนลูกคุยประหนึ่งว่าเป็นคนไข้จริง แล้วเด็กจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และอาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจในอาชีพต่อไปในอนาคตก็ได้

สอง ส่งเสริมทางด้านความจำ

เมื่อเด็กๆ ได้เล่นบทบาทสมมติต่างๆ เขาก็จำเป็นต้องจดจำบุคลิกท่าทาง หรือบทบาทที่ใกล้เคียงของตัวละครนั้นๆ ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นบทบาทการสร้างจากจินตนาการ หรือบทบาทสมมติตัวละคร ล้วนแล้วต้องกระตุ้นเรื่องความจำด้วย อาจเป็นการจำจากประสบการณ์ในชีวิต หรือจำจากการเลียนแบบพฤติกรรมทางทีวี หรือสื่ออื่นๆ ซึ่งพ่อแม่ก็สามารถช่วยต่อยอดในการช่วยกระตุ้นความจำได้ด้วย ยกตัวอย่าง ลูกเล่นบทบาทสมมติเป็นหมี พ่อแม่ก็อาจช่วยกระตุ้นความจำว่าหมีมีลักษณะอย่างไร อาจชวนลูกคุยถึงสวนสัตว์ที่เคยไป แล้วพบเห็นว่าท่าทางของหมีเป็นอย่างไร แล้วชวนลูกคุยต่อไปถึงประเภทของหมีด้วยก็ได้

สาม ส่งเสริมทางด้านภาษา

การเล่นบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง บางครั้งลูกอาจจะพูดคนเดียว แต่ก็เป็นการพูดกับเพื่อนในจินตนาการ หรืออาจจะมีตัวละครที่เล่นด้วยกัน ก็จะทำให้มีการสื่อสารกันทางคำพูดและท่าทาง ยิ่งเป็นเด็กวัยหัดพูด เด็กที่เล่นบทบาทสมมติจะเกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะเท่ากับช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาให้กับเด็ก ซึ่งพ่อแม่สามารถสอดแทรกคำศัพท์ให้ลูกได้ด้วย ทำให้ลูกมีคำคลังได้เพิ่มมากขึ้น ยิ่งถ้ามีท่าทางประกอบจะยิ่งทำให้เด็กเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาได้ดียิ่งขึ้น

สี่ ส่งเสริมทางด้านอารมณ์ความรู้สึก

เป็นการฝึกให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องอีคิว และเรื่องความรู้สึกได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในช่วงปฐมวัย เป็นวัยที่ชอบแสดงออกทางความรู้สึก เช่น เวลาดีใจหรือมีความสุขสนุกสนานก็จะหัวเราะกระโดดโลดเต้น แต่หากเวลาเสียใจหรือโดนขัดใจก็จะร้องไห้เสียงดัง กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางด้านอารมณ์ของตนเองอย่างเต็มที่ เป็นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องอารมณ์ของคนเรามีหลากหลาย ทั้งดีใจ มีความสุข ร้องไห้ เสียใจ ทุกข์ใจ เศร้าใจ ฯลฯ และเมื่อเกิดความรู้สึกเหล่านั้น จะมีพฤติกรรมอะไรตามมา เป็นการสอนให้ลูกได้เรียนรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองด้วย

นอกจากนี้ กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติยังช่วยให้เด็กเป็นคนละเอียดอ่อน มีความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่นจากการที่เด็กๆได้แสดงบทบาทสมมตินั้นด้วย

ห้า ส่งเสริมทางด้านสังคม

กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านสังคมของเด็กได้อย่างมาก เด็กได้เรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้าหากัน บางครั้งอาจจะแบ่งบทฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามให้กับเด็ก รวมถึงสอดแทรกให้เด็กรู้จักยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและการเข้าใจบทบาทของตนเองและผู้อื่นโดยที่ไม่ไปก้าวก่ายในบทบาทของกันและกัน นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความรักและสามัคคีด้วย
โดย ศศิธร เสนสม (2011-07-14 18:08:53) [แสดงความคิดเห็น]
I believe learning should be fun. . teachers, feel inspired to be teachers, motivate and encourage their students and by doing so, make the world a better place for everyone. Not about your Master Degree even need these things to be a great teacher. All you need is the right attitude and the right tools and how to.... Whoever... wherever... whenever your lessons are culorful... many ideas..make your studemt feelfree.........Thank you
โดย สุภาภรณ์ นิลยกานนท์ (2011-07-18 12:56:15) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กได้มีส่วนร่วม เขาได้แสดงออก ได้ใช้ภาษา พูดในสิ่งที่เขาเรียนจริงกับการเล่นเป็นตัวละครตัวนั้นตัวนี้
โดย อัมพร สุมณฑา (2011-07-23 09:30:41) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ๆ ซึ่งเด็กได้เห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและสามารถนำมาสร้างสรรคืในการเรียวิชาภาษาอังกฤษจากการที่เด็กได้เห็นตัวอย่างในชีวิติประจำวันและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและในการเรียนโดยใช้บทบาทสมมุตินี้เด็กๆ จะได้ใช้สถานการณืจริงๆ และประสบการณืจริงที่นักเรียนได้สัมผัสทำให้เกิดการมองเห็นภาพและสามารถนำมาใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
โดย วชรวรรณ ภูมิโคกรักษ์ (2011-07-30 23:29:19) [แสดงความคิดเห็น]
เห้นเด็กๆเรียนภาษษอังกฤษอย่างสนุกก็ชื่นใจนะครับ
โดย วรัทดล ไชยตาแสง (2011-07-31 15:25:33) [แสดงความคิดเห็น]
what a great lesson you, smart teacher can create to teach students in really fun period, I , myself English teacher, I know it's quite hard to teach Mattayom1-3 students to act out what to show their confidence while they're learning a new language that they feel it's not an important one to influence their daily lives.I agree with your idea to apply the relevant situations in classrooom in order they see how English is important when they face to those. Cheer up your idea and I will try once in my class. Thanks Teacher TV a good programme for all teachers to inspire their teachers'spirits show up.
โดย ธนิต คงเจริญสุข (2011-07-31 18:19:19) [แสดงความคิดเห็น]
roleplay เป็นกิจกรรมที่ดีมากทำให้เด็กเกิดการกระตือรือร้นต่อการเรียน ตื่นตัวตลอดเวลา เรียกความสนใจได้มากกว่าการเรียนตามปกติ แต่ครูผู้สอนต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนทำกิจกรรม ต้องใช้เวลาทุ่มเทต่อการฝึกซ้อม ฝึกให้เด็กกล้าแสดงออก สนุกสนาน พร้อมกับได้ความรู้ไปด้วย เป็นการสร้างเจตคติดีอีกวิธีหนึ่งต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องขอคุณรายการโทรทัศน์ครู ที่มีอะไรดีๆมากฝากเพื่อนครู ทำให้เพื่อนครูได้พัฒนาตนเอง ได้ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบต่างๆ
โดย บุศยรินทร์ ฟักช้าง (2011-07-31 21:15:08) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนของอาจารย์น่ารักมากเลยมาก การเรียนรู้น่าสนใจและนักเรียนมีความสุขในการเรียนมากเลยค่ะ การออกมาใบ้คำก็เป็นสิ่งดีที่นักเรียนได้แสดงออกและสามารถสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจได้ตรงกัน คงต้องสอนศัพท์ให้นักเรียนเป็นพื้นฐานและช่วยนักเรียนคิด สร้างประโยค ครูต้องมีบทบาทในการสร้างสรรค์บทเรียนมากๆ การได้ดูการสอนของอาจารย์ทำให้มีจินตนาการในการสอนมากขึ้นเยอะและมีกำลังใจในการสอน คิดกิจกรรมทีส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน
โดย จารุวรรณ ธรรมสอน (2011-08-02 23:26:53) [แสดงความคิดเห็น]
Role play is a part of drama technique. I wonder that why don't you let them act in English because this class is English, isn't it?
I still admire in your attempt. I observed your students are happy to study English, Good job.
โดย วิทยา มูฮำหมัด (2011-08-04 20:28:46) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติในวิชาภาษาอังกฤษทำให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สามารถจดจำประโยคหรือสำนวนต่าง ๆ จากการแสดงและนำไปใช้ได้ อีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก ขอขอบคุณคุณครูที่แบ่งปันกิจกรรมการสอนดีๆแบบนี้นะคะ
โดย วิภาดา บัวทั่ง (2011-08-05 17:08:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวิดีโอ การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ ของ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) แล้ว พบว่านักเรียนทุกเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ได้เรียนรู้จากการแสดงบทบาทสมมติ และคิดว่านักเรียนจะสามารถนำประสบการณ์นั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และกิจกรรมที่ชอบอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ การใบ้คำ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ในการที่จะแสดงท่าทางเพื่อให้เพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้เดาในสิ่งที่ตนเองทำว่าทำท่าทางอะไร เป็นวิธีการสอนที่ดีมาก ๆ ค่ะ นักเรียนจะตื่นตัวกับการเรียนตลอดเวลา
โดย ธนวรรณ คงนาค (2011-08-07 12:47:18) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อคุณครูเตรียมพร้อมและทุ่มด้วยใจ สิ่งที่ได้คือนักเรียน เกินคุ้มค่ะ จะนำไปประยุกต์ใช้ค่ะ
โดย นางธนภร ใบสนธิ์ (2011-08-10 20:10:58) [แสดงความคิดเห็น]
เปลี่ยนความคิดคะ เคยคิดแต่ว่านักเรียนอาจทำไม่ได้แสดงบทบาทสมมุติไม่ได้แต่ว่าบางทีแค่แสดงท่าทางหรือปล่อยให้นักเรียนทำดูเขาอาจทำได้ดีหรือเข้าใจได้มากกว่าที่เราคิดซะอีก ถ้านักเรียนชอบภาษาอังกฤษแล้วเขาก็จะใส่ใจเรียนรู้เอง
โดย สายสุนีย์ คำอัด (2011-08-12 16:58:51) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ๆ ซึ่งเด็กได้เห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและสามารถนำมาสร้างสรรคืในการเรียวิชาภาษาอังกฤษจากการที่เด็กได้เห็นตัวอย่างในชีวิติประจำวันและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาต่างประเทศได้ดียิ่ง
โดย จิตติมา เตมินทร์ (2011-08-13 13:14:41) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์สอนเป็นขั้นเป็นตอนทีละเล็กทีละน้อย ค่อยๆเสริมความรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นในการใช้แสดงบทบาทสมมติที่เป็นภาระงานรวบยอด เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติและบรรลุผลในที่สุด ไม่เร่งรัดจนเกินไปและแต่ละภาระงานก็ท้าทายความสามารถในระดับที่เหมาะสมของนักเรียน เมื่อนักเรียนผ่านภาระงานแต่ละขั้นไปได้ก็จะเกิดความภาคภูมิใจและอยากเรียนรู้ภาระงานที่ยากขึ้น ผมขอชื่นชมความอดทนของอาจารย์ครับ และที่น่าชื่นชมอีกข้อคืออาจารย์พยายามใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตลอดเวลา ผนวกกับภาษาท่าทางเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและคุ้นชินกับภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้ไม่รู้สึกเขินอายและคิดว่าเป็นเรื่องปกติในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ขอปรบมือให้ดังๆในความพยายามและความตั้งใจครับ :tv15:
โดย ทศพล เปียแก้ว (2011-08-14 00:25:05) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่เก่งมากเลย โดยปกติก็สอน Role play แต่วิธีการเรียนการสอนของนักเรียนมีเทคนิคการสอนที่ดีมากทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นทำให้นักเรียนมีความเข้าใจมากสำหรับการเรียนการสอน ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เข้าใจง่ายทั้งผู้สอนและผู้เรียนทำให้นักเรียนมีการฝึกทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นสามารถไปบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ ได้ การสอนเป็นขั้นตอนที่สามารถนำไปสอนกับนักเรียนได้และสามารถนำนักเรียนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง
โดย สุรีธร ขันติโคตร (2011-08-15 14:21:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่ดีอีกวิธีหนึ่ง นักเรียนได้มีส่วนร่วม ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ทำให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งบุคลิกของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม Role Play นี้ให้มีประสิทธิภาพ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน ในฐานะที่เราแสดงบทบาทเป็นครู ผมจะได้นำไปทดลองใช้กับนักเรียนของตนเอง
โดย ธนพล แสงหิรัญ (2011-08-23 14:11:54) [แสดงความคิดเห็น]
role play เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้หลายๆด้าน โดยเฉพาะ ทักษะด้านการพูดสื่อสาร แต่การที่เด็กจะแสดงบทบาทสมมุติได้นั้น เราต้องฝึกให้เด้กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เริ่มจากคำๆเดียวก่อน แล้วจึงเป้นประโยค จนคล่อง ก้จะทำให้เด้กสนุกสนานกับการแสดงออก และสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้เป้นอย่างดี เกิดความจำที่คงทน และยั่งยืนกว่าการบังคับให้เด้กทำหรือจำโดยไม่เต็มใจ การแสดงบทบามสมมุติเป้นกิจกรรมการเรียนที่ดีอีกวืหนึ่งสำหรับเด้กไทย โดยเฉพาะเด็กๆที่จังหวัดตนเองเป้นแหล่งท่องเที่ยว สามารถไปใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้เป้นอย่างดี
โดย บุศยรินทร์ ฟักช้าง (2011-08-23 21:55:14) [แสดงความคิดเห็น]
it is a fun class and the teacher can provide the activity and the role for the studebts. it is not the difficult techniques but it is not esy for evry teacher to manage ethe activity if he didn't prepare the lesson beforehand and he doen't know how to deal the lesson. very good one you are inspired me
โดย พนิดา สมัยคมสัน (2011-08-30 21:24:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสามารถนำไปใช้ได้กับนักเรียนเกือบทุกระดับชั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของนักเรียนด้วย อยากเก่งเหมือนอ.ทวิกาจังชื่นชมมากคะ จะลองนำไปใช้กับนักเรียนดูบ้าง เพียงแต่นักเรียนยังไม่กล้าขาดความมั่นใจ ทำอย่างไรจึงจะมีความมั่นใจเท่านักเรียนของอ.ทวิกา :tv18:
โดย รุ่งศรี งามดี (2011-09-04 15:13:13) [แสดงความคิดเห็น]
วีดีโอชุดนี้เป็นประโยชน์มาก น่าสนใจมากเพราะเป็็นเรื่องของครูไทย นักเรียนไทย ทำให้ดิันคิดว่าน่าจะนำมาใช้ในห้องเรียนของตัวเองได้ อ.ทวิกา สุบินยัง ทำให้เห็นว่าบทบาทสมมุติเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกในทางที่ดีของนักเรียน ส่งเสริมการคิดในหลายด้าน ส่งเสริมการใช้ภาษาในห้องเรียน แต่กิจกรรมนี้น่าจะมีปัญหากับเด็กนักเรียนที่ขี้อาย ไม่กล้า ครูต้องช่วยกระตุ้นมาก ๆ ขอชื่นชมคุณครูทวิกา ที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ดีมาก ๆและนักเรียนก็เก่งทุกคนเลย :tv15: :tv17: :tv18:
โดย กนกพร นวมนาค (2011-09-06 17:15:15) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์มากคะนักเรียนได้มีส่วนร่วมและทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
โดย รัตนา มณีเนตร (2011-09-06 17:34:12) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ชอบเล่นมาก เพราะสนุกสนาน ช่วยส่งเสริมการแสดงออกในทางที่ดีของนักเรียน ขอชื่นชมคุณครูทวิกา ที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ดีมาก นักเรียนก็เก่ง :tv03:
โดย จุรีภรณ์ น้อยวงศ์ (2011-09-06 20:02:40) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09: น่าภูมิใจจริง ๆ ค่ะ ที่มีเด็กที่น่ารัก ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในชั้นเรียน ทำให้คนสอนก็มีความสุข นักเรียนก็เรียนรู้ภาษาอย่างสนุกสนาน ชอบการสมมติสถานการณ์ด้วยค่ะ ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ประโยค แม้ว่าจะยังไม่สามารถสื่อสารได้ แต่มีเพื่อนมีครูคอยช่วยเหลือ เด็กก็สามารถฝึกทักษะทางภาษาได้เป็นอย่างดี แม้แต่เด็กที่ไม่กล้าแสดงออก ถ้าได้เรียนท่ามกลางบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์อย่างนี้ ดิฉันคิดว่า คงจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้ด้วยค่ะ .. คุณครูจัดบรรยากาศห้องเรียนได้น่าสนใจดีด้วยนะคะ
โดย สุเนตร บุตรชานนท์ (2011-09-07 15:11:35) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09: น่าภูมิใจจริง ๆ ค่ะ ที่มีเด็กที่น่ารัก ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในชั้นเรียน ทำให้คนสอนก็มีความสุข นักเรียนก็เรียนรู้ภาษาอย่างสนุกสนาน ชอบการสมมติสถานการณ์ด้วยค่ะ ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ประโยค แม้ว่าจะยังไม่สามารถสื่อสารได้ แต่มีเพื่อนมีครูคอยช่วยเหลือ เด็กก็สามารถฝึกทักษะทางภาษาได้เป็นอย่างดี แม้แต่เด็กที่ไม่กล้าแสดงออก ถ้าได้เรียนท่ามกลางบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์อย่างนี้ ดิฉันคิดว่า คงจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้ด้วยค่ะ .. คุณครูจัดบรรยากาศห้องเรียนได้น่าสนใจดีด้วยนะคะ
โดย สุเนตร บุตรชานนท์ (2011-09-07 15:11:38) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนของคุณครูเก่งมาก กล้าแสดงออก ให้ความร่วมมือดี เยี่ยมจริงตรับ
โดย ธาตรี แก้วศรีนวม (2011-09-16 05:46:30) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: เป็นวิธีการสอนที่ดีมากนอกจากจะให้เด็กกล้าแสดงออกแล้วยังช่วยให้เด็กได้มีความสุขกับการเรียน และได้ฝึกฝนทักษะทางภาษา แต่มีข้อเสียก็คือนักเรียนที่ไม่มีความมั่นใจในตนเองก็จะมีปฏิกิริยาที่ต่อต้านและหลีกเลี่ยง ครูควรผลักดันให้นักเรียนได้กล้าแสดงความคิดเห็นหรือสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มเพื่อนก่อนเพื่อเพิ่มความมั่นใจของนักเรียนค่ะ
โดย กมลณัฐ ดีธงทอง (2011-09-17 13:38:55) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้บทบาทสมมุติมีความจำเป้นมากในการเรียนารสอนภาษาอังกฤษ เด็กๆๆนักเรียนให้ความสนใจ ดีค่ะ และเค้าจะตื่นเต้นทุกครั้งที่มีการแสดงตอบโต้กันเพราะนักเรียนจะได้พูดภาษาอังกฤษด้วย :tv15:
โดย พัชรี วิบูลย์กุล (2011-09-19 13:35:31) [แสดงความคิดเห็น]
การแสดงบทบาทสมมุติ ถือเป็นเครื่องมือและกลวิธีอย่างหนึ่งที่ครูจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทุกสภาวะในชั้นเรียนตามโอกาสที่สมควร โดยให้นักเรียนแสดงออกจากเรื่องที่ได้อ่านนำมาสมมุติ มีการแสดงออกอย่างอิสระ ทั้งท่าทางการพูด การแสดงท่าทางต่างๆื การแสดงบทบาทสมมุตินี้จะช่วยให้นักเรียนที่ออกมาแสดงมีความเข้าใจในเรื่องที่แสดงได้อย่างลึกซึ้งและสามารถจดจำไปได้นาน ถ้าเป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจจะฝังใจจดจำได้ไปตลอดชีวิต บทบาทสุมมิตนับเป็นเครื่องมือและวิธีการอย่างหนึ่งที่ช่วยในการส่งเสริมให้เด็กๆ รักการอ่านได้มากอีกทั้งครูยังสามารถนำบทบาทสมมุคิไปช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆมากขึ้น
โดย นัยน์กมล กินรี (2011-09-20 21:08:35) [แสดงความคิดเห็น]
การแสดงบทบาทสมมุติ ถือเป็นเครื่องมือและกลวิธีอย่างหนึ่งที่ครูจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทุกสภาวะในชั้นเรียนตามโอกาสที่สมควร โดยให้นักเรียนแสดงออกจากเรื่องที่ได้อ่านนำมาสมมุติ มีการแสดงออกอย่างอิสระ ทั้งท่าทางการพูด การแสดงท่าทางต่างๆื การแสดงบทบาทสมมุตินี้จะช่วยให้นักเรียนที่ออกมาแสดงมีความเข้าใจในเรื่องที่แสดงได้อย่างลึกซึ้งและสามารถจดจำไปได้นาน ถ้าเป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจจะฝังใจจดจำได้ไปตลอดชีวิต บทบาทสุมมิตนับเป็นเครื่องมือและวิธีการอย่างหนึ่งที่ช่วยในการส่งเสริมให้เด็กๆ รักการอ่านได้มากอีกทั้งครูยังสามารถนำบทบาทสมมุคิไปช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆมากขึ้น
โดย นัยน์กมล กินรี (2011-09-20 21:08:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งบุคลิกของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม Role Play นี้ให้มีประสิทธิภาพ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน ซึ่งคุณครูทวิกา ทำได้ดีมากคะ ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษที่ครูสอนคะ และดิฉันเองก็ได้นำแนะการสอนของครูทวิกาไปปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.6 ที่โรงเรียนเช่นกันคะ นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนมากคะ :tv15: :tv17:
โดย เอื้องบาน นวลประเสริฐ (2011-09-21 14:15:58) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจมากที่ได้รับปรับการ
ณ์การสอนที่ดี
โดย สุภาภรณ์ นิลยกานนท์ (2011-09-22 14:05:52) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง
โดย สุภาภรณ์ นิลยกานนท์ (2011-09-22 14:06:16) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง เป็นการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยเฉพาะการใบ้คำแล้วให้เพื่อนทายเป็นภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ฝึกทักษะการคิด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ตามสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของเราได้ โดยเฉพาะการใบ้คำ "เป็นกิจกรรมที่ตื่นเต้นมากสำหรับนักเรียน" สามารถดึงความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย ธนวรรณ คงนาค (2011-09-26 10:27:04) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้บทบาทสมมติRole play ของท่านอ.ทวิกา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้นำนวัตกรรมด้นเทคนิคการสอนที่สามารถนำมาใช้ได้และถือได้ว่านักเรียนได้เรียนด้วยตนเองและได้ลงมือปฏิบัติและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี และขอชมเชยท่านอ.ทวิกา ที่ท่านอ. มีความตั้งใจและมีการฝึกฝนและการเตรียมตัวที่ดีก่อนทำการเรียนการสอนครับ และท่านอ.ได้เตรียมอุปกรณ์การสอนในการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจที่อยากจะเรียนวิชภาษาอังกฤษมกยิ่งขึ้นครับ เก่งมากครับ :tv15:
โดย Arun Meadseena (2011-10-12 09:13:17) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้ชมรายการโทรทัศน์ครูเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษที่นำการแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว รุสึกประทับใจและจะนำหลักการสอนนี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้มิได้จำกัดเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการสอนได้ทุกวิชา ทุกระดับชั้น โดยต้องปรับและเลือกสถานการณืต่างๆให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของผู้เรียน เพราะการสอนแบบนี้นักเรียนชอบเพราะได้แสดงออก
โดย อุสาห์ วิเชียรราชัย (2011-10-12 11:01:47) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิธีการสอนของอาจารย์ทวิกา ในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษกับเด็กที่ไม่นิ่งและไม่สนใจเรียน มีการนำวิธีการสอนโดยการใช้วิธีการแบบแสดงบทบาทสมมุติมาใช้ในการเรียนการสอนทำให้การเรียนการสอนพัฒนาได้ดีมากยิ่งขึ้นเด็กหันมาสนใจเรียนเพราะสนุกกับการเรียนที่ได้แสดงบทบาทสมมุติเป็นบุคคลอื่นหรือสถานการณ์อื่นทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ฝังลึกสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการดำเนินชีวิตในสังคมเพราะภาษาอังกฤษถือได้ว่ามีความสำคัญในโลกยุคปัจจุบันนี้มาก
โดย วธิดา เล็งแล (2011-10-12 11:36:06) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09:จากการรับชมการสอนของอาจารย์ทวิกา เป็นการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะสามารถ ทำให้นักเรียนไม่เบื่อง่ายๆ โดยการใช้บทบาทสมมติและ คำใบ้ ต่างๆเข้ามาเป็นสื่อให้ นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น และยังทำให้นักเรียนสนุกสนานและกล้าาแสดงออกมากขึ้นอีกด้วย จะเห็นได้ว่านักเรียนมีสมาธิและสนใจในกิจกกรมมากขึ้น ต่างจากการสอนในหนังสือตำราแบบธรรมดาทั่วไป เพราะการมีกิจกรรม เกมส์ หรือการแสดงบทบาทสมตินี้ ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น อยากให้คุณครูหลายๆคนลองใช้วิธีการสอนแบบของ อาจารย์ทวิกา สอนนักเรียนดู เพราะเป็นการสอนที่ดี ทุ่มเท และน่าสนใจมากค่ะ :tv15:
โดย จิรายุ บัญสะอาด (2011-10-12 12:12:32) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09:จากการรับชมการสอนของอาจารย์ทวิกา เป็นการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะสามารถ ทำให้นักเรียนไม่เบื่อง่ายๆ โดยการใช้บทบาทสมมติและ คำใบ้ ต่างๆเข้ามาเป็นสื่อให้ นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น และยังทำให้นักเรียนสนุกสนานและกล้าาแสดงออกมากขึ้นอีกด้วย จะเห็นได้ว่านักเรียนมีสมาธิและสนใจในกิจกกรมมากขึ้น ต่างจากการสอนในหนังสือตำราแบบธรรมดาทั่วไป เพราะการมีกิจกรรม เกมส์ หรือการแสดงบทบาทสมตินี้ ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น อยากให้คุณครูหลายๆคนลองใช้วิธีการสอนแบบของ อาจารย์ทวิกา สอนนักเรียนดู เพราะเป็นการสอนที่ดี ทุ่มเท และน่าสนใจมากค่ะ :tv15:
โดย จิรายุ บัญสะอาด (2011-10-12 12:12:36) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน ไม่เบื่อระหว่างเรียน มีการใช้ภาษาอังกฤษที่ง่าย เพื่อเป็นการฝึกทักษะ และเพิ่มเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ๋นักเรียนชอบคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากซับซ้อน หากแต่มีกิจกรรมเข้ามาเสริม และถ้าให้ดีเลือกบทบาทสมมุติที่นักเรียนได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ก็จะทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก สนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น เตรียมพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่สมาคมอาเซ๊ยนและโลกที่เต็มไปด้วยการสื่อสารไร้พรมแดนมากขึ้น
โดย สายสุนีย์ คำอัด (2011-10-12 14:13:03) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนักเรียนสามารถนำภาษาไปใช้ได้และนักเรียนเกิดความสนุกเกิดการเข้าใจในเนื้อหาการเรียนรู้และนักเรียนยังเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาและยังทำให้นักเรียนเกิดความรกที่จะเรียนภาษาอังกฤษการให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดได้แสดงบทบาทสมมุติทำให้นักเรียนไม่เกิดการเบื่อและเกิดความกฃล้าแสดงออกรวมทั้งยังทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริงครูทุกคนนำไปใช้ได้
โดย ดวงใจ หมอกพรม (2011-10-12 14:15:37) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการเรียนการสอนของคุณครูมากๆเลย ตอนแรกคิดว่าการทำกิจกรรมโรลเพลย์นั้น ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆมากมาย คิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ตอนนี้เปลี่ยนความคิดใหม่แล้ว เพราะว่านอกจากจะทำง่ายแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนในการใช้ภาษาอีกด้วย ซึ่งใช้ได้ผลกับการเรียนการสอนภาษา ไม่เพียงแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียว แต่ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่นก็ยังคงใช้ได้ ซึ่งเราอาจจะไม่ดึงเอามาทั้งหมด อาจจะดึงเอามาบางส่วนซึ่งเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน และเอาไปปรับใช้ได้
โดย เอกรัฐ บุญเพ็ญ (2011-10-12 14:16:32) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการเรียนการสอนของคุณครูมากๆเลย ตอนแรกคิดว่าการทำกิจกรรมโรลเพลย์นั้น ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆมากมาย คิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ตอนนี้เปลี่ยนความคิดใหม่แล้ว เพราะว่านอกจากจะทำง่ายแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนในการใช้ภาษาอีกด้วย
โดย อนงค์ สินธุศิริ (2011-10-12 14:25:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมการสอนของอาจารย์ทวิกา เป็นการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะสามารถ ทำให้นักเรียนไม่เบื่อง่ายๆ โดยการใช้บทบาทสมมติและ คำใบ้ ต่างๆเข้ามาเป็นสื่อให้ นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น และยังทำให้นักเรียนสนุกสนานและกล้าาแสดงออกมากขึ้นอีกด้วย จะเห็นได้ว่านักเรียนมีสมาธิและสนใจในกิจกกรมมากขึ้น ต่างจากการสอนในหนังสือตำราแบบธรรมดาทั่วไป เพราะการมีกิจกรรม เกมส์ หรือการแสดงบทบาทสมตินี้ ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น อยากให้คุณครูหลายๆคนลองใช้วิธีการสอนแบบของ อาจารย์ทวิกา สอนนักเรียนดู เพราะเป็นการสอนที่ดี ทุ่มเท และน่าสนใจมากค่ะ และดิฉันก็ชอบมากๆๆๆ
โดย จีราพร จิตติเวทย์กุล (2011-10-12 14:28:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณค่า น่าสนใจต่อการที่จะนำไปประยุกต์ใช้หรือเผยแพร่ต่อให้ครูท่านอื่นๆที่สอนในเนื้อหาสาระเดียวกันหรือใกล้เคียง เนื้อหาสาระและกระบวนการจัดกิจกรรมนี้ถ้าหากได้มีการบันทึกในสื่อรูปแบบอื่นๆที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่าย เช่น วีดีโอ หรือแผ่นดิสถ์จะเป็นการอำนวยความสะดวกหรือนำไปใช้ได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อยากให้ครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีอินเตอร์เนตใช้ได้รู้เห็นและนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ไปใช้
โดย นายปฐมสุข สีลาดเลา (2011-10-12 15:16:48) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในลักษณะ Role Play โดยให้นักเรียนสวมบทบาทในสถานะการที่กำหนดให้ ทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานะการจริง พูดจริง แสดงจริง มีประสบการณ์จริง ได้เรียนรู้จริง โดยข้าพเจ้าทำการสอนที่โรงเรียนเดียวกับคุณครูทวิกา สุบินยัง ที่โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) จังหวัดอุบลราชธานี ผมได้เห็นความตั้งใจของท่าน ที่ได้ทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ทำให้นักเรียนที่โรงเรียนมีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาอังกฤษ กล้าพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ ที่เด็กๆ ไม่กล้าที่จะพูด สังเกตได้โดยที่โรงเรียนมีครูต่างประเทศ แต่นักเรียนกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับคุณครูได้อย่างไม่มีความกลัวเลย ดีจริงๆ ครับ :tv15: :tv01: :tv15:
โดย ภานุวัฒน์ ทองมนต์ (2011-10-12 15:26:17) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้บทบาทสมมติในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกันนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะทำทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงออกและได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างแท้จริง จะทำให้นักเรียนกล้าพูด และฟัง มีควาสมคุนเคยในการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่อายและมีความสนุกสนานด้วย ครูอาจให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเช่น การจัดเตรียมสถานการณต่าง ๆ ออกแบบบทบาทการแสดง รวมทั้งมีการให้คะแนนด้านความมีระเบียนวินัยและความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนได้ด้วย
โดย นิภาภรณ์ เตชัย (2011-10-12 15:30:16) [แสดงความคิดเห็น]
การแสดงบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีมาก เป็นการส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน จากการดูตัวอย่างการนำเสนอ บทบามบางตัว เป็นการแสดงคู่ หรือมากกว่า ในการนำไปประยุกต์ใช้ ครูควรคำนึงถึงวิถีการเรียนรู้ของเด็กด้วย เด็กบางคนอายที่จะแสดงออก การใช้บทบาทสมมติจะเป็นการสางเสริมการกล้าแสดงออกขอเด็ก ครั้งแรกเด็กอาจจะเป็ฯแค่เพื่อนร่วมแสดง ขั้นต่อไป อาจจะพูดได้คำ วลี แล้วเพิ่มเป็ฯประโยค ทั้งนี้ครูจะต้องไม่เร่งรัดกับเด็กจนเกินไปนัก ในการสดงบทบาทสมมติครูสามารถประเมินผลได้ ซึ่งเป็นการใช้หลักการประเมินแบบพหุปัญญาอย่สงแท้จริง
โดย พุทธินันท์ บุ้งทอง (2011-10-12 15:47:25) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติเป็นวิธีการสอนอีกแบบหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีมาก บทบาทสมมุติทำให้นักเรียนมีส่วนร่มในการทำกิจกรรม ถ้าเกิดบทบาทสมมุตินี้นักเรียนเป็นคนช่วยกันปรับปรุงแต่งเรื่องราวโดยใช้จินตนาการของแต้ละคนในกลุ่มเองแล้ว นัดเรียนก็จะภูมิใจว่าตัวเองก็สามารถแสดงออกถึงความคิด แสดงความเป็นตัวตนออกมาได้ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้จากการแสดงบทบาทสมมุติ นักเรียนก็จะจดจำประโยค คำศัพท์ต่างๆได้นานขึ้น
โดย ดวงสุดา สารีบุตร (2011-10-12 16:22:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูวีดีโอโทรทัศน์คราตอนการใช้บทบาทสมมติในการสอนภาษาอังกฤษ มีความรู้สึกชอบมากค่ะ ดูแล้วมีความสุข ภาคภูมิใจในตัวเด็กไทย ตัวเองเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเหมือนกัน เคยมีปัญหาในการสอนเพื่อให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออก วิธีการให้เด็กแสดงบทบาทสมมติเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง เป็นการให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาที่นักเรียนต้องปฏิบัติจริง สร้างประสบการณ์จริง ซึ่งตัวนักเรียนสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ วิธีนี้ดีมากคะขอชื่นชม และปรบมือให้กับคุณครูทวิกา สุบินยังดัง และขอให้เป็นตัวอย่างกับครูอีกหลาย ๆ ท่านนะคะ
โดย ธิดา ลือวันคำ (2011-10-12 16:32:27) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้บทบามสมมุติ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบคงทน สนุกสนาน เป็นการเรียนปนเล่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์จริงได้
โดย เสมา บุ้งทอง (2011-10-12 17:01:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวีดีโอชุดนี้ทำให้ได้แนวความคิดที่จะไปสอนเด็กได้ในเรื่องของการแสดงบทบาทสมมุติโดยใช้เนื้อเรื่องประโยคบทสนทนาที่ได้เรียนไปและนำมาประยุกต์ใช้โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็กได้เรียนร้คำศัพท์ประโยคบทสนทนามีการฝึกทำซ้ำ ๆ หลายคร้งเด็กได้รับความสนุกสนานในการเรียนได้รับความเพลิดเพลินไม่เบื่อหน่ายในการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเด็กนักเรียนไทยส่วน่ใหญ่มักไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพราะคิดว่ายาก
โดย นิสาชล เนินไสว (2011-10-12 17:01:56) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17:
โดย เยาวภา ลอยทะเล (2011-10-12 17:03:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการไดดูวีดีโอการสอนของครู ทำให้ได้ไอเดียในการสอนเพิ่มขึ้น และคิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ตนเองรับผิดชอบ การให้นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมติเป็นการทำให้นักเรียนเกิดการเคลื่อไหว สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้เน้นให้ครูจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์จริง ซึ่งจะเป็นการส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย เสมา บุ้งทอง (2011-10-12 17:06:48) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ หรือการเรียนการสอนในลักษณะ Role Play โดยให้นักเรียนสวมบทบาทในสถานะการที่กำหนดให้ ทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานะการจริง พูดจริง แสดงจริง มีประสบการณ์จริง ได้เรียนรู้จริง โดยข้าพเจ้าทำการสอนที่โรงเรียนเดียวกับคุณครูทวิกา สุบินยัง ที่โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) จังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นความตั้งใจของท่าน ที่ได้ทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ทำให้นักเรียนที่โรงเรียนมีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาอังกฤษ กล้าพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ ที่เด็กๆ ไม่กล้าที่จะพูด สังเกตได้โดยที่โรงเรียนมีครูต่างประเทศ แต่นักเรียนกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับคุณครูได้อย่างไม่มีความกลัวเลย ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและสามรถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย อรัญ มูลบุญ (2011-10-12 17:11:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูวีดีโอชุดนี้ทำให้ได้แนวความคิดที่จะไปสอนเด็กได้ในเรื่องของการแสดงบทบาทสมมุติโดยใช้เนื้อเรื่องประโยคบทสนทนาที่ได้เรียนไปและนำมาประยุกต์ใช้โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็กได้เรียนร้คำศัพท์ประโยคบทสนทนามีการฝึกทำซ้ำ ๆ หลายคร้งเด็กได้รับความสนุกสนานในการเรียนได้รับความเพลิดเพลินไม่เบื่อหน่ายในการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเด็กนักเรียนไทยส่วนใหญ่มักไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพราะคิดว่ายาก การสอนภาษาอังกฤษที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนักเรียนสามารถนำภาษาไปใช้ได้และนักเรียนเกิดความสนุกเกิดการเข้าใจในเนื้อหาการเรียนรู้และนักเรียนยังเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาและยังทำให้นักเรียนเกิดความรกที่จะเรียนภาษาอังกฤษการให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดได้แสดงบทบาทสมมุติทำให้นักเรียนไม่เกิดการเบื่อและเกิดความกฃล้าแสดงออกรวมทั้งยังทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริงครูทุกคนนำไปใช้ได้
โดย ทิวา วรโยธา (2011-10-12 17:15:05) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในนักเรียน ม.ต้น คือนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน บางทีสอนแต่บนกระดานนักเรียนก็มีท่าทางเบื่อ ดังนั้นคุณครูทวิกา จึงหาวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพราะเด็กวัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอโดยการแสดง เด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจากการชมวิดีโอพบว่าการแสดงบทบาทสมมติมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการจูงใจนักเรียน
โดย เบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฏฐ์ (2011-10-12 17:19:32) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูเป็นจุดประการยที่ทำให้ตัวดิฉันชอบมากที่สุดทำให้ตัวดิฉันมีความร฿เพิ่มเติมมากอยากรู้อะไรหรือแนวคิดอะไรเพิ่มเติมที่เราจะสอนเด็กดิฉันนก็มาเปิดดูวิธีการของอาจารย์ต่าง ๆที่ส่งมาเช่นวิธีการสอนของอาจารย์ยุวดีเรื่องการผันวรรรยุกต์ หรือการสอนของอาจารย์สุทธิพงษ์เรื่องการสอนแบบบุปเฟ่คำหรื่อการโยนลูกบอลลงตะกร้าเป็นการฝึกภาษาไทยวันละคำเพื่อฝึกคำให้มีเด็กมีความรู้ภาษาไทยให้มายิ่งขึ้นเช่นคำต่าง ๆ ให้นักเรียนรู้คำในภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
โดย เชาวณีย์ เดชศักดาพร (2011-10-12 17:29:33) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันเพราะว่าภาษาอังกฤษกำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อเด็กและทุกคนในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เราจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันหนังเรียนเรียนอังกฤษไม่เข้าใจ การที่ได้นำบทบาทสมมติมาใช้ประกอบการเรียนการสอนคู่กับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ถือว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์เป็นอย่างมากเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความเข้าใจที่แท้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
โดย สมพงษ์ พรมทองดี (2011-10-12 19:49:27) [แสดงความคิดเห็น]
อ.ทวิกา จัดการสอนแบบบทบาทสมมติ ได้เยี่ยมยอด เพราะเคยทดลองจัดกิจกรรมให้นักเรียนแบบนี้แล้ว นักเรียน กล้าพูดเพิ่มขึ้น และเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสนุก มีเสียงหัวเราะ ซึ่งกิจกรรมนี่ครูสามารถนำไปใช้ได้กับนักเรียนเกือบทุกระดับชั้น แตครูต้องปรับหน่อยนะคะ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของนักเรียนด้วย ดิฉันอยากมีห้องเรียนกว้าง ๆ ปรับมุมห้องเรียนได้แบบนี้ จังเลยค่ะ ชื่นชมค่ะ และยกน้วให้สุดสุดเลย..ครูท่านอื่นลองนำไปใช้กับนักเรียนดูบ้าง
โดย เบญญาดา วิริไฟ (2011-10-12 23:18:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนแบบ Role Play ที่มีกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนและสื่อที่มีความหลากหลายและน่าสนใจมาก ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งเรื่องการแสดงท่าทาง feeling และการแสดงบทบาทสมมติตามความคิดสรา้งสรรค์ของนักเรียน การแสดงละครภาษาอังกฤษควรจะให้นักเรียนแสดงเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าที่จะแสดงเป็นภาษาไทย ครูเคยนำ Role Play ไปใช้ในการสอนภายในห้องเรียนแล้ว มาดูรายการนี้ก็เกิดไอเดียมากขึ้น นับว่าเป้นการสอนที่เยี่ยมยอด
โดย ณฐเศรษฐ์ บารเมษฐ์ฤทธิกร (2011-10-13 06:42:25) [แสดงความคิดเห็น]
that's good to let the students know how to learn by using english as everyday language in their lives so this one is the best way for them to learn by doing in the real lives they can learn and know how to be so they can remember all they do in that situation and i think this way is one of the best way for me when i teach them in the classroom and i can see that the students are interested in their study i think that's good for them to learn like this.
โดย วนิดา อุ่ยพานิช (2011-10-13 09:32:42) [แสดงความคิดเห็น]
เคยจัดกิจกรรม role play ให้กับนักเรียนที่ตนเองสอนแล้วรู้สึกว่านักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง เช่น การทำบทสนทนาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนอกบ้าน dinner out มีนักเรียนคนหนึ่งเคยนำไปใช้กับชาวต่างชาติที่ตนเองรู้จักโดยการพาชาวต่างชาติไปรับประทานอาหารและได้รับคำชมเชยว่าสามารถนำความรู้ที่ตนเองเคยได้ฝึกปฎิบัติในการทำ role play ในชั้นเรียน ดังนั้นผมคิดว่าการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติจริงก็จะสามารถให้เด็กสามารถนำความรู้ไปได้จริง และจะนำการเรียนการสอนแบบนี้พัฒนาการศึกษาต่อไป
โดย นพดล เขียวอาสะวะ (2011-10-13 10:22:39) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อาจารย์ทวิกา สุบินยัง โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) อาจารย์ทวิกา ได้ใช้เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการฝึกสมาธิให้นักเรียนตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษโดยการให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง Role Play ซึ่งจะมีการนำเสนอโดยการใช้ท่าทางการแสดงประกอบกับบทสนทนา เป็นเทคนิคการการสอนที่ดียิ่งอย่างหนึ่งซึ่งจะทำให้เด็กสนุกสนานพร้อมกับได้ความรู้ทางภาษาโดยผ่านความเพลิดเพลินบวกกับความรู้ที่จำเป็นยิ่งกับยุคปัจจุบันนี้
โดย นัฐวุฒิ ยิ้มวดี (2011-10-13 10:41:41) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อาจารย์ทวิกา สุบินยัง โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) อาจารย์ทวิกา ได้ใช้เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการฝึกสมาธิให้นักเรียนตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษโดยการให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง Role Play ซึ่งจะมีการนำเสนอโดยการใช้ท่าทางการแสดงประกอบกับบทสนทนา เป็นเทคนิคการการสอนที่ดียิ่งอย่างหนึ่งซึ่งจะทำให้เด็กสนุกสนานพร้อมกับได้ความรู้ทางภาษาโดยผ่านความเพลิดเพลินบวกกับความรู้ที่จำเป็นยิ่งกับยุคปัจจุบันนี้
โดย นัฐวุฒิ ยิ้มวดี (2011-10-13 10:41:47) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ครูใช้วิธีการสอนแบบให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมแบบยี้ทำให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออกและไม่ทำให้นักเรียนเบื่อการเรียนภาษาอังกฤษ แต่จะมีปัญหากับกลุ่มเด็กบางพวกที่ไม่กล้าแสดงออกและอายทำใหห้ไม่อยากเข้าเรียนในชั้นเรียน และบางคนที่ไม่กล้าแสดงออกหรีอไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็จะไม่กล้าพูดหรือแสดงออกทำให้เป็นปัญหา แต่วิธีการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้คิดว่าหน้าจะเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่ง ครูที่สอนภาษาอังกฤษหน้าจะนำวิธีการนี้ไปใช้ในการสอนต่อไป
โดย พจนารถ นิลภิรมย์ (2011-10-13 11:43:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกล้าแสดงออกและสามารถให้ผู้เรียนเข้าใจในการเรียนการสอนมากขึ้น และผู้เรียนเข้าใจภาษา กิจกรรม อารามณ์ และเข้ากับบุคคลที่เรียนได้ด้วยค่ะ และเด็กก็สามารถตั้งใจเรียน ได้รับสิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำให้ไม่เบื่อ และผู้เรียนที่ไม่กล้าแสดงออกก็สามารถแสดงออก ถือว่าเป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านสติปัญญา และได้รับภาษาที่เข้าใจถูกต้องมากขึ้นค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้วิชาอื่นๆได้
โดย สุวรรณ ดำนาน (2011-10-13 12:22:56) [แสดงความคิดเห็น]
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ มักจะพบปัญหานักเรียนไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ เพราะปัญหาหลายประการ ทั้งอ่านไม่ออกบ้าง เขียนไม่ได้บ้าง ฟังไม่รู้เรื่องบ้าง บางคนหนักกว่านั้นไม่อยากให้มีวิชานี้ในโลกเลยก็มี ครูผู้สอนภาษาอังกฤษหลายคนจึงไขว่คว้าหากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ลูกศิษย์ตัวน้อย ๆ ได้สนใจในวิชาที่สอน
ต้องพยายามการจัดกิจกรรมการเรียนได้ทั้งความรู้และสนุกกับการเรียน ครูทวิกา สุบินยัง เป็นครูอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในอาชีพครู เพราะได้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาที่ทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนแบบ Role Play ซึ่งน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษอื่น ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนนี้และได้นำไปปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของตัวเองให้ประสบผลสำเร็จได้เช่นเดียวกัน ช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยกันต่อไปนะคะ ขอขอบคุณที่ครูทวิกา สุบินยังที่ได้เผยแพร่วิธีการสอนที่ดีแก่ครูทุกคน
โดย สุภรณ์ เพ็ญสูงเนิน (2011-10-13 12:34:59) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยการใช้บทบาสมมุติ เป็นการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นมากที่สุด ทำให้น้องๆได้พัฒนาทักษะภาษา ที่ประทับใจคลิปนี้ก็คือ การให้น้องๆได้ต่อจิ๊กซอร์ภาพยนต์และเลือกภาพยนต์ที่ตัวเองสนใจ.
โดย กัลยกร จินดา (2011-10-13 12:45:59) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยการใช้บทบาทสมมุติ เหมาะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบะปลาย สามารถ apply ได้หลายวิชา. ที่ประทับใจจากคลิปนี้ก็คือ การต่อจิ๊กซอว์และการเลือกซื้อของ สามาระนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย กัลยกร จินดา (2011-10-13 12:49:12) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับบูทโทรทัศน์ครูวันนี้จัดรูปแบบกิจกรรมได้ดีมาก รวมถึงมีเจ้าหน้าคอยดูแลให้ความสะดวกตอบข้อซักถามได้ชัดเจนตรงประเด็น สำหรับวิดีโอที่ดูสำหรับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศก็ให้ความรู้รวมถึงภาพลักษณ์การเรียนการสอนได้อย่างชัดเจนเหมาะสมสำหรับใช้เป็นการสอนเด็กในระดับประถมและระดับมัธยมขึ้นไปทำให้เด็ก ๆ ไม่เครียด เกิดความสนุกสนานในการเรียนและทำให้เด็กไม่คิดว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ยากเกินจะเรียนรู้ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสื่อการเรียนรู้ที่ดี อย่างโทรทัศน์ครูไว้ ณ ที่นี้ค่ะ จากใจ ครูดาว
โดย นาฏยา สีนิล (2011-10-13 12:53:58) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้บทบาทสมมุติประกอบการดรียนการสอนในภาควิชาภาษาอังกฤษเป็นการสอนเสริมให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการแสดงบทบาทสมมุติของผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาความคิดของผู้เรียนในด้านการแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามโอกาสของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียน ทำให้นักเรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องเหมาะสมตามโอกาสและเวลาที่ผู้เรียนต้องการ
โดย มณีย์ พุ่มพึ่งศรี (2011-10-13 12:57:05) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยการใช้บทบาทสมมุติ เหมาะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบะปลาย สามารถ apply ได้หลายวิชา. ที่ประทับใจจากคลิปนี้ก็คือ การต่อจิ๊กซอว์และการเลือกซื้อเสื้อผ้า สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถ้าครูพลอยสอนจะเพิ่มสถานการณ์การต่อรองราคา แล้วให้นักเรียนนำเสนอที่หลากหลายบทบาท มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย. และครูผู้สอนสามารถนำไป ปรับใช้ได้หลากหลายวิชา. รวมถึงสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนด้วยค่ะ
โดย กัลยกร จินดา (2011-10-13 12:57:57) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ น่าจะเป็นวิธีการที่ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจและสนุกกับการเรียนมากขึ้น ที่สำคัญ นักเรียนจะได้แสดงความคิดเห็นและจำลองบทบาท ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะ ถ้าเกิดเน้นนักเรียนในส่วนของประถม คิดว่าเด็กๆ คงจะตื่นเต้นกับบทบาทที่ได้รับและมีทัศนคติในทางบวกกับภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะโดยปกติแล้ว นักเรียนมักคิดว่า ภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งที่ยากและนักเรียนก็จะไม่ค่อยชอบ ถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดขึ้กับเด็กได้ การเรียนการสอนก็น่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะ
โดย ฮาบีบ๊ะ ทองแดง (2011-10-13 13:25:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับระดับชั้นมัธยมศึกาเป้นการฝึกเด็กนักเรียนให้มีทักษะการสื่อสารทางภาษาต่างประเทศทำให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองทำให้เกิดทักษะ กล้าคิด กล้าทำ กล้าอสดงออก และนำความรู้ที่ได้จากการแสดง role play ไปปรับใช้ในการสื่อสารทางด้านภาษาต่างประเทศทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ได้จากกการคิด และสร้างเรื่อง และนำไปฝึกปฏิบัติสื่อสารในด้านทักษะ การคิด การพูด สื่อสาร โดยใช้ท่าทาง ความรู้สึก ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ทำให้คิดเป้น ทำเป้น และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้ง 4 ทักษะได้แก่ การฟัง พูด อ่าน เขียน และนำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตจริง
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2011-10-13 13:26:01) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนด้วยrole play น่าสนใจ เพราะทำให้นักเรียนไม่อย่นิ่ง นักเรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารเลียนแบบสถานการณ์จริงได้ นักเรียนได้ออกเสียงภาษาอังกฤษในการสื่อสาร บทบาทที่นักเรียนแสดงออกทำให้ครูทราบว่านักเรียนเข้าใจบทบาทนั้นๆ หรือไม่ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก และมีความพยายามในการสื่อสาร เป็นการทดสอบความสามารถโดยมีเพื่อนร่วมด้วย ทำให้ไม่น่ากลัวและน่าเบื่อ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนจัดกิจกรรมต่างๆ ให้น่าสนใจ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสนทนาที่ต่าง ๆ กัน
โดย ปณิตา กิตติภรณ์กุล (2011-10-13 13:51:42) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมากได้รับความรู้มากมายจากรายการนี้ ส่วนมากก็จะดูเทคนิคและวิธีการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จากอาจารย์ต่างโรงเรียนซึ่งเป็นการแบ่งปันความรู้หรือคุณครูที่มีทักษะและเทคนิคการสอนดีๆก็จะนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน วันนี้ได้ดูการสอนโดยใช้บทบาทสมมติเป็นวิธีการที่ดีและน่าสนใจทำให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนาน ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นการได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษจากสถานการณ์ต่างๆ
โดย คะนึงนิตย์ ม่วงสี (2011-10-13 13:53:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มาก ภาษาอังกฤษสำหนรบสังคมไทยยังถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในระดับต้นๆ ของการที่จะพํฒนาสังคมให้เข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน การสอนด้วย role Play ทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มศศักยภาพ ส่วนมากครูมักจะสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง พูด พูด พูด นักเรียนมีหน้าฟังเพียงอย่างเดียว ทำให้นักเรียนเบื่อง่ายและพัฒนาการใช้เพราะได่ใช้ทักษะการฟังเพียงอย่างเดียว การสอยแบบ role play เป็นการฝึกหลายๆทักษะในกิจกรรมเดียว
โดย นน?ธิวัฒน์ ปัตถาทุม (2011-10-13 14:38:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากวิดีโอที่ดูมีครูบรรยายให้รู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเป็นเทคนิคที่ดีมีวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยมีอาจารย์ที่มาสอนจากต่างประเทศเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงทำให้ผู้เรียนมีความสนุกและเรียนรู้เข้าใจจากเจ้าของภาษาโดยตรงโดยการมีการแสดงบทบาทสมมุติโดยการฝึกฝนให้เกิดทักษะการพูดและการฟังประกอบกับท่าทางที่กล้าแสดงออกทำให้ผู้เรียนมีความสนุกเพลิดเพลินสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิธีการนำมาประยุกต์ในการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์แบบ
โดย ปาริฉัตร ลีลาเลอเกียรติ (2011-10-13 16:57:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากวิด๊โอที่ได้รับชมถือว่าเป็นเทคนิดการสินที่สามรถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ดีมาก อยากให้เพื่อนคร๔ทุกคนได้นำไปใช้กับสถานศึกษาของตน ในโรงเรียนของดิฉันเองนักเรียนขาดความมมั่นใจในการสนทนาการแสดงออกต่างๆแม้กระทั่งกสนพูดซึ่งการรับชมแล้วทำให้รู้วิธ๊การต่างๆในการสอนนักเรียน ดิฉันอยากให้นักเรียนไทยทุกคนทำเหมือนในวิด๊โอ ที่ได้รับชม ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งจากนักเรียน และครูผู้สอน และอยากให้นำไปประยุกต์ใช้กับทุกรายวิชา ขอบคุณค่ะ
โดย ปิยวรรณ วงษ์วัง (2011-10-13 17:15:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมโทรทัศน์ครู ของ อ.ทวิกา สุบินยัง ตอนแสดงบทบาทสมมติแล้ว ขอชมค่ะว่านักเรียนเก่งและกล้าแสดงออกมากเลยค่ะ
แล้วยังไดฝึกทักษะการฟัง พูดกับครู และเพื่อนักเรียนด้วยกัน อีทั้งนักเรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น ขอเรียนเชิญครูทั้งหลายร่วมชมรายการ ของอาจารย์ทวิกาค่ะ เพราะอาจารย์เลือกเรื่องที่ใกล้ตัวและนักเรียนสามารถมองภาพและนึกถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ด้วย
คิดว่าการใช้สถานการณ์ใกล้ตัวทำให้ผู้เรียนดูมีความสุข อยากเรียนมากขึ้น ขอเป็นกลังใจให้ครับ
โดย วรกฤต ธานีวรรณ (2011-10-13 22:12:24) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมแบบนี้เหมาะสำหรับเด็กที่มีความรู้ทางด้านศัพย์ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ถ้าสอนในห้องเด็กที่เก่ง กิจกรรมนี้ก็จะไปได้เร็ว ถ้าสอนในห้องเด็กที่อ่อน รู้คำศัพย์น้อยก็จะทำให้การทำกิจกรรมนี้ช้าและไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นในการสอนในลักษณะของบทบาทสมมติจะเหมาสมกับห้อ intensive มากกว่า เด็กที่เรียนห้องปกติ แต่ถ้าเด็กมีความสนใจ และป้อนคำศัพท์เยอะๆ โดยให้เด็กรู้คำศัพท์ที่เราจะทำกิจกรรมก็สามารถที่จัดกิจกรรมเหล้านี้ได้เหมือนห้องอื้นๆ
โดย พิศพร เขียวสอาด (2011-10-14 11:59:07) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดู จะนำรูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจและทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการสอนของตนให้น่าสนใจขึ้น เพราะปัจจุบันนี้เด็กๆ มีสิ่งล่อใจมากมายจากสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจยิ่งกว่าการสอนในชั้นเรียน ครูควรค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาอย่างยิ่งให้ทนกับเด็กๆรุ่นใหม่ๆจะได้สามรถจูงใจ หาแนวทางในการจูงใจเด็กให้เดความสนใจในการเรียนการสอนของเราเช่นเดียวกับสื่ออื่นๆที่เขาได้พบเห็นมา ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่สร้างสรรค์แผนการสอนดีๆให้ :tv17:
โดย เกษร ประสมศรี (2011-10-14 15:01:33) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้การสอนแบบ Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เป็นวิธีการที่ดีมากเนื่องจากว่า นักเรียนในปัจจุบันนี้ สมาธิอาจจะไม่อยู่กับตัวเองมากนัก เมื่อเราได้นำบทบาทสมมุติมาประยุกต์ใช้ในการสอนนั้นจะทำให้นักเรียนได้รู้สึกว่าตัวเองได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนได้มากขึ้น นักเรียนก็จะสนุกในการเรียนการสอน เพราะเด็กวัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ ดังนั้นจึงเป็นการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง น่านำไปใช้ในทุกรายวิชา และคิดว่าอาจารย์ทุกรายวิชาคงจะมีเทคนิควิธีการสอนที่ดี และให้ความรู้กับนักเรียนได้ยอย่างเต็มความสามารถ รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมาก ครูสามารถรับชมและรับความรู้ได้หลากหลายรูปแบบและหลายวิธีการ ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นรายการที่ดีมากค่ะ
โดย วิมลทิย์ นิ่มนวล (2011-10-14 15:58:25) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้บทบาทสมมตินับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนเพราะว่าบางครั้งการสอนอย่างเดียว ไม่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ดีเท่าที่ควร และการสอนแบบนี้ยังเป็นการช่วยให้นักเรียนเกิด การบูรณาการความรู้ และรวมทั้งเป็นการฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ทั้งด้านการพูด การฟังภาษาอังกฤาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ครูก็สามารถตรวจสอบความเข้าของนักเรียนจากบทบาทสมมติที่นักเรียนนำเสนอผ่านบทบาทสมมติ และยังเป็นช่วยฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วย
โดย กฤตพร บุญการินทร์ (2011-10-14 16:07:41) [แสดงความคิดเห็น]
การแสดงบทบาทสมมติเป็นการเรียนรู้ที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในปัจจุบัน เพราะจะเป็นการฝึกให้เด็กฝึกภาษาอังกฤษในหลายๆ ทักษะ เช่น เริ่มต้นจากการให้เด็กเริ่มคิด และแต่งบทสนาเองก่อน พัฒนาให้เด็กประยุกต์บทสนทนาเข้ากับสถานการณืสมมติ ทั้งยังเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ทั้งยังฝึกให้เด็กมีความกล้าแสดงออก หลังจากนั้นก็ให้เด็กฝึกพูดและโต้ตอบ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกกรมที่ดีมากและสามารถนำไปพัฒนาได้ในอนาคตค่ะ
โดย จุฑารัตน์ อมฤตกุล (2011-10-14 16:45:46) [แสดงความคิดเห็น]
การแสดงบทบาทสมมติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นการให้ผู้เรียนได้ทดลองทำโดยการจำลองสถานการณ์มาให้ อย่างน้อยเป็นการฝึกให้เขาได้ลองใช้สิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาทำให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนเพียงแค่ทฤษฏีแล้วไม่ได้ปฏิบัติ การจัดกิจกรรมเช่นนี้ นอกจากจะทำให้เขาได้ตัวเนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสารแล้วยังทให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจำลองสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย แต่ที่สำคัญครูก็จะต้องเป็นผู้ที่เตรียมกิจกรรมอย่างหนัก แต่มันก็ทำให้เกิดผลดีแน่นอน
โดย ฉัตรวิไล ปานพุ่ม (2011-10-15 10:28:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการใช้บทบาทสมมติที่ดีมากๆเลยครับ ทำให้มองเห็นภาพชัดเจน ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ
โดย เสมียน เรืองตังญาน (2011-10-16 00:20:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:31:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว อ. เขาให้นักเรียนแสดงเป็นตัวสมมติเป็นตัวแสดงต่างๆทำให้นักเรียนอยากจะแสดงร่วมกันทำให้สนใจมากขึ้น
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:47:14)
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:33:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:33:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:33:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:33:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:33:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:33:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว :tv01:
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:34:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว :tv01:
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:34:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว :tv01:
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:34:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว :tv01:
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:34:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว :tv01:
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:34:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว :tv01:
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:34:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว :tv01:
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:34:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว :tv01:
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:34:10) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว :tv01:
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:34:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว :tv01:
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:34:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว :tv01:
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:34:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการเรียนการสอนที่ดีครับต่างจากวิธีการเดิมๆ ที่เราจะมานั่งสอนนั่งเขียนบนกระดานให้อ่านตามหรือทำตามบนกระดานสะมากกว่า เป็นกิจกรรมเป็นประโยน์ต่อนักเรียน ทำให้นักเรียนที่เรียนด้วยมีความสนใจมากขึ้นจากปกติจากเดิมๆ ถือว่า อ.ทวิกา มีความคิดลิเริ่มได้ดีมากเลยทีเดียว เป็นการสอนที่แปลกใหม่ แนวคิดดีมากๆ นำไปประยุกต์ใช้ใน รร อื่นได้เลยทีเดียว อ. เขาให้นักเรียนแสดงเป็นตัวสมมติเป็นตัวแสดงต่างๆทำให้นักเรียนอยากจะแสดงร่วมกันทำให้สนใจมากขึ้น
โดย พนม รักพานิชแสง (2011-10-16 14:47:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ช่วยให้เด็กได้รู้จักการแสดงบทบาทสมมุติในการใช้ภาษาอัง เพราะเด็กสมัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอโดยการแสดง เด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เด็กสมัยนี้ไม่อายต่อการพูด และสนใจภาษากันมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์ได้ดี
โดย สุดา อุ่นเรือน (2011-10-16 15:18:14) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ การนำเอาเกมส์หรือกิจกรรมมาให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน นี้แหละค่ะถึงจะเรียกว่าการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะเมื่อไรที่เด็กต้องทำเป็นผู้กระทำแทนถูกกระทำเด็กก็จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากกว่าการนั่งฟัง อยากให้ผู้ใช้สื่อในการสอนแบบนี้เยอะจังค่ะ เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อครูคนอื่นๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับว่าที่ครูอย่างหนู ชื่นชมอาจารย์ทุกคนนะค่ะ และอยากให้ทีวีครูมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นเรื่องราวที่ครูไทยเป็นคนทำ เพราะบางครั้งการดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของต่างประเทศก็ไม่สามารถนำเอามาใช้กับเด็กไทยได้จริง ขอบคุณครูเก่งๆทุกคนนะค่ะ
โดย ฮัสนะห์ ดอเล๊าะ (2011-10-31 18:54:04) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ การนำเอาเกมส์หรือกิจกรรมมาให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน นี้แหละค่ะถึงจะเรียกว่าการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะเมื่อไรที่เด็กต้องทำเป็นผู้กระทำแทนถูกกระทำเด็กก็จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากกว่าการนั่งฟัง อยากให้ผู้ใช้สื่อในการสอนแบบนี้เยอะจังค่ะ เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อครูคนอื่นๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับว่าที่ครูอย่างหนู ชื่นชมอาจารย์ทุกคนนะค่ะ และอยากให้ทีวีครูมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นเรื่องราวที่ครูไทยเป็นคนทำ เพราะบางครั้งการดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของต่างประเทศก็ไม่สามารถนำเอามาใช้กับเด็กไทยได้จริง ขอบคุณครูเก่งๆทุกคนนะค่ะ
โดย ฮัสนะห์ ดอเล๊าะ (2011-10-31 18:54:09) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ การนำเอาเกมส์หรือกิจกรรมมาให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน นี้แหละค่ะถึงจะเรียกว่าการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะเมื่อไรที่เด็กต้องทำเป็นผู้กระทำแทนถูกกระทำเด็กก็จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากกว่าการนั่งฟัง อยากให้ผู้ใช้สื่อในการสอนแบบนี้เยอะจังค่ะ เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อครูคนอื่นๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับว่าที่ครูอย่างหนู ชื่นชมอาจารย์ทุกคนนะค่ะ และอยากให้ทีวีครูมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นเรื่องราวที่ครูไทยเป็นคนทำ เพราะบางครั้งการดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของต่างประเทศก็ไม่สามารถนำเอามาใช้กับเด็กไทยได้จริง ขอบคุณครูเก่งๆทุกคนนะค่ะ
โดย ฮัสนะห์ ดอเล๊าะ (2011-10-31 18:54:54) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้บทบาทสมมุติในการเรียนการสอน เป็นการเรียนที่ช่วยเน้นย้ำความจำของนักเรียนจากบทบาทสมมุติที่ได้แสดงออกมา ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้จะก่อความตื่นเต้นและจะเป็นแนวการสร้างการจำวิธีที่ดีมากอีกหนึ่งวิธี ซึ่งจะก่อประโยชน์แก่ตัวผูเรียนเอง และทำให้วิชาภาษาต่างประเทศไม่ใช่วิชาที่น่ากลัวสำหรับเด็กนักเรียนอีกต่อไป :tv01: :tv15:
โดย วิลาสินี เหมะรักษ์ (2011-11-05 19:24:10) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากๆๆเลยค่ ดูแล้วได้ความรู้ ปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในนักเรียน ม.ต้น คือนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน บางทีสอนแต่บนกระดานนักเรียนก็มีท่าทางเบื่อ ดังนั้นคุณครูทวิกา จึงหาวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพราะเด็กวัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอโดยการแสดง เด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัด
โดย ปรียานุช เพชรคงทอง (2011-11-05 20:24:47) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนภาษาอังกฤษโดยให้นักเรียนทำบทบาทสมมตินี้น่าสนใจเพราะทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายเป็นการคิดวิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วม ทั้งร่วมเรียน ร่วมคิด ร่วมแสดงออก ดังนั้นนักเรียนจึงไม่ได้นั่งรับความรู้อย่างเดียว แต่ในระหว่าการเรียนรู้นั้นก็ได้รวมแสดงความคิด แสดงอาการของการรับรู้และต่อยอดทางความรู้ออกมาทางบทบาทสมมติ อีกทั้งยังเป็นการได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์เสมือนจริง ว่าถ้าอยู่ในบทบาทนั้น ๆ เราควรสนทนาว่าอย่างไร เราควรออกเสียงอย่างไร ซึ่งครูผู้สอนก็จะได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างดี :tv18:
โดย พรหมพิริยะ เรืองรัตน์ (2011-11-06 12:31:27) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยครับ เป็นการสอนที่ดีมากๆๆ ถ้าประเทศไทยนำการสอนแบบนี้มาใช้กับวิชาภาษาอังกฤษกันทุก ๆ โรงเรียน ประเทศไทยเราคงมีเด็กที่กล้าพูดภาษา กันอีกเยอะมาก เด็กไทยเรามีความสามารถ แต่ขาดอย่างเดียวคือความกล้า ไม่กล้าพูด เพราะกลัวว่าจะผิดไวยกรณ์ เพราะคนเราเราเวลาพูด หรือใช้ไวยกรณ์ผิด ก็ชอบที่จะจับผิดกัน จนทำให้หลายคนขาดความมั่นใจกันไป อยากให้ทุกห้องเรียนมีการสอนภาษาอังกฤษแบบนี้จังครับ
โดย ปราโมทย์ ศรีชมชื่น (2011-11-15 00:06:33) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอน สนุกมากเลย ครับ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ภคินทร์ภัทร ล่ำสูง (2011-11-15 17:16:02) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ดีในความเห็นของดิฉัน และถ้าสามารถให้นักเรียนแสดงบทบาทออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้ทั้งเรื่องยิ่งดีใหญ่เลย เพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในการเรียนแบบกลุ่มที่มีการเตรียมการร่วมกันล่วงหน้า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนจะมีมากขึ้นขณะที่มีการสร้างบทบาทของตัวละครและทำการฝึกซ้อมการแสดง เป็นการฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก และดิฉันยังเห็นว่าการเรียนการสอนวิธีนี้ทำให้ฝึกทักษะได้ทั้งอ่าน ฟัง พูดและเขียนครบถ้วน :tv15: :tv18:
โดย สุนันทา เทพพิทักษ์ (2011-11-17 12:05:00) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนน่าสนใจค่ะ นักเรียนกล้าแสดงออกการปรับให้นักเรียนมีการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นจะดีมาก นักเรียนสามารถได้นำข้อความรู้ไปใช้ได้จริง
โดย พรฤดี ส่องศรี (2011-11-22 14:54:16) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนของ อ. ทวิกา โดยใช้ Role Play การแสดงบทบาทสมมติ ทำให้นักเรียนสนุก มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยเริ่มจากกิจกรรมง่าย ๆ การต่อภาพ Jigsaw เรียนคำศัพท์เป็นคำ ๆ ก่อน หรือการแสดงโดยใช้ภาษาแม่ ล้วนเป็นการกระตุุ้นความสนใจในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทั้งสิ้น แล้วจึงพัฒนาการเพิ่มบทเรียนให้ยาวขึ้น โดยการ set บทสนทนาเกี่ยวกับการ shopping แต่น่าสนใจที่คุณครูให้นักเรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วม โดยนำเสื้อผ้าหลากหลายมาเปิดร้านขาย ซึ่งดูเหมือนอยูในสถานการณ์จริง น่าตื่นเต้น หลังจากนั้น
นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้มากขึ้นอ โดยแต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษขึ้นเอง และนำเสนอโดยการแสดง สังเกตว่าเด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็แนวทางการเรียนการสอนที่น่าสนใจ นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย รำพึง นฤทุกข์ (2011-11-23 14:39:59) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กได้มีส่วนร่วม เขาได้แสดงออก ได้ใช้ภาษา พูดในสิ่งที่เขาเรียนจริงกับการเล่นเป็นตัวละครตัวนั้นตัวนี้ ทำให้นักเรียนสามารถจดจำสำนวนภาษาอังกฤษได้เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย
โดย อารีฉะห์ อุดหลี (2011-11-28 14:59:26) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ทวิกา มากคะทำให้นักเรียนได้ มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษเป็นเทคนิคที่ดีอีกเทคนิคหนึ่งในการใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจน และเข้าใจในภาษาอังกฤษมากขึ้นดังนั้นจึงเป็นการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง สามารถนำไปใช้ในทุกรายวิชาได้ และทำให้การเรียนการสอนนั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และดิฉันยังเห็นว่าการเรียนการสอนวิธีนี้ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะครบทั้ง 4 ทักษะทั้งการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียนครบ 4 ทักษะ ดิฉันคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากและอาจเปลี่ยนความคิดของนักเรียนสมัยนี้ ที่ไม่กล้าเรียนภาษาอังกฤษจนหันกลับมาเรียนภาษาได้อย่างสนุกสนานและสามารถนำ คำศัพท์ต่างๆที่ได้เรียนรู้มานั้นไปใช้ในอนาคตได้อย่างถูกต้องค่ะ
โดย ศิริมาพร รูปเตี้ย (2011-11-28 20:32:24) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการนี้มากมาก เพราะเคยจัดกิจกรรมแบบนี้ให้กับนักเรียนที่ตัวเองสอน นักเรียนสนุกสนานและห้องเรียนมีบรรยากาศน่าเรียนยิ่งขึ้น :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วัลยา ไชยธารี (2011-11-30 14:42:20) [แสดงความคิดเห็น]
:tv07: very good lesson. I'll adapt for mine. Thank you.
โดย กมลวรรณ สุขมาก (2011-12-04 17:06:12) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้บทบาทสมมุติน่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายระดับชั้น
โดย พัฒนา สงวนหมู่ (2011-12-07 15:54:35) [แสดงความคิดเห็น]
Thank you so much.
โดย สุชาดา บูรณะเดชาชัย (2011-12-16 22:22:51) [แสดงความคิดเห็น]
โดยใช้บทบาทสมมุติในการเล่นเกมส์ โดยให้แสดงบทบาทตามหัวข้อที่เราได้ และในบ้างคร้งอาจารย์จะใช้คำศัพท์ในการเล่มเกมส์โยให้นักเรียนออกมาแสดงท่าทาง ตามประโยชน์ที่ได้รับ เช้น i love you โดยแสดงออกมาเป็นท่าทางตามประโยขน์นั้นโดยให้เพื่อนในห้องเป็นผู้ทาย และให้นักเรียนนำอุปกรณ์มาใช้ในการแสดง เช่น เสื้อผ้า มาใช้ในการเล่นเกมส์ Shopping และให้นักเรียนสะกดคำศัพท์และนำมาเขียนบทสนทนา โดยฝึกการเขียนและการคิดว่าเราจะใช้วิธีพูดแบบไหนเพื่อให้ดึงดูดความสนใจและฝึกให้เรามีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษมากขึ้น การแสดงออกทางคำพูดที่กล้าสื่อสารกับอาจารย์มากขึ้น :tv02: :tv02:
โดย เนตรนภา อินทนิล (2011-12-29 20:04:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งบุคลิกของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม Role Play นี้ให้มีประสิทธิภาพและกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการอันบรรเจิด ได้ใช้สมองทางด้านอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่ประโยชน์มากมายในการกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพทางสมองอย่างรอบด้าน และทำให้เด็กเกิดการกระตือรือร้นต่อการเรียน ตื่นตัวตลอดเวลา เรียกความสนใจได้มากกว่าการเรียนตามปกติ และยังทำให้เด็กกล้าที่จะแสดงออกโดยตัวคนเดียวและหมู่คณะ
โดย วนิดา นาคนิล (2011-12-30 18:33:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งบุคลิกของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม Role Play นี้ให้มีประสิทธิภาพและกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการอันบรรเจิด ได้ใช้สมองทางด้านอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่ประโยชน์มากมายในการกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพทางสมองอย่างรอบด้าน และทำให้เด็กเกิดการกระตือรือร้นต่อการเรียน ตื่นตัวตลอดเวลา เรียกความสนใจได้มากกว่าการเรียนตามปกติ และยังทำให้เด็กกล้าที่จะแสดงออกโดยตัวคนเดียวและหมู่คณะ
โดย วนิดา นาคนิล (2011-12-30 18:33:34) [แสดงความคิดเห็น]
It's really interesting! If we give students a chance to create their more ideas, they will able to express works well. I think students have good imagine but it's depend on time and supporting from teacher and parents. Please don't break them ideas :tv15: :tv15:
โดย นัยนา แสงทอง (2012-01-04 22:56:59) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กส่วนใหญ่มีความกล้าแสดงออก การใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ เป็นภาษาอังกฤษและได้แสดงละครซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเด็ก และยังส่งเสริมในการแข่งขันต่อไปได้
โดย นภัสภรณ์ ดวงเนตร (2012-01-06 14:44:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งบุคลิกของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม Role Play นี้ให้มีประสิทธิภาพและกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการอันบรรเจิด ได้ใช้สมองทางด้านอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่ประโยชน์มากมาย
โดย ณัฐพล โพธิ์กุล (2012-01-06 18:55:38) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ เป็นกิจกรรมที่เรียนมีส่วนร่วม ทั้งนักเรียนที่แสดงบทบาทและคนที่นั่งดู คนแสดงบทบาท ได้ถ่ายถอดสิ่งที่เขาเห็นคือข้อความในบัตรข้อความ เป็นภาษากาย คนดูก็ให้ความสนใจ สามารถเข้าใจท่าทางและสามารถบอกความหมายของคำหนือข้อความเหล่านั้นได้ และที่สำคัญเมื่อนักเรียนอย่างมีความสุขเขาก็จะได้ซึมซับความรู้ได้โดยไม่รู้ตัว การแสดงบทบาทสมมุตติสามารถนำไปใช้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ครูจะต้องเตรียมการสอนให้พร้อมกิจกรรมจึงจะประสบผลสำเร็จได้


การสอนโดยการใช้บทบาทสมมุติ เหมาะสำหรับนักเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบะปลาย สามารถ apply ได้หลายวิชา. ที่ประทับใจจากคลิปนี้ก็คือ การต่อจิ๊กซอว์และการเลือกซื้อเสื้อผ้า สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถ้าครูพลอยสอนจะเพิ่มสถานการณ์การต่อรองราคา แล้วให้นักเรียนนำเสนอที่หลากหลายบทบาท มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย. และครูผู้สอนสามารถนำไป ปรับใช้ได้หลากหลายวิชา. รวมถึงสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนด้วยค่ะ
โดย ชนินทร์ มูลบัวภา (2012-01-08 22:30:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งบุคลิกของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม Role Play นี้ให้มีประสิทธิภาพ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน ซึ่งคุณครูทวิกา ทำได้ดีมากคะ ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษที่ครูสอนคะ และดิฉันเองก็ได้นำแนะการสอนของครูทวิกาไปปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.1 ที่โรงเรียนเช่นกันคะ นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนมากคะ very very good :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย บุษกร ตองอ่อน (2012-01-11 11:30:16) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน และฝึกให้ผู้เรียนได้กล้าแสดงออก ฝึกการพูด การเขียน การใช้ท่าทางประกอบในการแสดงบทบาทสมมติ
โดย ฮัสมีลา สาแม (2012-01-12 00:23:41) [แสดงความคิดเห็น]
This is a great lesson.The students were learning the lessons of durable, fun to play. Can be applied in everyday life.Students are happy to study English, Good job.
โดย เปรมปรี ทัศมาลี (2012-01-16 18:40:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งบุคลิกของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม Role Play นี้ให้มีประสิทธิภาพ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน ซึ่งคุณครูทวิกา ทำได้ดีมากคะ ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษที่ครูสอนคะ และดิฉันเองก็ได้นำแนะการสอนของครูทวิกาไปปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.6 ที่โรงเรียนเช่นกัน
โดย ชลิพล เซ่งเทียน (2012-01-17 17:15:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งบุคลิกของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม Role Play นี้ให้มีประสิทธิภาพและกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการอันบรรเจิด ได้ใช้สมองทางด้านอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่ประโยชน์มากมาย
โดย บุญมี ศูนย์จันทร์ (2012-01-17 17:20:28) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ช่วยให้เด็กได้รู้จักการแสดงบทบาทสมมุติในการใช้ภาษาอัง เพราะเด็กสมัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอโดยการแสดง เด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เด็กสมัยนี้ไม่อายต่อการพูด และสนใจภาษากันมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์ได้ดี
โดย วิโรจน์ คำแหงพล (2012-01-18 11:16:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ช่วยให้เด็กได้รู้จักการแสดงบทบาทสมมุติในการใช้ภาษาอัง เพราะเด็กสมัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอโดยการแสดง เด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เด็กสมัยนี้ไม่อายต่อการพูด และสนใจภาษากันมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์ได้ดี และยังทำให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น ไม่อายที่จะพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และเมื่อโตไปจะได้สามารถพูดกับชาวต่างชาติได้
โดย ณรงค์ศักดิ์ ทองสุโชต (2012-01-18 11:44:14) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญถือว่าเป็นหัวใจหลักในการสอนทุกวิชาในปัจจุบันนี้ เช่นเดียวกับการสอนของคุณครูทวิกาที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด ได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ในส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วในการสอนภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษตลอกเวลาในการสอนนั้นจะช่วยให้เด็กได้เกิดความเคยชินกับภาษา ดังนั้นครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งถาม ทั้งตอบ ทั้งแสดงความคิดเห็น ข้าพเจ้าชอบการสอนของครูทวิกา ที่ให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมและนักเรียนทุกคน สนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนมาก การสอนแบบนี้จะทำให้ปัญหาการหลบเรียน เบื่อเรียนนั้นหายไป
โดย ยงยุทธ์ จันทิมา (2012-01-19 15:01:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่ดีเพราะว่าการเรียนแบบนนี้สามารถดึ่งดูดผู้เรียนทำให้ผู้เรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษ และอาจารย์สอนก็เป็นขั้นตอน และอาจารย์ก็มีกิจกรรมที่หลากหลายเข้ามาสอดแทรกในการเรียนก็อย่างเช่น การแสดงบทบาทสมมุติ การต่อจิกซอว์การใช้บัตรคำ เป็นต้น การเรียนโดยการจัดกิจกรรมเป็นการเปิดโอกาศให้ผู้เรียนได้คิด กล้าแสดงออก และยังทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย
โดย รอฮานา มิตรอนุรักษ์ (2012-01-23 18:25:34) [แสดงความคิดเห็น]
It's the good lesson.If I were a study who studied in that class,I would be so fun to study.I think,it makes the students have the imagine.You're the one of wonderful teacher. :tv03:
โดย เดชาวัต สายต่างใจ (2012-01-26 20:39:50) [แสดงความคิดเห็น]
This is so interesting I think it very fun and excited.At the same time students can practise their English.I think most student will like and happy with this activity. :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นิชาภา มณีวรรณ (2012-01-29 22:33:37) [แสดงความคิดเห็น]
I think it's a nice video and it is a good foe every teacher.Every teacher can do it well.It's too difficult.It's give student a good skill. :tv15:
โดย พิชชาอร ประดิษฐพฤกษ์ (2012-01-30 20:38:13) [แสดงความคิดเห็น]
And it's can make me happy when i watching it.
โดย พิชชาอร ประดิษฐพฤกษ์ (2012-01-30 20:39:05)
I like this video,It's fun and good for everystudent,not bored in English classroom,and students have a couragein expression.
โดย ชยาภรณ์ เจริญวงษ์ (2012-01-30 21:12:18) [แสดงความคิดเห็น]
The role. Technique is much like a child. It takes time and practice frequently. Children to do so. Student teachers are very good. Promote the creativity of the children directly. From the children's imaginative role-play. And stories. Encourage the idea of a child. :tv15: :tv15:
โดย Auttapol Pummala (2012-01-30 21:31:08) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ เป็นกิจกรรมที่เรียนมีส่วนร่วม ทั้งนักเรียนที่แสดงบทบาทและคนที่นั่งดู คนแสดงบทบาท ได้ถ่ายถอดสิ่งที่เขาเห็นคือข้อความในบัตรข้อความ เป็นภาษากาย คนดูก็ให้ความสนใจ สามารถเข้าใจท่าทางและสามารถบอกความหมายของคำหนือข้อความเหล่านั้นได้ และที่สำคัญเมื่อนักเรียนอย่างมีความสุขเขาก็จะได้ซึมซับความรู้ได้โดยไม่รู้ตัว การแสดงบทบาทสมมุตติสามารถนำไปใช้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ครูจะต้องเตรียมการสอนให้พร้อมกิจกรรมจึงจะประสบผลสำเร็จได้
โดย Tapyotin yodwaree (2012-02-01 09:56:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งบุคลิกของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม Role Play นี้ให้มีประสิทธิภาพ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน
โดย ธีระพงษ์ เอี่ยอ่ำ (2012-02-02 21:23:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งบุคลิกของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม Role Play นี้ให้มีประสิทธิภาพ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน
โดย ธีระพงษ์ เอี่ยอ่ำ (2012-02-02 21:23:49) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09: I agree with your idea to apply the relevant situations in classrooom.can adapt for classroom :tv15:
โดย วริสา รัตนพลธี (2012-02-07 21:15:34) [แสดงความคิดเห็น]
I like this game because it's fun.And this game can make every student interesting in English and practice English skill.Every students can adapt Role Play in classroom. :tv17:
โดย เนติพงษ์ สุวรรณรุ่งเรือง (2012-02-08 21:41:23) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ เป็นกิจกรรมที่เรียนมีส่วนร่วม ทั้งนักเรียนที่แสดงบทบาทและคนที่นั่งดู คนแสดงบทบาท ได้ถ่ายถอดสิ่งที่เขาเห็นคือข้อความในบัตรข้อความ เป็นภาษากาย คนดูก็ให้ความสนใจ เกมส์นี้จะได้ฝึกการพูด การอ่าน การเขียน การที่ให้ได้สะกดคำศัพท์ทำให้เด็กสนุกมากขึ้น เป็นการสอนที่ดีเพราะว่าการเรียนแบบนนี้สามารถดึ่งดูดผู้เรียนทำให้ผู้เรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษ และอาจารย์สอนก็เป็นขั้นตอน การสอนแบบนี้ทำให้เด็กสนุกกับการเรียน
โดย ขวัญใจ สุขเกษมรัตน์ (2012-02-09 18:08:21) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในนักเรียน ม.ต้น คือนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน บางทีสอนแต่บนกระดานนักเรียนก็มีท่าทางเบื่อ ดังนั้นคุณครูทวิกา จึงหาวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพราะเด็กวัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ เด็กจะไม่เบื่อเวลาเรียน
โดย นางสาววาสนา เสดทำ (2012-02-09 18:11:30) [แสดงความคิดเห็น]
โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพราะเด็กวัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอโดยการแสดง เด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัด เด็กทุกคนเล่นเกมส์ชอบสนุกสนานเวลาเรียน เกมส์นี้ดี ทำให้เด็กได้อ่าน เขียน พูด กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน เด็กทุกคนชอบเกมส์ การที่ใช้เกมส์ในการสอนทำให้เด็กสนใจเรียน
โดย อนุศรา สุกุ (2012-02-09 18:16:44) [แสดงความคิดเห็น]
Role play is a part of drama technique. I wonder that why don't you let them act in English because this class is English, isn't it?
I still admire in your attempt. I observed your students are happy to study English and I believe It's more fun and funny for students.
โดย นฤชา อยู่ชัย (2012-02-13 12:20:53) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในนักเรียน ม.ต้น คือนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน บางทีสอนแต่บนกระดานนักเรียนก็มีท่าทางเบื่อ ดังนั้นคุณครูทวิกา จึงหาวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพราะเด็กวัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอโดยการแสดง เด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัดเจน ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนมากฃึ้น ได้แสดงตัวนั้นออกมาอยากชัดเจน
โดย ปวีณา อุทาศรี (2012-02-14 09:08:20) [แสดงความคิดเห็น]
The students enjoy. And to participate and comment on their own. The adoption of the role Role Play for use in English. Because children this age of media interest and love in different ways. Like to emulate. When teachers ask students to role play. To customize the dialogue is in English. And presented by the children will like and enjoy studying. Studying the obvious.
โดย จินต์จุฑา จาทอง (2012-02-14 20:57:36) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งบุคลิกของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม Role Play นี้ให้มีประสิทธิภาพ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน ซึ่งคุณครูทวิกา ทำได้ดีมากคะ ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษ
โดย วรกมล โกฏค้างพลู (2012-02-14 21:12:33) [แสดงความคิดเห็น]
School drama students are interested in learning more.
Role Play is a creative game.
I like this idea too. :tv02:
โดย ชนัญญา มูลทองสงค์ (2012-02-15 22:45:17) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:25) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:29) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:30) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:32) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:33) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:34) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:35) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:36) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:37) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:38) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:39) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:41) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:42) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:44) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:45) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:46) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:47) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:48) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:49) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:50) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:51) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:52) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:54) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:55) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:55) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:56) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:28:56) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:05) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:06) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:06) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:06) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:21) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:22) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:22) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:23) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:26) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:27) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:28) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:28) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:29) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:30) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:30) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:31) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:31) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:32) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:32) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:33) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:33) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:34) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:35) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:35) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:36) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:36) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:37) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:37) [แสดงความคิดเห็น]
The teachers like teaching very much. It is easy to do it. It will also ensure that students in language as well. Which is effective for teaching languagesโ€‹โ€‹. Not only English but Chinese, French, German, Japanese, it's still available. We could not pull it all Might pull out some of the benefits to teaching and learning. And it works fine.
โดย ภรัณยู เปลี่ยนสี (2012-02-19 20:29:38) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ๆ ซึ่งเด็กได้เห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและในการเรียนโดยใช้บทบาทสมมุตินี้เด็กๆ จะได้ใช้สถานการณืจริงๆ และประสบการณืจริงที่นักเรียนได้สัมผัสทำให้เกิดการมองเห็นภาพและสามารถนำมาใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
โดย อารีฉะห์ อุดหลี (2012-02-19 20:30:29) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในนักเรียน ม.ต้น คือนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน บางทีสอนแต่บนกระดานนักเรียนก็มีท่าทางเบื่อ ดังนั้นคุณครูทวิกา จึงหาวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพราะเด็กวัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอโดยการแสดง เด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัด
โดย หทัยกานต์ มาลากุล (2012-02-21 18:14:09) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนเรื่อง Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง ป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ได้ใช้สมองทางด้านอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่ประโยชน์มากมาย :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ธีรพงษ์ ฤาเทพ (2012-02-21 20:35:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่คิดออกมาสอนน่าสนใจมากๆๆๆการใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ ของ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) แล้ว พบว่านักเรียนทุกเกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ได้เรียนรู้จากการแสดงบทบาทสมมติ และคิดว่านักเรียนจะสามารถนำประสบการณ์นั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และกิจกรรมที่ชอบอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ การใบ้คำ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ในการที่จะแสดงท่าทางเพื่อให้เพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้เดาในสิ่งที่ตนเองทำว่าทำท่าทางอะไร เป็นการสอนที่สนุกมากๆๆๆๆ อยากมีการเรียนการสอนแบบนี้บางจัง
โดย ไชยวัฒน์ จันธิมา (2012-02-21 23:23:20) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01: :tv02: :tv03: :tv04: :tv05: :tv06: :tv07: :tv08: :tv09: :tv10: :tv11: :tv12: :tv13: :tv14: :tv15: :tv16: :tv17: :tv18:เป็นการนำบทบาทสมมุติมาใช้ในการช่วยสอนซึ่งทำให้ผู้เรียนมึความสนใจและสนุกกับการเรียนวิธีใหม่ เนื่องจากบางครั้งสอนแต่บนกระดานเด็กๆจึงอาจเบื่อในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผู้สอนจึงคิดค้นวิธีการสอนแนวทางใหม่มาใ้ในการสอนคือการแสดงบทบาทสมมุติเพราะว่าเด็กๆวัยนี้ชอบที่จะลอกเลียนแบบ จึงทำให้เด็กๆชอบในการแสดงบทบาทสมมุติ
โดย นายกรกต ศรีอุทธา (2012-02-22 19:55:16) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนการใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ เป็นวิธีการที่ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจกันมากขึ้นดีครับเพราะสนุกกับการเรียนมากขึ้น แล้วที่สำคัญ นักเรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและจำลองบทบาท ซึ่งวิธีการสอนนี้ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้นดีครับ รู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ เบื่อไม่ง่วง ทำให้เรียนสนุก จนลืมเวลาไปเลย ^^ และทำให้มีความรู้เพิ่มไปในตัวมากขึ้น :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย วงศธร สุขสุเมฆ (2012-02-22 21:41:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยตรง จากการให้เด็กได้คิดจินตนาการบทบาทสมมติ และเรื่องราวต่างๆ เท่ากับเป็นการกระตุ้นความคิดของเด็ก ยกตัวอย่าง เด็กเล่นบทบาทสมมติเป็นหมอ เด็กจะเชื่อมโยงความคิดว่าเวลาพ่อแม่พาเขาไปหาหมอ ต้องเจอกับอะไร เด็กจะมีจินตนาการ และทำท่าทางเพื่อให้เป็นบทบาทนั้น พร้อมทั้งมีท่าทางในการรักษาคนไข้ ถ้าพ่อแม่ร่วมเล่นกับลูกก็อาจจะเป็นคนไข้ให้ลูก และชวนลูกคุยประหนึ่งว่าเป็นคนไข้จริง แล้วเด็กจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และอาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจในอาชีพต่อไปในอนาคตก็ได้
โดย วราภรณ์ กึกก้อง (2012-02-23 19:36:05) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนโดยการใช้กิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงละครมาช่วยในการเรียนการสอนนั้น จะทำให้ผู้เรียนให้ความสนใจและผู้เรียนมีความกระตือรือร้นมาก เพราะกิจกรรมนั้จะแสดงให้เห็นถึงการกล้าแสดงออกและสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนว่าผู้เรียนมีการพัฒนาการพูด การใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในระดับใด มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเป็นที่พอใจหรือไม่ กิจกรรมนี้ก็ช่วยให้ผู้เรียนมมีความสามารถในการใช้ถาษาได้ดีอีกด้วยค่ะ
โดย มินตรา มีเฟีย (2012-03-05 01:41:48) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูนำกินกรรม Role play มาช่วยให้เกิดประโยชน์มากค่ะ เพราะว่าปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในนักเรียนชั้นม.ต้นส่วนมาก คือนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน บางครั้งการสอนแต่บนกระดานนักเรียนก็มีท่าทางเบื่อ การแสดงบทบาทสมมติจึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน Role play เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมากทำให้เด็กเกิดการกระตือรือร้นต่อการเรียน มีตื่นตัวตลอดเวลา เรียกความสนใจของนักเรียนได้มากกว่าการเรียนตามปกติ โดยการฝึกให้นักเรียนแสดงออกจากเรื่องที่ได้อ่านแล้วนำมาแสดงบทบาทสมมติ มีการแสดงออกอย่างอิสระ ทั้งท่าทางการพูด การแสดงท่าทางต่างๆ การแสดงบทบาทสมมุตินี้จะช่วยให้นักเรียนที่ออกมาแสดงมีความเข้าใจในเรื่องที่แสดงได้อย่างลึกซึ้งและสามารถจดจำไปได้นานยิ่งขึ้นค่ะ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี
โดย ญาณิศา คำเพ็ง (2012-03-09 20:58:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ข้าพเจ้าได้ดูคลิปการสอนโดยการใช้ Role play ในการสอนภาษาอังกฤษของคุณครู ทวิกา สุบินยัง เป็นการสอนที่ดีมากและที่น่าสนใจ ซึ่งการจะสอนเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเรื่องยากที่เด็กจะสนใจเรียนถ้าเราสอนแต่ตัวหนังสือ เพราะฉะนั้นวิธีการสอนแบบที่ให้เด็กมีส่วนร่วมนี้จะทำให้เด็กมีความกระตือรื้อร้น และอยากจะเรียนมากขึ้น ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณครูที่ให้แนวการสอนที่ดีมาก ๆซึ่งวิธีการสอนของคุณครูนี้ ข้าพเจ้าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของข้าพเจ้าได้ต่อไปในอนาคต :tv15:
โดย คันธมาลี (2012-03-11 17:19:41) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวเกวลี จันทร เอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 524102008กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ๆ ซึ่งเด็กได้เห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและสามารถนำมาสร้างสรรคืในการเรียวิชาภาษาอังกฤษจากการที่เด็กได้เห็นตัวอย่างในชีวิติประจำวันและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและในการเรียนโดยใช้บทบาทสมมุตินี้เด็กๆ จะได้ใช้สถานการณืจริงๆ และประสบการณืจริงที่นักเรียนได้สัมผัสทำให้เกิดการมองเห็นภาพและสามารถนำมาใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
โดย วรรณภา ทองสุข (2012-03-11 21:08:00) [แสดงความคิดเห็น]
นางสาวโศรยา แก่นคำ เอกภาษาอังกฤษปีที่3 ค.บ.5ปี โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพราะเด็กวัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอโดยการแสดง เด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัด เด็กทุกคนเล่นเกมส์ชอบสนุกสนานเวลาเรียน เกมส์นี้ดี ทำให้เด็กได้อ่าน เขียน พูด กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน เด็กทุกคนชอบเกมส์ การที่ใช้เกมส์ในการสอนทำให้เด็กสนใจเรียน และสามารถนำไปใช้ได้จริง
โดย โศรยา แก่นคำ (2012-03-12 10:40:30) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ๆ ซึ่งเด็กได้เห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและสามารถนำมาสร้างสรรค์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากการที่เด็กได้เห็นตัวอย่างในชีวิติประจำวันและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษและในการเรียนโดยใช้บทบาทสมมุตินี้เด็กๆ จะได้ใช้สถานการณ์จริงๆ และประสบการณ์จริงที่นักเรียนได้สัมผัสทำให้เกิดการมองเห็นภาพและสามารถนำมาใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี คุณครูมีความสดใสน่ารัก สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดีและชื่นชมนักเรียนเมือนักเรียนทำได้ดี เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง
โดย จุติพร คงสุขี (2012-03-26 11:46:54) [แสดงความคิดเห็น]
การทำกิจกรรม Role play ของคุณครูสนุกมาก ๆ เด็กจะสร้างจินตนาการและสมมติบทบาทของตนเอง และสร้างเพื่อนในจินตนาการได้ กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ เป็นกิจกรรมที่เรียนมีส่วนร่วม ทั้งนักเรียนที่แสดงบทบาทและคนที่นั่งดู คนแสดงบทบาท ได้ถ่ายถอดสิ่งที่เขาเห็นคือข้อความในบัตรข้อความ เป็นภาษากาย คนดูก็ให้ความสนใจ เกมส์นี้จะได้ฝึกการพูด การอ่าน การเขียน Role play เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมากทำให้เด็กเกิดการกระตือรือร้นต่อการเรียน มีตื่นตัวตลอดเวลา เรียกความสนใจของนักเรียนได้มากกว่าการเรียนตามปกติ โดยการฝึกให้นักเรียนแสดงออกจากเรื่องที่ได้อ่านแล้วนำมาแสดง Role play เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมากทำให้เด็กเกิดการกระตือรือร้นต่อการเรียน มีตื่นตัวตลอดเวลา เป็นกิจกรรมที่ควรนำมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษค่ะ
โดย ลักษมี ชีพสุวรรณ (2012-03-30 12:43:19) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้บทบาทสมมติทำให้นักเรียนสนุกสนาน สามารถปรับใช้ได้กับหลายวิชาและหลายเนื้อหา ครูสามารถปรับระดับความยากง่ายของเนื้อหาที่จะแสดงบทบาทสมมตตามระดับความสามารถของนักเรียน การแสดงบทบาทสมมตินอกจากจะได้ฝึกทักษะทางภาษาแล้ว นักเรียนยังได้ฝึกความกล้าแสดงออก การทำงานเป็นทีม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ครูเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน คุณครูทวิกา ทำได้ดีมากคะ ขอชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ดิฉันจะนำวิธีการสอนของครูทวิกาไปปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนในภาคเรียนหน้าด้วยค่ะ :tv15:
โดย วรรณา กุลชาติ (2012-03-30 12:50:35) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากเลยคะ ดูนักเรียนร่วมกิจกรรมมีความสุขทั้งผู้แสดงและผู้ชม นักเรียนได้เรืยนรู้และใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ได้ครบถ้วนในเกร็ดเล็กๆน้อยๆ เช่น การเกริ่นการทักทายก่อนสนทนา นักเรียนแสดงบทบาทสมมติได้ดีมาก สนุก ได้สาระ ได้เนื้อหา ได้แสดงออก ได้การทำงานเป็นทีม ผู้เรียนสนุก การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป ถ้าครูได้นำกิจกรรมลักษณะนึ้มาใช้กับนักเรียน ขอขอบคุณคุณครูที่ได้จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ให้ดูเป็นแบบอย่าง
โดย ประกายวรรณ ลมัยพันธ์ (2012-03-31 04:45:26) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบกิจกกรรม Role Play เป็นการสอนที่ให้นักเรียนแสดงสมมติบทบาท เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้มีโอกาสนำเอาภาษาอังกฤษไปปรับใช้กับตนเองในชีวิตประจำวัน และเป็นวิธีที่ทำให้นักเรียนทุกคนมีสอนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Role Play ทำให้นักเรียนเกิดความสุข สนุกสนาน ตลอดจนมีความกล้าแสดงทางการพูดภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เมื่อนักเรียนมีความสนุกที่จะเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับความกล้าแสดงออกแล้ว นักเรียนก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้และยังจะมีทัศนะคติที่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษเช่นกัน ผมคิดว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ดี และจะนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษที่ผมสอนอยู่ :tv10:
โดย รณชิต อภัยวาทิน (2012-03-31 07:55:12) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากค่ะ จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนค่ะ ได้รับความรู้หรือกลยุทธ์เทคนิคใหม่ๆ ด้วยนะคะ นักเรียนต้องตื่นเต้นหรือมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมนี้มากค่ะ เพราะเคยให้นักเรียนลองทำดูแล้วแต่เป็นการขายอาหารไม่ใช่การไปshopping พบว่านักเรียนสนุกกับกิจกรรมเพราะเรานำนักเรียนมัธยมต้นไปทำกิจกรรมจริงกับพี่มัธยมปลายได้รั้บความสนุกสนานและพี่ม.ปลายก็ให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมกับน้องๆ ด้วยค่ะ นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นด้วยนะคะ
โดย วิรัลพัชร คำดี (2012-03-31 14:56:21) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ Role Play เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ๆ ซึ่งเด็กได้เห็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและสามารถนำมาสร้างสรรคืในการเรียวิชาภาษาอังกฤษจากการที่เด็กได้เห็นตัวอย่างในชีวิติประจำวันและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและในการเรียนโดยใช้บทบาทสมมุตินี้เด็กๆ จะได้ใช้สถานการณืจริงๆ และประสบการณืจริงที่นักเรียนได้สัมผัสทำให้เกิดการมองเห็นภาพและสามารถนำมาใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv15: :tv15:
โดย พรอนงค์ แก้วสีคราม (2012-04-01 10:13:01) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้บทบาทสมมุติเป็นกาจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยที่ตอนแรกอาจจะเขินอายแต่ต่อไปนักเรียนจะกล้าแสดงออกเอง กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำเป็นการสอนที่ได้ผลจริงโดยที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ในชิวิตประจำวันได้โดยที่นักเรียนจะมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมนนั้นๆเองโดยที่เขาจะให้ความสนใจกัยกิจกรรมทุกวิชาที่ครูสอนถ้าเขาเกิดความกล้าที่จะทำ ครูคอยดู ส่งเสริมให้เขาได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ดูความถูกผิดของคำศัพท์แต่ไม่ควรติตรงๆควรให้เหตุผลกับเขา
โดย ฐิตินันท์ ทันพรม (2012-04-01 17:26:24) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15:Role play ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนได้ดีมาก
โดย วัชรกร ศิริคริสตธรรม (2012-04-01 20:33:50) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) นับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าท่านอาจารย์ได้นำเทคนิคการสอนโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และฝึกให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกและแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะว่าการสอนโดยการเทคนิคการสอนแบบ Role play มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่านักเรียนจะต้องฝึกทักษะทั้ง 4 ทักษะ ของภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สังเกตจากการร่วมกิจกรรมของเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจและมีความสุข สนุกสนานกับการเรียน นับว่าเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากอีกวิธีหนึ่งที่น่านำมาประยุกต์สู่ห้องเรียนของเรา
โดย วุฒิพงษ์ จันทร์ยิ้ม (2012-04-01 22:05:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดิทัศน์ Role Play การใช้บทบาทสมมติ ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใขชั้นเรียนมาก ทำให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะป็นการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน แต่การเขียนบทละครภาษาอังกฤษนั้นจะยากสำหรับนักเรียน ซึ่งครูเราก็จะเป็นตัวช่วยอีกอันหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ซึ่งครูจะต้องใส่ใจกับนักเรียน กิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมที่ดี นักเรียนสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อ
โดย วันเพ็ญ อ่อนดี (2012-04-02 15:07:22) [แสดงความคิดเห็น]
บทบาทสมมุติ ตัวกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนที่น่าสนใจที่สุด การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญถือว่าเป็นหัวใจหลักในการสอนทุกวิชาในปัจจุบันนี้ เช่นเดียวกับการสอนของคุณครูทวิกาที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด ได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ในส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วในการสอนภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษตลอกเวลาในการสอนนั้นจะช่วยให้เด็กได้เกิดความเคยชินกับภาษา ดังนั้นครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งถาม ทั้งตอบ ทั้งแสดงความคิดเห็น ข้าพเจ้าชอบการสอนของครูทวิกา ที่ให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมและนักเรียนทุกคน สนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอนมาก การสอนแบบนี้จะทำให้ปัญหาการหลบเรียน เบื่อเรียนนั้นหายไป
โดย ยงยุทธ์ จันทิมา (2012-04-02 21:24:06) [แสดงความคิดเห็น]
ขอสรุปว่า ครูสามารถนำบทบาทสมมติไปช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ดังนี้

1. ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่าพฤติกรรมมีสาเหตุ การที่ให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทต่าง ๆ ที่ถูกจำกัดอยู่ในสภาพการณ์ต่าง ๆ จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่ผลักดันให้ต้องแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกไป ความเข้าใจนี้จะช่วยให้ผู้เรียนไม่ด่วนตัดสินใจอะไรง่าย ๆ ก่อนที่จะพิจารณาถึงสาเหตุ นอกจากนั้นยังจะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวทางในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอีกด้วย

2. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น การที่ให้ผู้เรียนได้สวมบทบาทของผู้อื่นจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ว่า ผู้อื่นมีความคิดและความรู้สึกอย่างไรความเข้าใจนี้จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา

3. ช่วยลดความรู้สึกตึงเครียดของผู้เรียน ในบางครั้งผู้เรียนอาจจะมีความรู้สึกรุนแรง ในใจหลายประการที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้ ครูอาจใช้บทบาทสมมติเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนได้ระบายความรู้สึกนั้น ๆ ออกมาเป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของผู้เรียนลง ได้บ้าง

4. ช่วยให้ครูได้เรียนรู้ถึงความต้องการของผู้เรียน ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถจะบอกความต้องการของตนออกมาได้ ครูอาจจัดบทบาทสมมติให้ผู้เรียนได้แสดง ซึ่งผู้เรียนอาจจะเปิดเผยความต้องการของตนออกมาโดยไม่รู้ตัว

5. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองในทางที่ดี การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสำรวจตนเองและเรียนรู้เกี่ยวกับผู้อื่น โดยใช้บทบาทสมมติเป็นเครื่องมือจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตนเองมากขึ้น และพัฒนาความรู้สึกที่ดีกับตนเอง สิ่งนี้นับว่าเป็นพื้นฐานของ ความเจริญงอกงามทางจิตใจอันจะช่วยให้บุคคลนั้นดำรงชีพอยู่อย่างปกติสุข และสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสำรวจค่านิยมของตน และหาหลักยึดเหนี่ยวใน การดำรงชีวิตของตน ในขณะที่ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติอยู่นั้น ผู้เรียนจะมีพฤติกรรม การตัดสินใจที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของตน การที่มีโอกาสได้แสดง อภิปราย และวิเคราะห์ถึงค่านิยมเหล่านั้นจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในตนเองมากขึ้น

7. ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามัคคีในกลุ่มให้ดีขึ้นในการทำงานร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มมักจะมีปัญหาขัดแย้งกันอยู่บ้าง ความขัดแย้งนี้ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันและเกิดความแตกแยกกันในหมู่คณะ วิธีการบทบาทสมมตินี้สามารถนำมาใช้ทำให้คนในกลุ่มเกิดความเข้าใจกันและมีความสามัคคีปรองดองกัน

8. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เหมาะสมในสังคมจึงเป็นสิ่งจำเป็น บทบาทสมมติจะช่วยให้การเรียนรู้นี้เป็นจริงและสนุกสนานยิ่งขึ้น

9. ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ บทบาทสมมติแทบทุกบทบาทมักจะมีสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งแฝงอยู่ ผู้แสดงจะต้องใช้วิจารณญาณและไหวพริบใน การแก้ปัญหา จึงนับว่าวิธีการนี้ช่วยฝึกเรื่องการแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างดี
ชอบมาก ครับ จะนำไปปรับใช้ในการสอนของนักเรียน
โดย เอกราช รักเมือง (2012-04-03 12:37:28) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ทวิกา ได้ใช้เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น นำเทคนิคการสอนโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และฝึกให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออกและแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะว่าการสอนโดยการเทคนิคการสอนแบบ Role play มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่านักเรียนจะต้องฝึกทักษะทั้ง 4 ทักษะ ของภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สังเกตจากการร่วมกิจกรรมของเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างตั้งใจและมีความสุข สนุกสนานกับการเรียน นักเรียนที่แสดงบทบาทและคนที่นั่งดู คนแสดงบทบาท ได้ถ่ายถอดสิ่งที่เขาเห็นคือข้อความในบัตรข้อความ เป็นภาษากาย คนดูก็ให้ความสนใจ สามารถเข้าใจท่าทางและสามารถบอกความหมายของคำหนือข้อความเหล่านั้นได้ และที่สำคัญเมื่อนักเรียนอย่างมีความสุขก็จะได้ซึมซับความรู้ได้โดยไม่รู้ตัว ทำให้เกิดความรู้อย่างคงทนและยั่งยืน ขอชื่นชมค่ะ
โดย บัวทิพย์ บุ้งทอง (2012-04-03 16:57:53) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษา โดยการหยิบยกเอา การแสดงบทบาทสมมุติ มาสอนนั้น เรียกได้ว่า เป็นการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ครบทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการเขียน และทักษะการอ่าน เรียกได้ว่า ผู้เรียนจะได้รับความรู้และประโยชน์อย่างมาก เพราะการหยิบยกเอา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้เรียน หรือแม้กระทั่งเรื่องไกล้ตัวมานั้น ถือเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย เพราะเป็นเรื่องไกล้ตัว และวิดีโอชุดนี้ มีประโยชน์และได้ความรู้มากค่ะ :tv15:
โดย ปรารถนา ทองขำ (2012-04-03 18:47:46) [แสดงความคิดเห็น]
Role play เป็นเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนภาษามากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนานักเรียนได้ทั้ง 4 ทักษะ ครูต้องมีคำถามนำให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ใช้ภาษมากขึ้น กระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก ท้ายสุดครูอาจให้นักเรียนแสดงเป็นละครสั้นเพื่อพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ภาษามากขึ้น นักเรียนมีความสุขกับการเรียนไม่เครียด คุณครูต้องเตรียมการสอนอย่างดี คุณครูเก่งมากขอชื่นชม เป็นโชคดีของนักเรียน
โดย สุชัญญา เปมกิตติ (2012-04-03 20:02:13) [แสดงความคิดเห็น]
:tv03: โดยส่วนตัวแล้วผมชอบนะ การสอนแบบนี้ ผมว่าการสอนแบบนี้เหมาะกับเด็กที่สมาธิสั้น และเด็กที่ชอบโดดเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เชื่อว่าหลายโรงเรียนก็เป็น และครูหลายๆคนก็ยังใช้วิธีการสอนแบบ TalK and Chalk หรือไม่ก็ Chalk and Chalk กันมาก และในแต่ละปีรู้สึกว่า คะแนน O-net วิชาภาษาอังกฤษตกลงอีกแล้ว น่าเป็นห่วงมาก ภาษาอังกฤษกลายเป็นวิชาน่าเบื่อสำหรับเด็กๆ ไป ส่วนหนึ่งคงเป็นผลมาจากวิธีสอนของครู ครูต้องยอมรับเทคนิคและวิธีกาารสอนใหม่มาปรับปรุงการสอนของตนเอง ซึ่งการสอนโดยการแสดงก็เป็นอีกวิธีที่น่าสนใจและน่านำมาใช้เป็นอย่างยิ่ง แต่ควรศึกษาวิธีสอน, เตรียมเนื้อหาสาระ และ ดูแลจำกัดเวลาการสอนให้เหมาะสมด้วย :tv15:
โดย สุกฤษฏิ์ มณีโชติ (2012-04-03 22:58:50) [แสดงความคิดเห็น]
Oh! This is the one of my favorite English Teacher Method. It's quite hard to teach Mattayomsueksa 1-3 students to act and show out their ideas. When i have been teaching in the classroom tried to show them as an example. Even I am not English native speaker but i try to motivate and help them to understand more English easier. Sometime s I do like a joker or crazy teacher. I try to help them think in the positive way. I believe when they grow up, they will be the best one.
James, Sutat
โดย สุทัศน์ ขันแก้ว (2012-04-04 09:54:42) [แสดงความคิดเห็น]
แก้ไข English Teaching Method not English Teacher Method
james, sutat
โดย สุทัศน์ ขันแก้ว (2012-04-04 09:56:42) [แสดงความคิดเห็น]
ประทับใจและชื่นชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูทวิกามาก คุณครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและได้ใช้ภาษาตามสถานการณืที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง โดยการเริ่มต้นจากการเรียนรู้จากง่าย คือการใบ้คำ การตอบจากบัตรคำถาม นักเรียนได้พัฒนาการใช้ภาษาเป็นไปตามลำดับ เมือนักเรียนได้เรียนรู้จากบทบาทสมมุติ ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม ความสามารถตามศักภาพที่มีในตัวเด็กได้ถูกนำออกมาใช้อย่างเต็มที่ ไม่เขินอาย มีความมั่นใจในการแสดงออก และบทเรียนที่เด็กได้เรียนรู้ในห้องเรียนเขาสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้
โดย อุดร วิชัยวงษ์ (2012-04-04 16:21:05) [แสดงความคิดเห็น]
บทบาทสมมุติเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ น่าสนใจและให้ความสนุกเพลิดเพลิน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การสอนโดยใช้บทบาทสมมุตินั้น มีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียน มีความเชื่อมั่นสูงขึ้น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางภาษาอังกฤษ ของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางการพูด นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทบาทสมมุติ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดย พรชัย สุวรรณ (2012-04-04 21:59:13) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing ) ความหมาย วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตน และนำเอาการแสดงออกของผู้แสดง ทั้งทางด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมที่สังเกตพบมาเป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์
โดย ลักษมี ชีพสุวรรณ (2012-04-05 14:03:22) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยการใช้บทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมการสอนที่นักเรียนให้ความสนใจ เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับเด็กนักเรียน แต่ครูจะต้องให้ข้อมูลทางภาษาที่เพียงพอกับนักเรียนทั้งตัวอย่างการใช้คำ ประโยค นักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนและมีทัศนคติที่ดีกับการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
โดย ปริชญา ปันทะวงค์ (2012-04-05 22:09:29) [แสดงความคิดเห็น]
มีโอกาสได้รับชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ทวิกา สุบินยัง คุณครูคนเก่งแห่ง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) ต้องขอชื่นชมว่า จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้น่าติดตามตลอดคาบจริง ๆ ดูเด็กนักเรียนมีความสุขกับการเรียนในชั่วโมงของครู พร้อมทั้งได้แสดงศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ เห็นแล้วอยากสอนให้ได้แบบนี้จัง จะพยายามพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นกว่านี้ เผื่อจะเป็นที่รักของเด็กนักเรียนแบบนี้บ้างครับ
โดย ชิตวีร์ มองเพชร (2012-04-07 20:00:12) [แสดงความคิดเห็น]
เพิ่งมีโอกาสได้ดู ดีมากเลยค่ะ คุณครูทำให้เด็ก ๆ กล้าแสดงออก เพราะการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลเด็ก ๆ จะต้องกล้าพูด กล้าแสดงออก เยี่ยมมากค่ะ สงสัยต้องเอาไปใช้กับนักเรียนตัวเองบ้างจะได้เก่งเหมือนนักเรียนของคุณครูทวิกา
โดย พิรุณรัตน์ ศรีคำ (2012-04-08 17:00:05) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการเรียนการสอนของคุณครูมากๆเลย ตอนแรกคิดว่าการทำกิจกรรมโรลเพลย์นั้น ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆมากมาย คิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ตอนนี้เปลี่ยนความคิดใหม่แล้ว เพราะว่านอกจากจะทำง่ายแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนในการใช้ภาษาอีกด้วย ซึ่งใช้ได้ผลกับการเรียนการสอนภาษา ไม่เพียงแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียว แต่ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่นก็ยังคงใช้ได้ ซึ่งเราอาจจะไม่ดึงเอามาทั้งหมด อาจจะดึงเอามาบางส่วนซึ่งเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน และเอาไปปรับใช้ได้
โดย ศราวุฒิ ทิพย์พิมล (2012-04-10 11:22:21) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการเรียนการสอนที่เป็นบทบาทสมมติมากค่ะ ทำให้นักเรียนได้แสดงออก ได้รู้สึกได้ว่า นักเรียนอยากจะบอกอะไรกับครู และการสื่อสารแบบนี้ก็ทำให้เราเข้าใจได้รวดเร็วขึ้นด้วย :tv15: และเมื่อใช้กับวิชาประเภทภาษาแล้วการเรียนจะสนุกมากยิ่งขึ้นด้วย
โดย กีรตื เทพมนตรี (2012-04-10 12:01:45) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการเรียนการสอนที่เป็นบทบาทสมมติมากค่ะ ทำให้นักเรียนได้แสดงออก ได้รู้สึกได้ว่า นักเรียนอยากจะบอกอะไรกับครู และการสื่อสารแบบนี้ก็ทำให้เราเข้าใจได้รวดเร็วขึ้นด้วย :tv15: และเมื่อใช้กับวิชาประเภทภาษาแล้วการเรียนจะสนุกมากยิ่งขึ้นด้วย
โดย กีรตื เทพมนตรี (2012-04-10 12:01:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการเรียนการสอนที่เป็นบทบาทสมมติมากค่ะ ทำให้นักเรียนได้แสดงออก ได้รู้สึกได้ว่า นักเรียนอยากจะบอกอะไรกับครู และการสื่อสารแบบนี้ก็ทำให้เราเข้าใจได้รวดเร็วขึ้นด้วย :tv15: และเมื่อใช้กับวิชาประเภทภาษาแล้วการเรียนจะสนุกมากยิ่งขึ้นด้วย
โดย กีรตื เทพมนตรี (2012-04-10 12:02:03) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการเรียนการสอนที่เป็นบทบาทสมมติมากค่ะ ทำให้นักเรียนได้แสดงออก ได้รู้สึกได้ว่า นักเรียนอยากจะบอกอะไรกับครู และการสื่อสารแบบนี้ก็ทำให้เราเข้าใจได้รวดเร็วขึ้นด้วย :tv15: และเมื่อใช้กับวิชาประเภทภาษาแล้วการเรียนจะสนุกมากยิ่งขึ้นด้วย
โดย กีรตื เทพมนตรี (2012-04-10 12:02:09) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ สนุก และได้ประโยชน์ เด็กๆไม่เบื่อ
โดย จรุณี อนุรัตน์ (2012-04-12 11:53:32) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนแบบแสดงบทบาทสมมุติเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด้กได้เรียนรุ้ได้อย่างหลากหลายมีการโต้ตอบ แสดงภาษาท่าทางและออกเสียงคำศัพท์ ประโยคสั้นๆง่ายๆเพื่อให้เพื่อนๆที่ฟังได้เข้าใจว่าเรากำลังแสดงท่าทางเพื่อให้เพื่อเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไร กาซื้อขายเสื้อผ้า อิงจากเหตุการณืจริงทั่วๆปไเด้กจะจดจำได้ดีกว่าการสอนจากการอ่านหรือบนกระดานเพียงอย่างเดียวเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสนทนาในประโยคต่างๆด้วยตัวเอง ทำให้เด็กรู้ว่าเรียนภาษานั้นง่ายนิดเดียว เป็นการกล้าแสดงออกของเด็กด้วย
โดย สไบทิพย์ สุริยะวงศ์ (2012-04-12 14:22:22) [แสดงความคิดเห็น]
การ จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจได้ด้วยตนเอง โดยเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ เป็นอีกวิธีสอนหนึ่งที่จะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออก ทั้งทางด้านความคิดและท่าทางการแสดง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน นับว่าเป็นการช่วยฝึกให้ผู้แสดงได้เรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรมและหาทางแก้ปัญหาตัดสินใจอย่างธรรมชาติ
โดย กิตติพันธุ์ มิตรเจริญ (2012-04-12 15:11:45) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมุติRole Playเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งบุคลิกของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม Role Play นี้ให้มีประสิทธิภาพ จนบรรลุวัตถุประสงค์การแสดงบทบาทสมมุตินี้จะช่วยให้นักเรียนที่ออกมาแสดงมีความเข้าใจในเรื่องที่แสดงได้อย่างลึกซึ้งและมีความคงทนในการจำถ้าเป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจบทบาทสุมมิตนับเป็นเครื่องมือและวิธีการอย่างหนึ่งที่ช่วยในการส่งเสริมให้เด็กๆ รักการอ่านได้มากอีกทั้งครูยังสามารถนำบทบาทสมมุคิไปช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆมากขึ้นอีกด้วย
โดย รุ่งทิวา อุ่นเจริญ (2012-04-16 09:45:53) [แสดงความคิดเห็น]
Role Play การใช้บทบาทสมมติมีแนวการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยใช้สถานการณ์สมมติ นักเรียนได้รับการฝึกใช้คำศัพท์และประโยคสำหรับบทสนทนามาแล้ว ได้แสดงออก ได้มีส่วนร่วมในการแต่งบทสนทนา การเลือกเสื้อผ้า การนำเสนอ พร้อมกับเพื่อนๆ เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่แตกต่างจากการเรียนผ่านหนังสือ แบบฝึก โดยที่นักเรียนนั่งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนไหว ในส่วนของครูคงต้องช่วยกระตุ้น และช่วยเหลือเพราะนักเรียนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน
โดย นวลสมร เผื่อนปฐม (2012-04-17 20:57:02) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการสาธิตการใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ ของ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) ทำให้ได้แนวคิดเรื่องการจัดกิจกรรมการสอนแบบการใช้บทบาทสมมติ ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากๆ ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่ครูกำหนด ได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ ผู้เรียนได้แสดงบทบาทสมมติและความคิดเห็นอย่างเต็มที่ สนุกสนาน กล้าแสดงออก ไม่เบื่อกับการเรียนแบบเดิมๆ และส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย ฉะนั้นการใช้บทบาทสมมติจึงสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีอีกวิธีหนึ่ง
โดย เพ็ญนภา คำดำ (2012-04-19 19:43:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะ สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันทำให้เด็กมีความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิด อีกทั้งยังะส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ดิฉันจะนำมาประยุกต์เข้ากับการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้างค่ะ คนเป็นครูก็ต้องพยายามขวนขวายหาความรู้ให้ตัวเองอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาโรงเรียนและให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะ ขอบคุณสำหรับตัวอย่างดีๆนะค่ะ
โดย จิระวัฒน์ ขวัญใจ (2012-04-23 20:15:57) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ทวิกา มากคะทำให้นักเรียนได้ มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษเป็นเทคนิคที่ดีอีกเทคนิคหนึ่งในการใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจน และเข้าใจในภาษาอังกฤษมากขึ้นดังนั้นจึงเป็นการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง สามารถนำไปใช้ในทุกรายวิชาได้ และทำให้การเรียนการสอนนั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และดิฉันยังเห็นว่าการเรียนการสอนวิธีนี้ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะครบทั้ง 4 ทักษะทั้งการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียนครบ 4 ทักษะ ดิฉันคิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากและอาจเปลี่ยนความคิดของนักเรียนสมัยนี้ ที่ไม่กล้าเรียนภาษาอังกฤษจนหันกลับมาเรียนภาษาได้อย่างสนุกสนานและสามารถนำ คำศัพท์ต่างๆที่ได้เรียนรู้มานั้นไปใช้ในอนาคตได้อย่างถูกต้องค่ะ
โดย วิลัย เพ็ญแจ้ง (2012-04-26 14:20:23) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูทวิกาจัดกิจกรรมการสอนได้น่าสนใจมากและ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีส่วนร่วม สนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน คุณครูทวิกา ทำได้ดีมากคะ ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษที่ครูสอนคะ และดิฉันจะนำการสอนของครูทวิกาไปปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป4-.6 ที่โรงเรียนเช่นกันคะ นักเรียนคงจะสนุกสนานกับการเรียนมากคะ
โดย ชลอ สัจจา (2012-04-26 16:59:42) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับการจัดการเรียนรู้นี้เป็นการสอนที่ช่วยให้เด็กได้รู้จักการแสดงบทบาทสมมุติในการใช้ภาษาอัง เพราะเด็กสมัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอโดยการแสดง เด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เด็กสมัยนี้ไม่อายต่อการพูด และสนใจภาษากันมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์ได้ดีเลยค่ะ
โดย มินตรา มีเฟีย (2012-04-30 00:40:44) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากนักเรียนจะใช้สถานะการณ์จริงที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สนทนา เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เป็นการนำคำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์ที่เรียนมาแล้วมาใช้พูดสื่อสารในรูปของประโยค นักเรียนสามารถใส่ความรู้สึกได้จากน้ำเสียง หรือการแสดงท่าทางประกอบ เพื่อให้การสื่อสารสัมฤทธิผล จากการที่ใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมุติในห้องเรียน พบว่า นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียน รู้สึกสนุกที่ได้พูดโต้ตอบ เกิดทักษะทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
โดย สุมิตรา โพธิ์ปลัด (2012-04-30 10:53:14) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนภาษาอังกฤษ นับเป็นอีกหนึ่งวิชาที่จัดว่าเป็นยาขมสำหรับนักเรียนการที่คุณครูใช้กิจกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยในการเร้า กระตุ้นความสนใจของนักเรียนซึ่งกิจกรรมบทบาทสมมติ และการเรียงต่อภาพทำให้เด็กตื่นเต้น และสนุกกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอีกทั้งการทำิจกรรมบทบาทสมมติ ยังได้ใช้ทักษะทั้งสี่ด้าน ฝึกความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา และใช้ภาษาที่ใช้ได้จริงๆ ในกิจวัตรประจำวัน ได้การปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในห้องเรียนอีกด้วย
โดย กฤษณา บุญชื่น (2012-05-01 09:45:56) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในนักเรียนคือนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนการแสดงบทบาทสมมุติ ถือเป็นเครื่องมือและกลวิธีอย่างหนึ่งที่ครูจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในชั้นเรียนตามโอกาสที่สมควร โดยให้นักเรียนแสดงออกจากเรื่องที่ได้อ่านมีการแสดงออกอย่างอิสระ ทั้งท่าทางการพูด การแสดงท่าทางต่างๆื การแสดงบทบาทสมมุตินี้จะช่วยให้นักเรียนที่ออกมาแสดงมีความเข้าใจในเรื่องที่แสดงได้อย่างลึกซึ้งและสามารถจดจำไปได้นานการใช้บทบาทสมมติจึงสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีอีกวิธีหนึ่ง ครูยังสามารถนำบทบาทสมมุคิไปช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆมากขึ้นอีกด้วย
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย รุ่งทิวา อุ่นเจริญ (2012-05-08 11:17:08) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการสอนดีคะ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าจะไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ เยี่ยมคะ ชอบ กิจกรรม shopping :tv15: :tv15: :tv17: :tv17:
โดย วิภา ใสยอด (2012-05-09 22:16:14) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ สมัยที่ดิฉันเป็นนักเรียนชอบมาก เพราะสร้างความสนุกสนาน และตื่นเต้นในการเตรียมการแสดง ทั้งนี้ยังฝึกทักษะการออกเสียง การแสดงอารมณ์ที่ต้องให้สอดคล้องกับประโยคที่พูดออกไป ผู้เรียนจะเกิดความเพลิดเพลินและรู้สึกตามเนื้อหาที่นำมาประกอบการเรียน ทุกคนในชั้นเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนในชั้นเรียน ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อและยังเข้าใจในเนื้อหาการเรียนอีกด้วย ถ้าหากมีการเรียนแบบนี้ัทุกหน่วยเชื่อว่านักเรียนจะไม่มีใครขาดเรียนวิชาภาษาอังกฤษแน่ๆค่ะ
โดย นภาพร สารทอง (2012-05-10 11:24:23) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้วิธีการสอนแบบ Role Play เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทั้งการคิด การเขียน การพูด กล้าแสดงออก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียนอย่างสูงสุด ขอแสดงความชื่นชมคุณครูผู้สอนที่สามารถฝึกนักเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย วิจิตร นาควิจิตร (2012-05-11 21:56:32) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และตื่นเต้นในการเรียนรู้ นักเรียนได้ฝึกการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร นักเรียนไม่เบื่อเนื่องจากนักเรียนได้เคลื่อนไหวตนเองได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนุกสนานไม่เครียดทำให้นักเรียนเปิดใจในการเรียนรู้โดยครูต้องหาวิธีการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถสื่อสารได้
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-05-16 16:11:13) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ เป็นกิจกรรมที่ทำเรื่องยากซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่าย เป็นกิจกรรมที่เรียนมีส่วนร่วม ทั้งนักเรียนที่แสดงบทบาทและคนที่นั่งดู คนแสดงบทบาท ได้ถ่ายถอดสิ่งที่เขาเห็นคือข้อความในบัตรข้อความ เป็นภาษากาย คนดูก็ให้ความสนใจ สามารถเข้าใจท่าทางและสามารถบอกความหมายของคำหนือข้อความเหล่านั้นได้ และที่สำคัญเมื่อนักเรียนอย่างมีความสุขเขาก็จะได้ซึมซับความรู้ได้โดยไม่รู้ตัว การแสดงบทบาทสมมุตติสามารถนำไปใช้กับนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
โดย สดชื่น ชาวชุมนุม (2012-05-17 20:02:39) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อาจารย์ทวิกา สุบินยัง โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) อาจารย์ทวิกา ได้ใช้เทคนิคในการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการฝึกสมาธิให้นักเรียนตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษโดยการให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง Role Play ซึ่งจะมีการนำเสนอโดยการใช้ท่าทางการแสดงประกอบกับบทสนทนา เป็นเทคนิคการการสอนที่ดียิ่งอย่างหนึ่งซึ่งจะทำให้เด็กสนุกสนานพร้อมกับได้ความรู้ทางภาษาโดยผ่านความเพลิดเพลินบวกกับความรู้ที่จำเป็นยิ่งกับยุคปัจจุบันนี้
โดย อรุณรัตน์ ศรีสมุทร (2012-05-20 16:31:12) [แสดงความคิดเห็น]
Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
เป็นการแก้ปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในนักเรียน ม.ต้น คือนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน บางทีสอนแต่บนกระดานนักเรียนก็มีท่าทางเบื่อ แต่วิธีนี้ทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพราะเด็กวัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอโดยการแสดง เด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัด
โดย สุณัฐชา ยวงคำ (2012-05-20 17:08:15) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้น่าสนใจและนักเรียนมีความสุขในการเรียนมากเลย การออกมาใบ้คำก็เป็นสิ่งดีที่นักเรียนได้แสดงออกและสามารถสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจได้ตรงกัน คงต้องสอนศัพท์ให้นักเรียนเป็นพื้นฐานและช่วยนักเรียนคิด สร้างประโยค การสาธิตการใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ ของ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) ทำให้ได้แนวคิดเรื่องการจัดกิจกรรมการสอนแบบการใช้บทบาทสมมติ ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากๆ ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่ครูกำหนด ได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ ผู้เรียนได้แสดงบทบาทสมมติและความคิดเห็นอย่างเต็มที่ สนุกสนาน กล้าแสดงออก ไม่เบื่อกับการเรียนแบบเดิมๆ การเรียนแบบแสดงบทบาทสมมุติเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด้กได้เรียนรุ้ได้อย่างหลากหลายมีการโต้ตอบ แสดงภาษาท่าทางและออกเสียงคำศัพท์ ประโยคสั้นๆง่ายๆเพื่อให้เพื่อนๆที่ฟังได้เข้าใจว่าเรากำลังแสดงท่าทางเพื่อให้เพื่อเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไร น่าจะนำไปเป็นแบบอย่างครับ
โดย ณรงค์ฤทธิ์ จิตสุทธิประเสริฐ (2012-05-27 00:47:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่ดีมาก นักเรียนได้มีส่วนร่วม ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ทำให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน มีความคิดสร้างสรรค์ ครูผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ทั้งยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติ นักเรียนพูดเป็นธรรมชาติเหมือนไม่เป็นการท่อง พูดไปคิดไปเรียงเหตุการณ์ลำดับก่อน-หลังได้ถูกต้อง ต้องขอชมคุณครูทวิกา เก่งมากๆค่ะ่
โดย รัตติยา เกษตรเอี่ยม (2012-05-27 02:28:36) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมคุณครูนะคะ ชอบวิธีการและแนวคิดของคุณครูมาก ๆ เลยค่ะ รวมทั้งนักเรียนน่ารักมาก มีความพยามยาม กล้าแสดงออกชื่นชมจริง ๆ ค่ะ และขอบคุณคุณครูที่เป็นแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษของดิฉันต่อไปค่ะ :tv15:
โดย พันธิตรา เชื้อพลพิชัย (2012-06-14 13:46:22) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่่นชมคุณครูค่ะ การใช้บทบาทสมมุติเป็นสิ่งที่ดีมาก นอกจากนักเรียนได้ใช้ภาษาจริง และได้รับความสนุกสนาน ที่สำคัญทำให้นักเรียนมีควมมั่นใจจากความสำเร็จที่ได้กระทำ และความมั่นใจนี้แหละจะทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น และกล้าที่จะรับประสบการณ์ใหม่ๆ และก็จะเติบโตเป็นเด้กที่มีคุณภาพ ขอชื่อชมคุณครูอีกครั้ง ขอบคุรค่ะ
โดย สุนันท์ ตั้งเจียวลี้ (2012-06-15 14:25:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการประยุกต์การเรียนการสอนที่ดีเป็นอย่างมากค่ะ เพราะการใช้การสอนแบบ Role Play ( บทบาทสมมุติ ) ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และฝึกให้นักเรียนมีความกล้าและรักในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ซึ่งความกล้าแสดงออกนี้จะทำให้นักเรียน เรียนภาษาอังกฤษได้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการสอนแบบนี้ทำให้นักเรียนสนุกสนานและเกิดการจดจำคำศัพท์ได้ด้วยความสนุก และจะทำให้นักเรียนไม่เกิดการกลัวการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อีกต่อไป ขอบอคุณค่ะที่นำวิการสอนที่ดี ๆ แบบนี้มาเผยแพร่ให้ทราบ
โดย วิริยาภรณ์ มาเนีม (2012-06-24 15:54:28) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ๆ ขอบคุณคุณครูที่เป็นแนวทางในการสอนภาษาอังกฤษ
โดย อุษณีย์ พารีศรี (2012-06-24 16:14:44) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบ Role play หรือบทบาทสมมุติ เป็นแนวทางการสอนที่ดีและมีประโยชน์มากค่ะ เป็นการฝึกให้นักเรียนทุกคนมีความกล้าแสดงออกและมีความรักในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่กลัวการพูดภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีความสนุกสนานทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ
โดย ณัชชา โชติชื่น (2012-06-24 19:09:24) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้น่าสนใจและนักเรียนมีความสุขในการเรียนมากเลย บางทีสอนแต่บนกระดานนักเรียนก็มีท่าทางเบื่อ แต่วิธีนี้ทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ ไม่เครียดทำให้นักเรียนเปิดใจในการเรียนรู้โดยครูต้องหาวิธีการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถสื่อสารได้ค่ะ
โดย ลักษิกา ตรีมรรคา (2012-07-05 19:53:13) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้บทบาทสมมุติน่าตื่นเต้นมาก นักเรียนเกิดความสนุกสนานต้องคิดตามตลอดเวลาสามารถนำทักษะทางภาษษมาใช้ได้ครบทุกทักษะเป็นวิธีที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมตามศักยภาพของตนเอง เกิดความสนุกสนานแต่จะเหมาะกับกลุ่มผู้เรียนที่มีความพร้อม เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารใช้ความสามารถได้เต็มตามศักยยยยภาพของตนเองเหมาะที่จะนำไปใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนอยากติดตาม ว่าตอนต่อไปจะต้องเตรียมตัวอย่างเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และสามารถนำทักษะเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามสสถานการณ์ :tv09:
โดย สุภัทร คชวงศ์ (2012-07-07 01:41:52) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบ Role play หรือบทบาทสมมุติ เป็นแนวทางการสอนที่ดีและมีประโยชน์มากค่ะ ไม่เครียดจนเกินไป เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารใช้ความสามารถได้เต็มที่อีกด้วย
โดย ขวัญชนก อิศราธิกูล (2012-07-08 12:05:06) [แสดงความคิดเห็น]
จะนำการสอนแบบRole playมาใช้ในห้องเรียนบ่อยๆ
โดย สุนี ภานุมาต (2012-07-13 11:27:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆๆๆเลยค่ะ Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
ปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในนักเรียน ม.ต้น คือนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน บางทีสอนแต่บนกระดานนักเรียนก็มีท่าทางเบื่อ ดังนั้นคุณครูทวิกา จึงหาวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพราะเด็กวัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอโดยการแสดง เด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัด
โดย ปรียานุช เพชรคงทอง (2012-07-19 13:55:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการสอนที่ทำให้เด็กนักเรียนสนุกสนาน
โดย กมลพร วิมลอักษร (2012-07-21 17:35:53) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากนะค่ะืที่นำมาให้รับชมกัน สนุกมา ๆ เลยค่ะ ๆด้แนวคิดใหม่ ๆ หลายอย่างเลยค่ะ
โดย จันทร์จิรา ท้วมยัง (2012-07-24 08:15:56) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนแบบ Role playเป็นการสอนที่ดีมากคะเพราะสอนแล้วทำให้เด็กมีความกระตือรือล้นในการเรียนมีความสนุกอยากเรียนและการมาเล่นบทสมมุติหน้าชั้นอย่างนี้มันทำให้เด็กกล้าแสดงออกไม่อายที่จะคิดพูดหรือแสดงออกแต่กลายเป็นการฝึกฝนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย ณัฐสุดา ต้อยปาน (2012-08-11 19:33:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งบุคลิกของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม Role Play นี้ให้มีประสิทธิภาพการสอนแบบ Role play หรือบทบาทสมมุติ เป็นแนวทางการสอนที่ดีและมีประโยชน์มากค่ะ เป็นการฝึกให้นักเรียนทุกคนมีความกล้าแสดงออกและมีความรักในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่กลัวการพูดภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีความสนุกสนานน่าตื่นเต้นทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ
โดย วรรณภา ศิรินคร (2012-08-15 23:01:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนอย่างสนุกสนานเฮฮา มีสื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจของเด็ก
โดย เปรมศิริ สุนทรินคะ (2012-08-21 20:33:04) [แสดงความคิดเห็น]
การทำกิจกรรมโรลเพลย์ของคุณครูสนุกมาก ๆเลยค่ะ มีหลากหลายวิธี คุณครูคงจะทำบ่อย ๆเด็ก ๆถึงได้เก่งขนาดนั้น ดิฉันจะลองนำไปใช้บ้างค่ะ ขอบคุณโทรทัศน์ครูที่เป็นสื่อกลางในการแชร์ไอเดียที่ดี ๆและเป็นประโยชน์ค่ะ
:tv17: :tv17: :tv17:
โดย เรณู แก้วกำยาน (2012-08-23 17:29:27) [แสดงความคิดเห็น]
ความตั้งใจในการฝึกฝนเด็กประกอบกับความสามารถของคุณครู รวมถึงวิธีการใช้ Role Play ที่สามารถสื่อถึงสถานการณ์จริงในชีวิตจริง ทำให้เด็กตื่นตัว สนุก และเห็นว่าภาษาอังกฤษไม่ยาก ไม่ทราบอะไรก็ถามคุณครูที่พร้อมจะช่วยเหลือได้ ขอชื่นชมค่ะ
โดย เกษร ประสมศรี (2012-08-26 11:05:46) [แสดงความคิดเห็น]
Role Play เป็นแนวการสอนที่กระตุนให้ น.ร. อยากที่จะเรียนไม่เบื่อ และทำให้น.ร.อยากที่จะเรียนมากขึ้น :tv09:
โดย ณัฐปภัสร์ ติยะศิริโชคชัย (2012-08-27 20:53:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สนุกมาก สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ทำให้เด็กกระตือรือล้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษและสนุกไปกับมัน ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อ
โดย ภัคจิรา พร้อมประเสริฐ (2012-08-28 01:00:37) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนแบบ Role play เป็นวิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสอนมากขึ้นคะ ไม่ใช่แต่การจดหลักไวยกรณ์บนกระดานอย่าง แต่เป็นการใช้ภาษาอังกฤษออกมาจริงๆ อย่างเช่นกับคุณเป็นช่างซ่อมรถ แต่ไม่เคยที่จะถอดชิ้นส่วนรถออกมาแล้วประกอบเข้าไปใหม่ได้ แล้วคุณจะเป็นช่างซ่อมรถได้อย่างไร วิธีการสอนนี้ยังเป็นวิธีการสอนที่ดึงดูดใจผู้เรียนอีกด้วย ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ ถือเป็นวิธีการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่งเลยคะ
โดย กัณญตา ศรีขัดเค้า (2012-08-29 16:13:38) [แสดงความคิดเห็น]
Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
ปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในนักเรียน ม.ต้น คือนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน บางทีสอนแต่บนกระดานนักเรียนก็มีท่าทางเบื่อ ดังนั้นคุณครูทวิกา จึงหาวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพราะเด็กวัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอโดยการแสดง เด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัด จากวิดิโอดังกล่าวนี้ บอกได้เลยว่า นักเรียนโดยส่วนมากมักชอบการแสดงบทบาทสมมติ เพราะว่า ช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายและรวดเร็ว สร้างเสริมจินตนาการ และได้เข้าไปมีส่วนร่วมมกขึ้นด้วย
โดย ธนัชชา บำรุงสุข (2012-08-29 18:55:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สนุกค่ะทำให้นักเรียนไม่เบื่อ
โดย เก็จมณี เส็งเจริญ (2012-09-02 20:05:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะ มีความสนุกๆสนานทำให้เด็กไม่เบื่อค่ะ
โดย วรินธร อวัยวานนท์ (2012-09-06 18:45:06) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้เด็กได้เรียนและฝึกคิดวิเคาระด้วยเป็นกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจมาก เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เด็กจึงใม่เบื่อแต่สนุกไปกับมันแทน
โดย จารุรัตน์ ศิริวงศ์พรหม (2012-09-07 22:42:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจมากทำให้เด็กสนใจมากขึ้นด้วยค่ะ :tv17:
โดย วิรดา แหลมสัก (2012-09-09 15:35:33) [แสดงความคิดเห็น]
Role Play เป็นการสอนที่สนุกไม่น่าเบื่อเพราะมีกิจกรรมให้เล่นให้ศึกษาและวิเคราะห์ตลอดเวลาจึงทำให้เด็กจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นค่ะ
โดย คณศวัญ เลิศจันทึก (2012-09-09 20:42:53) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม Role play เป็นการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจจากนักเรียนได้มากขึ้นค่้ะ เเละทำให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม จึงทำให้วิชาภาษาอังกฤไม่น่าเบื่อ
โดย ภาวรรณ เเจ้งตามธรรม (2012-09-10 18:40:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนทำให้นักเรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ ยังทำให้นักเรียนมีความตั้งใจที่จะเรียนหนังสือมากขึ้นอีกด้วย
โดย ชญานิศพ์ เจียรสกุลไชย (2012-09-10 19:03:33) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยการใช้ บทบาทสมมุติเข้ามาช่วยทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนรู้ ดีมากๆค่ะ :tv02:
โดย ชลกร แก้วธรรม (2012-09-11 15:52:56) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการเรียนการสอนของคุณครูมากๆเลย ตอนแรกคิดว่าการทำกิจกรรมโรลเพลย์นั้น ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆมากมาย คิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ตอนนี้เปลี่ยนความคิดใหม่แล้ว เพราะว่านอกจากจะทำง่ายแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนในการใช้ภาษาอีกด้วย ซึ่งใช้ได้ผลกับการเรียนการสอนภาษา ไม่เพียงแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียว แต่ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่นก็ยังคงใช้ได้ ซึ่งเราอาจจะไม่ดึงเอามาทั้งหมด อาจจะดึงเอามาบางส่วนซึ่งเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอน และเอาไปปรับใช้ได้ Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
ปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษในนักเรียน ม.ต้น คือนักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน บางทีสอนแต่บนกระดานนักเรียนก็มีท่าทางเบื่อ ดังนั้นคุณครูทวิกา จึงหาวิธีการสอนที่จะทำให้นักเรียนสนุก และมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่ โดยการนำเรื่อง Role Play การแสดงบทบาทสมมติมาใช้ในภาษาอังกฤษ เพราะเด็กวัยนี้ชอบและสนใจสื่อในรูปแบบต่างๆ ชอบการเลียนแบบ เมื่อครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยให้แต่งบทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอโดยการแสดง เด็กจะชอบ และสนุกกับการเรียน ตั้งใจเรียนกันอย่างเห็นได้ชัด จากวิดิโอดังกล่าวนี้ บอกได้เลยว่า นักเรียนโดยส่วนมากมักชอบการแสดงบทบาทสมมติ เพราะว่า ช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายและรวดเร็ว สร้างเสริมจินตนาการ และได้เข้าไปมีส่วนร่วมมกขึ้นด้วย
โดย ทิพย์พร กาญจนศิลป์ (2012-10-09 18:41:47) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv10: :tv17: :tv18:เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูผู้สอนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากจะเป็นผู้จัดสถานะการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งบุคลิกของครูผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรม Role Play นี้ให้มีประสิทธิภาพ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน ซึ่งคุณครูทวิกา ทำได้ดีมากคะ ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษที่ครูสอนคะ และดิฉันเองก็ได้นำแนะการสอนของครูทวิกาไปปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.6 ที่โรงเรียนเช่นกันคะ นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนมากคะ :tv15:
โดย สมปอง พรวญหาญ (2012-10-12 11:29:52) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: สวัสดีค่ะ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) ดิฉัน นางสาวณัฐกฤตา ศรีงาม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ [คบ.] ดิฉันรู้สึกชอบเทคนิคการสอนของอาจารย์ ในการสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสนาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเองได้อย่างรวดเร็ว เพราะ ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนทั้งในด้านการแสดงบทบาทสมมุต ในขณะเดียวกันผู้เรียนก็ได้ภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกและเจคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข โดยปกตินักเรียนชั้น ม.ต้น จะไม่มีสมาธิในการเรียน ไม่ค่อยมีความสนใจในการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถสร้างแรงจูงใจผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ทั้งผู้แสดงและผู้ชม ผู้สอนจะเป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกและคอยสนับสนุนผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่า ตน มีส่วนร่วมทุกคน นอกจากจะสนทนาในการแสดงบทบาท ผู้เรียนสามารถเขียนบทสนทนาออกมาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสองกระบวนการนี้จะสัมพันธ์กัน โดยรวมการสอนแบบกิจกรรมแบบนี้ จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกแตกต่างจากการเรียนภาษาในห้องสีเหลี่ยมที่มองแต่กระดานดำและท่องจำภาษา แต่วิธีนี้จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเรียนสบายเป็นกันเองและเรียนรู้ภาษาได้ไวถึงแม้จะเป็นการท่องจำ แต่มันเป็นการท่องจำเหมือนการร้องเพลงนั้นเอง การสอนโดยใช้บทบาทสมมติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆได้ ครูสามารถเลือกเนื้อหาของบทเรียนให้เหมาะสมที่สามารถนำวิธีการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติมาใช้ได้อย่างมีประสทิธภาพ สุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์มากสำหรับเทคนิคนี้ เมื่อดิฉันได้เป็นครูดิฉันจะรับวิธีการเรียนไปบูรณาการเรียนการสอนภาาาอังกฤษ เพื่อเด็กไทยจะได้เก่งภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ท่องจำค่ะ :tv15:
โดย ณัฐกฤตา ศรีงาม (2012-12-03 10:22:01) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: สวัสดีค่ะ อ.ทวิกา สุบินยัง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) ดิฉัน นางสาวณัฐกฤตา ศรีงาม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 เอกภาษาอังกฤษ [คบ.] ดิฉันรู้สึกชอบเทคนิคการสอนของอาจารย์ ในการสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Role Play การใช้บทบาทสมมติในภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสนาน ได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถของตนเองได้อย่างรวดเร็ว เพราะ ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนทั้งในด้านการแสดงบทบาทสมมุต ในขณะเดียวกันผู้เรียนก็ได้ภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกและเจคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข โดยปกตินักเรียนชั้น ม.ต้น จะไม่มีสมาธิในการเรียน ไม่ค่อยมีความสนใจในการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถสร้างแรงจูงใจผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ทั้งผู้แสดงและผู้ชม ผู้สอนจะเป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกและคอยสนับสนุนผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่า ตน มีส่วนร่วมทุกคน นอกจากจะสนทนาในการแสดงบทบาท ผู้เรียนสามารถเขียนบทสนทนาออกมาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสองกระบวนการนี้จะสัมพันธ์กัน โดยรวมการสอนแบบกิจกรรมแบบนี้ จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกแตกต่างจากการเรียนภาษาในห้องสีเหลี่ยมที่มองแต่กระดานดำและท่องจำภาษา แต่วิธีนี้จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเรียนสบายเป็นกันเองและเรียนรู้ภาษาได้ไวถึงแม้จะเป็นการท่องจำ แต่มันเป็นการท่องจำเหมือนการร้องเพลงนั้นเอง การสอนโดยใช้บทบาทสมมติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆได้ ครูสามารถเลือกเนื้อหาของบทเรียนให้เหมาะสมที่สามารถนำวิธีการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติมาใช้ได้อย่างมีประสทิธภาพ สุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์มากสำหรับเทคนิคนี้ เมื่อดิฉันได้เป็นครูดิฉันจะรับวิธีการเรียนไปบูรณาการเรียนการสอนภาาาอังกฤษ เพื่อเด็กไทยจะได้เก่งภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ท่องจำค่ะ :tv15:
โดย ณัฐกฤตา ศรีงาม (2012-12-03 10:22:15) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาววินิดา ทองกลอง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เอกภาษาอังกฤษ(คบ)ดิฉันรู้สึกว่าเทคนิคการสอนของ อ.ทวิกา สุบินยัง เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เด็กได้มีส่วนร่วมและรู้สึกอยากเรียนมากขึ้นเพราะ เป็นการนำเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ในการสอน ซึ่งเด็กสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันสิ่งที่ทำให้ดิฉันดูไปยิ้มไป คงเป็นบทบาทสมมติสุดท้าย เพราะเด็กกล้าแสดงออกเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริงและทำออกมาได้ดี ดิฉันขอชื่นชม อ.ทวิกา เป็นอย่างมากคะที่ทำให้ดิฉันและใครอีกหลายคนได้เห็นการสอนที่สามารถทำให้เด็กสนุก อยากเรียน และไม่เกรียดภาษาอังกฤษ ดิฉันจะนำการสอนนี้มาเป็นแบบในการฝึกสอนของดิฉันคะ :tv17: :tv18: :tv17:
โดย วินิดา ทองกลอง (2012-12-03 12:37:54) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวพัชราภรณ์ คำนวนธนากร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ชอบในกิจกรรมที่อาจารย์นำมาสอนมากเลยค่ะ เพราะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมาก ทำให้ผู้เรียนสนุกสาน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งยังกระตุ้นให้ผู้เรียนสนุกสนานและอยากที่จะเรียนรู้อย่างไม่เบื่อ ซึ่งคุณครูทวิกา ทำได้ดีมากคะ ขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและความตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษที่ครูสอนคะ และดิฉันเองก็จะนำแนวการสอนแบบนี้ไปใช้เมื่อฉันจบการศึกษาเช่นกันค่ะ :tv15:
โดย พัชราภรณ์ คำนวนธนากร (2012-12-03 17:02:20) [แสดงความคิดเห็น]
ลองมองย้อนไปเมื่อครั้งเป็นเด็ก ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ก็คงเคยผ่านการเล่นคนเดียว พูดคนเดียว หรือมีเพื่อนในจินตนาการเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราจะรังสรรค์เพื่อนในจินตนาการให้มีมากมายแค่ไหน อยู่ที่เราจะสร้างขึ้นมาอย่างไร

เด็กบางคนสร้างบทบาทสมมติจากจินตนาการล้วนๆ แต่เด็กบางคนอาจมีตุ๊กตาหรือรถยนต์เป็นอุปกรณ์ต่อยอดจินตนาการ

กิจกรรมที่เด็กๆ คิดค้นและเล่นกับจินตนาการ เรียกว่า กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ (Role Play) กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการอันบรรเจิด ได้ใช้สมองทางด้านอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่ประโยชน์มากมายในการกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพทางสมองอย่างรอบด้าน

รูปแบบการเล่นบทบาทสมมติมี 2 แบบ ได้แก่

แบบแรก เด็กจะสร้างจินตนาการและสมมติบทบาทของตนเอง และสร้างเพื่อนในจินตนาการ

แบบที่สอง สร้างบทบาทสมมติโดยมีตัวละคร เช่น พ่อรับบทบาทเป็นหมอ แม่รับบทเป็นคนไข้ และลูกรับบทเป็นนางพยาบาล เป็นกิจกรรมที่กำหนดบทบาทให้แต่ละคน แล้วทำกิจกรรมเล่นร่วมกัน อาจจะสร้างเรื่องราวตามนิทาน หรือสร้างเรื่องขึ้นมาเองก็ได้

กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ชอบเล่นมาก เพราะสนุกสนาน ทั้งยังได้เป็นผู้กำหนดบทบาทของตนเอง เหมือนเขาสามารถสร้างโลกจินตนาการของเขาเอง ถ้าพ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจถึงพัฒนาการตามวัยของเขา และส่งเสริมให้ลูกได้เล่นบทบาทสมมติอย่างเหมาะสมจะช่วยพัฒนาการของลูกได้มากทีเดียว

ประโยชน์ของการเล่นบทบาทสมมติช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมองมากมาย
โดย อรทัย คุ้มครอง (2013-01-02 08:16:09) [แสดงความคิดเห็น]
ชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ทวิกา สุบินยัง คุณครูคนเก่งแห่ง รร.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) ต้องขอชื่นชมว่า จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมาก ดูเด็กนักเรียนมีความสุขกับการเรียนในชั่วโมงของครู พร้อมทั้งได้แสดงศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ นักเรียนกล้าแสดงออกร่วมกิจกรรมตลอด คิดว่าจะนำทักษะการสอน พัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นกว่านี้
โดย พรฤดี ส่องศรี (2013-07-13 14:34:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่สนุกและเด็กๆชอบ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เลย
โดย ปาดีละห์ อารง (2014-08-04 20:08:53) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv