thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4654
Rate :
 4.5
ความยาว : 13.59 นาที | Online : 2011-07-03  
    เกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก  
    อ.เบญจา พูลเกษร คิดหาวิธีสอนในรูปแบบใหม่ขึ้นมา เพื่อทำให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหามากกว่าที่เป็นอยู่ โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น จึงได้นำบทเรียนในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า “เกมไม้ตีแมลงวัน” ซึ่งเมื่อให้เด็ก ๆ ได้ลองเล่นแล้ว ก็มีกระแสตอบรับอย่างดี เพราะเด็ก ๆ จะรู้สึกเหมือนได้เล่นเกม โดยที่มีความรู้แทรกเข้าไปอยู่ในเนื้อหา ทำให้เด็กได้ความรู้และยังสนุกกับการเรียนอีกด้วย  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

การสอนโดยใช้สื่อสามมิติ อ.บุญยิน ศรีระวัตร
เทคนิคการสร้างสื่อการเรียน การสอน ที่กระตุ้นให้เด็กๆสนใจ และเรียนรู้จากสื่อสามมิติ เพิ่มเติม

ป๊อปอัพ พุทธประวัติ อ.อุทุมพร มุลพรม รร.วัดทุ่งมน
การทำป๊อปอัพ เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างสื่อการสอนด้วยตนเอง จากนั้นครูก็จะรวบรวมภาพของทุก ๆ คน นำมารวมกันเป็นเล่ม เป็นหนังสือเรียน เรื่อง พุทธประวัติ ที่เด็ก ๆ ทุกคนในห้องช่วยกันทำ 1 เล่ม เพิ่มเติม

สอนสังคมแบบ โยนิโสมนสิการ อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ
เยาวชนในสังคมปัจจุบันมักเลือกทางเดินที่ผิด และส่งผลกระทบต่อตนเอง อ.สิริมา กลิ่นกุหลาบ ซึ่งสอนสังคมมา 30 ปี เพิ่มเติม

ธรรมะทันสมัย อ.บุญยิน ศรีระวัตร
การสอนเรื่องพุทธศาสนา โดยใช้สื่อการสอนเป็นหนังสือภาพแบบ pop-up เพิ่มเติม

เรารักประชาธิปไตย อ.สมคิด บุญมา รร.ท่าเกษมพิทยา (ฉบับเต็ม)
การปลูกฝังระบบประชาธิปไตยตั้งแต่ภายในห้องเรียน จนถึงระดับโรงเรียน และระดับชุมชน เพิ่มเติม

 
 
เป็นการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรูู้ ด้วยการให้นักเรียนได้เล่นเกมส์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการกลุ่ม ซึ่งอ.เบญจา มีการสอนที่เน้นให้ความรู้เนื้อหาทางวิชาการด้วยการให้เด็กได้บุรณาการร่วมกับวิชาอื่น ทั้งวิชาภาษาไทย ศิลปะ เป็นต้น เมื่อนักเรียนได้วิชาพระพุทธศานากับอ.เบญจา ก็เหมือนได้ทบทวนเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ไปในตัวด้วย...อยากจะให้ครูโรงเรียนอื่นนำเทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาไปปรับใช้ เพื่อพัฒนานักเรียนของตนเองต่อไป อยากย่กย่องอ.เบญจาเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาได้สนุกมาก :tv15:
โดย กันตพงษ์ คำกอนแก้ว (2011-07-05 02:51:53) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะทำให้นักเรียนมีการเคลื่อนไหวไม่รู้สึกง่วงนอน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นด้วย
โดย นางสาวอารีรัตน์ ศรีกะชา (2011-09-12 12:12:49)
อ.เบญจา จะมีเทคนิคการสอนที่เป็นการกระตุ้นความยากรู้ยากเห็นของเด็ก เป็นการพัฒนาทักษะการแก้ไข้ปัญหาของเด็ก เทคนิคของอาจารย์เบญจาในการเลือกเกม นั้น อาจารย์จะมีการคำนึงถึงตัวเด็กเป้นหลัก และเวลาการสอนของอาจารย์เบญจานั้นจะเป็นการสอนแบบการบูรณาการ เทคนิกการสอนของอาจารย์คือการสอนแบบง่ายไปหายาก และการยำ้คิดย้ำทำ การนำเทคนิคของการสอนของอาจารย์ไปใช้นะค่ะทำให้เด็กนั้นจำในสิ่งเป็นความรู้ได้มาก และเป็นการสอนที่ไม่หน้าเบื่อ เป็นการสอนที่สนุกมากค่ะ
โดย จันธิมา อ่อนชื่นชม (2012-03-12 10:32:06)
ชอบครับ ^_^
โดย ธนกรณ์ น่วมอินทร์ (2011-07-10 12:33:04) [แสดงความคิดเห็น]
จะแนะนำให้ครูสอนพระพุทธศาสนารับชมบ้าง จะได้นำตัวอย่างดีๆไปใช้สอนเด็ก ถึงเด็กไม่เก่งแต่ก็สามารถเป็นคนดีได้ เยี่ยมจริงๆ.......ง
โดย อุดมศิลป์ เพชรนาค (2011-07-16 00:23:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้หลายสาระ เกมง่ายๆแต่ได้ความรู้ เป็นวิธีการสอนที่ดีค่ะ ดิฉันได้แนวคิดจากเกมตีแมลงวันไปใช้กับสาระภาษาไทยเรื่องคำราชาศัพท์ได้นะ อีกหนึ่งอย่างที่ได้จากคุณครูเบญจา คือ การนั่งสมาธิเสร็จแล้วปลูกฝั่งนักเรียนด้วยคำพูดประกอบท่าทางคือ ข้าพเจ้าเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต ดิฉันจะนำไปใช้กับนักเรียนของดิฉันค่ะ ขอบคุณมากกับแบบอย่างการสอนที่ดีค่ะ
โดย อารีย์ ทองคำ (2011-07-17 13:42:21) [แสดงความคิดเห็น]
น่ารักมากๆๆค่ะ ความน่าสนใจ ดึงดูด เด็กๆๆเกิดการกระตุ้นให้ตื่นตัวเรียนรู้ พุทธศาสนาสอนแบบน่ารักๆๆ ก็น่าสนใจไม่แพ้เรื่องอื่นๆในวิชาสังคม :tv15:
โดย สุรีย์พร แจ้งกระจ่าง (2011-07-20 23:05:24) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูเบญจาน่าสนใจมากค่ะ ชอบวิธีการตั้งแต่เริ่มแรกของคุณครูคือ การเก็บเด็กนักเรียนให้มีสมาธิก่อนเรียน การทำจิตใจให้สงบ นักเรียนจะสนใจเรียนมากขึ้น และกิจกรรมการสอนของคุณครูไม่เน้นไปในเรื่องของพระพุทธศาสนามากเกินไป เป็นการบูรณาการที่ดีมากในวิชาภาษาไทยเรื่องคำราชาศัพท์ นักเรียนมีการเล่นเกมสนุกสนาน ทำให้บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจมากขึ้น เป็นการประยุกต์การสอนที่ดีมากๆ ที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนจะเกิดความรู้ที่ฝังลึกและจดจำไปได้นาน ขอชื่นชมค่ะ :tv18:
โดย รัมภา แซ่ตัน (2011-07-22 22:00:24) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการเรียนที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นการเล่นมากกว่า ผู้เรียนจะได้รับความรู้โดยไม่รู้ตัว ความรู้ท่ได้ก็จะเกิดความคงทน โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีสื่อ ผู้เรียนจะเกิดความเบื่อหน่าย ดิฉันเคยสอนเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยให้ผู้เรียนค้นหาทั้งเนื้อหาและภาพจากอินเตอร์เน็ต โดยให้บันทึกทั้งเนื้อหาและภาพมาเก็บเป็นกระเป๋างานของตนเอง และครก็ตรวจงาน ปราฏกว่า ผู้เรียนสามารถทำได้ทุกกลุ่ม แต่พอเวลานำข้อสอบที่เกี่ยวกับวันสำคัญเหล่านั้น ปรากฏว่าผู้เรียนสับสน ตอบคำถามได้ไม่น่าพอใจ ดิฉันก็อ่อนใจ จึงขอนำเทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาไปใช้ดู ผลเป็นอย่างไร เดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะ ขอบคุณอาจารย์เบญจามากๆค่ะ
โดย สุวลักษณ์ สาริขา (2011-07-26 11:03:39) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ นักเรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ ขอลอกเลียนแบบนะค่ะ
โดย ประภาดา คุ้มพร้อม สำลีพันธ์ (2011-09-05 14:35:35) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งมากค่ะ อ.เบญจา พูลเกษ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนดีทำให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน มีความสนใจในบทเรียน พร้อมที่จะเรียนรู้ และมีการบูรณาการต่างสาระการเรียนรู้ เข้ามาอยู่ด้วยกัน ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการเล่นเกม ทำงานศิลปะ นักเรียนมีความสุขในการเรียนทำให้วิชาพระพุทธศาสนาไม่น่าเบื่อและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดิฉันชื่นชม และชอบเกมตีแลงวันมากขออนุญาตนำไปปรับใช้ในวิชาภาษาอังกฤษนะค่ะ อาจทำให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีความสุขขึ้นบ้างก็เป็นได้นะค่ะขอบคุณค่ะ
โดย นันทนา ม่วงแก้ว (2011-09-05 21:20:18) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากครับ เป็นการเรียนที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นการเล่นมากกว่าการเรียน ผู้เรียนจะได้รับความรู้โดยไม่รู้ตัว ความรู้ที่ได้ก็จะเกิดความคงทน โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีสื่อ ผู้เรียนจะเกิดความเบื่อหน่าย ผมสอนเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยให้ผู้เรียนค้นหาทั้งเนื้อหาและภาพจากอินเตอร์เน็ต โดยให้บันทึกทั้งเนื้อหาและภาพมาเก็บเป็นกระเป๋างานของตนเอง และครูก็ตรวจงาน ปราฏกว่า ผู้เรียนสามารถทำได้ทุกกลุ่ม แต่พอเวลานำข้อสอบที่เกี่ยวกับวันสำคัญเหล่านั้น ปรากฏว่าผู้เรียนสับสน ตอบคำถามได้ไม่ดีพอ จึงขอนำเทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาไปใช้ดู ผลเป็นอย่างไร ขอบคุณอาจารย์เบญจาครับ
โดย ครรชิต หรีกประโคน (2011-09-07 12:48:25) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดแห่งความเป็นครูจริงๆ คิดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ สามารถนำไปใช้สอนกับชั้นเล็กๆได้ดี จะขอนำเทคนิคไปใช้สอนบ้างนะคะขอบคุณมากสำหรับเทคนิคดีๆ ที่แฝงด้วยความรู้ ให้นักเรียนเป็นคนดี ไม่จำเป็นต้องเก่งก็ได้ ถ้าเป็นคนดีก็สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากๆเลย
โดย อัมพร สุคำมา (2011-09-07 20:00:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ดีมากคะ ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในวิชา คุณครูมีการปรับตัวให้เข้ากับเด็ก มีวิธีการสอนที่เป็นกันเอง มีกลวิธีในการดึงความสนใจของเด็ก และมีการอธิยายโดยใช้ถ้อยคำง่ายๆ ทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าวิธีการสอนแบบบรรยายอย่างเดียว และสามรถนำวิธีการสอนนี้ไปประยุกต์และบูรณาการกับวิชาอื่นๆ ได้คะ :tv15:
โดย พัฑฒิดา ปัดทุมมา (2011-09-12 21:10:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีมาก ขอสนับสนุนครูดี ๆ ใด้พัฒนาสื่อต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะ เป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้สร้างสื่อดี ๆ มาพัฒนาเยาวชนรุ่นต่อไปนะคะ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย นันทนิจ ธูปจุ้ย (2011-09-12 21:24:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ดีมากค่ะ การนำเกมมาประยุกต์กับการสอนจะช่วยให้เด็กไม่เบื่อ ทำให้เด็กจำเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาพุทธศาสนาได้ดีขึ้นและทำให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าวิธีการสอนแบบบรรยายอย่างเดียว
โดย กันติยาภรณ์ ขวัญพรม (2011-09-12 21:25:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสามารถช่วยให้ผู้เรียนกระหายในการสนใจและการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาเพื่อก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนนับเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ต้องเรียนรู้
โดย วรางคณา ทองสันเทียะ (2011-09-12 21:32:20) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เพราะโดยส่วนตัวสมัยเรียน วิชา พุทธศาสนา นั้น รู้สึกว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อมาก แต่การที่ อ.เบญจา ได้เข้าสู่บทเรียน ด้วยการตั้งคำถาม ทให้นักเรียนเกิดการอยากรู้ ว่าคำตอบคืออะไร และเกมส์ไม้ตีแมลวัน ทำให้นักเรียนได้ทบทวนสิ่งที่เรียนในชั่วโมงและการฝึกความจำโดยเล่นเกมส์ ซึ่งน่าสนใจกว่า ถ้าจะสอนโดยให้อ่านจากหนังสืออย่างเดียวค่ะ ดิฉันเป็นครูสอนภาษาไทย ให้กับนักเรียนญี่ปุ่นค่ะ จะขอลองเอาเกมส์นี้ไปลองใช้ นะค่ะ
โดย วิราวรรณ ประกาศสุขการ (2011-09-12 23:52:32) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนแบบนี้ค่ะ ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ ทำให้เกิดความสนใจมากขึ้น วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่จำเป็นอีกวิชาหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สื่อการสอนนี้จึงเหมาะสมมากในการเรียนในวิชานี้
โดย วัฒนา สุวรรณหงษ์ (2011-09-13 00:05:22) [แสดงความคิดเห็น]
นำไปประยุกต์ใช้บ่อยครับได้รับถ่ายทอดวิชามาโดยตรง โดยนำไปใช้ทั้งการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการจดจำคำศัพท์ และใช้ในการเล่นกิจกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี :tv15: :tv17: :tv15: :tv17:
โดย วชิรพงศ์ พูลเกษร (2011-09-16 23:49:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางในการสอนที่ดีมากจะนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนป.1
โดย สุพรรณี มีภูเวียง (2011-10-04 19:24:36) [แสดงความคิดเห็น]
ในการสอนสังศึกษาน้น จำเป็นต้องมี ทักษะการสอนเป็นอย่างยิ่งยวด ฉะน้น การสอนมีวิธีที่หลากหลายแล้วจึงจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยัง นักเรียนได้อย่างเต็มที่ หากแต่วิชาเฉพาะอย่าง พระพุทธศาสนาด้วยแล้ว การที่จะสอนให้ได้ดีจึง ผุ้สอนจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้เฉพาะทางด้านศาสนาจริงๆ ดังคำสอนพระพุทธองค์ที่ว่า วิชาจรณะสัมปันโณ กล่าวคือ ความรู้และความประพฤติต้ง เป็นไปด้วยกัน ไม่ใช่กรณี แม่ปูกะลูกปู การเรียนพุทธศานาจึงจะสัมฤทธิ์ผล ได้ผลผลิตทางการศึกษาที่สมบูรณ์ ท้งวิชาการ วิชาชีพ วิชารักษาชีพ(จริยธรรม)
โดย บุริมศิล คำวงค์ศา (2011-10-13 11:39:28) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นมีความรุ้และเทคนิคการสอนที่เป็นแบบใหม๋ และสามารถนำไปประยุกต์สอนของครูได้ครูสามารถนำไปใช้กับการสอนได้จริง น่าสนใจดีดูเด็กมีความสุขกับการเรียนดี สนุก เด็กใความสนใจในบทเรียนดี ครูสามารถชักจูงเด็กให้อยู่กับบทเรียนดี และเด็กสนใจและมีใจจดจู่กับตลอดเวลาทำให้เด็กสนุก หัวเราะและมีความสุขตลอดเวลาและยังเป็นการเช็คว่าตนเองเรียนรู้แล้วเข้าใจในวิชาอื่นไปด้วย น่าสนใจมากเลยและคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อครู
โดย สุณีย์ เกศโกศล (2011-10-14 13:57:56) [แสดงความคิดเห็น]
เนื่องหาจากการเรียนรู้ของอ. เบญจา รุ้จักเอาส่งรอบๆตัวเองมาให้นักเรียนให้มีการยากเรียนรูและมาให้อยากเข้ามาเรียนมากขึ้นโดยรู้เอาวัสดุมาคัดแปลงให้นักเรียนเรากิจกรรมด้วยและแซงด้วยหลักการสอนของวิชาศานาได้เป็นอย่างซึ่งในปัจจุบันนักเรียนมีแต่พูดว่าวิชาที่เกี่ยวกับศาสนานี้น่าเบื่อไม่อยากเรียนเลยแต่เมื่อมาได้เข้าฟังหรือูวิดิโอนี้น มีความรู้สึกได้ว่าเป็นวิชาที่ได้เรียนรู้ และสามารถให้นักเรียนเรากิจกรรมกับคุณครูได้อย่างไม่น่าเบื่องเลยพร้อมกับมีรางวัลให้เด็กนักเรียนกด้วยและมีไอเดียต่างๆอย่างไม่น่าเบื่อเลย :tv01:
โดย ชลธิชา ศรีจำเริญ (2011-10-14 15:29:17) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของคุณครู สนุกมากเลยค่ะ...มีการกระตุ้นให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้...มีเกมให้นักเรียนได้เล่น..เด็กนักเรียนสามารถจดจำและเข้าใจได้ดีและง่ายค่ะ...นักเรียนไม่เบื่อที่จะเรียนวิชาพุทธศาสนา...คุณครูเก่งมากค่ะ..

เทคนิคการสอนของคุณครูมีประโยชน์ที่สามาระมาปรับใช้ในการจัดการเีรียนการสอนของตัวเองให้สนุกและแแปลกใหม่... ขอบคุณสำหรับวิธีการสอนของอ.เบญจา พูลเกษร มากเลยนะคะ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv02:
โดย ลักษณา ถิ่นผาแดง (2011-10-16 23:22:32) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาของคุณครูเบญจาแล้ว คุณครูมีกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนอยากเรียน เรียนอย่างมีความสุข โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนา กิจกรรม เช่น เกมส์ นักเรียนได้รับความรู้และเรียนโดยมีครูคอยกระตุ้นและได้รับความรู้ไปด้วย ดิฉันสอนวิชาพระพุทธศาสนาเช่นกัน สามารถนำกิจกรรมที่คุณครูเบญจาใช้ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนของตนเอง ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากสำหรับการสอนพระพุทธศาสนา
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2011-10-23 14:56:01) [แสดงความคิดเห็น]
มาชื่นชมวิธีสอนที่ทำให้เด็กมีความรู้และความสุขครับ
โดย ปณิธิ ภูศรีเทศ (2011-11-06 15:35:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และมีความสนุกสนานกับการเรียน มีความสามีคคีในหมู่นักเรียนด้วยกันรวมไปถึงนักเรียนได้มีความใกล้ชัดกับครูผู้สอนด้วย
โดย นายสิทธิชัย คงนวน (2012-01-05 16:49:11) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และมีความสนุกสนานกับการเรียน มีความสามีคคีในหมู่นักเรียนด้วยกันรวมไปถึงนักเรียนได้มีความใกล้ชัดกับครูผู้สอนด้วย
โดย นายสิทธิชัย คงนวน (2012-01-05 16:49:11) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจัดการเรียนการสอนที่ตืื่่นเต้นสำหรับเด็กคะ เด็กตื่นตัวที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาและกิจกรรมนั้น และยังได้เนื้อหาสาระที่ครูต้องการจะให้แก่เด็กด้วยคะ :tv15:
โดย ชิดชนก แก้วมณี (2012-01-05 17:56:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ เพราะดูจากการสร้างบรรยากาศในการเรียนของเด็กๆ รู้สึกว่าสถานที่น่าจะเป็นวัด ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความศรัทธาและอยากเรียนรู้ เพราะส่วนใหญ่ครูมักไม่เห็นความสำคัญในการนำเด็กออกไปศึกษานอกโรงเรียน จากประสบการณ์ที่เคยนำนักเรียนออกไปสอนนอกห้องเรียนแต่ละครั้ง(ไม่บ่อยนัก) เนื่องจากบางครั้งการออกไปแต่ละครั้งครูต้องเตรียมความพร้อมพอสมควร แต่สิ่งที่ได้รับก็คุ้มค่า เพราะเด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และมักจะจดจำกิจกรรมที่ครูจัดให้ได้อย่างแม่นยำ สำหรับครูติ้งขอชมว่าดีมากค่ะที่มีการบูรณาการเข้ากับสาระภาษาไทยได้อย่างกลมกลืน ดีมากค่ะ
โดย อุทัยวรรณ ใจเรือน (2012-01-18 21:34:27) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนดีมากครับ สามารถโน้มน้าวความสนใจของเด็กได้ดี อีกทั้งยังสร้างความสนุกสนานให้ไม่เบื่อหน่าย เทคนิคของครูสามารถฝึกให้เด็กได้รู้จักคิด แก้ไขปัญหาและฝึกความจำภายในตัวอีกด้วย ทำให้การเรียนตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น
โดย อริสมัน สุหลง (2012-02-02 01:37:22) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรูู้ ด้วยการให้นักเรียนได้เล่นเกมส์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการกลุ่ม ซึ่งอ.เบญจา มีการสอนที่เน้นให้ความรู้เนื้อหาทางวิชาการด้วยการให้เด็กได้บุรณาการร่วมกับวิชาอื่น ทั้งวิชาภาษาไทย ศิลปะ เป็นต้น เมื่อนักเรียนได้วิชาพระพุทธศานากับอ.เบญจา ก็เหมือนได้ทบทวนเนื้อหาวิชาอื่น ไปในตัวด้วยอยากจะให้ครูโรงเรียนอื่นนำเทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาไปปรับใช้ เพื่อพัฒนานักเรียนของตนเอง
โดย อุมา ยศอินทร์ (2012-02-02 10:23:55) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบจังค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พรทิพย์ ขันตี (2012-02-09 00:09:27) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้หลายสาระ เกมง่ายๆแต่ได้ความรู้ เป็นวิธีการสอนที่ดีครับ ผมได้แนวคิดจากเกมตีแมลงวันไปใช้กับสาระภาษาไทยเรื่องคำราชาศัพท์ได้นะ อีกหนึ่งอย่างที่ได้จากคุณครูเบญจา คือ การนั่งสมาธิเสร็จแล้วปลูกฝั่งนักเรียนด้วยคำพูดประกอบท่าทางคือ ข้าพเจ้าเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต ผมจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ ขอบคุณมากกับแบบอย่างการสอนที่ดีครับ :tv15: :tv15:
โดย วรพล ทองศิริ (2012-02-15 17:31:53) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาหนึ่งที่เด็กชอบมองว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อ ถ้าทำวิชาให้ดูสนุกโดยใช้เกม เพลง สื่อที่น่าสนใจ เด็กก็จะสนุกกับการเรียนและครูก็สอดแทรกเนื้อหาในเกมนั้้น เป็นการสอนที่ดีมากครับ ขอนำไปใช้นะครับ
โดย ประพจน์ ภูพาดทอง (2012-02-20 12:42:38) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาของคุณครูเบญจาแล้ว คุณครูมีกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนอยากเรียน เรียนอย่างมีความสุข โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนา กิจกรรม เช่น เกมส์ นักเรียนได้รับความรู้และเรียนโดยมีครูคอยกระตุ้นและได้รับความรู้ไปด้วย ดิฉันสอนวิชาพระพุทธศาสนาเช่นกัน สามารถนำกิจกรรมที่คุณครูเบญจาใช้ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนของตนเอง ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากสำหรับการสอนพระพุทธศาสนา
โดย ชมพิศุทธิ์ วงศ์ยาทิพย์ (2012-02-26 00:24:10) [แสดงความคิดเห็น]
เกมสนุกสนาน ทำให้บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจมากขึ้น เป็นการประยุกต์การสอนที่ดีมากๆ ที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนจะเกิดความรู้ที่ฝังลึกและจดจำไปได้นาน ขอชื่นชมครับ :tv08:
โดย ถวิล วัดเกวี้ยพงษ์ (2012-02-27 18:28:38) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เห็นการจัดการเรียนการสอนของครูเบญจาแล้ว รู้สึกว่าท่านมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนได้ดีมากๆ โดยการสอนวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งหลายๆคนคิดว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อ แต่ครูเบญจาได้นำเกมส์มาใช้ในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนและไม่รู้สึกเบื่อ การจัดการเรียนการสอนก็ครบทั้งสามด้าน คือ ขั้นนำ ขั้นสอน และขั้นสรุป นอกจากนั้นยังมีการสอดแทรกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเ้้ข้าไปในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้ซึมซับสิ่งที่ดีดี ตั้้งแต่เด็กๆ
โดย วรชัย งามขำ (2012-02-27 23:05:33) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ เป็นการสอนที่สร้างสรรค์มากเลยค่ะ อย่างที่ครูติีงบอกวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่ง่วงนอนและน่าเบื่อ แต่วิธีการสอนของครูติ๊งสามารถทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้ และได้รับความรู้ เป็นไปได้อย่ายิ่งว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้นต้องสอนแบบย้ำคิดย้ำเพื่อให้นักเรียนเกิดการจำและการเข้าใจในเนื้อหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกม การทำงานกลุ่ม ทำให้นักเรียนได้อะไรหลาย หลายอย่างโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัว เพราะการเรียนรู้ของเขาเกิดจาการเล่น... :tv02: :tv02:
โดย มยุรีย์ คำจันทร์ (2012-02-28 21:48:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้หลายสาระ เกมง่ายๆแต่ได้ความรู้ เป็นวิธีการสอนที่ได้แนวคิดจากเกมตีแมลงวันไปใช้กับสาระสังคมศึกษาได้ดี อีกหนึ่งอย่างที่ได้จากคุณครูเบญจา คือ การนั่งสมาธิเสร็จแล้วปลูกฝั่งนักเรียนด้วยคำพูดประกอบท่าทางคือ ข้าพเจ้าเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอบคุณมากกับแบบอย่างการสอนที่ดีต่วิธีการสอนของครูติ๊งสามารถทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้ และได้รับความรู้ เป็นไปได้อย่ายิ่งว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้นต้องสอนแบบย้ำคิดย้ำเพื่อให้นักเรียนเกิดการจำและการเข้าใจในเนื้อหาตามมา
โดย สุธิมา ขุนณรงค์ (2012-03-09 14:28:47) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนอยากเรียน เรียนอย่างมีความสุข โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนา กิจกรรม เช่น เกมส์ นักเรียนได้รับความรู้และเรียนโดยมีครูคอยกระตุ้นและได้รับความรู้ไปด้วย ดิฉันสอนวิชาพระพุทธศาสนาเช่นกัน สามารถนำกิจกรรมที่คุณครูเบญจาใช้ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนของตนเอง ถือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากสำหรับการสอนพระพุทธศาสนา ทำให้บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจมากขึ้น เป็นการประยุกต์การสอนที่ดีมากๆ ที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนจะเกิดความรู้ที่ฝังลึกและจดจำไปได้นาน ขอชื่นชม
โดย สุมนัสดา คำเมืองใจ (2012-03-09 14:30:44) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ..ข้าพเจ้าชื่อนางสาวเยาวลักษณ์ แม้นเมฆกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีชั้นปีี่2 เอกคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ข้าพเจ้าได้ดูคลิปวีดีโอในหมวดสังคสศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในวิชาพระพุทธศาสนาระดับประถมศึกษาโดยมีอาจราย์ เบญจา พลูเกษเป็นผู้สอนซึ่งถ้าพูดถึงวิชาพระพุทธศาสนาเด็กๆ ก็จะน่าเบื่อ ไม่อยากที่จะเรียน อาจารย์จึงได้คิดวิธีการสอนแบบการเล่นเกมส์ และการบรูณาการข้ามวิชาเช่นการอ่านออกเสียงภาษาไทย การเล่นเกมส์ไม่ตีแมลงวัน โดยมีการซักถามเด็กๆให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการเรียน การกระตือรือร้นในการเรียน ซึ่งข้าพเจ้าได้นำเทคนิคการสอนของอาจราย์คือง่ายไปหายากและย้ำคิดย้ำทำไปบูรณาการกับการเรียนคณิตศาสตร์โดยในเรื่องารท่องเลข การฝึกทำโจทย์ค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณาจราย์ด้วยค่ะ.. :tv15:
โดย เยาวลักษณ์ แม้นเมฆ (2012-03-09 16:35:24) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณิชาภัทร อุระอารีย์ ดิฉันชอบการสอนของครู เบญจา พลูเกษ คือไม่สอนทฤษีอย่างเดียวแต่สอนปฏิบัติเป็นหลัก ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนดีทำให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน มีความสนใจในบทเรียน พร้อมที่จะเรียนรู้ และมีการบูรณาการต่างสาระการเรียนรู้ เข้ามาอยู่ด้วยกัน ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการเล่นเกม ทำงานศิลปะ นักเรียนมีความสุขในการเรียนทำให้วิชาพระพุทธศาสนาไม่น่าเบื่อและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดิฉันชื่นชม และชอบเกมตีแมลงวันมากขออนุญาตนำไปปรับใช้ในวิชาคณิตศาสตร์นะค่ะ :tv02:
โดย ณิชาภัทร อุระอารีย์ (2012-03-09 18:19:44) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เบญจาพูดถูกต้องครับว่าวิชาพระพุทธศาสนานั้นเป็นวิชาที่น่าเบื่อเพราะผมเองในสมัยเด็กก็เป็นคนที่ไม่ยอมวิชาพระพุทธศาสนาเอาเสียเลยเพราะคิดว่ามันเป็นวิชาที่เกี่ยวกับพระสงฆ์มันไม่น่าจะมาเกี่ยวอะไรกับพวกเด็กๆแบบเราๆแต่ในตอนนี้ในอนาคตผมเองก็ต้องมาเป็นคุณครูที่สอนสังคมเองผมก็รู้ว่าต้องหาวิธีอะไรให้พวกเด็กที่ผมสอนสนใจเรียนผมก็เลยเข้าทีวีครูมาดูการสอนของอาจารย์แต่ละท่านก็ได้มาจพบกับการสอนของอาจารย์เบญจาที่มีการสอนที่น่าสนใจนั่นก็คือเกมส์ไม้ตีแมลงวันวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีเป็นวิธีที่ดีมากที่พวกครูท่านอื่นควรเอาเป็นแบบอย่างในการสอนเพราะถ้าครูสอนโดยไม่มีลูกเล่นอะไรที่สนุกผมคิดว่าก็คงน่าเบื่อน่าดูเลยต้องขอขอบคุณอาจารย์เบญจาเป็นอย่างมากที่ได้นำสิ่งที่ดีๆให้กับผมและพวกครูต่อไป............ขอบคุณครับ
โดย อรรถพงค์ รักมิตร (2012-03-09 20:13:52) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:39:48) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:40:22) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:40:29) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:40:53) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:41:29) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:42:10) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:42:28) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:42:28) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:42:30) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:43:30) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:43:54) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:43:55) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:44:03) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:44:46) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในยุคสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:45:24) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:45:41) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:45:50) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:46:00) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:46:11) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:46:17) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:51:07) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่บุคคลในสังคมแห่งความรู้จะต้องศึกษาให้มีความก้าวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการทำงาน จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย ธีราภรณ์ จันทร์แฝก (2012-03-10 09:51:17) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการสอนของเกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออกและรู้สึกประทับใจในการใช้สื่อการสอนท่านคิดค้นสื่อได้ดีมากเห็นเด็กนักเรียนชื่นชอบกันมากทำให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อหน่ายวิชาพระพุทธศาสนาทำให้เด็กมีความสุขสนุกสนานในช่วงการเรียนรู้ ช่วยฝึกทักษะกระบวนการคิด ความจำเป็นอย่างดี หนูขอนำเทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาไปใช้ในการเรียนการสอนนะคะชอบมากเลยตอนขั้นนำเข้าสู่บทเรียนดีมากทำให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน ฝึกให้นักเรียนได้นั่งสมาธิจะได้มีความตั้งใจเรียนเพิ่มมากขึ้นเด็กนักเรียนสามารถจดจำและเข้าใจได้ดีและง่ายอย่างตอนแข่งกันโดยใช้ไม้ตีแมลงวันเด็กๆมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ครูจะบอกคำที่กำหนดและใช้ความจำที่ครูได้สอนมาว่าคำๆนี้คืออะไรและแข่งกันได้ฝึกทั้งความคิด ความจำและความว่องไวคุณครูเก่งมากค่ะ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ชนิดาภา ประเสริฐสุข (2012-04-01 13:59:13) [แสดงความคิดเห็น]
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่ไม่น่าเบื่อตามจุดมุ่งหมายของการสอนวิชาพระพุทธศาสนา เน้นกระบวนการทางด้านความคิดและการปฏิบัติจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาคนให้มีคุฯภาพ เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาได้นำหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จนกลายเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์มรดกของชาติไทย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ครูผู้สอนใช้เทคนิคสร้างความศรัทธาให้ผู้เรียน โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งคำถาม กระตุ้นผู้เรียนเกี่ยวกับพรระพุทธรูปซึ่งแฝงคำสอนไว้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญ เน้นทบทวนบ่อยๆ ทำให้เด็กเข้าใจและจำได้
โดย จรัญ ชาวใต้ (2012-04-01 21:17:13) [แสดงความคิดเห็น]
ทำเกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก ได้ชมการสอนของเกมไม้ตีแมลงวัน ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นและเทคนิคการสอนที่เป็นแบบใหม๋ และสามารถนำไปประยุกต์สอนได้ ครูสามารถนำไปใช้กับการสอนได้จริง น่าสนใจดูเด็กมีความสุขกับการเรียนดี สนุก เด็กมีความสนใจในบทเรียนดี ครูสามารถชักจูงเด็กให้อยู่กับบทเรียนดี และเด็กสนใจและมีใจจดจู่กับตลอดเวลาทำให้เด็กสนุก หัวเราะและมีความสุขตลอดเวลาและยังเป็นการเช็คว่าตนเองเรียนรู้แล้วเข้าใจในวิชาอื่นไปด้วย น่าสนใจมากเลยและคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อครู จึงขอขอบคุณ คุณครูเบญจาที่คิดเทคนิคการสอนที่ดีแบบนี้มาเป็นตัวอย่างที่ดี ขอบคุณค่ะ
โดย สาคร มากมี (2012-04-03 13:52:01) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนคุณครูเบญจา พูลเกษ ใช้เกมไม้ตีแมลงวันทำให้เด็กนักเรียนสนใจในการเรียน สนุกและมีความสุขในการเรียน ช่วยฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการกลุ่ม มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน ทำให้การเรียนพระพุทธศาสนาไม่นาเบื่อ นักเรียนจะได้ทั้งความรู้และทักษะ ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาระอื่นๆได้ เพื่อที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากที่ศึกษาในเรื่องอืนๆต่อไป ขอขอบคุณคุณครูที่ได้นำเสนอเทคนิคการสอนที่ดีๆ เพื่อที่พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดย วรรณา ประชานันท์ (2012-04-03 19:36:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมกับคุณครูเบญจาครับ เทคนิคการสอนของครูเบญจาดีมากครับ เป็นการเรียนที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นการเล่นมากกว่าการเรียน ผู้เรียนจะได้รับความรู้โดยไม่รู้ตัว ความรู้ที่ได้ก็จะเกิดความคงทน โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีสื่อ ผู้เรียนจะเกิดความเบื่อหน่าย ผมสอนเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยให้ผู้เรียนค้นหาทั้งเนื้อหาและภาพจากอินเตอร์เน็ต โดยให้บันทึกทั้งเนื้อหาและภาพมาเก็บเป็นกระเป๋างานของตนเอง เป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ในการสอนได้อย่างดีเยี่ยมครับ
โดย อรรถโกวิท จันทร์ทอง (2012-04-04 11:56:24) [แสดงความคิดเห็น]
วันนี้พร้อมลูกชายชั้นป.2 ได้ดูการสอนของอาจารย์เบญจา ทำให้รู้เทคนิคในการสอนที่ง่ายมาก ครูทุกคนสามารถทำได้ สื่อก็ง่าย เด้กทุกคนได้มีส่วนร่วม การสอนเป็นขั้นตอนดี เด็กสนุกมาก ไม่น่าเบื่อ ลูกมีเทคนิคดี ๆ ช่วยนำม่แสนออีก แล้วจะชมต่อไป ได้ความรู้ดีมาก ลูกชายก็ชอบ ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วย จะทดลองนำไปสอนในวิชาพระพุทธศาสนา จะพยายามหารูปแบบเทคนิคใหม่ ๆมาสอนแบบครูเบญจาบ้าง แต่ตอนนี้ขอวิธีการสอนในเร่องเกมไม้ตีแมลงวันมาใช้ก่อน ชอบมากจริงๆ ขอบคุณนะคะที่นำสิ่งดี ๆมาถ่ายทอดแล้วจะชมต่อไป
โดย เกศรา สีดำ (2012-04-05 10:21:55) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนโดยเฉพาะในระดับประถม นักเรียนจะชอบเล่นและเรียนรู้ผ่านการสอนแบเล่น เล่นให้สนุกและมีความรู้ เทคนิคการสอนของอ.เบญจา เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยค่ะ ผู้เรียนได้รับความรู้ มีความสุข สนุก และมีทักษะในวิชาพระพุทธศาสนามากขึ้น เพราพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ นักเรียนควรได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆ เพราะเด็กเราสามารถปลูกฝังพวกเขาตั้งแต่ตอนยังเด็ก แล้วเทคนิคของอาจารย์นั้นมีประโยชน์มากค่ะ เด็กสนุกมากกับการเรียน ซึ่งดิฉันก็ขอนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของดิฉันค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
โดย วารีมาศ รุจิวรรธนะกุล (2012-04-06 23:51:13) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น ลงมือทำ และมีความรู้แทรกเข้าไปอยู่ในเนื้อหา ทำให้เด็กได้ความรู้และยังสนุกกับการเรียน มีการบูรณาการการเรียนในหลายวิชานอกจากจะได้เรียนในวิชาพระพุทธศาสนาแล้ว ยังได้เรียนวิชาภาษาไทย และวิชาศิลปะ มีการย้ำคิดย้ำคำ ให้เด็กได้อ่านบัตรคำ เพื่อให้เด็กจำได้ และเมื่อนักเรียนได้อ่านแล้ว ก็ให้มาระดมความคิดกัน และออกมานำเสนอเพื่อเป็นการย้ำอีกครั้ง และสุดท้ายคือการใช้เกมมาให้เด็กได้เล่น เพื่อเป็นการทบทวนอีกครั้ง
โดย จันทิมา ชาวเหนือ (2012-04-07 19:36:02) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นบรรยากาศในชั้นเรียนที่สนุกสนานมีชีวิตนักเรียนไม่เบื่อ ตื่นเต้นและมีส่วนร่วมตลอดเวลา ได้รับความรู้จากเกมไม่ต้องอ่านหรือฟังการบรรยายจากครู เป็นสื่อที่หาง่ายไม่ยุ่งยากและซับซ้อน ใช้ง่าย สะดวก ปัจจุบันจะมีสื่อประเภทแผ่น ดีวีดี หรือแผ่นซีดี ทั้งแจกฟรีหรือจัดหา แค่ความไม่พร้อมของเครื่องเล่นทำให้ใช้ไม่ได้ สื่อที่คุณครูผลิตเองจะตรงกับการใช้ ชอบและประทับใจมากกับการจัดการเรียนการสอนของคุณครูเบญจา ดิฉันได้ชมแล้วบอกได้เลยว่าครูเรามีแต่คนเก่งๆทั้งนั้น ดีใจที่มีแบบอย่าง จะนำไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองเพื่อนักเรียนเป็นสำคัญคะ :tv17: :tv18:
โดย รุ่งทิวา โคตรชุม (2012-04-07 21:45:58) [แสดงความคิดเห็น]
น่าสนุกและน่าสนใจดีครับสำหรับกิจกรรมของอาจารย์เบญจา พูลเกษ ที่ช่วยให้นักเรียนไม่เบื่อ สนุกกับการเล่นเกมที่แทรกไปด้วยความรู้ต่างๆ อยู่ในเกมนั้น
เป็นการบังคับให้นักเรียนต้องอ่านหนังสือหรือเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนเสมอ ซึ่งนอกจากจะทำให้นักเรียนสนุกแล้ว ยังช่วยปรับนิสัยให้นักเรียนรู้จักค้นคว้า หาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เรียนล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสะดวก แล้วยังช่วยให้นักเรียนคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนพยายามปรับตัวเองเพื่อให้ทันเพื่อนได้ด้วย
โดย ธน ธนธำรงกุล (2012-04-10 19:39:55) [แสดงความคิดเห็น]
อ.เบญจา พูลเกษร คิดหาวิธีสอนในรูปแบบใหม่ขึ้นมา เวิธีการสอนคุณครูเบญจา พูลเกษ ใช้เกมไม้ตีแมลงวันทำให้เด็กนักเรียนสนใจในการเรียน สนุกและมีความสุขในการเรียน ช่วยฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการกลุ่ม มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน ทำให้การเรียนพระพุทธศาสนาไม่นาเบื่อ นักเรียนจะได้ทั้งความรู้และทักษะ ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาระอื่นๆได้ เพื่อที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากที่ศึกษาในเรื่องอืนๆต่อไป ขอขอบคุณคุณครูที่ได้นำเสนอเทคนิคการสอนที่ดีๆ เพื่อที่พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เพื่อทำให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหามากกว่าที่เป็นอยู่ โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น จึงได้นำบทเรียนในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า โโ‚ฌœเกมไม้ตีแมลงวันโโ‚ฌ ซึ่งเมื่อให้เด็ก ๆ ได้ลองเล่นแล้ว ก็มีกระแสตอบรับอย่างดี เพราะเด็ก ๆ จะรู้สึกเหมือนได้เล่นเกม โดยที่มีความรู้แทรกเข้าไปอยู่ในเนื้อหา ทำให้เด็กได้ความรู้และยังสนุกกับการเรียนอีกด้วย :tv15:
โดย กานต์ธีรา ทาศิลา (2012-04-21 21:47:34) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เกมมาใช้ในการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะในวิชาพระพุทธศาสนา ทำให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย เป็นการประยุกต์การสอนได้ดีมาก เด้กจดจำได้นาน จำนำเกมนี้ไปปรับใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่ๆนด้วยค่ะ
โดย สมจิตร อุ่นยา (2012-04-22 16:09:51) [แสดงความคิดเห็น]
อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชา พระพุทธศาสนา ซึ่งครูทุกคนเข้าใจดีว่า เด็กจะไม่ชอบ เพราะฉะนั้น ครูจะต้องสรรหาเทคนิควิธีเพื่อให้นักเรียนสนุกสนาน เดิกการเรียนรู้ จากิจกรรมที่อ.เบญจา พูลเกษ นำเสนอเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ครูสามารถจัดได้ง่าย นักเรียนก็ชอบ เกิดความสนุกสนานในการเรียน เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเนอย่างดี ขอชื่นชมคุณครูที่เป็นครูมืออาชีพ มีกิจกรรมดีๆมานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูท่านอื่นๆด้วย ขอบคุณมากค่ะ
โดย นางจุฬารัตน์ เขาทอง (2012-04-22 18:59:36) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมาก สื่อที่เป็นเกม เพราะเกม เป็นสื่อที่ทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้ได้เร็ว มีความสุข สนุกสนาน ในการเรียน ไม่เบื่อหน่าย เพราะเกมทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนตลอดเวลา เป็นกำลังใจให้ครูทุก ๆ คน สร้างสรรค์สื่อเพื่อให้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนของเราให้ประสบความสำเร็จ และชอบที่จะเรียนในรายวิชาของเรา ครูเบญจา พูลเกษ สุดยอด ขอเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของตน
โดย เกสร มาละมัย (2012-05-11 10:05:29) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: ชอบใจการสอนของครูติ้งค่ะ สื่อกับเวลาที่สอนดูเหมาะสมกันดีจัง ไม่มากไม่น้อย กิจกรรมเสริมก็กำลังพอดีกับเด็กที่มีความพร้อมไม่เท่ากันเรียกได้ว่าพอจะนำเด็กเรียนเก่งและเรียนช้ามาเรียนร่วมกันได้เป็นอย่างดีทีเดียว ความกระตือรือร้นของเด็กก็ดูเป็นธรรมชาติและมีความสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอย่างไม่ต้องแบ่งแยกเป็นกลุ่มเก่ง กลาง อ่อน เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และทักษะทางสังคมไปด้วย ถือว่าเกมไม้ตีแมลงวัน อ.เบญจา พูลเกษ รร.วัดจันทร์ตะวันออก สุดยอดค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย หนูพิน อุดมทรัพย์ (2012-05-14 20:50:38) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เกมช่วยสอนในวิชาพระพุทธศาสนาทำให้เด็กสนใจเรียนสนใจทำกิจกรรมดูแล้วนักเรียนไม่เบื่อได้รับความรู้และสามารถบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้อีกด้วย
โดย วิมล วงษ์แหวน (2012-05-28 22:57:24) [แสดงความคิดเห็น]
เกมไม้ตีแมลงวัน คุณครูเบญจา พูลเกษร โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิธีสอนในรูปแบบใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหามากกว่าที่เป็นอยู่ โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คิดขึ้น จึงได้นำบทเรียนในวิชาพุทธศาสนาที่มีอยู่มาทำเป็นเกม เรียกว่า เกมไม้ตีแมลงวัน เพื่อให้เด็กๆเล่น แล้วเด็กจะชอบ เหมือนได้เล่นเกม โดยนำความรู้ไปแทรกอยู่ในเนื้อหา ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และสนุกกับการเรียนอีกด้วย จะนำเทคนิคดีๆของคุณครูไปใช้สอนกับนักเรียนในห้องเรียนค่ะ
โดย ทวีพร วงษ์แหวน (2012-05-31 19:37:10) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิคการสอนของอาจารย์เบญจาดีมากค่ะ เป็นการให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกมีความสุขในการเรียน ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ คุณครูมีกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนอยากเรียน เรียนอย่างมีความสุข โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนา กิจกรรม เช่น เกมส์ นักเรียนได้รับความรู้และเรียนโดยมีครูคอยกระตุ้นซึ่งเมื่อให้เด็ก ๆ ได้ลองเล่นแล้ว ก็มีกระแสตอบรับอย่างดี เพราะเด็ก ๆ จะรู้สึกเหมือนได้เล่นเกม โดยที่มีความรู้แทรกเข้าไปอยู่ในเนื้อหาขอชื่นชมคุณครูที่เป็นครูมืออาชีพ มีกิจกรรมดีๆมานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูท่านอื่นๆด้วย ขอบคุณมากค่ะ
โดย อารีย์ จันทร์ประคอง (2012-07-16 10:22:57) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมของอาจารย์ดูง่ายๆไมา่ยากและดูนักเรียนเรียนอย่างตั้งใจสนุกสนานและท้ายบทสรุปด้วยการเล่นเกมตีแมลงวันเด็กๆไม่รู้สึกตัวว่ากำลังเรียนพุทธศาสนาซึ่งในความเข้าใจของนักเรียนทั่วไปว่าน่าเบื่อ แต่อาจารย์สามารถทำให้เด็กไม่เบื่อเก่งจริงๆค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นางสาวกาญจนา กรอดสุย (2012-09-17 10:12:12) [แสดงความคิดเห็น]
เกมไม้ตีแมลงวัน คุณครูเบญจา พูลเกษร โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลกเป็นเทคนิคการสอนที่ดีครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาระอื่นๆได้ เพื่อที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากที่ศึกษาในเรื่องอืนๆต่อไป ขอขอบคุณคุณครูที่ได้นำเสนอเทคนิคการสอนที่ดีๆ เพื่อที่พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขน่าสนุกและน่าสนใจมากเป็นการเรียนที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นการเล่นมากกว่า ผู้เรียนจะได้รับความรู้โดยไม่รู้ตัว ความรู้ท่ได้ก็จะเกิดความคงทน โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนา
โดย อนิตา สายสุด (2014-03-08 06:30:46) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv