thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 9246
Rate :
 4
ความยาว : 14.41 นาที | Online : 2010-07-07  
    พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1  
    อาจารย์เกริก ศักดิ์สุภาพ อาจารย์ฟิสิกส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่เชื่อว่า การนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี ครูก็ต้องเตรียมบทเรียนให้ได้ดีด้วย แต่เพราะข้อจำกัดทางด้านเวลา ในการเตรียมตัว ตอนนี้มาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านรายการ teachers.tv ของอังกฤษ ตอน Demonstrating Physics โดยนักฟิสิกส์สาธิตการทดลองเรื่องต่างๆให้กลุ่มครูได้ชม จากนั้นครูได้นำการทดลองไปสอนในห้องเรียนต่อไป  
     
Share |
 

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่องสถานะของสาร คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ รร.นนทรีวิทยา
เทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้เด็ก มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยใช้บทบาทสมมติเป็นพ่อมด ที่ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร เพิ่มเติม

 
 
รายการนี้เป็นรายการที่ดีมาก ๆ ค่ะ ตอนนี้อยากได้คลิปตัวอย่างหรือเวบไซต์การสาธิตการทดลองที่ใช้สอนฟิสิกส์แบบนี้เยอะๆจังค่ะ ดูน่าสนใจ ทำให้การเรียนการสอนฟิสิกส์ที่เป็นวิชาที่ยากดูไม่น่าเบื่อ อยากสอนฟิสิกส์ให้เด็กรู้สึกสนุก เก่ง และเกิดการเรียนรู้ได้มาก ๆ ค่ะ ฝากรายการนี้ช่วยด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
โดย maimunah (2010-08-17 12:53:15) [แสดงความคิดเห็น]
ฟิสิกส์สนุกจริงๆนะ
โดย นักศึกษาครู (2010-11-20 16:04:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆที่จัดทำขึ้นเป็นประโยชน์อย่างมาก
โดย ครูษา (2010-12-07 11:11:39) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นประโยชน์กับเพื่อนครูมากๆ
โดย สมนึก ศิลปวิศาล (2011-02-17 13:36:51) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้รายการนำวิธีทดลองมาหลาย ๆ เรื่อง ครูจะได้นำไปใช้สอนได้
โดย พลอยใส (2011-03-15 21:18:33) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: ทำให้ผมกล้าเรียนวิชานี้มากขึ้นเลย เกลียดมากวิชานี้ กว่าจะผ่านมาขึ้นปอตรีได้เทียบกะอักเลือด :tv15: :tv18:
โดย สิริชัย สารทอน (2011-03-28 19:21:08) [แสดงความคิดเห็น]
รากฐานการสอนที่ดีคือการเข้าใจและยอมรับวิชาและความรู้สึกเด้ก ถึงจะทำให้การเรียนของเราและเด็กมีความสุข :tv15:
โดย สิริชัย สารทอน (2011-03-28 19:23:24) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์มากครับ สามารถใช้เป็นสื่อสอนฟิสิกส์ ทำให้เนื้อหาที่ยากเข้าใจง่ายขึ้น อยากให้เพิ่มคลิปให้มากๆ ครับ
โดย ชัยพร พัฒนจักร (2011-04-08 02:04:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจมากเลยคับ
โดย ทนงศักดิ์ อำไพ (2011-05-03 07:54:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง
ได้เข้าใจConceptของเรื่องได้อย่างถูกต้อง
โดย ภราดร นาคพงษ์ (2011-05-28 16:53:27) [แสดงความคิดเห็น]
เกิดประโยชน์ได้จริงต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน มองเห็นเทคนิคที่มีส่วนดึงความสนใจให้เด็กมีความรู้สึกอยากเรียนมากขึ้น
โดย บัญญัติ ลาภบุญ (2011-05-31 00:46:49) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17:
โดย บัญญัติ ลาภบุญ (2011-05-31 00:47:15) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูเป็นตัวอย่างที่ดีของครูรุ่นใหม่ในการพัฒนาตนเอง จากคลังความรู้ของครูทั่วโลกนั่นก็คือรายการทางโทรทัศน์ครู และสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และผู้เรียน ที่สำคัญสามารถนำเรื่องที่สอนยาก มาสอนให้ง่ายขึ้น ขอชื่นชมค่ะ
โดย ยุวดี นุชทรัพย์ (2011-06-16 10:57:07) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการนำเสนอการดัดแปลงสื่ออุปกรณ์ที่โรงเรียนไม่มี และครูคิดแก้ปัญหาโดยหันไปใช้สื่ออื่นๆแทน เป็นแนวคิดี่ดีที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นครับ :tv15:
โดย สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์ (2011-07-08 16:42:36) [แสดงความคิดเห็น]
การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมของครูมาใช้ในการเรียนการสอนถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของผู้ให้การจัดอบรมแต่สิ่งที่ถือว่าการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนของครูเกิดผลสูงสุดคือ ครูสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้นั้นมาถ่ายทอดให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและนักเรียน ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งเรื่องโมเมนตัม แรงดันอากาศ ผมได้ลองนำเอาการทดลองขวดน้ำและใช้ปลอกปากกาใส่แลนเซอร์ ปั้นดินน้ำมันก้อนเล็กๆขนาด 1 เซนติเมตร ติดที่หางปลอก แทนหลอดทดลองใส่น้ำครึ่งหลอด คว่ำลงไปในขวดน้ำแล้วบีบ ให้นักเรียนสังเกตแล้วตอบคำถามพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น และอยากที่จะลองเรียนรู้และนำไปทำเองที่บ้านด้วย ประทับใจมากๆๆครับ การทดลองอื่นๆก็ได้ผลการตอบรับจากนักเรียนดีมากเช่นกันครับ
โดย ธัชวุฒิ กงประโคน (2011-07-09 14:37:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนฟิสิกส์ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์หในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เป็นการนำเอาอุปกรณ์ที่มีอยุ่มาัดัดแปลง เพื่อเป็นสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และครูก็สามารถที่จะคิดแก้ปัญหา หาสื่อที่โรงเรียนมีอยู่มาทดแทนสื่อที่ไม่มี เป็นครูรุ่นใหม่ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง ทุกกลุ่มสาระ ทุกวิชาสามารถนำเอาแนวความคิดมาประยุกต์ใช้ได้ สิ่งที่สำคัญคือการเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์และหน้าที่ของตัวเองทีำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ ขอชื่นชมในความคิดครับ
โดย ธนวัฒน์ คำเบ้าเมือง (2011-07-12 15:15:05) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันขอขอบคุณคุณครู และรายการโทรทัศน์ครูเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าดิฉันเป็นครูฟิสิกส์ที่ไม่ค่อยมีมุขที่สนุกสอนและทดลองตามเนื้อหาเท่านั้นเมื่อได้เป็นสมาชิกรายการโทรทัศน์ครูเหมือนเป็นการเปิดโลกให้ดิฉันอีกอย่างการเข้าถึงความทันสมัยด้าน ITดิฉันก็ไม่เก่งแต่มีความสนใจจึงมีความพยายามที่จะเข้าชมเพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นครูยุคIT พยามหามุขให้ตัวเองเพื่อไม่ให้นักเรียนเบื่อครูฟิสิกส์แก่ๆ อยากให้รายการโทรทัศน์ครูมีรายการสอนของวิชาฟิสิกส์ระดับม.ปลายมากๆ
โดย บุญสนอง สิรินันทเกตุ (2011-07-14 13:17:40) [แสดงความคิดเห็น]
ฟังประโยคที่อาจารย์พูดว่า "ฟิสิกส์เป็นสิ่งที่จับต้องได้" :tv15: ทำให้ดิฉันต้องกลับมาคิด ทบทวนบทบาท และหน้าที่ครูฟิสิกส์ของตัวเอง นักเรียนที่เรียนฟิสิกส์กับดิฉันเคยบ่นให้ฟังว่า ไม่รู้จะเรียนฟิสิกส์ไปทำไม มีแต่สูตรๆๆๆๆๆๆ คำนวณ แล้วหนูจะเอาไปใช้ตอนไหน หลังจากนั้นดิฉันก็พยายามหาสื่อการสอน และกิจกรรมมาให้เด็กทำแต่ก็ยังเจอปัญหาเรื่องเวลา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่โรงเรียนจัดขึ้น ทำให้สุดท้ายแล้วก็ต้องยัดเยียดความรู้ให้เด็กอีกครั้ง รายการวิดีโอของโทรทัศน์ครูช่วยดิฉันได้มากค่ะ เวลาประมาณ 15 นาทีในแต่ละตอนช่วยดึงดูความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน และกระตุ้นความอยากรู้ได้มาก
โดย เพียรกิจ นิมิตรดี (2011-07-15 10:23:37) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการทดลองที่สาธิตนำเข้าสุู่่บทเรียน เมื่อดูจากรายการโทรทัศน์ครู จะเห็นว่านักเรียนฝรั่งให้ความร่วมมือสนใจ 100 % เพราะจำนวนนักเรียนน้อย สำหรับห้องเรียนที่จำนวนนักเรียน ม.ปลาย 35 คน/ห้องเรียน อาจจะดูวุ่นวายเสียงของครูไม่สามารถจะสู้เสียงที่แข่งกันพูดตอบของนักเรียนได้เลย แต่สิ่งที่ได้คือ การนำกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมชุมนุมฟิสิกส์สนุก จำนวนนักเรียนไม่มากนัก บรรยากาศการทำกิจกรรม นักเรียนได้ร่วมทุกคน ครูสอดแทรกความรู้คำอธิบายได้ ผลที่ตามมานักเรียนในชุมนุมถ่ายทอดความรู้เป็นลูกโซ่สู่นักเรียนอื่นๆ
โดย ปราณี ศรีทองแก้ว (2011-07-15 13:33:06) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับความเชื่อว่า การนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี สามารถดึงความสนใจของนักเรียนเข้าสู่บทเรียนได้อย่างดี โดยครูก็ต้องเตรียมบทเรียนให้ได้ดีด้วย แต่เพราะข้อจำกัดทางด้านเวลา ในการเตรียมตัว ตลอดจนจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ต้องทำให้ต้องคำนึงถึง แต่อย่างไรก็ตามจะพยายามจัดกิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนต่อไป ขอบคุณรายการวิดีโอของโทรทัศน์ครูทีได้นำเสนอสิ่งดี ๆ ให้แก่เพื่อนครูได้เป็นแนวทางเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
โดย ขวัญชัย ถิรตันติกุล (2011-07-15 19:02:53) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาฟิสิกส์ เป็นวิชาที่จะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจยาก และนักเรียนเบื่อ ไม่ชอบเรียน แต่ครูในโทรทัศน์ครูสามารถนำเข้าสู่บทเรียน สอนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และตัวดิฉันเองก็จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนต่อไปค่ะ
โดย ประกายดาว เครือเขื่อนเพชร (2011-07-16 18:44:40) [แสดงความคิดเห็น]
ดีใจมากที่ได้พบรายการนี้ และได้ร่วมเป็นสมาชิก ได้พบมุมมองใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งจากตัวอย่างรายการที่ได้ดู เป็นเรื่องที่ง่าย ๆ แต่บางทีเราคิดไม่ถึง เป็นตัวอย่างที่ดีมาก ๆ ที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนในต่างประเทศน่าอิจฉาเหมือนกัน เป็นนักเรีนกลุ่มเล็ก ๆ ผิดกับโรงเรียนในบ้านเรา 50 - 60 คน เต็มห้องเรียนไปหมด อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง และครูก็ดูแลเด็กอย่างทั่วถึง
โดย วิชชุดา งามอักษร (2011-07-20 12:15:22) [แสดงความคิดเห็น]
กำลังสอนเรื่องความดันอากาสอยู่พอดี เป็นวิธีการสาธิตที่ดี ดึงความสนใจนักเรียนได้ดีมากๆ จนทึ่งในบางครั้ง จะพยายามสาธิตแบบนี้บ้าง เหมือนกับคุณครูเกริกเลยที่น้อยครั้งนักที่จะได้นำเข้าสู่บทเรียนด้วยการสาธิตหรือทดลองเพื่อดึงความสนใของนักเรียนและด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาน้อยกับเนื้อหาที่เยอะ แต่ต่อไปจะพยายามเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจและมองเห็น สัมผัสได้จริงๆ
โดย ไฝคำ เผือดผุด (2011-07-21 17:03:42) [แสดงความคิดเห็น]
ในฐานะที่เป็นครูสอนฟิสิกส์จะบอกกับนักเรียนเสมอว่าฟิสิกส์เป้นวิชาที่อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ และพยายามจะปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนอยู่เสมอๆ วันนี้ดีใจที่ได้ชมวิธีการสาธิตการนำเข้าสู่บทเรียน เป็นประโยชน์มากจะทำไปประยุกต์ในกับนักเรียนค่ะ
โดย สมปอง ดอนภิรมย์ (2011-07-22 05:57:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมรายการชิ้นนี้ ทำใ้ห้ผมซึ่งเป็นครูผู้สอนฟิสิกส์อีกคนหนึ่งตระหนักถึงกระบวนการการนำเข้าสู่บทเรียนมากขึ้นทีเดียวครับ เพราะในบางครั้งด้วยการห่วงในเรื่องเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่จนทำให้อาจหลงลืมการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี เพราะถ้าหากเรานำเข้าสู่บทเรียนที่ดีตั้งแต่ในตอนแรกแล้ว ไม่เพียงแต่จะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาในส่วนถัดมาได้ดีขึ้นแต่ยังเป็นการเพิ่มทัศนคติที่ดีและทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนด้วยตนเองมากขึ้นและเรียนด้วยความสุขไม่ใช่เพราะด้วยเนืื้อหาที่ต้องเรียนไว้เพื่อนำไปสอบเพียงอย่างเดียวครับ :tv07:
โดย ศุภโชค พุทธิสารวิมล (2011-07-31 17:38:18) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้้้ชมรายการแล้วดีมากๆเลยครับได้แนวคิดวิธีการ เพราะการนำเข้าสู่บทเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ ทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการอยากเรียนรู้ ซึ่งผมจะนำการสอนที่เป็นแบบอย่างนี้ไปปรับใช้ในวิชาที่สอน เนื่องจากทำให้เกิดไอเดียจากการชมมากยิ่งขึ้นครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่เฉพาะวิชาฟิสิกส์อย่างเดียวสามารถไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นๆได้ด้วย ผมจะแนะนำเพื่อนๆครูอีกหลายๆท่านได้มาศึกษาเรียนรู้ในโทรทัศน์ครูเพื่อช่วยในการพัฒนาการศึกษาของประเทศเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับ
โดย เฉลิมพล บุษบรรณ์ (2011-08-01 23:29:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนฟิสิกส์ที่น่าสนใจมาก หากเริ่มต้นดี แม้จะช้าบ้าง แต่สามารถดึงความสนใจเด็ก และทำให้เด็กๆรู้สึกว่าฟิสิกส์เป็นเรื่องที่อยู่รอบตัว นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้ เด็กๆจะรักฟิสิกส์ และเราอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์มากขึ้น ดิฉันจะให้ความสำคัญกับการนำเข้าสู่บทเรียนให้มากขึ้น ซึ่งปกติก็สนใจเรื่องการนำเข้าสู่บทเรียนอยู่แล้ว เมื่อมาชมรายการนี้แล้วยิ่งทำให้ต้องเพิ่มความสำคัญขึ้นไปอีก ขอบคุณนะคะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2011-08-15 20:57:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่เกิดประโยชน์ได้จริงต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน มองเห็นเทคนิคที่มีส่วนดึงความสนใจให้เด็กมีความรู้สึกอยากเรียนมากขึ้น เพราะส่วนใหญ่แล้ว คำว่าฟิสิกส์มันดูห่างไกลจากตัวเราเหลือเกิน แต่หากเราได้สอนเด็กๆ ได้ปฏิบัติให้นักเรียนของเราได้รู้ว่า ฟิสิกส์ก็คือสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวัน จะทำให้เด็กยิ่งมีความสนใจต่อวิชานี้ และทำให้เด็กได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อนเป็นบุคลากรที่มีประสิธิภาพของประเทศเราต่อไอ ดีมากๆเลยค่าะ
โดย นาฎยา คิดสำราญ (2011-08-26 02:42:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการทดลองที่สาธิตนำเข้าสุู่บทเรียนที่น่าสนใจ เมื่อดูจากรายการโทรทัศน์ครู จะเห็นว่านักเรียนฝรั่งให้ความร่วมมือสนใจ 100 % เพราะจำนวนนักเรียนน้อย สำหรับห้องเรียนที่จำนวนนักเรียน ม.ปลาย 35 คน/ห้องเรียน อาจจะดูวุ่นวายเสียงของครูไม่สามารถจะสู้เสียงที่แข่งกันพูดตอบของนักเรียนได้เลย แต่สิ่งที่ได้คือ การนำกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมชุมนุมฟิสิกส์ให้สนุก จำนวนนักเรียนไม่มากนัก บรรยากาศการทำกิจกรรม นักเรียนได้ร่วมทุกคน ครูสอดแทรกความรู้คำอธิบายได้ ผลที่ตามมานักเรียนในชุมนุมถ่ายทอดความรู้เป็นลูกโซ่สู่นักเรียนอื่นๆจนสร้างเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ครับ :tv01:
โดย ขจรศักดิ์ ธังดิน (2011-09-02 11:34:49) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี จะต้องทำให้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรม และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หลังจากจบบทเรียน ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาที่สำคัญ ซึ่งทำให้ผมได้แรงบันดันใจในการค้นหากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อฟิสิกส์ที่ผู้เรียนพบในชีวิต
ประจำวัน :tv02:
โดย อนุชา แป้นจันทร์ (2011-09-03 21:59:00) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ ดูแล้วทำใหเข้าในมากขึ้น
โดย นุจรินทร์ แก้วลุง (2011-09-07 21:24:02) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ให้นักเรียนเกิดความสนใจนั้น การสาธิต และการนำเข้าสู่บทเรียนเป็นส่วนที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะถ้าไม่มีเวลาในการทำการทดลอง การให้นักเรียนเกิดความคิดจากสิ่งที่สาธิตก็จะช่วยให้เขามีความสนใจมากขึ้นด้วย ที่สำคัญการที่สาธิตแล้วจากการชมสื่อจากโทรทัศน์ครู คือ การให้นักเรียนเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ได้ลงมือสาธิตให้เพื่อนๆ ดูด้วย จะช่วยให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญ คือ การทดลอง ทำดู ให้เรียนรู้เพื่อเกิดความเข้าใจ สิ่งที่ได้ดูเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการทดลองทางฟิสิกส์ และอยากให้บทโทรทัศน์ครูนำเสนอเกี่ยวกับการทดลองโดยใช้สื่ออุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและสามารถนำมาทดลองได้ และสิ่งที่สื่อออกมานี้สามารถนำไปประยุกต์เข้าสู่บทเรียนได้ดีและจะปรับให้เหมาะสมกับห้องเรียนต่อไป
โดย ณัฐพล พรมลี (2011-09-16 20:55:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมการนำเข้าสู่บทเรียนในรายวิชาฟิสิกส์เรื่องพลังงานแล้ว ให้หวนนึกถึงนักเรียนที่เราสอน การนำเข้าสู่บทเรียน เป็นจุดสนใจสำหรับนักเรียนที่จะตั้งใจเรียน การนำเข้าสู่บทเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก แต่ครูต้องมีเวลาเตรียมตัว ดิฉันเคยจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มีการแสดง Science Show โดยดิฉันไม่ได้โชว์ให้เด็กนักเรียนดู แต่จัดเป็น 6 ฐาน อธิบายวิธีการทดลอง ข้อควรระมัดระวังแต่ละฐานพร้อมมีวิธีทำตามฐานต่าง ๆ เด็กมีความสนุกสนานในการได้เล่นในแต่ละฐาน โดยเฉพาะฐาน เทียนดูดน้ำ จากกิจกรรม Science Show นี้ ดิฉันคิดว่าน่าจะนำมาเป็นสื่อเพื่อใช้ในการนำเข้าสู่บทเรียนได้ เพราะเห็นนักเรียนสนใจ อยากทำ ทำแล้วทำอีก ไม่อยากเลิก แต่ที่สำคัญครูควรให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายด้วยว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเกิดเพราะเหตุใด ดิฉันชมรายงานนี้แล้ว จึงเกิดไอเดียตรงนี้ขึ้นมา และในภาคเรียนต่อไปจะมีวิชาฟิสิกส์ในระดับชั้นม. 1 ก็จะนำมาใช้ในการนำเข้าส่บทเรียน
โดย สุรีย์ เซ็นเจริญ (2011-09-20 20:41:15) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการสอนที่มีสื่อ อุปกรณ์ หรือของจริง ในการนำเข้าสู่บทเรียน โดยในเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์ ย่อมจะจูงใจ ให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น ดิฉันไม่ได้เอกฟิสิกสื แต่ก็ต้องสอนเรื่องแรงใน ม. ต้น จึงมีประโยชน์มาก ที่สามารถประยุกต์รูปแบบต่างๆ ในการนำเข้าสู่บทเรียน ไปใช้ในห้องเรียน
โดย ปภาวดี แจ้งศิริ (2011-10-01 01:47:38) [แสดงความคิดเห็น]
ฟิสิกส์เป็นวิชาที่น่าเรียนน่าค้นหามากเลยค่ะ มีการทดลองให้เห็นภาพจึงทำให้นักเรียนอยากรู้อยากทดลองหาคำตอบและยิ่งไปกว่านี้ฟิสิกส์ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราด้วยค่ะ
โดย ชฎาพร ยศนันท์ (2011-10-08 11:43:18) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นสื่อกลางที่ทำให้ครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันคุณครุที่เก่งก็จะนำความรู้ความสามารถมาร่วมแบ่งปันทำให้ครูที่ได้เข้ามาชมมีความรอบรู้ข้าพเจ้าได้เข้าชมรายการโทรทัศน์ครูครั้งแรกก็ติดใจได้โหลดความรู้ไว้สอนนักเรียนไว้มากมายและยังได้แนะนำให้เพื่อนครูให้เข้าชมด้วยค่ะ และขาดไม่ได้เลยต้องเข้าชมทุกวันเพื่อหากิจกรรมและสื่อการสอนดี ๆ ไว้สำหรับนักเรียน ในแต่ละวัน สรุปว่ารายการโทรทัศน์ครูเป้นรายการที่ดีมีประโยชน์ต่อครูที่จะนำไปใช้พัฒนา การเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทย
โดย รำพึง จันทร์อ้น (2011-10-12 13:07:27) [แสดงความคิดเห็น]
การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมของครูมาใช้ในการเรียนการสอนถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของผู้ให้การจัดอบรมแต่สิ่งที่ถือว่าการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนของครูเกิดผลสูงสุดคือ ครูสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้นั้นมาถ่ายทอดให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและนักเรียน ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งเรื่องโมเมนตัม แรงดันอากาศ ผมได้ลองนำเอาการทดลองขวดน้ำและใช้ปลอกปากกาใส่แลนเซอร์ ปั้นดินน้ำมันก้อนเล็กๆขนาด 1 เซนติเมตร ติดที่หางปลอก แทนหลอดทดลองใส่น้ำครึ่งหลอด คว่ำลงไปในขวดน้ำแล้วบีบ ให้นักเรียนสังเกตแล้วตอบคำถามพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น และอยากที่จะลองเรียนรู้และนำไปทำเองที่บ้านด้วย ประทับใจมากๆๆครับ การทดลองอื่นๆก็ได้ผลการตอบรับจากนักเรียนดีมากเช่นกันค่ะ
โดย สุนัน แถวถึก (2011-10-12 13:14:11) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรพ.ศ. 2546เป็นหลักสูตรที่เน้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด วิเคาระห์ทั้5ขั้นตอนแต่การจัจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในปัจจุบันบทบาทของครูยังไม่นำกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบมาใช้อย่างจริงจังประกอบการการเรียนของผู้เรียนในปัจจุบันมีพื้ความรู้ไม่แข็งพอจากการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรประถมวัย ฉะนั้นควรแก้การจัดการเรียนการสอนของครูแลพผู้เรียนควบคู่กันไปโดยเน้นที่การปูพื้นของหลัหลักสูตรประถมวัให้มาก
โดย นิตยา สีกา (2011-10-12 15:14:08) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02:เป็นวิชาที่ยากมาก แต่การจัดการเรียนการสอนดีเลยทำให้เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีการทดลองเพื่อขยายความรู้ความเข้าใจอีกด้วย ที่ได้เข้ามาชมในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างยิ่ง และสามาราถนำไปใชในชีวิตประจำวันได้จริงๆ เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและผู้สอนเป็นย่างยิ่งอยากให้มีรายการดีๆ แบบนี้ออกทางโทรทัศน์ให้มากกว่านี้เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้ครูรุ่นใหม่ๆได้มีการพัฒนาการสอนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดย ฤดีรัตน์ เทพทอง (2011-10-12 16:07:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากให้ข้อคิดเห็นที่ดีให้สาระการเรียนรู้ที่เราสามารถนำไปประยุกต์ในช้ในชีวิตประจำวันได้ในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์สำหรรับนักเรียนในระดับชั้นมํธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลายนอกจากจะมีประโยขน์ต่อครูผ้สอนในการพัฒนาการเรียนยการสอนแล้วยังมีประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมของนักเรียนได้เองเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางวิทยาศาสตร์สำหรรับมัธยมศึกษาที่ง่ายและเข้าใจง่ายต่อการเรียนรู้มีประโยชน์สำหรับประชาชนทั่วไปด้วย
โดย รัตนาภรณ์ วงศ์ศรีอ่อน (2011-10-12 16:36:22) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่อาศัยการทดลอง การสาธิต และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยตัวผู้เรียนมีสิทธิในการแสดงออกถึงพฤติกรรมความต้องการ และแสดงความคิดเห็น เหล่านี้จะส่งผลต่อการเรียนร฿และความคงทนของผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตนักวิทยาศาสตร์และความรู้ใหม่ๆให้กับสังคมได้อีกมากมาย มากกว่าการเรียนรู้เรื่องในอดีตของวิทยาศาสตร์ที่ผ่านตำราการเรียนรู้ ทำให้เราสามารถค้นพบความรู้ใหม่ๆให้กับโลกใบนี้ได้
โดย ธัญญลักษณ์ ปิ่นน้อย (2011-10-13 08:32:52) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่นักเรียนคิดว่ายากและเป็นวิชาที่น่าเบื่อไม่สนุกไม่อยากเรียนและส่วนใหญ่นักเรียนจะไม่ให้ความสำคัญในการเรียนการสอนเลยแต่ถ้านักเรียนได้เรียนแบบตัวอย่างที่โทรทัศน์ครูสอนจะทำให้นักเรียนมีส่วนรวมในการเรียนการสอนเกิดความสนุกมีการฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่องจนเด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าที่จะรอกระบวนการคิดของครูกระบวนการนี้จะทำให้เด็กนักเรียนเกิดเจตคติที่ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเรียนตอนไหนก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
โดย ศิรารัตน์ สร้อยชื่อ (2011-10-13 10:57:35) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับรายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดี มีความรู้ดูแล้วสามารถนำไปประยุกต์ในการสอนได้ แต่สำหรับข้าพเจ้าทีกำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาตร์ ชั้นปีที่ 4 รายการโทรทัสน์ครูก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วย เรื่องการเขียนแผน และสามารถเป็นตัวอย่างในการทดลองสอนหรือลงโรงเรียนสาธิตได้ ส่วนใหญ่ที่เข้ารับชมรายการจะชมทางอินเตอร์เน็ทมากกว่าเพราะไม่ค่อยได้ดูโทรทัศน์พร้อมกับรายการจัดเช้าเกินไปทำให้ตื่นมาดูไม่ทัน สำหรับตอนที่ข้าพเจ้าดูเป็นวิชาฟิสิกส์ซึ่งก็นำความรู้จากรายการโทรทัศน์มาประยุกต์ในการสอนเป็นสิ่งที่ดีและสามารถทำได้เพราะครูที่ดีต้องมีการเตรียมการสอนมาก่อนล่วงหน้าจึงจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียน
โดย ไพลิน ยาสุขศรี (2011-10-13 11:08:28) [แสดงความคิดเห็น]
การเป็นครูที่ดีต้องมีการเตรียมตัวก่อนการเรียนการสอนทุกครั้งเมื่อบรรยายแล้วนักเรียนนักศึกษาจะได้เข้าใจในบทเรียนได้ง่ายเมื่อเวลาทดสอบก็จะได้ทำข้อสอบได้ดีเมื่อต้องไปเรียนต่อก็จะได้สอบได้คะแนนที่ดี สำหรับรายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมึครวมร้อูดูแล้วสามารถนไปประยุกต์ในการสอนได้แต่สำหรับข้าพเจ้าที่กำลังซึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่4รายการโทรทัศน์ครูก็มีความสำคัคญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเรื่องการเขียนแผน
โดย นางสังวาลย์ ทรัพย์ประเสริฐ (2011-10-13 12:18:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะประกอบไปด้วยเทคนิควิธีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีความหลากหลาย สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการทดลองที่หลากหลาย การสาธิต การมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยตัวผู้เรียนมีสิทธิในการแสดงออกถึงพฤติกรรมความต้องการ และแสดงความคิดเห็น เหล่านี้จะส่งผลต่อการเรียนรู้และความคงทนของผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตนักวิทยาศาสตร์และความรู้ใหม่ๆให้กับสังคมได้อีกมากมาย มากกว่าการเรียนรู้เรื่องในอดีตของวิทยาศาสตร์ที่ผ่านตำราการเรียนรู้ ทำให้เราสามารถค้นพบความรู้ใหม่ๆให้กับโลกใบนี้ได้
โดย จันทิมา นามโชติ (2011-10-13 13:53:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมรายการ เป็นการสอนวิชาฟิสิกส์ที่น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากการถ่ยทอดที่ครูถ่ายทอดให้กับเด็กค่อนข้างดี มีการยกตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบายและมีการทดลองเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดและมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจมากสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนเกิดความอยากรู้และอยากทดลอง เมื่อมีการทดลองและนำมาร่วมกันอภิปราย เป็นการจัดการการเรียนที่ดีมากสารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนได้เป็นอย่างดี
โดย สุพรรณี สุมงคล (2011-10-13 15:05:23) [แสดงความคิดเห็น]
การทดลองที่ให้ความรู้ มีการยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนทำให้เราเข้าใจเป็นอย่างดี นักเรียนได้ทดลอง ตื่นเต้นส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าคิดกล้าโต้ตอบสนทนา อภิปรายหลักการเหตุผลโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศสตร์การทดลองนี้ต้องมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด นักเรียนได้ความร้ใหม่ๆเห็นเป็นประจักษ์และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการทำงานเป็นกลุ่มให้ทักษะการทำงานเป็นทีม เกิดความสามัคคีในหม่คณะ การทดลองนี้ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเป็นผ้นำได้
โดย เพ็ญจันทร์ พลายเพชร์ (2011-10-13 16:50:03) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ทั้งนี้ครูควรมีการทบทวนความรู้เดิมแก่นักเรียนด้วย ซึ่งการนำเข้าสู่บทเรียนนี้มีมีรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น การใช้สื่อเทคโนโลยี ได้แก่ สื่อภาพเคลื่อนไหว ภาพจาก VCD หรือสื่อจากอินเตอร์เน็ตต่างๆ อาจใช้ภาพจากหนังสือพิมพ์ และการใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่บางครั้งครูไม่ได้มีการนำเข้าสู่บทเรียน เนื่องจากมีเวลาจำกัด อย่างไรก็ตามควรให้ความสำคัญกับการนำเข้าสู่บทเรียน
โดย จิระพา สุโขวัฒนกิจ (2011-10-14 11:03:36) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และไม่ว่าจะเป็นวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี โลกดาราศาสตร์ล้วนเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติ ดังนั้นการนำเข้าสู่บทเรียนเป็นสิ่งที่ครูต้องคำนึงถึงและเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้ดีเพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจให้กับผู้เรียนในการที่จะสนใจหรือตั้งใจในการเรียนรู้ การสาธิตหรือการแสดงบทบาทสมมติ เป็นสิ่งที่ดี การสอนฟิสิกส์เป็นเรื่องที่ยาก แต่จากการชมรายการนี้จะเห็นว่าการสอนฟิสิกส์เป็นเรื่องที่ง่ายมากและน่าสนใจที่สุด ครูสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเองให้เหมาะสมได้
โดย ภาวิณี เกษศิริ (2011-10-14 11:35:37) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปสูบทเรียนในรายวิชาที่นักเรียนเรียนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นนักเรียนระดับชั้นม.ต้นม.ปลายก็ต้องเรียนในรายวิชาที่เชื่อมโยงกันนี้นับว่าเป็นเนื้อหาที่ดีมากแล้วครูสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
โดย ศศิธร คำนึง (2011-10-14 13:01:42) [แสดงความคิดเห็น]
สามารถนำไปสูบทเรียนในรายวิชาที่นักเรียนเรียนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นนักเรียนระดับชั้นม.ต้นม.ปลายก็ต้องเรียนในรายวิชาที่เชื่อมโยงกันนี้นับว่าเป็นเนื้อหาที่ดีมากแล้วครูสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เพราะนักเรียนในปัจจุบันนี้จะได้รับการเรียนรู้ที่ยังไม่ชัดเจนมากเมื่อมีการเรียนรู้มรด้านที่ทันสมัยก็สามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัยมากขึ้นเกิดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ทำให้นักเรียนมีกล้าคิดกล้าแสดงออกไม่ว่าวิชานั้นจะอยากมากเพียงไร
โดย ศศิธร คำนึง (2011-10-14 13:04:39)
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ขั้นแรกที่นักเรียนต้องรู้และเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะเป็นทักษะสำคัญดังนั้นในชั่วโมงที่มีการเรียนการสอนนั้นครูต้องมีขั้นนำเข้าสู่บทเรียนก่อนเพื่อเป็นการพูดกเกลื่อนนำให้นักเรียนเข้าใจเบื้องต้นและในการสอนของครูนั้นครูควรใช้ภาษาทีท่เป็นกันเองกับนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนรเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจแลในการสอนนั้นครูควรมีกิจกรรมที่สร้างสรรและสนุกสนานเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
โดย อมรพันธ ไชยพลบาล (2011-10-14 13:51:30) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจะยากในระดับอาชีวะเพราะเด็กค่อนข้างจะไม่มีความชอบอาจเนื่องมาจากการเรียรการมสอนที่ค่อนข้างเน้นวิชาการและเด็กไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ค่อยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงจำเป็นจะต้องมีการเรียนการสอนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ดังน้นจะต้องเน้นในการปลุกจิตสำนึกการเรียนที่เน้นความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดกับการเรียนการสอนและการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปช้ในชีวิตประจำวัน
โดย กนกวรรณ ไชยโคตร (2011-10-14 15:30:45) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสูบทเรียนเป็นสิ่งที่ดี
โดย ฮัมดี สะมะฮอ (2011-10-25 23:18:30) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการสังเกตจากของจริง ได้ปฏิบัติจริง ทำให้ผู้เรียนเข้าใจ มองเห็นได้ง่ายขึ้น เนื้อหาเป็นทฤษฎีที่ยาก แต่ถ้าสามารถนำมาปฏิบัติให้เห็นจริงได้ ผู้เรียนจะสามารถจดจำได้ดี และเข้าใจพื้นฐานได้ง่ายขึ้นกว่าการเรียนจากคุณครูบอก หรือผ่านทางตัวหนังสือ ฉะนั้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องทำให้นักเรียนเห็นว่าเป็นเรื่องที่สนุก ไม่น่าเบื่อ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ื ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก
โดย นัทธนันท์ มีตุ้ม (2011-10-28 10:59:26) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอด
โดย ทินกร จันทร์เกตุ (2011-10-28 12:44:46) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุด แต่วิธีที่ดีนั้นก็คือ ครูควรที่จะมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไป มีการพัฒนาตนเองเรื่อย ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและผู้เรียน การนำเข้าสู่บทเรียนก็เช่นเดียวกัน มีความสำคัญที่จะสามารถทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่คุณครูต้องการที่จะถ่ายทอด ทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะมองเห็นภาพ สามารถที่จะนำความเข้าใจตรงนั้น เชื่อมโยงกับเนื้อหาในบทเรียนและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากการชมรายการนี้ ทำให้ได้แนวคิด วิธีการสอนที่ดีวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับคุณครูค่ะ
โดย บัดรีย๊ะ สะมะแอ (2011-11-08 13:38:47) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดจริงครับ
โดย ประสิทธิ์ ชมภูเขา (2011-11-17 13:02:02) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิชาฟิสิกส์ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนสำคัญมาก เพราจะทำให้นักเรียนสนใจเรียนรู้ไปกับกิจกรรมที่ร่วมกันสร้าง การได้ดูตัวอย่างการนำเข้าสู่บทเรียนในชุดนี้ทำให้คิดว่า ในโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จะมีวิธีการใด ที่แนะนำให้ครูนำไปใช้โดยไม่ต้องลงทุนสูงและสามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนได้มากกว่าหนึ่งเรื่อง เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณการจัดทำ ในการศึกษาจากตัวอย่างนี้มีที่น่าสนใจแต่ติดขัดที่การจัดทำ ชุดต่อไปขอการจัดทำหรือผลิตสื่อเพื่อใช้นำเข้าสู่บทเรียนที่ลงทุนน้อนและสอนให้นักเรียนสนใจมาก
โดย นพพร ศรีมงคล (2011-11-17 15:35:10) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในวิชาฟิสิกส์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรปัจจุบันครูที่สอนในรายวิชาวิชานี้ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะ ค่ินข้างจะหายาก ตัวผมเองนั้นเมื่อสมัยเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เรียนวิชานี้น้อยมาก เพราะอาจารย์ผู้สอนจะข้ามเนื้อหาที่ยากหรือเนื้อหาที่ครูผู้สอนไม่เข้าใจและไม่สามารถอธิบายให้เด็กนักเรัียนเข้าใจได้ ถือว่าน่าเป็นห่วงมาก นี่เองกระมังที่ทำให้คะแนนเฉลี่ยของการสอบ ONET ของเด็กนักเรียนชายแดนภาคใต้ถึงต่ำมาก
โดย มูฮำหมัดกาแม มะแซ (2011-11-30 17:02:29) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยวิธีการปฏิบัตหรือการได้ลองเป็นวิธีที่ดีมากเลยครับเพราะเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาเข้าในในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้นครับและยังเป็นการจุดประกายความคิดให้กับเด็กๆในการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆที่จะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ วิชาฟิสิกส์ก็เป็นวิชาที่ยากพอสมควรครับดั้งนั้นครูที่สอนทางด้านนี้ควรพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยขึ้นสอนให้นักเรียนให้เห็นภาพชัดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าสอนแต่ทฤษฎีไม่มีการปฏิบัติเลยเด็กก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนและเป็นผลให้ไม่ชอบเรียนในรายวิชานั้น รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมากๆๆเลยครับทำให้ครูหลายท่านได้เห็นมุมมองต่างๆในการจักการเรียนการสอนวิธีการจักการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆซึ่งสมารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจักการเรียนการสอนได้มากเลยครับ..ขอบคุณครับ..
โดย จารุวัฒ มหาชัย (2011-12-12 14:38:14) [แสดงความคิดเห็น]
ถูกใจมากเลยค่ะ ดิฉันชอบครูที่มีการนำเข้าสู่บทเรียนก่อนที่จะสอน มันเป็นหน้าที่ของครูมืออาชีพที่จะต้องเร้าให้นักเรียนสนใจและมีความรู้สึกอยากเรียนรู้ในสิ่งที่ครูนำเสนอ ว่าวันนี้เค้าจะได้สนุกกับเรื่องอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่นำเสนอโดยนักฟิสิกส์ จาก Teachers TV ของอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจนักเรียนทั้งห้องให้ดู แล้วคิด และเกิดคำถาม ท้าทายให้เค้าได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป อยากให้ครูไทยมีโอกาสเข้ารับการอบรมแบบนี้มากๆค่ะ
โดย ศุภร ไชยขันธ์ (2011-12-17 12:13:09) [แสดงความคิดเห็น]
เข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะ...ขนาดตัวดิฉันเองเรียนมาขนาดนี้ยังรู้สึกตื่นเต้นและสนุกตลอดเวลาที่ได้ดูขอบคุณค่ะที่มาเติมเต็มประสบการณ์ให้...ขอบพระคุณค่ะ
โดย กฤตภรณ์ สมคำ (2011-12-17 23:32:52) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูการนำเข้าสู่บทเรียนของต่างประเทศแล้วน่าสนใจมากครับ ถ้ามีตัวอย่างการนำเข้าสู่บทเรียนฟิสิกส์หรืออุปกรณ์ที่สามารถทำได้ง่าย ๆ เอามาแบ่งปันกันบ้างก็จะดีครับ อยากให้เด็กเรียนฟิสิกส์อย่างสนุก
โดย ยุทธการ ศรีมาชัย (2011-12-20 09:22:27) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เห็นรูปการสอนฟิสิกส์ที่หลากหลาย ซึ่งดิฉันคาดจะสามรถนำรูปกานสอนนี้ในไปใช้ในอนาคตได้
โดย อัสมะ บูแว (2011-12-20 22:49:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากเพราะการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี จะทำให้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น มีแรงผลักดันในการส่งเสริมการคิด และอยากให้ใช้สื่อที่หาง่าย เพราะโรงเรียนไทยส่วนใหญ่สื่ออุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์มีน้อยอยู่แล้ว ถ้าทำให้เห็นภาพการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจแบบนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน และอยากให้มีวิธีการสอนแบบนี้ในทุกบทเรียน เพื่อครูจะนำไปใช้ได้จริง ขอบคุณโทรทัศน์ครูมาก ๆ
โดย ชลัยรัตน์ อ่ำมาก (2012-01-09 19:27:03) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้เป็นรายการที่ดีมากๆ สำหรับครู หรือ บุคคลทั่วไปก็ตาม ดิฉันรู้สึก สนุกสนาน ตื่นเต้นดี กับการนำเข้าสู่บทเรียน วิชาฟิสิกส์ ใครๆ หลายคนมองว่ามันยาก แต่หากเราพยายามตั้งใจเข้าใจมัน ก็ไม่ยากอย่างที่คิดน่ะ ซึ่งดิฉันหวังว่าตนเองจะนำ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต............... :tv02:
โดย ยารีนา (2012-01-10 16:46:51) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้เป็นรายการที่ดีมากๆ สำหรับครู หรือ บุคคลทั่วไปก็ตาม ดิฉันรู้สึก สนุกสนาน ตื่นเต้นดี กับการนำเข้าสู่บทเรียน วิชาฟิสิกส์ ใครๆ หลายคนมองว่ามันยาก แต่หากเราพยายามตั้งใจเข้าใจมัน ก็ไม่ยากอย่างที่คิดน่ะ ซึ่งดิฉันหวังว่าตนเองจะนำ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต............... :tv02:
โดย ยารีนา (2012-01-10 16:46:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ชมการนำเข้าสู่บทเรียนในรายวิชาฟิสิกส์เรื่องพลังงานแล้ว ให้หวนนึกถึงนักเรียนที่เราสอน การนำเข้าสู่บทเรียน เป็นจุดสนใจสำหรับนักเรียนที่จะตั้งใจเรียน การนำเข้าสู่บทเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์
จะช่วยให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญ คือ การทดลอง ทำดู ให้เรียนรู้เพื่อเกิดความเข้าใจ สิ่งที่ได้ดูเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการทดลองทางฟิสิกส์
โดย วันฮาฟีณี สะอุ (2012-01-23 17:52:12) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากๆๆๆ ฟิสิกส์ดูครั้งไหนช่วยพัฒนาสมองทุกครั้ง :tv10:
โดย พีรพล บงค์บุตร (2012-01-26 14:32:46) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้ดีมากเลยครับอยากให้ครูทุกคนได้ดู
โดย ทศวรรษ ทุนร่องช้าง (2012-01-26 19:32:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ขมการนำเข้าถูกบทเรียนเรื่องพลังงานแล้วถูกใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะทำให้ให้นักเรียนได้เห็นพลังงานที่เกิดขึ้นครูมืออาชีพที่จะต้องเร้าให้นักเรียนสนใจและมีความรู้สึกอยากเรียนรู้ในสิ่งที่ครูนำเสนอ ว่าวันนี้เค้าจะได้สนุกกับเรื่องอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่นำเสนอโดยนักฟิสิกส์ จาก Teachers TV ของอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจนักเรียนทั้งห้องให้ดู แล้วคิด และเกิดคำถาม ท้าทายให้เค้าได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป อยากให้ครูไทยมีโอกาสเข้ารับการอบรมแบบนี้มากๆค่ะ
โดย บุญยิ่ง เจียระนัยปรีดา (2012-01-29 19:53:00) [แสดงความคิดเห็น]
มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจมาก น่าจะมีการอบรมครูผู้สอนให้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนให้น่าสนใจเช่นบ่อย ๆ
โดย วิสันตรี รสดี (2012-01-31 19:44:52) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่มีเรื่องของการวิจัย เรื่องโมนตัม ทางฟิสิส์หรือครับ
หรือรูปแบบการสอนต่างๆครับ ขอบคุณครับ
โดย ภวัตพงศ์ ประภาวิชา (2012-02-07 12:32:33) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้นั้นมาถ่ายทอดให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและนักเรียน ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งเรื่องโมเมนตัม แรงดันอากาศ ผมได้ลองนำเอาการทดลองขวดน้ำและใช้ปลอกปากกาใส่แลนเซอร์ ปั้นดินน้ำมันก้อนเล็กๆขนาด 1 เซนติเมตร ติดที่หางปลอก แทนหลอดทดลองใส่น้ำครึ่งหลอด คว่ำลงไปในขวดน้ำแล้วบีบ ให้นักเรียนสังเกตแล้วตอบคำถามพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น
โดย นายอลงกรณ์ เขตสกุล (2012-02-24 17:52:54) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนวิชาฟิสิกส์ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนสำคัญมาก เพราจะทำให้นักเรียนสนใจเรียนรู้ไปกับกิจกรรมที่ร่วมกันสร้าง การได้ดูตัวอย่างการนำเข้าสู่บทเรียนในชุดนี้ทำให้คิดว่า ในโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จะมีวิธีการใด ที่แนะนำให้ครูนำไปใช้โดยไม่ต้องลงทุนสูงและสามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนได้มากกว่าหนึ่งเรื่อง เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณการจัดทำ ในการศึกษาจากตัวอย่างนี้มีที่น่าสนใจแต่ติดขัดที่การจัดทำ ชุดต่อไปขอการจัดทำหรือผลิตสื่อเพื่อใช้นำเข้าสู่บทเรียนที่ลงทุนน้อนและสอนให้นักเรียนสนใจมาก เพราะการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี จะทำให้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น มีแรงผลักดันในการส่งเสริมการคิด และอยากให้ใช้สื่อที่หาง่าย เพราะโรงเรียนไทยส่วนใหญ่สื่ออุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์มีน้อยอยู่แล้ว ถ้าทำให้เห็นภาพการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจแบบนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน และอยากให้มีวิธีการสอนแบบนี้ในทุกบทเรียน เพื่อครูจะนำไปใช้ได้จริง
โดย บุญชัย ทรเทพ (2012-03-03 14:27:26) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนฟิสิกส์ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์หในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เป็นการนำเอาอุปกรณ์ที่มีอยุ่มาัดัดแปลง เพื่อเป็นสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และครูก็สามารถที่จะคิดแก้ปัญหา หาสื่อที่โรงเรียนมีอยู่มาทดแทนสื่อที่ไม่มี เป็นครูรุ่นใหม่ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง ทุกกลุ่มสาระ ทุกวิชาสามารถนำเอาแนวความคิดมาประยุกต์ใช้ได้ สิ่งที่สำคัญคือการเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์และหน้าที่ของตัวเองทีำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ ขอชื่นชมในความคิดครับ
:tv10: :tv10: :tv10: :tv10:
โดย สิทธิชัย แก้วอุบล (2012-03-09 16:40:13) [แสดงความคิดเห็น]
การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมของครูมาใช้ในการเรียนการสอนถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของผู้ให้การจัดอบรมแต่สิ่งที่ถือว่าการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนของครูเกิดผลสูงสุดคือ ครูสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้นั้นมาถ่ายทอดให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและนักเรียน ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งเรื่องโมเมนตัม แรงดันอากาศ ผมได้ลองนำเอาการทดลองขวดน้ำและใช้ปลอกปากกาใส่แลนเซอร์ ปั้นดินน้ำมันก้อนเล็กๆขนาด 1 เซนติเมตร ติดที่หางปลอก แทนหลอดทดลองใส่น้ำครึ่งหลอด คว่ำลงไปในขวดน้ำแล้วบีบ ให้นักเรียนสังเกตแล้วตอบคำถามพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น และอยากที่จะลองเรียนรู้และนำไปทำเองที่บ้านด้วย ประทับใจมากๆๆครับ การทดลองอื่นๆก็ได้ผลการตอบรับจากนักเรียนดีมากเช่นกันคะ
โดย มณีรัตน์ พลูสวน (2012-03-09 20:55:59) [แสดงความคิดเห็น]
การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมของครูมาใช้ในการเรียนการสอนถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของผู้ให้การจัดอบรมแต่สิ่งที่ถือว่าการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนของครูเกิดผลสูงสุดคือ ครูสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้นั้นมาถ่ายทอดให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและนักเรียน ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งเรื่องโมเมนตัม แรงดันอากาศ ผมได้ลองนำเอาการทดลองขวดน้ำและใช้ปลอกปากกาใส่แลนเซอร์ ปั้นดินน้ำมันก้อนเล็กๆขนาด 1 เซนติเมตร ติดที่หางปลอก แทนหลอดทดลองใส่น้ำครึ่งหลอด คว่ำลงไปในขวดน้ำแล้วบีบ ให้นักเรียนสังเกตแล้วตอบคำถามพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น และอยากที่จะลองเรียนรู้และนำไปทำเองที่บ้านด้วย ประทับใจมากๆๆครับ การทดลองอื่นๆก็ได้ผลการตอบรับจากนักเรียนดีมากเช่นกันคะ
โดย มณีรัตน์ พลูสวน (2012-03-09 20:55:59) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนฟิสิกส์ ถือเป็นวิชาที่ต้องใช้ความเข้าใจเป็นอย่างมาก หากไม่มีความเข้าใจ อาจจะทำให้การเรียนเป็นไปได้ยาก อย่างเช่นการสอนของ อาจารย์ เกริก ศักดิ์สุภาพ ที่เน้นการนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและปูพื้นฐานให้กับเด็ก ก่อนจะทำการเรียนการสอน นอกจากจะสร้างความเข้าใจให้กับเด็กแล้ว ยังจะสามารถต่อยอดการสอนได้อย่างต่อเนื่องทำให้เด็กเรียนรู้ได้ไว ซึ่งในการนำเข้าสู่บทเรียนของอาจารย์ ก้อมีความน่าสนใจมากๆ ข้าพเจ้าคิดว่าจะนำวิธีการสอนของอาจารย์ ไปเป็นแนวทางใจการสอนนักเรียนในภายภาคหน้า เพราะผมรู้สึกประทับใจ วิธีการคิด ที่จะสอน อย่างเข้าใจ ของอาจารย์ มากๆครับ
โดย นาย อนุวัต จันทร์ลาด รหัส 534148041 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2012-03-11 11:29:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนในฝัน ที่ทำให้เรี่องยากเป็นเรื่องง่าย เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัว รวมทั้งยังทำให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น เด็กนักเรียนได้เรียนรู้กว้างไกลและสามารถดึงมาใช้กับชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้น เป็นรูปแบบการสอนที่น่าเป็นตัวอย่างอย่างดีเยียม
โดย ฐิติมา พวงคุ้มชู (2012-03-14 10:29:29) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมเทคนิคการสอนของอาจารย์และของอาจารย์เดวิดเป็นการสอนที่สนุกครับผมเป็นคนหนึ่งที่สอนวิชาฟิสิกส์เหมือนกัน วิธีการสอนของประเทศเรากับของต่างประเทศไม่เหมือนกันครับประเทศไทยยึดติดกับแผนการจัดการเรียนรู้มากเกินไป แล้วก็มักจะกำหนดว่าแผนการจัดการเรียรู้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่ในทัศนคติของผมคือผมว่าไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้ใดดีที่สุด ผมว่าเทคนิคที่ครูผู้สอนต่างหากที่ควรพัฒนาและบริบทของผู้เรียนก็ต่างกัน ต่างประเทศอุปกรณ์พร้อมปัจจัยพร้อมแต่ผมสอนโรงเรียนขนาดเล็กอุปกรณ์เลยไม่ค่อยอำนวยเท่าที่ควร แต่ก็พัฒนาการสอนและทุ่ทเทกับการสอนอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและนำเกร็ดความรู้และเทคนิคที่ได้จากการดูโทรทัศน์ครูมาประยุกต์ใช้อยู่เสมอ
โดย อนุชา มีภูคำ (2012-03-29 10:19:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจักการเรียนการสอนที่ดีมาก วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่เข้าใจยากกับเด็กทั่วๆ ไป การสอนโดยวิธีการปฏิบัตหรือการได้ลองเป็นวิธีที่ดีมากเลยครับเพราะเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาเข้าในในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้นครับและยังเป็นการจุดประกายความคิดให้กับเด็กๆในการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆที่จะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ วิชาฟิสิกส์ก็เป็นวิชาที่ยากพอสมควรครับดั้งนั้นครูที่สอนทางด้านนี้ควรพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยขึ้นสอนให้นักเรียนให้เห็นภาพชัดที่ชัดเจนมาก ทำให้นักเรียนเข้าใจฟิสิกส์มากขึ้น
โดย สิรดนัย (2012-03-30 11:06:37) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก มีสื่อการสอนที่หลากหลาย น่าจะนำเอาไปเป็นแบบอย่างในการเรียนการสอน
โดย บุญส่ง จันทร (2012-03-30 11:30:31) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนชอบดูมากเพราะเป็นการสอนฟิสิกส์ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์หในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เป็นการนำเอาอุปกรณ์ที่มีอยุ่มาดัดแปลง เพื่อเป็นสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และครูก็สามารถที่จะคิดแก้ปัญหา หาสื่อที่โรงเรียนมีอยู่มาทดแทนสื่อที่ไม่มี เป็นครูรุ่นใหม่ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง ทุกกลุ่มสาระ ทุกวิชาสามารถนำเอาแนวความคิดมาประยุกต์ใช้ได้ ถ้าทำให้เห็นภาพการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจแบบนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน และอยากให้มีวิธีการสอนแบบนี้ในทุกบทเรียน เพื่อครูจะนำไปใช้ได้จริง
โดย วันวิสาข์ บุญมี (2012-03-30 19:40:50) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี สามารถดึงความสนใจของนักเรียนเข้าสู่บทเรียนได้อย่างดี โดยครูก็ต้องเตรียมบทเรียนให้ได้ดีด้วย แต่เพราะข้อจำกัดทางด้านเวลา ในการเตรียมตัว ตลอดจนจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ต้องทำให้ต้องคำนึงถึง แต่อย่างไรก็ตามจะพยายามจัดกิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนให้ได้มากที่สุดนักเรียนก็จะได้เรียนรู้มากที่สุดเช่นกัน ขอบคุณรายการวิดีโอของโทรทัศน์ครูทีได้นำเสนอสิ่งดี ๆ ให้แก่เพื่อนครูได้เป็นแนวทางเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทยค่ะ
:tv11: :tv02:
โดย กชพร อินจันทร์ (2012-03-31 07:33:30) [แสดงความคิดเห็น]
บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์พืนฐาน ชั้น ม.4 เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าและดูรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องครูแอนดี้กับฟิสิกส์ ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้คะแนนของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง และไม่อายเพื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย เช่น แรงและการเคลื่อนที่1 แรงการเคลื่อนที่ พลังงาน2 วิทย์คณิตศิลปะจากผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดี ครูสามารถใช้เป็นสื่อเสริม และเป็นแรงเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง
โดย รุ่งทิพ จันทร์มุณี (2012-03-31 10:25:45) [แสดงความคิดเห็น]
บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์พืนฐาน ชั้น ม.4 เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าและดูรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องครูแอนดี้กับฟิสิกส์ ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้คะแนนของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง และไม่อายเพื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย เช่น แรงและการเคลื่อนที่1 แรงการเคลื่อนที่ พลังงาน2 วิทย์คณิตศิลปะจากผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดี ครูสามารถใช้เป็นสื่อเสริม และเป็นแรงเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง
โดย รุ่งทิพ จันทร์มุณี (2012-03-31 10:25:59) [แสดงความคิดเห็น]
บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์พืนฐาน ชั้น ม.4 เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าและดูรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องครูแอนดี้กับฟิสิกส์ ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้คะแนนของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง และไม่อายเพื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย เช่น แรงและการเคลื่อนที่1 แรงการเคลื่อนที่ พลังงาน2 วิทย์คณิตศิลปะจากผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดี ครูสามารถใช้เป็นสื่อเสริม และเป็นแรงเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง
โดย รุ่งทิพ จันทร์มุณี (2012-03-31 10:26:17) [แสดงความคิดเห็น]
บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์พืนฐาน ชั้น ม.4 เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าและดูรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องครูแอนดี้กับฟิสิกส์ ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้คะแนนของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง และไม่อายเพื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย เช่น แรงและการเคลื่อนที่1 แรงการเคลื่อนที่ พลังงาน2 วิทย์คณิตศิลปะจากผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดี ครูสามารถใช้เป็นสื่อเสริม และเป็นแรงเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง
โดย รุ่งทิพ จันทร์มุณี (2012-03-31 10:26:48) [แสดงความคิดเห็น]
บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์พืนฐาน ชั้น ม.4 เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าและดูรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องครูแอนดี้กับฟิสิกส์ ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้คะแนนของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง และไม่อายเพื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย เช่น แรงและการเคลื่อนที่1 แรงการเคลื่อนที่ พลังงาน2 วิทย์คณิตศิลปะจากผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดี ครูสามารถใช้เป็นสื่อเสริม และเป็นแรงเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง
โดย รุ่งทิพ จันทร์มุณี (2012-03-31 10:27:11) [แสดงความคิดเห็น]
บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์พืนฐาน ชั้น ม.4 เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าและดูรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องครูแอนดี้กับฟิสิกส์ ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้คะแนนของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง และไม่อายเพื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย เช่น แรงและการเคลื่อนที่1 แรงการเคลื่อนที่ พลังงาน2 วิทย์คณิตศิลปะจากผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดี ครูสามารถใช้เป็นสื่อเสริม และเป็นแรงเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง
โดย รุ่งทิพ จันทร์มุณี (2012-03-31 10:27:45) [แสดงความคิดเห็น]
บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์พืนฐาน ชั้น ม.4 เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าและดูรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องครูแอนดี้กับฟิสิกส์ ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้คะแนนของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง และไม่อายเพื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย เช่น แรงและการเคลื่อนที่1 แรงการเคลื่อนที่ พลังงาน2 วิทย์คณิตศิลปะจากผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดี ครูสามารถใช้เป็นสื่อเสริม และเป็นแรงเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง
โดย รุ่งทิพ จันทร์มุณี (2012-03-31 10:28:26) [แสดงความคิดเห็น]
บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์พืนฐาน ชั้น ม.4 เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าและดูรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องครูแอนดี้กับฟิสิกส์ ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้คะแนนของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง และไม่อายเพื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย เช่น แรงและการเคลื่อนที่1 แรงการเคลื่อนที่ พลังงาน2 วิทย์คณิตศิลปะจากผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดี ครูสามารถใช้เป็นสื่อเสริม และเป็นแรงเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง
โดย รุ่งทิพ จันทร์มุณี (2012-03-31 10:28:43) [แสดงความคิดเห็น]
บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์พืนฐาน ชั้น ม.4 เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าและดูรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องครูแอนดี้กับฟิสิกส์ ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้คะแนนของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง และไม่อายเพื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย เช่น แรงและการเคลื่อนที่1 แรงการเคลื่อนที่ พลังงาน2 วิทย์คณิตศิลปะจากผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดี ครูสามารถใช้เป็นสื่อเสริม และเป็นแรงเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง
โดย รุ่งทิพ จันทร์มุณี (2012-03-31 10:29:08) [แสดงความคิดเห็น]
บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์พืนฐาน ชั้น ม.4 เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าและดูรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องครูแอนดี้กับฟิสิกส์ ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้คะแนนของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง และไม่อายเพื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย เช่น แรงและการเคลื่อนที่1 แรงการเคลื่อนที่ พลังงาน2 วิทย์คณิตศิลปะจากผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดี ครูสามารถใช้เป็นสื่อเสริม และเป็นแรงเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง
โดย รุ่งทิพ จันทร์มุณี (2012-03-31 10:29:15) [แสดงความคิดเห็น]
บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์พืนฐาน ชั้น ม.4 เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าและดูรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องครูแอนดี้กับฟิสิกส์ ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้คะแนนของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง และไม่อายเพื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย เช่น แรงและการเคลื่อนที่1 แรงการเคลื่อนที่ พลังงาน2 วิทย์คณิตศิลปะจากผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดี ครูสามารถใช้เป็นสื่อเสริม และเป็นแรงเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง
โดย รุ่งทิพ จันทร์มุณี (2012-03-31 10:29:24) [แสดงความคิดเห็น]
บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์พืนฐาน ชั้น ม.4 เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าและดูรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องครูแอนดี้กับฟิสิกส์ ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้คะแนนของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง และไม่อายเพื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย เช่น แรงและการเคลื่อนที่1 แรงการเคลื่อนที่ พลังงาน2 วิทย์คณิตศิลปะจากผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดี ครูสามารถใช้เป็นสื่อเสริม และเป็นแรงเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง
โดย รุ่งทิพ จันทร์มุณี (2012-03-31 10:29:25) [แสดงความคิดเห็น]
บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์พืนฐาน ชั้น ม.4 เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าและดูรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น เรื่องครูแอนดี้กับฟิสิกส์ ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้คะแนนของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง และไม่อายเพื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย เช่น แรงและการเคลื่อนที่1 แรงการเคลื่อนที่ พลังงาน2 วิทย์คณิตศิลปะจากผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดี ครูสามารถใช้เป็นสื่อเสริม และเป็นแรงเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง
โดย รุ่งทิพ จันทร์มุณี (2012-03-31 10:29:26) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาฟิสิกส์ เป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุกถ้ามีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายดังนั้นผู้สอนจะต้องมีความรู้ วิชาฟิสิกส์ ที่เก่งแล้วจะต้องสามารถออกแบบเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายดูการสอนแบบนี้แล้วเป็นการสอนเรื่องฟิสิกส์ ที่เข้าใจง่ายเวลาเรียนนักเรียนก็เข้าใจง่ายสนุกกับการเรียนไปด้วยดูการสอนแล้วสามารถนำไปคัดแปลงสอนวิชาที่คล้ายกับ วิชาฟิสิกส์ ได้เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้ดีเป็นวิธีการสอนที่ดีเข้าใจได้ไม่ยาก เรียนแล้ว ได้ความรู้เรื่อง ฟิสิกส์ :tv18:
โดย นิธิบูรณ์ ศรีอุมปา (2012-04-01 11:11:41) [แสดงความคิดเห็น]
ฟิสิกส์ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด :tv15:
โดย รัตนา พิมใจ (2012-04-02 02:29:53) [แสดงความคิดเห็น]
วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่เมื่อใครได้ยินแล้วต้องคิดไว้ก่อนแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆ แต่อาจารย์สามารถนำมาสอนให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นโดยการปรับความคิดของนักเรียนใหม่ วิชานี้เป็นวิชาที่มองไม่ค่อยเห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจารย์สามารถทำให้นักเรียนมองเห็นในเรื่องที่เรียนและทำให้นักเรียนมีความใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วย และในเรื่องของการเก็บคะแนนการเก็บคะแนนเช่นนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีการพัฒาตนเองและมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุพี ดาวขาว (2012-04-02 10:09:37) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้เป็นรายการที่ดีมาก ๆ ค่ะ ตอนนี้อยากได้คลิปตัวอย่างหรือเวบไซต์การสาธิตการทดลองที่ใช้สอนฟิสิกส์แบบนี้เยอะๆจังค่ะ ดูน่าสนใจ ทำให้การเรียนการสอนฟิสิกส์ที่เป็นวิชาที่ยากดูไม่น่าเบื่อ อยากสอนฟิสิกส์ให้เด็กรู้สึกสนุก เก่ง และเกิดการเรียนรู้ได้มาก ๆ ค่ะ อยากให้เด็กไทยเก่งฟิสิกส์ให้มากก่านี้ บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์พืนฐาน ชั้น ม.4 เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น
โดย กรุณา ละประโคน (2012-04-02 15:57:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนฟิสิกส์ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์หในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เป็นการนำเอาอุปกรณ์ที่มีอยุ่มาัดัดแปลง เพื่อเป็นสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และครูก็สามารถที่จะคิดแก้ปัญหา หาสื่อที่โรงเรียนมีอยู่มาทดแทนสื่อที่ไม่มี เป็นครูรุ่นใหม่ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง ทุกกลุ่มสาระ ทุกวิชาสามารถนำเอาแนวความคิดมาประยุกต์ใช้ได้ สิ่งที่สำคัญคือการเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์และหน้าที่ของตัวเองทีำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ ซึ่งประการแรกครูต้องปรับเจตคติที่ดีต่อวิชาฟิสิกส์ให้นักเรียนเห็นความสนุกและความสำคัญก่อน
โดย กัลญา อินทะพาท (2012-04-02 20:15:33) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่รู้ว่าครูฝรั่งเป็นเหมือนครูไทยไหม ทำงานพิเศษมากว่างานสอน ให้ความสำคัญกับธุรกิจส่วนตัวมากกว่าการสอน เน้นสอนพิเศษมากกว่าสอนในโรงเรียน สนใจวิทยฐานะ ขั้นเงินเดือนมากกว่าเตรียมการสอน ทำผลงานก็มีแต่เสือกระดาษไม่ได้ทำจริง ทดลองจริง นินทาเพื่อนครูให้นักเรียนฟังมากกว่าเนื้อหา สอนบ้าง ไม่สอนบ้างแล้วอารมณ์ ยิ่งอยู่นานยิ่งทำงานน้อย เวลาจัดอบรมสัมนาก็เป็นเพียงการจัดเลี้ยงไม่เกิดผลไม่มีการต่อยอดเป็นการสูญเปล่าทางการศึกษา ฯลฯ อย่าพึ่งพูดถึงเทคนิคการสอนเลยครับ คนไม่สอนจะมีเทคนิคดีขนาดไหนก็ไม่เกิดประโยชน์ ช่วยกันหาทางแำก้ปัญหาข้างต้นดีกว่า อยากให้มีหน่วยงานตรวจสอบ มีบุคลากรประจำโรงเรียนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการสอนของครู
โดย ยุทธนา สายพฤกษ์ (2012-04-03 11:50:45) [แสดงความคิดเห็น]
แม้ไม่ได้สอนวิชาฟิสิกส์ แต่ผมก็ขอชื่นชมคุณครูมากๆๆๆ คับ เพราะครูมีขั้นตอนการสอนที่ดีมาก วิชานี้เป็นวิชาปราบเซียน นักเรียนทำไม่ค่อยได้ และก็เห็นใจครูฟิสิกส์ก็คือ ถ้าคณิตศาสตร์ไม่ได้ หรือแม่กระทั่งคำนวณผิด ฟิสิกส์ก็ไม่ต้องพูดเลย ผมเคยเรียนฟิสิกส์ด้วยการท่องสูตรมาตลอดซึ่งผมไม่ชอบเลย เพราะที่ครูพูดว่ามันจับต้องได้ แต่ที่ผมเรียนมามันคือการวาดภาพในสมองมากๆ ทำให้เราถามตัวเองว่าผิดไหม ถ้าเด็กรุ่นนี้จะไม่ชอบฟิสิกส์เหมือนเรา เพราะเราก็ถูกสอนมาเช่นนี้ ผมเลยเรือกเรียนชีววิทยาซึ่งเป็นวิชาที่ผมทำได้ดีที่สุด ยังไงก็ขอชื่นชมครูครับ
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-03 21:22:24) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เกริก ศักดิ์สุภาพ มีความรักในวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กด้วยตนเอง ต้องการให้นักเรียนทุกคนมีความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนควรเน้นการนำเข้าสู่บทเรียน การได้ดูการเรียนการสอนของต่างชาติซึ่งแสดงให้เห็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากผู้เรียน สนุก กล้าแสดงความคิดเห็น โต้ตอบกับครูผู้สอน ซึ่งนักเรียนก็พยายามใช้ความรู้ที่ตนเองมีอยู่มาประกอบการตอบคำถาม ขอขอบคุณที่สร้างเรื่องดีๆ ตัวอย่างดีๆ ให้ได้ดูค่ะ
โดย อุไร วงศ์รัตนรักษ์ (2012-04-04 10:39:47) [แสดงความคิดเห็น]
การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมของครูมาใช้ในการเรียนการสอนถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของผู้ให้การจัดอบรมแต่สิ่งที่ถือว่าการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนของครูเกิดผลสูงสุดคือ ครูสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้นั้นมาถ่ายทอดให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและนักเรียน ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งเรื่องโมเมนตัม แรงดันอากาศ ผมได้ลองนำเอาการทดลองขวดน้ำและใช้ปลอกปากกาใส่แลนเซอร์ ปั้นดินน้ำมันก้อนเล็กๆขนาด 1 เซนติเมตร ติดที่หางปลอก แทนหลอดทดลองใส่น้ำครึ่งหลอด คว่ำลงไปในขวดน้ำแล้วบีบ ให้นักเรียนสังเกตแล้วตอบคำถามพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น และอยากที่จะลองเรียนรู้และนำไปทำเองที่บ้านด้วย ประทับใจมากๆๆครับ
โดย พงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ (2012-04-04 21:37:44) [แสดงความคิดเห็น]
การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมของครูมาใช้ในการเรียนการสอนถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของผู้ให้การจัดอบรมแต่สิ่งที่ถือว่าการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนของครูเกิดผลสูงสุดคือ ครูสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้นั้นมาถ่ายทอดให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและนักเรียน ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งเรื่องโมเมนตัม แรงดันอากาศ ผมได้ลองนำเอาการทดลองขวดน้ำและใช้ปลอกปากกาใส่แลนเซอร์ ปั้นดินน้ำมันก้อนเล็กๆขนาด 1 เซนติเมตร ติดที่หางปลอก แทนหลอดทดลองใส่น้ำครึ่งหลอด คว่ำลงไปในขวดน้ำแล้วบีบ ให้นักเรียนสังเกตแล้วตอบคำถามพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น และอยากที่จะลองเรียนรู้และนำไปทำเองที่บ้านด้วย ประทับใจมากๆๆครับ
โดย พงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์ (2012-04-04 21:37:57) [แสดงความคิดเห็น]
คลิปนี้เป็นคลิปที่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับครูที่สอนฟิสิกส์ หลายครั้งที่เรากำลังจะเริ่มสอนเด็กรู้สึกไม่ให้ความสนใจ วิธีการชักจูงความสนใจจากที่ได้ชมก็นเป็นวิธีที่น่าสนใจมากซึ่งจะลองนำไปปรับใช้กับห้องเรียนที่สอน มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการมองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ครูทุกคนจะต้องสร้างให้กับเด็กในรายวิชาที่ตนเองสอน การนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจน่าจะทำให้เด็กนักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น
โดย วัชรินทร์ ซอมขุนทด (2012-04-05 12:06:31) [แสดงความคิดเห็น]
บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลิ้่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าและนักเรียนก็ไม่เบื่อที่จะเรียนกับครูและมันก็ทำให้ครูมีกำลังใจที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้และตัวครูเองก็ได้เทคนิคการสอนในรูปแบบใหม่ๆจากการดูการสอนของครูต่างประเทศอีกด้วยทำให้ครูทันสมัยขึ้น
โดย พิกุลแก้ว รวยทรัพย์ (2012-04-05 20:42:51) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เกริก ศักดิ์สุภาพ เป็นครูรุ่นใหม่ ท่านมีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมาก โดยเฉพาะการนำเข้าสู่บทเรียน ที่น่าสนใจ ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การเรียนการสอนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความน่าสนใจในตรงนี้ การมีส่วนร่วมของนักเรียนก็สำคัญเหมือนกัน จากสาธิ การแสดง การใช้จิตวิทยา (คำกล่าวชม) มีผลให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจ มีกำลังใจ มีแรงจูงใจ มีแรงบันดาลใจ ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ และสนุกกับบทเรียนนั้นๆ และสุดท้ายนักเรียนสามารถเข้าใจและสรุปความรู้นั้นนได้ด้วยตนเอง
โดย วิศิษฏ์ ราชเนตร (2012-04-06 22:29:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนฟิสิกส์ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์หในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เป็นการนำเอาอุปกรณ์ที่มีอยุ่มาดัดแปลง เพื่อเป็นสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และครูก็สามารถที่จะคิดแก้ปัญหา หาสื่อที่โรงเรียนมีอยู่มาทดแทนสื่อที่ไม่มี เป็นครูรุ่นใหม่ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง ทุกกลุ่มสาระ ทุกวิชาสามารถนำเอาแนวความคิดมาประยุกต์ใช้ได้ สิ่งที่สำคัญคือการเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์และหน้าที่ของตัวเองทีำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ ขอชื่นชมในความคิดครับ
โดย สิทธิพล สินธุวงศ์ (2012-04-11 13:47:10) [แสดงความคิดเห็น]
ถ้ากล่าวถึงการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ละคนจะมีความชอบในสาระการเรียนรู้นี้แตกต่างกันออกไป วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ต่างมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนจำเป็นต้องเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี การทดลอง้เป็นสิ่งที่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาและทราบตำตอบจากข้อสงสัยได้ชัดเจนยิ่งขึน รวมทั้งนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน แต่นั่นก็ต้องอาศัยครูผู้สอนที่ต้องเป็นผู้ชี้นำและคอยเอาใจใส่กับผู้เรียนเป็นอย่างดี ด้วยความเข้าใจ อดทน ขอชื่นชมคุณครูทุกคนนะคะ
โดย แก่นจันทน์ วิเศษโวหาร (2012-04-13 21:53:31) [แสดงความคิดเห็น]
การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมของครูมาใช้ในการเรียนการสอนถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของผู้ให้การจัดอบรมแต่สิ่งที่ถือว่าการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนของครูเกิดผลสูงสุดคือ ครูสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้นั้นมาถ่ายทอดให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและนักเรียน ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งเรื่องโมเมนตัม แรงดันอากาศ ผมได้ลองนำเอาการทดลองขวดน้ำและใช้ปลอกปากกาใส่แลนเซอร์ ปั้นดินน้ำมันก้อนเล็กๆขนาด 1 เซนติเมตร ติดที่หางปลอก แทนหลอดทดลองใส่น้ำครึ่งหลอด คว่ำลงไปในขวดน้ำแล้วบีบ ให้นักเรียนสังเกตแล้วตอบคำถามพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น และอยากที่จะลองเรียนรู้และนำไปทำเองที่บ้านด้วย ประทับใจมากๆๆครับ การทดลองอื่นๆก็ได้ผลการตอบรับจากนักเรียนดีมากเช่นกัน
โดย ธนกานต์ พุ่มเงิน (2012-04-16 21:35:12) [แสดงความคิดเห็น]
ในความเป็นจริงการเรียนวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ถือได้ว่าเป็นวิชาจะต้องรู้จักวิธีการสังเกตุการจัดสาระการเรียนรู้ในวิชานี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูความแตกต่างของในแต่ละสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสาขาก็แตกต่างกันออกไปเช่นฟิสิกส์ เคมีชีววิทยาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งตรงตามกับวัตถุประสงค์กับการเรียนรู้ของนักเรียนก็ดีการเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนจะเป็นกระบวนการสำคัญให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้เรียนต้องมีความอดทนต่อการเรียนมากที่สุดการเรียนจึงจะประสบความสำเร็จดังที่ตั้งไว้
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-04-17 14:29:09) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เกริก ศักดิ์สุภาพ อาจารย์ฟิสิกส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่เชื่อว่า การนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี ครูก็ต้องเตรียมบทเรียนให้ได้ดีด้วย แต่เพราะข้อจำกัดทางด้านเวลา ในการเตรียมตัว ตอนนี้มาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านรายการ teachers.tv ของอังกฤษ ตอน Demonstrating Physics โดยนักฟิสิกส์สาธิตการทดลองเรื่องต่างๆให้กลุ่มครูได้ชม จากนั้นครูได้นำการทดลองไปสอนในห้องเรียนต่อไปการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมของครูมาใช้ในการเรียนการสอนถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของผู้ให้การจัดอบรมแต่สิ่งที่ถือว่าการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนของครูเกิดผลสูงสุดคือ ครูสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้นั้นมาถ่ายทอดให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและนักเรียน
โดย พชร พิมพ์วาปี (2012-04-17 20:36:56) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยว่าการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี ครูก็ต้องเตรียมบทเรียนให้ได้ดีด้วย จากการชมตอน Demonstrating Physics เป็นการสอนฟิสิกส์ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์หในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เป็นการนำเอาอุปกรณ์ที่มีอยุ่มาัดัดแปลง เพื่อเป็นสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และครูก็สามารถที่จะคิดแก้ปัญหา หาสื่อที่โรงเรียนมีอยู่มาทดแทนสื่อที่ไม่มี เป็นครูรุ่นใหม่ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง ทุกกลุ่มสาระ ทุกวิชาสามารถนำเอาแนวความคิดมาประยุกต์ใช้ได้ สิ่งที่สำคัญคือการเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์และหน้าที่ของตัวเองทีำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ ซึ่งประการแรกครูต้องปรับเจตคติที่ดีต่อวิชาฟิสิกส์ให้นักเรียนเห็นความสนุกและความสำคัญก่อน
โดย พัชรินทร์ รั้งท้วม (2012-04-18 11:21:14) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดสุดยอด ที่ว่านี้คือ เป็นเทคนิคการอบรมครูผู้สอนของโรงเรียนในอังกฤษที่ดีมาก ๆ เลย พึ่งทราบว่าในต่างประเทศเขามีหน่วยงานที่คอยออกแบบการสอนแบบเรา แต่ที่ชอบมาก ๆ คือ การที่โรงเรียนนำวิทยากรที่มีความรู้มาสาธิตการสอนให้ถึงโรงเรียน ดิฉันดูชุดนี้นี้แล้ว ยอมรับได้ว่าหากครูมีเวลามากพอที่เตรียมการสอนได้เองก็ดีแต่ใช้เวลามาก ในเมื่อครูไม่ค่อยมีเวลาเพราะครูมีงานอื่น ที่ต้องทำนอกจากการสอนด้วยไม่ทราบว่าประเทศอื่น ครูมีงานมากแบบเราหรือไม่ วิธีแก้ปัญหาแบบนี้ก็ดีจริง ๆ เหมาะสำหรับครูที่ไม่ค่อยมีเวลาเตรียม แต่ถ้าครูจะหาความรู้จาก อินเทอร์เน็ตก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันน่ะ ยิ่งดูก็ยิ่งอยากดูซะทุกรายการเลย ทุกวันนี้ที่พอทำได้คือ ถามครูที่มีความเชี่ยวชาญภายในโรงเรียนในบทเรียนที่เราไม่ชำนาญ โดนใจมากเรื่องพลังงาน เพราะเทอมหน้าจะได้สอนเรื่องพลังงานให้นักเรียนชั้น ม.6 จะลองเอาไปใช้ดูบ้าง
โดย สุกัญญา ศรีปณิธาน (2012-04-18 14:08:34) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เกริกเป็นครูสอนฟิสิกส์ที่สนุกมาก ไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์หในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาจารย์เกริกได้จัดการเรียนการสอนให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและนักเรียนได้เป็นอย่างดี และครูก็สามารถที่จะคิดแก้ปัญหา หาสื่อที่โรงเรียนมีอยู่มาทดแทนสื่อที่ไม่มี เป็นครูรุ่นใหม่ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ได้ให้นักเรียนสังเกตแล้วตอบคำถามพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น
โดย รุ่งทิวา บุญเสนjavascript:; (2012-04-19 21:14:26) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์เกริกเป็นครูสอนฟิสิกส์ที่สนุกมาก ไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์หในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาจารย์เกริกได้จัดการเรียนการสอนให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและนักเรียนได้เป็นอย่างดี และครูก็สามารถที่จะคิดแก้ปัญหา หาสื่อที่โรงเรียนมีอยู่มาทดแทนสื่อที่ไม่มี เป็นครูรุ่นใหม่ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ได้ให้นักเรียนสังเกตแล้วตอบคำถามพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น
โดย รุ่งทิวา บุญเสน (2012-04-19 21:16:58) [แสดงความคิดเห็น]
รากฐานการสอนที่ดีคือการทำให้เด็กเข้าใจและยอมรับวิชาและความรู้สึกเด็ก ถึงจะทำให้การเรียนของเราและเด็กมีความสุข
โดย สุภาภรณ์ ถาวร (2012-04-20 14:22:00) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ถือได้ว่าเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการสังเกตุการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ในวิชานี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูความแตกต่างของในแต่ละสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสาขาก็แตกต่างกันออกไปเช่นฟิสิกส์ เคมีชีววิทยาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งตรงตามกับวัตถุประสงค์กับการเรียนรู้ของนักเรียนก็ดีการเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนจะเป็นกระบวนการสำคัญให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้เรียนต้องมีความอดทนต่อการเรียนมากที่สุดการเรียนจึงจะประสบความสำเร็จดังที่ตั้งไว้
โดย สุภาภรณ์ ถาวร (2012-04-20 14:30:27) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้เป็นรายการที่ดีมาก ๆ ค่ะ ตอนนี้อยากได้คลิปตัวอย่างหรือเวบไซต์การสาธิตการทดลองที่ใช้สอนฟิสิกส์แบบนี้เยอะๆจังค่ะ ดูน่าสนใจ ทำให้การเรียนการสอนฟิสิกส์ที่เป็นวิชาที่ยากดูไม่น่าเบื่อ อยากสอนฟิสิกส์ให้เด็กรู้สึกสนุก เก่ง และเกิดการเรียนรู้ได้มาก ๆ ค่ะ ฝากรายการนี้ช่วยด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งกับรายการนี้อยากได้ตัวอย่างอีกและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับครูที่สอบแบบเดิมเพราะเป็นตัวอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนที่ยากดังเช่นวิชาฟิสิกส์ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นถ้านำได้เหใมาะสมและน่าตื่นเต้นจะทำให้นักเรียนอยากเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นอยางแน่นอนค่ะและในฐานะที่รับผิดชอบในการสอนเช่นเดียวกันจะพยายามให้ได้ค่ะสู้ๆค่ะ
:tv15: :tv07:
โดย ผานิต เทศนา (2012-04-21 22:07:41) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะจะเป็นการกระตุ้นความสนใจของรักเรียน ทำให้นักเรียนอยากรู้อยากหาคำตอบในสิ่งที่เกิดขึ้น จากรายการโทรทัศน์ครูจะเห็นได้ว่าการนำเข้าสู่บทเรียนนั้นไม่อยากเพียงแต่ต้องมีการเตรียม แต่อยากให้มีการอบรมเรื่องในการนำเข้าสู่บทเรียนอย่างที่ในประเทศอังกฤษก็มีการนำผู้รู็้้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการสอนวิธีการเข้าสู่บทเรียน จะมีประโยช์นมากและยังเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการสอนเพื่อให้เกิดผลกับผู้เรียนมากที่สุด
โดย พิภัช สุขประเสริฐ (2012-04-22 01:11:32) [แสดงความคิดเห็น]
คำพูดที่ว่า ฟิสิกส์เป็นสิ่งที่จับต้องได้ และการนำเข้าสู่บทเรียนของอาจารย์ซึ่งเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันนั้นทำให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับตัวดิฉัน ว่าเราจะต้องทำการบ้านอย่างมาก และเตรียมตัวให้ดีเพราะสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่นี้ทำให้เด็ก ๆ ชอบและอยากที่จะเรียนรู้กับเรามากขึ้น และต้องขอบคุณอาจารย์ที่แบ่งปันแนวคิดและสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ
โดย นิตยา เรือนคำ (2012-04-22 14:42:43) [แสดงความคิดเห็น]
นำเข้าสู่บทเรียนน่าจะใช้ได้ดีกับเด้ก หรือให้ทำเป็นกิจกรรมเสริมน่าจะดียิ่ง
โดย ราตรี คลายทุกข์ (2012-04-22 19:20:19) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนเป็นกิจกรรมแรกที่ผู้เรียนจะมีความรู้สึกที่ดีต่อวิชาที่จะเรียน โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์นักเรียนพอได้ยินชื่อก็จะนึกถึงสูตรสมการที่ยาก หากเรานำเอากิจกรรมรอบตัวมาอธิบายด้วยหลักการอย่างง่ายๆก็สามารถทำให้ให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากจะเรียน การนำเข้าสู่บทเรียนบางครั้งก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทุกครั้งที่สอน เหมือนกับอาจารย์เกริกว่าไว้ เพราะเนื้อหาสาระที่เรียนจำนวนระยะเวลาที่ใช้ และความสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียนด้วย
โดย มานัด คำดำ (2012-04-23 15:30:10) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เนื่องจากวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรมเป็นส่วนใหญ่ ทำให้นักเรียนไม่สามารถคิดตามในสิ่งที่ครูพูด หรือสอนได้ แต่ถ้าเรามีการทดลองง่ายๆ ที่น่าสนใจ สร้างความสงสัยให้แก่นักเรียนได้ จะทำให้นักเรียนเปิดใจ ยอมรับที่จะศึกษาสิ่งที่ครูจะสอนได้ แล้วจะทำให้การเรียนการสอนในเรื่องนั้นๆ ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น แต่ครุผู้สอนควรกำหนดเวลาในการนำเข้าสู่บทเรียนไม่นานเกินไป การทดลองไม่ควรยากเกินไป และเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้จริงด้วยหลักการทางฟิสิกส์ เท่านี้ก้อสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่แท้จริงได้
โดย เพ็ญผกา พึ่งพา (2012-04-24 19:20:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการนำเข้าสู่บทเรียนแล้ว ขนาดว่าเราเป็นครูอยู่แล้ว เรายังมีความตื่นตาตื่นใจในเรื่องที่นำมาเสนอให้ครูดู แล้วแบบนี้ ถ้านักเรียนได้เห้นแล้วจะเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้าง แน่นอน เดาคำตอบได้เลยว่า นักเรียนจะต้องมีความตื่นเต้น สงสัย อยากทดลอง อยากหาคำตอบออกมาอย่างแน่นอน ซึ่งจึดนี้นี่เองที่เป็นการการนำเข้าสู่บทเรียนที่มีประสิทธิภาพมาก ๆ และจากการที่ได้ชมไปแล้ว อยากให้เปิดเทอมเร็ว ๆ แล้วจะได้ทำการทดลองแบบนี้ให้นักเรียนได้ดู เพื่อจะเป็นการจุดประกายอะไรหลาย ๆ อย่างให้เกิดกับนักเรียนแน่นอน รวมทั้งยังเป็นการจุดประกายให้กับครูได้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่จะทำให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ด้วยตนเอง เพื่อเป็นความรู้ที่ยั่งยืนและถาวร ติดตัวนักเรียนไป ดีมาก ๆ สุดยอดจริง ๆ อยากให้มีการอบรมแนวทางการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรต์ที่แปลกใหม่ให้กับครูทั่วประเทศ จะดีมากๆ
โดย ระพี ใจเย็น (2012-04-25 14:15:20) [แสดงความคิดเห็น]
ครูต้องเตรียมการสอน มีการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี จะทำให้นักเรียนสนใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่เรียน ผลสัมฤทธิ์จะดีตามไปด้วย เห็นด้วยกับคุณครูเกริก ที่ว่าครูต้องคุยกัน ปรึกษากัน และเปิดใจยอมรับความคิดซึ่งกันและกันจะทำให้ครูไทยของเราก้าวหน้าขึ้น ขอบคุณรายการโทรทัศน์ครูที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นแรงบันดาลใจให้ครูมีกำลังใจในการสอนมากขึ้น :tv15: :tv15:
โดย วันเพ็ญ พานพิกุล (2012-04-25 16:09:26) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับท่านอาจารย์หลาย ๆ ท่านนะครับ การเรียนวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ถ้าเราทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและอยากรู้อยากเห็นได้ก็จะทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ฉะนั้นการนำเข้าสู่บทเรียนจึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ถ้าหากมีความน่าสนใจก็จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและศึกษาค้นคว้า เป็นนักวิทยาศาสตร์ท่่ดี
โดย ภูวิทย์ กนกฤทธิไกวัล (2012-04-25 19:45:32) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่นักเรียนคิดว่ายากและเป็นวิชาที่น่าเบื่อไม่สนุกไม่อยากเรียนและส่วนใหญ่นักเรียนจะไม่ให้ความสำคัญในการเรียนการสอนเลยแต่ถ้านักเรียนได้เรียนแบบตัวอย่างที่โทรทัศน์ครูสอนจะทำให้นักเรียนมีส่วนรวมในการเรียนการสอนเกิดความสนุกมีการฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่องจนเด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าที่จะรอกระบวนการคิดของครูกระบวนการนี้จะทำให้เด็กนักเรียนเกิดเจตคติที่ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเรียนตอนไหนก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
โดย กิตติพงษ์ สี่หมื่น (2012-04-26 12:43:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมการที่จะเรียนฟิสิกส์ให้เกิดความเข้าใจเป็นเรื่องยากแต่ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรานั้นหากเรามองมันให้เป็นวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่อยู่รอบตัวของเรานั้นเป็นสิ่งที่สร้างความเข้าใจและสิ่งที่จะเป็นความรู้ติดตัวนักเรียนให้ได้มากที่สุดนั้นเริ่มจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเป็นการอฐิบายจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวของเราทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและมีหลักการในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้
โดย ตติญา ชนะเคราะห์ (2012-04-27 20:32:21) [แสดงความคิดเห็น]
คลิปนี้เป็นคลิปที่เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับครูที่สอนฟิสิกส์ หลายครั้งที่เรากำลังจะเริ่มสอนเด็กรู้สึกไม่ให้ความสนใจ วิธีการชักจูงความสนใจจากที่ได้ชมก็นเป็นวิธีที่น่าสนใจมากซึ่งจะลองนำไปปรับใช้กับห้องเรียนที่สอน เป็นการสอนฟิสิกส์ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์หในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เป็นการนำเอาอุปกรณ์ที่มีอยุ่มาัดัดแปลง เพื่อเป็นสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และครูก็สามารถที่จะคิดแก้ปัญหา หาสื่อที่โรงเรียนมีอยู่มาทดแทนสื่อที่ไม่มี เป็นครูรุ่นใหม่ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง ทุกกลุ่มสาระ ทุกวิชาสามารถนำเอาแนวความคิดมาประยุกต์ใช้ได้
โดย กุหลาบ ยอดปานันท์ (2012-04-28 12:22:32) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากครับ เป็นประโยชน์อย่างมากในการสอน
โดย ยุทธการ เหมกูล (2012-05-01 11:12:47) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิกการสอนฟิสิกส์ของอาจารย์เกริกในการให้ความสำคัญของการนำเข้าสู่บทเรียน การนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี สามารถดึงความสนใจของนักเรียนเข้าสู่บทเรียนได้อย่างดี โดยครูก็ต้องเตรียมบทเรียนให้ได้ดีด้วย แต่เพราะข้อจำกัดทางด้านเวลา ในการเตรียมตัว ตลอดจนจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ต้องทำให้ต้องคำนึงถึง แต่อย่างไรก็ตามจะพยายามจัดกิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนต่อไป ขอบคุณรายการวิดีโอของโทรทัศน์ครูทีได้นำเสนอสิ่งดี ๆ ให้แก่เพื่อนครูได้เป็นแนวทางเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
โดย พิชญาภรณ์ เชษฐสิงห์ (2012-05-04 08:40:42) [แสดงความคิดเห็น]
รายการนี้อยากได้ตัวอย่างอีกและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับครูที่สอบแบบเดิมเพราะเป็นตัวอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนที่ยากดังเช่นวิชาฟิสิกส์ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นถ้านำได้เหใมาะสมและน่าตื่นเต้นจะทำให้นักเรียนอยากเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นอยางแน่นอนค่ะและในฐานะที่รับผิดชอบในการสอนเช่นเดียวกันจะพยายามให้ได้ค่ะและนี่เป็นการดูรอบที่สองแล้วนะคะบอกตรงๆว่าพยายามจำสิ่งที่ดีๆเป็นแบบอย่างเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจะสู้ๆค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ผานิต เทศนา (2012-05-04 15:23:22) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv16: :tv18: :tv17: :tv16: :tv18: :tv17: :tv16: :tv18: :tv17: :tv16: :tv18: :tv17: :tv16: :tv18: :tv17: :tv16: :tv18:
โดย ปิยะวัฒน์ ศรีสังวาลย์ (2012-05-06 13:34:32) [แสดงความคิดเห็น]
พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
อาจารย์เกริก ศักดิ์สุภาพ อาจารย์ฟิสิกส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิชาฟิสิกส์ เป็นวิชาที่จะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจยาก และนักเรียนเบื่อ ไม่ชอบเรียน แต่ครูในโทรทัศน์ครูสามารถนำเข้าสู่บทเรียน สอนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ขนาดดิฉันเป็นครู ไม่ใช่เด็กนักเรียนยังยอมรับด้วยว้ำว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยากแก่การเข้าใจ อธิบายก็ยาก ตีโจทย์ก็ยาก ยากที่จะเข้าใจจิง ๆ แต่เมื่อดูโทรทัศน์ครูชุดนี้แล้วน่าทึ่งจริง ๆ ที่สอนเรื่องยากให้ง่ายได้ ต้องขอบคุณจริง ๆ ค่ะ
โดย นิรมล รอดไพ (2012-05-07 06:00:52) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นสื่อกลางที่ทำให้ครูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันคุณครุที่เก่งก็จะนำความรู้ความสามารถมาร่วมแบ่งปันทำให้ครูที่ได้เข้ามาชมมีความรอบรู้ เทคนิกการสอนฟิสิกส์ของอาจารย์เกริกในการให้ความสำคัญของการนำเข้าสู่บทเรียน การนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี สามารถดึงความสนใจของนักเรียนเข้าสู่บทเรียนได้อย่างดี โดยครูก็ต้องเตรียมบทเรียนให้ได้ดีด้วย และครูก็สามารถที่จะคิดแก้ปัญหา หาสื่อที่โรงเรียนมีอยู่มาทดแทนสื่อที่ไม่มี หากครูสนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ได้ให้นักเรียนสังเกตแล้วตอบคำถามพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น
โดย สุปราณี ขจรวงศ์ศรี (2012-05-12 16:47:32) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมวีดีโอ เรื่อง พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1ของ อาจารย์เกริก ศักดิ์สุภาพ ไปแล้วนั้น ทำให้ได้เห็นว่าการสอนเรื่องพลังงานและการสอนฟิสิกส์เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนขึ้นได้นั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่ แต่สำหรับการสอนนักเรียนชั้นม.4นั้นครูผู้สอนต้องพยายามหานวทางในการให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนเพื่ิอเป็นการดึงดูดการเรียนรู้นักเรียนและยิ่งถ้าหากว่าสามารถทำให้นักเรียนมองเห็นเรื่องที่เรียนได้เป็นรูปภาพหรือการกระทำทำให้นักเรียนเกิดเรียนรู้ดีที่่สุด และวีดีโอนี้ก็สามารถเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างได้
โดย อาซิ ดราแม (2012-05-13 14:11:09) [แสดงความคิดเห็น]
สอนได้เยี่ยมมากๆเลยครับ มีเทคนิคการสอนที่ง่ายและทำให้เด็กเข้าใจ อยากสอนเก่งเช่นนี้จังเลยครับ ชอบตอนที่ครูนำเข้าสู่บทเรียน เพราะทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น ทำให้เด็กสนใจเรียนมากขึ้น ดีมากครับ
โดย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย (2012-05-13 15:17:49) [แสดงความคิดเห็น]
ดูคลิปวิโอเรื่องนี้แล้ว พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
เห็นด้วยกับ อาจารย์เกริก ศักดิ์สุภาพ อาจารย์ฟิสิกส์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่เชื่อว่า การนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี ครูก็ต้องเตรียมบทเรียนให้ได้ดีด้วย แต่เพราะข้อจำกัดทางด้านเวลา ในการเตรียมตัว ตอนนี้มาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านรายการ teachers.tv ของอังกฤษ ตอน Demonstrating Physics โดยนักฟิสิกส์สาธิตการทดลองเรื่องต่างๆให้กลุ่มครูได้ชม จากนั้นครูได้นำการทดลองไปสอนในห้องเรียนต่อไป เป็นตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริงในชั้นเรียน
โดย จุไรรัตน์ สุริยงค์ (2012-05-25 14:27:52) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับความเชื่อว่า การนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี สามารถดึงความสนใจของนักเรียนเข้าสู่บทเรียนได้อย่างดี โดยครูก็ต้องเตรียมบทเรียนให้ได้ดีด้วย แต่เพราะข้อจำกัดทางด้านเวลา ในการเตรียมตัว ตลอดจนจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ต้องทำให้ต้องคำนึงถึง แต่อย่างไรก็ตามจะพยายามจัดกิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนต่อไป ขอบคุณรายการวิดีโอของโทรทัศน์ครูทีได้นำเสนอสิ่งดี ๆ ให้แก่เพื่อนครูได้เป็นแนวทางเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
โดย กรุณา ละประโคน (2012-05-30 10:07:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณโทรทัศน์ครูค่ะ จะพยายามเตรียมการสอนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะได้แรงบันดาลใจ หรือจะเรียกว่าแรงกระตุ้น แต่ต้องทำตามสภาพที่มีอยู่ในโรงเรียน ในบ้าน ในสิ่งแวดล้อมเท่านนั้น ทำตามปัจจัยในท้องถิ่นที่มีอยู่
โดย อรวรรณ อานพรหม (2012-06-01 19:59:51) [แสดงความคิดเห็น]
ปกติแล้ววิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่ดิฉันชอบแต่วิชานี้ก็จะมีเนื้อหาที่เข้าใจอยากทำให้ใช้เวลาในการทำความเข้าใจแต่ละบทพอสมควรอาจจะเป็นเพราะดิฉันเป็นคนหัวช้าหรือครูอะิบายไม่รู้เรื่องดิฉันก็ไม่ทราบ แต่ในบทเรียนนี้ที่ข้าพเจ้าได้เข้าชมทำให้รู้สึกว่าเนื้อหาฟิสิกส์สอนและเรียนแบบเข้าใจง่ายถ้าเราสอนและเรียนอย่างถูกวิธี ข้าพเจ้าชอบการสอนและบรรยายเรื่องนี้ค่ะ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย จิราภรณ์ ศรีทารัตน์ (2012-06-13 11:51:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากครับ...
...ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ศึกษาสิ่งต่างๆที่อยู่รอยตัว ถ้านำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมาอธิบายเนื้อหาฟิสิกส์ย่อมทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายครับ...
โดย ธนพงศ์ เรืองเลิศ (2012-06-14 10:09:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูคลิปวีดีโอ การสอนฟิสิกส์โดยการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการทดลองแบบต่างๆ ได้รับความรู้มากเลยคับ จากฟิกสิกส์ท่ีใครๆคิดว่าเป็นเรื่องยาก และน่าเบื่อ แต่จากการทดลองที่นำมาเสนอนั้นกลับเป็นเรื่องง่ายๆ และใกล้ตัว ทำให้เด็กเกิดความสนใจสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งได้เห็นและลงมือปฏิบัติจริง โดยอุปกรณ์การทดลองนั้นก็ยังหาได้ง่ายซึ่งเด็กๆสามารถหามาและทำเองได้ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนหรือเนื้อหาได้ดีขึ้น
ในฐานะที่ผมเป็นครูที่สอนวิชาฟิกสิกส์ ซึ่งในบางครั้งการทดลองเรื่องต่างๆของฟิสิกส์มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง เช่นมีน้อยไม่เพียงพอหรือบางอย่างอาจไม่มี แต่เมื่อได้มาดูคลิปนี้แล้วทำให้สามารถนำสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวมาประยุกต์ใช้ในการทำการทดลองซึ่งช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ผมต้องขอบคุณโทรทัศน์ครูมากๆเลยที่หาคลิปดีๆมาให้ได้ดูและศึกษาและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาให้ครูทุกๆท่านได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
โดย วิสุทธิ์ อยู่ญาติมาก (2012-06-14 23:32:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูคลิปวีดีโอ การสอนฟิสิกส์โดยการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการทดลองแบบต่างๆ ได้รับความรู้มากเลยคับ จากฟิกสิกส์ท่ีใครๆคิดว่าเป็นเรื่องยาก และน่าเบื่อ แต่จากการทดลองที่นำมาเสนอนั้นกลับเป็นเรื่องง่ายๆ และใกล้ตัว ทำให้เด็กเกิดความสนใจสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งได้เห็นและลงมือปฏิบัติจริง โดยอุปกรณ์การทดลองนั้นก็ยังหาได้ง่ายซึ่งเด็กๆสามารถหามาและทำเองได้ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนหรือเนื้อหาได้ดีขึ้น
ในฐานะที่ผมเป็นครูที่สอนวิชาฟิกสิกส์ ซึ่งในบางครั้งการทดลองเรื่องต่างๆของฟิสิกส์มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง เช่นมีน้อยไม่เพียงพอหรือบางอย่างอาจไม่มี แต่เมื่อได้มาดูคลิปนี้แล้วทำให้สามารถนำสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวมาประยุกต์ใช้ในการทำการทดลองซึ่งช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ผมต้องขอบคุณโทรทัศน์ครูมากๆเลยที่หาคลิปดีๆมาให้ได้ดูและศึกษาและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาให้ครูทุกๆท่านได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
โดย วิสุทธิ์ อยู่ญาติมาก (2012-06-14 23:32:21) [แสดงความคิดเห็น]
ดูการทดลองฟิสิกส์สนุก แล้วอยากทำทดลองจังเลย
โดย บุษบา ไชยสัจ (2012-06-16 15:37:38) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมครูรุ่นใหม่ใฝ่รู้สู่นักเรียนของเรา ดีมากสำหรับครูรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะ
โดย สมสุข แสงปราบ (2012-06-18 21:37:10) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดี ครูก็ต้องเตรียมบทเรียนให้ได้ดีด้วย แต่เพราะข้อจำกัดทางด้านเวลา ในการเตรียมตัว แต่หากมีการเรียนรู้ผ่านรายการ teachers.tv ของอังกฤษ ตอน Demonstrating Physics โดยนักฟิสิกส์สาธิตการทดลองเรื่องต่างๆให้กลุ่มครูได้ชม ครูจะสามารถนำการทดลองไปสอนในห้องเรียนต่อไป และเป็นตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริงในชั้นเรียน :tv03:
โดย วุฒิศักดิ์ สุภิษะ (2012-06-18 21:43:17) [แสดงความคิดเห็น]
การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมของครูมาใช้ในการเรียนการสอนถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของผู้ให้การจัดอบรมแต่สิ่งที่ถือว่าการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนของครูเกิดผลสูงสุดคือ ครูสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้นั้นมาถ่ายทอดให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและนักเรียน ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งเรื่องโมเมนตัม แรงดันอากาศ ผมได้ลองนำเอาการทดลองขวดน้ำและใช้ปลอกปากกาใส่แลนเซอร์ ปั้นดินน้ำมันก้อนเล็กๆขนาด 1 เซนติเมตร ติดที่หางปลอก แทนหลอดทดลองใส่น้ำครึ่งหลอด คว่ำลงไปในขวดน้ำแล้วบีบ ให้นักเรียนสังเกตแล้วตอบคำถามพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น และอยากที่จะลองเรียนรู้และนำไปทำเองที่บ้านด้วย ประทับใจมากๆๆครับ การทดลองอื่นๆก็ได้ผลการตอบรับจากนักเรียนดีมากเช่นกันครับ
โดย ศักดิ์ชัย ศิริวรรณ (2012-06-24 13:49:45) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนสำคัญมากจะทำให้นักเรียนรู้ว่าเขาจะเรียนเรื่องอะไร ถ้าเป็นกากรนำเข้าสู่บทเรียนในลักษณะที่ให้นักเรียนสังเกตจากสถานะการณ์จำลองนักเรียนจะสนใจมากและเมื่อดำเนินการเรียนการสอนนักเรียนจะกล้าเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง กล้าคิดที่แตกต่าง ในเรื่องที่นักเรียนเห็นจริงสามารถทดลองได้นักเรียนจะเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างยั่งยืน ปัญหาของการเรียนโดยการปฏิบัติจริงคือการจำกัดด้วยเวลา ความกล้าของนักเรียน ซึ่งครูต้องกระตุ้นมาก และการกล้าแสดงความคิดเห็นมักเป็นการลอกเลียนแบบ ครูสำคัญมากในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนให้กล้าพูดตามที่สังเกตเห็นได้
โดย สิรี สุเมธโฆษิต (2012-06-25 11:10:14) [แสดงความคิดเห็น]
การนำความรู้ที่ได้จากการอบรมของครูมาใช้ในการเรียนการสอนถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งของผู้ให้การจัดอบรมแต่สิ่งที่ถือว่าการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนของครูเกิดผลสูงสุดคือ ครูสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้นั้นมาถ่ายทอดให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและนักเรียน ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งเรื่องโมเมนตัม แรงดันอากาศ ผมได้ลองนำเอาการทดลองขวดน้ำและใช้ปลอกปากกาใส่แลนเซอร์ ปั้นดินน้ำมันก้อนเล็กๆขนาด 1 เซนติเมตร ติดที่หางปลอก แทนหลอดทดลองใส่น้ำครึ่งหลอด คว่ำลงไปในขวดน้ำแล้วบีบ ให้นักเรียนสังเกตแล้วตอบคำถามพบว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น และอยากที่จะลองเรียนรู้และนำไปทำเองที่บ้านด้วย ประทับใจมากๆๆครับ การทดลองอื่นๆก็ได้ผลการตอบรับจากนักเรียนดีมากเช่นกัน :tv02: :tv02: :tv02: :tv02:
โดย วันทนา แซ่ลิ่ม (2012-06-27 10:51:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก การสอนอนแบบนี้ นักเรียนได้ประโยชน์ ครูก็ได้เรียนรู้พัฒนาตนเองมากขึ้น ขอนำไปเผยแพร่ให้นักเรียนได้ดูและได้ทำบ้่าง ขอขอบคุณในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่การสอนของท่านเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้สนใจเรียนรู้ทุกท่าน
โดย ทศพร คำทอง (2012-07-08 10:48:07) [แสดงความคิดเห็น]
รายการที่ดี แบบนี้ ส่งเสริมให้ครูมีการเรียนรู้ มีการแชร์ประสบการณ์ นักเรียนได้ประโยชน์ไปเต็มๆๆๆ
โดย salee Rattanamongkol (2012-07-18 16:20:35) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าได้ใช้สื่อจากโครงการโทรทัศน์ครู ไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นสื่อเสริมเกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าและดูรายการอื่น ๆ เพ่ิมเติม ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้คะแนนของตนเอง ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง และไม่อายเพื่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนด้วย เช่น แรงและการเคลื่อนที่1 แรงการเคลื่อนที่ พลังงาน2 วิทย์คณิตศิลปะจากผลไม้ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดี ครูสามารถใช้เป็นสื่อเสริม และเป็นแรงเสริมให้ครูได้พัฒนาการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง
โดย salee Rattanamongkol (2012-07-18 16:23:57) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียน ถือได้ว่าเป็นการเชิญชวนให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเข้าเรียนในเนื่อหานั้นๆ ถ้าการนำเข้าสู่บทเรียนทำได้ดี นักเรียนจะเรียนรู้เนื้อหและทำความเข้าใจได้รวดเรว
โดย ธวัชชัย สุวรรณวงศ์ (2012-07-28 16:13:23) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากเลยค่ัะ เป็นรประโยชน์มากเลยค่ะ
เป็นสื่อการเรียนที่ดีมากๆเลยแหละค่ะ
โดย จุฬาลักษณ์ ทองเสือ (2012-08-06 15:15:03) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาน่าสนใจ และสามารถนำไปประยุกต์เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
โดย ชาติ เจริญชัย (2012-09-13 13:40:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนฟิสิกส์ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์หในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เป็นการนำเอาอุปกรณ์ที่มีอยุ่มาัดัดแปลง เพื่อเป็นสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และครูก็สามารถที่จะคิดแก้ปัญหา หาสื่อที่โรงเรียนมีอยู่มาทดแทนสื่อที่ไม่มี เป็นครูรุ่นใหม่ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง ทุกกลุ่มสาระ ทุกวิชาสามารถนำเอาแนวความคิดมาประยุกต์ใช้ได้ สิ่งที่สำคัญคือการเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์และหน้าที่ของตัวเองทีำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้
โดย อัจฉราภรณ์ ศรีไสยเพชร (2012-09-17 15:56:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการให้ครูผู้สอนได้เกิดแนวคิดขึ้นเป็นอย่างดี สามารถนำมาปรับใช้กับกลวิธีการสอนเดิมๆของตนให้พัฒนาขึ้นและเกิดผลที่ดีมากกับนักเรียน :tv10:
โดย เสนาะ อ่องกลั่น (2012-09-19 15:18:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนฟิสิกส์ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ ซึ่งมีนักเรียนอีกมากที่กลัวการเรียนฟิสิกส์ นักเรียนและครูสามารถนำไปประยุกต์หในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีทำให้สนุกเวลาเรียนไม่เบื่อ เป็นการนำเอาอุปกรณ์ที่มีอยุ่มาัดัดแปลง เพื่อเป็นสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และครูก็สามารถที่จะคิดแก้ปัญหา หาสื่อที่โรงเรียนมีอยู่มาทดแทนสื่อที่ไม่มี เป็นครูรุ่นใหม่ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง ทุกกลุ่มสาระ ทุกวิชาสามารถนำเอาแนวความคิดมาประยุกต์ใช้ได้ สิ่งที่สำคัญคือการเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์และหน้าที่ของตัวเองทีำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้
โดย ปัญญารัตน์ แซ่โค้ว (2012-09-30 15:43:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนโดยวิธีการปฏิบัตหรือการได้ลองเป็นวิธีที่ดีมากเลยครับเพราะเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาเข้าในในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้นครับและยังเป็นการจุดประกายความคิดให้กับเด็กๆในการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆที่จะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้
โดย วิจิตรา รัตนเทพี (2012-10-25 23:52:43) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนตัวอย่างที่เน้นให้ครูที่สอนวิทยาศาสตร์นำกิจกรรมการเรียนการสอนที่มองไม่เห็นหรือเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ เอาประยุกต์สอนให้เข้ากับบริบทของห้องเรียน และกิจกรรมการเรียนสอนทุกวันนี้ครูต้อง สน ใส่ใจ ตั้งใจ รับรู้ความรู้สึกของนักเรียนว่าพร้อมจะเรียน เบื่อ ครูต้องรับรู้และเปิดใจให้กว้างเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
โดย พิมลภัส จัตุรัสตระกูล (2012-11-19 09:48:39) [แสดงความคิดเห็น]
มี 1 ประโยคในรายการที่ทำให้ช่วนคิด "ถ้านักเรียนออกจากห้องเรียนแล้วมองเห็นวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัว นั่นแปลว่าเราทำหน้าที่ของเราได้สำเร็จแล้ว" แน่นอนครับว่าประโยคนี้น่าจะทำให้เราๆ ครูวิทยาศาสตร์ทุกท่านมีแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรสักอย่างในการสอนนะครับ ขอบคุณโทรทัศน์ครูมากๆ ครับ :tv15:
โดย จีรายุ ภูติโส (2012-11-24 16:07:45) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอาจารย์สอนได้เข้าใจมากเลยค่ะ เป็นการสอนที่ดีมากๆเลย
:tv15: :tv09: :tv02:
โดย กุลญา พุ่มกาหลง (2012-11-28 10:36:10) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอาจารย์สอนได้เข้าใจมากเลยค่ะ เป็นการสอนที่ดีมากๆเลย
:tv15: :tv09: :tv02:
โดย กุลญา พุ่มกาหลง (2012-11-28 10:36:22) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอาจารย์สอนได้เข้าใจมากเลยค่ะ เป็นการสอนที่ดีมากๆเลย
:tv15: :tv09: :tv02:
โดย กุลญา พุ่มกาหลง (2012-11-28 10:36:39) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอาจารย์สอนได้เข้าใจมากเลยค่ะ เป็นการสอนที่ดีมากๆเลย
:tv15: :tv09: :tv02:
โดย กุลญา พุ่มกาหลง (2012-11-28 10:36:47) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอาจารย์สอนได้เข้าใจมากเลยค่ะ เป็นการสอนที่ดีมากๆเลย
:tv15: :tv09: :tv02:
โดย กุลญา พุ่มกาหลง (2012-11-28 10:36:55) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอาจารย์สอนได้เข้าใจมากเลยค่ะ เป็นการสอนที่ดีมากๆเลย
:tv15: :tv09: :tv02:
โดย กุลญา พุ่มกาหลง (2012-11-28 10:37:07) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอาจารย์สอนได้เข้าใจมากเลยค่ะ เป็นการสอนที่ดีมากๆเลย
:tv15: :tv09: :tv02:
โดย กุลญา พุ่มกาหลง (2012-11-28 10:37:18) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอาจารย์สอนได้เข้าใจมากเลยค่ะ เป็นการสอนที่ดีมากๆเลย
:tv15: :tv09: :tv02:
โดย กุลญา พุ่มกาหลง (2012-11-28 10:37:27) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอาจารย์สอนได้เข้าใจมากเลยค่ะ เป็นการสอนที่ดีมากๆเลย
:tv15: :tv09: :tv02:
โดย กุลญา พุ่มกาหลง (2012-11-28 10:37:45) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วอาจารย์สอนได้เข้าใจมากเลยค่ะ เป็นการสอนที่ดีมากๆเลยค่ะ
:tv15: :tv09: :tv02:
โดย กุลญา พุ่มกาหลง (2012-11-28 10:38:39) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ชมรายการ เป็นการสอนวิชาฟิสิกส์ที่น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากการถ่ยทอดที่ครูถ่ายทอดให้กับเด็กค่อนข้างดี มีการยกตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบายและมีการทดลองเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดและมีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจมากสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กรู้สึกว่าการเรียนฟิสิกส์เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย :tv02: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วรรณิภา อ่อนสาคร (2012-11-30 22:57:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรายการที่ดีมากเลยค่ะ ช่วยให้รู้จักวิธีการสอนต่างๆที่หลากหลายไปจากเดิม
โดย ปัทมา ดีชัย (2012-12-03 08:22:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนฟิสิกส์ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เป็นการนำเอาอุปกรณ์ที่มีอยุ่มาดัดแปลง เพื่อเป็นสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และครูก็สามารถที่จะคิดแก้ปัญหา หาสื่อที่โรงเรียนมีอยู่มาทดแทนสื่อที่ไม่มี เป็นครูรุ่นใหม่ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนหรือเนื้อหาได้ดีขึ้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก การสอนอนแบบนี้ นักเรียนได้ประโยชน์ ครูก็ได้เรียนรู้พัฒนาตนเองมากขึ้น :tv15:
โดย นายวีรภัทร เรืองทับ ปี2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยร (2012-12-03 16:06:00) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนฟิสิกส์ที่สนุก ไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เป็นการนำเอาอุปกรณ์ที่มีอยุ่มาดัดแปลง เพื่อเป็นสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน และครูก็สามารถที่จะคิดแก้ปัญหา หาสื่อที่โรงเรียนมีอยู่มาทดแทนสื่อที่ไม่มี เป็นครูรุ่นใหม่ที่สนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนหรือเนื้อหาได้ดีขึ้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก การสอนอนแบบนี้ นักเรียนได้ประโยชน์ ครูก็ได้เรียนรู้พัฒนาตนเองมากขึ้น :tv15:
โดย นายวีรภัทร เรืองทับ ปี2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยร (2012-12-03 16:06:04) [แสดงความคิดเห็น]
นายวิทวัส เผื่อนเพาะ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำลังศึกษาวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ของดร.ชนะสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ผมได้ดูวิดีโอการสอนของคุณครูท่านนี้แล้วมีความคิดเห็นว่า ท่านเลือกศึกษาพัฒนาความรู้ของตนอยู่เสมอ คุณครูเน้นในเรื่องของการนำเข้าสู่บทเรียนเป็นสำคัญ เพราะวิชาฟิสิกส์ถ้าฟังผ่านๆแล้วมันจะเป็นวิชาที่น่าเบื่อและทำให้เด็กไม่อยากเรียน การนำเข้าสู่บทเรียนจึงมีความสำคัญมากในการสอน การสอนของคุณครูต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา มันสามารถจับต้องได้ถ้าทุกคนเปิดใจให้มัน การเรียนการสอนที่ดีต้องมีการพัฒนาอย่างที่คุณครูบอก โดยตัวผมเองก็ศึกษาวิชาฟิสิกส์มาโดยตลอด หลักการสอนจึงเป้นสิ่งสำคัญ คลิปวิดีโอนี้จึงเป็นประโยชน์ในการศึกษาของผมมาก เด็กได้ประโยชน์จากครูผู้สอนจริงๆ เป็นการสอนที่ดีมากๆ ชอบครับ ปล.คุณครูเขียนกระดานชัดเจน วาดรูปสวย ทำให้เป็นประโยชน์ในการเรียนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย :tv05: :tv05: :tv15: :tv15:
โดย วิทวัส เผื่อนเพาะ (2012-12-03 16:39:03) [แสดงความคิดเห็น]
การนำเข้าสู่บทเรียนฟิสิกส์มีความสำคัญมาก :tv15: :tv15:
โดย สถาพร ทัพพะกุล ณ อยุธยา (2012-12-23 19:55:23) [แสดงความคิดเห็น]
สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ดีค่ะ
โดย พัชรินทร์ รั้งท้วม (2013-04-06 11:34:53) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนฟิสิกส์โดยการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการทดลองแบบต่างๆ จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ และอยากที่จะเรียนรู้ จากวิชาฟิสิกส์ท่ีใครๆคิดว่าเป็นเรื่องยาก และน่าเบื่อ แต่จากการทดลองที่นำมาเสนอนั้นกลับเป็นเรื่องง่ายๆ และใกล้ตัว ทำให้เด็กเกิดความสนใจสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งได้เห็นและลงมือปฏิบัติจริง โดยอุปกรณ์การทดลองนั้นก็ยังหาได้ง่ายซึ่งเด็กๆสามารถหามาและทำเองได้ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนหรือเนื้อหาได้ดีขึ้น ในฐานะที่ผมเป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ ซึ่งในบางครั้งการทดลองเรื่องต่างๆของฟิสิกส์มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง เช่นมีไม่เพียงพอหรือบางอย่างอาจไม่มี แต่เมื่อได้มาดูคลิปนี้แล้วทำให้สามารถนำสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวมาประยุกต์ใช้ในการทำการทดลองซึ่งช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธนพงษ์ ลิมปจีระววงษ์ (2014-02-23 07:56:35) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนฟิสิกส์โดยการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการทดลองแบบต่างๆ จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ และอยากที่จะเรียนรู้ จากวิชาฟิสิกส์ท่ีใครๆคิดว่าเป็นเรื่องยาก และน่าเบื่อ แต่จากการทดลองที่นำมาเสนอนั้นกลับเป็นเรื่องง่ายๆ และใกล้ตัว ทำให้เด็กเกิดความสนใจสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งได้เห็นและลงมือปฏิบัติจริง โดยอุปกรณ์การทดลองนั้นก็ยังหาได้ง่ายซึ่งเด็กๆสามารถหามาและทำเองได้ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนหรือเนื้อหาได้ดีขึ้น ในฐานะที่ผมเป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ ซึ่งในบางครั้งการทดลองเรื่องต่างๆของฟิสิกส์มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง เช่นมีไม่เพียงพอหรือบางอย่างอาจไม่มี แต่เมื่อได้มาดูคลิปนี้แล้วทำให้สามารถนำสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวมาประยุกต์ใช้ในการทำการทดลองซึ่งช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธนพงษ์ ลิมปจีระววงษ์ (2014-02-23 07:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนฟิสิกส์โดยการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการทดลองแบบต่างๆ จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ และอยากที่จะเรียนรู้ จากวิชาฟิสิกส์ท่ีใครๆคิดว่าเป็นเรื่องยาก และน่าเบื่อ แต่จากการทดลองที่นำมาเสนอนั้นกลับเป็นเรื่องง่ายๆ และใกล้ตัว ทำให้เด็กเกิดความสนใจสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งได้เห็นและลงมือปฏิบัติจริง โดยอุปกรณ์การทดลองนั้นก็ยังหาได้ง่ายซึ่งเด็กๆสามารถหามาและทำเองได้ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนหรือเนื้อหาได้ดีขึ้น ในฐานะที่ผมเป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ ซึ่งในบางครั้งการทดลองเรื่องต่างๆของฟิสิกส์มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง เช่นมีไม่เพียงพอหรือบางอย่างอาจไม่มี แต่เมื่อได้มาดูคลิปนี้แล้วทำให้สามารถนำสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวมาประยุกต์ใช้ในการทำการทดลองซึ่งช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธนพงษ์ ลิมปจีระววงษ์ (2014-02-23 07:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนฟิสิกส์โดยการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการทดลองแบบต่างๆ จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ และอยากที่จะเรียนรู้ จากวิชาฟิสิกส์ท่ีใครๆคิดว่าเป็นเรื่องยาก และน่าเบื่อ แต่จากการทดลองที่นำมาเสนอนั้นกลับเป็นเรื่องง่ายๆ และใกล้ตัว ทำให้เด็กเกิดความสนใจสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งได้เห็นและลงมือปฏิบัติจริง โดยอุปกรณ์การทดลองนั้นก็ยังหาได้ง่ายซึ่งเด็กๆสามารถหามาและทำเองได้ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนหรือเนื้อหาได้ดีขึ้น ในฐานะที่ผมเป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ ซึ่งในบางครั้งการทดลองเรื่องต่างๆของฟิสิกส์มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง เช่นมีไม่เพียงพอหรือบางอย่างอาจไม่มี แต่เมื่อได้มาดูคลิปนี้แล้วทำให้สามารถนำสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวมาประยุกต์ใช้ในการทำการทดลองซึ่งช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธนพงษ์ ลิมปจีระววงษ์ (2014-02-23 07:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนฟิสิกส์โดยการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการทดลองแบบต่างๆ จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ และอยากที่จะเรียนรู้ จากวิชาฟิสิกส์ท่ีใครๆคิดว่าเป็นเรื่องยาก และน่าเบื่อ แต่จากการทดลองที่นำมาเสนอนั้นกลับเป็นเรื่องง่ายๆ และใกล้ตัว ทำให้เด็กเกิดความสนใจสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งได้เห็นและลงมือปฏิบัติจริง โดยอุปกรณ์การทดลองนั้นก็ยังหาได้ง่ายซึ่งเด็กๆสามารถหามาและทำเองได้ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนหรือเนื้อหาได้ดีขึ้น ในฐานะที่ผมเป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ ซึ่งในบางครั้งการทดลองเรื่องต่างๆของฟิสิกส์มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง เช่นมีไม่เพียงพอหรือบางอย่างอาจไม่มี แต่เมื่อได้มาดูคลิปนี้แล้วทำให้สามารถนำสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวมาประยุกต์ใช้ในการทำการทดลองซึ่งช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธนพงษ์ ลิมปจีระววงษ์ (2014-02-23 07:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนฟิสิกส์โดยการนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการทดลองแบบต่างๆ จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ และอยากที่จะเรียนรู้ จากวิชาฟิสิกส์ท่ีใครๆคิดว่าเป็นเรื่องยาก และน่าเบื่อ แต่จากการทดลองที่นำมาเสนอนั้นกลับเป็นเรื่องง่ายๆ และใกล้ตัว ทำให้เด็กเกิดความสนใจสนุกกับกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งได้เห็นและลงมือปฏิบัติจริง โดยอุปกรณ์การทดลองนั้นก็ยังหาได้ง่ายซึ่งเด็กๆสามารถหามาและทำเองได้ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนหรือเนื้อหาได้ดีขึ้น ในฐานะที่ผมเป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ ซึ่งในบางครั้งการทดลองเรื่องต่างๆของฟิสิกส์มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง เช่นมีไม่เพียงพอหรือบางอย่างอาจไม่มี แต่เมื่อได้มาดูคลิปนี้แล้วทำให้สามารถนำสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวมาประยุกต์ใช้ในการทำการทดลองซึ่งช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ธนพงษ์ ลิมปจีระววงษ์ (2014-02-23 07:57:49) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv