thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1496
Rate :
 3
ความยาว : 15.06 นาที | Online : 2010-07-07  
    พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 2  
    หลังจากชมเทคนิคการสอนใหม่ๆ อ.เกริก ศักดิ์สุภาพ เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำความคิดของตนเองเกี่ยวกับการทดลองฟิสิกส์มาทำการสาธิตให้นักเรียนเห็นภาพ เข้าใจบทเรียน และ สนุกไปกับการเรียนเรื่อง "พลังงาน" อ.เกริก มีไอเดียในการสอนอย่างไร "พลังงาน" เกี่ยวอะไรกับ "ลูกโบว์ลิ่ง" ไปชมกัน  
     
Share |
 

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
ไม่อยากให้ใส่เสียงพากษ์เข้าไปใน clips อยากให้เป็นแค่ sub-title ก็เพียงพอครับ
โดย สันติ (2010-07-08 18:03:23) [แสดงความคิดเห็น]
สำหรับคุณ สันติค่ะ ตอน พลังงานที่มองเห็นได้ ฉบับเต็ม สามารถชมได้จากตอน Demonstrating Physics : Forces พลังงานที่มองเห็นได้ ฉบับไม่ตัดต่อ http://www.thaiteachers.tv/vdo.php?id=74
โดย thaiteachers.tv (2010-07-09 13:09:20) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากค่ะสำหรับความรู้ที่นำมาบรรยาย
โดย ปรางทิพย์ มะลาตรี com2 (2010-11-07 15:51:16) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณที่แบ่งปัน เห็นด้วยกับการที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ดิฉันเองก็เป็นครูฟิสิกส์เหมือนกัน บางครั้งบางการทดลองก็ยากที่จะทำให้เป็นไปตามทฤษฎีได้ แต่ในการเรียนการสอนแต่ละครั้งก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ทดลองด้วยตนเอง มีการรายงานการทดลองและอภิปราย เพื่อให้นักเรียนได้เกิดองค์ความรู้ ถ้าการทดลองใดไม่เป็นไปตามทฤษฎีก็ต้องมาอภิปรายร่วมกันว่าเป็นเพราะสาเหตุใด บางครั้งนักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจก็จะบอกว่าให้บอกสูตรมาเลย ไม่ต้องทดลอง ก็ต้องพยายามทำให้เขารู้ว่า สิ่งที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีนั้น ต้องมาจากความเข้าใจเสียก่อน
โดย วิชชุดา งามอักษร (2011-07-21 15:07:02) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงวิธีสอนแทนที่จะสอนในกระดานในห้องเรียนแก้โจทยืปัญหาเรื่องตัวเลข แต่พอได้ทำการทดลองดูเหมือนเป็นฟิสิกสืหน่อย ดิฉันเป็นครูฟิสิกสืเหมือนกัน ก็พยายามนะคะที่จะจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีโอกาศได้ทำการทดลองเพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้ใจว่าฟิสิกส์สามารถจับต้องได้ และเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเลย แต่อย่างว่าครูบ้านนอก คาบสอนก็มาก งานพิเศษก้เยอะ พยายามทำแต่ไม่ได้ทุกเรื่องคะ และที่สำคัญเหมือนอย่าง อ.เกริกพูดที่ว่าในข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยไม่มีแบบนี้ แค่คุณจัดการเรื่องตัวเลขและหาคำตอบถูกต้องเป็นใช้ได้ แต่ฏ้ดีนะคะแบบนี้จะพยายาม เพื่อเด็กๆนักเรียนคะ ขอคุณรายการดีๆที่ให้ประสบการณืและแนวการจัดกิจกรรมที่ดีๆคะ
โดย ไฝคำ เผือดผุด (2011-07-21 17:28:59) [แสดงความคิดเห็น]
ความรู้ที่ได้นับว่าเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนและครูในโรงเรียนชนบทห่างอย่างดรงเรียนเรามาก ๆ ค่ะ คงต้องพยายามปรับและเฟ้นหาวิธีการเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพภายใต้บริบทของเราค่ะ
โดย สมปอง ดอนภิรมย์ (2011-07-22 06:33:36) [แสดงความคิดเห็น]
:tv09: :tv09: :tv09: :tv17: เป็นอีกสุดยอดของการเรียนการสอนฟิสิกส์ เนื่องจากทำให้นักเรียนได้เห็นภาพ ได้ปฏิบัติจริงเข้าใจบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน เป็นการเรียนรู้จากยากไปหาง่าย ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเปลี่ยนสถานที่เรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ตื่นตา น่าสนใจ ได้ลุ้น นักเรียนเข้าใจว่าฟิสิกส์เป็นเรื่องไม่ไกลตัวทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ อย่างเช่นที่อ. เกริกใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน จึงขอยกย่องชมเชยในแนวความคิดการสอนฟิสิกส์โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้ตัวง่าย ๆ ทำให้นักเรียนมีความสุขสนุกในการเรียนรู้ชื่นชม ๆ
โดย ปราณี แก้วพวง (2011-07-25 17:37:02) [แสดงความคิดเห็น]
มีประโยชน์ตอการจัดการเรียนการสอนมากเลยครับ :tv03:
โดย สาโรจน์ จ้องสละ (2011-07-25 18:18:49) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมค่ะอาจารย์ทำเรื่องยากให้เข้าใจง่าย :tv15:
โดย นงลักษณ์ บุตทศ (2011-08-31 20:33:23) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนที่ดีมาก สังเกตจากนักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ในการทดลองกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น มีผลทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ซึ่งแตกต่างจากบนกระดานที่น่าเบื่อ :tv02:
โดย อนุชา แป้นจันทร์ (2011-09-03 22:22:44) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงวิธีสอนแทนที่จะสอนในกระดานในห้องเรียนแก้โจทยืปัญหาเรื่องตัวเลข แต่พอได้ทำการทดลองดูเหมือนเป็นฟิสิกสืหน่อย กิจกรรมให้นักเรียนมีโอกาศได้ทำการทดลองเพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้ใจว่าฟิสิกส์สามารถจับต้องได้ และเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเลย แต่อย่างว่าครูบ้านนอก คาบสอนก็มาก งานพิเศษก้เยอะ พยายามทำแต่ไม่ได้ทุกเรื่องคะ และที่สำคัญเหมือนอย่าง อ.เกริกพูดที่ว่าในข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยไม่มีแบบนี้ แค่คุณจัดการเรื่องตัวเลขและหาคำตอบถูกต้องเป็นใช้ได้ แต่ฏ้ดีนะคะแบบนี้จะพยายาม
โดย วราวรรณ ใจศรี (2011-10-12 14:27:24) [แสดงความคิดเห็น]
รูปแบบการดำเนินงานมีความเข้าใจและสามารถดูได้ทุกวัยไม่จำกัดช่วงอายุ แต่ที่ไม่สะดวกในการดูคือช่วงเวลาที่ออกอากาศเช้าเกินไปจึงไม่สามารถตื่นขึ้นมารับชมและรับฟังได้ ส่วนใหญ่ที่รับชมและรับฟังจะเป็นการดาวโหดดูทางอินเตอร์เน็ทมากกว่าจึงทำให้เวลาต้องการดูตอนไหนก็ได้ตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นก่อนไปสอนหรือจะดูเพื่อเป็นเทคนิคที่ใช้ในการสอน รายการโทรทัศน์ครูนับว่าเป็นรายการที่ดีร่ยการการหนึ่งที่ผู้คนให้การสนับสนุนมากแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ 2 ที่นำรายการนี้มาใช้แต่ถือว่าประสบผลสำเร็จในการนำมาใช้ในประเทศไทย
โดย พัชรี ทองอำไพ (2011-10-14 13:56:36) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงวิธีสอนแทนที่จะสอนในกระดานในห้องเรียนแก้โจทยืปัญหาเรื่องตัวเลข แต่พอได้ทำการทดลองดูเหมือนเป็นฟิสิกสืหน่อย ดิฉันเป็นครูฟิสิกสืเหมือนกัน ก็พยายามนะคะที่จะจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีโอกาศได้ทำการทดลองเพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้ใจว่าฟิสิกส์สามารถจับต้องได้ และเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเลย แต่อย่างว่าครูบ้านนอก คาบสอนก็มาก งานพิเศษก้เยอะ พยายามทำแต่ไม่ได้ทุกเรื่องคะ และที่สำคัญเหมือนอย่าง อ.เกริกพูดที่ว่าในข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยไม่มีแบบนี้ แค่คุณจัดการเรื่องตัวเลขและหาคำตอบถูกต้องเป็นใช้ได้ แต่ฏ้ดีนะคะแบบนี้จะพยายาม เพื่อเด็กๆนักเรียนคะ ขอคุณรายการดีๆที่ให้ประสบการณืและแนวการจัดกิจกรรมที่ดี :tv10:
โดย เบียร์ (2011-12-01 08:34:14) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18:จากการดูวิธีการสอนของอาจารย์เกริก ศักดิ์สุภาพ ขอชื่นชมว่าเยี่ยมมากค่ะ เป็นวธีการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น อยากเรียน มีความสุข สนุกสนานในการเรียน และเมื่อนักเรียนได้ทดลองจริงๆ ได้สังเกต ได้เห็นผลการทดลองจริงๆ นักเรียนได้ประโยชน์มากมายมาย ทั้งเรื่องความรู้ ทักษะการสังเกต ทักษะการทดลอง ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น สามารถทำเรื่องยากให้ง่ายขึ้น และคิดว่าจะขออนุญาตนำวิธีการสอนของอาจารย์เกริกไปเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนด้วยค่ะ
โดย บุญเรือน ปุรินทรภิบาล (2011-12-08 22:13:56) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้อีกมากมายค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-15 20:28:50) [แสดงความคิดเห็น]
เต็ม...เติมเต็มจริงๆค่ะ
โดย กฤตภรณ์ สมคำ (2011-12-17 23:35:07) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตัวอย่างที่ดีครับแต่ค่อนข้างจะทำตามได้ยาก คงต้องมีการปรับตามสถานที่ แต่ก็เป็นแนวทางที่ดีครับ ขอชมเชยในความพยายามของอ.เกริก
โดย ยุทธการ ศรีมาชัย (2011-12-20 09:35:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่สำคัญในการทดลองโดยใช้พลังงานเป็นสิ่งสำคัญ
โดย สาบีเด็น นาฮูดา (2012-01-10 18:23:17) [แสดงความคิดเห็น]
ไอเดียในการสอนของ อ.เกริก ศักด์สุภาพ เรื่องพลังงาน สอนได้ดีมาก นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีการโยนลูกโบว์ลิ่ง ตามระยะที่กำหนดจริง ทำให้รู้ว่าพลังงานมีแรงต้าน ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดีและได้ความรู้หลากหลาย
โดย อุทัยรัตน์ ศรีอนันต์ (2012-02-09 11:32:15) [แสดงความคิดเห็น]
ไอเดียในการสอนของ อ.เกริก ศักด์สุภาพ เรื่องพลังงาน สอนได้ดีมาก นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีการโยนลูกโบว์ลิ่ง ตามระยะที่กำหนดจริง ทำให้รู้ว่าพลังงานมีแรงต้าน ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดีและได้ความรู้หลากหลายและคงทน สมควรนำไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรี่ยนในยุคปัจจุบันอย่างมาก
โดย อุทัยรัตน์ ศรีอนันต์ (2012-02-09 11:41:51)
กิจกรรมให้นักเรียนมีโอกาศได้ทำการทดลองเพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้ใจว่าฟิสิกส์สามารถจับต้องได้ และเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเมื่อนักเรียนได้ทดลองจริงๆ ได้สังเกต ได้เห็นผลการทดลองจริงๆ นักเรียนได้ประโยชน์มากมายมาย ทั้งเรื่องความรู้ ทักษะการสังเกต ทักษะการทดลอง ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น สามารถทำเรื่องยากให้ง่ายขึ้นเป็นอีกสุดยอดของการเรียนการสอนฟิสิกส์ เนื่องจากทำให้นักเรียนได้เห็นภาพ ได้ปฏิบัติจริงเข้าใจบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน เป็นการเรียนรู้จากยากไปหาง่าย ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเปลี่ยนสถานที่เรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ตื่นตา น่าสนใจ ได้ลุ้น
โดย บุญชัย ทรเทพ (2012-03-03 15:13:15) [แสดงความคิดเห็น]
ทำให้มองเห็นลักษณะรูปแบบการสอนที่ได้ประยุกต์ใช้
โดย วิทักษ์ มูลมาตย์ (2012-03-22 13:13:46) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เกริก ศักดิ์สภาพเป็นกระบวนการจัดที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำการทดลองและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการว่าในวิชาฟิสิกส์เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องและสัมผัสได้ซึ้งจากเรื่องที่ไกลตัวไปจนถึงสามารถสัมผัสได้จริงถ้าเราจะสังเกติเห็นผลจากการทดลองจริงซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์อีกมากมายเนื่องจากได้เห็นภาพและสามารถปฏิบัติได้เป็นไปตามบทเรียนซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเป็นการเปลี่นแปลงพฤติกรรมผู้เรียนพัฒนาขึ้นเป็นอย่างดี
โดย ลัญจกร วิโรจนะ (2012-04-17 14:40:35) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับการนำจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจริงของครูผู้สอนแล้วมาพัฒนานาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สื่อให้ผู้เรียนเรียนสามารถเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น ซึ่งสมัยที่ผสมเป็นนักเรียนก็เกิดคำถามในใจว่าเราเรียน วิชาต่างๆ ไปเพื่ออะไรเพราะในชีวิตประจำวันไม่เห็นต้องใช้อะไรเลย ดังนั้นหน้าที่ของครูที่หนักอึ้งก็คือจะถ่ายทอดความรู้ที่เป็นเชิงวิชาการไปสู่การดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำคึวามรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองในอนาคต
โดย มานัด คำดำ (2012-04-24 21:10:47) [แสดงความคิดเห็น]
ดีครับ ครูเตรียมการสอนได้ดีมาก ครูส่วนใหญ่ก็อยากเตรียมละครับ แต่ครูหมดเวลาไปกับงานอื่นมากกว่าครับ เช่นงานพิเศษ(นายทะเบียน=สุดยอด) ตอนจบใหม่ๆเคยเตรียมการทดลองเป็นชุดเลยครับ แต่ปัจจุบันมีอะไรในห้องทดลองก็ยังไม่อยากดูเลย
โดย สิทธิพงค์ สุ่มมาตย์ (2012-04-25 10:22:22) [แสดงความคิดเห็น]
นักเรียนมีโอกาศได้ทำการทดลองเพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้ใจว่าฟิสิกส์สามารถจับต้องได้ และเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเมื่อนักเรียนได้ทดลองจริงๆ ได้สังเกต ได้เห็นผลการทดลองจริงๆ นักเรียนได้ประโยชน์มากมายมาย ทั้งเรื่องความรู้ ทักษะการสังเกต ทักษะการทดลอง ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น สามารถทำเรื่องยากให้ง่ายขึ้นเป็นอีกสุดยอดของการเรียนการสอนฟิสิกส์ เนื่องจากทำให้นักเรียนได้เห็นภาพ ได้ปฏิบัติจริงเข้าใจบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน เป็นการเรียนรู้จากยากไปหาง่าย ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเปลี่ยนสถานที่เรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ตื่นตา น่าสนใจ
โดย กุหลาบ ยอดปานันท์ (2012-04-28 12:34:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเปลี่ยนแปลงจากวิชาฟิสิกส์ในการตีความจากเดิมอยู่บนกระดานดำลงสู่ภาคสนามและการปฏิบัติจริงที่มองเห็นได้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะทางความคิดและจำได้นานเพราะเป็นประสบการณ์ตรง ซึ่งหาได้ยากในการเรียนแบบนี้
โดย บุญธรรม สุขสันต์ (2012-05-04 23:00:45) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีสอนที่สามารถประยุกต์ใช้นอกห้องเรียน..อีกทั้งถือเป็นเรื่องที่ดีของการเรียนการสอนฟิสิกส์ เนื่องจากทำให้นักเรียนได้เห็นภาพ ได้ปฏิบัติจริงและทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้นเทคนิคการสอนเป็นการสอนที่เริ่มเรียนรู้จากง่ายไปหายาก ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและเปลี่ยนสถานที่เรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อสร้างความน่าสนใจ และเข้าใจเนื้อหาที่เรียนทำให้ผุ้เรียนเกิดความสนุกควบคู้กับการเกิดความรู้ไปในขณะที่ได้เรียนรู้วิชาฟิสิกส์เป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเข้าใจว่าฟิสิกส์เป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ได้ตลอดเวลา. :tv09:
โดย นารีทิพย์ อูมา (2012-05-07 17:17:02) [แสดงความคิดเห็น]
เมื่อพูดถึงวิชาฟิสิกส์แล้วแต่ละคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นวิชาที่ยากและเมื่อเรียนไปแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไร และแล้วเมื่อได้ดู้วีดีโอนี้แล้วทำให้เกิดสิ่งฉุดประกายขึ้นว่าเมื่อเราสอนแล้วทำให้ห้องเรียนมีความสนุกสนานและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุดก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเีรียนรู้ได้ดีที่สุดและก็เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายก็จะทำให้นักเรียนเปลียนความคิดได้และทำให้ผู้เรีนเกิดความสำเร็จในการเรียนต่อไป
โดย อาซิ ดราแม (2012-05-13 15:45:09) [แสดงความคิดเห็น]
กระบวนการสู่ความรู้ที่ยั่งยืน ชื่มชมคะ
โดย สมสุข แสงปราบ (2012-06-18 21:49:38) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบวิธีการสอน เห็นความชัดเจนของธรรมชาติและเกิดความจริงของวิชาฟิสิกส์ ดีใจและขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้คิดและเปิดทัศนะคติการเรียนการสอนฟิสิกส์ให้กับเด็กนักเรียน :tv01: :tv03: :tv04: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย พีรพล บงค์บุตร (2012-07-15 16:00:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนที่ดีมากๆค่
โดย ปัทมา ดีชัย (2012-12-03 08:38:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดูการสอนเรื่องกฎทรงพลังงาน โดยใช้สื่อการสอนจริง เคยคิดเหมือนกันนานมาแล้ว แต่พลังใจของครูไม่ถึงจึงไม่ได้ทำเสียที จากการดูตัวอย่างต้องขอบคุณที่ทำให้พลังใจมีเพิ่มอีกครั้ง จะทำให้ได้ เพราะการสอนที่ดีหากครูใส่ใจให้มากอะไรที่ดีที่สุดครูก็จะสรรหามาสอนนักเรียนได้ แค่ใจได้ เชื่อมั่น...แล้วครูก็จะภูมิใจกับงานที่ครูทำ ครูดีใจที่พักนี้ นักเรียนรอคอยและดีใจที่จะได้เรียนวิชาฟิสิกส์ เราก็จะมีความสุขร่วมกันทั้งครูและนักเรียน ครูจะถ่ายวีดีโอเรื่อง การหาแรงลัพธ์ งานพลังงาน ขอให้ติดตามให้กำลังด้วยนะคะ แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆร่วมกัน
โดย พรรณี เที่ยงธรรม (2012-12-11 17:00:07) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv