thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 397
Rate :
 3.5
ความยาว : นาที | Online :  
     
     
     
Share |
 

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
ในตอนที่ ๒ เห็นชัดเจนเลยค่ะความสุขของเด็กส่งผ่านแววตามาเลยค่ะได้เรียนรู้ผ่านการกระทำ การทดลอง ที่สำคัญกล่องแห่งการค้นพบทำให้ครูประหยัดเวลา และสะดวกในการใช้อุปกรณ์ ที่สำคัญลูกศิษย์ตัวน้อยได้ลงมือปฏิบัติเรื่องเสียง แม่เหล็ก หรือความเร็ว เนื้อหาไม่ใช่สิ่งสำคัญ สำคัญที่เด็กๆ ได้ค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ฟังครูบางท่านกล่าวขอบคุณบริษัทซีเมนส์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคนด้วยการส่งเสริมสนับสนุน "กล่องแห่งการค้นพบ" แล้วปลื้มแทนประชากรชาวเยอรมันค่ะ ถือว่าทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-09-23 21:13:50) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องขอขอบคุณทีวีครูที่มีความตั้งใจอยากให้ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอน จากการได้ชม วิศวกรน้อย ทั้งสองตอนจะเห็นได้ว่ามีการนำเอาแนวคิดจากผู้รู้ที่ว่า"คุณจะสามารถให้ความรู้แก่เด็ก ๆได้ ก็ต่อเมื่อคุณได้ให้ความรู้แก่ครูก่อน" ซึ่งในความคิดของผมเองแล้วมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากว่าครูเรามีความรู้ในเรื่องที่จะทำการถ่ายทอดให้แก่เด็กนักเรียนแล้ว จะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างได้ผล นักเรียนได้ความรู้มีความสนใจและรักที่จะทำการศึกษาค้นคว้าทดลองต่อยอดจากความรู้ที่ครูให้ไว้ ครูเองก็มีความสุขที่ได้เห็นผลสำเร็จจากการสอนของตนเองความรู้ที่ว่าไม่จำเป็นต้องยุ่งยากมากมาย ขอให้สามารถตอบข้อสงสัยในหลักการที่สำคัญก็ใช้ได้แล้ว แต่ถ้ารู้อย่างลึกซึ้งยิ่งเป็นการดีมาก ผมคิดว่าการได้ชมวิดีโอเรื่องต่างๆจากทีวีครูที่ผ่านมาก็เพียงพอสำหรับนำไปเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนได้ หากครูได้ตระหนักและนำไปใช้จริงๆ เรามาช่วยกันเถอะครับเพราะ "ทุกสิ่งที่เราได้ทำจะทิ้งร่องรอยไว้ ทุกสิ่งส่งผลต่อการศึกษาของเรา" คำกล่าวของผู้รู้ นำเสนอโดย ทีวีครู ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง :tv15:
โดย พูนศักดิ์ บุทเสน (2011-09-26 10:27:50) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv