thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 9501
Rate :
 4
ความยาว : 14.02 นาที | Online : 2011-03-24  
    เล่านิทานสร้าง "ความคิด" อ.วันเพ็ญ ทิพย์เวียง รร.อนุบาลลำพูน  
    จากปัญหาที่พบว่าเด็กมีความคิดสร้างสรรค์น้อย ต่ำกว่าเกณฑ์ อ.วันเพ็ญ จึงได้คิดกิจกรรม “จัดประสบการณ์เล่านิทาน” ให้แก่เด็ก ๆ ที่โรงเรียนอนุบาลลำพูน โดยใช้เทคนิคจัดหาสื่อภาพที่หลากหลายกระตุ้นให้เด็ก ๆ คิดสร้างสรรค์เล่านิทานเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน เพื่อนที่ฟังช่วยกันแต่งชื่อเรื่อง ผลที่ได้นอกจากการผ่านประเมินความคิดสร้างสรรค์แล้ว เด็กยังได้ฝึกความกล้าแสดงออก ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี ผู้พูดที่ดี และยังได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย  
     
Share |
 

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
:tv10: :tv02: :tv04: :tv06: :tv14:
โดย กาญจนา เจือจันทร์ (2011-03-25 20:14:42) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากคะ....จะนำไปนิเทศคุณครูนะคะ
โดย ครูอุษณีษ์ (2011-03-25 22:26:18) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับเทคนิคการสอนดีๆ จะนำไปประยุกต์สอนเด็กๆ ที่ห้องค่ะ :tv01:
โดย เบญจรงค์ เกตุพยัคฆ์ (2011-03-26 15:04:04) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณค่ะสำหรับเทคนิคดีๆๆจะนำไปสอนเด็กๆๆค่ะ
โดย ครูวาสนา (2011-03-27 02:08:19) [แสดงความคิดเห็น]
การคิดเป็นการเสริมสร้างสติปัญญา เป็นเทคนิคที่ดีมากเลยครับ
โดย นายชวพันธ กองมงคล (2011-04-07 23:30:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมาก และจะนำไปสอนเด็กๆจ๊ะ :tv15:
โดย เปรมทิพย์ เผือกพันธ์ (2011-04-08 20:21:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางให้คุณครูใช้ในการสอนเด็กได้ดีมากเลยค่ะ :tv15:
โดย บุหงา พูลเฉลิม (2011-04-18 11:42:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดี เพื่อฝึกการใช้ภาษา โดยเฉพาะการพูด
โดย ภัทรกร นักเจริญ (2011-04-18 16:57:37) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv07: :tv17: :tv15:
โดย ณัฐธิมา กิจเจริญ (2011-04-19 10:55:05) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv02:
โดย ศิวพร บำบัดสรรพโรค (2011-04-20 09:28:15) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย แสงเดือน ไชยชนะ (2011-04-21 05:41:55) [แสดงความคิดเห็น]
:tv01:
โดย t (2011-04-21 11:43:43) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมกับกิจกรรมนี้มากค่ะ บางส่วนบางตอนของกิจกรรมเราปฏิบัติอยู่แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนกระบวนการ ตอนนี้เกิดไอเดียแล้วว่าจะปรับใช้กับบริบทที่ห้องเรียนยังไงบ้างขอบคุณค่ะ สำหรับความรู้ที่ทรงคุณค่า
โดย กิติยาภรณ์ เวงศ์วรรธน์ (2011-04-22 20:59:29) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv15:ชอบมาก เป็นทักษะการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความชอบของเด็กมากจริงๆขออนุญาตนำไปปรับใช้ที่ จ.น่านบ้างนะคะอย่างน้อยก็โรงเรียนอนุบาลเหมือนกัน
โดย กิติยาภรณ์ เวงศ์วรรธน์ (2011-04-22 21:00:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนท่น่าสนใจและเป็นแนวทางที่ดีสำหรับครูได้นำไปใช้
โดย รัตนา ไชยศรี (2011-05-01 14:15:19) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการเล่าที่ดีน่านำไปใช้นะคับ
โดย ภูมิพกานต์ บุญพิมพ์ (2011-05-31 11:22:43) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เทคนิคการที่หลากหลาย โดยที่เราเองไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย สามารถนำมาประยุกต้ใช้ได้จริงๆ ขอบคุณคะที่มีโครงการดีๆๆๆแบบนี้ :tv15: :tv10: :tv17: :tv18:
โดย ธิดารัตน์ จันทะหิน (2011-06-01 21:26:54) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เทคนิคการที่หลากหลาย โดยที่เราเองไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย สามารถนำมาประยุกต้ใช้ได้จริงๆ ขอบคุณคะที่มีโครงการดีๆๆๆแบบนี้ :tv15: :tv10: :tv17: :tv18:
โดย ธิดารัตน์ จันทะหิน (2011-06-01 21:27:09) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เทคนิคการที่หลากหลาย โดยที่เราเองไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย สามารถนำมาประยุกต้ใช้ได้จริงๆ ขอบคุณคะที่มีโครงการดีๆๆๆแบบนี้ :tv15: :tv10: :tv17: :tv18:
โดย ธิดารัตน์ จันทะหิน (2011-06-01 21:27:26) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เทคนิคการที่หลากหลาย โดยที่เราเองไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย สามารถนำมาประยุกต้ใช้ได้จริงๆ ขอบคุณคะที่มีโครงการดีๆๆๆแบบนี้ :tv15: :tv10: :tv17: :tv18:
โดย ธิดารัตน์ จันทะหิน (2011-06-01 21:27:43) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เทคนิคการที่หลากหลาย โดยที่เราเองไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย สามารถนำมาประยุกต้ใช้ได้จริงๆ ขอบคุณคะที่มีโครงการดีๆๆๆแบบนี้ :tv15: :tv10: :tv17: :tv18:
โดย ธิดารัตน์ จันทะหิน (2011-06-01 21:28:03) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เทคนิคการที่หลากหลาย โดยที่เราเองไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย สามารถนำมาประยุกต้ใช้ได้จริงๆ ขอบคุณคะที่มีโครงการดีๆๆๆแบบนี้ :tv15: :tv10: :tv17: :tv18:
โดย ธิดารัตน์ จันทะหิน (2011-06-01 21:28:18) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เทคนิคการที่หลากหลาย โดยที่เราเองไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย สามารถนำมาประยุกต้ใช้ได้จริงๆ ขอบคุณคะที่มีโครงการดีๆๆๆแบบนี้ :tv15: :tv10: :tv17: :tv18:
โดย ธิดารัตน์ จันทะหิน (2011-06-01 21:28:53) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เทคนิคการที่หลากหลาย โดยที่เราเองไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย สามารถนำมาประยุกต้ใช้ได้จริงๆ ขอบคุณคะที่มีโครงการดีๆๆๆแบบนี้ :tv15: :tv10: :tv17: :tv18:
โดย ธิดารัตน์ จันทะหิน (2011-06-01 21:29:35) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เทคนิคการที่หลากหลาย โดยที่เราเองไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย สามารถนำมาประยุกต้ใช้ได้จริงๆ ขอบคุณคะที่มีโครงการดีๆๆๆแบบนี้ :tv15: :tv10: :tv17: :tv18:
โดย ธิดารัตน์ จันทะหิน (2011-06-01 21:29:51) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เทคนิคการที่หลากหลาย โดยที่เราเองไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย สามารถนำมาประยุกต้ใช้ได้จริงๆ ขอบคุณคะที่มีโครงการดีๆๆๆแบบนี้ :tv15: :tv10: :tv17: :tv18:
โดย ธิดารัตน์ จันทะหิน (2011-06-01 21:30:10) [แสดงความคิดเห็น]
ได้เทคนิคการที่หลากหลาย โดยที่เราเองไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย สามารถนำมาประยุกต้ใช้ได้จริงๆ ขอบคุณคะที่มีโครงการดีๆๆๆแบบนี้ :tv15: :tv10: :tv17: :tv18:
โดย ธิดารัตน์ จันทะหิน (2011-06-01 21:30:29) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ จะนำไปใช้พัฒนาเด็กบ้างค่ะ
โดย ภาพร เริงไชย (2011-06-21 22:32:52) [แสดงความคิดเห็น]
ได้นำการเล่านิทานสร้าง "ความคิด" อ.วันเพ็ญ ทิพย์เวียง ไปใช้ในการสอนจริง ในระดับอนุบาล 1 เด็กๆสนุกมากค่ะ กล้าแสดงออก มีจินตนาการ และอารมณ์ดีและที่สำคัญ ที่ดิฉันภูมิใจมากก็คือ เด็กที่เคยไม่กล้าไม่ตอบไม่คุยไม่เล่น หลังจากได้นำนิทาน สร้างความคิดไปใช้เค้าสนุกและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ดีมากค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ :tv03:
โดย มัสรา หล่าสำราญ (2011-07-08 20:25:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งวิธีการนี้ครูต้องมีเทคนิควิธีการดึงความสนใจจากเด็กทุกคนให้ได้ เพราะเด็กที่ไม่ได้พูดอาจไม่สนใจ วิธีการนี้ครูต้องมีสื่อหลากหลายมีวิธีการกระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็น ยากสำหรับครูเพราะบริบทของไทยนั้นเด็กกล้าแสดงความคิดน้อยมาก ขอชื่นชมอ.วันเพ็ญ ทิพย์เวียง ที่คิดวิธีการดีๆมานำเสนอเพื่อให้เด็กไทยกล้าแสดงออก และแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดย พิชญ์ ขำมา (2011-07-15 23:59:49) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่ดีมากๆ คุณครูเก่งมาก ค่ะ เดี่๋ยวจะเอาไปเป็นเทคนิต ในการสอนบ้าง จะได้ทำให้เด็กสนุกและมีความสุข :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย กัญญ์รัศม์ อัมพานนท์ (2011-07-30 09:58:45) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ...เด็กมีความกล้าแสดงออกให้มีความสุขกับการเรียนค่ะ
โดย สุดารัตน์ ดรุณพันธ์ (2011-07-30 17:34:52) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบค่ะ น่าสนใจมากจะนำกลับไปใช้กับเด็กๆนะคะ :tv09:
โดย ครูชายขอบ (2011-10-10 21:42:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการสอนเด็กให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ได้ใช้ทักษะการคิดสร้างปัญญาปะติดปะต่อเรื่องราว โดยเปลี่ยนบทบาทจากที่ครูเล่านิทานให้เด็กฟัง มาเป็นเด็กเล่านิทานให้เพื่อนฟังโดยไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก ให้เด็กเล่าโดยใช้สื่อที่หลากหลาย โดยครูคอยจดบันทึกคำพูดหรือเรื่องราวที่เด็กเล่า ฝึกความมีไหวพริบปฏิภาณ และครูช่วยในการกระตุ้นเด็ก เช่น สร้างบรรยากาศ ใช้คำถาม เด็กก็จะแสดงความคิดออกมา เมื่อเด็กเล่าเรื่องราวจบแล้วก็ให้กำลังใจ ให้แรงเสริม และช่วยกันตั้งชื่อนิทาน ทำให้เด๋กฝึกความกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นอีกด้วย จึงทำให้การจัดประสบการช่วยพัฒนาความคิดทางด้านสติปัญญาได้ดี :tv15: :tv17: :tv17: :tv18:
โดย กฤษฎา สุขประเสริฐ (2011-10-11 18:44:46) [แสดงความคิดเห็น]
การใช้เทคนิคการเล่านิทานมีเทคนิคที่หลากหลาย ครูเป็นผู้มีหน้าที่หาเทคนิคที่เหมาะสมกับอายุของเด็กในชั้นนั้นๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยครูศึกษาเคนิคการเล่านิทานและการใช้สื่อจากนักการศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาให้เหมาะสมในการใช้ เด็กควรมีบทบาทในการเล่านิทานเพื่อให้เด็กได้รู้สึกภาคภูมิใจและร่วมเรียนรู้ไปกับเพื่อนและครู อาจจะเด็กมาแสดงบทบาทสมมติพร้อมกับการเล่านิทานโดยครูเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ เช่น เสื้อผ้า หรือหน้ากากที่เกี่ยวกับเรื่องราวในนิทาน
โดย ชนิตา อิศรเสนา (2011-10-13 11:05:17) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆมีส่วนร่วมกับการเรียนโดยผ่านนิทานการเล่าเรื่อง เด็กๆ จะสนุกและมีความสุขเพราะนิทานจะเหมาะกับเด็กอบุบาลมากๆค่ะ และการสอนแบบนี้เด็กๆ ยังได้ใช้ความคิดและจินตนาการมากๆอีกด้วย และตัวดิฉันเองก็ได้ใช้เทคนิคนี้แล้ว ผลปรากฎว่าเด็กๆสนุกและจำได้ จำเนื้อเนื่องได้เป็นอย่างดี และยังเหมาะกับเด็กเล็กเพราะเด็ดกเล็กจะมีจินตาการมากครูควรเปิดโอกาศให้เดก็กได้ออกมาแสดงความสามารถ ความกล้าแสดงออก จะได้เห็นตัวตนของเด็กนั้นๆด้วย
โดย อรุณรุ่ง มหาธนานุรักษ์ (2011-10-13 11:35:45) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีการจัดการเรียนการสอนให้เด็กๆมีส่วนร่วมกับการเรียนโดยผ่านนิทานการเล่าเรื่อง เด็กๆ จะสนุกและมีความสุขเพราะนิทานจะเหมาะกับเด็กอบุบาลมากๆค่ะ และการสอนแบบนี้เด็กๆ ยังได้ใช้ความคิดและจินตนาการมากๆอีกด้วย และตัวดิฉันเองก็ได้ใช้เทคนิคนี้แล้ว ผลปรากฎว่าเด็กๆสนุกและจำได้ จำเนื้อเนื่องได้เป็นอย่างดี และยังเหมาะกับเด็กเล็กเพราะเด็ดกเล็กจะมีจินตาการมากครูควรเปิดโอกาศให้เดก็กได้ออกมาแสดงความสามารถ ความกล้าแสดงออก จะได้เห็นตัวตนของเด็กนั้นๆด้วย
โดย อรุณรุ่ง มหาธนานุรักษ์ (2011-10-13 11:35:49) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่เมื่อก่อนคิดว่าการเล่านิทานต้องอาศัยการเล่าจากหนังสือเป็นสื่อเพียงอย่างเดียว เเล้วใช้คำถามถามเด้กแต่เมื่อได้ดูคลิบวีดีโอนี้ทำให้ทราบถึงวิธีการเล่านิทานผ่านเทคนิคต่างๆ โดยกระตุ้นให้เด็กได้เเสดงความคิดอย่างมีจินตนาการไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบหรือบทบาทที่ครูมอบให้เพียงอย่างเดียว เเละเทคนิคที่ได้รับชมนี้ก้จะกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจ เเละน่าติดตามเพราะเด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ซึ่งเมื่อเเด้กได้มีส่วนร่วมได้เเสดงความคิดเห็นก้จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
โดย ญาณวัฒนา จิตตวิมล (2011-10-13 13:08:01) [แสดงความคิดเห็น]
การเล่านิทานเป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย การที่ครูใช้เทคนิคต่างๆมาใช้ในการเล่านิทานเพื่อให้เด็กเกิดความคิดที่สร้างสรรค์นั้นทำได้หลากหลายวิธี วิธีนี้ก็น่าสนใจเช่นกัน และเป็นการฝึกให้เด็กได้แสดงออก นอกจากนี้ยังฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอีกด้วย ครูควรมีสื่ออุปกรร์ที่หลาหหลายเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้คิดและนำเสนอเรื่องราวต่างๆตามจินตนาการออกมา และครูยังต้องคอยจดบันทึกสิ่งต่างๆที่เด็กพูดด้วย
โดย เชาว์ รำมะนา (2011-10-13 14:33:12) [แสดงความคิดเห็น]
ประโยชน์ที่ได้จากการชมรายการโทรทัศน์ครู คือ เป็นกิจกรรมที่สามารถใช้กับเด็กปฐมวัยได้ดี สามารถช่วยพัฒนาความคิดสร้าวสรรค์ของเด็กจากการเล่านิทานต่อเนื่องกัน ได้ทักษะทางภาษาจากการเล่า ฝึกความกล้าแสดกเมื่อออกมาเล่าหน้าชั้นเรียน และฝึกทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี จากการดูโทรทัศน์ครูดิฉันคิดว่าจะนำเทคนิตการสอน นิทานความคิดไปใช้กับเด็กในห้องเรียน เพราะนิ้ทานเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบและชอบฟังโดยไม่เบื่อ และยังสนุกสนานในการฟัง โดยเทตนิคการเล่านิทานความคิด เด็กๆได้แสดงความคิดและเล่านิทานได้ อีกทังบยังภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย
โดย ชนิดาภา เพ็ชรอินทร์ (2011-10-14 09:10:23) [แสดงความคิดเห็น]
การเล่านิทานสร้างความคิด เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กอนุบาล เพราะเด็กจะชอบฟังนิทานกันอยู่แล้ว แต่จะเป็นแค่ผู้ฟัง มีตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นบ้าง ถ้าเรานำกิจกรรมนี้มาใช้กับเด็กจะเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เด็กใด้ฝึกคิดมากขึ้น การที่ให้เด็กเล่านิทานจากจินตนาการของตนเองจากแผ่นภาพที่ครูมีให้ เด็กๆ จะรู้สึกตื่นเต้นและคอยลุ้นว่าตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร แต่ภาพที่นำมาใช้ควรจะเป็นภาพที่เด็กๆ ส่วนใหญ่รู้จัก และเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเด็ก และมีสีสัน ซึ่งเด็กๆ จะสนใจและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมมากขึ้น
โดย กนกธร แก้วแหวน (2011-10-14 09:13:19) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาการาเรียนรู้ด้วยวิธีการใช้สื่อในการสร้าลงกิจกรรมในการเรียนรู้ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดและประสบการณ์อันสำคัยแก่ตัวเด็กเอง ในฐานะของครูอนุบลจะนำการใช้สื่อผ่านการเล่านิทานไปใช้เป็นประจำ โดยคุณครูนำความคิดสร้าลงสรรค์มาเป็นตัวกรุตุ้นพัฒนาการของเด็กเสมอๆ อีกทั้งกิจกรรมการเล่านิทานจะช่วยให้เด็กรักการอ่านนิทานและรักการเล่านิทานดเป็นกิจวัตรประจำวันหอีกด้วยค่ะ ส่งท้ายกิจกรรมการเล่านิทานเป็นหกิจกรรมดเสนริมความรู้แก่ตัวเด็กแน่นอน
โดย จารุวรรณ สาสูงเนิน (2011-10-14 16:49:32) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากต่ะที่ช่วยให้มีแนวคิดดีๆที่จะนำไปปรับใช้กับเด็กๆที่โรงเรียนซึ่งไม่กล้าแสดงออกมากนักและเด็กบางคนยังเล่าเป็นประโยคไม่ได้เลยค่ะ
โดย สงวนวงศ์ วรนาถนฤมล (2011-10-15 06:56:37) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเล่านิทานเป็นกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยชอบมากและสามารถจัดประสบการณ์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การวาดภาพระบายสีจากเรื่องที่ได้รับฟัง การแสดงควมคิดเป็นในในทาน และการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า เป็นเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง :tv02:
โดย ทันตวัน พรมสุทธิ์ (2011-10-20 14:05:33) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมฝึกคิดสร้างสรรค์ด้วยกิกรรมศิลปะ เป็นกิจกรรมที่กำลังสนใจที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กอนุบาลที่โรงเรียนขอบคุณมากนะคะ :tv15:
โดย สุจิตรา ยวงใย (2011-10-23 12:13:29) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมเยี่ยมมากๆ :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย supunnee kgummaung (2011-10-25 08:46:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางให้หนูอย่างดีเลยค่ะคุณครู ขอบคุณค่ะ^^ :tv07:
โดย กรวรรณ คงสุข (2012-01-12 13:23:26) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณมากค่ะดิฉันจะนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เด็กต่อไปค่ะ
โดย สุปราณี ศรีโนนยาง (2012-01-12 20:09:51) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องจากการได้ฟังนิทานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการแล้วยังมีผลดีที่ตามมาคือเด็กได้ฝึกการใช้ภาษาอีกด้วย โดยเฉพาะการพูดการใช้เทคนิคการเล่านิทานมีเทคนิคที่หลากหลาย ครูเป็นผู้มีหน้าที่หาเทคนิคที่เหมาะสมกับอายุของเด็กในชั้นนั้นๆเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยครูศึกษาเทคนิคการเล่านิทานและการใช้สื่อ เพื่อนำมาพัฒนาให้เหมาะสมในการใช้ เด็กควรมีบทบาทในการเล่านิทานเพื่อให้เด็กได้รู้สึกภาคภูมิใจและร่วมเรียน รู้ไปกับเพื่อนและครู เด็กได้มาแสดงบทบาทสมมติพร้อมกับการเล่านิทานโดยครูเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ แล้วเด็กออกมาแสดงตามเรื่องที่ครูเล่า
โดย ปราณี ทาวงศ์มา (2012-02-06 14:31:56) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กนักเรียนชอบฟังนิทาน ยิ่งมีสื่อที่น่าสนใจก็ทำให้เขาอยากเรียนและกล้าที่จะแสดงออก ผมจะนำการเล่นนิทานไปประยุกต์ใช้กับการสอนต่อไปครับ
โดย ประพจน์ ภูพาดทอง (2012-02-18 20:43:03) [แสดงความคิดเห็น]
เล่านิทานสร้าง "ความคิด" ของ อ.วันเพ็ญ ทิพย์เวียง เป็นกิจกรรมที่ดี สามารถใช้กับเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี สามารถช่วยกระตุ้นและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจากการเล่านิทานต่อเนื่องกัน โดยเปลี่ยนบทบาทจากที่ครูเล่านิทานให้เด็กฟัง เป็นเด็กเล่านิทานให้เพื่อน ๆ ฟัง โดยใช้เทคนิคในการจัดหาสื่อที่หลากหลาย เด็กได้ฝึกความกล้าแสดงออก ฝึกกรเป็นผู้ฟังที่ดี ผู้พูดที่ดี และยังได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาไปด้วย และเพื่อน ๆ ก็ได้มีส่วนร่วมโดยการช่วยกันแต่งชื่อเรื่อง เด็ก ๆ ได้สนุกและได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมได้ดีค่ะ
โดย จิตรลดา มะโนระ (2012-03-09 12:40:10) [แสดงความคิดเห็น]
:tv15: :tv15: :tv15:ขอบอกว่าเป็นวีดีโอเรื่องแรกที่ประทับใจที่สุด เพราะตรงกับความต้องการที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และกำลังต้องการนำไปเผยแพร่การจัดการเรียนรู้ให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนได้รับประสบการณ์หลังจากที่ได้ชมแล้วรู้สึกเกิดไอเดีย อยากจะนำไปสอนนักเรียนขึ้นมาทันที เพราะปัญหาที่พบในปีการศึกษาที่ผ่านมา จะคล้ายกับครูวันเพ็ญเลย มีนักเรียนหลายคนบอกว่าวาดภาพไม่เป็นบ้าง บางคนก็วาดเฉพาะภาพเดิม ๆ ตลอดจนต้องถามถึงสาเหตุที่วาดภาพเดิมตลอดคำตอบคือ เด็กบอกวาดภาพอื่นไม่เป็นนั่นแสดงว่านักเรียนมีจินตนาการน้อย ครูก็เลยพัฒนาเด็กด้วยการให้อ่านหนังสือนิทานเยอะ ๆ แต่พอมาเจอนวัตกรรมของครูวันเพ็ญ โอ้ทึ่งมาก ๆ ให้นักเรียนได้ออกมาเล่า เรื่องจากจินตนาการโดยนำนักเรียนหลายคนมาเล่าเพื่อให้เกิดเรื่องราว ตามจินตาการนำมาเป็นเรื่องเดียวกัน และสิ่งหนึ่งที่ขอชมคือความเป็นธรรมชาติของเด็ก ในขณะที่ครูสอน ซึ่งในชีวิตจริงนั้นนักเรียนก็จะมีความสนใจบ้าง ไม่สนใจบ้างในบ้างครั้งแต่ครูก็เก็บอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดีและยังแสดงอาการรับฟังนักเรียนที่เล่านิทานด้วยการพยักหน้า ตอบรับ ไม่ว่าเด็กจะพูดผิดหรือถูก และไม่จ้องหน้าเด็กในขณะที่เล่า ทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในการเล่า และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการบันทึกเนื้อเรื่อง ที่นักเรียนได้เล่า เมื่อถึงตรงนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าเองจะนำไปต่อยอดอีกคือการประดิษฐ์หนังสือนิทานประจำห้อง และขอชมอีกครั้งว่าถ้าประเทศไทยเรามีครูที่ คอยส่งเสริมสร้างสรรค์ พัฒนาเด็กให้เป็นคนที่มีควมคิดสร้างสรรค์เชื่อว่าประเทศไทยเราอีกหน่อยคงมีอนาคตของชาติ ที่เป็นคนฉลาดกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ไม้แพ้ชาติอื่น ๆในโลก และขอฝากไปยังโทรทัศน์ครูด้วยค่ะว่า เล่านิทานสร้าง "ความคิด" อ.วันเพ็ญ ทิพย์เวียง รร.อนุบาลลำพูน เป็นตอนที่สามารถนำไปเป็นตัวอย่างให้ครูปฐมวัยได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการหาก โทรทัศน์ครูได้มีการประกวดนะคะ(จากครูเอกชนค่ะ :tv07:)
โดย ทัศวรรณ พุฒพันธ์ (2012-03-31 23:50:03) [แสดงความคิดเห็น]
รูปแบบการสอนของคุณครูดีมากค่ะทำให้เด็กได้ใช้ความคิด ได้จินตนาการ :tv01:
โดย กัญภร เทียบเมือง (2012-04-02 02:02:07) [แสดงความคิดเห็น]
นิทานเป็นเรื่องราวที่นักเรียนปฐมวัยจะชื่นชอบเป็นพิเศษแต่จากการที่ได้ดูรายการทำให้ได้รับทราบว่าการเล่านิทานไม่จำเป็นต้องดำเนินไปโดยครู แต่สามารถดำเนินการได้ด้วยนักเรียน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆ สามารถนำมาใช้ได้จริง เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูปฐมวัยได้มาก เด็กเป็นผู้ดำเนินเรื่องราวต่างๆ โดยมีครูคอยวางแนวทางให้ ทั้งครูและเด็กเกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น และเกิดความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทั้งกับตัวเด็กและตัวครู ขอบคุณทางรายการมากๆนะคะที่ได้นำสิ่งดีๆมีประโยชน์มานำเสนอค่ะ
โดย จิดาภา ศรีสุข (2012-04-11 10:48:16) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมเล่านิทาน สร้างความคิด เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดของเด็กอย่างดีมาก เพราะเด็กได้คิดและพูดออกมา ทำให้ครูได้เห็นว่าเด็กแต่ละคน มีความคิดเป็นเช่นไร และการที่ครูเป็นผู้คอยกระตุ้นให้เด้กได้เล่าเรื่องราวจากความคิด จินตนาการของตนเอง ทำให้เด็กได้เกิดความภาคภูมิใจและกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย และการที่ครูได้วาดภาพตุ๊กตาที่หลากหลาย ทำให้เด็กได้คิดแตกต่างเพ่ิมจากเรื่องเดิม ๆ เด็กเกิดความสนุกสนานและมีความสุข ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดที่หลากหลาย คิดได้ลึกซึ้ง และแปลกใหม่ เพื่่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นและการใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย น้ำผึ้ง สุสี (2012-04-14 10:14:28) [แสดงความคิดเห็น]
การเล่านิทน สร้าง "ความคิด" ของ อ.วันเพ็ญ ทิพย์เวียง เป็นกิจกรรมที่ดีมาก มีกิจกรรมครบทั้ง 3 ขั้นตอน คือขั้นนำ ขั้นดำเนินกิจกรรมและขั้นสรุป ทำให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดจริง ๆ โดยใช้ประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ ครูทำหน้าที่บันทึกเรื่องที่เด็กเล่า ครูประะเมินหลายรูปแบบ การสร้างบรรยากาศ พยักหน้า ปรบมือให้เด็ก และใช้หุ่นมือประกอบการเล่าเรื่อง เด็กสามารถจับใจความของเรื่องได้ กล้าพูดกล้าแสดงออก ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ได้รับการพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง สะท้อนให้ครูเห็นว่าเกิดผลดีต่อตัวเด็กครูก็เกิดความภาคภูมิใจ
โดย สุวรรณลักษณ์ อุดมศักดิ์ (2012-04-17 13:32:05) [แสดงความคิดเห็น]
นิทานเป็นสิ่งที่เด็กๆชื่นชอบอยู่แล้ว เมื่อครูได้นำนิทานเข้ามาทำเป็นกิจกรรมใหม่ๆ ซึ่งเด็กก็จะให้ความสนใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น การนำนิทานมาฝึกให้เด็กได้เป็นผู้เล่าเรื่องแทนที่ครูจะเป็นผู้เล่าอย่างเดียว มันทำให้เด็กได้อะไรหลายๆอย่าง เช่น เด็กจะได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ได้สร้างสรรค์สิ่งที่คิดและถ่ายทอดออกมาเป็นนิทาน ได้ฝึกการเล่าการใช้ภาษาสื่อสารที่ถูกต้อง และยังได้ฝึกการกล้าแสดงออก ซึ่งกิจกรรมนี้ครูจะเป็นผู้สนับสนุนและกระตุ้นให้เด็กได้ถ่ายทอดเรื่องราวตามภาพที่เห็น :tv15:
โดย กมลวรรณ อังศรีสุรพร (2012-04-19 18:19:54) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูน่ารักมาก เหมาะที่จะเป็นครูปฐมวัยมาก ครูนำสิ่งที่เด็กๆชอบมาเป็นส่งที่กระตุ้นนให้เด็กได้แสดงความคิดของตนเองออกมา โดยมีครูคอยจัดประสบการณ์ จัดสถานการณ์ให้เด็กได้แสดงออกเต็มที่ ความคิดสร้างสรรค์เป้นสิ่งที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาสมอง สื่อเป้นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จเป้นอย่างมาก ได้ชมโทรทัศน์ครูแล้วได้แนวความคิดมากมาย และจะนำไปปรับใช้และนำไปพัฒนาเด็กๆที่โรงเรียน และสิ่งสำคัญที่ได้จากการชม ทำให้เกิดแรงกระตุ้นอยากที่จะทำอะไรหลายๆอย่าง และต่อไปเนี้วลามีปัญหาอะไรที่เกิดในการสอนสิ่งที่จะนึกถึงอย่างแรกคือดทรทัศน์ รู้สึกเหมือนกับว่าคอยเป็นศึกษานิเทศก์ที่แนะนำการสอนด็ก และการพัฒนาเด็กที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ชอบมากค่ะ
โดย ยุพิน นนทะโคตร (2012-04-21 00:22:51) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเสียงของคุณครูท่านนี้มากๆเลยค่ะ เวลาเล่านิทานแล้วน่าฟังมากๆ และกิจกรรมที่คุณครูนำมาสอนก็น่าสนใจมากๆ ด้วย ขอบคุณมากๆนะค่ะ :tv15:
โดย ภัคญดา แสงสุริย์ (2012-04-21 21:22:31) [แสดงความคิดเห็น]
นิทาน คือสื่อที่สามารถสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆตลอดมา นอกจากความสนุกสนานแล้วเราสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับเด็กผ่านนิทาน ได้ทั้งภาษา ทักษะการคิด ต่างๆ กิจกรรมนี้คุณครูวันเพ็ญ ทิพย์เวียง ได้พํฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ทำให้เด็กได้สะท้อนความคิดของตนเองออกมา เกิดแรงกระตุ้นในการทำกิจกรรม ทำให้เด็กสนใจกิจกรรมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการฝึกความกล้าแสดงออก โดยมีครูเป็นผู้คอยให้คำแนะนำและกระตุ้นเด็กๆในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยการใช้คำถาม ทำให้เด็กได้ฝึกคิด ฝึกทักษะด้วยตนเอง
โดย ปรียาภรณ์ ทดดอน (2012-04-25 17:43:57) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเล่านิทานเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชอบมากค่ะ เพราะเวลาที่สอนเด็กก็จะใช้กิจกรรมการเล่านิทานมาช่วยเสริมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน โดยจะให้เด็กแต่ละคนเล่านิทานต่อเนื่องกันโดยให้เด็กได้ใช้ทักษะในการใช้ภาษา แต่ครูก็ควรใช้การสังเกต เพราะเด็กบางคนก็จะเล่านิทานออกนอกกรอบครูก็ใช้เทคนิคในการเล่านิทานเข้ามาเสริม โดยดึงความคิดของเด็กให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเล่านิทานเรื่องนั้น ๆ เด็กได้มีความสุข และมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในตนเอง
โดย รุ่งฤดี มโนใจ (2012-04-26 23:20:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งวิธีการนี้ครูต้องมีเทคนิควิธีการดึงความสนใจจากเด็กทุกคนให้ได้ เพราะเด็กที่ไม่ได้พูดอาจไม่สนใจ วิธีการนี้ครูต้องมีสื่อหลากหลายมีวิธีการกระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็น ยากสำหรับครูเพราะบริบทของไทยนั้นเด็กกล้าแสดงความคิดน้อยมาก ขอชื่นชมอ.วันเพ็ญ ทิพย์เวียง ที่คิดวิธีการดีๆมานำเสนอเพื่อให้เด็กไทยกล้าแสดงออก และแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดย อุไร ตอนศรี (2012-04-27 22:39:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูการเล่านิทานสร้าง "ความคิด"ของคุณครูวันเพ็ญ ทิพย์เวียง รร.อนุบาลลำพูน จากปัญหาที่พบว่าเด็กมีความคิดสร้างสรรค์น้อย ต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้คิดกิจกรรม โโ‚ฌ๏ฟฝจัดประสบการณ์เล่านิทานโโ‚ฌ๏ฟฝ ให้แก่เด็ก ๆโดยใช้เทคนิคจัดหาสื่อภาพที่หลากหลายกระตุ้นให้เด็ก ๆ คิดสร้างสรรค์เล่านิทานเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน เพื่อนที่ฟังช่วยกันแต่งชื่อเรื่อง ผลที่ได้นอกจากการผ่านประเมินความคิดสร้างสรรค์แล้ว เด็กยังได้ฝึกความกล้าแสดงออก ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี ผู้พูดที่ดี และยังได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย กิจกรรมการเล่านิทานเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชอบมาก เพราะเวลาที่ดิฉันสอนเด็กๆก็จะใช้กิจกรรมการเล่านิทานมาช่วยเสริมเช่นกัน โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน ทำให้เด็กมีความสุข และมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในตนเอง เด็กได้เล่าเรื่องราวจากความคิด จินตนาการของตนเอง ทำให้เด็กได้เกิดความภาคภูมิใจและกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
โดย ประยงค์ ใจเที่ยง (2012-04-30 00:35:55) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมวีดิทัศน์ เรื่อง เล่านิทานสร้าง "ความคิด" ของคุณครูวันเพ็ญ ทิพย์เวียง จะเห็นได้ว่า จากปัญหาที่พบว่าเด็กมีความคิดสร้างสรรค์น้อย ต่ำกว่าเกณฑ์ ครูวันเพ็ญ จึงได้คิดกิจกรรม โ€œจัดประสบการณ์เล่านิทานโ€ ให้แก่เด็ก ๆ ที่โรงเรียนอนุบาลลำพูน โดยใช้เทคนิคจัดหาสื่อภาพที่หลากหลายกระตุ้นให้เด็ก ๆ คิดสร้างสรรค์เล่านิทานเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน เป็นการสร้างความคิดจากเด็กจริง ๆ เพื่อนที่ฟังก็จะช่วยกันแต่งชื่อเรื่อง ผลที่ได้นอกจากการผ่านประเมินความคิดสร้างสรรค์แล้ว เด็กยังได้ฝึกความกล้าแสดงออก ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี ผู้พูดที่ดี และยังได้ฝึกทักษะทางด้านภาษา การจับใจความ ไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย ในการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคนิคการเล่านิทานมีเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นวิธีการสอนเด็กให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ได้ใช้ทักษะการคิด เด็กสมารถปะติดปะต่อเรื่องราว โดยเปลี่ยนบทบาทจากที่ครูเล่านิทานให้เด็กฟัง มาเป็นเด็กเล่านิทานให้เพื่อนฟังโดยไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก ให้เด็กเล่าโดยใช้สื่อที่หลากหลาย โดยครูคอยจดบันทึกคำพูดหรือเรื่องราวที่เด็กเล่า ฝึกความมีไหวพริบปฏิภาณ และครูก็จะช่วยในการกระตุ้นเด็ก เช่น สร้างบรรยากาศ ใช้คำถาม เด็กก็จะแสดงความคิดออกมา เมื่อเด็กเล่าเรื่องราวจบแล้วก็ให้กำลังใจ ให้แรงเสริม และช่วยกันตั้งชื่อนิทาน ทำให้เด็กฝึกความกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นอีกด้วย จึงทำให้การจัดประสบการช่วยพัฒนาความคิดทางด้านสติปัญญาได้เป็นอย่างดี
โดย มือใหม่ค่ะ (2012-05-01 13:14:04) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเล่านิทานนี้ สร้างความคิดและจินตนาการได้ดีเยี่ยม คุณครูใช้สื่ออย่างหลากหลาย ถ้าคุณครูแต่ละคนนำไปใช้รับรองเกิดประโยชน์กับเด็กในเรื่องของภาษา และความคิดสร้างสรรค์เด็กกล้าแสดงออก และจะมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้จนถึงระดับประถมได้เป็นอย่างดี อย่าลืมต้องปฏิบัติเป็นประจำสมำเสมอ อย่าเบื่อหน่ายเสียก่อน เด็กจะสามารถเล่านิทานได้เก่งกว่าที่ไม่ได้ใช้กิจกรรมแบบนี้ เด็กจะภูมิใจถ้าเค้าทำได้ เด็กจะมีความสุขมากและ ควรให้เด็กคนที่ไม่กล้าเล่าบ้าง
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-07-15 10:08:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กๆมีการใส่ใจในการเรียนมากขึ้น สุดยอดจริงๆ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุพรรณ ช่างผัส (2012-08-14 13:10:08) [แสดงความคิดเห็น]
เล่านิทานสร้าง "ความคิด" อ.วันเพ็ญ ทิพย์เวียง รร.อนุบาลลำพูน นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเด็กได้มีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดคำพูดด้วยตนเอง นับว่าเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมอย่างยิ่งในการนำไปใช้กับเด็กปฐมวัย
โดย นางจันทจร บุตรแก้ว (2012-08-15 21:17:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ กิจกรรมการเล่านิทาน จะเห็นได้ว่า จากปัญหาที่พบว่าเด็กมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน การจัดกิจกรรมนี้สามารถสร้างความคิดจากเด็ก เพื่อนๆที่ฟังก็ช่วยกันแต่งชื่อเรื่อง ผลที่ได้นอกจากจะผ่านการประเมินความคิดสร้างสรรค์แล้ว เด็กยังได้ฝึกความกล้าแสดงออกของเด็ก และยังได้ฝึกทักษะของเด็ก ดังนั้นในการจัดกิจกรรม การเล่านิทานนี้จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งวิธีการสอนนี้ อาจทำให้เด็กๆมีความคิดที่สร้างสรรค์และยังทำให้เด็กมีความกล้าแสดงออก จึงทำให้การจัดกิจกรรมมีการช่วยพัฒนาความคิดทางด้านสติปัญญาและความกล้าแสดงออกของเด็กเป็นอย่างดี
โดย สุพรรณา จันทร์แจ้ง (2012-08-15 23:00:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนดีมาก นักเรียนรู้จัดคิดตามจินตนาการของตนเอง นักเรียนกล้าแสดงออก กิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นการพัฒนาความคิดและสติปัญญา เหมาะกับปฐมวัยมากคะ
โดย ชมภู นวลลออง (2012-08-17 12:47:26) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้ดูการสอนของครู เห็นได้ว่ากิจกรรมการเล่านิทานไม่จำเป็นต้องให้ครูเป็นผู้เล่าเพียงอย่างเดียว เด็กก็สามารถเป็นผู้เล่าได้ และสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้นมีคุณค่ามาก เพราะเห็นได้ว่าเด็กมีความกระตือรือร้น และมีความสนุกกับการเรียนมาก และส่ิงที่เด็กได้รับจากกิจกรรมนี้คือความกล้าแสดงออก มีการพัฒนาด้านภาษา พูดเป็นประโยคที่ยาวขึ้นได้ มีคลังคำศัพท์มากขึ้น มีทักษะทางสังคมมากขึ้น คือการยอมรับความเห็นของผู้อื่น และมีความคิดเป็นของตนเองมากขึ้น ขอชื่อชมคุณครูมากๆ ที่ทุ่มเทและหากิจกรรมที่ดีมาพัฒนาเด็กๆ
โดย จันทิมา ชาวเหนือ (2012-08-18 13:07:36) [แสดงความคิดเห็น]
ส่งเสริมเด็กได้ดีมากค่ะ ขอชมเชย แต่จะได้ความเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ถ้าครูไม่ก้มๆเงยๆอยู่กับการจดบันทึกนะคะ
โดย วชิรา ไล้ทิม (2012-08-19 12:50:29) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมมากค่ะนับเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งวิธีการนี้ครูต้องมีเทคนิควิธีการดึงความสนใจจากเด็กทุกคนให้ได้ เพราะเด็กที่ไม่ได้พูดอาจไม่สนใจ วิธีการนี้ครูต้องมีสื่อหลากหลายมีวิธีการกระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็น ยากสำหรับครูเพราะบริบทของไทยนั้นเด็กกล้าแสดงความคิดน้อยมาก ขอชื่นชมอ.วันเพ็ญ ทิพย์เวียง ที่คิดวิธีการดีๆมานำเสนอเพื่อให้เด็กไทยกล้าแสดงออก และแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-08-20 18:01:04) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งวิธีการนี้ครูต้องมีเทคนิควิธีการดึงความสนใจจากเด็กทุกคนให้ได้ เพราะเด็กที่ไม่ได้พูดอาจไม่สนใจ วิธีการนี้ครูต้องมีสื่อหลากหลายมีวิธีการกระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็น ยากสำหรับครูเพราะเด็กไทยนั้นกล้าแสดงความคิดน้อยมากประโยชน์ที่ได้จากการชมรายการโทรทัศน์ครู คือ เป็นกิจกรรมที่สามารถใช้กับเด็กปฐมวัยได้ดี สามารถช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจากการเล่านิทานต่อเนื่องกัน ได้ทักษะทางภาษาจากการเล่า ฝึกความกล้าแสดกเมื่อออกมาเล่าหน้าชั้นเรียน และฝึกทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี จากการดูโทรทัศน์ครูดิฉันคิดว่าจะนำเทคนิคการสอน นิทานความคิดไปใช้กับเด็กในห้องเรียน เพราะนิทานเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบและชอบฟังโดยไม่เบื่อ และยังสนุกสนานในการฟัง โดยเทคนิคการเล่านิทานความคิด เด็กๆได้แสดงความคิดและเล่านิทานได้ อีกทั้งยังภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย พาวนา เอี่ยมสุวรรณ์ (2012-08-20 23:24:58) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องบอกว่าการสอนของคุณครูเป็นการสอนที่ดีมาก ๆ ค่ะ เพราะนิทานเป็นสิ่งที่สร้างจินตนาการให้เด็กได้ดีที่สุด และคุณครูก็ทุ่มเทกับการสอน การสอนของคุณครูทำให้เด็ก ๆ สนุกและได้องค์ความรู้เพิ่มอีกด้วยแม้แต่คนที่เข้าชมคลิปการสอนของคุณครู ยังรู้สึกถึงความทุ่มเทของคุณครูและยังสนุกไปกับการสอนของคุณครูอีกด้วย ต้องบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูค่ะ สิ่งที่คุณครูทุ่มเทให้กัยเด็ก ๆ ไม่ได้สูญเปล่า เพราะเห็นได้ว่าผลที่ได้เป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากค่ะ
โดย นางสาวฐิติชญาน์ สันธิ (2012-08-22 18:40:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวีดีโอที่ดีมากค่ะทำให้ช่วยกระตุ้นความคิดเด็กได้ดีและยังทำให้เด็กที่คิดไม่เป็นไม่กล้าคิดเริ่มหัดคิดและเริ่มกล้าพูด เด็กก็ให้ความสนใจดีมากและเด็กได้แสดงความคิดและเล่านิทานได้อีกทั้งยังภูมิใจในตนเองอีกด้วย :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย นางวรวลัญช์ แสงศร (2012-08-28 18:46:24) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ กิจกรรมการเล่านิทาน จะเห็นได้ว่าเวลาที่สอนเด็กก็จะใช้กิจกรรมการเล่านิทานมาช่วยเสริมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน โดยจะให้เด็กแต่ละคนเล่านิทานต่อเนื่องกันโดยให้เด็กได้ใช้ทักษะในการใช้ภาษาและเป็นการส่งเสริมทักษะอื่นๆให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างเช่น กล้าแสดงออก กล้าคิด มีจินตนาการ และยอมรับความคิดของผู้อื่นได้ ต้องขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ให้คุณครูมีแนวทางหรือนำไปปรับใช้ได้จริงค่ะ
โดย กมลวรรณ ชูใหม่ (2012-08-30 13:16:22) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ กิจกรรมการเล่านิทาน จะเห็นได้ว่าเวลาที่สอนเด็กก็จะใช้กิจกรรมการเล่านิทานมาช่วยเสริมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน โดยจะให้เด็กแต่ละคนเล่านิทานต่อเนื่องกันโดยให้เด็กได้ใช้ทักษะในการใช้ภาษาและเป็นการส่งเสริมทักษะอื่นๆให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างเช่น กล้าแสดงออก กล้าคิด มีจินตนาการ และยอมรับความคิดของผู้อื่นได้ ต้องขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ให้คุณครูมีแนวทางหรือนำไปปรับใช้ได้จริงค่ะ
โดย กมลวรรณ ชูใหม่ (2012-08-30 13:17:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ กิจกรรมการเล่านิทาน จะเห็นได้ว่าเวลาที่สอนเด็กก็จะใช้กิจกรรมการเล่านิทานมาช่วยเสริมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน โดยจะให้เด็กแต่ละคนเล่านิทานต่อเนื่องกันโดยให้เด็กได้ใช้ทักษะในการใช้ภาษาและเป็นการส่งเสริมทักษะอื่นๆให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างเช่น กล้าแสดงออก กล้าคิด มีจินตนาการ และยอมรับความคิดของผู้อื่นได้ ต้องขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ให้คุณครูมีแนวทางหรือนำไปปรับใช้ได้จริงค่ะ
โดย กมลวรรณ ชูใหม่ (2012-08-30 13:17:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ กิจกรรมการเล่านิทาน จะเห็นได้ว่าเวลาที่สอนเด็กก็จะใช้กิจกรรมการเล่านิทานมาช่วยเสริมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน โดยจะให้เด็กแต่ละคนเล่านิทานต่อเนื่องกันโดยให้เด็กได้ใช้ทักษะในการใช้ภาษาและเป็นการส่งเสริมทักษะอื่นๆให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างเช่น กล้าแสดงออก กล้าคิด มีจินตนาการ และยอมรับความคิดของผู้อื่นได้ ต้องขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ให้คุณครูมีแนวทางหรือนำไปปรับใช้ได้จริงค่ะ
โดย กมลวรรณ ชูใหม่ (2012-08-30 13:17:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ กิจกรรมการเล่านิทาน จะเห็นได้ว่าเวลาที่สอนเด็กก็จะใช้กิจกรรมการเล่านิทานมาช่วยเสริมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน โดยจะให้เด็กแต่ละคนเล่านิทานต่อเนื่องกันโดยให้เด็กได้ใช้ทักษะในการใช้ภาษาและเป็นการส่งเสริมทักษะอื่นๆให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างเช่น กล้าแสดงออก กล้าคิด มีจินตนาการ และยอมรับความคิดของผู้อื่นได้ ต้องขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ให้คุณครูมีแนวทางหรือนำไปปรับใช้ได้จริงค่ะ
โดย กมลวรรณ ชูใหม่ (2012-08-30 13:17:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ กิจกรรมการเล่านิทาน จะเห็นได้ว่าเวลาที่สอนเด็กก็จะใช้กิจกรรมการเล่านิทานมาช่วยเสริมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน โดยจะให้เด็กแต่ละคนเล่านิทานต่อเนื่องกันโดยให้เด็กได้ใช้ทักษะในการใช้ภาษาและเป็นการส่งเสริมทักษะอื่นๆให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างเช่น กล้าแสดงออก กล้าคิด มีจินตนาการ และยอมรับความคิดของผู้อื่นได้ ต้องขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ให้คุณครูมีแนวทางหรือนำไปปรับใช้ได้จริงค่ะ
โดย กมลวรรณ ชูใหม่ (2012-08-30 13:17:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ กิจกรรมการเล่านิทาน จะเห็นได้ว่าเวลาที่สอนเด็กก็จะใช้กิจกรรมการเล่านิทานมาช่วยเสริมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน โดยจะให้เด็กแต่ละคนเล่านิทานต่อเนื่องกันโดยให้เด็กได้ใช้ทักษะในการใช้ภาษาและเป็นการส่งเสริมทักษะอื่นๆให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างเช่น กล้าแสดงออก กล้าคิด มีจินตนาการ และยอมรับความคิดของผู้อื่นได้ ต้องขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ให้คุณครูมีแนวทางหรือนำไปปรับใช้ได้จริงค่ะ
โดย กมลวรรณ ชูใหม่ (2012-08-30 13:17:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ กิจกรรมการเล่านิทาน จะเห็นได้ว่าเวลาที่สอนเด็กก็จะใช้กิจกรรมการเล่านิทานมาช่วยเสริมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน โดยจะให้เด็กแต่ละคนเล่านิทานต่อเนื่องกันโดยให้เด็กได้ใช้ทักษะในการใช้ภาษาและเป็นการส่งเสริมทักษะอื่นๆให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างเช่น กล้าแสดงออก กล้าคิด มีจินตนาการ และยอมรับความคิดของผู้อื่นได้ ต้องขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ให้คุณครูมีแนวทางหรือนำไปปรับใช้ได้จริงค่ะ
โดย กมลวรรณ ชูใหม่ (2012-08-30 13:17:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ กิจกรรมการเล่านิทาน จะเห็นได้ว่าเวลาที่สอนเด็กก็จะใช้กิจกรรมการเล่านิทานมาช่วยเสริมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน โดยจะให้เด็กแต่ละคนเล่านิทานต่อเนื่องกันโดยให้เด็กได้ใช้ทักษะในการใช้ภาษาและเป็นการส่งเสริมทักษะอื่นๆให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างเช่น กล้าแสดงออก กล้าคิด มีจินตนาการ และยอมรับความคิดของผู้อื่นได้ ต้องขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ให้คุณครูมีแนวทางหรือนำไปปรับใช้ได้จริงค่ะ
โดย กมลวรรณ ชูใหม่ (2012-08-30 13:17:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ กิจกรรมการเล่านิทาน จะเห็นได้ว่าเวลาที่สอนเด็กก็จะใช้กิจกรรมการเล่านิทานมาช่วยเสริมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน โดยจะให้เด็กแต่ละคนเล่านิทานต่อเนื่องกันโดยให้เด็กได้ใช้ทักษะในการใช้ภาษาและเป็นการส่งเสริมทักษะอื่นๆให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างเช่น กล้าแสดงออก กล้าคิด มีจินตนาการ และยอมรับความคิดของผู้อื่นได้ ต้องขอขอบคุณโทรทัศน์ครูที่มีเทคนิคดีๆแบบนี้ให้คุณครูมีแนวทางหรือนำไปปรับใช้ได้จริงค่ะ
โดย กมลวรรณ ชูใหม่ (2012-08-30 13:17:04) [แสดงความคิดเห็น]
ขออภัยค่ะ คอมพิวเตอร์มีปัญหา เลยมีโพสหลายโพส
โดย กมลวรรณ ชูใหม่ (2012-08-30 13:18:47) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมในความตั้งใจของคุณครูในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาจากการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้เทคนิคจัดหาสื่อภาพที่หลากหลายกระตุ้นให้เด็ก ๆ คิดสร้างสรรค์เล่านิทานเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน เพื่อนที่ฟังช่วยกันแต่งชื่อเรื่อง ผลที่ได้นอกจากการผ่านประเมินความคิดสร้างสรรค์แล้ว เด็กยังได้ฝึกความกล้าแสดงออก ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี ผู้พูดที่ดี และยังได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเด็กๆไม่น่าเบื่อกับการเรียนการสอนของครู
โดย อมรา มหามิตร (2012-09-01 17:58:57) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ ขอชื่นชมแนวความคิดและการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูนะครับกิจกรรมการเล่านิทาน จะเห็นได้ว่าเวลาที่สอนเด็กก็จะใช้กิจกรรมการเล่านิทานมาช่วยเสริมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน โดยจะให้เด็กแต่ละคนเล่านิทานต่อเนื่องกันโดยให้เด็กได้ใช้ทักษะในการใช้ภาษาและเป็นการส่งเสริมทักษะอื่นๆให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างเช่น กล้าแสดงออก กล้าคิด มีจินตนาการ และยอมรับความคิดของผู้อื่นได้ ผมจะนำเอาแนวความคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนักเรียนครับ
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ภัทรพล เหมแดง (2012-09-03 21:47:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอ ขอชื่นชมแนวความคิดและการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของคุณครูนะครับกิจกรรมการเล่านิทาน จะเห็นได้ว่าเวลาที่สอนเด็กก็จะใช้กิจกรรมการเล่านิทานมาช่วยเสริมในกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเล่านิทาน โดยจะให้เด็กแต่ละคนเล่านิทานต่อเนื่องกันโดยให้เด็กได้ใช้ทักษะในการใช้ภาษาและเป็นการส่งเสริมทักษะอื่นๆให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่งด้วย อย่างเช่น กล้าแสดงออก กล้าคิด มีจินตนาการ และยอมรับความคิดของผู้อื่นได้ ผมจะนำเอาแนวความคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อนักเรียนครับ
:tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ภัทรพล เหมแดง (2012-09-03 21:48:28) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวริสา เข็มทอง เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ข้าพเจ้าได้ศึกษาการเล่านิทาน สร้าง "ความคิด" ของ อ.วันเพ็ญ ทิพย์เวียง เป็นกิจกรรมที่ดีมาก มีกิจกรรมครบทั้ง 3 ขั้นตอน คือขั้นนำ ขั้นดำเนินกิจกรรมและขั้นสรุป ทำให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดจริง ๆ โดยใช้ประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดของเด็กทำให้เด็กได้เกิดความภาคภูมิใจและกล้าแสดงออกเป็นเทคนิคการสอนที่สนุกสนานและยังช่วยฝึกทักษะการพูด การเป็นผู้ฟังที่ดีและฝึกทักษะทางด้านภาษาทำให้ช่วยกระตุ้นความคิดเด็กได้ดีและยังทำให้เด็กที่คิดไม่เป็นไม่กล้าคิดเริ่มหัดคิดและเริ่มกล้าพูด กล้าแสดงออก และยังช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุกสนาน ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนด้วยค่ะ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สามมารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้จริง
และยังสร้างแรงผลักดันให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกอีกด้วย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก :tv03:
โดย ริสา เข็มทอง (2014-02-28 22:07:38) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวริสา เข็มทอง เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ข้าพเจ้าได้ศึกษาการเล่านิทาน สร้าง "ความคิด" ของ อ.วันเพ็ญ ทิพย์เวียง เป็นกิจกรรมที่ดีมาก มีกิจกรรมครบทั้ง 3 ขั้นตอน คือขั้นนำ ขั้นดำเนินกิจกรรมและขั้นสรุป ทำให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดจริง ๆ โดยใช้ประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดของเด็กทำให้เด็กได้เกิดความภาคภูมิใจและกล้าแสดงออกเป็นเทคนิคการสอนที่สนุกสนานและยังช่วยฝึกทักษะการพูด การเป็นผู้ฟังที่ดีและฝึกทักษะทางด้านภาษาทำให้ช่วยกระตุ้นความคิดเด็กได้ดีและยังทำให้เด็กที่คิดไม่เป็นไม่กล้าคิดเริ่มหัดคิดและเริ่มกล้าพูด กล้าแสดงออก และยังช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุกสนาน ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนด้วยค่ะ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สามมารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนได้จริง
และยังสร้างแรงผลักดันให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกอีกด้วย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก :tv03:
โดย ริสา เข็มทอง (2014-02-28 22:08:44) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv