รายการสนทนา ที่ขอเป็นตัวกลางที่จะนำเสนอถึงเครือข่ายของครูต่างๆทั่วประเทศ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร พวกเขารวมตัวกันเพื่ออะไร และสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการศึกษาไทยได้อย่างไร โดยถ่ายทำที่สถานที่จริง โดยพิธีกร(ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย)จะเข้าไปพูดคุย และร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายนั้น
 
   
 
     
  การจัดกิจกรรมบูรณาการหลักสูตรฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ช่วงที่ 1
ร่วมพูดคุยกับ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครู ,ผอ.สุระพล เฉลิมสถาน ,อ.พิศเพลิน สาระสันต์ และผอ.บพิธ ธุระ พูดคุยเรื่องโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครู ร่วมกับเครือข่าย โทรทัศน์ครูภูมิภาค ฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ด้านการจัดการเรียนรู้ กับการจัดกิจกรรมบูรณาการหลักสูตร ฟื้นฟูหลังน้ำท่วม
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home