รายการสนทนา ที่ขอเป็นตัวกลางที่จะนำเสนอถึงเครือข่ายของครูต่างๆทั่วประเทศ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร พวกเขารวมตัวกันเพื่ออะไร และสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการศึกษาไทยได้อย่างไร โดยถ่ายทำที่สถานที่จริง โดยพิธีกร(ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย)จะเข้าไปพูดคุย และร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายนั้น
 
   
 
     
  เตรียมความพร้อมรับ O-Net หลังวิกฤตน้ำท่วม ตอน 2 ช่วงที่ 2
ร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) กับผู้แทนครูผู้สอนระดับต่างๆ ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี , อ.ประกายแก้ว เงินกร และ อ.ทัศนา โพธิ์เงิน ไขข้อสงสัย ความสำคัญ การประเมิน และคำแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน เพื่อการสอบ O-Net หลังภาวะวิกฤตน้ำท่วมผ่านไป พร้อมแนวข้อสอบ O-Net ประจำปี 2554 ที่กำลังมาถึง
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home