จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการศึกษาไทย โดยไอเดียที่ได้มาจากครู นักเรียน บุคลากรในแวดวงการศึกษา และนำมาทดลองทำจริง เพื่อเป็นตัวอย่างมาปรับใช้และพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อไป (Edutainment)
 
   
 
     
  กล้าคิดกล้าทำ : รักโรงเรียน ร่วมสร้างสรรค์ ประชันไอเดีย
จัดการแข่งขันแสดงไอเดียสร้างสรรค์ของนักเรียนที่มีความกล้าคิดกล้าทำ โดยออกแบบเป็นการทดลอง ภายใต้แนวคิดที่ว่าปัญหาที่พบในโรงเรียนของตนคืออะไร และจะสามารถนำเสนอวิธีการการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาโรงเรียนนั้นอย่างไร เพื่อนำมาเสนอให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆของโรงเรียน ร่วมกันพิจารณาตัดสินว่าไอเดียไหนสร้างสรรค์ที่สุด และสามารถทดลองทำได้จริงในโรงเรียนด้วย
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home