รายการที่เปิดโอกาสให้ครู ได้พบและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาอาชีพต่างๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทำเวิร์กชอป ก่อนตามผลว่าครูนำความรู้ที่ได้ไปใช้สอนในห้องเรียนแล้วเป็นอย่างไร
 
   
 
     
  ครูพบกูรู : ภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำ : ช่วงที่ 1 ผู้ประกาศข่าวคุณกรสุมา เจียมสระน้อย ได้มาถ่ายทอดเทคนิคการพูดภาษาไทย ให้กับคุณครูจาก 5 โรงเรียน และมีการเลือกเปลี่ยนมุมมองในการใช้ภาษาไทย ของเด็กไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดโอกาศให้เด็กนักเรียนบางส่วนได้มาทดสอบการเป็นวีเจChannel v Thailand  
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home