ตามติดชีวิตเชิดชูความดี ของ “ครู” ที่หนึ่งในใจ ไม่ว่าจะเป็น ครู บุคลากรในโรงเรียน หรือ บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู ว่ามีคุณธรรม และเป็นคนดี
 
   
 
     
  ที่หนึ่งในใจ : วันอำลา ช่วงที่ 1
เวลา กว่า 32 ปีที่สอนในรร.บ้านสีล้ง ครูเนตรมณี จุติกิติ์เดชา ทุ่มเทสอนนักเรียนชั้นประถมมาโดยตลอด จนนักเรียนจบออกไปยังส่งลูกหลานมาเรียนด้วยความมั่นใจว่ารร.แห่งนี้สอนให้ ทุกคนมีวิชาความรู้และเป้นคนดีได้ ซึ่งอีก 3 เดือนข้างหน้า อ.เนตรมณีจะเกษียณอายุราชการ เป้าหมายสุดท้ายคือ การสอนให้นักการภารโรงคนใหม่ได้อ่านออกเขียนได้ เพื่อโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home