รายการสนทนา แลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ และความคิด เปิดโอกาสให้ครูประจำการ ครูบริหาร ว่าที่ครู นิสิตนักศึกษาครู ครูนอกระบบ หรือคนที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นครู ที่จะนำไปสู่การปฎิรูปการศึกษา
 
   
 
     
  Teachers'Talk : จุดเน้นพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยม: ดร.ปัญญา ตอนที่ 2 : ช่วงที่ 1
พูดคุยเรื่อง จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ว่าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของเด็กในระดับช่วงชั้นนี้จะเน้นไปที่จุดไหนบ้าง โดยพูดคุยกับ ดร.ปัญญา แก้วกียูร ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , อ.ประกาศิต ยังคง (ผอ.รร.สตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ), อ.รัตนา วิบูลยเสข (รร.นวมินราชูทิศพายัพ จ.เชียงใหม่)
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home