"เมล็ดพันธุ์ครู" รายการที่เปิดโลกทัศน์ มุ่งพัฒนานิสิตนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ในประเทศไทย รวมทั้งแนะเทคนิคการสอน แนวทาง หลักการคิด รวมถึงเห็นผลของการนำเทคนิคดังกล่าวไปใช้ได้จริงในชั้นเรียนของครูใหม่ และนักศึกษาครู
 
   
 
     
  ครูสอนภาษาต่างประเทศ...ยุคใหม่
ครูได้มีการสอนวิชาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นด้วยเทคนิคที่จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้แตกต่างกันไป เช่นวันนี้ อาจารย์สอนภาษาจีนนำเกมมาให้นิสิตร่วมเล่นด้วยกัน ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยสร้างการจดจำให้กับนิสิตทุกคน และที่สำคัญยังสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสนุกสนานน่าเรียนมากยิ่งขึ้น จากห้องเรียนภาษาที่ดูเหมือนจะยาก แต่กลับเป็นห้องเรียนภาษาที่เข้าใจง่าย
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home