รายการที่พาครูไทยไปเรียนรู้จากโลกกว้างตามประเทศต่างๆ เพื่อบอกครูทั้งประเทศผ่านประสบการณ์ที่ครูที่ไปได้รับ เรื่องราวของบุคคล และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ เป็นสื่อที่ให้ความรู้มากมาย ที่สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนของเราได้ เพราะการเดินทางนำมาซึ่งการเรียนรู้ เราจึงให้คุณครูเป็นนักเดินทาง
 
   
 
     
  ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก : World Expo 1 ช่วงที่ 2
เรียนรู้จาก Theme Pavilion ในงาน Shanghai World Expo ประเทศจีน ภายใต้แนวคิด "Better City, Better Life - เมืองที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น" รูปแบบการนำเสนอและเนื้อหาต่างๆ ภายในงานสามารถนำ มาบูรณาการได้ โดยเฉพาะพัฒนาการของสังคมมนุษย์ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน และการวางแผนเมืองในอนาคต
 
   
  | Download | ส่งต่อให้เพื่อน |  
   
 
Home