โครงการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (PICO Finance) สินเชื่อเงินกู้ในระบบถูกกฎหมาย

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 2567 เป็นโครงการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เข้าถึงเงินทุนต่างๆในระบบได้ง่ายขึ้น 

โดยโครงการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ มีรูปแบบการให้บริการอยู่ 2 ประเภท คือสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนค้ำประกัน ซึ่งการให้บริการสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ให้กู้

พิโกไฟแนนซ์ คืออะไร? 

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ หรือ PICO Finance คือโครงการสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของกระทรวงการคลัง โดยเปิดให้บริษัทหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด สามารถยื่นขออนุญาตในการให้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์แก่ประชาชนทั่วไปได้

โดยสถาบันหรือบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อพิโก้ไฟแนนซ์ จะถือว่าเป็นเงินกู้ในระบบ ถูกกฎหมาย อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง มีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่กำหนด มีวงเงินอนุมัติสูงสุดต่อรายไม่เกิน 5 หมื่นบาท ซึ่งจะมีรูปแบบการให้บริการคล้ายกับสินเชื่อเงินกู้ของธนาคาร สามารถกู้ได้ง่ายกว่า แต่ก็มีอัตราดอกเบี้ยรายปีที่สูงกว่าเช่นกัน และนี่คือ 3 จุดเด่นของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

  1. ไม่ใช่เงินกู้นอกระบบ – สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ไม่ใช่เงินกู้นอกระบบ แต่เป็นโครงการสินเชื่อเงินกู้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูและของกระทรวงการคลัง ถูกกฎหมาย บริษัทหรือสถาบันที่มีการให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จึงเป็นสถาบันเงินกู้ที่เชื่อถือได้
  2. อัตราดอกเบี้ยควบคุม – อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อประเภทนี้สำหรับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 5 หมื่นบาท กำหนดไว้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี และสำหรับวงเงินอนุมัติเกิน 5 หมื่นบาท จะอยู่ที่ร้อยละ 28 ต่อปี
  3. คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก – นอกจากอัตราดอกเบี้ยควบคุมแล้ว สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ยังมีวิธีคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ไม่ต้องจ่ายดอกแพงและค่างวดที่จ่ายไปก็ลดทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้น

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มีที่ไหนบ้าง? จะยื่นขอสินเชื่อต้องทำอย่างไร? เงินสินเชื่อเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?

และสำหรับผู้ที่สนใจต้องการยื่นของสินเชื่อตัวนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทและสถานประกอบการทั้งหมดที่ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ล่าสุดได้ที่ https://1359.go.th/picodoc/comp.php ซึ่งจะแบ่งออกเป็น สถานประกอบการผู้ให้บริการในภาคเหนือ, สถานประกอบการผู้ให้บริการในภาคอีสาน, สถานประกอบการผู้ให้บริการในภาคกลาง, และสถานประกอบการผู้ให้บริการในภาคใต้ 

โดยผู้ที่ต้องการยื่นกู้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ จะต้องมีทะเบียนบ้าน หรือถิ่นที่อยู่สำหรับพักอาศัยและทำงานภายในจังหวัดที่ผู้ประกอบการเปิดให้บริการ ซึ่งสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อที่ต้องใช้หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกันหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริษัทหรือสถานประกอบการที่ให้กู้เป็นหลัก 

สนใจสมัครสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ หรือสอบถามข้อมูลและคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้ที่สายด่วน 1359 สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง