คลินิกแก้หนี้ ทางด่วนแก้หนี้สำหรับผู้ที่ต้องการแก้หนี้นอกระบบ อัพเดต 2024

คลินิกแก้หนี้ โครงการที่จะช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโครงการที่เกิดจากความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย และความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคล 

โดยโครงการปลดหนี้สี่ภาค ซึ่งมีการตั้งสำนักงานของคลินิกแก้หนี้ 2567 อยู่ตามหัวเมืองทั้ง 4 ภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดของแก่น, จังหวัดพิษณุโลก, และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการเปิดรับสมัครผู้ที่อยากปลดหนี้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆจากเจ้าหนี้หลายราย ให้รวมหนี้เป็นหนี้เดียว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการวางแผนทางการเงิน สร้างวินัยทางการเงินที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว

โดยผู้ที่สนใจต้องการสมัครโครงการคลินิกแก้หนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้หลากหลายช่องทางที่สะดวก ตามรายละเอียดดังนี้

สมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ง่ายๆ ผ่านหลากหลายช่องทางออนไลน์

ผู้ที่สนใจต้องการสมัครคลินิกแก้หนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลประเภทต่างๆ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ และอายุไม่เกิน 65 ปี โดยมีหนี้เสียบัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด, หรือสินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องมีหนี้รวมทั้งหมดไม่เกิน 2 ล้านบาท และจะต้องมีการค้างชำระตั้งแต่ 91 วันขึ้นไปตามรายงานเครดิตบูโร

โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง ตามรายละเอียดดังนี้

  1. ผ่านทางเว็บไซต์ – โดยสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์คลินิกแก้หนี้ หรือ debtclinicbysam.com
  2. ผ่านช่องทาง LINE Officialโดยแอดไอดี @debtclinicbysam 
  3. ผ่านสำนักงานคลินิกแก้หนี้ – โดยสามารถสมัครได้ผ่านทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาที่ให้บริการ ณ 4 จัวหวัด ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่, สุราษฎร์ธานี, พิษณุโลก, และขอนแก่น

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

ผู้ที่สนใจต้องการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ เมื่อตรวจสอบเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารที่ใช้สำหรับการสมัครเข้ร่วมโครงการ ตามรายละเอียดดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
  • เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร
  • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับผู้สมัครที่เป็นพนักงานประจำ)
  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือนและเอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (สำหรับผู้สมัครที่ประกอบอาชีพอิสระ)

โดยการขอเอกสารการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร ผู้สมัครสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร, เคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ, Mobile App ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ, ที่ทำการไปรษณีย์ไทย, และ Internet Banking ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้