กำหนดเงินเดือน: ไม่ระบุรายได้ (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
ร้อยละ: ไม่เกิน 1% ต่อเดือน
วงเงินกู้ยืม: เริ่มต้น 50,000-200,000 บาท
→ สมัครทันที
เงื่อนไขของข้อเสนอ: ขอสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนออนไลน์สมัครเลย

 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อออมสินเพื่อการประกอบธุรกิจ

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 2567 จากธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อออมสินออนไลน์เพื่อการประกอบธุรกิจที่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆได้อย่างอเนกประสงค์ ซึ่งทางธนาคารออมสินมีการปล่อยสินเชื่อ 50000 ให้สมัครครั้งแรกในปี 2016 

ซึ่งสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นสินเชื่อให้ยืมเงินด่วนออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต และชำระหนี้สินอื่นๆ หรือจะนำไปปิดหนี้จากสินเชื่อนอกระบบตามความจำเป็น เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและประชาชนที่สนใจทั่วไป ให้วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 2 แสนบาท ดอกเบี้ยต่ำ มีระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี โดยสมัครสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเป็นสินเชื่อที่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

ซึ่งรายละเอียดของตัวสินเชื่อ มีข้อมูลภาพรวมดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ เช่นหนี้จากการทำบัตรเครดิต เป็นสินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง ซึ่งสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อกึ่งอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ต้องการเพิ่มรายได้ หรือมีความตั้งใจจะประกอบธุรกิจขนาดเล็ก

คุณสมบัติของผู้กู้สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีดังนี้

 1. มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย
 • เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ
 • เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ แต่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 1. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปี
 2. มีที่อยู่ที่ชัดเจนแน่นอน และสามารถติดต่อได้
 3. มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาของธนาคารออมสินที่ขอยื่นกู้

5.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน และต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

โดยผู้ที่สนใจต้องการขอกู้ในสินเชื่อโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของสาขาธนาคารออมสินได้ทั่วประเทศ พร้อมเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครให้ครบถ้วน ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครยื่นขอสินเชื่อ มีรายละเอียดดังนี้

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว และภาพถ่ายกิจการ(กรณีเป็นผุ้ประกอบการรายย่อย) อย่างละ 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
 3. สำเนาใบจดทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า พร้อมประทับตรา
 4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารและ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ปี 2024 ยังสามารถสมัครได้อยู่หรือไม่?

ตามที่ได้ระบุไว้ว่าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งในปัจจุบันปี 2567 ไม่มีการระบุแน่ชัดว่าสินเชื่อตัวนี้ยังเปิดให้บริการแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปอยู่หรือไม่ 

โดยในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน ไม่มีการอัพเดตข้อมูลของสินเชื่อในโครงการนี้ แต่ก็ไม่ได้มีการประกาศยกเลิกสินเชื่อโครงการอย่างเป็นรายลักษณ์อักษร ดังนั้นลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจหากต้องการสมัครหรือขอข้อมูลสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 1115

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

กำหนดเงินเดือน: 15,000 บาท/เดือน
ร้อยละ: ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงินกู้ยืม: สูงสุด 2-5 เท่าของรายได้
→ ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขของข้อเสนอ: สมัครบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันรับเครดิตคืนเงินสูง 3%
กำหนดเงินเดือน: 15,000 บาท/เดือน
ร้อยละ: 19.99-25% ต่อปี
วงเงินกู้ยืม: สูงสุด 5 เท่าของรายได้ (แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท)
→ ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขของข้อเสนอ: กู้เงินกรุงศรีอยุธยาผ่านแหล่งเงินออนไลน์
กำหนดเงินเดือน: มีเงินฝากหรือเงินลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไป
ร้อยละ: ไม่เกิน 18% ต่อปี
วงเงินกู้ยืม: สูงสุด 2-5 เท่าของรายได้
→ ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขของข้อเสนอ: บริการเข้าถึงบัตร scb first ที่นี่ที่เดียวจบทุกความต้องการ