กำหนดเงินเดือน: 35,000 บาท/เดือน
ร้อยละ: ปีที่ 1-2 = 3.00-4.00% ต่อปี, ปีที่ 3 เป็นต้นไป = MRR-0.75 ถึง1.15% ต่อปี
วงเงินกู้ยืม: สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
→ สมัครทันที
เงื่อนไขของข้อเสนอ: ลงทะเบียนขอกู้เงิน ธ.อ.ส ออนไลน์ 2567

กู้เงิน ธ.อ.ส กับโครงการสินเชื่อต่างๆที่น่าสนใจในปี 2567

ลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์และบุคคลที่สนใจทั่วไปที่สนใจสินเชื่อเงินด่วนในโครงการต่างๆ สามารถศึกษาข้อมูล ธอส สินเชื่อได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร โดยโครงการสินเชื่อเงินกู้ และโครงการยืมเงิน ธ.อ.ส 2024 มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สินเชื่อสำหรับลูกค้าทั่วไป, สินเชื่อเฉพาะกลุ่ม, สินเชื่อผู้ประกอบการ, และสินเชื่อตามนโยบายรัฐ

ซึ่งทั้ง 4 โครงการสินเชื่อเป็นการปล่อยเงินกู้จากธนาคารอาคารสงเคราะห์สำหรับบุคคลที่ต้องการกู้เงิน ธ.อ.ส โดยรายละเอียดใน 2 โครงการที่น่าสนใจ มีดังนี้

กู้เงิน ธ.อ.ส – โครงการสินเชื่อสำหรับลูกค้าทั่วไป

โครงการสินเชื่อสำหรับลูกค้าทั่วไป เป็นสินเชื่อที่เปิดให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกค้าและเป็นลูกค้าเก่า สามารถสมัครกู้เงิน ธ.อ.ส ได้ โดยมีสินเชื่อที่หลากหลาย สามารถเลือกยื่นเอกสารได้ตามความเหมาะสม โดยมีตัวอย่างสินเชื่อที่น่าสนใจในโครงการอยู่ 2 ตัว ดังนี้

  1. สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อคุณ ปี 2567 – เป็นสินเชื่อเพื่อการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือเพื่อการปลูกสร้างอาคารเพื่อพักอาศัย ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน โดยสามารถใช้สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญาวางมัดจำ หรือสัญญาเช่าซื้อเป็นหลักประกัน โดยสามารถขอสินเชื่อได้ทั้งผู้ที่มีงานประจำและผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ 
  2. สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2567 – เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงิน ธ.อ.ส ไว้ใช้สำหรับ ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือเพื่อการปลูกสร้างอาคารเพื่อพักอาศัย หรือต่อเติม ขยาย และซ่อมแซมอาคาร หรือเพื่อซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน หรือเป็นลูกค้าสวัสดิการที่ไม่มีเงินฝาก

กู้เงิน ธ.อ.ส – โครงการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ

โครงการสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ มีสินเชื่อในโครงการอยู่ทั้งหมด 9 ประเภท โดยมีสินเชื่อที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์และผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ดังนี้

  1. สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ เป็นสินเชื่อเพื่อปลูกสร้าง ซื้อที่ดินพร้อมอพาร์ทเม้นท์ หรือใช้สำหรับการไถ่ถอน ต่อเติม ปรับปรุง และซ่อมแซม ให้วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมิน ระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30ปี โดยเอกสารที่ใช้ในการยื่นของสินเชื่อจะแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของการกู้เงิน ธ.อ.ส เช่น การกู้เพื่อปลูกสร้าง จะต้องใช้ใบเสนอราคาหรือสัญญารับเหมาก่อสร้าง, การกู้เพื่อไถถอน จะต้องใช้สัญญากู้เงินหรือสัญญาจำนอง เป็นต้น
  2. สินเชื่อผู้ประกอบการโฮมสเตย์ (Homestay)สินเชื่อตัวนี้ เป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจโฮมสเตย์ โดยสามารถใช้เพื่อปลูกสร้าง หรือซื้อที่ดิน หรือต่อเดิม ปรับปรุง และซ่อมแซม ให้วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 ล้านบาทแต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน มีระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 20 ปี

สมัครกับแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

กำหนดเงินเดือน: ไม่ระบุรายได้ต่อเดือน
ร้อยละ: คิดค่าบริการยืมเงินแทนอัตราดอกเบี้ย
วงเงินกู้ยืม: สูงสุดไม่เกิน 100 บาท
→ ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขของข้อเสนอ: บริการยืมเงินดีแทคออนไลน์
กำหนดเงินเดือน: 15,000 บาท/เดือน
ร้อยละ: 19.99-25% ต่อปี
วงเงินกู้ยืม: สูงสุด 5 เท่าของรายได้ (แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท)
→ ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขของข้อเสนอ: กู้เงินกรุงศรีอยุธยาผ่านแหล่งเงินออนไลน์
กำหนดเงินเดือน: 15,000 บาท/เดือน
ร้อยละ: ไม่เกิน 1% ต่อเดือน
วงเงินกู้ยืม: เริ่มต้น 50,000-200,000 บาท
→ ตรวจข้อมูลเพิ่มเติม
เงื่อนไขของข้อเสนอ: กู้เงินออมสินออนไลน์ผ่อนสบายๆนาน 24 เดือน