thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 2283
Rate :
 4.5
ความยาว : 15.01 นาที | Online : 2011-02-04  
    การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต อ.อารีย์ โพธิ์พัฒนชัย  
    การสอนวิชาชีววิทยา เรื่องของการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ เริ่มจากสัตว์เซลล์เดียว จนไปถึงมนุษย์ และการสอนนั้นอาจารย์อารีย์ โพธิ์พัฒนชัย รร.เบญจมราชาลัย เน้นสอนให้เห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน ทั้งการสืบค้นจากภาพประกอบที่นักเรียนต้องสืบค้นเอง และการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่อาจารย์มีเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพรวม ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และถูกต้อง การสอนนั้นอาจารย์อารีย์มักจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพของการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ทั้งการใช้ร่างกายประกอบ และยกตัวอย่างสิ่งที่ขัดแย้งกันทำให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างถ่องแท้  
     
Share |
 

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
น่าสนใจมากๆ เลย โดยเฉพาะการใช้กล้อง digital ถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์
โดย อ.สาธารณะ (2011-02-15 12:38:58) [แสดงความคิดเห็น]
มีการศึกษาทดลองทำให้เด็กได้มีความเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น
โดย นายธนกฤต ศรีมหันต์ (2011-02-21 22:21:10) [แสดงความคิดเห็น]
:tv17:อาจารย์สอนชีววิทยาได้อย่างน่าสนใจค่ะ
โดย รุจิดา สุขใส (2011-04-07 11:35:48) [แสดงความคิดเห็น]
น่านใจครับอาจารย์
โดย ประเสริฐ พราหมณ์โต (2011-06-19 13:39:32) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนน่าสนใจมากค่ะ การใช้วีดีโอ ในการสอน จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจง่าย มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ส่วนการใช้กล้องดิจิตอลถ่ายรูปจากสไลด์ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนสามารถจดจำลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้อย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนและครูมีความเข้าใจในบทเรียนที่ตรงกัน เพิ่มเติมจากการใช้กล้องนะค่ะ ถ้าหากนำรูปถ่ายที่ได้จากสไลด์แต่ละสไลด์มารวบรวมและประยุกต์ให้เป็นสื่อการเรียนจากผลงานของนักเรียนด้วยก็จะดีมากเลยค่ะ เช่น อาจจะเป็นรูปเล่มที่รวบรวมสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว หรือ เป็นใบความรู้แจกจ่ายให้นักเรียนในโรงเรียนเป็นความรู้เพิ่มเติมก็ได้ค่ะ
โดย สุชาวดี พูลภักดี (2011-06-29 23:02:14) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะกับเนื้อหาสาระ ในเรื่องเป็นการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดที่มีโครงสร้างของอวัยวะที่ใช้เคลื่อนที่แตกต่างกัน คุณครูใช้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งใช้กล้องจุลทรรศน์ วีดีทัศน์ อินเตอร์เนต และท่าทางประกอบ น่าสนใจมากทีเดียว โรงเรียนนี้คงเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมและครูมีความมุ่งมั่น ในการจัดการเรียนการสอน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีในเรื่องการร่วมกันสืบค้น และนำมาเสนอ อภิปราย จะได้หลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากขึ้น ขอบคุณค่ะ
โดย นางส่งศรี กลิ่นนาวี (2011-07-28 15:50:35) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะอาจารย์..อาจารย์มีเทคนิคในการนำสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรามาใช้ในการสอน..มีการนำวิดีโอการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตมาให้เด็กได้ดูเพราะบางทีแค่พูดเด็กอาจจะนึกภาพไม่ออก..และยังให้เด็กแสดงท่าทางเลียนแบบการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเพื่อง่ายต่อการจดจำ..ทำให้การเรียนสนุกและน่าสนใจเด็กๆก็มีความสุขกับการเรียนและสนใจการเรียนทำให้ดูว่าบทเรียนไม่ยากอีกต่อไป..
โดย สว่างนภา ภู่ทอง (2011-11-22 22:58:20) [แสดงความคิดเห็น]
เนื้อหาดีและน่าศึกษามากค่ะ
โดย วาสนา อินทร์ทองสุข (2011-12-19 15:28:31) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมาก ๆ ครับ ส่วนตัวคิดว่าท่านอาจารย์มีแนวคิดที่เยี่ยมมากครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในทุก ๆ กิจกรรม เช่นการให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เป็นการฝึกนักเรียนในการรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบ ก็เป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนให้ความสนใจและรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเรียน เมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็จะเข้าใจในเนื้อหาได้ดี ชอบกิจกรรมที่ใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพแล้วนำมาฉายเพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าใจตรงกัน ซึ่งคิดว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ได้ตรงกันและอาจารย์ก็สามารถแก้ไขมโนมติที่กำลังจะคลาดเคลื่อนได้ทันเวลา ซึ่งเมื่อมีมโนมติที่ถูกต้องแล้วนักเรียนก็จะสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ๆ ได้ดี
โดย สุริยะ คุณวันดี (2012-03-08 12:26:28) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะอาจารย์..ข้าพเจ้าชื่อ นางสาววนิดา สิงห์ทองเป็นนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ดิฉันชื่นชมใในเทคนิคของอาจารย์ค่ะอาจารย์มีเทคนิควิธีการสอนที่เข้าใจง่าย ทำให้เด็กอยากเรียนรู้เพิ่มเติม อยากค้นคว้ามากขึ้นเป็นการฝึกนักเรียนในการรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนให้ความสนใจและรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา ส่วนการใช้กล้องดิจิตอลถ่ายรูปจากสไลด์ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนสามารถจดจำลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้อย่างดี อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนและครูมีความเข้าใจในบทเรียนที่ตรงกัน ดิฉันก็ขอชื่นชมอาจารย์นะค่ะ ที่มีเทคนิคที่ดีๆๆ มาเเผยแพร่ทำให้เด็กๆ มีประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้นด้วย :tv15: :tv02: :tv04: :tv15:
โดย วนิดา สิงห์ทอง (2012-03-19 21:36:32) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความตื่นเต้นและน่าสนใจมากๆ แนวคิดที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมดีมาก โดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในทุกๆ กิจกรรม เช่นการให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เป็นการฝึกนักเรียนในการรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบ ก็เป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนให้ความสนใจและรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเรียน เมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็จะเข้าใจในเนื้อหาได้ดี ชอบกิจกรรมที่ใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพแล้วนำมาฉายเพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าใจตรงกัน ซึ่งคิดว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ได้ตรงกันและอาจารย์ก็สามารถแก้ไขมโนมติที่กำลังจะคลาดเคลื่อนได้ทันเวลา ซึ่งเมื่อมีมโนมติที่ถูกต้องแล้วนักเรียนก็จะสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆ ได้ดี
โดย ยุภาวดี โคตรทอง (2012-03-30 20:34:48) [แสดงความคิดเห็น]
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต โดยอ.อารีย์ โพธิ์พัฒนชัย เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมาก เนื่องจากวิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ส่วนมากต้องท่องจำซึ่งน่าเบื่อ แต่กิจกรรมที่นำเสนอครูเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในทุกๆ กิจกรรม ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การใช้กล้อง digital ถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ การสอนเปรียบเทียบให้เห็นภาพของการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ทั้งการใช้ร่างกายประกอบ และยกตัวอย่างสิ่งที่ขัดแย้งกันทำให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพรวม ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน เป็นตัวอย่างการสอนที่ดีมากค่ะ
โดย กัลยา สุวรรณา (2012-04-01 21:35:10) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูอารีย์ โพธิ์พัฒนชัย มีความน่าสนใจมาก ๆ มีแนวคิดที่เยี่ยมมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในทุก ๆ กิจกรรม ยกตัวอย่างจากสิ่งใกล้ตัวมาอธิบาย การให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบ ก็เป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนให้ความสนใจและรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเรียน เมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็จะเข้าใจในเนื้อหาได้ดีการให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ก็เป็นการฝึกนักเรียนในการรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ชอบกิจกรรมที่ใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพแล้วนำมาฉายเพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าใจตรงกัน ซึ่งคิดว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้การอธิบาย การสื่อความที่นักเรียนทุกคนสามารถมีความเข้าใจที่ตรงกัน แต่ก็จะมีปัญหาว่าที่โรงเรียนในห้องปฏิบัติการยังขาดเทคโนโลยีที่จะนำเสนอ แต่ก็ได้แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับใช้ค่ะ
โดย สมคิด จ้อยสำเภา (2012-04-04 16:37:59) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากดูวีดีโอแล้วการสอนวิชาชีววิทยา เรื่องของการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ เริ่มจากสัตว์เซลล์เดียว จนไปถึงมนุษย์ และการสอนนั้นอาจารย์อารีย์ โพธิ์พัฒนชัย รร.เบญจมราชาลัย เน้นสอนให้เห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน ทั้งการสืบค้นจากภาพประกอบที่นักเรียนต้องสืบค้นเอง และการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่อาจารย์มีเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพรวม ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และถูกต้อง การสอนนั้นอาจารย์อารีย์มักจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพของการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ทั้งการใช้ร่างกายประกอบ และยกตัวอย่างสิ่งที่ขัดแย้งกันทำให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างถ่องแท้
โดย สิปป์แสง สุขผล (2012-04-05 14:21:45) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมนำเทคนิคการสอนของ อ.อารีย์ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชา ชีววิทยา คือ ให้นักเรียนเรียนรู้แบบทำความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ โดยให้นักเรียนเห็นภาพการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ และเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน โดยให้นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลภาพการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตจากอินเตอร์เน็ตและสอนเกี่ยวกับเทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลได้ ทำให้เราสามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตได้ดี
โดย จิตราพร เนียมจ้อย (2012-04-16 16:11:29) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูสอนดีมาก นักเรียนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับคุณครูในการทำกิจกรรมดี คุณครูใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติเองได้ สังเกตสิ่งที่นักเรียนศึกษาเอง นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้จึงจะเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน VDO ชุดนี้สามารถนำไปให้นักเรียนที่เรียนเรื่องนี้ดูได้อย่างดี ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องอื่นได้เป็นอย่างดี
โดย สิรี สุเมธโฆษิต (2012-04-19 14:47:33) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชอบแนวทางการสอนของคุณครูมากซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาชีววิทยาที่ตนเองสอนอยู่ การสอนของคุณครูเป็นการสอนเพื่อไม่ให้เด็กเบื่อเพราะเด็กส่วนหญ่เข้าใจว่าการเรียนชีววิทยาต้องท่องจำเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วการเรียนชีววิทยาที่แท้จริงถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องท่องจำ และเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนเด็กจะได้รู้สึกสนุกสนาน มีการนำสื่อที่ทันสมัยมาใช้ มีการเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแบบต่างๆประกอบเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งครูที่ดู VDOนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการสอนได้
โดย เกียรติศักดิ์ อินกองงาม (2012-04-21 21:45:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมการสอนวิชาชีววิทยา เรื่องของการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ เริ่มจากสัตว์เซลล์เดียว จนไปถึงมนุษย์ และการสอนนั้นอาจารย์อารีย์ โพธิ์พัฒนชัย รร.เบญจมราชาลัย เน้นสอนให้เห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน ทั้งการสืบค้นจากภาพประกอบที่นักเรียนต้องสืบค้นเอง และการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่อาจารย์มีเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพรวม ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และถูกต้อง การสอนนั้นอาจารย์อารีย์มักจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพของการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ทั้งการใช้ร่างกายประกอบ และยกตัวอย่างสิ่งที่ขัดแย้งกันทำให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ เป้นการสอนที่ดีมากค่ะ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนมากขึ้น
โดย ทัศนีย์ ธารานาถ (2012-05-08 21:20:16) [แสดงความคิดเห็น]
:tv02: :tv15: เทคนิคการสอนที่ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบด้วยตนเอง และการเปรียบเทียบกับสิ่งรอบตัว ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีความสุข สนุกไปกับการเรียน และรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายที่อยู่ใกล้ตัวจริง ๆ :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย ศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์ (2012-05-20 15:09:19) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของท่านอาจารย์อารีย์ โพธิ์พัฒนชัย รร.เบญจมราชาลัยมีความตื่นเต้นและน่าสนใจมากๆ ได้เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในทุกๆ กิจกรรมการเรียนรู้ เช่นการให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบทำให้นักเรียนให้ความสนใจและรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเรียน เมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนก็จะเข้าใจในเนื้อหาได้ดี และใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพวิดีโอแล้วนำมาฉายเพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าใจตรงกัน ผมคิดว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ได้ตรงกัน ซึ่งเมื่อมีมโนมติที่ถูกต้องแล้วนักเรียนก็จะสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆ ได้ดี :tv02:
โดย ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ (2012-05-29 16:57:50) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจมากครับ
โดย สรายุธ โภคะสุวรรณ (2012-07-18 17:33:18) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะ จากวิชาท่องจำอาศัยเทคโนโลยีจากสื่ออินเทอร์เนตประยุกต์เข้ากับวัยของ น.ร.
ใข้กล้องดิจิตอลเป็นสื่อในการสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน :tv15:สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชั่วโมงเรียน
โดย พิณรัตน์ อุดหนุน (2012-07-25 08:24:00) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนของท่านอาจารย์เยี่ยมมากค่ะน่าสนใจและมีความตื่นเต้น อาจารย์มีเทคนิควิธีการสอนที่เข้าใจง่าย ทำให้เด็กอยากเรียนรู้เพิ่มเติม อยากค้นคว้ามากขึ้นเป็นการฝึกนักเรียนในการรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสนุกกับการเรียน :tv15: :tv15:
โดย กฤตติกา วิภาวิน (2012-07-28 05:52:58) [แสดงความคิดเห็น]
ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติเองได้ สังเกตสิ่งที่นักเรียนศึกษาเอง นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้จึงจะเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน และเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
โดย ดวงพร ดารากัย (2012-08-01 14:10:56) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีค่ะ ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และนักเรียนมีการค้นคว้่าหาความรุ้เพิ่มเติมจาก Internetและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
โดย รัตนา นาคผ่อง (2012-08-03 20:55:38) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรู้แบบการสอนอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในทุกๆ กิจกรรมการเรียนรู้มีการนำสื่อที่ทันสมัยมาใช้ มีการเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตแบบต่างๆประกอบเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่อาจารย์มีเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพรวม มีการใช้สื่อการสอนจากสิ่งใกล้ตัว ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ขอชื่นชมคุณครูค่ะ
โดย น้ำค้าง กิ่งก้าน (2012-09-19 21:25:05) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจมากค่ะ ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนมากขึ้น สนุก ไม่น่าเบื่อ อย่างที่เคยคิด ทำให้วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่น่าเรียนมากยิ่งขึ้น ขอบคุณสำหรับบทเรียนดีๆค่ะอาจารย์
โดย วิไลวรรณ บัวครื้น (2012-12-27 11:01:21) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม ที่ใช้ประกอบในการเรียน มีความน่าสนใจมากค่ะ เยี่ยมมาก :) :tv15:
โดย สุวนันท์ กั้วนามน (2013-12-01 14:37:37) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์นั้นดีมากเพราะจะทำให้เด็กๆได้เกิดการจดจำมากกว่าการท่องจำ ได้มีการจัดกิจกรรมกันภายในห้องเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสัตว์โดยการให้เด็กๆจับมือกันแล้วทำเป็นเวฟเพื่อที่จะได้ศึกษาดูว่านี่คือการเคลื่อนที่ของพลาลามีเซียม เป็นวิธีการสอนที่ดีมากเพราะถ้าสอนแต่ในหนังสือเด็กคงจะไม่เกิดความเข้าใจมากกว่าการได้เห็นได้ทำจริงๆเพราะในหนังสือนั้นมักจะเป็นภาพนิ่งไม่สามารถรู้ได้ว่าสัตว์ชนิดนั้นมีการเคลื่อนที่อย่างไร แต่สิ่งที่ข้าพเจ้านั้นประทับใจคือ อาจารย์สอนโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อในการเรียนรู้ซึ่งทำเด็กๆเกิดความสนใจมากขึ้นและอาจารย์ท่านยังมีความเข้าใจเด็กๆ มีการปรับตัวเข้าหาเด็กๆได้ดี ทำให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการเรียนทุกคน เทคนิคการสอนของอาจารย์นั้นดีมากจริงๆค่ะ
โดย รัตนาภรณ์ แย้มนิล (2014-02-20 08:35:19) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv