thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3747
Rate :
 3.5
ความยาว : 14.14 นาที | Online : 2011-11-14  
    พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่องสถานะของสาร คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ รร.นนทรีวิทยา  
    เมื่อคุณครูวิทยาศาสตร์ ม.1 แห่งโรงเรียนนนทรีวิทยา แสดงบทบาทสมมติเป็นพ่อมด ที่ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร ชั่วโมงการเรียนวิทยาศาสตร์ที่แสนสนุกจึงได้เริ่มต้นขึ้น ชมเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ของ คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เพื่อให้ลูกศิษย์ตัวน้อยได้เข้าใจเรื่องสถานะของสารในระดับอนุภาค  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

พลังงานที่มองเห็นได้ ในวิชาฟิสิกส์ ตอน 1
Demonstrating Physics แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ครูอังกฤษสู่ครูไทย วิธีเตรียมบทเรียน เพื่อนำไปสอนในห้องเรียน เพิ่มเติม

สอนให้คิดกับโครงงานวิทย์นอกกรอบ อ. สุวารี พงศ์ธีรวรรณ รร.สุราษฎร์พิทยา (ฉบับเต็ม)
มาชมครูยุคใหม่ ที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดที่ดี แก้ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Hard to teach เปลี่ยนยากให้เป็นง่าย อ. ประวิทย์ บึงสว่าง
เทคนิคการสอนวิชาเคมี ของ อาจารย์ ประวิทย์ บึงสว่าง ที่นำสื่อดิจิตอล มาประกอบกับเนื้อหาวิชาการ เพิ่มเติม

สนุกกับการเล่นเกมธาตุ คุณครูพรรณี ประยุง รร.ศึกษานารี
ชมการจัดการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์จากธาตุในชีวิตประจำวัน และในด้านต่างๆ เพิ่มเติม

ประจุไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิต ครูขวัญภพ ไชยวิภาส รร.ราชวินิต มัธยม
ชมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ บอกวิธีการทำให้เกิดประจุไฟฟ้า และประจุไฟฟ้าบวก และลบ ทำความเข้าใจเรื่องตัวนำและฉนวน เพิ่มเติม

 
 
เก่งจังเลยครูท่านนี้ ครูกอบวิทย์มีความตั้งใจในการสอนมาก มีความพยายามและที่สำคัญมีความเอาใจใส่ต่อผู้เรียน ซึ่งมีความพยายามที่จะให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขควบคู่ความรู้ และที่สำคัญการที่มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายจะทำให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน ง่ายต่อการเข้าใจในบทเรียน ทำให้ทั้งนักเรียนและผู้สอนมีความสุขในการเรียนการสอน
โดย ซูรัยยา อาแว (2011-11-14 14:51:01) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบครูวิธีสอนของคุณครูกอบวิทย์มาก นักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาโชคดีที่มีครูเก่ง ครูกล้าคิด กล้าทำ ทำให้นักเรียนเรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การได้แสดงออกของนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเรื่องที่ครูสอน เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนได้ ขอชื่นชมจริงๆ
โดย นิรมล เกตุวงค์ (2011-11-15 23:16:26) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากค่ะ ประทับใจจริงๆค่ะ ดูเด็กๆจะชอบใจมากเรียนกันอย่างมีความสุขสอนแบบนามธรรมทำให้เรียนได้อย่างเข้าใจมากขึ้น เมื่อนักเรียนเข้าใจก็จะจำได้โดยอัตโนมัต และไม่ลืมเนื้อหา ความรู้ที่ได้จะติดตัวเด็กไปตลอดอีกด้วย ถ้าหากครูท่านใดใช้รูปแบบการสอนนี้ไปใช้ก็จะทำให้นักเรียนได้เรียนกันอย่างสนุกสนานมีความสุขไม่น่าเบื่อและได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ทุกครั้งที่ได้เข้ามาดูวิดีโอทำให้ได้เทคนิกการสอนที่ดีมีประโยชน์มากๆขอบคุณน่ะค่ะ
โดย กามีละห์ เจะแต (2011-11-16 15:16:29) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบจังเลยวิธีการสอนของครูท่านนี้ มีวิธีการสอนที่เก่งมากซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนได้ทำให้เด็กนักเรียนสนใจและตื่นเต้นกับการสอนของครูทานนี้ชอบคำพูดของครูท่านนี้ที่ว่า ครูไม่ใช่เป็นแค่ครูเท่านั้นแต่ต้องเป็นทั้งนักแสดงและนักจิตวิทยาถึงจะเข้าเนื้อหาที่สอนได้อย่างดีและครูสามารถตีบทแตกทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาพร้อมสนุกกับการเรียนไปด้วย(ไอเดียสุดยอดค่ะ)
โดย อานีซะห์ หะยีอาแซ (2011-11-16 15:39:30) [แสดงความคิดเห็น]
ยอดเยี่ยมมากเลยกับแนวความคิดของครูกอบวิทย์ เห็นแล้วทึ่งกับครูพันธ์ใหม่จริง ๆ ขอชื่นชมด้วยความจริงใจ จริงก็เคยคิดอย่เหมือนกันว่าควรสอนเด็กในลักษณะนี้ ด้วยความที่อายุมากแล้วถ้าลุกขึ้นมาเต้นแร้งเต้นกาให้เด็กดูท่าจะหัวใจวายตายเสียก่อนแน่ ๆ ยังไงก็จะพยายามนำแนวคิดเหล่านี้มาปรับประยุกต์ใช้กับเด็กบ้านนอกดูบ้างก็แล้วกัน อย่างไรแล้วจะส่งข่าวบอกกันฟังนะคะ ขอบคุณสำหรับแนวความคิด
โดย วราภรณ์ ชุมทอง (2011-11-17 22:12:05) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกอบวิทย์สอนสนุกมากเลยค่ะ เป็นเทคนิดการสอนที่ดีเยี่ยมมากเลยค่ะ
โดย พิมพ์พร ธิวะโต (2011-11-18 10:25:10) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากครับ
โดย ศิริวุฒิ บัวสมาน (2011-11-21 18:17:34) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการสอนของคุณครูกอบวิทย์มากค่ะ เด็กๆดูจะชอบใจมากเรียนกันอย่างมีความสุข สอนโดยมีสื่อประกอบ ทำให้เรียนได้อย่างเข้าใจมากขึ้น เมื่อนักเรียนเข้าใจก็จะจำได้โดยอัตโนมัต และไม่ลืมเนื้อหา ความรู้ที่ได้จะติดตัวเด็กไปตลอดอีกด้วย เมื่อลองนำเทคนิคการสอนของครูกอบวิทย์ไปใช้สอนบ้างแล้ว นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขเพิ่มมากขึ้น มีการร่วมทำกิจกรรมกับครูกับเพื่อนมากขึ้น มีการร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม มีการแสดงความคิดเห็น สรุป อภิปรายผลร่วมกัน ซึ่งนำไปสุ่การสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม และเป็นการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีด้วยค่ะ
โดย ฬียาพร ธารเหลืองทอง (2011-11-23 19:40:38) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งจังค่ะ...เคยเห็นผลงานเอกสารการสอนวิชา TOK ว่าเก่งแล้ว มาดูการสอนของน้องกอบวิทย์แล้วรู้สึกอยากสอนให้ได้อย่างนี้จัง....
โดย สุธาทิพย์ จุลฉีด (2011-11-23 22:20:33) [แสดงความคิดเห็น]
ดูแล้วทำให้มีพลังในการที่จะคิดวิธีสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนที่สอนอย่างไร
คิดว่านักเรียนของเรามีปัญหาเร่งด่วนอะไร
วิืธีการสอนแบบไหนที่จะนำไปใช้สอนในระดับนักเรียนที่เราสอนได้ ฯลฯ ดีค่ะ
โดย อริศรา สะสม (2011-11-27 08:05:07) [แสดงความคิดเห็น]
ครูชาคริส เป็นพระราชา ครูกอบวิทย์เป็นพ่อมด แล้วครูสายันต์จะเป็นอะไรดี ครูที่กล้าคิด กล้าทำ ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน และได้ความรู้ไปด้วย
โดย สายันต์ ขันธนิยม (2011-12-02 00:28:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูวิทย์ฯยุคปฏิรูปที่มีอนาคตไกลแน่นอน..ครูวิทย์ฯที่โรงเรียนไม่เคยเห็นใครสอนได้แบบนี้เลย ครูชาคริต และครูกอบวิทย์เป็นต้นแบบที่ดีจริงๆ :tv07:
โดย อุดมศิลป์ เพชรนาค (2011-12-03 17:38:09) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูนี่ต้องคิดอยู่เสมอเลยนะ ว่าจะสอนอย่างไรให้เด็กเรียนรู้ ถ้าครูคิดไม่ได้ จะสอนเด็กให้คิดเป็นเห็นจะยาก
โดย วรัทยา ชนภัทรวงศ์ (2011-12-08 03:51:56) [แสดงความคิดเห็น]
สนุกสนานมากและได้ความรู้ จะทำให้นักเรียนจำได้นาน เก่งจริง ๆ ขอชมเชย
โดย เกษณี ไทยจรรยา (2011-12-09 04:28:41) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูรุ่นใหม่ที่สอนได้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนที่ดีมาก ครูรุ่นเก่าสามารถนำไปเป็นแนวทางในการสอนได้ดีมาก
โดย ผานิต เทศนา (2011-12-09 20:57:12) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูที่ใช้วิธีการสอนที่ให้ความสนใจแก่ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก และผู้เรียนก็เกิดความสนใจในเนื้อหาวิชาได้มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย ดารม๊ะห์ เกือสิตี (2011-12-09 23:19:17) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากมายเลยค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-15 11:23:39) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากมายเลยค่ะ
โดย กรรณิการ์ มาลัย (2011-12-15 11:23:39) [แสดงความคิดเห็น]
แจ่ม และ เจิด และเริ่ด ...ที่สุดค่ะ
โดย กฤตภรณ์ สมคำ (2011-12-17 23:19:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างมากเลยค่ะ และเป็นการสอนที่ทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างมากค่ะ
โดย นิภา ปักษี (2011-12-24 15:46:26) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูท่านเก่งมากเลย มีวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง และมีส่วนร่วมในการเรียนหนังสือ ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาสาระที่สอนเป็นอย่างดี นักเรียนแล้วมีความสนุกสนานกับการเรียน และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองเป็นอย่างดี
โดย สุวรรณา สะอาด (2011-12-25 19:56:03) [แสดงความคิดเห็น]
ดูการสอนของคุณครูแล้วได้ไอเดียในการจัดการเรียนรู้เรื่องสถานะของสาร ครูกอบวิทย์มีครูที่มีความตั้งใจในการออกแบบการสอน ซึ่งการสอนของคุณครูมีทั้งการสร้างสถานการณ์ การใช้สื่อที่เด็กจับต้องสัมผัสด้วยประสาททั้ง 5 ได้ ตลอดจนให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้ที่คงทนถาวร ปิดท้ายด้วยเกมส์ และให้เด็กได้รวมกลุ่มระดมความคิดเพื่อเป็นการสรุปบทเรียน อย่างครบถ้วนกระบวนการสอน ดิฉันคงจะต้องขออนุญาตจำรูปแบบไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนบ้าง และคิดว่านักเรียนคงจะสนุกสนานกับการเรียนมาก
โดย กิ่งดาว ปัญญา (2012-01-07 23:28:26) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมค่ะ ทั้งการออกแบบการสอน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน วิธีการนำเสนอ และสร้างความสนุกสนานให้ผู้เรียน โดยกระตุ้นให้ช่วยกันคิดตลอดเวลา
:tv17:
โดย tawanploy (2012-01-08 23:15:07) [แสดงความคิดเห็น]
น่ารักมาก ขอเป็นกำลังใจให้คิดสิ่งใหม่ ๆ ต่อไป
โดย สุธีรา ฤาวิชา (2012-01-09 20:38:56) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกอบวิทย์เป็นครูมี่ตั้งใจสอนเป็นอย่างมากสอนแล้วเด็กมีความตั้งใจเป็นอย่างดีดิฉันขอชื่นชมครูกอบวิทย์ :tv15:
โดย ซาตีหน๊ะสาแม (2012-01-10 18:31:22) [แสดงความคิดเห็น]
ครูกอบวิทย์เก่งมากค่ะ ชอบมาก
โดย มูรนี อาบู (2012-01-11 20:34:59) [แสดงความคิดเห็น]
ครูกอบวิทย์มีความพยามเเละตั้งใจสอนเพื่อให้เด็กได้มีความรู้เเละครูกอบวิทย์ก็สามารถหาสื่อที่หลาบหลายมาสอนนักเรียนได้เรียนรู้
โดย สานียะ ดือรามะ (2012-01-13 10:00:52) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นกิจกรรมการเรียนการสอนของครูกอบวิทย์แล้ว น่าสนุกดี ถึงแม้ว่าครูวิทย์อย่างดิฉันจะไม่กล้าเล่นบทบาทสมมุติอย่างครูกอบวิทย์ก็ตาม แต่กิจกรรมการเรียนสอนที่โทรทัศน์ครูได้กรุณานำมาให้ดู ทำให้แนวคิดในการสอนเปลี่ยนไป ควรมีวิธีการที่ตื่นเต้นกระตุ้นการเรียนการสอน ผู้เรียนก็มีความสุขในการเรียนด้วย คุ้มค่ามากเลยคะ
โดย ชลัยรัตน์ อ่ำมาก (2012-01-13 13:49:40) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมค่ะกับครูกอบวิทย์ ครูกอบวิทย์ได้มีการเรียนการสอนทีดี ได้มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายทำให้เด็กเข้าใจที่ครูกอบวิทย์ได้สอน ชอบมากค่ะทีมีรายการดีๆ
โดย พาตีเมาะบูงอสายู (2012-01-14 19:48:51) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูกอบวิทย์ ได้นำสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และได้นำเนื้อหาการเรียนรู้มาสอดแทรกเข้าไปด้วย ทำให้เด็กเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้ที่คงทนถาวร ปิดท้ายด้วยเกมส์ และให้เด็กได้รวมกลุ่มระดมความคิดเพื่อเป็นการสรุปบทเรียนมีการแสดงความคิดเห็น สรุป อภิปรายผลร่วมกัน ซึ่งนำไปสุ่การสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม อย่างครบถ้วนกระบวนการสอน และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองเป็นอย่างดี :tv15:
โดย นาย สรรเสริญ มงคลไวย์ (2012-01-27 01:14:06) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมค่ะ ทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ดีมากเลยนะคะดูเด็กๆจะชอบใจมากเรียนกันอย่างมีความสุขและทำให้ผู้เรียนเข้าดีขึ้น เพราะสอนให้เป็นรูปธรรม
โดย สุภาพร ขำตรี (2012-02-02 22:47:40) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดไปเลยค่ะ พ่อมดกอบวิทย์ :tv02: :tv03:
โดย นพวรรณ์ งานวิชา (2012-02-03 20:23:06) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกอบวิทย์มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เด็กหันมาสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ได้ดี สังเกตจากการร่วมกิจกรรมของเด็กๆ ยิ่งถ้าเป็นนักเรียนระดับประถมก็จะทำให้สร้างความสนใจได้มาก อาจารย์สอนให้เด็กคิดเปรียบเทียบ โยงเข้าสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ สุดท้ายเด็กก็สรุปองค์ความรู้ได้ แต่อย่างไรก็ตามดิฉันก็ยังมีความคิดอยู่ว่าวิทยาศาสตร์นั้น หากเรียนจากของจริงได้ก็น่าจะทำให้เด็กเข้าใจง่าย ชัดเจน เช่น อาจจะให้ทดลองเกี่ยวกับ นำ้แข็ง นำ้ำ และไอนำ้ หรือ ต้มขี้ผึ้ง เป็นต้น
โดย ศรีกัลยา เทียนน้อย (2012-02-16 19:46:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูแนวทางของครูกรอบวิทย์ ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนอยากเรียนวิชานั้นๆ เพราะว่าการที่เด็กจะชอบเรียนวิชานั้นๆหรือไม่มันจะขึ้นอยู่กับครูผูสอน ถ้ามีครูผู้สอนที่สอนสนุกได้ความรู้เข้าใจง่ายก็จะทำให้เด็กนักเรียนชอบวิชานั้น การแสดงบทบาทสมมุติจะช่วยให้เด็กนักเรียนมีกระบวนการความคิดที่ดีขึนกวางขึ้น อาจจะจำได้ง่ายขึ้น ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีน่านำไปประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนของวิชาเรา ขอขคุณมากครับ
โดย กฤษฎา นุชมี (2012-02-24 08:02:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูแนวทางของครูกรอบวิทย์ ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนอยากเรียนวิชานั้นๆ เพราะว่าการที่เด็กจะชอบเรียนวิชานั้นๆหรือไม่มันจะขึ้นอยู่กับครูผูสอน ถ้ามีครูผู้สอนที่สอนสนุกได้ความรู้เข้าใจง่ายก็จะทำให้เด็กนักเรียนชอบวิชานั้น การแสดงบทบาทสมมุติจะช่วยให้เด็กนักเรียนมีกระบวนการความคิดที่ดีขึนกวางขึ้น อาจจะจำได้ง่ายขึ้น ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีน่านำไปประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนของวิชาเรา ขอขคุณมากครับ แต่อาจจะมีการแสดงที่กวางมากยิ่งขึ้นจะได้ความรู้ใหม่ๆอาจจะดึงสิ่งที่ยากๆมาสอนจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ :tv17: :tv18: :tv15: :tv18:
โดย กฤษฎา นุชมี (2012-02-24 08:04:30) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาวภิรมญา เขียวไปรเวศ เป็นนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครูกอบวิทย์มีความตั้งใจในการสอนมาก ครูกล้าคิด กล้าทำ ทำให้นักเรียนเรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้เรียนเรียนได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ครูสามารถเชื่อมโยงระหว่างการแสดงบทบาทสมมติเป็นพ่อมด ที่ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสารกับการเรียนการสอนได้ทำให้เด็กนักเรียนสนใจและตื่นเต้นกับการสอนของครู ครูที่มีความตั้งใจในการออกแบบการสอน ซึ่งการสอนของคุณครูมีทั้งการสร้างสถานการณ์ การใช้สื่อที่หลากหลายและเด็กสามารถจับต้องสัมผัสได้ และสุดท้ายเด็กก็สรุปองค์ความรู้ได้ ดิฉันจึงอยากให้มีเว็ปไซด์ดีๆ อย่างโทรทัศท์แบบนี้ จะทำให้เป็นแนงทางในการจัดการเรียนการสอนที่ดีต่อไปในอนาคตของครูอีกหลายๆท่าน และรวมถึงตัวของดิฉันด้วย :tv03:
โดย ภิรมญา เขียวไปรเวศ (2012-03-09 15:44:01) [แสดงความคิดเห็น]
เคยใช้วิธการสอนลักษณะนี้กับนักเรียนมาหลายรุ่นแต่นึกไม่ถึงว่าต้องแต่งตัวเป็นแม่มด...พ่อมด...เหมือนคุณครูที่มีจิตวิญญาณท่านนี้ การสอนของเราจึงไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูดความสนใจได้เหมือนคุณครูกอบวิทย์...ตอนนี้เกิดประกายความคิด ที่จะนำไปเติมเต็มกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้มากมายเลยค่ะ...แน่นอนจะมีนางฟ้าวิทยาศาสตร์ปรากฏตัวที่ห้องนักเรียน ป. 6 ม. 1-3 ปีการศึกษา 2555 ที่จะทำให้เด็กตัวน้อย ๆ ของคุณครูสุปรานี เรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างแน่นอน..รักครูเจนวิทย์มากค่ะ
โดย สุปรานี สตารัตน์ (2012-03-09 20:24:19) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันนางสาว อรรพี สุยาละ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ชมวิธีการสอนของอาจารย์แล้ว อาจารย์มีการนำเข้าสู่บทเรียนได้อย่างน่าสนใจ ทำให้นักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์อย่างไม่น่าเบื่อ ทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น การสอนเรื่องของแข็งของเหลวแก๊สเป็นเรื่องที่ยากและเข้าใจยากแต่อาจารย์นำสื่อมาประกอบในการสอนคือ การแสดงบทบาทสมมุติเป็นพ่อมด ทำให้เด็กเข้าใจง่ายในการเรียนเรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส อาจารย์สอนได้เข้าใจดีมากเหมาะแก่การนำไปปฎิยัติเป็นเยี่ยงอย่าง :tv03:
โดย อรรพี สุยาละ (2012-03-10 13:30:05) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกอบวิทย์ สอนได้น่าสนุกและน่าสนใจมาก แม้ว่าคุณครูกอบวิทย์จะเป็นคุณครูวัยหนุ่มแต่ดูจากลีลาการสอนแล้วน่าทึ่ง คุณครูทุ่มเทตนเองในการสอนเด็กนักเรียน แสดงตนเองตามบทบาทสมมติทำให้เด็กนักเรียนมองเห็นตัวตน มองเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมแทนที่จะต้องจินตนาการเองตามวิธีการสอนเดิมๆ การสอนแบบนี้นอกจากจะทำให้เด็กเกิดความสนใจ เกิดความสนุกสนานแล้ว การสอนแบบนี้จะทำให้เด็กเกิดการจดจำมากขึ้นเพราะเด็กได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ และเด็กยังไม่เบื่อ ไม่ง่วง ไม่คุยกันในเวลาเรียนอีกด้วย ซึ่งวิธีการสอนของคุณครูก้อเป็นการสอนที่ดีที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญอีกวิธีหนึ่ง
โดย พิชญ์สิณี สีใจปั๋ง (2012-03-22 18:38:54) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกอบวิทย์ สอนได้สนุกและน่าสนใจมากทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขและสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ขอชื่นชมด้วยใจจริง
โดย จิตตพรรณ จั่นงาม (2012-03-22 18:59:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมครูกอบวิทย์ ที่จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เด็ก ๆ ไดเกอบ(โกย) ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน แถมยังไม่ทั้งกระบวนการในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ครูเป็นต้นแบบของการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
อยากเห็นกิจกรรมแบบนี้บ่อย ๆ ในห้องเรียน หวังว่าถ้าทุกคนทำเช่นนี้ผลการสอบ O-NET คงจะก้าวหน้ามากขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้ครูทุกคน ที่สร้างและพัฒนาเยาวชน
โดย พัชรี ลิ้มสุวรรณ (2012-03-30 03:58:12) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการจัดการเรียนการสอนของครูกอบวิทย์มากๆเลยคะ สอนได้สนุกและน่าสนใจ เป็นการดึงดูดให้นักเรียนสนใจเรียน และได้ลงมือในการทำกิจกรรมด้วยตนเอง ทำให้นัก้รียนสามารถเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น จากการชมวิดีโอของครูกอบวิทย์ ดิฉันอยากขอนำการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติของครูกอบวิทย์นำไปใช้สอนนักเรียนบ้างนะคะ นับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากๆเลยคะ เห็นได้ว่าครูไม่จำเป็นที่ต้องสอนในหนังสือเสมอไป แต่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองจะเกิดความจดจำและเข้าใจได้ด้วยตนเอง ขอชื่นชมเป็นกำลังใจให้ครูกอบวิทย์นะคะ ดิฉันจะคอยติดตามครูกอบวิทย์ต่อไปเรื่อยๆนะคะ
โดย แพรวนภา โสภา (2012-03-30 10:58:41) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของครูกอบวิทย์ เป็นการกระตุ้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ครูกอบวิทย์สามารถสอนในสิ่งที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมได้ โดยการแสดงบทบาทสมมติ และการจำลอง จากที่ครูกอบวิทย์สอนสอนนักเรียนจะรู้จักสถานะของสารแต่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าอนุภาคของสาร มีหน้าตาหรือลักษณะอย่างไร ครูกอบวิทย์จึงสอนโดยเปรียบกับนักเรียนแต่ละคนคืออนุภาคของสารแต่ละอนุภาค ในการสอนครูกอบวิทย์จะมีการอธิบายพร้อมให้นักเรียนได้ปฏิบัติ เมื่อสอนเสร็จก็จะมีการสรุปอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้งหนึ่งโดยการใช้สื่อเป็นรูปธรรม ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น และสุดท้ายครกอบวิทย์จะมีการประเมินผลโดยให้นักเรียนได้เขียนแสดงความรู้ของตัวเองออกมา หลักสำคัญที่ครูกอบวิทย์คำนึงถึงในการจัดการเรียนการสอนคือ จะทำอย่างไรที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานควบคู่ไปกับการฝึกทักษะและพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน....นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 :tv03: :tv15:
โดย ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย (2012-03-30 18:25:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีโอการสอนของคุณครูกอบวิทย์ เป็นแรงผลักดันให้กับครูรุ่นใหม่ได้นำเสนอและพัฒนารูปแบบการสอนที่มีความหลากหลายและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีความสุขและสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ซึ่งยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียนได้อย่างชัดเจน อีกทั้งให้นักเรียนพยายามหาคำตอบของความรู้นั้นด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียเกิดองค์ความรู้ที่ยาวนาน เพราะนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
ด้วยกระบวนการสอนของคุณครูกอบวิทย์ เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของครูรุ่นใหม่และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ครูรุ่นใหม่ในปัจจุบัน เพราะการเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการสอนหน้าชั้นเรียนแบบเดิมๆ ด้วยการอธิบายและการเขียนบนกระดาน แต่สามารถใช้บทบาทสมมติที่เหมาะสมมาเข้าร่วมใช้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมากทีเดียว
สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณครูกอบวิทย์ด้วยที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครูจากประเทศไทยในการไปนำเสนอผลงานทางด้านสื่อเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือจากไมโครซอฟท์ ณ เมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซ เร็วๆ นี้ครับ หากครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยส่งเสริมให้การศึกษาไทยก้าวหน้าอย่างแน่นอน เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ครูไทยคว้ารางวัลระดับโลกมาให้ได้ครับ
โดย ศุภโชค พุทธิสารวิมล (2012-03-31 23:50:56) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรายการผ่านโทรทัศน์ครู ตอน พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่องสถานะของสาร คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ รร.นนทรีวิทยา ขอชื่นชมความทุ่มเทในการคิดรูปแบบการสอนที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างสนุกสนาน ผมเคยร่วมงานกับคุณครูกอบวิทย์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการของ สพฐ. เห็นได้ว่าคุณครูกอบวิทย์เป็นคนเก่งและมีความตั้งใจในการทำงานสูง ผมมีความเห็นว่าครูที่จะออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับผู้เรียนที่สุด คือครูผู้สอนนักเรียนด้วยตนเอง เพราะเป็นคนที่รู้จักผู้เรียนดีที่สุด สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนของตนเองเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด ดังตัวอย่างจากการสอนของคุณครูกอบวิทย์ ดังนั้นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวจึงเป็นต้นแบบที่ดีในการทุ่มการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและบริบทของห้องเรียนและโรงเรียนของครูผู้สอนแต่ละคน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ที่ดีและการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย ปัญญาวัชร์ พงษะพัง (2012-04-01 14:48:10) [แสดงความคิดเห็น]
พ่อมดกอบวิทย์มีความตั้งใจในการสอนเรื่องสถานะของสสารมาก ครูกล้าคิด กล้าทำ มีความคิดสร้างสรรค์ บรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้เรียนเรียนได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ครูสามารถเชื่อมโยงการแสดงบทบาทสมมติความเป็นพ่อมด ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร ทำให้เด็กนักเรียนสนใจและตื่นเต้นกับการสอนของครู การออกแบบการสอนของครูกอบวิทย์เป็นการสอนของคุณครูมีทั้งการสร้างสถานการณ์ ใช้สื่อที่หลากหลาย และเด็กสามารถสัมผัสได้ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยคนเอง อยากให้มีเว็ปไซด์ดีๆ อย่างโทรทัศท์ครูนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ดีต่อไปในอนาคต
โดย กัลยา สุวรรณา (2012-04-01 21:10:08) [แสดงความคิดเห็น]
ครูกอบวิทย์เป็นครูดีท่านหนึ่งที่สอนวิทยาศาสตร์ได้ดีมาก ช่วงแรกที่ดูคิดว่าท่านทำอะไรก็ไม่รู้บ้าหรือเปล่าแต่เมื่อดูจนจบตอนก็ได้ทราบว่าที่ท่านสอนแบบนี้เนื่องจากการสอนวิทยาศาสตร์ต้องมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนและสนใจในตัวของผู้สอน เมื่อดิฉันได้ดูดิฉันก็ได้ลองนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนของดิฉัน ในช่วงการฝึกประสบการณ์สอน โดยแปลงกายเป็นแม่มดเช่นเดียวกัน แต่สอนเรื่องการคายน้ำของพืช โดยใช้กระบวนการนำเข้าสู่บทเรียนที่คล้ายๆกับคุณครูกอบวิทย์ ถือว่าครูกอบวิทย์เป็นครูที่สอนได้ดีมากค่ะ ทำให้ครูท่านอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนของตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะ
โดย สุพี ดาวขาว (2012-04-02 09:20:11) [แสดงความคิดเห็น]
ครูกอบวิทย์ได้จัดรูปแบบชั้นเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดีมากเลยทีเดียว โดยให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ ผู้เรียนมีส่วนรวมในการทำกิจกรรม และค้นพบสมบัติของสะสารนั้นจริง เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นและดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจเรียน ไม่น่าเบื่อ และมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์ และมีความสุขที่จะเรียนรู้ เรียนเรื่องยากด้วยวิธีง่าย ให้มีความรู้จำได้และถาวรคงทน เทคนิคการสอนในห้องเรียนนี้ ครูก็จะขออนุญาตเอาเป็นเป็นแบบอย่างปรับใช้ในห้องเรียนในวิชาที่ครูสอนบ้าง แต่กำลังออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดูก่อนว่าจะทำอย่างไร ขอบคุณสำหรับไอเดียดีดนะค่ะ
โดย กานต์ธีรา เอื้อนภาพร (2012-04-02 17:11:38) [แสดงความคิดเห็น]
พ่อมดกอบวิทย์ สอนสถานะของสาร คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ร.ร.นนทรีวิทยา
คุณครูกอบวิทย์ สอนได้น่าสนุกและน่าสนใจมาก กระตุ้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เป็นคุณครูวัยหนุ่มที่ลีลาการสอนเหมือนสอนมาเป็นเวลานาน คุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ คุณเกิดมาเพื่อสอนวิทยาศาสตร์ เป็นคุณครูทุ่มเทตนเองในการสอนเด็กนักเรียน แสดงตนเองตามบทบาทสมมติทำให้เด็กนักเรียนมองเห็นตัวตน อนุภาคของสารได้ มองเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมแทนที่จะต้องจินตนาการเองตามวิธีการสอนเดิมๆ การสอนแบบนี้นอกจากจะทำให้เด็กเกิดความสนใจ เกิดความสนุกสนานแล้ว การสอนแบบนี้จะทำให้เด็กเกิดการจดจำมากขึ้นเพราะเด็กได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ และยังมีการทดสอบความเข้าใจของแต่ละบุคคลด้วยง่าเข้าใจหรือไม่ ถือได้ว่าเป็นการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีมากควรถือเป็นแบบอย่างที่ดี
โดย นิรมล รอดไพ (2012-04-03 18:31:34) [แสดงความคิดเห็น]
พ่อมดกอบวิทย์ สอนสถานะของสาร คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ร.ร.นนทรีวิทยา
คุณครูกอบวิทย์ สอนได้น่าสนุกและน่าสนใจมาก กระตุ้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เป็นคุณครูวัยหนุ่มที่ลีลาการสอนเหมือนสอนมาเป็นเวลานาน คุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ คุณเกิดมาเพื่อสอนวิทยาศาสตร์ เป็นคุณครูทุ่มเทตนเองในการสอนเด็กนักเรียน แสดงตนเองตามบทบาทสมมติทำให้เด็กนักเรียนมองเห็นตัวตน อนุภาคของสารได้ มองเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมแทนที่จะต้องจินตนาการเองตามวิธีการสอนเดิมๆ การสอนแบบนี้นอกจากจะทำให้เด็กเกิดความสนใจ เกิดความสนุกสนานแล้ว การสอนแบบนี้จะทำให้เด็กเกิดการจดจำมากขึ้นเพราะเด็กได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ และยังมีการทดสอบความเข้าใจของแต่ละบุคคลด้วยง่าเข้าใจหรือไม่ ถือได้ว่าเป็นการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีมากควรถือเป็นแบบอย่างที่ดี
โดย นิรมล รอดไพ (2012-04-03 18:31:35) [แสดงความคิดเห็น]
พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่งสถานะของสาร
คุณครูกอบวิทย์ เป็นครูที่เก่ง กล้าคิด กล้าทำ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนได้แสดงออก และนักเรียนเกิดความเข้าใจเรื่องที่ครูสอน เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ทำให้มีการเรียนได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ครูสามารถเชื่อมโยงการแสดงบทบาทสมมติความเป็นพ่อมด ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร ทำให้เด็กนักเรียนสนใจและตื่นเต้นกับการสอนของครู การออกแบบการสอนของครูกอบวิทย์เป็นการสอนของคุณครูมีทั้งการสร้างสถานการณ์ ใช้สื่อที่หลากหลาย และเด็กสามารถสัมผัสได้ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยคนเอง
โดย ิวิไลวรรณ อุทธตรี (2012-04-04 13:50:57) [แสดงความคิดเห็น]
พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่งสถานะของสาร
คุณครูกอบวิทย์ เป็นครูที่เก่ง กล้าคิด กล้าทำ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนได้แสดงออก และนักเรียนเกิดความเข้าใจเรื่องที่ครูสอน เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ทำให้มีการเรียนได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ครูสามารถเชื่อมโยงการแสดงบทบาทสมมติความเป็นพ่อมด ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร ทำให้เด็กนักเรียนสนใจและตื่นเต้นกับการสอนของครู การออกแบบการสอนของครูกอบวิทย์เป็นการสอนของคุณครูมีทั้งการสร้างสถานการณ์ ใช้สื่อที่หลากหลาย และเด็กสามารถสัมผัสได้ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยคนเอง
โดย ิวิไลวรรณ อุทธตรี (2012-04-04 13:51:07) [แสดงความคิดเห็น]
พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่งสถานะของสาร
คุณครูกอบวิทย์ เป็นครูที่เก่ง กล้าคิด กล้าทำ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนได้แสดงออก และนักเรียนเกิดความเข้าใจเรื่องที่ครูสอน เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ทำให้มีการเรียนได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ครูสามารถเชื่อมโยงการแสดงบทบาทสมมติความเป็นพ่อมด ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร ทำให้เด็กนักเรียนสนใจและตื่นเต้นกับการสอนของครู การออกแบบการสอนของครูกอบวิทย์เป็นการสอนของคุณครูมีทั้งการสร้างสถานการณ์ ใช้สื่อที่หลากหลาย และเด็กสามารถสัมผัสได้ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยคนเอง
โดย ิวิไลวรรณ อุทธตรี (2012-04-04 13:51:22) [แสดงความคิดเห็น]
พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่งสถานะของสาร
คุณครูกอบวิทย์ เป็นครูที่เก่ง กล้าคิด กล้าทำ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนได้แสดงออก และนักเรียนเกิดความเข้าใจเรื่องที่ครูสอน เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ทำให้มีการเรียนได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ครูสามารถเชื่อมโยงการแสดงบทบาทสมมติความเป็นพ่อมด ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร ทำให้เด็กนักเรียนสนใจและตื่นเต้นกับการสอนของครู การออกแบบการสอนของครูกอบวิทย์เป็นการสอนของคุณครูมีทั้งการสร้างสถานการณ์ ใช้สื่อที่หลากหลาย และเด็กสามารถสัมผัสได้ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยคนเอง
โดย ิวิไลวรรณ อุทธตรี (2012-04-04 13:51:24) [แสดงความคิดเห็น]
พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่งสถานะของสาร
คุณครูกอบวิทย์ เป็นครูที่เก่ง กล้าคิด กล้าทำ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนได้แสดงออก และนักเรียนเกิดความเข้าใจเรื่องที่ครูสอน เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ทำให้มีการเรียนได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ครูสามารถเชื่อมโยงการแสดงบทบาทสมมติความเป็นพ่อมด ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร ทำให้เด็กนักเรียนสนใจและตื่นเต้นกับการสอนของครู การออกแบบการสอนของครูกอบวิทย์เป็นการสอนของคุณครูมีทั้งการสร้างสถานการณ์ ใช้สื่อที่หลากหลาย และเด็กสามารถสัมผัสได้ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยคนเอง
โดย ิวิไลวรรณ อุทธตรี (2012-04-04 13:51:25) [แสดงความคิดเห็น]
พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่งสถานะของสาร
คุณครูกอบวิทย์ เป็นครูที่เก่ง กล้าคิด กล้าทำ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนได้แสดงออก และนักเรียนเกิดความเข้าใจเรื่องที่ครูสอน เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ทำให้มีการเรียนได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ครูสามารถเชื่อมโยงการแสดงบทบาทสมมติความเป็นพ่อมด ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร ทำให้เด็กนักเรียนสนใจและตื่นเต้นกับการสอนของครู การออกแบบการสอนของครูกอบวิทย์เป็นการสอนของคุณครูมีทั้งการสร้างสถานการณ์ ใช้สื่อที่หลากหลาย และเด็กสามารถสัมผัสได้ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยคนเอง
โดย ิวิไลวรรณ อุทธตรี (2012-04-04 13:51:25) [แสดงความคิดเห็น]
พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่งสถานะของสาร
คุณครูกอบวิทย์ เป็นครูที่เก่ง กล้าคิด กล้าทำ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนได้แสดงออก และนักเรียนเกิดความเข้าใจเรื่องที่ครูสอน เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ทำให้มีการเรียนได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ครูสามารถเชื่อมโยงการแสดงบทบาทสมมติความเป็นพ่อมด ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร ทำให้เด็กนักเรียนสนใจและตื่นเต้นกับการสอนของครู การออกแบบการสอนของครูกอบวิทย์เป็นการสอนของคุณครูมีทั้งการสร้างสถานการณ์ ใช้สื่อที่หลากหลาย และเด็กสามารถสัมผัสได้ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยคนเอง
โดย ิวิไลวรรณ อุทธตรี (2012-04-04 13:51:31) [แสดงความคิดเห็น]
พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่งสถานะของสาร
คุณครูกอบวิทย์ เป็นครูที่เก่ง กล้าคิด กล้าทำ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนาน
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทำให้นักเรียนได้แสดงออก และนักเรียนเกิดความเข้าใจเรื่องที่ครูสอน เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ทำให้มีการเรียนได้อย่างเข้าใจมากขึ้น ครูสามารถเชื่อมโยงการแสดงบทบาทสมมติความเป็นพ่อมด ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร ทำให้เด็กนักเรียนสนใจและตื่นเต้นกับการสอนของครู การออกแบบการสอนของครูกอบวิทย์เป็นการสอนของคุณครูมีทั้งการสร้างสถานการณ์ ใช้สื่อที่หลากหลาย และเด็กสามารถสัมผัสได้ และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยคนเอง
โดย ิวิไลวรรณ อุทธตรี (2012-04-04 13:51:57) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมครูกอบวิทย์ แสดงบทบาทสมมติเป็นพ่อมด ที่ร่ายคาถาพานักเรียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร ชั่วโมงการเรียนวิทยาศาสตร์ที่แสนสนุกจึงได้เริ่มต้นขึ้น ชมเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ของ คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ เพื่อให้ลูกศิษย์ตัวน้อยได้เข้าใจเรื่องสถานะของสารในระดับอนุภาค เป็นแบบอย่างที่ทำให้ผู้เรียนสนใจแนวการสอนที่น่าตื่นเต้น ชวนติดตาม เพิ่มความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม
โดย จงกลนี พึ่งตระกูล (2012-04-04 15:46:40) [แสดงความคิดเห็น]
อ.กอบวิทย์ มีการใช้สิ่งรอบตัวซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไปเพื่อมาสมมติแทนสถานะและปริมาตร เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมและออกมาแสดงแทนปริมาตรของสสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นมีการโต้ตอบกันระหว่างอาจารย์และนักเรียน ทำให้เด็กๆสนุกกับการเรียนและอยากที่จะมีส่วนร่วม และสามารถเข้าใจบทเรียได้มากยังขึ้นมีการสรุปหลังเรียนมีเพลงประกอบทำให้เด็กๆจำสถานะต่างๆได้ ขอขอบคุนความคิดสร้างสรรค์ดีๆของอ.กอบวิทย์ซิึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของดิฉันมาก
โดย สว่างนภา ภู่ทอง (2012-04-04 20:00:57) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากเลยค่ะ.....สำหรับวิธีการสอนของอาจารย์กอบวิทย์ซึ่งเราเองไม่สามารถเชื่อว่าจำนำการแสดงบทบาทสมมุติมาใช้กับเด็กมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งได้ ทำให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ทำให้บรรยากาศภายในห้องมีความสนุกสนาน ทำให้บทเรียนที่เรียนรู้นั้นเข้าใจง่ายขึ้นไม่น่าเบื่อและทำให้เด็กๆทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมในบทบาทสมมุตินั้นด้วยและทำให้เด็กได้รับความรู้อย่างที่มีประสิทธิภาพ และยังมีการสรุปผลของบทเรียนที่สอนด้วย
โดย สุกฤตา สุภานิล (2012-04-04 21:46:00) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ร.ร.นนทรีวิทยาสอนเรื่องสถานะของสารโดยใช้บทบามสมมติ สอนได้น่าสนุกและน่าสนใจมาก กระตุ้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มที่ มีการเสริมแรงให้เด็กเป็นนระยะ การสอนของคุณครูน่าสนใจ เด็กก็ไม่เบื่อในการเรียน เป็นวิธีการที่น่าสนใจทำจากเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องที่ง่าย นักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนได้เป็นอย่างดี ได้แสดงตามบทบาทสมมติทำให้เด็กนักเรียนมองเห็นตัวตน อนุภาคของสารได้ มองเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมแทนที่จะต้องจินตนาการเองตามวิธีการสอนเดิมๆ การสอนแบบนี้นอกจากจะทำให้เด็กเกิดความสนใจ เกิดความสนุกสนานแล้ว การสอนแบบนี้น่าจะทำให้เด็กมีคงทนในการเรียนรู้ และทำให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
โดย จันทร์ดี ดีฝั้น (2012-04-05 15:54:29) [แสดงความคิดเห็น]
ครูกอบวิทย์ ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเรียนมาก เป็นวิชาที่สนุก และได้รับความรู้ ความเข้าใจ ที่นักเรียนเป็นผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้นั้นด้วย จะทำให้นักเรียนจดจำเนื้อหานี้ไปได้นาน ขณะที่ดิฉันดูอยู่นี่ ยังสมมุติว่าตัวดิฉันเป็นนักเรียนดิฉันยังชอบครูกอบวิทย์มากและอยากจะเรียนวิชาวิทย์ศาสตร์กับครูกอบวิทย์ค่ะ เป็นกำลังใจให้ครูกำวิทย์สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ เป็นบุญกุศลอันใหญ่ยิ่งค่ะ
โดย หนูแปง ปะกิระคะ (2012-04-06 09:44:33) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมที่สุดเลยค่ะ ครูกอบวิทย์ทำให้วิชาวิทยาศาสตร์ที่น่าเบื่อเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่สุด จากการการดูจะเห็นว่าครูทุ่มเทให้กับการสอนมาก เตรียมตัวสอนมาอยา่างดี เตรียมสื่อที่เข้าใจง่าย นักเรียนสนุกสนานสนใจเรียนโดยไม่รู้ตัว เป็นการสร้างความจำระยะยาวให้กับนักเรียน มีการเสริมแรง มีการร้องเพลง แล้วให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้ลงในกระดาษแผ่นใหญ่เพื่อให้นักเรียนได้ทำงานกลุ่มให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมใมนการเรียน ชอบวิธีสอนแบบนี้มากที่สุด ขอบคุณนะคะที่เผยแพร่ให้ดูให้ศึกษา
โดย อมรรัตน์ โงนมณี (2012-04-06 11:13:37) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมค่ะเป็นการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่สนุก เด็กๆมีความสุขและได้รับความรู้ทั้งในเนื้อหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นคุณครูรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำทางด้านการศึกษาค่ะ โดยคุณครูจะมีการตั้งคำถาม และยังใช้การแสดงบทบาทสมมติทำให้นักเรียนมีความตื่นเต้น และอยากที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะด้วยชื่อของวิชาก็ทำให้เด็กรู้สึกไม่อยากเรียนแล้ว เพราะต้องเรียนทั้งกฏและทฤษฎี อย่างเข้าใจให้ละเอียด แต่คุณครูกอบวิทย์ ก็นำวิธีการสอนที่แปลกใหม่มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ และให้เด็กๆได้เป็นผู้ร่วมกิจกรรมจึงจะทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างชัดเจน ขอชื่นชมค่ะ
โดย อรัญญา อินทรชัย (2012-04-06 16:08:12) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูกอบวิทย์ กล้าคิดต่าง ทำให้นักเรียนสนุกสนาน และตั้งใจเรียน นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม นักเรียนได้แสดงออก เกิดความเข้าใจในเนื้อหาในเรื่องที่ครูสอน เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนคงทน ทำให้มีการเรียนได้อย่างเข้าใจมากขึ้นจากการแสดงบทบาทสมมติ ครูสามารถเชื่อมโยงการแสดงบทบาทสมมติความเป็นพ่อมด ร่ายคาถาให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ เพื่อเรียนรู้ เรื่อง สถานะของสาร ทำให้นักเรียนตื่นเต้นและสนใจกับการสอนของครู เทคนิคการสอนของครูกอบวิทย์เป็นการสอนของคุณครูมีทั้งการสร้างสถานการณ์ ตรงกับวัยของผู้เรียนใช้สื่อที่หลากหลาย และเด็กสามารถพูด คิด และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง :tv15:
โดย วิศิษฏ์ ราชเนตร (2012-04-06 22:14:32) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนของครูกอบวิทย์มากเลยครับ สอนได้น่าสนุกน่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากๆเลย เป็นการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง การจัดการเรียนการสอนของครูกอบวิทย์มีทั้งการจำลองสถานการณ์ การใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและนักเรียนสามารถสัมผัสได้แล้วสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตัวนักเรียนเอง ทำให้นักเรียนสนใจ ตื่นเต้น มีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนและมีความสุขกับการเรียนกับการจัดการเรียนการสอนของครูกอบวิทย์และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนคือการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนดังที่ครูกอบวิทย์ได้ปฏิบัติ
ขอชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของครูกอบวิทย์ในการจัดการเรียนการสอนว่ายอดเยื่ยมมากเลยครับ
:tv15:
โดย ณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ (2012-04-06 22:43:38) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบเทคนิคการสอนของครูกรอบวิทย์มาก เป็นการสอนที่ช่วยพัฒนานักเรียนทังพัฒนาการสมอง อารมณ์ นักเรียนสนุกสนาน มีความสุขขณะเรียน ช่วยให้เพลิดเพลินนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนทุกคน มีส่อการเรียนการสอนที่พร้อม นักเรียนสามาถสรุปการเรียนเป็นองค์ความรู้ของตัวเองได้จากการลงมือเรียนและจากความเข้าใจ นักเรียนให้ความสนใจกระตือรือร้นมา ขอชื่นชมครูกรอบวิทย์ด้วยความจริงใจ มีเทคนิคที่เยี่ยมมาก จะนำไปปรับใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนดู นักเรียนต้องสนใจแน่นอนเลย
โดย สมัย จันแหล้ (2012-04-07 13:48:14) [แสดงความคิดเห็น]
ครูกอบวิทย์เป็นครูวิทยาศาสตร์ที่มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจมากเลยคะ ชอบที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมกิกรรม นักเรียนได้สนุกสนานกับการเรียนวิชาการแบบไม่มีเบื่อ สังเกตดูใบหน้าทั้งครูและนักเรียนอินไปกับบทบาทที่ได้รับ ครูกอบวิทย์ก็มีความสุขที่ได้สอน นักเรียนก็เต็มที่กับการเรียนรู้ สุดยอดเลยคะ และในตอนท้ายก้ยังมีการสรุปความรู้ที่ได้จากกิจกรรมตามความเข้าใจของเด็ก ถือได้ว่าครบกระบวนการทางวิทยาสาสตร์เลยคะ นับถือความเป็นครูโดยจิตวิญญาณของครูกอบวิทย์จริง ๆ อยากดูตอนอื่น ๆ อีกว่า จะสมมติสถานการณ์เป็นอะไรอีกบ้าง :tv15: :tv15: :tv15:
โดย บัวลอย อุ่นนันกาศ (2012-04-07 15:37:54) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูตอน พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่องสถานะของสาร คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ รร.นนทรีวิทยาขอชื่นชมค่ะเป็นการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่สนุก เป็นการคิดกิจกรรมที่เยี่ยมมาก เด็กๆมีความสุขและได้รับความรู้ทั้งในเนื้อหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นคุณครูรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำทางด้านการศึกษาค่ะ โดยคุณครูจะมีการตั้งคำถาม และยังใช้การแสดงบทบาทสมมติทำให้นักเรียนมีความตื่นเต้น และอยากที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะด้วยชื่อของวิชาก็ทำให้เด็กรู้สึกไม่อยากเรียนแล้ว เพราะต้องเรียนทั้งกฏและทฤษฎี อย่างเข้าใจให้ละเอียด แต่คุณครูกอบวิทย์ ก็นำวิธีการสอนที่แปลกใหม่มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ และให้เด็กๆได้เป็นผู้ร่วมกิจกรรมจึงจะทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างชัดเจน ขอชื่นชมจริงๆค่ะ
โดย ณัฐกานต์ คำภีระ (2012-04-07 16:44:25) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูพ่อมดกอบวิทย์สอนเรื่องสถานะของสารแล้วขอชื่นชมว่าครูกอบวิทย์เป็นครูพันธ์ุใหม่ที่มีคุณภาพของวงการศึกษาไทย ครูกอบวิทย์มีทคนิคในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ทำให้เนื้อหาสาระที่ยากกลายเป็นเรื่องง่าย น่าสนุก น่าติดตาม กิจกรรมที่จัดในการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ เกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ อยากให้มีคุณครูรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเช่นนี้เกิดขึ้นมาก ๆ และคงได้เห็นผลงานคุณภาพจากครูกอบวิทย์อีก
โดย ศิริกุล สง่าแสง (2012-04-08 20:59:59) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการสอนของครูกอบวิทย์เรื่องสถานะของสารแล้วรู้สึกทึ่งและประทับใจในวิธีสอนมากเพราะวิธีการสอนที่นำเอาเรื่องที่เป็นนามธรรมให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและเห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างง่ายๆ นักเรียนสนุกและเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน สังเกตจากสีหน้าเด็กๆแล้วรู้ว่าอยากเรียนและมีความสุข สนุกในการเรียนมากแล้วยังได้ความรู้ที่คงทนอย่างแน่นอน คิดว่าจะนำวิธีการของครูกอบวิทย์ไปประยุกต์ใช้บ้างนะคะ ขอบคุณสำหรับแรงกระตุ้นทำให้ครูมีกำลังใจในการเตรียมการสอนมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง ขอบคุณคะ
โดย บุญเรือน ปุรินทรภิบาล (2012-04-09 14:02:57) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมการสอนของครูกอบวิทย์แล้วรู้สึกถึงประทับใจในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในแนวใหม่นำความรู้ทางด้านIT มาประยุกต์ใช้ทำให้การเรียนการสอนน่าสนใจ ซึ่งการเรียนการสอนเรื่องสถานะของสาร เป็นเรื่องที่เรียนรู้ยาก แต่คุณครูสามารถทำให้เกิดความรู้โดยจากความรู้ที่เป็นนามธรรม ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยใช้บทบาทสมมติ ทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้ และมีความเข้าใจที่คงทน เกิดความสนุกสนาน และได้รับองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีสถานการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีการพัฒนากระบวนการคิด ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูมีแนวทางการเรียนการสอนที่ดีแบบนี้ต่อไปค่ะ
โดย อัปสร ศิลปาจารย์ (2012-04-11 15:38:02) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นขอชื่นชมในความตั้งใจจริงท่จะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักส฿ตรโดยเน้นทักษะการคิด การจัดกิจกรรมของครูเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสร้างองค์ความรู้อย่างคงทน การสอนของครูไม่ใช่ยึดติดที่ครูต้องเป็นครูนักเรียนต้องเป็นนักเรียนแต่ครูจะมีบทบาทอย่างไรก็ได้ที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรยนรู้ และอีกอย่างการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ครู กอบวิทย์นำเสนอสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนแบบใช้บทบาทสมมุติ นอกจากการสอนของครูกอบวิทย์ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมแล้ว กิจกรรมแฝงความรู้สาระ จากนั้นมีการวัดผลประเมินผลทำให้ครูสามารถรู้ได้ว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ว่านักเรียนรู้อะไร และทำอะไรได้ช่วยให้มองเห็นการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
โดย มุกดา ลอนใหม่ (2012-04-16 16:58:02) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมสนุกมากค่ะ มีสื่ออุปกรณ์มากมายหลายชิ้น มีการแสดงบทบาทสมมติซึ่งทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนมากขึ้น นับว่าครูกอบวิทย์ให้ความสำคัญกับตัวเด็กมากเพราะวิชาวิทยาศาสตร์เข้าใจยากและซับซ้อน เด็กอาจเข้าใจยาก เมื่อมีบทบาทสมติ เด็กได้ร่วมปฏิบัติด้วย ทำให้การเรียนที่มองเห็นแต่นามธรรมกลายเป็นรูปธรรม เด็ได้เห็นได้สัมผัส ได้ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ขอชื่นชมครูกอบวิทย์ที่มีความเป็นครูมืออาชีพ หากิจกรรมมาส่งเสริมเด็ก เตรียมความพร้อมในการสอนได้ดี และหากิจกรรมมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ละเลย :tv15: :tv15:
โดย พัชรี หัดเจริญ (2012-04-19 11:08:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครูวิทย์ฯพันธุ์ใหม่ที่มีอนาคตไกลแน่นอน ขอชื่นชมด้วยความจริงใจ ดูแล้วทำให้มีพลังในการที่จะคิดวิธีสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนที่สอนได้ดีมากค่ะ สามารถนำไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็กๆมีความสุขและได้รับความรู้ทั้งในเนื้อหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นคุณครูรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำทางด้านการศึกษาค่ะ โดยคุณครูจะมีการตั้งคำถาม และยังใช้การแสดงบทบาทสมมติทำให้นักเรียนมีความตื่นเต้น และอยากที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะด้วยชื่อของวิชาก็ทำให้เด็กรู้สึกไม่อยากเรียนแล้ว เพราะต้องเรียนทั้งกฏและทฤษฎี อย่างเข้าใจให้ละเอียด แต่คุณครูกอบวิทย์ ก็นำวิธีการสอนที่แปลกใหม่มาให้เด็กๆได้เรียนรู้ และให้เด็กๆได้เป็นผู้ร่วมกิจกรรมจึงจะทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างชัดเจน ขอชื่นชมค่ะ
โดย นิภา สีสุกใส (2012-04-23 15:25:10) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีทัศน์ตอน พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่องสถานะของสาร คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ รร.นนทรีวิทยาทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นละครตัวต่างๆที่ชอบแล้วเข้าสอนเด็กๆในห้องเรียนเหมือนกันเลยนะคะ ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้คุณครูยังสอนสนุกสนาน สร้างบรรยากาศได้น่าเรียนรู้มากเลยค่ะ นอกจากนี้เด็กๆยังได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ ซึ่งจะทำให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสในร่างกายและเกิดทักษะและกระบวนการวิทยาศาสตร์เกิดขึ้น ซึ่งการสอนของคุณครูนั้นสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนครูคนอื่นๆ และนักศึกษา/นิสิตที่กำลังจะฝึกประสบการณ์ที่ยังขาดประสบการณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะ
โดย มินตรา กระเป๋าทอง (2012-05-29 13:05:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมรายการโทรทัศน์ครู ตอน พ่อมดกอบวิทย์ สอนเรื่องสถานะของสารของ คุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ รร.นนทรีวิทยา แล้วรู้สึกประทับใจมาก ๆ เลยค่ะ ดูแล้วเพลิด แถมยังได้ความรู้ด้วย สอนได้ดีมาก ๆ :tv15:
โดย สายทิพย์ เม่นแต้ม (2012-06-08 20:25:59) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิีธีการสอนของครูกอบวิทย์ ขอชื่นชมเลยนะค่ะว่า เยี่ยมมาก ๆ และจริงอย่างที่ครูกอบวิทย์ว่า "ถ้าเราไม่ลองเราก็จะไม่รู้" ซึ่งการสอนของครูไม่ใช่ยึดติดที่ครูต้องเป็นครูนักเรียนต้องเป็นนักเรียนแต่ครูจะมีบทบาทอย่างไรก็ได้ที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรยนรู้ และอีกอย่างการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยไม่รู้ตัว ซึ่งกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ครู กอบวิทย์นำเสนอสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนแบบใช้บทบาทสมมุติ นอกจากการสอนของครูกอบวิทย์ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมแล้ว กิจกรรมแฝงความรู้สาระ จากนั้นมีการวัดผลประเมินผลทำให้ครูสามารถรู้ได้ว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่ว่านักเรียนรู้อะไร และทำอะไรได้ช่วยให้มองเห็นการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ขอชมนะค่ะว่าแสดงได้สมบทบาทมาก ขอยกย่องนะค่ะและดิฉันจะนำไปใช้บ้างนะค่ะ
โดย ปาริชาติ ทีจันทึก (2012-06-09 12:25:24) [แสดงความคิดเห็น]
คุณสุดยอดค่ะ คุณได้แรงบันดาลใจมากจากครูอีกท่าน และคุณก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ครูอีกหลายท่านต่อไปค่ะ รวมถึงตัวดิฉันด้วยค่ะ
โดย อัญญารัตน์ คำก้อน (2012-07-05 10:58:14) [แสดงความคิดเห็น]
เก่งค่ะ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากเลยกับการใช้บทบาทสมมตติทำให้ได้รับความรู้และนักเรียนสนุก
มีความสุขกับการเรียนวิทยาศาสตร์
โดย จงรักษ์ สุขะสุคนธ์ (2012-09-01 22:17:42) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่งที่ครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนที่สมมุติตัวเองเป็นตัวละครต่างๆเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นนามธรรมให้มาเป็นรูปะรรมที่ผู้เรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้นดดยการที่ผู้เรียน แสดงบทบาทสมมุติเป็นอนุภาคของสารแต่ละชนิดครูกระตุ้นโดยการใช้คำถามให้ผู้เรียนได้คิดตลอดการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมุติขึ้นจากความเป็นจริงมาให้ผุ้เรียนได้แสดงออก ตามที่ผู้เรียนคิดว่าน่าจะเป็น
โดย สันต์ชัย ลิมปพฤกษ์ (2012-09-28 19:00:44) [แสดงความคิดเห็น]
เยี่ยมมากคะ เป็นเทคนิคการสอนอีกรูปแแบบหนึ่ง ซึ่งเมื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน น่าจะเกิดผลดี
โดย ิวิไลวรรณ อุทธตรี (2012-10-01 13:37:48) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน น.ส ธนพร แสนกล้า 544148008 นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เรียนวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ โดย อาจารย์ ดร.ชนสิทธฺิ์ สิทธิ์สูงเนิน เป็นผู้สอน ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนทางTVครูอย่างจริงจังและชื่นชมการจัดการสอนของครู กอปวิทย์ อย่างมากค่ะ ยกย่องในความมีความรู้ความสามารถของอาจารย์มากๆ และเมื่อได้ดูการสอนของอาจารย์แล้วก๊ประทับใจในตัวอาจารย์มากๆค่ะ เพราะนอกจากที่จะสอนให้เข้าใจได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ย การสอนของอาจารย์ยังช่วยเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนให้หันมาเปิดใจรับกับวิชาวิทยาศาสย์ซึ่งก็ถือเป็นวิชาที่ยากแขนงหนึ่งเลย แต่อาจารย์ทำให้มันน่าสนุก น่าสนใจ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป อาจารย์มีการประยุกต์เนื่อหาวิชาที่ดี มีการสร้างสื่อได้อย่างน่าสนใจ มีการเตรียมพร้อมและพัฒนาอยู่ตลอด ดิฉันชื่นชมและประทับใจในการสอนของอาจารย์กอบวิทย์มากค่ะ
โดย ธนพร แสนกล้า (2012-11-27 19:10:45) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน น.ส วิไลวรรณ มีมานะ 544148035 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เรียนหลักการจัดการเรียนรู้ โดย อาจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ทำให้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีในการจัดการเรียนการสอนทาง TV ครูและชื่นชมการจัดการสอนของครู กอปวิทย์ อย่างมากค่ะ ยกย่องในความรู้ความสามารถของอาจารย์มากๆ เพราะนอกจากที่จะสอนให้เข้าใจได้เป็นอย่างดีแล้วการสอนของอาจารย์ยังช่วยเปลื่ยนทัศนคติของผู้เรียนให้หันมาเปิดใจรับกับวิชาวิทยาศสสตร์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาอีกแขนงหนึ่งเลย อาจารย์มีการประยุกค์เนื้อหาวิชาได้ดีมาก มีการสร้างสื่อได้อย่างน่าสนใจ ดิฉันประทับใจในการสอนและสื่อในการสอนของอาจารย์ท่านนี้มากค่ะ
โดย วิไลวรรณ มีมานะ (2012-12-03 16:21:17) [แสดงความคิดเห็น]
สุดยอดไปเลย
โดย ณิชาภา เรือนรักเรา (2014-04-26 00:29:58) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่นชมการจัดการสอนของครูกอปวิทย์ อย่างมากค่ะ ถือเป็นตัวอย่างครููรุ่นใหม่ที่น่ายกย่องในความรู้ความสามารถของอาจารย์มากๆ เพราะนอกจากที่จะสอนให้เข้าใจได้เป็นอย่างดีแล้วการสอนของอาจารย์ยังช่วยเปลื่ยนทัศนคติของผู้เรียนให้หันมาเปิดใจรับกับวิชาวิทยาศสสตร์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาอีกแขนงหนึ่งเลย อาจารย์มีการประยุกค์เนื้อหาวิชาได้ดีมาก มีการสร้างสื่อได้อย่างน่าสนใจ
โดย อัจฉรียา สิงห์แก้ว (2018-08-04 04:36:23) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv