thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4988
Rate :
 4
ความยาว : 14.36 นาที | Online : 2011-09-02  
    กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 1 ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ  
    คุณครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ จังหวัด เพชรบุรี ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก จึงได้จัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน โดยมีทั้งการเล่านิทานเกี่ยวกับผัก การเล่นเกมเกี่ยวกับผัก อีกทั้งยังมีการนำผักจริง ๆ มาให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาด โดยกิจกรรมทั้งหลายนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผัก  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน เพิ่มเติม

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์ เพิ่มเติม

ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม เพิ่มเติม

ผลไม้แสนสนุก คุณครูไพพร ถิ่นทิพย์ รร.บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
การสอนโดยใช้กิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาล พาเด็กไปศึกษาจากสถานที่จริง ศึกษาเรื่องผลไม้ที่ตลาด โดยจะได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าไปในการทำกิจกรรม เพิ่มเติม

Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ เพิ่มเติม

 
 
ชอบเข้ามาศึกษาการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาตนเองไปด้วย กิจกรรมของคุณครูแต่ล่ะท่าน น่าสนใจทั้งนั้น คุณครูจินดา อยู่สุข จับประเด็นที่เด้กไม่ชอบกินผักมา สอนให้เด็กๆรู้จักผักมากขึ้น และยังได้รู้ถึงประโยชน์ ผ่านนิทาน ผ่านเรื่องราว ผ่านตัวหนังสือที่น่าสนใจ ทำให้เด็กๆน่าจะหันมารับประทานผักกันมากขึ้น เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆค่ะ ต้องลองนำไปประยุกต์ใช้บ้าง ขอบคุณที่มีตัวอย่างดีๆมาให้ชมเสมอ :tv02:
โดย hataichanok putla (2011-09-02 10:45:16) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กๆที่โรงเรียนไม่ค่อยชอบกินผักอยู่หลายคนเช่นกันค่ะ แต่พอได้ดูวิธีการที่น่าสนใจของคุณครูจินดาแล้ว อยากลองนำไปใช้ดูบ้าง หวังว่าเด็กๆในห้องจะชอบวิธีการแบบนี้บ้าง และสามารถช่วยกระตุ้นให้เด็กๆชอบผักมากขึ้นค่ะ
โดย กรรณิการ์ สว่างประเสริฐ (2011-09-05 21:29:45) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนสำหรับเด็กจะต้องพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้าน และจากกิจกรรมผักสะอาดน่ากินเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะเด็กในปัจจุบันไม่ค่อยชอบกินผักเพราะทานแต่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์และทานอาหารในห้างมากกว่า โดยครูสอนเด็กตั้งแต่นิทาน การเล่นเกมเกี่ยวกับผักและการนำผักของจริงมาทำความสะอาด โดยเป้าหมายเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีในการกินผัก กิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อตัวเด็กโดยตรงเนื่องจากการกินผักมีประโยชน์ต่อตัวเด็กเพื่อให้เด็กรู้คุณค่าและประโยชน์ของการกินผัก :tv09:
โดย โสธิดา นาบุญเรือง (2011-09-10 22:46:16) [แสดงความคิดเห็น]
แก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก จึงได้จัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน โดยมีทั้งการเล่านิทานเกี่ยวกับผัก การเล่นเกมเกี่ยวกับผัก อีกทั้งยังมีการนำผักจริง ๆ มาให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาด โดยกิจกรรมทั้งหลายนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผักและนักเรียนรู้จักชื่อผักชนิดต่างๆ
โดย ลัดดา รอเกตุ (2011-09-15 21:57:09) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ จังหวัด เพชรบุรี สุดยอดของการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก มีการจัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน มีทั้งเล่านิทานเกี่ยวกับผัก เล่นเกมเกี่ยวกับผัก มีการนำผักจริง ๆ มาให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาด โดยกิจกรรมทั้งหลายนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผัก สุดยอดของการจัดกิจกรรม ไม่แปลกใจเลยที่ดูจากนักเรียน ในใบหน้ามีแต่ความสุข อยากลอง อยากรู้ อยากเห็น สุดยอดครับ
โดย จรัญ ชาวใต้ (2011-09-21 20:13:34) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเด็กไม่ชอบกินผักถือเป็นปัญหาสำคัญ เพราะผักมีประโยชน์ต่อเด็กและมีความจำเป็นต่อร่างกาย คุณครูสามารถสอนให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการกินผักและเด็กสนุกสนานในการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงจากตัวเด็กถือเป็นการสอนที่ดีมาก เหมาะแก่การนำไปใช้จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
โดย เสาวรส เพ็งจันทร์ (2011-09-29 20:03:11) [แสดงความคิดเห็น]
นำไปสอนใช้ผักจริงๆ...สนุกคะ...นักเรียนรู้จักผักมากขึ้น ......แล้วก็นำนักเรียนปลูกผักในปล่องบ่อเล็กๆดีคะ...ขอบคุณนะคะ
โดย อุษณีษ์ จันทร์สุวรรณ (2011-10-02 19:31:36) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมตอนนี้พบว่า กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 1 ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ
คุณครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ จังหวัด เพชรบุรี ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก จึงได้จัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน โดยมีทั้งการเล่านิทานเกี่ยวกับผัก การเล่นเกมเกี่ยวกับผัก อีกทั้งยังมีการนำผักจริง ๆ มาให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาด โดยกิจกรรมทั้งหลายนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผัก
โดย จรูญ ยอดอุโมงค์ (2011-10-04 14:12:03) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการบูรณาการที่เข้าสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง ระหว่างคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ และเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างครู กับผู้ปกครอง ได้รับแนวการสอนที่ดีและเป็นประโยชน์ที่สุด จะนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และที่สำคัญเด็กได้เรียนรู้ทุกวิชาโดยที่ไม่รู้ตัว เช่น การเล่าเรื่อง การเขียน การวาดภาพ การคิด การแสดงออก การร้องเพลง การทำหนังสือเล่มเล้ก การวาดภาพ เป็นการสอนที่ได้ส่งเสริมความสามารถของเด็กในทุกด้าน ดีมาก
โดย หม๊ะกลือซง ยาลาแว (2011-10-12 10:12:46) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมมวัย ครูต้องเน้นให้เกิดความสนุกสนานให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กจึงจะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมจึงต้องมีหลากหลาย หลายวิธีการเพือให้เด็กเรียนร้โดยไม่เบื่อ ดังนั้นเราจึงต้องหาสิ่งที่เด็กชอบและสนใจ มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย จึงทำให้เด็กสนุก การแก้ปัญหาในชั้นเรียนจึงเป็นความสามารถของครูมืออาชีพที่แท้จริง ที่จะแก้ปัญหาที่หลากหลายได้ เป็นผลแห่งความพยายยามของครูที่น่านับถือ
โดย ภาณุพร พงศ์สุวรรณ (2011-10-12 10:37:34) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันการรับประทานอาหารถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเด็กที่นำไปพัฒนาทางด้านรางกาย สมอง สติปัญาในการเรียน การรับรู้ในด้านต่างๆ ดังนั้นอาหารจึงถือว่ามีประโยชน์สำหรับเด็กมากๆ อีกทั้งการรับประทานอาหารผู้ใหญ่ทังหลายก็ต้องคำนึงถึงความสะอาด ให้ถูกต้องตามสุขอนามัย โดยต้องเน้นความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นจาน ช้อน หรืออุปกรณ์ในการจัดทำต่างๆ รวมถึงผัก และเครื่องปรุงต่างๆ ต้องมีความสะอาดอีกด้วย แต่ทุกคน ทุกเภททุกวัยต้องช่วยกัน
โดย วรรณศักดิ์ บุดดางาม (2011-10-12 10:48:41) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ครูต้ดเน้นให้เกิดความสนุกสนานให้เหมาะสมกัยวัยของเด็ก เด็กจึงได้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขรู้จักวิธีการสอนเพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียน เราจึงจะต้องกากิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กสนใจและชอบ มีสื่อการสอนที่หลากหลาย เน้นให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง และได้รู้จักการแก้ปัญหา ได้เรียนรู้หลากหลายวิชาในกิจกรรมเดียวกันและสิ่งสำคัญที่สุดทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีในการรับประทานผัก และเรียนรู้ในการทำความสะอดาผักก่อนรับประทาน
โดย ศิริรัตน์ คำเกลี้ยง (2011-10-12 10:50:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นแนวทางการบูรณาการในการสอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นตัวอย่างการให้ความร่วมมือระหว่า ครู โรงเรียน ผู้ปกครอง ครูสอนให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเหมาะสมกับวัยของเด็ก ดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีการการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับชีวติประจำวันของเด็กและต้องเน้นการรับประทานอาหารที่หลากหลายโดยเฉพาะเด็กใวยนี้ ส่วนใหญ่จะไม่ชอบรับประทานผัก ซึ่งครูจะต้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กมีส่วยนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมที่มีผักเป็นส่วนประกอบ เพื่อเด็กจะได้มีทัศนคติที่ดีในการรับประทานผัก
โดย อรทัย กลางอนันต์ (2011-10-12 11:02:40) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนให้เห็นความสำคัญของเด็กให้มาสนใจและเห็นคุณค่าของผักโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้กับเด็กใหเด็กรู้จักของจริงรู้จักขั้นตอนการทำความสะดผักการล้างผักการประกอบอาหารจากผักแล้วรับประทานผักทำให้เด็กชอบที่จะทำกิจกรรมและนำกิจกรรมที่ได้รับจากทางโรงเรียนไปใช้ที่บ้านและเห็นคุณค่าของอาหารที่เป็นประโยชน์และเด็กปฐมวัยรู้จัการทำอาหารวิธีกาปฎิบัติที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีทำให้การจัดประสบการณ์ที่ดี
โดย จินดาพงษ์ประเสริฐ (2011-10-12 11:17:46) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมผักสะอาดน่ากิน เป็นเรื่องของครูจินดา ฯจ.ชลบุรี เกี่ยวกับเรืองเห้ดตอนหนึ่ง เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เด็กไม่ชอบอาหารชนิดนี้ ซึ่งเหมือนเด็กไม่ชอบทานผักเช่นกัน เราในฐานะครูหรือผ้ปกครองเช่นแม่ควรมีวิธีจูงใจให้น่าทาน เช่นมีวิธีการปรุงแต่งเป็นอาหารให้น่าทาน วิธีการทำก็ง่ายเช่นนำเด็กมาร่วมกิจกรรมการทำอาหาร มีการนำเห็ดมาให้เด็กดูว่ามีอย่หลายชนิด แต่ที่นำมาสาธิตให้ดูอาจจะเป็นเห็ดหูหนูมีรูปร่างเป็นอย่างไร สีแล้วนำมาทำการให้น่ากิน
โดย อรพิน ตั้งใจทำ (2011-10-12 12:17:46) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กกับผักนับว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันอย่างยิ่ง เด็กส่วนมากเกลียดผัก การที่คุณครู จัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ให้เด็กหันกลับมาชอบกินผัก ไม่ต่อต้านการรับประทานฝัก นับว่าประสบความสำเร็จและการที่คุณครูทำกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทาน ซึ่งเด็กอนุบาลอยู่ในวัยที่จะเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า อย่างน่าสนุกสนาน ทำให้เด็กหันมาชอบกินผัก นับว่าคุณครูประสบความสำเร็จ การที่เด็กอนุบาลหันกลับมาชอบกิจผักได้ ก็จะส่งผลดีกับเด็กนักเรียนในตอนโต
โดย สุคนธ์ทิพย์ กลิ่นหอม (2011-10-12 12:35:12) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันรุ้สึกได้ความรู้ที่ได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่เป็นประโยชน์อย่างมากและได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนจริง ๆ และได้แชร์ประสบการณ์มากมายกับครูคณาจารย์และผู้บริหารทุกคนในโรงเรียนและผู้รอบรู้ในด้านการศึกษาประจำรายวิชาที่น่าสนใจและได้รับประโยชน์ในด้านการกินผักของเด็ก ๆ ในโรงเรียนทำให้นักเรียนมีความสุขในการับประทานผักในโรงเรียนและนำไปประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนของตนเองทำให้เด็กมีความสุขในการกินผักครั้งนี้
โดย ศิราณี นวลศิริ (2011-10-12 12:35:30) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมาก เพราะทำให้ครูได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในวิชาที่สอนไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาไทย ภาอังกฤษ คณิตศาสตร์ที่สามารถปรับการสอนที่เป็นแบบบูรณาการการเรียนที่เน้นที่ตัวของนักเรียนเป็นสำคัญ และที่เลือกดูก็คือเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนไม่ชอบทานผักแลผลไม้ ซึ่งในชีวิตประจำวันในทุกวันนี้มีเด็กท่ไม่ทาบผักและผลไม้มากมายซึ่งจากการที่ได้ดูทำให้ได้เทคนิคการสอนและการปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เด็กทานผักและผลไม้มากขึ้น
โดย จันทิมา เลื่อนลอย (2011-10-12 12:37:43) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาวศิริจันทร์ บุญเรืองเป็นครูผู้สอนเด็กปฐมวัยมีความรู้สึกภูมิใจมาที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาดูงานในครังน้อยากได้กิจกรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้เพื่ฃเสริมสร้างความรู้และพัฒนาตนเองของครูให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนที่พีฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทยให้ได้รับการพัฒนาอ ย่างเต็มความสามารถให้เต็มความสารถสืบไปในอนาครตและเด็จได้กรับความ สนุกสนานในการเรียนการสอน
โดย นางสาวศิริจันทร์ บุญเรือง (2011-10-12 12:47:06) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นค้องขอขอบคุณทางรายการโทรทัศน์อย่างมากที่ได้จัดทำรายการดีๆๆเช่นนี้เนื่องจากรายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ช่วยให้คุณครูได้มีแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครู จากการได้รับชมวีดีทัศน์ตอนนี้ก็จะนำมาพัฒนาวิชาชีพในการปลูกฝังเจตคติที่ดีในการรับประทานผักให้กับเด็ก ให้เด็กได้เห็นประโยชน์ของการรับประทานผัก นอกจากนี้ยังทำให้เด็กได้รู้จักผักหลากหลายยชนิดมากขึ้นอีกทั้งยังนำมาสอนบูรณาการในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ได้รับทั้งความสุขและความสนุกสนานกับการเรียน
โดย วันวิสาข์ เซ็มมุกดา (2011-10-12 12:48:42) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่ออาชีพครูมาก เพราะเป็นการสอนเทคนิกการจักกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในเรื่องวิชาการ และการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเด็กอนุบาล การสอนเรื่องผักสดสะอาดเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เด็กได้เรียนรู้และสัมผัสผักของจริง ซึ่งเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบกินผัก แต่การจัดกิจกรรมนี้สามารถดึงดูดให้เด็กรู้จักผักและชอบกินผักมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ใช้ความคิดวะเคราะได้เป็นอย่างดี
โดย น้ำฝน สายวิเศษ (2011-10-12 12:55:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยท่ดีในการบริโภคผัก เด็ก ๆ ก็ชอบการจัดกิจกรรมแบบนี้เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการเล่นเกมเกี่ยวกับการรับประทานผักแต่ละชนิดแล้วเห็นถึงประโยชน์ในการรับประทานผัก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของร่างกาย ทำให้สุขภาพของร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และเห็นถึงโทษที่อาจเกิดขึ้นหากไม่รับประทานผัก การเล่านิทานให้นักเรียนก็เป็นสิ่งที่ช่วงจูงใจนักเรียนเช่นกัน ถือว่าเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนและครูเพื่อพัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย สุปราณี จอมแจ้ง (2011-10-12 12:57:10) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครูเป็นสื่อที่ดีมากไม่ใช่แค่สำหรับครูเท่านั้นยังเป็นสื่อที่ดีสำหรับพ่อแม่มือใหม่ นักเรียน นักศึกษาที่ต้องหาความรู้เพิ่มเติมโดยส่วนตัวไม่ได้เรียนครูมาจบสาขาอื่นแต่ะมีใจรักในอาชีพครู และมีประสบการณ์พอสมควรจึงอยากเป็นครูก็เคยได้หาข้อมูลจากทางโทรทัศน์ครูค่ะดีมากเลยค่ะมีความรู้มากมายได้เทคนิคมากมายจากการฟัง กระบวนการคิดและนำไปปฎิบัติในชีวตประจำวันได้จริงใช้สอนนักเรียนได้จริงสามารถหาข้อมูลต่างๆ ไปใช้กับเด็กนักเรียนได้จริงค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย สุนิสา ลอยเมฆ (2011-10-12 13:02:02) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูปิยะนันท์ เหล่ากุดบอดรร.บ้านหนองคุ้มวิทยาจังหวัด เพชรบุรี สุดยอดของการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก มีการจัดกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน มีทั้งเล่านิทานเกี่ยวกับผัก เล่นเกมเกี่ยวกับผัก มีการนำผักจริง ๆ มาให้นักเรียนได้ล้างทำความสะอาด โดยกิจกรรมทั้งหลายนี้มีเป้าหมายที่สำคัญ คือการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผัก สุดยอดของการจัดกิจกรรม ไม่แปลกใจเลยที่ดูจากนักเรียน ในใบหน้ามีแต่ความสุข อยากลอง อยากรู้ อยากเห็น สุดยอดครับ
โดย ปิยะนันท์ เหล่ากุดบอด (2011-10-12 13:13:21) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกประทับใจมากเป็นตัวอย่างการให้ความร่วมมือระหว่า ครู โรงเรียน ผู้ปกครอง ครูสอนให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเหมาะสมกับวัยของเด็ก ดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีการการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับชีวติประจำวันของเด็กและต้องเน้นการรับประทานอาหารที่หลากหลายโดยเฉพาะเด็กใวยนี้ ส่วนใหญ่จะไม่ชอบรับประทานผัก การเล่านิทานให้นักเรียนก็เป็นสิ่งที่ช่วงจูงใจนักเรียนเช่นกัน ถือว่าเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนและครูเพื่อพัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย ชมพูนุช วัจนสุนทร (2011-10-12 13:16:07) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกชอบมากค่ะ เด็กส่วนมากเกลียดผัก การที่คุณครู จัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ให้เด็กหันกลับมาชอบกินผัก ไม่ต่อต้านการรับประทานฝัก นับว่าประสบความสำเร็จและการที่คุณครูทำกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทาน ซึ่งเด็กอนุบาลอยู่ในวัยที่จะเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า อย่างน่าสนุกสนาน ทำให้เด็กหันมาชอบกินผัก นับว่าคุณครูประสบความสำเร็จ การที่เด็กอนุบาลหันกลับมาชอบกิจผักได้ ก็จะส่งผลดีกับเด็กนักเรียนในตอนโต เป็นเด็กส่วนมากเกลียดผัก การที่คุณครู จัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ให้เด็กหันกลับมาชอบกินผัก ไม่ต่อต้านการรับประทานฝัก นับว่าประสบความสำเร็จและการที่คุณครูทำกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทาน ซึ่งเด็กอนุบาลอยู่ในวัยที่จะเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า อย่างน่าสนุกสนาน ทำให้เด็กหันมาชอบกินผัก นับว่าคุณครูประสบความสำเร็จ การที่เด็กอนุบาลหันกลับมาชอบกิจผักได้ ก็จะส่งผลดีกับเด็กนักเรียนในตอนโต
โดย จตุพร หว่างรักษาวงษ์ (2011-10-12 13:18:54) [แสดงความคิดเห็น]
ได้แนวทางเยอะเลยค่ะ ชอบมากเด็กส่วนมากเกลียดผัก การที่คุณครู จัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ให้เด็กหันกลับมาชอบกินผัก ไม่ต่อต้านการรับประทานฝัก นับว่าประสบความสำเร็จและการที่คุณครูทำกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทาน ซึ่งเด็กอนุบาลอยู่ในวัยที่จะเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า อย่างน่าสนุกสนาน ทำให้เด็กหันมาชอบกินผัก นับว่าคุณครูประสบความสำเร็จ การที่เด็กอนุบาลหันกลับมาชอบกิจผักได้ ก็จะส่งผลดีกับเด็กนักเรียนในตอนโต ต่อๆไปค่ะ
โดย สุดาภรณ์ เพ็งวัฒนะ (2011-10-12 13:21:12) [แสดงความคิดเห็น]
กเอนอื่อข้าพเจ้าขอขอบคุณทางรายการโทรทัศน์ครูที่ทำรางการที่เกี่ยกับคุณครูที่เป็นรายการที่น่าสนใจทำให้มีสาระการเรียนร้ที่มากมายหลากหลายใช้ในการสอน อีกทั้งเป็นสื่อที่ช่วยในการสอนใช้ครูมีความร้และมีประสิทธิภาพในการสอนที่มีความร้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย มีความร้ที่ช่วยให้เด็กเรียนผ่านสื่อที่มีคุณภาพทั้งในความร้ที่มีความหลากหลาย เป็นความร้ที่แปลกใหม่และช่วยให้โรงเรีรยนต่างๆได้ใช้ความร้ที่มีเผยแพร่ไปทั่วประเทศ
โดย นิภาพรรณ แป้นมณฑา (2011-10-12 13:31:25) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนสำหรับเด็กจะต้องพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้าน และจากกิจกรรมผักสะอาดน่ากินเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะเด็กในปัจจุบันไม่ค่อยชอบกินผักเพราะทานแต่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์และทานอาหารในห้างมากกว่า โดยครูสอนเด็กตั้งแต่นิทาน การเล่นเกมเกี่ยวกับผักและการนำผักของจริงมาทำความสะอาด โดยเป้าหมายเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีในการกินผัก กิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อตัวเด็กโดยตรงเนื่องจากการกินผักมีประโยชน์ต่อตัวเด็กเพื่อให้เด็กรู้คุณค่าและประโยชน์ของการกินผักและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์
โดย วิลาวัณย์ ฐีตะธรรมานนท์ (2011-10-12 14:39:24) [แสดงความคิดเห็น]
การแก้ไขพฤติกรรมเด็กไม่ชอบกินผักเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เพราะหลายโรงเรียนพบเด็กที่ไม่กินผักอยู่แทบทุกโรงเรียน กิจกรรมของคุณครู จินดาอยู่สุขมีทั้งกิจกรรมนิทานและเกมที่น่าสนใจทำให้เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นเด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการรับประทานผักได้มาขึ้น ซึ่งประสบการณ์ที่ดิฉันเคยได้ทดลองจัดกิจกรรมโครงงานผักน่ากินสอดแทรกประโยชน์ของผักให้เด็กได้รู้โดยใช้กิจกรรมเล่านิทานและกิจกรรมปรุงอาหารโดยการปรับเปลี่ยนเมนูที่น่าสนใจเช่นสลัดผักหรือผักชุบแป้งทอดโดยให้เด็กได้มีส่วนร่วมและผลที่ได้รับคือเด็กยอบรับประทาน
โดย นภัสนันท์ บัญญัติรัชต (2011-10-12 15:39:31) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบมากคะ เพราะเด็กบางคนไม่ชอบผักเป็นเพราะว่าที่บ้านไม่ได้ให้กินผักตั้งแต่เล็ก เมื่อเข้าโรงเรียนคุณครูได้สอนและหาวิธีการเพื่อที่จะทำให้เด็กชอบกินผัก โดยให้เด็กลงมือทำด้วยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การนำผักไปล้าง และขั้นตอนต่อๆไป นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เด็กหันมารับประทานผัก กิจกรรมนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่โรงเรียนควรนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็กๆๆ เมื่อเด้กโตไปอยู่ในสังคม จะได้อยู่อย่างไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของอาหารการกิน หรือนี่อาจเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเมนูอาหารทีมีแต่ผัก
โดย น้ำหวาน ชาวเลาขวัญ (2011-10-12 16:02:30) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูเป็นรายการที่ดีมีประโยชน์ และมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่เกี่ยวข้องเเด็กปฐมวัย เนื่องจากโรงเรียนที่ทำการสอนอยู่นั้นเป็นโรงเรียนที่เพิ่งเปิดทำการได้ไม่นาน และคุณที่ทำน่าที่สอนส่วนใหญ่ก็เป็นครูที่พึ่ง บรรจุ และก็ประสบปัญหาที่เด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบทานผัก ก็ได้ดูรายการจากโทรทัศน์ครู มีการเล่านิทานให้เด็กฟัง และให้เด็กเห็นจากการทานผัก ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง
โดย จงกล โสมประโคน (2011-10-12 16:46:33) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่รายการโทรทัศน์ครูได้ออกอากาศ โดยส่วนตัวได้ติดตามรับชมอบู่เป็นประจำเนื่องต้องการนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์จากรายการนำไปประยุกต์ปรับใช้ตามชีวิตจริง
ซึ่งรายการโทศทัศน์ครูถือว่าเป็นรายการที่มีคุณภาพและส่วนตัวให้การสนับสนุนการศึกษาในประเทศไทยจะได้มีการพัฒนาการเทียบเท่ากับระดับ Wolrd Class Standard
สุดท้ายนี้ขอให้รายการโทศทัศน์ครูมีการพัฒนาและเป็นผู้นำในเรื่องนำเสนอพัฒนาทางการศึกษาต่อไปนะครับ
โดย สิรภพ เนาว์นาน (2011-10-12 16:54:48) [แสดงความคิดเห็น]
ขึ้นชื่อว่าผัก ยังไงเด็กๆก็ไม่ค่อยยอมที่จะรับประทาน ทั้งที่ผักมีประโยชน์มาก เด็กๆหลายคนบ่นว่าผักขมมาก และไม่ยอมรับปรัทานผัก ทำให้เกิดปัญหาท้องผูก เชื่อว่าปัญหานี้น่าจะเกิดกับเด็กๆในหลายๆบ้าน หลายโรงเรียน การแก้ไขปัญหาโดยการให้เด็กเปลี่ยนทัศนคติ โดยให้ทำกิจกรรมสนุกๆที่เด็กๆชอบ เช่น เกม นิทาน เป็นต้น ทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีขึ้น เป็นเรื่องที่มาก การสอนกิจกรรมโดยให้เด็กได้เห็น ได้ใช้ของจริง ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จะทำให้เด็กสนุกสนาน เข้าใจ และยิ่งให้เด็กได้ทานจานผักอาหารฝีมือตนเอง เด็กคงอร่อย และรักการรับประทานผักมากขึ้นค่ะ
โดย สมพร สรรพยาขารา (2011-10-12 20:21:20) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมกิจกรรมผักสะอากกินของท่านอาจารย์จินดา อยู่สุข เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยเริ่มจากการเล่านิทาน การเล่นเกมส์ภาพตัดต่อ การแนะนำประโยชน์ของผักแต่ละชนิด จึงทำให้เด็กมีความคุ้ยเคยกับผักต่างๆ และมีการให้เด็กแสดงความคิดเห็นกับผักที่นักเรียนรับประทานอยู่เป็นประจำ เด็กได้สัมผัสกับของจริง ได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ทำให้เด็กเกดความสนุกสนานเข้าใจและยังทำให้เด็กได้ลบงมือทำความสะอาด ผักแต่ละชนิด ผลที่ได้จากการชมกิจกรรมนี้ คุณครูสามารถนำไป ปรับใช้กับกิจกรรมของการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้
โดย นางสาวนิตยา อุดมสรรพเจริญ (2011-10-13 08:37:32) [แสดงความคิดเห็น]
ในปัจจุบันการรับประทานักของเด็กไทยเรานั้นเด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบรับประทานผักการที่ครูช่วยจัดกิจในการรับประทานผักในรูปแบบที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติเพราะเด็กในช่วงวัยนี้ถ้าเขาได้ทำอะไรด้วยตนเองจะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกการจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กท้าทายลงมือทำทำให้เด็กได้ผ่านกระบวนการคิดการลงมือการปฏิบัติการลงมือทำเมื่อเด็กได้ลงมือทำจะทำใหเด็กได้เรียนรู้และจดจำในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้และยังเป็นการทำให้เด็กของเราชอบที่จะรับประทานผักได้ดีอีกเพื่อให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรง
โดย พจวรรณ รุ่งรักษา (2011-10-13 09:14:17) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยนั้นเหมาะมากที่ให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงให้เด็กได้เรียนรู้และทดลดลองได้สังเกตได้ลงมือได้ได้แก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องที่อาจารย์ท่านนี้ได้นำเสนอวิธีการแก้ปัญาหาในเรื่องที่เด็กไม่ชอบรับท่านผักในส่วนนี้จากที่ได้ชมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติได้ร่วมการทำกอจกรรมเกิดความสนุกสนานร่วมกันได้คิดแก้ปัญหาร่วมกันจากการทำงานเป็นกลุ่มเมื่อเด็กได้รับรู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของการรับประท่านผักจากกิจกรรมสิ่งจะเป็นตัวลี่ยนพฤติกรรมให้เด็กหันมารับประทานผักชนิดอื่นมากขึ้น
โดย ปิยะนาฎ ลงศรี (2011-10-13 09:14:35) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยจะต้องใช้สื่อที่เป็นของจริงนักเรียนจะให้ความสนใจมากและยิ่งถ้านักเรียนได้จับสัมผัสของจริงได้ลงมือกระทำจริงนักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และถ้าผักเป็นสิ่งที่นักเรียนไมม่ชอบอยู่แล้วการได้ทำกิจกรรมทำอาหารนักเรียนก็จะได้ลงมือปฏิบัติเองตั้งแต่เริ่มกิจกรรมคือตั้งแต่รู้จักชื่อของผัก รูปร่างลักษณะและได้สัมผัสกับผักว่ามีลักษณะอย่างไร ต่อไปก็จะได้ทำความสะอาดผักและนำมาทำอาหารที่เนกเรียนสนใจเช่นนำผักมาชุบแป้งทอด ลักษณะของผักก็จะเปลี่ยนไป และต่อไปจะได้ชิมรสชาดของผัก เมื่อผักนำมาทอดแล้วก็จะมีรสชาดที่หวานนักเรียนก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนทัศนคติมาชอบทานผักมากขึ้น
โดย ปัทมา ชุ่มชื่น (2011-10-13 09:41:13) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย เด็กส่วนมากจะไม่ค่อยรับประทานผัก บางครั้งที่บังคับให้ทานเด็กจะมีการต่อต้าน เมื่อทานเข้าไปแล้ว เด็กจะอาเจียนออกมาหมด จึงเกิกปัญหากับครูว่า ครูจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดี ดังนั้นครูจึงได้นำนิทาน ซึ่งเกี่ยวกับการทานผัก มาเล่าให้เด็กๆฟัง เมื่อเด็กได้ฟังแล้ว ครูก็บอกประโยชน์ถึงการได้ทานผัก และโทษของการที่ไม่ทานผัก ครูได้นำผักของจริงหลายๆชนิด เอามาให้เด็กดูแล้วให้เด็กบอกว่า เด็กรู้จักผักชนิดใดบ้าง และเด็กๆอยากทานผักชนิดใดมากที่สุด ดังนั้นวันต่อมา ครูจึงได้นำเมล็ดผักที่เด็กๆชอบทานนั้น มาปลูกในกระถางหน้าห้องเรียน เพื่อให้เด็กรู้จักการเจริญเติบโตของผักชนิดนั้น
โดย สารภี นุ้ยเปรม (2011-10-13 10:30:04) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมกิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 1 ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ
ที่สอนการแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกีบผักสะอาดน่ากิน โดยมีการสื่อสารจากการเล่านิทานเกี่ยวกับผัก การเล่นเกมเกี่ยวกับผัก นอกจากนี้ยังมีการสอนที่นำผักจริงมาใช้และมีการทำความสะอาดเป็นอย่างดร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ให้เด็กได้รับประทานผัก เพราะปกติเด็กๆส่วนใหญ่ไม่รับประทานผัก ซึ่งครู และผู้ปกครองจะประสบปัญหาในการสอน และเด็กก็จะมีปัญหาสุขภาพแพราะมักกินแต่พวกโปรตีน
โดย วิไลวรรณ วิทยาธรรมธัช (2011-10-13 10:41:27) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดูอาจารย์ท่านสอนเกี่ยวกับการรับประทานผักของเด็กทำให้สามารถนำไปประยุกต์เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูได้มากมายคือเด็กต้องให้เขาเรียนรู้เองโดยการเรียนรู้จากของจริงอันดับแรกคือครูต้องเล่านิทานเพื่อเป็นการเสริมแรงแรงจูงใจเด็กได้เป็นอย่างดีจากนั้นครูครูจะให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยการให้เด็กเล่นเกมส์ต่อภาพผักเป็นรูปจิกสอรืซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เด็กสนุกสนานและสนใจเป็นอย่างมากสุดท้ายครูได้นำผักซึ่งเป็นของจริง
โดย สอาดะห์ เหมมาน (2011-10-13 11:04:19) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ดู ครูท่านสอนเกี่ยวกับการรับประทานผักของเด็กๆ ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชนเกี่ยวกับการทานผักที่โรงเรียนของเด็กๆ ได้ เนื่องจากเด็กที่โรเรียนไม่ค่อยชอบทานผักกันหลายคน คือ เด็กต้องให้เขาเรียนรู้องโดยการเรียนรู้จากของจริงอันดับแรก คือ ครูต้องเล่านิทานเพื่อเป็นการเสริมแรงจูงใจเด็กไดเป็นอย่างดี ห้เด็กได้เล่นเกมส์ต่างๆที่เกี่ยวกับผัก ซึ่งเปนกิจกรรมที่จะทำให้เด็กเกิดความมนุกสนานและสนใจเป็นอย่างมาก
โดย ขวัญยืน แจ้งกระจ่าง (2011-10-13 12:34:30) [แสดงความคิดเห็น]
จาการที่ได้ดูการจัดดารเรียนรู้ที่ครูได้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กทำให้มีประโยชน์มากเพราะนักเรียนที่ฌรงเรียนก็มีปัญหาเยอะมากๆ ที่ไม่ยอมรับประทานผักโดยเฉพาะผักที่มีสีเขียวแถมยังมีกลิ่นฉุน ไม่ชวนรับประทานเด็กๆ นักเรียนยิ่งไม่ชอบรับประทานมากๆ พอได้มาชมการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้ทำเป็นตัวอย่างจึงได้รู้และเข้าใจนักเรียนมากขึ้นและยังจะได้เรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่จะทำให้นักเรียนหันมารับประทานผักอย่างเข้าใจแทนการบังคับนักเรียนรับประทานผักแทน
โดย อรทัย ศรีนรจันทร์ (2011-10-13 12:53:59) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนโดยให้เด็กเรียนรู้และปฎิบัติจริงด้วยตนเองเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นปฐมวัยนั้นเหมาะสมมากๆๆเพราะเป็นเด็กวัยใสๆที่พร้อมจะรับรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะเรียนแบบอย่างได้ทุกเวลาโดยไม่รู้ตัวดังนั้นครูหรือบุคลากรด้านปฐมวัยจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละในการอบรมสั่งสอนเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของไทยเราจะมีคุณภาพที่ดียิ่งๆขึ้นไป
โดย จรรธร แจ่มสว่าง (2011-10-13 13:04:52) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศนืครูอยากให้เพิ่มเวลาออกอากาสออกมาสัก10นาทีเพิ่มช่วงเวลาในวันเสาร์อาทิตย์ อยากให้สอนเกี่ยวกับแท๊บเทคเพิ่มขึ้นมาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนำไปใช้ของครู ครูจะได้มีความกระตือรือร้นมากเพิ่มขึ้น อยากให้สอดแทรกเนื้อหาความรุ้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้ทำการสอนเพื่อจะได้รับความเข้าใจชัดเจนในเนื้อหายิ่งขึ้นและอยากให้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปด้วยมากค่ะ
โดย ทิพพิมพ์พร ตันติกุลวิจิตร (2011-10-13 13:07:34) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่เริ่มต้นจากการเล่าเพื่อโยงความสนใจเรื่องการกินผักเพื อโยงไปสู่ขั้นตอนต่อไป เป็นวิธีการที่ครูสามารถนำไปใช้ได้และสามารถต่อยอดไปยังวิธีอื่นๆได้อีก
การที่โทรทัศน์ครูนำเสนอรูปแบบการสอนจากเหล่าครูผู้สอนนำมาถ่ายทอดนั้นเป็นการดีเพราะผู้รับชมนั้นรู้ได้ว่าวิธีการนี้สามารถนำไปใช้แล้วจะได้ผลเพียงใด
เป็นอีกช่องทางที่ครูหลายๆท่านจะได้นำเอาไปเป็นแบบในการสอนเด็กต่อไป
ในส่วนของโทรทัศน์ครูนั้น เป็นประโยยชน์อย่างมากในการจัดตั้งขึ้นเพราถ้าเราอยากได้เด็กที่มีคุณภาพก็ต้องเริ่มต้นที่การกระตุ้นจากครู กิจกรรมและการส่งเสริมนี้จึงเห็นดีเป็นอย่างมากค่ะ
โดย ภคนันท์ วิลาบุตร (2011-10-13 13:16:14) [แสดงความคิดเห็น]
เราได้นำเรื่องผักไปใช้กับเด็กเพื่อให้เด็กรู้จักประโยชน์ของผักและเด็กสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน รู้คุณค่าของผัก ครูสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับผักมากขึ้น จากการที่ได้มาเข้าร่วมสัมมนาในกิจกรรมโทรทัศน์ครูทำให้เกิดการคิดที่จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในหน่วยที่เกี่ยวกับผัก นอกจากนี้เด็กยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทำให้เด็กมีความรู้สึกอยากรับประทานผักมากขึ้น
โดย กัลยาณี เติมนาค (2011-10-13 13:30:08) [แสดงความคิดเห็น]
เราได้นำเรื่องผักไปใช้กับเด็กเพื่อให้เด็กรู้จักประโยชน์ของผักและเด็กสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน รู้คุณค่าของผัก ครูสามารถนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับผักมากขึ้น จากการที่ได้มาเข้าร่วมสัมมนาในกิจกรรมโทรทัศน์ครูทำให้เกิดการคิดที่จะนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในหน่วยที่เกี่ยวกับผัก นอกจากนี้เด็กยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทำให้เด็กมีความรู้สึกอยากรับประทานผักมากขึ้น
โดย กัลยาณี เติมนาค (2011-10-13 13:30:12) [แสดงความคิดเห็น]
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะเป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับผัก โดยมีการเล่านิทานเพื่อให้เด็กหันมาสนใจกับเรื่องราวที่ครูกำลังจะสอนในเนื้อหาของนิทานนั้นเด็กได้มีส่วนร่วมในการฟังและได้แสดงความคิดเห็นต่างๆด้วยและเมื่อเล่านิทานจบแล้วครูก็มีเกมให้เด็กๆได้เล่นเพื่อเป็นการทบทวนและให้เด็กได้มีการสังเกตตำแหน่งที่ควรวางและเด็กได้เรียนรู้จากของจริงด้วย
โดย สุภาภรณ์ รักษาสัตย์ (2011-10-13 13:43:05) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้ดูรายการโทรทัศน์ครู รู้สึกว่ารายการมีประโยชน์มากเพราะมีกิจกรรมหลากหลายได้ให้ดู มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนทำให้ได้รู้วิธีการใหม่ๆที่หลากหลาย ทำให้ได้นำการสอนที่ได้ดูจากโทรทัศน์ครุไปสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้รู้ว่าเด็กต้องการอะไรและครควรจะป้อนสิ่งที่ดีให้กับเด็ก ทำให้ด้กได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆและทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เมื่อเด็กได้รับสิ่งที่ดีๆทำให้เด้กมีความสุข
โดย ดรุณี สุนทรพินิจ (2011-10-13 14:06:18) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการตรงแลสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง มีความสนุกสนานที่จะเรียนและทำกิจกรรมร่วมไปกับเพื่อนและครู ครูสามารถนำกิจกรรมที่ที่เห็นจากรายการโทรทัศน์ครูมาปรับใช้ได้ทุกโรงเรียนหลายๆแห่งที่ยังทำให้ผู้ที่ไม่มีวิธีที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ได้รับประสบการณ์ตรงได้นำมาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้แก่เด็กและยังสามารถนำกิจกรรมที่ได้รับชมมาใช้สอนให้บุคคลทั่วไปนำมาใช้ โทรทัศน์ครุยังมือการอบรมให้ครูได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
โดย วิภารัตน์ บุญธรรม (2011-10-13 14:12:34) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมกิจกรรมผักสะอาดน่ากินแล้วนั้น เห็นว่าวิธีการสอนของคุณครูนั้นมีประสิทธิภาพอย่างมาก เป็นการนำนิทานมาประยุกต์ใช้ในการสอนโดยมีการดำเนินเนื้อเรื่องที่น่าสนุกทำให้เด็กเกิดภาพที่ดีแก่ผักและผลไม้ ส่งผลให้เด็กนั้นมีนิสัยรักการรับประทานผัก โดยวิธีการสอนแบบเล่านิทานนั้น ผลลัพธ์คือเด็กสนใจและและกระบวนการปลูกฝังเด็กที่ดีเหมาะแก่การนำวิธีการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการสอน เป็นไปได้อยากให้เด็กได้สัมผัสถึงความจริง เช่นเด็กได้สัมผัสผักและผลไม้จริงๆ เป็นต้น
โดย มุกดา บุญมี (2011-10-13 14:14:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องของการที่เด็กไม่ชอบกินผักนั้น การที่จะทำให้เด็กชอบกินผักนั้นครูผู้สอนต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนว่าผักนั้นมีประโยชน์มากมายต่อรางกาย ด้วยการที่ครูกินผักให้เด็กๆเห็น ซึ่งกิจกรรมที่ครูได้ทำนั้นก็ถือว่าดีที่มีผักที่เป็นของจริง แต่กิจกรรมที่คิดข้าพเจ้าคิดว่าน่าตื่นเต็นอีกอย่างนั้นคือ การทำอาหารกลางวันจากผักที่เด็กๆเอามาทำกิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าการกินผักนั้นแสนง่ายและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเด็กๆ ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมนี้ ชอบสื่อที่เป็นของจริงสามารถหาง่ายตามท้องตลาด เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งที่ครูสามารถนำเทคนิควิธีการสอนไนปประยุกต์ใช้
โดย โซฟียาห์ มะรอเฮง (2011-10-13 14:36:48) [แสดงความคิดเห็น]
การกินผักให้ได้สุขอานามัยในโรงเรียนในปัจจุบันมักมีน้อยและเด็กก็ให้ความสนใจน้อยมากเพราะรสชาติของผักรวมทั้งสือการนำเสอนทั้งทางบ้านและโรงเรียนไม่เพียงพอทั่วถึงหรื่อสับสนุนการรับประทานผักให้เกิดประโยชน์ให้กับร่างกายว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างดังนั้นการรับประทานผักผลไม้นั้นมีผลอย่างมากกับเด็กในวัยที่เจริญเติบโตการได้สร้างเสริมเชล์สมองและส่วนต่างๆของร่างกายให้ได้ประโยชน์ที่สูงสุดเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้กับเด็กๆอย่างมาก
โดย ชนัญชิดา แก้วกำ (2011-10-13 14:42:53) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้รับชมคลิปของอาจารย์ท่านนี้แล้ว ทำให้ได้นึกถึงเเด็ก ๆ ที่โรงเรียนของตัวเองว่าที่โรงเรียนก็มีเด็ก ๆ ที่ไม่กินผักส่วนหนึ่ง จึงได้นำเอาข้อแนะนำในการเรียนการสอนของอาจารย์มาเป็นตัวอย่างในการทำงาน เช่น จัดการเรียนการสอนโครงงานเรื่องผัก ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมจริง ๆ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การนำผักจริง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน การนำผักต่าง ๆ มาให้เด็ก ๆ ได้เรียนปฏิบัติจริง เช่นนำผักมาทำสลัดให้เด็ก ๆ ทาน
โดย บุษบง ดู่อุด (2011-10-13 15:09:33) [แสดงความคิดเห็น]
การรับประทานผักมีประโยชนืต่อร่างกาย ช่วยทำให้สมองปลอดโปร่งช่วยในการย่อยของกระเพาะ ผักมีประโยชน์ไม่ทำให้ท้องผูก ระบบการขบถ่ายดี มีวิตมิน A B C D ผักนี้สามารถนำมาปรุงเป็นอาหาร นอกจากนั้นผักบางชนิดยัง สามารถนำมาสกัดเป้นยารักษาโรคได้ ผักสามารถหารับประทานอาหารได้ง่ายในแต่ละท้องถิ่นผักไม่เหมือนกัน และผักสามารถ ปลูกกินเองที่บ้านได้ การสอนในวีดีทัศน์ดี คือเด็กที่ไม่ชอบผัก มารับประทานผัก เช่น คุรครูแนะนำให้รู้จักฟักทอง ให้เด็กๆๆ ว่า มีประโยชน์อย่างไร มีลักษณะอย่างไร เด็กๆ สนุกสนาน ตื่นเต้นในการเรียน
โดย ชลธิชา เติมสวัสดิ์ (2011-10-13 15:14:43) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กในไทยสมัยนี้ไม่ค่อยอยากกินผัก เพราะเด็กเห้นว่าผักไม่มีประโยชน์ มันขม ดูเหมือนจะไม่น่ารับประทาน แต่จริงๆแล้วผักมีประโยชน์มากต่อร่างกาย และจะทำให้ร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงผู้ที่เป็นครูจะต้องคอยบอกประโยชน์ของผัก และคอยหลอกล่อให้เด็กได้รับประทานผัก สื่อที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้ทำให้รู้ถึงแนวทางนำไปสอนให้กับเด็ก ทำให้เด็กได้รู้ถึงประโยชน์ของผักชนิดต่างๆ และได้รู้ถึงวิธีการนำสื่อมาสอนให้กับเด็กที่เกี่ยวกับผัก
โดย สุกัญญา อารซัต (2011-10-13 15:19:38) [แสดงความคิดเห็น]
โทรทัศน์ครู ทำให้ครูผู้สอนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแนวทางในการจัดแผนการสอนของตนเองโดยดูตัวจากจากครูต้นแบบในรายการโทรทัศน์ครู สามารถเอาประสบการณ์ของเพื่อนครู มาปรับพัฒนาแผนการสอนของตนเอง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ครูมืออาชีพที่เป็นต้นแบบในแต่ละสาระการเรียนรู้ทั้งแปดสาระมาพัฒนาโรงเรียนและลูกศิษย์ ให้มีความรู้เพิ่มเติม นอกห้องเรียน ต่างสถานที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน ด้สนการเรียนรู้ในแต่ละสถานที่ มาปรับประยุกต์ให้เข้ากับตนเอง เป็นการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
โดย ศุภัชกาญจน์ ขำไข (2011-10-13 15:58:45) [แสดงความคิดเห็น]
ดีคะที่มีสื่อวีดีโอให้เด็กอนุบาลเรียนรู้เรื่องผัก ทำให้เด็กๆได้รู้จักผักมากขึ้น โดยที่คุณครูได้นำสื่อการเรียนกานสอยน ได้ให้เด็กๆได้เรียนรู้จริงทำให้เด็กๆอยากรับประทานมากขึ้น โดยได้เห็นรูปภาพจากสื่อการสอนของคุณครู และได้เห็นของจริงแล้วทดลองรับประทานจริง เกิดความสนุกสนานตื่นเต้นอีกทั้งได้ชิมรสชาติของผัก ทำให้เด็กๆไม่กลัวการกินผัก เพราะได้รู้ปะโยชน์ของผัก อีกทั้งสนุกสนานกับการได้นิทานจากครุ เด็กๆกฌเลยได้รู้ทั้งประโยนช์คุณค่าของผักมากยิ่งคะ
โดย วิไลรัตน์ วงศ์ทองบาง (2011-10-13 16:22:20) [แสดงความคิดเห็น]
การเรียนรู้เรื่องผักสดสะอาด เด็กให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เด็กได้นำผักสดต่างๆมาคนละหนึ่งชนิด เด็กได้รู้จักชื่อของผัก ลักษณะของผัก ประโยชน์ของผัก และการนำผักมารับประทาน จากนั้นคุณครูจะให้เด็กช่วยกันทำความสะอาดผัก เด็กให้ความสนใจและสนุกสนาน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ครูช่วยสาธิตการทำความสะอาดผักที่ถูกวิธี และช่วยกันนำผักมาปรุงอาหาร เช่น ผักชุบแป้งทอด ในการเรียนรู้เรื่องผักสดสะอาด เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย มยุรี โอปนพันธุ์ (2011-10-13 16:24:07) [แสดงความคิดเห็น]
ในการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยเด้กส่วนมากไม่ชอบรับประทานผัก การกินผักให้ได้สุขอนามัยในโรงเรียนถ้ามีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเรื่องการให้เด็กเด็กชอบรับประทานผัก ส่วนใหญ่เด็กไม่ค่อยรับประทานผักเลย เกิดปัญหากับการรับประทานผักยากมาก เด็กส่วนใหญ่เกิดการอาเจียนออกมาเพราะว่ารับประทานผัก เพื่อให้เด็กกินผักได้ควรนำไปแปรรูป เช่นนำไปชุบแป้งทอด ให้เด็กๆช่วยล้างผักให้สะอาด กินเข้าไปจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ผักนี้นำมาทำเป็นอาหารและสกัดเป็นยาได้
โดย อรวรรณ รัตนรังษีวรชัย (2011-10-13 16:29:40) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมวิธีการที่อาจารย์ได้นำเรื่องราวของนิทานและกิจกรรมต่างที่มีความสนุกสนานดึงดูความสนใจของเด็กๆและมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กๆเพราะเด็กในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่ต้องทำความเข้าใจกับเรื่อราวที่ไม่มีความซับซ้อนมาก ถ้าหากเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากเด็กๆก็จะไม่เปิดรับกับเรื่องเหล่านี้ การเรียนรู้โดยใช้ความสนุกสนานและการใช้สัญญลักษณ์จะเป็นวิธีการทำให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกสนานสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของเด็กๆให้หันมาชอบการกินผักและเรียนรู้อย่างมีความสุขครับ
โดย มนัส แตงงาม (2011-10-13 17:12:36) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวิดีทัศน์การสอนเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะผักเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็ก ดังนั้นครูควรจะให้ความสำคัญและสอนเรื่องผักตั้งแต่เด็ก วิดีทัศน์เรื่องนี้ ครูจินดาสามารถทำการสอนเรื่องผัก ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจสำหรับเด็ก แต่ครูจินดามีวิธีการสอนให้น่าสนใจ โดยการเล่านิทาน มีการใช้รูปภาพประกอบ โดยให้เด้กต่อเป้นรูปจิ๊กซอว์ ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมทีเด้กๆ ชอบและให้ความสนใจ นอกจากนี้ครูจินดายังใช้สื่อที่เป็นของจริง ทำให้เด็กได้เห้นผักจริงๆ และสามารถุจับต้องได้ ถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากเเลยคะ
โดย วิไลวิทย์ วิทยาธรรมธัช (2011-10-14 09:07:35) [แสดงความคิดเห็น]
เอานิทานมาเล่าให้เด็กฟังเรื่องกุ้งกิ้งท้องผูก ร้องเพลงินผักกันเถอะเรา ให้เด็กนำผักมาคนละหนึ่งชนิดมาทำกิจกรรม นำมาทำสลัดให้น่าทานแต่งเติมด้วยไข่ต้ม จากที่ดูครูไก้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเรื่องที่ดูโดยเอาแบบอย่างของคุณครู มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ทำให้เด็กเกิดความสนใจมากขึ้น เด็กๆสนุกกับการเรียน และครูก็ได้แผนการสอนใหม่ๆ และวิธีที่จะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนมากขึ้น ทำให้เด็กเกิดความอยากเรียน และทำให้บรรยากาศในห้องเรียนดูครึกครื้นขึ้น
โดย พรทิพย์ เหล่าสันตติ (2011-10-14 10:05:11) [แสดงความคิดเห็น]
ก็มีการส่งเสริมเรื่องการกินอาหารให้ครบห้าหมู่ ทำโดยการทำอาหารให้นักเรียนทาน เช่นการทำสลัดผัก ส่งเสริมกิจกรรม การจัดฐานกิจกรรม เช่นจับคู่ผักที่เหมือนกันและช่วยส่งเสริมนักเรียนที่ทานผักเก่งโดยมีรางวัลให้เพื่อให้นักเรียน รักในการทานผักและแนะนำถึงประโยชน์ของผักต่างๆๆมีการทำผักชุบแป้งโดบให้นักเรียนลองรับประทานและมีใจรักในการทานผักหรืออาจใช้สื่อ ในเป็นการสอนในตัวช่วยให้เด็กได้รับความสนใจยิ่งๆขึ้น หรือใช้นิทานเป็นเครื่องมือประกอบในการสื่อความเข้าใจของเด็ก
โดย สุดาวดี สิทธิโชติ (2011-10-14 10:12:48) [แสดงความคิดเห็น]
การล้างผักไม่เอาคั่วผักออกจากลูกของมะเขือ
หน้าตาของครูตรงจมูก
ป้ายชื่อของด้านหน้าของดรงเรียนพิมพ์ตัวอักษรตกหล่นหายไปไม่สะอาดเรียนร้อยสวยงามดูแล้วไม่เจริญตาน่าจะทำความสะอาดให้สวยงามน่ามองเพราะอยู่ด้านหน้าของดรงเรียนมันเลยต้องทำให้ดูดีน่าม องไว้ก่อนเพราะเป็นจุดแลกที่ผ่านเข้ามาเป็นอันดับแรกที่ทุกคนมองเห็นถึงจะดูดีน่ามองอีกอย่างหน้าตาของครูก็จำเป็นในการสอนเด็กนักเรียนไม่ใช่จมูกทำบานตลอดเวลาเสาของดรงเรียนต้องมั่นทำความสะอาดสมำสมอง
โดย นางพรทิพย์ มีสงค์ (2011-10-14 10:21:43) [แสดงความคิดเห็น]
ผักสดสะอาดทำให้เด็กได้รับประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เด็กได้รับคุณค่าของผักในการเรียนรู้ครูได้นำผักของกินมาทำอาหารให้เด็กได้รับประทานจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและเพิ่มทักษะให้เด็กได้รู้จักการทำความสะอาดผักและทำให้เด็กบางคนที่ไม่ชอบรับประทานผักเกิดความอยากรู้อยากชิมรสชาติของผักครูได้แนะนำให้เด็กกลับไปพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับประโยชน์ของผักจากการที่ได้มาสัมมานากิจกรรมโทรทัศน์ครูทำให้ได้รับประโยชน์และได้นำไปใช้ในการเรียนการสอน
โดย ณัฐฐิญา บุญบรรลุ (2011-10-14 10:34:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการสอนเกี่ยวกับผัก ล้างผักอย่างไรให้สะอาด เด็กได้ร่มกิจกรรมกับคุณครูตอบคำถามด้วยความสนุกสนาน โดยที่เด็กไม่รู้สึกเบื่อ เด็กได้รู้ว่าผักมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีอะไรบ้าง ถั่ว แตงกวา คะน้า ผักบุ้ง แครอท หัวไชเท้า ผักกาดขาว กวางตุ้ง เป็นการนำเสนอที่ดี ให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าการกินผัก ต้องล้างผักให้สะอาดก่อนที่จะนำมาประกอบอาหาร โดยที่ไม่มีสารพิษตกค้างในผัก สอยโดยการมีรูปภาพของผัก มาให้เด็กๆ ร่วมตอบคำถามว่าผักมีผักอะไรบ้าง
โดย มงคลวรรณ บุญพันธ์ (2011-10-14 11:08:17) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับผัก ว่าผักมีอะไรบ้าง ผักมีประโยชน์อย่างไร ทำให้เด็กได้รู้ว่าก่อนจะนำผักมาทำอาหารเราต้องนำผักมาล้างทำความสะอาดก่อน ถ้าไม่ทำความสะอาดเราจะได้รับโทษอย่างไรบ้าง จากนั้นเราก็จะสอนเด็กเกี่ยวกับการทำความสะอาดหรือวิธีการล้างผัก ก็ควรบอกเด็กว่าเมื่อนำผักมาแล้วควรแช่นำเกลือไว้ก่อนนำผักไปทำอาหาร ให้เด้กทำโครงงานเกี่ยวกับวิธีการล้างผัก และวิธีการเก็บผักให้ไว้ได้นาน ๆ เราควรทำอย่างไร
โดย ปาจรีย์ บานชื่น (2011-10-14 11:22:09) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมที่ได้จัดนี้ดีมากๆเพราะเด็กบางคนไม่ชอบรับประทานผักการจักกิจนี้ดีมาดเลยทำใดกอยากทานผักโดยการใช้นิทานนี้เป็นสื่อของการเล่าโดยใช้นิทานที่มีผักเป็นภาพวาดที่เด็กชอกเพราะเด็กบางคนไม่ทราบชื่อผลไม้หรือผักดังนั้นการใช้สื่อนิทานที่เป็นรูปภาพที่เหมือนจริงทำให้เด็กชอบการทานผักและในการใช้สื่อแต่ละครั้งทำให้เด็กได้รู้และครูจะต้องสอดแทรกเกมตอนท้านยเพราะจะทำให้เด็กสนใจและชื่นชอบเพราะกิจกกรรมจะทำให้เด็กนั้นตั้งใจฟังการเล่านิทานเพราะเด็กบางคนไม่รู้ เราครวจัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมมากๆๆ
โดย สุธิสา แซ่เตียว (2011-10-14 11:24:36) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่มีวิธีการสอนที่ดีมาก มีการนำนิทาน การเล่นเกมเพื่อใช้ในการสอนให้เด็กรู้สึกสนุกสนานไม่เบื่อหน่าย เกิดความอยากรู้อยากเห็นในการเรียนการสอน ที่มีเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์สอนเกี่ยวกับผักต่าง ๆ ทำให้เด็กเรียนรู้ชื่อผักต่าง ๆ ได้ด้วยการทดลองตอบตามประสบการณ์เดิมของตนเอง และยังมีการสอนต่อยอดเพิ่มในเด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์เดิมอีกด้วย หลังจากได้ชมแล้วดิฉันคิดว่าสามารถนำเทคนิคการสอนทั้งนิทานและเกมไปใช้ในการสอนได้เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนามและมีการกล้าแสดงออกจากการได้ตอบคำตอบด้วย
โดย เนตรชนก แย้มสำรวย (2011-10-14 11:29:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับผัก ว่าผักมีอะไรบ้าง ผักมีประโยชน์อย่างไร ทำให้เด็กได้รู้ว่าก่อนจะนำผักมาทำอาหารเราต้องนำผักมาล้างทำความสะอาดก่อน ถ้าไม่ทำความสะอาดเราจะได้รับโทษอย่างไรบ้าง จากนั้นเราก็จะสอนเด็กเกี่ยวกับการทำความสะอาดหรือวิธีการล้างผัก ก็ควรบอกเด็กว่าเมื่อนำผักมาแล้วควรแช่นำเกลือไว้ก่อนนำผักไปทำอาหาร ให้เด้กทำโครงการที่น่าสนใจเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดย มลฤดี ยุตินาวา (2011-10-14 11:31:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเด็กได้สนุกสนานกับการเรียนรู้มีการได้ศึกษาสังเกตรูปร่าลักษณะของผัก ชื่อของผัก ประโยชน์ที่ได้จากผัก วิธีทำการทำความสะอาดของผักและการประกอบอาหารจากผัก นักเรียนได้ลงมือกระทำครุใช้คำถามที่เป็ยปลายเปิดเพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะการคิด การวิเคราะห์ในเรื่องที่เรียน เด็กได้เรียนรู้ของจริง เด็กมีความกระตือรือร้นในการกิจกรรมที่จัดได้ดีครูมีการให้แรงเสริมขณะปฏิบัติกิจกรรม กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักและการรับประทานผักเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
โดย ธัญยาธรณ์ นาธนาวัฒนพัฒน์ (2011-10-14 11:34:52) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมผักสะอาดน่ากินเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดความสนใจตั้งแน่เริ่มการนำเข้าเรื่องคือครูเล่านิทานให้เด็กฟังเด็กเกิดคำถามและสนใจครูจึงนำเข้าสู่เกมยิ่งทำให้เด็กเกิดความสนใจที่จะอยากเรียนรู้โดยการเล่นเกมผักครูทำสื่อที่น่าสนใจเด็กจึงอยากจะทำกิจกรรมนั้นหลังจากนั้นครูชี้ถึงผักต่างๆว่าเด็กจะรู้จักชื่อผักหรือไม่ สี รูปร่าง เปนอย่างไรจากนั้นครูนำผักของจริงมาเพื่อให้เด็กได้สัมผัส รู้ลักษณะมากขึ้นและให้เด็กช่วยกันล้างผักที่ครูนำมาต่างช่วยกันอย่างสนใจและสนุกสนานในการทำกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย สุภัคสิริ จารวัธน์ (2011-10-14 11:43:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการสอนที่น่าสนใจใช้เทคนิคการสอนที่บูรณาการอย่างหลากหลาย ดูจากเด็กแล้วเด็กมีความสุข และสนใจที่จะเรียนรู้ มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทดลองเรียนรู้ ค้นหาคำตอบจากประสบการณ์จริงของเด็กเอง จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องนี้ทำให้เด็กได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับผักต่างๆ ประโยชน์ของผัก ซึ่งทำให้เด็กไม่กลัวที่จะกินผัก อยากที่จะกิน ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เด็กมีความรู้และสนุกกับการเรียนรู้อีกด้วย ถือผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้นี้เป็นครูที่มีความสามารถ ขอชื่นชมค่ะ
โดย บุษยา ลิ้มประเสริฐ (2011-10-14 11:43:37) [แสดงความคิดเห็น]
ครูสอนเกี่ยวกับผักต่างๆ ที่เด็กๆทุกคนในปัจจุบันนี้ไม่คอยชอบรับประทาน กิจกรรมการสอนเช่น การยอกตัวอย่างรูปผักต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้และจำชื่อของผัก แบ่งเด็กๆเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผักแต่ละชนิด และให้เด็กๆอ่านกลอนที่คุณครูแต่งเกี่ยวกับผัก ซึ่งทำให้เด็กๆเกิดความจำและสนุกกับการเล่านิทานของคุณครู การสอนในวิธีนี้ทำให้เด็กๆเกิดความจำและน่าสนใจในประโยชน์ของผัก เด็กชอบเล่น และร้องเพลงเต้น และสนุกกับกิจกรรมที่ครูนำมาสอน
โดย นุชนาถ ผาสุข (2011-10-14 11:46:40) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วม ได้ใช้การสังเกต วิเคราะห์ รู้จักใช้กระบวนการคิดเพื่อเพิ่มพูนทักษะ จากกิจกรรมผักสะอาดน่ากินเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะเด็กได้ใช้ประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวันโดยครูสอนเด็กตั้งแต่นิทาน การเล่นเกมเกี่ยวกับผักและการนำผักของจริงมาทำความสะอาด โดยเป้าหมายเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีในการกินผัก เด็กมีความกระตือรือร้นในการกิจกรรมที่จัดได้ดีครูมีการให้แรงเสริมขณะปฏิบัติกิจกรรม กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักและการรับประทานผักเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง โดยที่ครูสามารถเพิ่มเติมมาสู่กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนได้
โดย รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร (2011-10-14 11:49:32) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการที่ให้เด็กได้ฝึกสมาธิก่อนการเรียนรู้จริง ทำให้เด็กมีสมาธิในการจดจำที่ดี ทำให้เด็กรุ้จักสงบ และนิ่ง มีสามธิที่จดจ่อ ในการฟัง ดู และเรียนรู้ในสิ่งต่อไป เหมือนกันฟองน้ำที่สามารถซึมซับได้ดี ชอบการพูดของครูที่สามารถชักชวน โน้มน้าวให้เด็กสนใจการเรียนได้ดี ก่อนที่จะมีการเรียนจริง จากการที่ได้สอนเด็กดดยการฝึกให้เด็กมีสมาธิก่อนการเรียน ผลที่ได้ก็คือ เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าดารที่ไม่ได้นั่งสมาธิก่อนการเรียน จึงชอบให้เด็กได้มีสมาธิโดยการนั่งสมาธิก่อนการเรียนทุกครั้งทุกวัน
โดย นพวรรณ ประดิษฐผล (2011-10-14 11:51:12) [แสดงความคิดเห็น]
การแก้ปัญหา เรื่องเด็กไม่กินผัก นี้ เป็นวิธีการแก้ปํญหาที่น่าสนเป็นอย่างมาก ก่อนการเริ่มกิจกรรมได้มีการเรียกสมาธิของเด็กให้กลับมาสู่ บทเรียนได้ดีมากค่ะ :tv02: :tv15: การทำการสอนแบบนี้สามารถนำมาบูรณาการได้หลากหลายวิชา มีเทคนิคในการสอนที่ดีมาก :tv15: ทำให้เด็กๆสนใจ ตั้งใจที่จะเรียนมากยิ่งขึ่น :tv17: และการจัดกิจกรรมนี้ สามรถทำให้ข้าพเจ้า ได้นำไปใช้ในการเรียน หรือ ปรับใช้กับกระบวนการเรียน ได้มากยิ่งขึ้น และการสอนแบบนี้ก็เป็นการสอนที่ดี น่าสนใจ น่าจะนำไปแบ่งให้ครูผู้อื่นได้รับถึงวิธีการสอนอีก :tv01: ขอชื่นชมค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย ศิริกาญน์ รอมาลี (2011-10-14 11:55:58) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นก่สอนที่เน้นทักษะ และเน้นให้เด็กเข้าใจได้อย่างดีเยี่ยม เด็กมีความสนใจกับครูในขณะการเรียนการสอน เห็นเป็นภาพที่สามารถจิตนาการได้ดีสำหรับเด็กๆ เน้นของแรงจูงใจสำหรับเด็กให้เด็กมีสนใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น มีแผนการสอนการเรียนสำหรับวันต่อไป มีการเตรียมได้ดี แม้ว่าครูจะถามแต่เด็กก็มีความสนใจที่จะแย่งการตอบคำถาม เด็กมีความสามรถในการจำคำง่ายๆ คำศัพท์ที่พบในชีวิตประจำวัน ครูเป็นแบบอย่างในการสอนที่ดี เด็กมีความคิดที่พัฒนาในไปทางที่ดี
โดย รัชนี เพ็ชรพูล (2011-10-14 11:59:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตอนที่ดีมีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนของตัวเองสอนได้ มีเทคนิคให้ดู เช่น การใส่อประกอบการสอน คือ นิทาน เกมการศึกษา สื่อของจริง อีกทั้งยังให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยให้เด็กเป็นผู้ตอบคำถาม แสดงความคิดเห็น บอกเล่าเรื่องราว ทั้งประสบการณ์เก่า และการเล่าประสบกาณ์ใหม่ของเด็ก เด็กได้ออกมาทำกิจกรรมหน้าห้องเรียนทำให้เกิดการเรียนรู้ง่ายมากขึ้น และทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้เพราะมีการออกมาเล่นเกมด้วย
โดย เพียงจิต ด่านประดิษฐื (2011-10-14 12:08:40) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะ เด็กได้เรียนรู้ ได้สัมผัสผักชนิดต่างได้โดยตรงซึ่งเด็กบางคนอาจไม่เคยเห็นของจริงเด็กได้เรียนรู้รูปร่างลักษณะของผักสด ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กทานผัก ผลไม้ มีการโน้มน้าวเด็กโดยนำนิทานมาเล่าให้เด็กฟังเป็นการกระตุ้นความสนใจเด็กได้ดีค่ะ ให้เด็กเรียนรู้ว่าผักสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง เป็นกิจกรรมที่เด็กสามารถนำไปใช้กับผู้ปกครองที่บ้านได้ ขอขอบพระคุณโทรทัศน์ครูมานะโอกาสนี้ด้วยค่ะ
โดย อมินตา ยิ้มละมัย (2011-10-14 12:11:23) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องน่ากิน คุณครูสอน เกี่ยวกับ นิทาน เรื่อง ฟักทองของหนูนิด นักเรียนๆๆๆๆๆๆๆๆๆจะสามรถกินผํก เช่น มะเขือเทส ตำลึง ฟักทองและสีของผัก และครุก็บูรณาการโดยการเล่นเกมโดยแจกรูปผักให้เด็กคนละ หนึ่งรูปแล้วให้เด็กนำไปต่ออจืกซอ แล้วช่วยกันดูในรูปว่ามีผักอะไรบ้าง มีผักคะน้า ผักมะเขือยาว ผักถั่วฝักยาว ผักถั่วลันเตา มะเขือเทศ แครอท หัวไชเทา แตงกวา เป็นต้น แล้วคุณครูนำผักของจริงมาให้เดฌดๆดุ
โดย พลอยพรรณ ทองมา (2011-10-14 12:31:24) [แสดงความคิดเห็น]
เรื่องของการกินผักเน้นให้เด็กได้กินผักที่สด สะอาด เช่นมะเขือเทศ ฟักทอง ซึ่งในแต่ละมื้อต้องมีผักให้เด็กทางทุกมื้อ คุณครูสามารถนำไปบูรณาการในการสอนได้หลายด้าน สอนให้เด้กได้เรียนรู้เรื่องของสี รูปทรง และ เรียนรู้คำศัพท์ภาอังกฤษ ปนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการจัดเป็นเมนูอาหาร ที่ฌโรงเรียนและที่บ้าน ฝึกให้เดฏ็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของส่วนประกอบของอาหารโดยการนำผักชนิดต่างๆมาเป็นส่วนประกอบของอาหาร
โดย พรชณิตย์ ชัยอนันต์ (2011-10-14 12:40:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตอนที่ดี เพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ เพราะดิฉันมีอาชีพเป็นครู ทำให้มามาใช้ในการเรียนการสอนซึ่งจะทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ มากขึ้น เช่นเราสามารถนำตอนที่ครูเล่านิทานให้เด็กฟัง เด็กก็จะสนใจเรียนมากขึ้น ตอนที่ครูนำเกมการศึกษามาใช้สอนก็ทำให้เด็กสนุกกันมาก เด็กก็สามารถนำประสบการณ์เดิมมาใช้ เเละนำประสบการณ์ใหม่ มาจดจำ เทิคนิคเหล่านี้ถือว่ามีประโยชน์กับครูปฐมวัยอย่างฉันมาก เพราะเป็นการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น
โดย ธนิกา จำนงค์ภักดิ์ (2011-10-14 12:40:35) [แสดงความคิดเห็น]
เห็นด้วยกับกิจกรรมที่จัดขึ้นคะ เพราะเด็กอนุบาลต้องให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริงหรือรูปธรรม จะทำให้เด็กมีความเข้าใจได้ดีกว่า การได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า จะทำให้เด้กสนุกกับการเรียนรู้ ผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ควรปลูกฝังให้เด็กชอบและมีทัศนคติที่ดีต่อการรับประทานผัก หรือจะนำผักมาทำอาหารง่ายๆ เช่นผักชุบแป้งทอดทานกับซอสที่เด็กๆชอบเพื่อเพิ่มรสชาติ จะทำให้เด็กที่ทานผักยาก จะได้ลองทานผักทีละน้อยและทานผักได้หลายชนิดขึ้นคะ
โดย เมตตา ประดิษฐสุวรรณ (2011-10-14 12:41:39) [แสดงความคิดเห็น]
การเล่านิทานในเรื่องของผักนั้น ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผัก ได้กินเข้าไป แล้ว ทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่ประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้เด็กๆมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรร์ และยังส่งผลให้เด็กๆมีการเจริญเติบโดตตามวัย ในเรื่องของผักนั้น ก็ยังมีประโกยชน์อยู่มากมาย ยังปลูกฝังคุณธรรมให้เด้กๆ ให้เด็กๆได้ช่วยเหลือคุณผปพ่อ และ คุรแม่เวลาที่อยู่ที่บ้าน เช่น การจัดเตรียมอาหาร ล้างผัก การแช่ผัก การหั่นผัก และการช่วยปรุงอาหาร
โดย ทิพวรรณ พลอยประเสริฐ (2011-10-14 12:44:20) [แสดงความคิดเห็น]
รายการโทรทัศน์ครูมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมากมีการนำความรู้มาเผยแพร่และครูก็สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในด้านการสอนสอดแทรกกับการได้นำมาใชเป็นเทคนิคในการปรับปรุงการสอนของตัวเองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โครงการดทรทัสน์ครุมีประโยชน์ทางการศึคษาทั้งต่อครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ทำงานเป็นยประจำภายในโรงเรียนผลิตครูที่จะเอาตัวอย่าง แนวคิด และประสบการณ์มาใช้
โดย บุษกร สว่างศรี (2011-10-14 13:01:08) [แสดงความคิดเห็น]
เรื้องผักสดสะอาดน่ากิน เป็นการเน้นกิจกรรม มีการพัฒนาเด็ก ทั้ง 4 ด้าน การนำนิทานมาใช้ในการเรียนการสอน นำไปใช้ชีวิตประจำวันได้ ยังปลูกฝังคุณธรรม ให้กับเด็กในชั้นเรียนอีกด้วย และทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายของเด็ก ทำให้เด็กมีคุณภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตสมวัย น่าตาสดใส มีการนำนิทานมาสู่การเรียนการสอนทำให้เด็กมีความสนใจในการเรียนร้ อยากรู้อยากเห็น และจะเข้าใจในการเรียนร้ได้
โดย ศรินรัตน์ แย้มยงค์ (2011-10-14 13:10:49) [แสดงความคิดเห็น]
การดูโทรทัศน์ครูนรี้ทำให้ได้ดู้กิจกรรมหลากหลายและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักประโยชน์และเกมและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคุณคตรูและผู้ปกครองและการนำเสนอแก้ไขปัญหาของเด็ก ๆ ที่ไม่ชอบรับประทานผักและชักชวนให้เด็ก ๆ ได้มีวินัยในการรับประทานผักมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเด็ก ๆ และสนุกกับการเรียนรู้ของกิจกรรมที่นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการโทรทัศน์ครุ มีประโยชน์กับเด็กๆมากคะ
โดย ลินดา บุญประคม (2011-10-14 13:13:28) [แสดงความคิดเห็น]
การดูโทรทัศน์ครูนรี้ทำให้ได้ดู้กิจกรรมหลากหลายและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักประโยชน์และเกมและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคุณคตรูและผู้ปกครองและการนำเสนอแก้ไขปัญหาของเด็ก ๆ ที่ไม่ชอบรับประทานผักและชักชวนให้เด็ก ๆ ได้มีวินัยในการรับประทานผักมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเด็ก ๆ และสนุกกับการเรียนรู้ของกิจกรรมที่นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการโทรทัศน์ครุ มีประโยชน์กับเด็กๆมากคะ
โดย ลินดา บุญประคม (2011-10-14 13:14:29) [แสดงความคิดเห็น]
การดูโทรทัศน์ครูนรี้ทำให้ได้ดู้กิจกรรมหลากหลายและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักประโยชน์และเกมและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคุณคตรูและผู้ปกครองและการนำเสนอแก้ไขปัญหาของเด็ก ๆ ที่ไม่ชอบรับประทานผักและชักชวนให้เด็ก ๆ ได้มีวินัยในการรับประทานผักมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเด็ก ๆ และสนุกกับการเรียนรู้ของกิจกรรมที่นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการโทรทัศน์ครุ มีประโยชน์กับเด็กๆมากคะ
โดย ลินดา บุญประคม (2011-10-14 13:14:29) [แสดงความคิดเห็น]
การดูโทรทัศน์ครูนรี้ทำให้ได้ดู้กิจกรรมหลากหลายและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักประโยชน์และเกมและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคุณคตรูและผู้ปกครองและการนำเสนอแก้ไขปัญหาของเด็ก ๆ ที่ไม่ชอบรับประทานผักและชักชวนให้เด็ก ๆ ได้มีวินัยในการรับประทานผักมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเด็ก ๆ และสนุกกับการเรียนรู้ของกิจกรรมที่นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการโทรทัศน์ครุ มีประโยชน์กับเด็กๆมากคะ
โดย ลินดา บุญประคม (2011-10-14 13:14:29) [แสดงความคิดเห็น]
การดูโทรทัศน์ครูนรี้ทำให้ได้ดู้กิจกรรมหลากหลายและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักประโยชน์และเกมและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคุณคตรูและผู้ปกครองและการนำเสนอแก้ไขปัญหาของเด็ก ๆ ที่ไม่ชอบรับประทานผักและชักชวนให้เด็ก ๆ ได้มีวินัยในการรับประทานผักมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเด็ก ๆ และสนุกกับการเรียนรู้ของกิจกรรมที่นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการโทรทัศน์ครุ มีประโยชน์กับเด็กๆมากคะ
โดย ลินดา บุญประคม (2011-10-14 13:14:29) [แสดงความคิดเห็น]
การดูโทรทัศน์ครูนรี้ทำให้ได้ดู้กิจกรรมหลากหลายและได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักประโยชน์และเกมและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคุณคตรูและผู้ปกครองและการนำเสนอแก้ไขปัญหาของเด็ก ๆ ที่ไม่ชอบรับประทานผักและชักชวนให้เด็ก ๆ ได้มีวินัยในการรับประทานผักมากขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเด็ก ๆ และสนุกกับการเรียนรู้ของกิจกรรมที่นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการโทรทัศน์ครุ มีประโยชน์กับเด็กๆมากคะ
โดย ลินดา บุญประคม (2011-10-14 13:14:30) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้ชมการสอนเกี่ยวกับผักสะอาดน่ากิน สามารถนำหลักการสอนไปใช้กับเด็กที่โรงเรียนโดยให้เด็กได้เรียนรู้โดยการผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยให้เด็กได้ทดลองกับผักของจริงว่าทำอย่างไรผักที่เรานำมาทดลองนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด โดยการให้เด็กแต่ละคนนำผักที่เราทอลองแต่ละชนิดมาบอกถึงประโยชน์ที่กินเข้าไปว่าเด็กกได้รับประโยชน์จากสารอาหารที่เด็กได้ทำการทดลองว่าผักแต่ละชนิดนี้ที่เรารับประทานเข้าไปนั้นมีความสดแมความสะอาดมากน้อยและได้รับสารอาหารมากน้อยเพียงไร
โดย จันจิรา ใจบุญ (2011-10-14 13:15:12) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนให้เด็กรู้จักการรักษาความสะอาดนั้นเราต้องรู้จักสอนให้เด็กรู้จักทำเองมาตั้งแต่อายุยังน้องนิด เพราะว่าช่วยให้เด็กเกิดเรียนรู้อย่างเข้าใจอย่างถูกต้องมีการเข้าดูแลเด็กอย่างไกล้ชิดแต่ควรให้เด็กนั้นทำตามอย่างมีอิสระตามที่ตนเองมากขึ้ง มีการสอนโดยให้เด็กทำเองบ้าง ไม่ต้องมีการดุกร้าย่าเด็กมากเพราะว่าจะทำให้เด็กนั้นกลัวเราและไม่กล้างเรียนกับเรามากไปเรื่อยทุกวัน มีการจัดการเเรยนรู้แบบง่ายทำเองตามความสามารถของตนเอง
โดย กนกวรรณ บุญชู (2011-10-14 13:36:41) [แสดงความคิดเห็น]
จากการดูโทรทัศน์ครู จะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและยังส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักผักหลากหลายชนิดและทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้หลายวิชา และเป็นการแก้ปัญหาที่ดีไม่เร่งรัดเด็กที่ไม่ชอบทานผักมากเกินไปเป็นวิธีที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทำให้เด็กบางคนเกิดอยากลองชิม ลองทำอาหารเองบ้างและเด็กมีวินัยในการรับประทานผักมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเด็ก ๆ และสนุกกับการเรียนรู้ของกิจกรรมที่นำเสนอในรูปแบบนิทรรศการโทรทัศน์ครุ มีประโยชน์กับเด็กๆมากคะ
โดย ดารา นิวัฒน์ฐิติกุล (2011-10-14 13:38:00) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมวีดีโอที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับผักนั้น ครูสามารถนำเข้าบทเรียนได้โดยการที่นำเพลงสมาธิเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการเรียนการสอนได้และการเล่านิมานควรเป็นการชีโดยใช้นิ้วมือแทนการใช้ไม้เรียว มีการใช้สรุปผลโดยการนำผักของจริงที่เด็กสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเด็กอาจจะเห็นมาจากที่บ้านซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เด็กสมารถเรียนรู้เองได้ มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกินผัก เด็กมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายและน่าสนใจค่ะ
โดย นิชษา หมู่ทอง (2011-10-14 14:03:37) [แสดงความคิดเห็น]
มือสะอาดด้วยการปลูก่ฝังเด็กให้รู้จักคุณค่าของการรับประทานผักที่ถูกสุขภาพอานามัยที่ถูหสุขลักษณะที่ถูกต้องซึ่งเด็กเป็นอนาคตของชาติถ้าเรารู้จักปลูกฟังเขาตั้งแต่เด็กก็จะมีพัฒนาการที่ดี เด็กจะได้มีสุขภาพร่ากายที่แข็งแรงไม่เป็นโรคภัยไข่เจ็บแต่ประการไดๆๆอาหารดีสุขภาพร่างกายก็แข็งงงงงงแรงปลอดจากโรคภัยไข่เจ็บทุกๆๆประการรายการนี้เป็นรายการที่น่าสนใจประการหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันนี้เด็กไทยไม่ชอบกินผักเลือกรับประทานแต่หารที่ไร้คุณค่า
โดย ปาณรวัฐ บุญลือ (2011-10-14 14:16:01) [แสดงความคิดเห็น]
จากการที่ได้รับชมรายการครูทีวีนี้แล้ว ดิฉันมีความรู้สึกชอบและได้ประโยชน์จากการรับชมนี้มาก จะได้นำความรู้ และเทคนิคการเรียนการสอนที่ได้รับชมไปปรับใช้ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รายการโทรทัศน์ครูนี้ ได้ให้ประโยชน์แก่ครูอาจาย์ทั่วประเทศเพราะ รายการนี้ สามารถรับชมได้ทั่วประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ต่อครูอาจารย์ที่อยู่ห่างไกล จะสามารถได้รับความรู้และเทคนิคจากโทรทัศน์ครู และสามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ ให้เด็กๆได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียน :tv03: :tv02: :tv06:
โดย ภัทรานิษฐ์ ธรรมพนิตพงศ์ (2011-10-14 14:16:50) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตอนที่ดีมาก เพราะเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอนได้ดี ครูเขาเข้าใจใช้เทคนิคในการสอนได้ดี เช่น การใช้เกมการศึกษา การใช้สื่อของจริง การให้เด็กออกมาเล่าประสบการณ์ของตัวเอง การตอบคำถามของเด็ก แม้การทั้งการเล่านิทานเรื่องผักให้เด็กๆได้ฟัง จึงทำให้เด็กได้สนุกกับการเรียนรู้ด้วย เด็กๆจึงช่วยกันตอบคำถามของครู ได้แสดงความคิดเห็น ทำให้เด็กได้เกิดประสบการณ์ใหม่อย่างสนุกสนาน จึงชอบและอยากให้มีรายการดีๆแบบนี้อีก
โดย สุวรรณา ไชยะธน (2011-10-14 14:22:31) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี เพราะมุ่งเน้นให้เด็กมีทัศนะที่ดีในการรับประทานผัก ครูได้ใช้เทคนิคหลายอย่างในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนต่อหน่วยนี้ โดยใช้เทคนิคหล่างอย่าง และหลากหลาย ทำให้มีความน่าสนใจ เด็กๆชอบและสนุกกับการเรียนรู้กันมากขึ้น เช่น การเล่นเกมประประคำ การนำผักจริงมาให้เด็กดู ทำให้เด็กเกิดประการณ์ใหม่โดยใช้ประสาทสัมผัส หรือแม้กระทั่งการเล่านิทานประกอบการกินผักทำให้เด็กๆไม่เบื่อและอยากเรียนมากขึ้น
โดย อังสุมา มณีสุข (2011-10-14 14:28:40) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนี้ จะทำให้เด็กได้รีบความรู้เกี่ยวกับผักที่ถูกต้อง โดยการให้เด็กนักเรียนได้เห็นถึงของจริง ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนสามารถแยกความแตกต่างของผักที่มีลักษณะคล้ายกันได้ เช่น แครอท กับ หัวไชเท้า ฟัก กับ แฟง ซึ่งเป็นผักที่เด็กอาจจะสับสนได้หากไม่ได้เห็นจากของจริง ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ จึงทำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของผักแต่ละชนิด เรียนรู้ถึงประโยชน์จากผักแต่ละชนิดจากหนังสือนิทาน อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้จากของจริงอีกด้วย
โดย กมลพรรณ เอกณรงค์ (2011-10-14 14:48:08) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะ เด้กๆ ได้เรียนรู้และได้สัมผัสกับผักสด ได้รู้ประโยชน์ ของผักต่างๆ ได้รู้จักชื่อผักต่างๆ มีการจูงใจเด็กๆ ด้วยการเล่านิทานให้เด้กๆฟังเพิ่อสร้างสมาธิในการเรียนรู้ มีการถามคำถามและให้เด็กๆตอบ สร้างจินตนาการ กระตุ้นความสนใจในการรับประทานผัก ซึ่งในปัจจุบันนี้เด็กๆ ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับประทานผัก กิจกรรมที่คุณครูรับชมในครั้งนี้คุณครูจะได้นำไปประยุกต์ฝึกสอนเด็กนักเรียนให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะ
โดย สมคิด ศรีสุนะ (2011-10-14 15:14:48) [แสดงความคิดเห็น]
จากการเรียนการสอนนี้..ทำให้เห็นว่าถ้าเด็กๆได้เรียนรู้ในสิ่งที่ใกล้ตัวเด็ก จะทำให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจง่าย โดยเฉพาะได้เรียนรู้จากของจริงแบบนี้ เด็กจะชอบและสนใจเป็นพิเศษ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากการสอนนี้ดิฉันนางนวพร รังสิตพงษ์สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยดิฉันคิดว่าจะนแนวของอาจารย์ไปใช้และพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง โดยเริ่มจากการสอนให้เด็กเห็นหรือสัมผัสกับของจริงมากขึ้น ซึ่งปกติจะสอนจากภาพเป็นส่วนใหญ่
โดย นวพร รังสิตพงษ์ (2011-10-14 15:19:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากชมคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการกินผักได้รับประโยนช์มากมาย เราจะใช้ไปประยุกต์ เพราะการกินผักของเด็กจะช่วยให่เด็กขับถ่ายดี ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง การนำนิทานเกี่ยวกับประโยนช์ของผัก ชักชวนเด็กที่ไม่ชอบการทานผักโดยการชวนเด็กมาทำอาหารเกี่ยวกับผัก เช่น ผักชุปแป้งทอด สลัดผัก อาหารต่างๆ โดยให้เด็กร่วมมือกระทำด้วย อย่างเช่น ช่วยเด็กทำแปลงปลุกผักโดยให้เด็กเริ่งจากกการเตรียมดิน การเตรียวพันธุพืชผักื้เด็กชอบ โดยเริ่งจากการปลูก รดน้ำ แด็กสามารถเริ่มการเจริญเติบโตของผักและนำผักนันไปประกอบอาหารและรับประทานร่วมกัน
โดย พาณี ศรีสวัสดิ์ (2011-10-14 15:56:49) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยกับขั้ยตอนในการปลูกผักเป็นการส่งเสริมให้เด็กรักและชอบที่จะรับประทานผักเพราะเค้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูก และลงมือทำด้วนตนเอง ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้และลงมือที่จะทำในสิ่งที่ตนสนใจ เช่นการเลือผักที่มีประโยนช์ วิตามินและเกลือเเร่และสารอาหารต่างๆ ทำให้เด็กเจริญเติบโด สุขภาพแข็งแรง ส่วนที่สึกหรอ เพราะฉะนั้นเด็กได้ทัศนคติที่ดีในการเลือกรับประทานผักที่มีประโยชน์
โดย ฐนัดดา มาสุวัฒนะ (2011-10-14 16:11:11) [แสดงความคิดเห็น]
ขอให้โทรทัศน์ครูจัดกิจกรรมให้มากเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้ครูได้นำมาปรับใช้ และการที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกให้นักเรียนที่ไม่ชอบทานผัก ได้รู้จักประโยชน์ของการทานผักและเล็งเห็นถึงความสำคัญการกินผัก ปลูกฝังให้เด็กชอบผัก เด็กจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงงง เพื่อทำให้เด็กได้เรียนรู้และมีพัฒนาการทางร่าย สังคม และอารมณ์ เด็กจะได้โตมากับการปลูกฝังที่ดีเพราะปัจจุบันเด็กกับผักคือศัตรูกัน ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่ทางโทรทัศน์ครูจะนำเสนอสิ่งดีดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย นันทิภัคค์ โสภณเขต (2011-10-14 16:51:18) [แสดงความคิดเห็น]
ที่โรงเรียนกำลังจะสอนหน่วยผักค่ะจากที่ได้ดูวิดีโอทำให้ได้เห็นวิธีการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นคะ กิจกรรมที่ได้ดูจะนำไปใช้สอนนักเรียนที่โรงเรียนค่ะนักเรียนจะได้สนุก และก็จะเพิ่มการทำผักชุบแป้งทอดด้วยคะเด็กๆจะได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากขึ้นคะ
โดย ฐิติกานต์ สุขใจ (2011-10-15 12:47:26) [แสดงความคิดเห็น]
ดีค่ะ มีนิทานเล่าเรื่องประกอบเพื่อให้เด็กสนใจ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน และยังมีการให้เด็กทำกิจกรรมหน้าห้องเป็นการส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองของเด็กได้ดี นับว่ามีประโยชน์มากค่ะ ซึ่งเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษานี้ที่โรงเรียนก็มีการจัดหน่วยการเรียนเรื่องผักเช่นกัน น่าสนใจในการต่อยอด เพื่อทำเป็นโครงการได้นะคะ สามารถทำเป็นโครงการระยะยาวและนำไปสู่การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนได้ รู้สึกเด็กๆที่นี่มีความนิ่งแต้งใจใฝ่เรียนดีมากเลยค่ะ :tv03:
โดย นฤมล ดิษยี่ (2011-10-15 18:53:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการเรียนการสอนที่ดีมาก มีกิจกรรมหลากหลาย มีนิทานให้นักเรียนได้ฟังทำให้ครูและนักเรียนได้สนทนากันเด็กได้รับความสนุกสนานกับการฟังนิทาน นักเรียนได้ตอบคำถามจากคุณครูทำให้นักเรียนได้เสนอความคิดต่างๆจากคำถามที่ครูถามเป็นส่วนที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการกล้าแสดงออก ครูและนักเรียนสนทนากันเกี่ยวกับผักด้วยความสุกสนาน นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริงซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากทำให้นักเรียนได้สัมผัส ได้เห็นของจริงๆว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ทำให้เกิดความรุ็มากมายตามมา จากกิจกรรมนี้
โดย ปนัดดา ขาดรัมย์ (2011-10-16 09:09:44) [แสดงความคิดเห็น]
การแก้ไขปัญหาเรื่องนักเรียนไม่ชอบกินผัก ของครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ดีมากค่ะ แต่อยากให้เพิ่มความน่าตื่นเต้นในการเล่านิทานอีกนิดนึงนะคะ ขอบคุณสำหรับเทคนิคการสอนดีๆ แบบนี้มากเลยค่ะ
โดย พิมพ์พร ธิวะโต (2011-10-17 15:19:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีเหมาะสำหรับที่จะนำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการไม่ชอบกินผักของเด็กอนุบาลบางคน ขอบคุณมากสำหรับเทคนิคดีๆอย่างนี้ :tv02:
โดย ทันตวัน พรมสุทธิ์ (2011-10-20 13:50:11) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กจะต้องพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้าน และจากกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องผักสะอาดน่ากินเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะเด็กในปัจจุบันไม่ค่อยชอบกินผักต่จะทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์และทานอาหารในห้างมากกว่า โดยครูได้จัดกิจกรรมตั้งแต่การเล่านิทาน การเล่นเกมเกี่ยวกับผักและการนำผักของจริงมาทำความสะอาด โดยเป้าหมายเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีในการกินผัก กิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อตัวเด็กโดยตรงเนื่องจากการกินผักมีประโยชน์ต่อตัวเด็กทำให้เด็กได้รู้จักคุณค่าและประโยชน์จากการกินผัก ขอบคุณมากค่ะสำหรับเทคนิควืธืการสอนที่ดี :tv15: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย สุชาดา ผลบุญ (2011-12-19 22:05:47) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเหมาะสำหรับการแก้ปัญหาเด็กไม่ชอบกินผัก เพราะที่โรงเรียนเด็กอนุบาลไม่ชอบกินผักเลย ขอบคุณมากนะคะสำหรับเทคนิคการสอนดีๆแบบนี้
โดย ราตรี วงศ์ประพันธ์ (2012-01-22 11:17:53) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมที่ดีเหมาะสำหรับที่จะนำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการไม่ชอบกินผักของเด็กอนุบาลบางคน ขอบคุณมากสำหรับเทคนิคดีๆอย่างนี้ :tv12:
โดย สกรี เล๊าะมาอะ (2012-01-23 16:36:05) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ชอบรับประทานผักและเห็นถึงประโยชน์ หรือโทษที่อาจเกิดขึ้นหากไม่รับประทานผัก การเล่านิทานให้เด็กฟังก็เป็นสิ่งที่ช่วยจูงใจได้เช่นกัน เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเด็กและครูเพื่อนำไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะการแก้ไขพฤติกรรมเด็กที่ไม่ชอบกินผักเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ในหลายโรงเรียนพบเด็กที่ไม่ชอบกินผักอยู่ทุกโรงเรียน กิจกรรมของคุณครูจินดามีทั้งกิจกรรมนิทานและเกมที่น่าสนใจ ซึ่งน่าจะทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการรับประทานผักได้มากขึ้น
โดย ปราณี ทาวงศ์มา (2012-02-05 17:07:06) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยที่ดีในการบริโภคผัก เด็ก ๆ ก็ชอบการจัดกิจกรรมแบบนี้เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการเล่นเกมเกี่ยวกับการรับประทานผักแต่ละชนิดแล้วเห็นถึงประโยชน์ในการรับประทานผัก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของร่างกาย ทำให้สุขภาพของร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และเห็นถึงโทษที่อาจเกิดขึ้นหากไม่รับประทานผัก การเล่านิทานให้นักเรียนก็เป็นสิ่งที่ช่วงจูงใจนักเรียนเช่นกัน ถือว่าเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนและครูเพื่อพัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป :tv18: :tv17: :tv15: :tv17: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย จรรยา ปองผาติพร (2012-03-13 20:04:47) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กจะต้องพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้าน และจากกิจกรรมผักสะอาดน่ากินเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะในปัจจุบันเด็ก ๆจะไม่ค่อยชอบกินผักเพราะทานแต่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์และทานอาหารประเภทอาหารขยะจากในห้างมากกว่า โดยครูสอนเด็กตั้งแต่นิทาน การเล่นเกมเกี่ยวกับผักและการนำผักของจริงมาทำความสะอาด โดยเป้าหมายเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีในการกินผัก กิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อตัวเด็กโดยตรงเนื่องจากการกินผักมีประโยชน์ต่อตัวเด็กทำให้เด็กรู้คุณค่าและประโยชน์ของการกินผัก
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-03-30 22:10:07) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กจะต้องพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้าน และจากกิจกรรมผักสะอาดน่ากินเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะเด็กในปัจจุบันไม่ค่อยชอบกินผักเพราะทานแต่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์และทานอาหารในห้างมากกว่า โดยครูสอนเด็กตั้งแต่นิทาน การเล่นเกมเกี่ยวกับผักและการนำผักของจริงมาทำความสะอาด โดยเป้าหมายเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีในการกินผัก กิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อตัวเด็กโดยตรงเนื่องจากการกินผักมีประโยชน์ต่อตัวเด็กเพื่อให้เด็กรู้คุณค่าและประโยชน์ของการกินผัก
โดย จรรยา ปองผาติพร (2012-04-05 11:17:23) [แสดงความคิดเห็น]
ปัญหาเด็กไม่ชอบกินผักเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กไทยในปัจจุบัน ถ้าเราไม่ฝึกให้เด็กกินผัก หรือปรับทัศนคติที่ดีกับผักตั้งแต่แรก จะทำให้เด็กไม่กินผักไปจนโต กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดีในการส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักผัก และคุณค่าของผักจากการเล่านิทานของคุณครู และการเล่นเกมเกี่ยวกับผัก รวมถึงการให้เด็กได้เห็นผักของจริง แต่ควรจะให้เด็กได้ฝึกกินผักในขณะที่กิจกรรมดำเนินไปด้วย เช่น การสอนโดยการสาธิตการทำอาหารเกี่ยวกับผัก เช่น การทำต้นจืด การทำฟักทองเชื่อม ฯลฯ และควรมีการซักถามนักเรียนให้ครบทุกคนว่าชอบทานผักชนิดไหน เป็นต้น
โดย ภาวิณี เรือนดี (2012-04-10 22:23:20) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ดูวิดิทัศน์รายการแล้ว ทำให้คิดได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของห้องเรียนปัญหาหนึ่ง ก็คือ การที่เด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบกินผัก ซึ่งปัญหานี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่ง เด็กบางคนก็ไม่กินผักเลย ส่วนเด็กบางคนก็เลือกกินผัก ครูจึงต้องหาวิธีทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กรู้จักผักดีขึ้น และชอบกินผักกันมากขึ้น ซึ่งในวิดิทัศน์นี้ เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดการอยากกินผัก เนื่องจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับผักโดยผ่านกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆ และได้ลงมือสัมผัสกับผักจริงๆ
โดย กมลวรรณ อังศรีสุรพร (2012-04-18 18:23:59) [แสดงความคิดเห็น]
คุณครูจินดา อยู่สุข ได้จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาเด็กไม่ชอบกินผักเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการกินผักโดยมีการจัดกิจกรรมเล่านิทาน ภาพตัดต่อผักต่างๆเด็กได้รู้จักผักชนิดต่างๆจากผักของจริง วิธีการล้างผัก ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน แต่ขอแนะนำคุณครูว่าการเล่านิทานให้คุณครูใช้น้ำเสียงและลีลาการเล่าที่น่าสนใจให้มากกว่านี้ไม่ควรหันภาพและตัวหนังสือเข้าหาตนเองมากเกินไป ส่วนการต่อภาพผักควรมีหลายภาพจัดแบ่งเป็นกลุ่มให้เด็กได้มีส่วนร่วมทุกคน ส่วนกิจกรรมการล้างผัก ให้คุณครูบอกวิธีการ และให้เด็กลงมือทำด้วยตนเองจะดีกว่านะคะ
โดย อรพิน หอมละเอียด (2012-04-20 20:48:06) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมเช่นนี้ เป็นการช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ กินผักตั้งแต่เล็กๆ เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้ นอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ คุณครูนำมาแทรกในเรื่องของผัก อีกทั้งยังทำให้เด็กรู้จัก ชื่อผักเพิ่มขึ้น ทำให้เขามีคำศัพท์ในสมองเพิ่มมากขึ้น จนอาจก่อให้เกิดการรู้จักตั้งคำถามของเด็กด้วยค่ะ
โดย ศิรินทิพย์ ถุงจันทร์แก้ว (2012-04-21 09:35:51) [แสดงความคิดเห็น]
ก่อนอื่นต้องขอกล่าวขอบคุณทางทีมงานโทรทัศน์ครู และ ครูจินดา อยู่สุข ที่ได้นำคลิปวีดีโอ กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 1 มาเผยแผ่ ในปัจจุบันเด็ก ๆจะไม่ค่อยชอบกินผักเพราะทานแต่อาหารจำพวกเนื้อสัตว์และทานอาหารประเภทอาหารขยะจากในห้างมากกว่า โดยครูสอนเด็กตั้งแต่นิทาน การเล่นเกมเกี่ยวกับผักและการนำผักของจริงมาทำความสะอาด โดยเป้าหมายเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีในการกินผัก กิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อตัวเด็กโดยตรงเนื่องจากการกินผักมีประโยชน์ต่อตัวเด็กทำให้เด็กรู้คุณค่าและประโยชน์ของการกินผัก ดิฉันใคร่ขอนำความรุ้ที่ได้รับจากการศึกษาในคลิปนี้ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงของดิฉันด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ :tv18: :tv18:
โดย ภัคญดา แสงสุริย์ (2012-04-21 21:21:52) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กจะต้องพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้าน และจากกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องผักสะอาดน่ากินเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะเด็กในปัจจุบันไม่ค่อยชอบกินผักต่จะทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์และทานอาหารในห้างมากกว่า โดยครูได้จัดกิจกรรมตั้งแต่การเล่านิทาน การเล่นเกมเกี่ยวกับผักและการนำผักของจริงมาทำความสะอาด โดยเป้าหมายเพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีในการกินผัก กิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อตัวเด็กโดยตรงเนื่องจากการกินผักมีประโยชน์ต่อตัวเด็กทำให้เด็กได้รู้จักคุณค่าและประโยชน์จากการกินผัก ขอบคุณมากค่ะสำหรับเทคนิควืธืการสอนที่ดี จะนำไปใช้กับนักเรียนค่ะ
โดย สุชาดา ผลบุญ (2012-04-24 14:01:49) [แสดงความคิดเห็น]
กลยุทธ์การสอนที่ครูใช้ คือการใช้อุปกรณ์การสอนที่เป็นของจริง (ผัก) กระตุ้นให้น.ร. มีการหัดสังเกต ด้วยการตั้งคำถามที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ทุกคำถาม เป็นสิ่งที่โยงเข้าสู่ชีวิตประจำวัน กระบวนเริ่มด้วยการให้น.ร. นั่งสมาธิ เป็นการทำให้เด็กพร้อมต่อการเรียนรู้ เมื่อเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้ ใช้การ์ตูน เป็นเครื่องมือ เป็นสิ่งที่จูงใจเด็กเล็กได้ดี ซึ่งสังเกตได้ว่าน.ร. ทุกคนนั่งนิ่ง ตั้งใจฟัง ต่อด้วยคำถาม เป็นการกระตุ้น ให้น.ร. คิด จากนั้นก็เล่าเรื่องของครูใช้การชี้ตัวอักษร ให้เด็กดูตามไป แม้เด็กอ่านหนังือยังไม่ออกแต่ก็ทำให้เด็กเห็นความสัมพันธ์ของคำกับการอ่านของครูได้ระหว่างการเล่า(การอ่าน) ครูจะถามน.ร. เป็นระยะ เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ กัน เช่น มะเขีอเทศสีอะไร
และเรื่องที่เล่า เป็นการใช้เรื่องของผักมาเป็นตัวละคร เล่าเรื่องประโยชน์ของตัวเอง ต่อมนุษย์ที่กินเข้าไป
หลังการฟังเรื่องที่ครูเล่า กิจกรรมต่อภาพทำให้น.ร. ร่วมมือกัน การให้ต่อภาพ ดีกว่าการโชว์ภาพทันที เพราะน.ร. ได้เคลื่อนไหว เรียนรู้การช่วยเหลือกัน ต่อจากนั้น จึงมาช่วยกันบอกชื่อผักแต่ละชนิด
น.ร.บางคนที่ไม่ชอบการแสดงออก อาจไม่พูดอะไรเลย ตลอดคาบการเรียน ครูต้องสังเกต และกระจายการให้น.ร. ตอบให้ทั่วถึง
โดย กันยาณี ทองศรีนุ่น (2012-04-26 02:54:55) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กเป็นอนาคตของชาติ ควรได้รับการศึกษาที่ดีๆ และถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆๆเลยค่ะ ชอบบรรยากาศการเรียน การสอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน เยี่ยมจริงๆค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ในการสอนได้ดีค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ
โดย สิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง (2012-04-27 09:05:38) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนของคุณครูจินดา อยู่สุขนั้นมีประโยชน์มากเพราะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับผัก โดยการสอนของครูจินดานั้นจะเน้นสอนให้เด็กรู้จักผักชนิดต่างๆและประโยชน์ของผักเพื่อให้เด็กหันมาสนใจกับการกินผัก โดยการใช้สื่อที่เป็นของจริง เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้ทักษะทางการสังเกต การสัมผัส การตั้งคำถามและการล้างผักที่ถูกวิธี เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดและเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆกินผักตั้งแต่เล็กๆเพื่อประโยชน์ของร่างกาย
โดย สุนันทา ขันธ์ชัย (2012-04-27 10:32:15) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการเรียนการสอนสำหรับกิจกรรมผักสะอาดน่ากิน ของคุณครูจินดา อยู่สุข เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดีมาก เพื่อแก้ปัญหาเด็กไม่ชอบกินผักหันมากินผัก และเห็นคุณค่าและความสำคัญของผัก รวมทั้งการทำให้ผักสะอาดก่อนรับประทาน โดยเฉพาะการนำนิทาน และการเล่นเกมเกี่ยวกับผักมาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมนับว่ามีความคิดริเริ่มดีมากควรเอาเป็นแบบอย่าง เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ทำให้เด็กสนุนสนาน เพลิดเพลิน ได้ความรู้ และสามารถเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ชอบกินผักหันมากินผักได้
โดย วาสนา บุญมาศ (2012-05-05 19:54:16) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันชอบวีดีโอนี้มาก ซึ่งเป็นการแก้ไขพฤติกรรมเด็กไม่ชอบกินผักเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เพราะหลายโรงเรียนพบว่ามีเด็กที่ไม่กินผักอยู่จำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมของคุณครู จินดา อยู่สุขมีทั้งกิจกรรมนิทานและเกมที่น่าสนใจทำให้เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นต่อการรับประทานผักได้มาขึ้น กิจกรรมนี้มีประโยชน์ต่อตัวเด็กโดยตรงเนื่องจากการกินผักมีประโยชน์ต่อตัวเด็กทำให้เด็กรู้คุณค่าและประโยชน์ของการกินผัก ซึ่งในวิดิทัศน์นี้ เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดการอยากกินผัก เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับผักโดยผ่านกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆนี้ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
โดย จารุรินทร์ โชคเหมาะ (2012-05-07 14:29:45) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรมผักสดสะอาดน่ากิน คูณครูสอนได้ดีถ้าจะให้ดีมากคูณครูต้องพูดมีหางเสียงด้วยเด็กจะได้พูดมีหางเสียงด้วยครูปฐมวัยต้องอย่าละเลยสิ่งเล็กๆน้อยๆ ปลูกฝังทุกเรื่องตั้งแต่ยังเยาว์วัย ส่วนกิจกรรมต่างๆที่คุณครูสอนเด็กรู้สึกดีต่อการกินผัก สนใจฟังนิทาน กล้าพูดกล้าตอบคำถาม ครูใช้ของจริงได้ดี เด็กได้ลองหยิบจับ เด็กไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน โทรทัศน์ครูมีรายการดีๆให้ดูน่าภูมิใจ ครูปฐมวัยไม่น่าพลาดติดตามชม โดยเฉพาะครูพี่เลี้ยงเด็กใหม่ๆที่ยังขาดประสบการณ์
โดย นิรมล ผลิพืช (2012-05-15 21:00:34) [แสดงความคิดเห็น]
กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน 1 ของครูจินดา อยู่สุข โรงเรียนบ้านหนองพลับ ใช้อุปกรณ์การสอนที่เป็นจริง กระตุ้นให้เด็กมีการหัดสังเกต ด้วยการตั้งคำถามที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ทุกคำถามเป็นสิ่งที่โยงเข้าสู่ขีวิตประจำวัน ไม่ซับซ้อน ทั้งสอดแทรกความรู้ให้เด็กไปในตัว ทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับผัก และเป็นการกระตุ้นให้เด็ก ๆ อยากกินผัก เด็ก ๆ ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เด็กเกิดการเพลิดเพลินในการทำกิจกรรม
โดย จิตรลดา มะโนระ (2013-03-09 12:42:46) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉัน นางสาวสุมลทิพย์ เอี่ยมศิริ รหัส 564186640 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นกิจกรรมในการสอนที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ดิฉันได้ความรู้จากดูในครั้งนี้เป็นอย่างมากและเป็นเทคนิคที่ดี ทำให้เด็กที่ไม่กินผัก สามารถกินผักได้ และเด็กก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผัก และยังเป็นพัฒนาการทั่ง 4 ด้าน ทำให้เด้กสนุกสนาน เพลิดเพลินและสามารถเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ชอบกินผักหันมากินผันได้ :tv04: :tv03: :tv18:
โดย สุมลทิพย์ เอี่ยมศิริ (2014-03-02 02:23:48) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวจันทิมา มีศรีจันทร์ จากการที่ได้ชมวีดีโอเรื่อง กิจกรรม....ผักสะอาดน่ากินตอนที่1นะค่ะประทับใจวีดีโอนี้มากค่ะซึ่งวีดีโอนี้เป็นการแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่กินผักของเด็กที่ดีมากค่ะ กิจกรรมนี้มีประโยชน์สำหรับเด็กมากค่ะซึ่งทำให้เด็กได้ปรับเปลี่ยนตัวเองโดยการหันมากินผักเพื่อเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเด็กก็จะแข็งแรงอีกส่วนนะค่ะคือ ครูพูดจาไพเราะมากมีการชักชวนเด็กแบบจูงใจทำให้เด็กสนใจในการกินผักมากขึ้น ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย จันทิมา มีศรีจันทร์ (2014-03-05 04:40:20) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวจันทิมา มีศรีจันทร์ จากการที่ได้ชมวีดีโอเรื่อง กิจกรรม....ผักสะอาดน่ากินตอนที่1นะค่ะประทับใจวีดีโอนี้มากค่ะซึ่งวีดีโอนี้เป็นการแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่กินผักของเด็กที่ดีมากค่ะ กิจกรรมนี้มีประโยชน์สำหรับเด็กมากค่ะซึ่งทำให้เด็กได้ปรับเปลี่ยนตัวเองโดยการหันมากินผักเพื่อเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเด็กก็จะแข็งแรงอีกส่วนนะค่ะคือ ครูพูดจาไพเราะมากมีการชักชวนเด็กแบบจูงใจทำให้เด็กสนใจในการกินผักมากขึ้น ขอบคุณค่ะ :tv15:
โดย จันทิมา มีศรีจันทร์ (2014-03-05 04:41:27) [แสดงความคิดเห็น]
:tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18: :tv17:เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยท่ดีในการบริโภคผัก เด็ก ๆ ก็ชอบการจัดกิจกรรมแบบนี้เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการเล่นเกมเกี่ยวกับการรับประทานผักแต่ละชนิดแล้วเห็นถึงประโยชน์ในการรับประทานผัก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของร่างกาย ทำให้สุขภาพของร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และเห็นถึงโทษที่อาจเกิดขึ้นหากไม่รับประทานผัก การเล่านิทานให้นักเรียนก็เป็นสิ่งที่ช่วงจูงใจนักเรียนเช่นกัน ถือว่าเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนและครูเพื่อพัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอน :tv18: :tv18: :tv18: :tv17: :tv17:
โดย จรรยา ปองผาติพร (2014-04-05 17:49:14) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv