thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 3235
Rate :
 4.5
ความยาว : 14.17 นาที | Online : 2011-03-23  
    ทบทวนและเรียนรู้การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย รร.บ้านบางกะปิ  
    อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย ครูคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 แห่งโรงเรียนบ้านบางกะปิ สอนเรื่องเรขาคณิต เกี่ยวกับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้วยการทบทวนคุณสมบัติของสี่เหลี่ยม 7 ประเภท และใช้คุณสมบัติเหล่านั้น แบ่งกลุ่มสูตรการหาพื้นที่ให้ง่ายต่อการจดจำ และนำไปใช้ รวมทั้งนำของเล่นที่เด็กคุ้นเคยคือ หนังยาง มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบความเข้าใจในภาคปฏิบัติ  
     
Share |
 

ลบเลขไม่ต้องยืม เทคนิคการแก้ปัญหาการลบเลข ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
เมื่อวิธีการลบเลขแบบที่เราเคยเรียนมา นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหา เมื่อเวลาที่ต้องลบเลขแบบตัวตั้งบางตัว เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าตัวที่นำมาลบ อ.ชัยศักดิ์จึงได้คิดค้นวิธีการลบเลขแบบใหม่ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “เทคนิคการลบเลขโดยไม่ต้องขอยืม” เพิ่มเติม

ตลาดนัดคณิตศาสตร์ อ.สมบูรณ์ สุทธิชื่น
ชมเทคนิคการสอนของ อ. สมบูรณ์ สุทธิชื่น ที่เน้นความหลากหลาย และการฝึกปฎิบัติ สอนคณิตด้วยบทเพลง เพิ่มเติม

บ้านคณิตศาสตร์ อ.พิสิษฐ์ โพธิสุทธิ์
ครูต้นแบบคณิตศาสตร์จัดการเรียนรู้ โครงการ"บ้านคณิตศาสตร์" โดยคำนึงถึงหลักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้าย และขวามาใช้ร่วมกัน เพิ่มเติม

เพลงสูตรคณิตศาสตร์ คุณครูพิสมัย จันทร์ทัพ รร.บ้านเหมืองแร่
ชมเทคนิคการใช้เพลงคณิตศาสตร์ ในการประกอบการสอน เช่น เศษส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์สมการ โดยการเปิดให้ฟังทุกเช้า เพื่อให้จดจำและนำมาใช้ในห้องเรียน เพิ่มเติม

บ้าน คณิต คิด นับ คุณครูมาลิณี ชมภูวิเศษ รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร
การสร้างสื่อสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้จากจำนวนจริง และครูนำเข้าสู่ระบบสัญลักษณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างโจทย์ และตรวจสอบความรู้ของตนเองได้ทั้งในชั้นเรียน และทบทวนนอกเวลา เพิ่มเติม

 
 
แสดงว่าคุณครูที่สอนคณิตศาสตร์เก่งๆโดยเฉพาะเรื่องรูปสี่เหลี่ยมจะมีเทคนิคการสอนเหมือนคุณครู เพราะคุณครูของลูกสาวของดิฉันก็มีเทคนิดและสื่อการสอนแถมมีเกมและเพลงให้เด็กเล่นและร้องด้วย ลูกสาวได้ดูแล้วบอกว่าเหมือนคุณครูหนูเคยสอนเลย คุณครูของลูกสาวได้ครู คศ.3 ก็ทำเรื่องรูปสี่เหลี่ยมนี้แหละค่ะ ขอชื่นชมคุณครูว่ามีความสามารถพัฒนาต่อไปเรื่อยๆขอให้ได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นนะคะ
โดย แม่น้องไอซ์ (2011-03-27 14:42:08) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6
โดย นายธรรมนสรณ์ ทองวิจิตร (2011-03-31 16:55:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเทคนิคการสอนคละชั้น ป. 3 4 ครับผม
ผมสอนคละชั้น หลักทฤษฎีดูดีมากเลย แต่ลองสอนจริงๆ มันไปด้วยกันไม่ได้เลย ไม่รู้ผมสอนไม่เก่งหรือว่าปฏิบัติกะทฤษฎีมันขัดกัน ช่วยทีครับ
โดย นายนิเวศน์ มณีสิงห์ (2011-04-01 20:33:11) [แสดงความคิดเห็น]
ขอเทคนิคการสอนคละชั้น ป. 3 4 ครับผม
ผมสอนคละชั้น หลักทฤษฎีดูดีมากเลย แต่ลองสอนจริงๆ มันไปด้วยกันไม่ได้เลย ไม่รู้ผมสอนไม่เก่งหรือว่าปฏิบัติกะทฤษฎีมันขัดกัน ช่วยทีครับ
โดย นายนิเวศน์ มณีสิงห์ (2011-04-01 20:33:17) [แสดงความคิดเห็น]
ขอขอบคุณ อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย มากค่ะ ที่สาธิตการสอนให้ดู ทำให้ดิฉันเห็นแนวทางในการสอนมากขึ้น อาจารย์เก่งจริง ๆ ค่ะ
โดย ดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์ (2011-04-01 23:17:19) [แสดงความคิดเห็น]
อยากเรียนจินตคณิตครับใครมีหลักสูตรสอนที่ไหนบ้าง
โดย ประเทือง เสนรังษี (2011-04-02 01:11:45) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนคณิตศาสตร์ของครูมีเทคนิคที่น่าสนใจเรัฃิ่มจากการใช้สื่อที่ง่ายๆๆแต่นักเรียนเข้าใจสามารถจดจำสมบัติของรูปเรขาคริตได้เป็นอย่างดีตลอดจนการเชื่อโยงเนื้อหาที่เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติจริงด้วยการนำสมบัติของการหาพื้นที่โดยการนำรูปสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่ใก้เคียงกันและนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเองการทำงานเป็นกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกันสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองและจำอย่างยั่งยืน
โดย สุภาภรณ์ แก่นทอง (2011-09-23 22:50:09) [แสดงความคิดเห็น]
ครูมีสื่อการสอนที่น่าสนใจนำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต็ใช้ได้กับหลาย ๆ สาระการเรียนรู้สามารถทำให้นักเรียนนั้นสามารถทำให้ทราบสูตรการหาพื้อนที่โดยที่ไม่ต้อง จำหรือใช้ความเข้าใจกมาใช้ในการแก้ปัญหา และสามารถนำแบบอย่างของอาจารย์ไปใช้ในรูปแบบการสอนอื่น ๆ ได้อีกเช่น การสอนการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตแบบอืน ๆ นักเรียนได้ใช้การทำงานเป็นทีม ได้ปฏิบัติจริง จะทำให้เด็กเข้าใจมากกว่าอะไรทั้งสิ่น
โดย อัชรา สลามเต๊ะ (2011-10-12 16:45:51) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชมคลิปนี้คุณครูมีแนวการสอนที่ดีมากเลยค่ะ ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนสนใจและสามารถเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้อย่างเข้าใจ และยังช่วยให้นักเรียนรู้จักการเรียนรู้การตัดสินใจในการทำงานกลุ่ม รู้จักการทำงานอย่างมีระบบ ระเบียบแบบแผน รู้ว่าอะไรมาก่อนมาหลัง ทำงานอย่างรอบคอบ และที่สำคัญยังช่วยให้เด็กมีความรับผิดชอบรู้จักใช้เหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งแนวการสอนของคุณครูยังสามารถไปปรับใช้กับสาระการเรียนรู้อื่นได้อีกด้วยค่ะ และยังทำให้ดิฉันได้เรียนรู้แนวการสอนจากคุณครู ซึ่งดิฉันคิดว่าเมื่อเรียนจบฉันจะนำความรู้ที่ได้จากการดูคลิปการสอนของคุณครูไปปรับใช้กับการสอนของดิฉันค่ะ
โดย ศรินทิพย์ อินทร์พราหมณ์ (2011-11-22 13:47:58) [แสดงความคิดเห็น]
จากกิจกรรมวันนั้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกหลายความรู้สึกด้วยกัน เป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความสนุกสนาน ความรู้ แต่ละฐานมีคลิปต่างความรู้สึกแตกต่างกัน ข้าพเจ้าชอบฐานข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้แสดงออกเป็นกลุ่มที่ได้ความสนใจมากที่สุด คือ ฐานคลิปฉาว ที่เพื่อนๆร่วมกันโหวดให้มากที่สุด กิจกรรมนี้ได้ทั้งความสุข ทำให้เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย มีความสามัคคี ได้ประสบการณ์ได้เห็นประสิทธิของแต่ละกลุ่ม ความสามัคคีในกลุ่ม ได้ความกล้าแสดงออก กิจกรรมนี้ได้หลายอย่างมากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในหลายด้าน สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือ ในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ประทับใจทุกด้าน แต่มากสุดคือ การที่ทุกคนสามัคคี
โดย พรพิมล อยู่ชมบุญ (2011-11-24 22:16:25) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่2 ข้าพเจ้าได้ชมคลิปนี้คุณครูมีแนวการสอนที่ดีมากค่ะ ซึ่งสามารถดึงดูดให้เด็กมีความสนใจในการเรียนได้ดี เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อ เด็กๆจึงไม่ค่อยมีความสนใจอย่างจะเรียนมากนัก บางคนอาจถึงขั้นเกลียดคณิตศาสตร์ไปเลยก็ได้ แตคุณครูสามารถทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ และยังช่วยให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำงานเป็นกลุ่ม ณุ้จักการทำงานเป็นระบบตามระเบียบแบบแผนที่คุฯครูได้กำหนดไว้ ทำให้นักเรียนสามารถจัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีระบบ และที่สำคัญคือนักเรียนมีความเข้าใจและเกิดการรักคณิตศาสตร์และคิดว่าคณิตศาสตรืไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ และคลิปนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้แนวการสอนจากคุณครู ต่อไปในวันหน้าเมื่อข้าพเจ้าเรียนจบ ข้าพเจ้าจะเป็นครูที่ดีและจะนำแนวการสอนแบบคุณครูไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวข้าพเจ้าและนักเรียน :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ชลลดา อิ่มจุ้ย (2011-11-25 07:51:04) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาว นิลเนตร ไขศรี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ข้าพเจ้าได้ชมคลิปวีดีโอนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกว่า คุณครูมีวิธีการสอนที่ดีมากๆๆ ทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ทั้งๆที่วิชานี้เป็นวิชาที่น่าเบื่อกับนักเรียนหลายๆๆคน มีการให้นัก้รียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ไกล้ๆตัวเช่น ยาง มีการได้ให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้นักเรียนมีการวางแผนในการทำงานกลุ่มที่ดี มีความสาคัมคีในการทำงานกลุ่ม ซึ่งเทคนิคต่างๆที่ได้จากการดูคลิปนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากทำให้ข้าพเจ้าได้มีเทคนิคดีๆๆที่จะได้นำไว้ใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป เมื่อข้าพเจ้าได้เรียนจบและประกอบอาชีพนี้ :tv06: :tv14:
โดย นิลเนตร ไขศรี (2011-11-25 15:36:53) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านางสาว นิลเนตร ไขศรี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ข้าพเจ้าได้ชมคลิปวีดีโอนี้ ซึ่งจะสามารถเป็นแนวการสอน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้ ของอาจารย์ ชนสิทธิ์ สิทธิสุงเนิน ซึ่งอาจารย์ได้ให้ทำกิจกรรมนำความรู้ที่ได้จากการดูวีดีโอ จาก TV ครู เรื่อง ทบทวนและเรียนรู้การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย รร.บ้านบางกะปิ ข้าพเจ้ารู้สึกว่า คุณครูมีวิธีการสอนที่ดีมากๆๆ ทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ทั้งๆที่วิชานี้เป็นวิชาที่น่าเบื่อกับนักเรียนหลายๆๆคน มีการทบทวนคุณสมบัติของสี่เหลี่ยม 7 ประเภท และใช้คุณสมบัติเหล่านั้น แบ่งกลุ่มสูตรการหาพื้นที่ให้ง่ายต่อการจดจำ และนำไปใช้ รวมทั้งนำของเล่นที่เด็กคุ้นเคยคือ หนังยาง มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบความเข้าใจในภาคปฏิบัติ
และการได้ให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้นักเรียนมีการวางแผนในการทำงานกลุ่มที่ดี มีความสาคัมคีในการทำงานกลุ่ม จากที่ได้ดูคลิปได้มีกิจกรรมต่อในห้องเรียนมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของกลุ่มเพื่อนๆที่ได้ไปดูวีดีโอเรื่องที่ต่างกัน โดยการเล่าสิ่งที่ตนเองได้รับจาดการดูวีดีโอให้เพื่อนๆคนอื่นๆฟัง มีการทำงานกลุ่มที่กำหนดเวลาทำให้เกิดการกระตือรือร้นมาก มีการเข้าฐานเพื่อให้แต่ละกลุมได้รับแลกเปลี่ยนความรู้กันมีการคิดชื่อและท่าทางประกอบของแต่ละกลุ่ม ซึ่งสนุกสนานมากและได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆที่ได้จากการดูคลิปนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากทำให้ข้าพเจ้าได้มีเทคนิคดีๆๆที่จะได้นำไว้ใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป เมื่อข้าพเจ้าได้เรียนจบและประกอบอาชีพนี้ :tv13: :tv14: :tv12: :tv11: :tv06: :tv07: :tv09: :tv05: :tv04:
โดย นิลเนตร ไขศรี (2011-11-25 16:02:02) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้า น.ส.กรรณิการ์ เกตุกล่ำ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่2
ข้าพเจ้าได้ชมคลิปนี้ คุณครูไชยวัฒน์มีแนวการสอนที่ดีมากค่ะ ซึ่งสามารถดึงดูดให้เด็กมีความสนใจในการเรียนได้ดี เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อ เด็กๆจึงไม่ค่อยมีความสนใจที่อยากจะเรียนมากนัก แต่คุณครูไชยวัฒน์ก็ยังสามารถทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยังช่วยให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน มีความสุขร่วมไปด้วย แถมยังได้ความรู้อีก คุณครูไชยวัฒน์รู้จักให้เด็กทำงานเป็นระบบตามระเบียบแบบแผนที่ครูได้กำหนดไว้
จากการชมคลิปนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตได้ เพื่อให้ผลงานออกมามีคุณค่าและเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจแก่ผู้ที่จะศึกษา ซึ่งเมื่อได้ชมคลิปนี้แล้วได้นำความรู้ที่ได้มาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในชั้นเรียน เพื่อนๆทุกคนเกิดความสนุกสนาน มีความสุข และได้ความรู้ ซึ่งแตกต่างจากกิจกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยทำ เพราะข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ทำให้ทุกอย่างในกิจกรรมทั้งหมดรู้สึกไม่น่าเบื่อ แถมยังมีการประเมินผลงานของทุกกลุ่ม ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่ากลุ่มของข้าพเจ้ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไร และควรพัฒนาในครั้งต่อไป
สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ คือ ได้รู้เทคนิคในการสอนแบบต่างๆ และได้ฝึกทักษะการสื่อสารให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้อธิบาย จากการที่ได้ร่วมทำงานเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ก็ได้รู้ว่าทุกคนในกลุ่มนั้นต้องมีความสามัคคีกัน ช่วยกันทำงานอย่างสุดความสามารถ ทำให้ผลงานที่ออกมานั้นประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังทำให้ข้าพเจ้าควรปฏิบัติตนให้เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต ไม่ใช่แค่อนาคตที่จะประยุกต์ใช้แต่ข้าพเจ้าจะนำมาประยุกต์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อให้ผลงานออกมามีคุณค่าและเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจ ผลงานที่ออกมานั้นถ้ามีสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก็จะรักษาสิ่งที่ดีต่อไป แต่ถ้ามีสิ่งใดที่ไม่ดีก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อที่จะได้พัฒนาประสิทธิภาพของตนเองต่อไป
:tv15: :tv15: :tv03: :tv07: :tv09: :tv15: :tv15:
โดย กรรณิการ์ เกตุกล่ำ (2011-11-25 16:07:14) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้า น.ส.วาสนา เปล่งปลั่ง
เรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ปี 2
ได้เข้าชมคลิปจากทีวีครู เรื่อง ทบทวนและเรียนรู้การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ของอาจารย์ไชยวัฒ์ ครรชิยไชย โรงเรียนบ้านบางกะปิ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นการสอนที่ดีและเข้าใจง่าย มีการใช้สมบัติที่คล้ายกัน แบ่งกลุ่มไว้ด้วยกกัน และยังสอนให้เด็กเริ่มจากการรู้จักวางแผน ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อเก็บรายละเอียดและรู้ถึงข้อผิดพลาดได้ง่าย ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนโดยหาจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวหรือี่เด็กคุ้นเคย เช่น หนังยาง มาสอนและยังพาไปปฏิบัติในพื้นที่จริง จจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็ได้นำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของข้าพเจ้าโดยมีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียน จับกลุ่มและอธิบายให้เพื่อนๆ ฟัง ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อและมีความสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ความรู้ที่ได้เราสามารถนำไปใช้ในการสอนได้ เมื่อเราสอนเด็กเราต้องมีสิ่งจูงใจเพื่อให้เด็กเกิดความอยากเรียน เราจึงควรออกแบบสื่อที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
:tv17: :tv1:tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17: :tv17:
โดย วาสนา เปล่งปลั่ง (2011-11-26 13:38:46) [แสดงความคิดเห็น]
สัวัสดีคับ ข้าพเจ็า นายณรงค์ พันธ์ฟัก
ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ อยู่ ปี 2
จากการที่ข้าพเจ้าได้ดูคลิบTVครูของ อ.ไชยวัฒ์ ครรชิยไชย โรงเรียนบ้านบางกะปิ ทำให้ข้าพรู้วิธีการสอนว่าการที่ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจทำอย่างไรและการให้นักเรียนท้อองจำสูตรการหาพื่นที่ที่ให้นักเรียนมีความจำที่แม่นยำ การที่ผมได้ดูนั้นได้มีการทบทวนเนื้อหาที่เรียนก่อนและการใช้สูตรการหาพื่นที่ในแต่ละรูปว่าในแต่ละรูปหาอย่างได้และมีการให้นักเรียนแบ่งกลุ่มให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการดีคับเพราะว่าการลงมือปฏิบัติจริงจะทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นและจะจดจำอยู่ตลอด ข้าพเจ็าจะนำแผนการสอนนี้ไปประยุคใช้เป็นการสอนของข้าพเจ้าต่อไป
โดย ณรงค์ พันธ์ฟัก (2011-11-27 18:56:01) [แสดงความคิดเห็น]
ผมชื่อ นาย จิราวุฒื สิงอุดม ครับ เรียน ราชภัฎเพชรบุรี
กระผม ได้ ดูคิป สิ่งที่ ได้รับ คือ ตั้งแต่เริมกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมการบูรณาการมีการทำงานกลุ่มที่ทำให้นักศึกษามีความสามัคคีช่ยเหลือ และกำหนดเวลาในการทำงานยิ่งทำให้นักษามีความกระตือรือร้นมากขึ้นเพื่อที่จะทำงาน งานกลุ่มของแต่ละกลุ่มของตนจนเสร็จทันเวลา ยังคงมีเนื้อหา ความสวยงามอยู่ในชิ้นงานด้วย มีการใช้ความคิด+จินตนาการเพื่อที่จะทำให้แต่ละกลุ่มได้ชื่ออกลุ่มที่เก๋ และท่าประกอบเพลงที่ดูเท่ มีการนำเสนอชิ้นงานในครั้งนี้ ในช่วงนี้ทุกคนต้องความคิด+ท่าทาง เป็นภาพที่สนุกสนานเป็นกิจกรรมการนำเสนองานในแต่ละกลุ่มโดยวิธีการเข้าฐานของเพื่อนๆ รู้สึกประทับใจท่าเต้นของแต่ละกลุ่ม ทุกกลุ่มเต็มที่กับการนำเสนองานมาก
ประโยชน์ที่ได้รับจากคลิปtvo นี้ก็มีดังนี้
-ความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
-ได้ฝึกความกล้าในการสอน
-ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดของแต่กลุ่ม
-มีเทคนิคเกี่ยวกับการสอนทางคณิตศาสตร์อีกมากมาย
โดย จิราวุฒิ สิงอุดม (2011-11-27 20:36:53) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้า นาวสาวศรินทิพย์ อินทร์พราหมณ์
เป็นนักศึกษามหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2
จากที่ได้รับชมคลิปนี้คุณครูมีแนวการสอนที่ดีมากเลยค่ะ ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนสนใจและสามารถเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้อย่างเข้าใจ และยังช่วยให้นักเรียนรู้จักการเรียนรู้การตัดสินใจในการทำงานกลุ่ม รู้จักการทำงานอย่างมีระบบ ระเบียบแบบแผน รู้ว่าอะไรมาก่อนมาหลัง ทำงานอย่างรอบคอบรู้จักวางแผนในการทำงาน และที่สำคัญยังช่วยให้เด็กมีความรับผิดชอบรู้จักใช้เหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และในการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงนั้นจะช่วยให้เด็กนั้นสามารถจดจำสิ่งนั้นได้นาน และยังไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้อีกด้วย ซึ่งแนวการสอนของคุณครูยังสามารถไปปรับใช้กับสาระการเรียนรู้อื่นได้อีกด้วยค่ะ และยังทำให้ดิฉันได้เรียนรู้แนวการสอนจากคุณครู ซึ่งดิฉันคิดว่าเมื่อเรียนจบฉันจะนำความรู้ที่ได้จากการดูคลิปการสอนของคุณครูไปปรับใช้กับการสอนของดิฉันค่ะ เพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจในเนื้อหาจดจำเนื้อหาได้นานและนำไปปรับใช้กับเหตุการณ์จริงได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปดี ๆ แบบนี้
โดย ศรินทิพย์ อินทร์พราหมณ์ (2011-11-28 13:40:36) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับ ข้าพเจ้าชื่อนายธันวา ดนูวัส นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ปี2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
จากการที่ได้ชมคลิปนี้ข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้อะไรมากมาย ได้รู้ถึงเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของอาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิตไชยว่ามีวิธีการสอนอย่างไรให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ได้รู้ถึงสื่อที่ใช้ในการสอน การจำสูตรการหาพื่้นที่ที่ง่ายขึ้น และสามารถนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนลูกศิษย์ของข้าพเจ้าในอนาคตได้เมื่อได้รับราชการครูแล้ว ต้องขอขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านที่ได้แนะนำวิธีการสอนผ่านคลิปนี้ เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต
โดย ธันวา ดนูวัส (2011-11-28 19:07:56) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีครับ ข้าพเจ้าชื่อนายธันวา ดนูวัส นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ปี2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
จากการที่ได้ชมคลิปนี้ข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้อะไรมากมาย ได้รู้ถึงเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของอาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิตไชยว่ามีวิธีการสอนอย่างไรให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ได้รู้ถึงสื่อที่ใช้ในการสอน การจำสูตรการหาพื่้นที่ที่ง่ายขึ้น และสามารถนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนลูกศิษย์ของข้าพเจ้าในอนาคตได้เมื่อได้รับราชการครูแล้ว ต้องขอขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านที่ได้แนะนำวิธีการสอนผ่านคลิปนี้ เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต
โดย ธันวา ดนูวัส (2011-11-28 19:08:03) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ : นางสาวอภิญญา พรหมเมือง
ปีที่ : 2
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ศึกษาที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ความรู้สึกที่ดิฉันมีต่อการเรียนและการทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียนคือ ดิฉันมีความชอบในกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ทำมาก มีการแบ่งกลุ่มในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กัน ทำให้เกิดการเรียนการสอนในรูปแบบที่มีความสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ภายในกิจกรรมมีการตั้งชื่อกลุ่ม มีการคิดสโลแกน คิดเพลงประจำกลุ่ม ซึ่งทำให้เกิดความสนุกสนานควบคู่ไปกับการเรียน ซึ่งการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้สามารถทำให้เรารู้ถึงปัญหาและหลักวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม เกิดการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน การรู้จักวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของชิ้นงาน และรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านทักษะความคิดของตนเอง ทำให้ทราบถึงความสามารถในการทำงานของตนเองได้อย่างชัดเจน ดิฉันคิดว่าการทำกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ก่อให้เกิดประโยชน์และความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก ทำให้ดิฉันมีความกล้าแสดงออกที่จะพรีเซนต์งานพื่อน ๆฟัง มีการตอบคำถามเมื่อเพื่อน ๆ ไม่เข้าใจ มีเทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาในการตอบคำถาม อีกทั้งการทำกิจกรรมยังทำให้เกิดความสนิทสนมกับเพื่อนต่างห้องอีกด้วย สรุปโดยรวมแล้วคือดิฉันชอบการเรียนในครั้งนี้มาก ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนาน มีความอยากเรียน และยังสามารถนำเทคนิคและวิธีการไปใช้ในการประกอบอาชีพความเป็น โ€œครูโ€ ของดิฉันในอนาคตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
:tv10:
โดย อภิญญา พรหมเมือง (2011-11-28 20:42:40) [แสดงความคิดเห็น]
ชื่อ : นางสาว วนิดา เชื้อลิ้นฟ้า
ปีที่ : 2
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ศึกษาที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การที่ได้ศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องนี้ ดิฉันได้ประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในห้องเรียนและทำให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการพูด การคิดวิเคราะห์การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์มากต่อการเป็นครูในอนาคตได้เพราะต่อไปข้างหน้าถ้าได้เป็นครูที่ดีแล้วก็จะสามารถทำให้นักเรียนของตนได้เกิดความรู้ เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาเพราะครูสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆให้กับนักเรียนได้
โดย วนิดา เชื้อลิ้นฟ้า (2011-11-30 14:12:38) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากๆๆ สามารถนำนวัตกรรมใกล้ตัวมาใช้
โดย อิสมาอีล ชำนาญเพาะ (2011-12-05 09:14:40) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมคลิปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องทบทวนความรู้เรื่องรูปสี่เหลี่ยมแล้ว คุณครูจัดกิจกรรมได้น่าสนใจทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นไปตามขั้นตอนทำให้นักเรียนเข้าใจได้ดีขึ้น สามารถจัดกลุ่มรูปสี่เหลี่ยมได้ตามคุณสมบัติ ทั้งของมุมแ เส้นทแยงมุมและการหาพื้นที่ ที่สำคัญทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมซึ่งจะทำให้นักเรียนจำได้คงทน
โดย กฤษณา ประสบบุญ (2011-12-30 16:57:29) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ชมคลิปการสอนเรื่องทบทวนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมแล้ว เห็นว่าคุณครูใช้สื่อในการสอนที่สามารถทำให้นักเรียนเห็นภาพและสามารถเข้าใจสมบัติและความสัมพันธ์ระหว่างรูปสี่เหลี่ยมต่างๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันได้เข้าใจมากขึ้น และสื่อที่คุณครูนำมาใช้ก็เป็นสื่อที่สามารถจัดทำได้ง่ายๆ เป็นสื่อใกล้ตัวนักเรียน และเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของคุณครูได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี และสามารถจำบทเรียนได้คงทนกว่าการท่องจำ
โดย ดวงใจ พรหมบุญ (2012-01-05 14:35:33) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้ารู้สึกว่า คุณครูมีวิธีการสอนที่ดีมากๆๆ ทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ทั้งๆที่วิชานี้เป็นวิชาที่น่าเบื่อกับนักเรียนหลายๆๆคนและช่วยเป็นแนวทางให้ข้าพเจ้านำมาปรับปรุงมาใช้เป็นแนวทางการสอนได้ดีมากเลยค่่่่ะ ขอคุณครูมากน่ะค่ะ :tv15: :tv07:
โดย ประทุมมา เที่ยงธรรม (2012-01-15 15:19:13) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมการสอนคณิตศาสตร์ของครูซึ่งมีเทคนิคที่น่าสนใจจากการใช้สื่อที่ง่ายๆแต่นักเรียนเข้าใจสามารถจดจำสมบัติของรูปเรขาคณิตได้เป็นอย่างดีตลอดจนการเชื่อโยงเนื้อหาที่เรียนจากห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์งาย ยอดเยี่ยมจริง ๆ คะ
โดย บังอร ตันสุหัช (2012-02-15 15:04:14) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้านายเกษมศักดิ์ คงนวน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ข้าพเจ้ามีความจำเป็นที่ต้องศึกษาวิธีการสอน จึงได้ชมคลิปวีดีโอนี้ ซึ่งจะสามารถเป็นแนวการสอน ซึ่งได้ให้ทำกิจกรรมนำความรู้ที่ได้จากการดูวีดีโอ จาก TV ครู เรื่อง ทบทวนและเรียนรู้การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม อ.ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย รร.บ้านบางกะปิ ข้าพเจ้ารู้สึกว่า คุณครูมีวิธีการสอนที่ดีมากๆๆ ทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ทั้งๆที่วิชานี้เป็นวิชาที่น่าเบื่อกับนักเรียนหลายๆคน มีการทบทวนคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมต่างๆ 7 ประเภท ให้กับนักเรียนได้ทราบและใช้คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมเหล่านั้นให้ถูกต้อและเข้าใจเนื้อหาด้วย มีการแบ่งกลุ่มสูตรการหาพื้นที่ให้ง่ายต่อการจดจำ และนำไปใช้ รวมทั้งนำของเล่นที่เด็กคุ้นเคยคือ หนังยาง มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบความเข้าใจในภาคปฏิบัติ ถือว่าเป็นสื่อที่สามารถแสดงเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น และการได้ให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้นักเรียนมีการวางแผนในการทำงานกลุ่มที่ดี มีความสาคัมคีในการทำงานกลุ่ม และรู้จักการรวมข้อมูลของแต่ละคนมารวมกันเพื่อหาคำตอบ เป็นการใช้วิธีการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียว การดูคลิปนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากทำให้ข้าพเจ้าได้มีเทคนิคดีๆที่สามารถใช้ในการสอนของข้าพเจ้าและจะได้นำไว้ใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นสายที่ข้าพเจ้ากำลังศึกษาอยู่นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและนักเรียนต่อไป เมื่อข้าพเจ้าได้เรียนจบและประกอบอาชีพนี้ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าจะศึกษาเล่าเรียนจากวีดีโอทีวีครูต่อไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อข้าพเจ้าเองในอนาคต :tv03:
โดย เกษมศักดิ์ คงนวน (2012-03-09 15:37:57) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาว เพชรลดา ชูศรี กำลังศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี :tv02: จากการที่ดิฉันได้ศึกษาเกี่ยวกับคลิปนี้แล้วทำให้ได้รู้เทคนิควิธีการสอนเรขาคณิตในอีกรูปแบบหนึ่งคือการทบทวนคุณสมบัติของสี่เหลี่ยม 7 ประเภท และใช้คุณสมบัติเหล่านั้น แบ่งกลุ่มสูตรการหาพื้นที่ให้ง่ายต่อการจดจำ และนำไปใช้ รวมทั้งนำของเล่นที่เด็กคุ้นเคยคือ หนังยาง มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบความเข้าใจในภาคปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการสอนที่ดีมากเพราะมีการให้เด็กๆได้ปฏิบัติจริง และสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของตัวดิฉันเองอีกด้วยค่ะ :tv15: :tv15:
โดย เพชรลดา ชูศรี (2012-03-09 19:23:56) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิต ครู โรงเรียนบ้านบางกะปิ มีสื่อการสอนที่น่าสนใจนำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต็ใช้ได้กับหลาย ๆ สาระการเรียนรู้สามารถทำให้นักเรียนนั้นสามารถทำให้ทราบสูตรการหาพื้อนที่โดยที่ไม่ต้อง จำหรือใช้ความเข้าใจมาใช้ในการแก้ปัญหา และสามารถนำแบบอย่างของอาจารย์ไปใช้ในรูปแบบการสอนอื่น ๆ ได้อีกเช่น การสอนการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตแบบอืน ๆ นักเรียนได้ใช้การทำงานเป็นทีม ได้ปฏิบัติจริง จะทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้น
โดย พรพันธ์ พงศ์ศรีโรจน์ (2012-04-01 07:50:27) [แสดงความคิดเห็น]
อาจารย์ไชยวัฒ์ ครรชิยไชย โรงเรียนบ้านบางกะปิ เรื่อง ทบทวนและเรียนรู้การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ของทำให้เป็นการสอนที่ดีและเข้าใจง่าย มีการใช้สมบัติที่คล้ายกัน แบ่งกลุ่มไว้ด้วยกกัน และยังสอนให้เด็กเริ่มจากการรู้จักวางแผน ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อเก็บรายละเอียดและรู้ถึงข้อผิดพลาดได้ง่าย ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนโดยหาจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเด็กคุ้นเคย เช่น หนังยาง มาสอนและยังพาไปปฏิบัติในพื้นที่จริง จากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็ได้นำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนโดยมีการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียน จับกลุ่มและอธิบายนักเรียนมีความสนุกสนาน ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อและมีความสุข เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ความรู้ที่ได้เราสามารถนำไปใช้ในการสอนได้ เมื่อเราสอนเด็กเราต้องมีสิ่งจูงใจเพื่อให้เด็กเกิดความอยากเรียน เราจึงควรออกแบบสื่อที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ขอบคุณคะ
โดย สาคร มากมี (2012-04-01 07:53:02) [แสดงความคิดเห็น]
จากที่ได้รับชมคลิปนี้คุณครูมีแนวการสอนที่ดีมากเลยค่ะ ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนสนใจและสามารถเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้อย่างเข้าใจ และยังช่วยให้นักเรียนรู้จักการเรียนรู้การตัดสินใจในการทำงานกลุ่ม รู้จักการทำงานอย่างมีระบบ ระเบียบแบบแผน รู้ว่าอะไรมาก่อนมาหลัง ทำงานอย่างรอบคอบ และที่สำคัญยังช่วยให้เด็กมีความรับผิดชอบรู้จักใช้เหตุผล และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งแนวการสอนของคุณครูยังสามารถไปปรับใช้กับสาระการเรียนรู้อื่นได้อีกด้วยค่ะ และยังทำให้ดิฉันได้เรียนรู้แนวการสอนจากคุณครู ซึ่งดิฉันคิดว่าเมื่อเรียนจบฉันจะนำความรู้ที่ได้
โดย สถาพร หาดสาร (2012-04-09 11:40:57) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคการสอนที่ดีค่ะเป็นการสอนคณิตศาสตร์ที่ไม่น่าเบื่อ สามารถดึงดูดให้นักเรียนมีความสนใจและอยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น การนำสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริงทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น ทำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำงานเป็นกลุ่มการทำงานเป็นระบบตามระเบียบแบบแผน เทคนิคการสอนโดยการใช้คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมแบ่งกลุ่มสูตรการหาพื้นที่ให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปใช้ของนักเรียนเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ
โดย สุรีรัตน์ พัชรภิญโญ (2012-05-04 22:50:21) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนทบทวนและเรียนรู้การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม สอนเรื่องเรขาคณิต เกี่ยวกับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้วยการทบทวนคุณสมบัติของสี่เหลี่ยม 7 ประเภท และใช้คุณสมบัติเหล่านั้น แบ่งกลุ่มสูตรการหาพื้นที่ให้ง่ายต่อการจดจำ และนำไปใช้ รวมทั้งนำของเล่นที่เด็กคุ้นเคยคือ หนังยาง มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบความเข้าใจในภาคปฏิบัติ เป็นการนำสื่อที่อยู่รอบตัวของผู้เรียนมาใช้ในชีวิตประจำวันทำให้นักเรียนสนุกกับเรียนคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชั้นเรียนได้จริง
โดย ศิริพร ขวัญสิน (2012-05-11 10:42:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นเทคนิคที่น่าสนใจ สามารถจูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าเด็กมีความกระติอรือร้นที่จะเรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน ขณะเดียวกันเด็กสามารถร่วมกระบวนการกลุ่มได้ตามลำดับขั้นตอนการทำงาน ตรงตามแบบแผนที่ครูกำหนดไว้อย่างเป็นระบบ ตรงตามเวลาที่กำหนด ขอชื่นชมจากใจ และขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ขอบคุณมากนะคะ :tv15: :tv15:
โดย รุ่งทิวา จารุจิตร (2012-05-20 09:46:04) [แสดงความคิดเห็น]
ข้าพเจ้าได้ชมคลิปนี้ คุณครูไชยวัฒน์มีแนวการสอนที่ดีมากค่ะ ซึ่งสามารถดึงดูดให้เด็กมีความสนใจในการเรียนได้ดี เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อ เด็กๆจึงไม่ค่อยมีความสนใจที่อยากจะเรียนมากนัก แต่คุณครูไชยวัฒน์ก็ยังสามารถทำให้นักเรียนมีความสนใจและอยากจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยังช่วยให้นักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน มีความสุขร่วมไปด้วย แถมยังได้ความรู้อีก คุณครูไชยวัฒน์รู้จักให้เด็กทำงานเป็นระบบตามระเบียบแบบแผนที่ครูได้กำหนดไว้
จากการชมคลิปนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตได้ เพื่อให้ผลงานออกมามีคุณค่าและเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจแก่ผู้ที่จะศึกษา ซึ่งเมื่อได้ชมคลิปนี้แล้วได้นำความรู้ที่ได้มาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในชั้นเรียน เพื่อนๆทุกคนเกิดความสนุกสนาน มีความสุข และได้ความรู้ ซึ่งแตกต่างจากกิจกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยทำ เพราะข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ทำให้ทุกอย่างในกิจกรรมทั้งหมดรู้สึกไม่น่าเบื่อ แถมยังมีการประเมินผลงานของทุกกลุ่ม ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่ากลุ่มของข้าพเจ้ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไร และควรพัฒนาในครั้งต่อไป
โดย ศศิประภา โพล้งมี (2012-05-25 14:11:36) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนของ อาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิตไชย เป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเป็นการใช้คุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิด โดยการแบ่งกลุ่มของรูปสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อง่ายต่อการจดจำของนักเรียนและนักเรียนได้ปฎิบัติจริงทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยแต่ละกลุ่มมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบจึงทำให้เกิดความร่วมมือ เมื่อมีอุปสรรคก็ช่วยกันแก้ไข เพื่อให้งานที่ปฎิบัติเกิดความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ โดยใช้สิ่งของรอบตัวมาเป็นสื่อในการเรียนการสอน เช่น หนังยาง จึงง่ายต่อความเข้าใจของนักเรียนในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
โดย พรศิริ แก้วเนียม (2012-09-17 18:57:34) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคลิปนี้ของ อาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิตไชยมีแนวการสอนที่ดีมากค่ะ ในการสอนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยการสอนครูมีการทบทวนบทเรียนซึ่งให้คิดว่านักเรียนทุกคนมีความรู้เท่ากันโดยเริ่มจากศูนย์ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนถึงแม้จะเคยเรียนผ่านมาแล้วได้กลับมาทบทวนอีกครั้ง โดยครูไชยวัฒน์สามารถทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีเทคนิคการสอนในการจัดหมวดหมู่ของลักษณะรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดนั้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจำได้ง่ายขึ้น และกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน วางแผนอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้ และสื่อที่ง่ายแต่ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับประโยชน์มากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุนทรีย์ ทิพย์นพคุณ (2014-02-20 07:17:53) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคลิปนี้ของ อาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิตไชยมีแนวการสอนที่ดีมากค่ะ ในการสอนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยการสอนครูมีการทบทวนบทเรียนซึ่งให้คิดว่านักเรียนทุกคนมีความรู้เท่ากันโดยเริ่มจากศูนย์ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนถึงแม้จะเคยเรียนผ่านมาแล้วได้กลับมาทบทวนอีกครั้ง โดยครูไชยวัฒน์สามารถทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีเทคนิคการสอนในการจัดหมวดหมู่ของลักษณะรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดนั้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจำได้ง่ายขึ้น และกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน วางแผนอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้ และสื่อที่ง่ายแต่ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับประโยชน์มากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุนทรีย์ ทิพย์นพคุณ (2014-02-20 07:19:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคลิปนี้ของ อาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิตไชยมีแนวการสอนที่ดีมากค่ะ ในการสอนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยการสอนครูมีการทบทวนบทเรียนซึ่งให้คิดว่านักเรียนทุกคนมีความรู้เท่ากันโดยเริ่มจากศูนย์ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนถึงแม้จะเคยเรียนผ่านมาแล้วได้กลับมาทบทวนอีกครั้ง โดยครูไชยวัฒน์สามารถทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีเทคนิคการสอนในการจัดหมวดหมู่ของลักษณะรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดนั้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจำได้ง่ายขึ้น และกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน วางแผนอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้ และสื่อที่ง่ายแต่ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับประโยชน์มากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุนทรีย์ ทิพย์นพคุณ (2014-02-20 07:19:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคลิปนี้ของ อาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิตไชยมีแนวการสอนที่ดีมากค่ะ ในการสอนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยการสอนครูมีการทบทวนบทเรียนซึ่งให้คิดว่านักเรียนทุกคนมีความรู้เท่ากันโดยเริ่มจากศูนย์ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนถึงแม้จะเคยเรียนผ่านมาแล้วได้กลับมาทบทวนอีกครั้ง โดยครูไชยวัฒน์สามารถทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีเทคนิคการสอนในการจัดหมวดหมู่ของลักษณะรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดนั้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจำได้ง่ายขึ้น และกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน วางแผนอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้ และสื่อที่ง่ายแต่ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับประโยชน์มากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุนทรีย์ ทิพย์นพคุณ (2014-02-20 07:19:12) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคลิปนี้ของ อาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิตไชยมีแนวการสอนที่ดีมากค่ะ ในการสอนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยการสอนครูมีการทบทวนบทเรียนซึ่งให้คิดว่านักเรียนทุกคนมีความรู้เท่ากันโดยเริ่มจากศูนย์ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนถึงแม้จะเคยเรียนผ่านมาแล้วได้กลับมาทบทวนอีกครั้ง โดยครูไชยวัฒน์สามารถทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีเทคนิคการสอนในการจัดหมวดหมู่ของลักษณะรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดนั้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจำได้ง่ายขึ้น และกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน วางแผนอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้ และสื่อที่ง่ายแต่ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับประโยชน์มากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุนทรีย์ ทิพย์นพคุณ (2014-02-20 07:19:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคลิปนี้ของ อาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิตไชยมีแนวการสอนที่ดีมากค่ะ ในการสอนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยการสอนครูมีการทบทวนบทเรียนซึ่งให้คิดว่านักเรียนทุกคนมีความรู้เท่ากันโดยเริ่มจากศูนย์ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนถึงแม้จะเคยเรียนผ่านมาแล้วได้กลับมาทบทวนอีกครั้ง โดยครูไชยวัฒน์สามารถทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีเทคนิคการสอนในการจัดหมวดหมู่ของลักษณะรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดนั้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจำได้ง่ายขึ้น และกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน วางแผนอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้ และสื่อที่ง่ายแต่ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับประโยชน์มากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุนทรีย์ ทิพย์นพคุณ (2014-02-20 07:19:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคลิปนี้ของ อาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิตไชยมีแนวการสอนที่ดีมากค่ะ ในการสอนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยการสอนครูมีการทบทวนบทเรียนซึ่งให้คิดว่านักเรียนทุกคนมีความรู้เท่ากันโดยเริ่มจากศูนย์ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนถึงแม้จะเคยเรียนผ่านมาแล้วได้กลับมาทบทวนอีกครั้ง โดยครูไชยวัฒน์สามารถทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีเทคนิคการสอนในการจัดหมวดหมู่ของลักษณะรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดนั้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจำได้ง่ายขึ้น และกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน วางแผนอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้ และสื่อที่ง่ายแต่ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับประโยชน์มากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุนทรีย์ ทิพย์นพคุณ (2014-02-20 07:19:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคลิปนี้ของ อาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิตไชยมีแนวการสอนที่ดีมากค่ะ ในการสอนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยการสอนครูมีการทบทวนบทเรียนซึ่งให้คิดว่านักเรียนทุกคนมีความรู้เท่ากันโดยเริ่มจากศูนย์ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนถึงแม้จะเคยเรียนผ่านมาแล้วได้กลับมาทบทวนอีกครั้ง โดยครูไชยวัฒน์สามารถทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีเทคนิคการสอนในการจัดหมวดหมู่ของลักษณะรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดนั้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจำได้ง่ายขึ้น และกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน วางแผนอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้ และสื่อที่ง่ายแต่ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับประโยชน์มากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุนทรีย์ ทิพย์นพคุณ (2014-02-20 07:19:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคลิปนี้ของ อาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิตไชยมีแนวการสอนที่ดีมากค่ะ ในการสอนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยการสอนครูมีการทบทวนบทเรียนซึ่งให้คิดว่านักเรียนทุกคนมีความรู้เท่ากันโดยเริ่มจากศูนย์ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนถึงแม้จะเคยเรียนผ่านมาแล้วได้กลับมาทบทวนอีกครั้ง โดยครูไชยวัฒน์สามารถทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีเทคนิคการสอนในการจัดหมวดหมู่ของลักษณะรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดนั้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจำได้ง่ายขึ้น และกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน วางแผนอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้ และสื่อที่ง่ายแต่ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับประโยชน์มากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุนทรีย์ ทิพย์นพคุณ (2014-02-20 07:19:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคลิปนี้ของ อาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิตไชยมีแนวการสอนที่ดีมากค่ะ ในการสอนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยการสอนครูมีการทบทวนบทเรียนซึ่งให้คิดว่านักเรียนทุกคนมีความรู้เท่ากันโดยเริ่มจากศูนย์ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนถึงแม้จะเคยเรียนผ่านมาแล้วได้กลับมาทบทวนอีกครั้ง โดยครูไชยวัฒน์สามารถทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีเทคนิคการสอนในการจัดหมวดหมู่ของลักษณะรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดนั้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจำได้ง่ายขึ้น และกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน วางแผนอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้ และสื่อที่ง่ายแต่ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับประโยชน์มากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุนทรีย์ ทิพย์นพคุณ (2014-02-20 07:19:15) [แสดงความคิดเห็น]
จากการชมคลิปนี้ของ อาจารย์ไชยวัฒน์ ครรชิตไชยมีแนวการสอนที่ดีมากค่ะ ในการสอนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม โดยการสอนครูมีการทบทวนบทเรียนซึ่งให้คิดว่านักเรียนทุกคนมีความรู้เท่ากันโดยเริ่มจากศูนย์ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนถึงแม้จะเคยเรียนผ่านมาแล้วได้กลับมาทบทวนอีกครั้ง โดยครูไชยวัฒน์สามารถทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีเทคนิคการสอนในการจัดหมวดหมู่ของลักษณะรูปสี่เหลี่ยมแต่ละชนิดนั้น ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจำได้ง่ายขึ้น และกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมมือกัน วางแผนอย่างเป็นระบบ ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้ และสื่อที่ง่ายแต่ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับประโยชน์มากค่ะ :tv15: :tv15: :tv15:
โดย สุนทรีย์ ทิพย์นพคุณ (2014-02-20 07:19:15) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv