thaiteachers.tv
 
 
 
 
=== พัฒนาครู ===
วางแผนการสอน
สอน 15 ปีไม่มีเบื่อ สำคัญที่เตรียมการสอน ดร.ศศิธร เขียวกอ
ถ้าหากคุณสอนหนังสือมา 10 กว่าปีแล้ว ทำยังไง ความกระตือรือร้น และ พลังจะมีเหมือนเดิม ลองฟังแนวคิด เพิ่มเติม
พัฒนาการสอนกับเบย์ลีย์ : การชมเชย และการเตรียมการสอน - Teaching With Bayley : Praise & Preparation
พัฒนาวิธีจัดการพฤติกรรมนักเรียนขึ้นด้วยตนเอง เทคนิควิธีชมเชย และชมเชยอย่างสม่ำเสมอ วางแผนการสอนโดยใช้สี เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
การใช้ไอซีที
ไอซีที ระดับประถมศึกษา : กลับสู่ระดับมาตรฐาน - Primary ICT : Back On Line
โรงเรียน ได้ใช้ไอซีที เข้ามาช่วยยกระดับการเรียนการสอนอย่างไร ระบบการศึกษาในอนาคต จะเป็นไปในทิศทางใด ก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชั้นเรียน เพิ่มเติม
ไอซีที ระดับประถมศึกษา : การใช้ไอซีทีเพื่อการสอนภาษา - Primary ICT : ICT and Literacy Issues
ยกตัวอย่างที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก เกี่ยวกับเทคนิคใหม่ที่พวกเขาสามารถนำไปใช้สอนในชั้นเรียน การใช้กระดานอัจฉริยะเพื่อสอนทักษะทางด้านภาษา เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
การสร้างความเป็นพลเมือง
พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 8 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
(ตอนต่อ) สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในสังคม และวิธีแก้ปัญหาว่าควรทำอย่างไร รวมทั้งการสรุปประเด็นทั้งหมดที่ได้สัมมนากันมา ว่าครูจะสามารถกลับไปสร้างพลเมืองที่ดีของสังคม เพิ่มเติม
พลเมืองไทยใฝ่ดี ตอน 7 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
(ตอนต่อ) สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในสังคม และวิธีแก้ปัญหาว่าควรทำอย่างไร รวมทั้งการสรุปประเด็นทั้งหมดที่ได้สัมมนากันมา ว่าครูจะสามารถกลับไปสร้างพลเมืองที่ดีของสังคม เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
ฟิสิกส์กับโรงเรียนหญิงล้วน : แสงกับการเกิดภาพ อ.ปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียน
เมื่อนักเรียนหญิง ไม่ค่อยกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ อ.ปิ่นศักดิ์ มีเทคนิคการสอนแก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการใช้สื่อการสอนที่ตื่นเต้นเร้าใจ เพิ่มเติม
ฟิสิกส์กับโรงเรียนหญิงล้วน : การสะท้อนและเงา อ.ปิ่นศักดิ์ ชุ่มเกษียน
เทคนิคการสอน ฟิสิกส์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เพื่อดึงดูดให้นักเรียนสนใจบทเรียน เรื่อง การสะท้อน และ เงา เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
คุณภาพชีวิตครู
ฉันอยากเป็นครู อาจารย์สุวิมล ฟองแก้ว ตอนที่ 2 (ฉบับเต็ม)
(ตอนต่อ 2) ของ อ.สุวิมล ฟองแก้ว วิธีการสอนหนังสืออย่างไร ทั้งๆที่ไม่มีมือ และจะอยู่ร่วมกับครู และนักเรียนคนอื่นอย่างมีความสุข และ ความภูมิใจ ได้อย่างไร เพิ่มเติม
ฉันอยากเป็นครู อาจารย์สุวิมล ฟองแก้ว ตอนที่ 1 (ฉบับเต็ม)
จากเด็กหญิงที่ใฝ่ฝันอยากเป็นครู ของ อ.สุวิมล ฟองแก้ว แต่เธอไม่มีแม้มือที่จะใช้จับเม้าท์หรือกดคีย์บอร์ด เธอสอนได้อย่างไร สอนได้จริงๆหรือ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
ศึกษานิเทศก์
นิเทศการสอนกับคาว์ลีย์ : การเริ่มต้นใหม่ - Teaching With Cowley : Starting Over
การสอนเปรียบเสมือนสนามรบ ศัตรูไม่ใช่นักเรียนแต่เป็นอะไรก็ตามที่เข้ามาขวางทางการเรียนรู้ของพวกเขา เพิ่มเติม
นิเทศการสอนกับคาวลีย์ : ความเครียดของครู - Teaching With Cowley :Teacher Tension
การจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ความเครียด และกฎระเบียบของโรงเรียน คุณครูจะรับมือกับระดับความเครียดที่สูง ที่เกิดขึ้นหลังจากการสอนแต่ละชั้นเรียนอย่างไร เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
นักศึกษาครู ครูใหม่
การสร้างนิสิตปัญญาเลิศ (ครูพันธุ์ใหม่ มศว.) ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธุ์วงศ์
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร มีการจัดทำหลักสูตรให้นิสิตทุกคน มีความพร้อมด้วยการศึกษาพฤติกรรมของเด็กให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยจัดตั้ง “ศูนย์อัจฉริยภาพ” ขึ้นมา เพิ่มเติม
นำภูมิปัญญาพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ (เมล็ดพันธุ์ครู)
เปิดมุมมองใหม่ ในการพัฒนาสื่อการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ อ.วีระพงษ์ แสงชูโต จึงริเริ่มวิชาภูมิปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
ความคิดสร้างสรรค์ (ครู/นักเรียน)
โทรทัศน์ครู เพื่อพัฒนาครู
นำโทรทัศน์ครู มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครู หลักการ เทคนิค กระบวนการประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ เพิ่มเติม
ครูคนใหม่ อ.ชาคริต หะซัน รร.บ้านรถไฟ (ฉบับเต็ม)
ชมตัวอย่างของครูท่านหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเอง และได้เทคนิคการสอนดีดีมาจากการได้ดูรายการครูมืออาชีพ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv