thaiteachers.tv
 
 
 
 
สมัครสมาชิก
 
 
  ส่วนที่ 1 รายละเอียดส่วนตัว

เพศ  
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์ บ้าน
โทรศัพท์ ที่ทำงาน
โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่
เลขที่,หมู่ที่ :
หมู่บ้าน/อาคาร:
ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์:
วัน/เดือน/ปีเกิด
/ /
เลขที่บัตรประชาชน
อาชีพ

        

      
** ถ้าคุณตอบข้อ 1 หรือ 2 กรุณาตอบส่วนที่ 2-3 / ถ้าคุณตอบข้อ 3 หรือ 4 กรุณาข้ามไปตอบส่วนที่ 3 **
** ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางโครงการโทรทัศน์ครูจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ จะไม่นำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน **
  
  ส่วนที่ 2 สำหรับสมาชิกที่ทำงานด้านการศึกษา

2.1 ตำแหน่งในสายงานการศึกษาของคุณ
ระบุ
อันดับ วิทยฐานะ
ระบุ
   
2.2 สังกัดหน่วยงานการศึกษา


   
2.3 ระดับชั้นเรียนที่สอนหรือทำงานเกี่ยวข้อง

   
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนหรือทำงานเกี่ยวข้อง
(สามารถเลือกได้ มากกว่า 1)

ระบุ:
   
2.5 ที่ทำงาน
     
 ระบุ
ชื่อสถาบัน:
เลขที่, หมู่ที่ :
ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์:
   
  ส่วนที่ 3 การติดต่อและรับข่าวสารจากโทรทัศน์ครู

คุณสะดวกติดต่อด้วยวิธีใด
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
   ซึ่งใช้เป็นชื่อ log in ในเวปไซต์ด้วย คุณจะได้รับ password ตาม E-mail นี้
 
 
คุณรับทราบข้อตกลงของโทรทัศน์ครู แล้ว รับทราบ ข้อตกลง  
 
*กรุณารอรับ password ทาง E-Mail ของท่าน เพื่อใช้ log in ใน www.thaiteachers.tv
 
ผู้แนะนำให้คุณสมัครสมาชิก
      สมาชิกหมายเลขรหัส:
  ** หากไม่ทราบรหัสสมาชิกของผู้แนะนำ สามารถค้นหา รหัสสมาชิกของผู้แนะนำได้ โดยกรอก ชื่อ-นามสกุล หรือ E-Mail ลงในช่องด้านล่างแล้วกด ค้นหา
ชื่อ-นามสกุล หรือ Email:
ผลการค้นหา:
 
 -
 
 
 


คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครโทรทัศน์ครู
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv