ระบบสมาชิก
User Name
Password
 
สมัครสมาชิก
Blog
Free DVD
รายการครูมืออาชีพ
QA
 
มัธยมศึกษา  

 All Subjects
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 ภาษาไทย
การพัฒนากระบวนการคิดด้วยทฤษฏีหมวก 6 ใบ อ.รัตนา สถิตานนท์ รร.สตรีศรีสุริโยทัย (ฉบับเต็ม)

สอนให้นักเรียนนั้นรู้จักคิดโดยการใช้ทฤษฏีหมวก 6 ใบ ซึ่งจะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ให้คิดแค่ด้านเดียว แต่ต้องมองหลาย ๆ ด้านด้วย เพิ่มเติม
ครูภาษาไทย หัวใจไม่เกษียณ อ.ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ รร.สามเสนวิทยาลัย (ฉบับเต็ม)

สอนภาษาไทย อย่างมีสีสัน กับ อาจารย์ ลัดดาศรี ศรีสังวาลย์ พบเทคนิคการจำไวยากรณ์ เพิ่มเติม
View all   
 ภาษาต่างประเทศ
การเขียน ESSAY ตอนที่ 1 : การเขียน Intro ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)

การเขียน Essay ของเด็กนักเรียน ตามความเข้าใจยังไม่ถูกต้อง การสอนเขียน Essay อย่างง่ายและถูกต้อง เริ่มต้นที่ การเขียน Intro เพิ่มเติม
การเขียน ESSAY ตอนที่ 2 : การเขียน Body และ Conclusion ดร.โชคศรัณต์ จิตรโชคนิมิตร รร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ฉบับเต็ม)

(ตอนต่อ) เทคนิคการสอนเขียน Essay อย่างง่าย และถูกต้อง เน้นการเขียน Body และ Conclusion เพิ่มเติม
View all   
   
 สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ลดโลกร้อน สู่ความพอเพียง อ.จุลดิษฐ์ วีรศิลป์ รร.แม่สรวยวิทยาคม

ในเวลาที่ปัญหาเรื่องโลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่ว มาเรียนรู้เรื่องนี้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ หาสาเหตุ แก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ “นาฬิกาพลังงาน”, “แกะรอยผลิตภัณฑ์” เพิ่มเติม
ฮีตฮอย อาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.สมใจ จอมใจ ร.ร.บัวสลีวิทยา

ด้วยนักเรียนแต่ละชั้นมีจำนวนน้อย บางหัวข้อที่สอนจะรวมเอาเนื้อหาเดียวกันมาสอน ครั้งนี้จะสอนเรื่อง อาชีพในชุมชน เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของชุมชนตนเอง และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มเติม
View all   
 คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา : ฐานนิยม มัธยฐาน และค่าเฉลี่ย - KS3 Maths : Mean, Median and Mode

ร่วมศึกษาประโยชน์ของการใช้ราคาบ้านโดยเฉลี่ย เพื่อพิจารณาวิธีที่ใช้ค่าเฉลี่ยต่างๆ การนำคณิตศาสตร์มาใช้นอกห้องเรียน เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา : การใช้สถิติในชีวิตจริง - KS3 Maths : Making Statistics Matter

แฟชั่นเกี่ยวอะไรกับสถิติ ร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกัน เราใช้ค่าฐานนิยมหรือมัธยฐานในการสั่งสินค้าได้หรือไม่ แล้วค่าเฉลี่ยเหล่านี้บอกอะไรเราได้บ้าง เพิ่มเติม
View all   
   
 วิทยาศาสตร์
ของไหลและความดันกับหลักการของแบร์นูลลี อ.ภูมิยศ ศรีอุบล รร.ปากพลีวิทยาคาร (ฉบับเต็ม)

ชมสื่อการสอนที่หลากหลายของครูไทย เพื่อเปลี่ยนเรื่องยากๆในบทเรียนฟิสิกส์อย่างของไหล และความดันกับหลักการของแบร์นูลลี เพิ่มเติม
การส่งกระแสไฟฟ้าไร้สายแบบ "เทสลา" ผศ.ทัศวัลย์ คัมภีระพันธ์, ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (Think2Do)

เริ่มด้วยความสนใจในวิทยาศาสตร์ของน้องอิงฤทธิ์ และมีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ “เทสลา” เป็นคนที่จุดประกาย ในการต่อยอดเกี่ยวกับหลักการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านคลื่นวิทยุแบบ “เทสลา” เพิ่มเติม
View all   
 สุขศึกษาและพลศึกษา
เพศศึกษา ตอนที่ 1 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา

การเรียนการสอนเพศศึกษา โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สอนผ่านกิจกรรม การแลกน้ำ มาสอนเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเอดส์ เพิ่มเติม
เพศศึกษา ตอนที่ 2 QQR ไขความรู้เรื่องเอดส์ อ.สมหมาย สำราญบำรุง รร. พิบูลย์รักษ์พิทยา

(ตอนต่อ) หลังจากที่เราทำกิจกรรมแลกน้ำแล้ว และทำให้เข้าใจแล้วว่าโรคเอดส์มีการแพร่ระบาดอย่างไร หลังจากนั้นก็จะมาทำกิจกรรม QQR เพื่อไขความรู้เรื่องเอดส์ว่าพฤติกรรมใดที่เสี่ยงหรือไม่ เพิ่มเติม
View all   
   
 ศิลปะ
ศิลปะสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา : หลักสูตรการสอนการละคร - KS3/4 Creative Arts : Drama into the Curriculum

ชมการวางแผนการเรียนรู้ ที่พยายามนำละคร ทักษะการละคร เข้าไปผนวกกับทุกหน่วยการเรียนรู้ในหลักสูตร เพิ่มเติม
View all   
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการบริหารโอกาส พ.ต.ท.สัมพันธ์ ปทุมธนรักษ์ รร.มัธยมพระราชทานนายาว (ฉบับเต็ม)

จากโรงเรียนที่เริ่มต้นด้วยการได้รับพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพฯ เพื่อให้โอกาสเด็กในท้องถิ่นห่างไกลได้ศึกษาต่อในระดับมัธยม ทำให้เป็นแรงใจในการบริหารจัดการให้โรงเรียนพัฒนา และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพคืนสู่ท้องถิ่น เพิ่มเติม
View all