thaiteachers.tv
 
 
 
 
  ขอการผลิตสื่อสอนปฐมวัย
ขอการผลิตสื่อการสอนปฐมวัยมาออกรายการโทรทัศน์ครูหน่อยคะ
โดย สุนีย์ ภูพาดทอง (2012-03-01 19:51:50)
ในส่วนของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปฐมวัย เรามีหลายตอนที่น่าสนใจเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการนำสิ่งของที่อยู่รอบตัวเด็กมาจัดการเรียนรู้ ผ้าห่มโครงโต๊ะ มาสร้างเป็นถ้ำ หรือจะเป็น เรื่องไข่ ในตอน ไข่ดีมีประโยชน์ คุณครูรจนา สังวรสินธุ์ ก็หยิบจับของใกล้ตัวเลย ลองติดตามชมดูนะคะ

http://www.thaiteachers.tv/video_list.php?tag=18
thaiteachers.tv (2012-03-02 09:47:28)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv