thaiteachers.tv
 
 
 
 
  หลักสูตรอาเซียน
หลักสูตรอาเซียน ครูควรเริ่มทำอะไรอย่างไรบ้างค่้ะ งงมาก
โดย Peeraya (2011-09-04 12:20:11)
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประชาคมอาเซียน กระทรวง ศธ.จึงจัดหลักสูตรอาเซียนศึกษา ไว้รองรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของไทยในปี 2558 หนุนเร่งรัดเรียนภาษาอังกฤษเต็มที่ โดยสนับสนุนเร่งรัดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 โดยในช่วงแรกจะมีโรงเรียนนำร่อง มีโรงเรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และ จัดการเรียนการสอนเชื่อมโยง เน้นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา จับคู่กับประเทศเพื่อนบ้าน

หากโรงเรียนของคุณครู เป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาเซียน ก็ต้นสังกัดน่าจะมีการจัดอบรม สัมมนาแน่นอนค่ะ
thaiteachers.tv (2011-09-05 12:21:46)
มีถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือเปล่าครับ
โสภณ เปียสนิท (2011-09-05 23:20:46)
ตอนนี้ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรมาตรฐานสากลอยู่ค่ะ แต่หลักสูตรอาเซียนยังไม่มีความรู้เท่าที่ควร ไม่ทราบว่าจะเริ่มอย่างไรก่อน ถ้ามีการจัดอบรมก็จะดีมากเลยค่ะ
Peeraya (2011-09-15 08:37:17)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv