thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > ศิลปะ ดูทั้งหมด
ทัศนศิลป์
คิด.. สร้างสรรค์.. จินตนาการ... สู่งานศิลปะ คุณครูวีระยุทธ เพชรประไพ รร.เสิงสาง
การสอนศิลปะที่สอนให้เด็กๆ เห็นภาพของความสำเร็จก่อน แล้วค่อยๆสร้างชิ้นงานขึ้นมาตามภาพของความสำเร็จ ตามขั้นตอนการสอนให้เด็กสามารถทำตามได้ง่ายๆ เพิ่มเติม
การออกแบบและเทคโนโลยี มัธยมศึกษา : การเพิ่มทักษะในการออกแบบ - KS3 Design and Technology : Improving Design Sub-skills
ยุทธศาสตร์แห่งชาติสำหรับนักเรียนมัธยมต้น ให้ความสำคัญกับการออกแบบ และเทคโนโลยี โดยจะเน้นการออกแบบ และกระตุ้นให้นักเรียนมึความมั่นใจในความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา ชมการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนในรูปแบบดังกล่าวผ่านงาน ชินโดกุ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ดนตรี
เรียนดนตรีสบาย สไตล์ครูสวัสดิ์ คุณครูสวัสดิ์ เดชพระคุณ รร.บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
การเรียนนอกจากความรู้ทางทฤษฎี ต้องผ่านการฝึกฝนปฎิบัติเพื่อเกิดความชำนาญ มาชมเทคนิคการปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักในดนตรี โดยกิจกรรมสนุกๆ และผ่อนคลาย เพิ่มเติม
ตีกลองสู่ความสำเร็จ - Inspirations : Drumming Up Success
ชมการปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนกดนตรี และได้ปรับปรุงพฤติกรรม และความสำเร็จทั้งโรงเรียนด้วยการนำเสนอการตีกลองแบบแอฟริกา เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
นาฏศิลป์
รำไทยไม่ยากอย่างที่คิด คุณครูรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม
ชมเทคนิคการสอนรำไทย โดยนำวิธีที่จะทำให้นักเรียนจดจำท่ารำต่างๆ ได้อย่างขึ้นใจ โดยการนำบทเพลงพื้นบ้านจากทางภาคอีสาน มาดัดแปลงเนื้อร้องใหม่ โดยสอดแทรกวิธีการเคลื่อนไหวของท่ารำต่างๆ เข้าไป เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv