thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > มัธยมศึกษา > คณิตศาสตร์ ดูทั้งหมด
จำนวนและการดำเนินการ
Uncut Classroom : เหรียญสองหน้า ตอน 1 คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
ชมห้องเรียนของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร แบบไม่ตัดต่อ ในการใช้เทคนิคง่ายๆฝึกนักเรียนบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง เป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น เพิ่มเติม
สับเซต เพาเวอร์เซต คุณครูสุภรณ์ สินธพานนท์
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง สับเซต เพาเวอร์เซต และวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน โดยใช้สื่อการสอนใกล้ตัว อย่างกระดุม บัตรคำ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การวัด
ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 2 อ.อติชาต เกตตะพันธุ์
(ตอนต่อ) แหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานไม่ได้ให้ความรู้แค่ในเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น ชมองค์ความรู้ทั้งในแง่คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ที่ซ่อนอยู่ในวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ และการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
ย้อนรอยโบราณสถานผ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตอน 1 อ.อติชาต เกตตะพันธุ์
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นโบราณสถานไม่ได้ให้ความรู้แค่ในเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น ชมองค์ความรู้ทั้งในแง่คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ที่ซ่อนอยู่ในวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ และการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
เรขาคณิต
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา : สืบค้นเรื่อง "Pi" - KS3 Maths : Investigating Pi
จำลองเทคนิคประมาณค่าพาย (Pi) ของ ยอร์จ-หลุยส์ เลอเคลร์ คอมต์ เดอ บุฟฟง ผู้ทำการทดลองครั้งแรกของโลก ให้นักเรียนชม และสาธิตวิธีประมาณค่าพาย โดยใช้รูปหลายเหลี่ยม เพิ่มเติม
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา : เริ่มเรียนรู้เรื่อง "Pi" - KS3 Maths : Introducing Pi
ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างเส้นรอบวง และเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม ชมแนวคิดที่จะแนะนำให้นักเรียนรู้จักค่าพาย เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
พีชคณิต
เวกเตอร์ อ.วาริน รอดบำเรอ
เวกเตอร์ บทเรียนยากทั้งการเรียนของนักเรียน และการสอนให้เข้าใจของคุณครู อ.วารินแก้ปัญหาด้วยการตีความมาเป็นสื่อการสอนที่เป็นรูปธรรม เพิ่มเติม
สอนเซตด้วยกระดานเอนกประสงค์ อ.วาริน รอดบำเรอ
ชมเทคนิคการสอนเรื่อง เซต ด้วยการใช้กระดานเอนกประสงค์ ทำให้นักเรียนสนุกและเข้าใจง่าย เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
Uncut Classrooms สนุกกับพาราโบลา ตอน 4 คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของคุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐินปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ ด้วยการจัดกิจกรรมการสอนที่ผสมผสานระหว่างเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะ และการสอนแบบทัวร์นาเมนต์ ส่งผลให้คาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์กลายเป็นความสนุกเพลิดเพลิน และได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน เพิ่มเติม
Uncut Classrooms สนุกกับพาราโบลา ตอน 1 คุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อของคุณครูจักรกฤช เลื่อนกฐินปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ ด้วยการจัดกิจกรรมการสอนที่ผสมผสานระหว่างเทคนิคการสอนแบบสืบเสาะ และการสอนแบบทัวร์นาเมนต์ ส่งผลให้คาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์กลายเป็นความสนุกเพลิดเพลิน และได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เมตริกซ์ กับฟุตบอล อ.ปิยะ รอดบำเรอ (ฉบับเต็ม)
นำเรื่องฟุตบอลมาสอนเมตริกซ์ ทำให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง เพิ่มเติม
Uncut Classroom : เหรียญสองหน้า ตอน 2 คุณครูโฉมนภา วัชรัมพร รร.สายปัญญา รังสิต
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนของคุณครูโฉมนภา วัชรัมพร แบบไม่ตัดต่อ ในการใช้เทคนิคง่ายๆฝึกนักเรียนบวกจำนวนเต็ม 2 จำนวน โดยใช้เหรียญที่มีด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกหนึ่ง และ อีกด้านเป็นจำนวนเต็มลบหนึ่ง เป็นการฝึกนักเรียนให้เข้าใจ และ มีความรู้ที่ฝั่งแน่น เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv