thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > ภาษาไทย (หลักภาษา) ดูทั้งหมด
การอ่าน
ทักษะอ่านเขียน ระดับปฐมวัย : การวางพื้นฐาน ตอนที่ 2 - KS1 Literacy : Laying the Foundations 2
(ตอนต่อ) ชมการเรียนภาษาและการอ่านเขียนในระดับอนุบาล ที่ช่วยเด็กที่อ่อนภาษา และด้อยทักษะด้านสังคม เพิ่มเติม
วงล้อผันคำ คุณครูผาณิต อาจภักดี
สร้างการจดจำ และความเข้าใจในความหมายภาษาไทยอย่างถูกต้อง ผ่านกิจกรรม และสื่อการสอนเรื่องมาตราตัวสะกด "วงล้อผันคำ" ช่วยในเรื่องการเขียนแต่งประโยคให้เป็นเรื่องราว เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การเขียน
ตัดส่วนเกิน เพิ่มส่วนขาด เทคนิคการเขียนเรียงความ ตอนที่ 2 อ.อุทัยวรรณ ภัททกวงศ์
(ตอนต่อ) เทคนิคการเรียนรู้เรื่องการใช้คำเชื่อมในการเขียนเรียงความ ด้วย"การตัดส่วนเกิน เพิ่มส่วนขาด" เพิ่มเติม
การเขียนจดหมายส่วนตัว อ.ศรีอัมพร ประทุมนันท์
เพราะเราไม่เขียนจดหมายหากันแล้ว แต่อ.ศรีอัมพร มีเทคนิคการสอนให้เด็กๆรู้การเขียนจดหมายจากนายไปรษณีย์ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การฟัง การดู และการพูด
Uncut Classrooms : เปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มเล็ก ตอน 1 คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
ชมห้องเรียนภาษาไทย ในการต้อนรับเปิดเทอมใหม่ของเด็กป.1 เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความรู้จัก และทำการวิจัยเล็ก ๆ ในชั้นเรียน โดยเสริมทักษะการเขียน พูด กล้ามเนื้อมัด และศิลปะ ในการทำหนังสือวิจัยเล่มเล็ก เพิ่มเติม
นิทานสระ อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ (ฉบับเต็ม)
เมื่อครูพบว่าการสอนเรื่องสระ ยากกว่าการสอนเรื่องพยัญชนะ จึงคิดค้นสื่อการสอนชุด นิทานสระ และกิจกรรมเสริมอีกมากมาย ทำให้เด็ก ๆ จดจำสระในแบบของพวกเขาได้ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
หลักการใช้ภาษาไทย
คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย Uncut Classroom ตอน 1 ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ รร.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ตลอดชั่วโมงการเรียนการสอน นำกิจกรรมมาเชื่อมโยงเนื้อหา เพื่อความท้าทาย และเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ถึงรูปแบบ และที่มาของคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เพิ่มเติม
นิทานสระ Uncut Classrooms ตอน 4 อ.ยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
(ตอนต่อ) ติดตามการสอนแบบเต็มคาบเรียน เหมือนเข้าไปนั่งในห้องเรียนเดียวกันกับครูยุวดี นุชทรัพย์ ในการสอนนักเรียนชั้นป.1 ให้รู้จักสระ ด้วยสื่อชุด “นิทานสระ” เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
วรรณคดีและวรรณกรรม
ศาลากลางน่ายล คุณครูระพิน สวนปาน
ชมแนวทางการสอนเรื่องกลอนแปด ฉันทลักษณ์ ที่ทำให้นักเรียนฝึกทักษะการคิด ทักษะการพูด ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ เชื่อมโยง มีทักษะการแก้ปัญหา เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv