thaiteachers.tv
 
 
 
 
พัฒนาครู > คุณภาพชีวิตครู
ฉันยังอยู่เป็นครู : โรงเรียนปอเนาะต้นแบบ อุสมาน พูลา สถาบันศึกษาปอเนาะ อิสลามศาสน์ดารุสสาลาม (ปอเนาะ ตาเซะ)
ความเป็นอิสลามที่แท้จริงคืออะไร แตกต่างอย่างไรกับความคิดของคนภายนอก ทำไมยังสอน สอนอะไร สอนต่างจากไทยพุทธอย่างไร โรงเรียนปอเนาะต้นแบบมีคำตอบ เพิ่มเติม
ฉันยังอยู่เป็นครู : คุณครูพัชรินทร์ คุณครูพัชรินทร์ วิเชียรกาญจน์ โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
ถ้าชีวิตถูกวร้างมาให้สิ้นชีวิตที่นี่ก็ไม่เป็นไร ทัศนะของครูที่มีทางเลือก วิถีชีวิต ความรู้สึกนึกคิด ถูกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องราวของครูคนหนึ่งที่ไม่ยอมทิ้งศิษย์ เพิ่มเติม
ฉันยังอยู่เป็นครู : ครูด็อกเตอร์ คุณครูเสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
อะไรคือสิ่งที่ทำให้ครูพร้อมเสี่ยงชีวิตอยู่ในพื้นที่ ทั้งๆครูที่มีความรู้ เรียนจบถึงปริญญาเอก ทำไมไม่ไปทำงานที่ได้เงินดีโดยไร้ความเสี่ยง เพิ่มเติม
ฉันยังอยู่เป็นครู : โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม คุณครูวิรัตน์ จันทร์งาม
ชมแนวคิดของผู้อำนวยการโรงเรียนที่คิดพัฒนา แม้จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย แต่เขาก็ยังไม่หยุดการพัฒนา เพื่อเด็กๆ เพื่อการศึกษา เพิ่มเติม
ฉันยังอยู่เป็นครู : ครูนพปฎล คุณครูนพปฎล เพชรขวัญ โรงเรียนบ้านบันนังดามา
เรื่องราวชีวิตของคุณครูนพปฎล เพชรขวัญ ที่อยู่โรงเรียนบ้านบันนังดามา จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่อันตราย เขาต้องเลือกระหว่างชีวิตครอบครัวหรือชีวิตความเป็นครู เพิ่มเติม
ฉันยังอยู่เป็นครู : ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ส.ต.อ.สุภาวดี ตั้งประสมสุข โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4
ครูอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทำงานในพื้นที่เสี่ยง นอกจากเป็นครู ยังต้องปกป้องประเทศด้วย ทั้งยังเป็นเป้าของการก่อการร้าย ทำไมเขายังเป็นครูอยู่ เพิ่มเติม
ฉันยังอยู่เป็นครู : ชุมชนบ้านไทยพุทธ คุณครูภานิดา เกื้อกูล โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
การศึกษาในพื้นที่ขัดแย้งระหว่างศาสนา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 จังหวัดยะลา มีวิธีรับมือกับปัญหาอย่างไร ทำไมครูยังอยู่แม้จะมีความขัดแย้งในพื้นที่ เพิ่มเติม
ฉันยังอยู่เป็นครู : โรงเรียนบ้านเยาะ ตอน 1 คุณครูไพโรจน์ ทองศิริ โรงเรียนบ้านเยาะ
การเปลี่ยนถ่ายจากปอเนาะสู่โรงเรียนสามัญศึกษามีผลต่อการเรียนการสอน ครูที่นี่อยู่อย่างไร เด็กๆ เรียนกันอย่างไร เพิ่มเติม
ฉันยังอยู่เป็นครู : โรงเรียนบ้านเยาะ ตอน 2 คุณครูไพโรจน์ ทองศิริ โรงเรียนบ้านเยาะ
(ตอนต่อ) ชมความรู้สึกของครูในโรงเรียนบ้านเยาะ ที่อยู่สอนหนังสือกับเด็กๆ ทำไมครูเหล่านี้ถึงต้องอยู่ทั้งที่อันตรายมากมาย เพิ่มเติม
วิถีครูดอย : บ้านปางคาม โรงเรียนข้ามแดน คณาจารย์โรงเรียนบ้านปางคาม
เรื่องราวชีวิตของคณะครูที่มุ่งมั่นสอนให้เด็กทุกคนรู้จักชีวิต และความเท่าเทียมในการอยู่ร่วมกัน บนดอยห่างไกล และยังอันตรายอยู่ หลายคนเดินทางไกลเพื่อมาเรียน ส่วนครูเองมือหนึ่งเขียนกระดาน หูอีกข้างยังแว่วยินเสียงระเบิด ที่ดังผ่านดอยหลายสิบลูก เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv