thaiteachers.tv
 
 
 
 
พัฒนาครู > วางแผนการสอน
การจัดการชั้นเรียน : บทสรุปการจัดการชั้นเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ วิเคราะห์ถึงเปลือก เนื้อ และแก่นของการจัดการชั้นเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติม
การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นักเรียนไม่สนใจฟังครู นั่งคุยกัน เล่นในห้องเรียน เป็นปัญหาที่ครูหลายคนพบเจอ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ มีวิธีแนะนำเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียน เพื่อดึงให้นักเรียนหันกลับมาสนใจบทเรียน เพิ่มเติม
การจัดการชั้นเรียน : เมื่อเด็กปรับตัวไม่ได้ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำแนะนำของดร.ปฤษณา ชนะวรรษ กับวิธีการที่ครูควรปฏิบัติเมื่อมีนักเรียนที่ปรับตัวไม่ได้ และต้องการความช่วยเหลืออยู่ในห้องเรียน เพื่อจัดการชั้นเรียนให้พร้อมต่อการเรียนการสอน เพิ่มเติม
การจัดการชั้นเรียน : วันเปิดเทอม ตอน 1 ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ ได้วิเคราะห์วิธีการที่คุณครูจัดการชั้นเรียนในวันเปิดเทอม เพื่อเป็นประโยชน์ให้เพื่อนครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดการชั้นเรียนในวันเปิดเทอมใหม่ เพิ่มเติม
การจัดการชั้นเรียน : วันเปิดเทอม ตอน 2 ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ตอนต่อ) ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ ได้วิเคราะห์วิธีการที่คุณครูจัดการชั้นเรียนในวันเปิดเทอม แนะนำวิธีวางกติกาในชั้นเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ให้เพื่อนครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดการชั้นเรียนในวันเปิดเทอมใหม่ เพิ่มเติม
การจัดการชั้นเรียน : การใช้หุ่นมือ รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
คำแนะนำเพิ่มเติมจากการเรียนรู้รายการของโครงการโทรทัศน์ครู แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่คุณครูใช้หุ่นมือช่วยสอนนักเรียนในห้อง ของ รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม เพิ่มเติม
การจัดการชั้นเรียน : การจัดการเด็กเก่งในชั้นเรียน รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม แนะนำวิธีจัดการชั้นเรียน เมื่อมีเด็กเรียนเก่งอยู่ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนทั้งชั้นพัฒนาไปตามระดับศักยภาพที่เหมาะสมกับตัวเอง เพิ่มเติม
การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม วิเคราะห์รายการ "Primary Management : Transactional Analysis การจัดการชั้นเรียน ประถมศึกษา : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาว เพิ่มเติม
การจัดการชั้นเรียน : รับมือกับเด็กเรียกร้องความสนใจ รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
คำแนะนำวิธีรับมือกับเด็กที่เรียกร้องความสนใจในห้องเรียน จนส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในห้อง หลังจากชมรายการของโครงการโทรทัศน์ครู เพิ่มเติม
การจัดการชั้นเรียน : ออกกำลังกาย ได้กำลังสมอง รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
จากการรับชมรายการ "ตื่นตัวแต่เช้า - KS2 PE : The Morning: Waking Up" ของโครงการโทรทัศน์ครู รับชมคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายของนักเรียน เพื่อส่งผลต่อการเรียนในห้องเรียน ที่ครูนำมาปรับใช้กับห้องเรียนตนเองได้ เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv