thaiteachers.tv
 
 
 
 
พัฒนาครู > ศึกษานิเทศก์
กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน ครูไม่ตรงกลุ่มสาระฯ อ.ศรีไพร รามวงศ์ (ฉบับเต็ม)
การนิเทศศึกษา เป็นการช่วยเหลือครูผู้สอนในทุกระดับการศึกษา ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อมาเป็นการจับผิดหรือมาประเมินการสอน ชมการช่วยเหลือครูประถมศึกษาที่มีปัญหาในการต้องสอนหลายกลุ่มสาระฯ และติดที่มีบางวิชาที่ตนไม่ถนัด เพิ่มเติม
กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนคำราชาศัพท์ให้สนุก อ.นิยา อินนุพัฒน์ (ฉบับเต็ม)
การศึกษาวิชาภาษาไทย ดูไม่น่าสนใจ และถูกมองข้าม แต่ครูนิยาไม่มองข้าม โดยขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาภาษาไทย มาให้การนิเทศ เพื่อแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอนของตน เพิ่มเติม
กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนในระดับปฐมวัย อ.นิภาพร สิงโตไทย (ฉบับเต็ม)
วิธีการจัดการเรียนการสอน และ สร้างความน่าสนใจให้กับเด็กระดับปฐมวัย คงสร้างปัญหาให้ครูค่อนข้างมาก โดยเฉพาะครูใหม่ ศึกษานิเทศก์เข้ามามีบทบาท ให้คำปรึกษา มุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจากศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม
กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การจัดการชั้นเรียน ป.1 อ.ไพลิน ชยามาศ (ฉบับเต็ม)
พบการนิเทศการสอน สำหรับครูที่มีปัญหาการสอน ในระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นไปที่การแนะนำในการที่จะทำให้เด็กแสดงความคิดเห็น ในสิ่งที่ตัวเด็กนักเรียนได้กระทำ ทำให้พวกเขาสนใจการเรียนมากขึ้น พัฒนาการด้านสมาธิ การจดจ่อในสิ่งที่ทำ ส่งผลดีต่อคุณภาพการเรียนของเด็กที่ดีขึ้น เพิ่มเติม
พัฒนาการสอนกับเบย์ลีย์ : การควบคุมเด็ก - Teaching With Bayley : Loosening the Grip
ครูหลักสูตรทางเลือก ประโยชน์ที่ได้รับ จากการให้นักเรียนรับผิดชอบการเรียนของตนเอง วิธีการนี้จะทำให้นักเรียนได้ตั้งเป้าหมายของตนเอง และประเมินว่าตนเองทำได้ตามเป้าหมายเพียงใด เพิ่มเติม
พัฒนาการสอนกับเบย์ลีย์ : เชื่อมั่นในตนเอง Teaching With Bayley : Believe in Yourself
เทคนิคจากศึกษานิเทศก์มากประสบการณ์ สำหรับครูโดยการแสดงทัศนคติที่ดี และสื่อความมั่นใจออกไป การให้รางวัลพฤติกรรมที่ดี และการนำนักเรียนไปสู่เป้าหมาย เพิ่มเติม
พัฒนาการสอนกับเบย์ลีย์ : จงเป็นตัวของตัวเอง - Teaching With Bayley : Be Yourself
การถ่ายวิดีโอการสอนไว้ ใช้แสดงความเห็นภายหลังในการอบรมเพื่อพัฒนา และปรับปรุงวิธีการสอน ครั้งนี้สาธิตว่าการเลี่ยงการเผชิญหน้า และการดึงความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ชมด้วย เพิ่มเติม
นิเทศการสอนกับคาวลีย์ : ตั้งกฎโรงเรียนให้ได้ผล - Teaching With Cowley : School Rules OK
ชมการจัดการเรื่องความเครียดและกฎของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนบางแห่งมีกฎมากเกินไป จะพบว่ากฎที่กำหนดขึ้นอย่างรีบเร่งจะนำไปปฏิบัติยาก เพิ่มเติม
นิเทศการสอนกับเบย์ลีย์ : พูดมากเกินไป - Teaching With Bayley : Too Much Talk
แนะเคล็ดลับการสร้างวินัยในชั้นเรียน การทำกิจกรรมให้ชัดเจน การให้รางวัลนักเรียนที่ขยันเรียนโดยชมเชย การให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนอย่างเต็มที่ เพิ่มเติม
นิเทศการสอนกับลาโนวี-เทย์เลอร์ : การทำให้นักเรียนสนใจ - Teaching With Lanovy-Taylor: Getting Their Attention
คำแนะนำง่าย ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นนักเรียน พยายามดึงความสนใจของนักเรียน เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv